Byla 2A-236/2013
Dėl žalos atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno, Gintaro Pečiulio ir Donato Šerno (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo K. J. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 11 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-1531-104/2011, iškeltoje pagal ieškovo K. J. ieškinį atsakovams V. O. ir T. O. dėl žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė

4Ieškovas K. J. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu, kurį patikslinęs, prašė priteisti jam iš atsakovų V. O. ir T. O. 120 000 Lt žalos atlyginimo, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos ik visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas, taip pat nustatyti priverstinę hipoteką T. O. vardu registruotam nekilnojamam turtui: žemės sklypui, esančiam ( - ), kurio unikalus Nr. ( - ), bei 557,33 kv. m. gyvenamajam pastatui, esančiam ( - ), kurio unikalus Nr. ( - ), patenkintai reikalavimo sumai iki visiško teismo sprendimo šioje byloje įvykdymo.

5Ieškinyje ieškovas nurodė, kad atsakovas V. O. 2005-2006 metais pasiskolino iš jo 290 000 Lt. Pinigai buvo skolinami be skolos raštelio ar paskolos sutarties, kadangi jis atsakovu pasitikėjo. Vėliau, atsakovui delsiant grąžinti pinigus, 2006 m. gegužės 2 d. tarp jų buvo pasirašyta paskolos sutartis dėl 53 800 Lt sumos, o 2006 m. rugpjūčio 4 d. atsakovas V. O. pasirašė skolos raštelį 235 000 Lt sumai. Skolų grąžinimo terminas buvo numatytas iki pareikalavimo. Ieškovas teigė, kad jis planavo, atgavęs paskolintus pinigus, įsigyti nekilnojamąjį turtą. Dėl to jis 2007 m. sausio 23 d. sudarė preliminariąją žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartį, kuria iki 2007 m. birželio 23 d. už 490 000 Lt įsipareigojo nupirkti 0,0660 ha žemės sklypą su visais jame esančiais statiniais. Jis pareikalavo iš atsakovo V. O. grąžinti suteiktas paskolas. Negalėdamas grąžinti paskolintų pinigų iš karto, atsakovas raštu pasižadėjo paskolą grąžinti iki 2007 m. kovo 1 d., tačiau atsakovas nurodytu terminu sumų negrąžino ir ieškovas kreipėsi į teismą dėl skolos priteisimo. Tuo pačiu su pardavėja jis susitarė Preliminarioje žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartyje numatytą terminą pratęsti iki 2007 m. spalio 23 d. Vilniaus apygardos teismas 2007 m. birželio 13 d. sprendimu už akių ieškovui priteisė 235 000 Lt, o Vilniaus rajono apylinkės teismo 2007 m. spalio 16 d. įsakymu ieškovui buvo priteista 53 800 Lt. Kadangi teismo priteista skola nebuvo grąžinta, buvo kreiptasi į antstolį ir dalis skolos – 100 000 Lt, buvo grąžinti tik 2007 m. gruodžio 6 d. Likusios skolos atsakovas iki šiol negrąžino.

6Ieškovas pažymėjo, kad dėl negrąžintos skolos jis negalėjo vykdyti preliminariąja žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų ir sudaryti pagrindinės pirkimo - pardavimo sutarties, todėl sklypo pardavėja vadovavosi preliminarios sutarties 7.4 punktu, pagal kurį nesudarius pagrindinės sutarties, mokamos 150 000 Lt netesybos. 2007 m. gruodžio 18 d. pasirašytu susitarimu buvo susitarta, kad pardavėja grąžina pirkėjui 30 000 Lt, o kaip netesybos dėl pagrindinės sutarties nesudarymo jai lieka 120 000 Lt. Ieškovo teigimu, jis negalėjo sudaryti pagrindinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties dėl to, kad nebuvo grąžinta atsakovui V. O. suteikta paskola. Taip pat atkreipė dėmesį, kad suteikta jo paskola atsakovui buvo naudojama gyvenamojo namo, kuriame gyveno abu atsakovai, statybai, todėl paskolos grąžinimas laikytinas bendra prievole ir abu atsakovai turi atsakyti solidariai. Tai, kad atsakovai atsakingi solidariai, ieškovo teigimu, įrodo tai, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009 m. liepos 3 d. nutartyje nurodė, kad prievolė grąžinti skolą yra bendra sutuoktinių prievolė, todėl išieškojimas Vilniaus apygardos teismo sprendimo už akių pagrindu gali būti nukreiptas į bendrą sutuoktinių T. ir V. O. turtą, o jo nesant ar esant nepakankamai, į asmeninį sutuoktinių turtą. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2010 m. balandžio 8 d. nutartimi analogišką išaiškinimą yra pateikęs ir dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo įsakymu priteistos skolos išieškojimo, tačiau ši nutartis yra apskųsta atskiruoju skundu. Ieškovo teigimu, atsakovams kyla pareiga atlyginti jo patirtus nuostolius, nes yra visos civilinės atsakomybės sąlygos (CK 6.245 str., 6.246 str., 6.249 str., 6.251 str.). Ieškovas, vadovaudamasis CK 4.178 straipsniu, taip pat prašė nustatyti priverstinę hipoteką T. O. vardu registruotam nekilnojamam turtui, teigdamas, kad kyla grėsmė, jog teismui priėmus palankų sprendimą ir priteisus žalos atlyginimą, sprendimo įvykdymas pasunkės arba pasidarys neįmanomas.

 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 11 d. sprendimu ieškovo patikslintą ieškinį atmetė ir priteisė iš atsakovo valstybei 3400 Lt žyminio mokesčio bei 16,80 Lt pašto išlaidų.

8Teismas padarė išvadą, kad ieškovas neįrodė visų būtinų sąlygų atsakovo civilinei atsakomybei atsirasti, o būtent priežastinio ryšio tarp ieškovo patirtų nuostolių ir atsakovo neteisėtų veiksmų, negrąžinant paskolos (CK 6.247 str.). Teismo nuomone, ieškovo nuostoliai negali būti laikomi atsakovų veiksmų, susijusiu su paskolos sutarties pažeidimu, rezultatu. Anot teismo, sudarydamas preliminariąją žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartį, kuria iki 2007 m. birželio 23 d. įsipareigojo nupirkti žemės sklypą su statiniais už 490 000 Lt, ieškovas neturėjo galimybės sumokėti sutartą sumą, nes pats nurodė, kad po sutarties sudarymo kreipėsi į atsakovą dėl skolos grąžinimo. Jokių įrodymų, kad atsakovas turi galimybę grąžinti paskolą pagal pareikalavimą ir visą paskolą nedelsiant grąžins, sutarties sudarymo metu ieškovas neturėjo. Teismas pažymėjo, kad pats atsakovas patvirtino, jog ieškovas žinojo jo sunkią finansinę padėtį iki sutarties pasirašymo. Be to, ieškovas dėl 235 000 Lt negrąžintos paskolos kreipėsi į teismą tik 2007 m. gegužės 16 d., o dėl 58 800 Lt tik 2007 m. spalio mėnesį, t. y. po preliminariosios sutarties pasirašymo.

9Įvertinęs minėtas aplinkybes, teismas padarė išvadą, jog ieškovas patyrė nuostolius dėl savo neatsargumo ir neapdairumo, nes protingas apdairus ir atsargus asmuo neprisiimtų sutartinių įsipareigojimų, neturėdamas realių galimybių juos įvykdyti. Taip pat teismas pažymėjo, kad ieškovas buvo visiškai neatsargus ir neapdairus, pasirašydamas preliminariąją žemės sklypo pirkimo pardavimo sutartį ir susitardamas dėl 150 000 Lt dydžio netesybų, nes CK 6.165 straipsnis sutarties šaliai, pažeidusiai sutartį, numato tik nuostolių atlyginimą. Teismo teigimu, savo pažeistai teisei apginti ieškovas pasirinko netinkamą atsakovą, dėl to nėra pagrindo tenkinti ieškinį.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Ieškovas K. J. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 11 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti. Taip pat prašo priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Nei preliminariosios sutarties aiškinimas teismų praktikoje, nei 2007 m. sausio 23 d. preliminariosios sutarties nuostatos nesuponuoja būsimo pirkėjo pareigos preliminariosios sutarties pasirašymo metu turėti visą ketinamo įsigyti turto kainą. Pasirašydamas preliminariąją sutartį, apeliantas sumokėjo nustatyto dydžio avansą t. y. įvykdė įsipareigojimą, kilusį preliminariosios sutarties pasirašymo metu. Tuo tarpu, likusią pinigų sumą, remdamasis teisėtais lūkesčiais atgauti paskolintus pinigus, ieškovas pagrįstai tikėjosi sumokėti pagrindinės sutarties pasirašymo dieną.
 2. Vertindamas netesybų, atsiradusių dėl preliminariosios sutarties pažeidimo, ir skolininko elgesio priežastinį ryšį, pirmosios instancijos teismas neįvertino aplinkybių, kad preliminarioji sutartis buvo sudaryta siekiant sumokėti likusią sutarties kainą iš grąžintinų paskolintų pinigų. atsakovui žodžiu pažadėjus grąžinti paskolą iki 2007 m. kovo 1 d. bei tai į forminus rašytiniais dokumentais, apeliantas turėjo pagrįstą lūkestį pinigus atgauti laiku.
 3. Pirmosios instancijos teismas neįvertino to, kad iki sutartos datos negrąžinus skolos, apeliantas ėmėsi visų priemonių jai atgauti ir pagrindinei sutarčiai sudaryti.
 4. Teismas nevertino aplinkybės, kad neįvykdyti skoliniai įsipareigojimai apeliantui sudarė didžiąją dalį pagal preliminariąją sutartį nesumokėtos kainos, kas iš esmės ir lėmė sumažėjusias apelianto finansines galimybes sudaryti pagrindinę sutartį nustatyti laiku.
 5. Priimdamas sprendimą pirmosios instancijos teismas nesivadovavo CK 6.247 straipsnyje įtvirtinta ir teorijoje vadinama lankstaus priežastinio ryšio samprata. Priežastinio ryšio lankstus taikymas atitinka civilinės atsakomybės tikslą kompensuoti padarytus nuostolius, kurių atsiradimas yra susijęs su veikimu ar neveikimu, dėl kurio šie nuostoliai atsirado. Pažeidėjo elgesys gali būti ne vienintelė žalos atsiradimo priežastis, bet pakankama, kad atsirastų nuostolių. Taikant deliktinę atsakomybę, netiesioginis priežastinis ryšys pripažįstamas tinkama civilinės atsakomybės sąlyga, jeigu neteisėti veiksmai padėjo žalai (nuostoliams) atsirasti ar jiems padidėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. kovo 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2005; 2007 m. lapkričio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-345/2007).
 6. Neteisėti atsakovų veiksmai galėtų būti traktuojami kaip tiesioginė ar esminė netiesioginė žalos padarymo priežastis. Atsakovų veiksmai, laiku negrąžinant pinigų ir nevykdant teismo sprendimų, pripažintini neteisėtais veiksmais, lėmusiais apelianto negalėjimą sutartu laiku sudaryti pagrindinę žemės sklypo ir statinių pirkimo - pardavimo sutartį ir apelianto nuostolių atsiradimą. Be to, teismų praktikoje pripažįstama, kad konstatavus atsakovo neteisėtus veiksmus, taip pat konstatuotina ir atsakovo kaltė (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. rugsėjo mėn. 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-463/2008).

12Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė T. O. prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 11 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia tokiais argumentais:

 1. Pagrįstai teismas sprendė, jog apelianto nuostoliai pagal jų prigimtį negali būti laikomi atsakovų veiksmų, susijusių su paskolos sutarties pažeidimu, rezultatu. Šias išvadas patvirtina bylos faktinių aplinkybių visuma. Apeliantas iki preliminariosios sutarties sudarymo nereikalavo, kad V. O. grąžintų skolą. Į teismą dėl skolos priteisimo apeliantas kreipėsi tik po preliminariosios sutarties pasirašymo, t. y. dėl 235 000 Lt skolos priteisimo kreipėsi tik likus mėnesiui iki pagrindinės pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo, o dėl 53 800 Lt – 2007 m. spalio 16 d. Ieškovas neturėjo įrodymų, jog sutarties sudarymo metu atsakovas turi galimybę grąžinti paskolą pagal pareikalavimą ir visą paskolą nedelsiant grąžins.
 2. Tai, kad apeliantas patyrė nuostolius dėl savo neatsargumo ir neapdairumo, patvirtina faktas, jog ieškovas, sudarydamas preliminariąją sutartį, susitarė, jog būsimam pirkėjui nepagrįstai atsisakius sudaryti pagrindinę sutartį, būsimasis pardavėjas turi teisę reikalauti iš pirkėjo netesybų, kurių dydis lygus 150 000 Lt, sumokėjimo. Pažymėtina, kad netesybų dydis sudaro beveik trečdalį visos ketinamo įsigyti turto kainos.
 3. Skirtingai, nei nurodo apeliantas, teismas įvertino aplinkybes, kad atsakovui V. O. negrąžinus skolos, apeliantas ėmėsi priemonių skolai atgauti ir pagrindinei sutarčiai sudaryti, kad neįvykdyti skoliniai įsipareigojimai sudarė didžiąją dalį pagal preliminariąją sutartį nesumokėtos kainos. Tačiau pažymėtina, kad ieškovas nesiėmė visų priemonių pagrindinei sutarčiai sudaryti. Tai įrodo aplinkybė, jog 2007 m. gruodžio 6 d. ieškovui buvo grąžinta dalis skolos – 100 000 Lt, o susitarimas dėl baudos pagal 2007 m. sausio 23 d. preliminariąją žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartį buvo sudarytas 2007 m. gruodžio 18 d., t. y. tada, kai ieškovui jau buvo grąžinta didelė dalis paskolos, tačiau jis net nebandė tartis su būsimąja pardavėja dėl šių pinigų įmokėjimo pagal preliminariąją sutartį ir termino pagrindinei sutarčiai sudaryti pratęsimo, nors toks terminas iki tol buvo tęsiamas.
 4. Pagrįsta teismo išvada, kad ieškovas neįrodė visų būtinų sąlygų atsakovo civilinei atsakomybei atsirasti, o būtent, priežastinio ryšio tarp ieškovo patirtų nuostolių ir atsakovo neteisėtų veiksmų negrąžinant paskolos.
 5. Apelianto minimais teismo sprendimais nebuvo nuspręsta dėl atsakovės teisių ir pareigų, todėl ji neturėjo pareigos juos vykdyti. Todėl nežinodama apie vykstančius teisminius procesus bei juose nedalyvaudama, atsakovė objektyviai negalėjo atlikti neteisėtų veiksmų.
 6. Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. sausio 15 d. nutartis ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 3 d. nutartis buvo priimtos, praėjus keliems metams po to, kai ieškovas patyrė žalą. Todėl atsakovų veiksmai negalėjo turėti įtakos ieškovo žalos atsiradimui. Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo plenarinė sesija 2010 m. gegužės 20 d. nutarime, priimtame civilinėje byloje Nr. 3K-P-186/2010, minėdama Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinės septynių teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 3 d. nutartį, iš esmės pasisakė, kad ši byla buvo išspręsta neteisingai.
 7. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010 m. balandžio 8 d. nutartis buvo panaikinta ir antstolės N. Š. prašymas dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2007 m. spalio 16 d. įsakymo, priimto civilinėje byloje Nr. L2-3110-647/2007, išaiškinimo atmestas Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 12 d. nutartimi (civilinė byla Nr. 2S-1153-345/2010)

13Teisėjų kolegija konstatuoja:

14Apeliacinis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 11 d. sprendimas paliktina nepakeistas.

15IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus apeliacinio skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai.

17Šioje byloje pareikštu patikslintu ieškiniu ieškovas K. J., be kitko, prašė iš atsakovų T. O. ir V. O. priteisti 120 000 Lt žalos, kurią jis patyręs dėl atsakovų neteisėtų veiksmų, o būtent, dėl to, kad jie negrąžino paskolų.

18Vilniaus apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 11 d. sprendimu ieškinį atmetė, tokį procesinį sprendimą motyvuodamas tuo, kad ieškovo nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį negali būti laikomi atsakovų veiksmų, susijusių su paskolos sutarties pažeidimu, rezultatu.

19Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo K. J. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 11 d. sprendimo, daro išvadą, kad pagrindų, nurodytų Civilinio proceso kodekso 329 bei 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti naikinamas apeliaciniuose skunduose išdėstytais argumentais, o taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

20Bylos duomenų pagrindu nustatyta, kad ieškovas K. J. 2005-2006 metais atsakovui V. O. paskolino 235 000 Lt ir 53 800 Lt. Atsakovui delsiant grąžinti pinigus, 2006 m. gegužės 2 d. buvo pasirašyta paskolos sutartis dėl 53 800 Lt, o 2006 m. rugpjūčio 4 d. atsakovas V. O. pasirašė skolos raštelį 235 000 Lt sumai. Skolų grąžinimo terminas buvo numatytas iki pareikalavimo (90-91 b. l., 1 t.).

212007 m. sausio 23 d. ieškovas sudarė preliminariąją žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartį, kuria įsipareigojo iki 2007 m. birželio 23 d. sudaryti pagrindinę pirkimo – pardavimo sutartį žemės sklypui su ant jo esančiais statiniais įsigyti (7-9 b. l., 1 t.). Preliminariąja sutartimi ieškovas įsipareigojo nupirkti nekilnojamąjį turtą (žemės sklypą su ant jo esančiais statiniais) už 490 000 Lt, taip pat šalys patvirtino, jog pardavėjas šios sutarties pasirašymo metu iš ieškovo, kaip pirkėjo, yra gavęs 150 000 Lt avansą, kurie sudarius pagrindinę sutartį bus įskaityti į turto pardavimo kainą. Likusią sutarties kainą ieškovas įsipareigojo sumokėti tokia tvarka: 170 000 Lt sumokės iki pagrindinės sutarties pasirašymo ar pagrindinės sutarties pasirašymo dieną; likusią 170 000 Lt sumą sumokės per 30 dienų nuo pagrindinės sutarties pasirašymo dienos. Preliminariąja sutartimi buvo nustatyta ir šalių atsakomybė dėl netinkamo šios sutarties vykdymo, bei nustatyta, kad tuo atveju, jeigu preliminarioji sutartis bus nutraukta, pasibaigs dėl būsimojo pirkėjo (ieškovo) kaltės ir pagrindinė sutartis nebus sudaryta, būsimajam pirkėjui nepagrįstai atsisakius sudaryti pagrindinę sutartį, pardavėjas turės teisę reikalauti iš pirkėjo netesybų sumokėjimo, kurių dydis yra lygus 150 000 Lt. Taip pat nustatyta, kad tokiu atveju pardavėjas turi teisę pasilikti pirkėjo sumokėtą avansą kaip baudą už sutarties pažeidimą.

22Byloje nustatyta, kad ieškovas pareikalavo iš atsakovo V. O. grąžinti suteiktas paskolas. Atsakovas įsipareigojo grąžinti pinigus iki 2007 m. kovo 1 d. (90, 11 b. l., 1 t.).

23Atsakovui negrąžinus pinigų, ieškovas su būsimu pardavėju 2007 m. balandžio 18 d. susitarimu preliminariojoje sutartyje nustatytą terminą pagrindinei sutarčiai sudaryti susitarė pratęsti iki 2007 m. spalio 23 d. (10 b. l., 1 t.).

24Vilniaus apygardos teismas 2007 m. birželio 13 d. sprendimu už akių ieškovui iš atsakovo V. O. priteisė 235 000 Lt skolos (11-12 b. l., 1 t.). Vilniaus rajono apylinkės teismo 2007 m. spalio 16 d. įsakymu ieškovui iš atsakovo V. O. buvo priteista 53 800 Lt skolos (13 b. l., 1 t.). Kadangi teismo priteista skola nebuvo grąžinta, ieškovas kreipėsi į antstolį ir dalis skolos – 100 000 Lt, ieškovui buvo grąžinta tik 2007 m. gruodžio 6 d. Likusi skola ieškovui nėra grąžinta iki šiol. 2007 m. gruodžio 18 d. tarp ieškovo ir nekilnojamojo turto pardavėjo buvo pasirašytas susitarimas, kuriuo šalys susitarė, jog pardavėjas grąžina pirkėjui (ieškovui) 30 000 Lt, o pardavėjui, kaip netesybos (bauda) dėl pagrindinės sutarties nesudarymo, lieka 120 000 Lt (16 b. l., 1 t.). Šią pardavėjui likusią jo sumokėto avanso dalį – 120 000 Lt – ieškovas ir laiko nuostoliais, patirtais dėl atsakovų neteisėtų veiksmų, negrąžinant paskolų pagal paskolos sutartį ir skolos raštelį.

25Teisėjų kolegija pažymi, kad CK 6.245 straipsnio 1 dalyje civilinė atsakomybė apibrėžta kaip turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Bet kuriai civilinės atsakomybės rūšiai (tiek sutartinei, tiek deliktinei) taikyti būtina nustatyti visas būtinąsias civilinės atsakomybės taikymo sąlygas: nukentėjusios šalies patirtą žalą (nuostolius), atsakingos dėl žalos atsiradimo šalies neteisėtus veiksmus (neteisėtą veikimą ar neteisėtą neveikimą) ir kaltę (išskyrus griežtosios civilinės atsakomybės taikymo atvejus) bei priežastinį neteisėtų veiksmų ir padarytos žalos (nuostolių) ryšį.

26Pirmosios instancijos teismas, ieškinį atmetė, padaręs išvadą, kad ieškovas neįrodė visų būtinų sąlygų civilinei atsakomybei atsirasti, o būtent priežastinio ryšio tarp ieškovo patirtų nuostolių ir atsakovo neteisėtų veiksmų, negrąžinant paskolos (CK 6.247 str.).

27Pagal CK 6.247 straipsnio, reglamentuojančio priežastinį ryšį, nuostatą, atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatu.

28Ieškinys dėl žalos atlyginimo šioje byloje pareikštas tuo pagrindu, kad ieškovas žalą patyrė dėl to, jog atsakovas V. O. negrąžino ieškovo jam suteiktų paskolų.

29Teisėjų kolegija sprendžia, kad negrąžindamas ieškovui paskolintų pinigų, atsakovas iš esmės pažeidė savo sutartinius įsipareigojimus ieškovui pagal paskolos sutartį ir skolos raštelį. Taigi, tokie veiksmai savo esme vertintini kaip neteisėtas neveikimas (CK 6.246 str. 1 d.). Tačiau konstatuoti, jog būtent šis neteisėtas neveikimas nulėmė 120 000 Lt žalos dydžio ieškovui atsiradimą, nėra pagrindo.

30Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog ieškovas patyrė nuostolius dėl savo paties neatsargumo ir neapdairumo, nes protingas apdairus ir atsargus asmuo nebūtų prisiėmęs sutartinių įsipareigojimų, neturėdamas realių galimybių jas įvykdyti. Šią išvadą patvirtina byloje nustatytos aplinkybės ir surinkti rašytiniai įrodymai bei teismo posėdžio metu paties ieškovo pateikti paaiškinimai.

31Pats ieškovas savo ieškinyje (patikslintame ieškinyje) (1-5, 90-95 b. l., 1 t.) ir teismo posėdžio metu (173 b. l., 1 t.) patvirtino, jog dar iki preliminariosios sutarties sudarymo atsakovas V. O. delsė grąžinti paskolintas pinigų sumas, dėl ko buvo pasirašyta paskolos sutartis (2006 m. gegužės 2 d.) ir skolos raštelis (235 000 Lt). Jokiais faktiniais duomenimis ieškovas neįrodė, jog sudarydamas preliminariąją sutartį, jis turėjo pakankamą pagrindą tikėtis, kad atsakovas V. O. turės galimybę paskolą grąžinti iš karto, jam pareikalavus. Nors ir žinodamas, jog atsakovas vengia grąžinti paskolintas pinigų sumas, 2007 m. sausio 23 d. ieškovas vis tiek sudarė preliminariąją sutartį, kuria jis įsipareigojo įsigyti nekilnojamąjį turtą už bendrą 490 000 Lt kainą, tokiu būdu prisiimdamas riziką dėl galimybės įvykdyti preliminariąja sutartimi prisiimtus įsipareigojimus – sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį ir sumokėti visą preliminariojoje sutartyje numatytą įsigyjamo turto kainą. Atkreiptinas dėmesys, jog jau po preliminariosios sutarties sudarymo, t. y. 2007 m. vasario 3 d., ieškovui pareikalavus iš atsakovo V. O. grąžinti paskolas, atsakovas taip pat negalėjo įvykdyti savo sutartinių įsipareigojimų iš karto, ir paskolų ir iki sutarto termino – 2007 m. kovo 1 d. jis negrąžino (11-12, 13, 90-91 b. l., 1 t.).

32Apeliantas teigia, jog nei preliminariosios sutarties aiškinimas teismų praktikoje, nei

332007 m. sausio 23 d. preliminariosios sutarties nuostatos nesuponuoja būsimo pirkėjo pareigos preliminariosios sutarties pasirašymo metu turėti visą įsigyjamo turto kainą.

34Atsižvelgdama į šį apeliacinio skundo argumentą, teisėjų kolegija pažymi, kad šiuo atveju esminę reikšmę turi tai, ar būsimas pirkėjas buvo pakankamai įsitikinęs (turėjo pakankamą pagrindą tikėtis), jog jis tikrai galės įvykdyti preliminariąja sutartimi prisiimtus įsipareigojimus – šiuo atveju sumokėti 340 000 Lt sumą sutartyje nustatyta tvarka. Kadangi nustatyta, jog apeliantas dar prieš sudarydamas preliminariąją sutartį žinojo, jog atsakovas vengia grąžinti paskolintus pinigus, o preliminarios sutarties sudarymo metu pats apeliantas neturėjo finansinių galimybių sumokėti visą sutartą būsimos pirkimo-pardavimo sutarties kainą, yra pagrindas daryti išvadą, jog žalą ieškovas patyrė būtent dėl savo lengvabūdiško tikėjimosi.

35Informacinės teismų sistemos Liteko duomenų pagrindu nustatyta, kad ieškovo K. J. ieškinys dėl 235 000 Lt negrąžintos paskolos priteisimo iš atsakovo V. O. Vilniaus apygardos teisme buvo gautas 2007 m. gegužės 16 d., o pareiškimas dėl teismo įsakymo išdavimo dėl 53 800 Lt skolos priteisimo iš atsakovo V. O. Vilniaus rajono apylinkės teisme gautas 2007 m. spalio 15 d. Taigi, ieškovas dėl negrąžintų paskolų priteisimo iš skolininko kreipėsi tik po preliminariosios sutarties sudarymo. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad nors preliminariojoje sutartyje numatytas terminas pagrindinei sutarčiai sudaryti buvo pratęstas iki 2007 m. spalio 23 d., ieškovas vis tiek delsė kreiptis į teismą dėl 53 800 Lt negrąžintos paskolos priteisimo. Tai iš esmės taip pat įrodo, jog ieškovas elgėsi nerūpestingai, t. y. nors ir žinojo, jog jei nebus sudaryta pagrindinė sutartis, pardavėjas įgis teisę reikalauti iš jo avanso dydžio baudos, delsė imtis veiksmų dėl skolos išreikalavimo.

36Pažymėtina, kad aplinkybė, jog apeliantas vis tik ėmėsi priemonių atgauti paskolas (ragino atsakovą V. O. grąžinti paskolas gera valia, kreipėsi į teismą dėl skolų priteisimo), savaime nepaneigia to fakto, jog nuostolius ieškovas patyrė būtent dėl savo neapdairumo, neatidumo ir lengvabūdiškumo, o ne dėl atsakovo V. O. sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, tuo labiau, kad ieškovo skolininko (atsakovo V. O.) neįvykdyti skoliniai įsipareigojimai apeliantui sudarė didžiąją dalį preliminariąja sutartimi nustatytos kainos.

37Teisėjų kolegija sprendžia, jog remtis apelianto cituojamomis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. kovo 9 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2005, ir 2007 m. lapkričio 26 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-345/2007, nagrinėjamu atveju negalima, nes minėtose nutartyse buvo sprendžiami deliktinės atsakomybės klausimai, kai tuo tarpu šioje byloje sprendžiamas sutartinės civilinės atsakomybės taikymo klausimas.

38Pagal CK 6.248 straipsnio 4 dalies nuostatą, tuo atveju, kai dėl žalos atsiradimo kaltas ir kreditorius, tai atlygintini nuostoliai mažinami proporcingai kreditoriaus kaltei arba skolininkas gali būti atleistas nuo civilinės atsakomybės.

39Šioje nutartyje jau nustatyta, jog dėl žalos, kurią prašoma priteisti iš atsakovų, atsiradimo iš esmės kaltas pats ieškovas, kuris, sudarydamas preliminariąją sutartį, veikė lengvabūdiškai, neapdairiai ir nerūpestingai. Akivaizdu, jog ieškovas preliminariosios sutarties sudarymo metu žinojo, kad lėšų sumokėti šioje sutartyje numatytą būsimos pagrindinės sutarties kainą jis neturi, o atsakovas V. O. grąžinti paskolas vengia, todėl tokioje situacijoje prisiimdamas didelės apimties įsipareigojimus, ieškovas prisiėmė didelę ir neproporcingą riziką, jog sutartinių įsipareigojimų ateityje jis gali neįvykdyti ir dėl to jam gali kilti neigiamos pasekmės – pardavėjas gali pareikalauti preliminariąja sutartimi nustatytos baudos, kuri sudaro beveik trečdalį visos ketinamo įsigyti nekilnojamojo turto kainos.

40Pagal CK 6.165 straipsnio 4 dalies nuostatą, šalis, kuri nepagrįstai vengia sudaryti pagrindinę sutartį, privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius. Akivaizdu, kad preliminariąja sutartimi sutartas baudos dydis neatitinka realiems nuostoliams keliamų kriterijų. Taigi, sudarydamas preliminariąją sutartį su tokioms nepalankiomis sau sąlygoms, ieškovas prisiėmė didelę riziką ateityje patirti nuostolius, nors siekdamas jų išvengti, tokios sutarties apskritai neturėjo sudaryti. Todėl teisėjų kolegija, atsižvelgdama į paties ieškovo nerūpestingą elgesį, sprendžia, jog yra pakankamas pagrindas atsakovą V. O. (atitinkamai bendraatsakove patrauktą jo sutuoktinę T. O.) atleisti nuo civilinės atsakomybės, ką pagrįstai ir nusprendė pirmosios instancijos teismas. Be to, nors ir šiuo atveju galima pripažinti atsakovo V. O. neteisėtą neveikimą, negrąžinant paskolų, ir jo kaltę dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, tačiau nėra pagrindo šį neveikimą laikyti nulėmusiu žalos atsiradimą ieškovui.

41Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų teisėjų kolegija atskirai nepasisako, nes dėl šioje nutartyje aptartų aplinkybių jie nesudarytų pagrindo daryti kitokias išvadas.

42Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių ir argumentų pagrindu teisėjų kolegija daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė ir įvertino faktines bylos aplinkybes, tinkamai taikė sutartinę civilinę atsakomybę reglamentuojančias materialinės teisės normas ir nenustatęs visų civilinės atsakomybės sąlygų, ieškinį atmetė pagrįstai. Todėl skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas.

43Atmetus apelianto apeliacinį skundą, netenkinamas ir jo prašymas priteisti jam ir ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas (CPK 93 str.).

44Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

45Palikti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 11 d. sprendimą nepakeistą.

Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3.
 1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas K. J. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu, kurį... 5. Ieškinyje ieškovas nurodė, kad atsakovas V. O. 2005-2006 metais pasiskolino... 6. Ieškovas pažymėjo, kad dėl negrąžintos skolos jis negalėjo vykdyti... 7. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 11 d. sprendimu ieškovo... 8. Teismas padarė išvadą, kad ieškovas neįrodė visų būtinų sąlygų... 9. Įvertinęs minėtas aplinkybes, teismas padarė išvadą, jog ieškovas... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Ieškovas K. J. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 12. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė T. O. prašo Vilniaus apygardos... 13. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 14. Apeliacinis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio... 15. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 16. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos... 17. Šioje byloje pareikštu patikslintu ieškiniu ieškovas K. J., be kitko,... 18. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 11 d. sprendimu ieškinį... 19. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal... 20. Bylos duomenų pagrindu nustatyta, kad ieškovas K. J. 2005-2006 metais... 21. 2007 m. sausio 23 d. ieškovas sudarė preliminariąją žemės sklypo pirkimo... 22. Byloje nustatyta, kad ieškovas pareikalavo iš atsakovo V. O. grąžinti... 23. Atsakovui negrąžinus pinigų, ieškovas su būsimu pardavėju 2007 m.... 24. Vilniaus apygardos teismas 2007 m. birželio 13 d. sprendimu už akių... 25. Teisėjų kolegija pažymi, kad CK 6.245 straipsnio 1 dalyje civilinė... 26. Pirmosios instancijos teismas, ieškinį atmetė, padaręs išvadą, kad... 27. Pagal CK 6.247 straipsnio, reglamentuojančio priežastinį ryšį, nuostatą,... 28. Ieškinys dėl žalos atlyginimo šioje byloje pareikštas tuo pagrindu, kad... 29. Teisėjų kolegija sprendžia, kad negrąžindamas ieškovui paskolintų... 30. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog... 31. Pats ieškovas savo ieškinyje (patikslintame ieškinyje) (1-5, 90-95 b. l., 1... 32. Apeliantas teigia, jog nei preliminariosios sutarties aiškinimas teismų... 33. 2007 m. sausio 23 d. preliminariosios sutarties nuostatos nesuponuoja būsimo... 34. Atsižvelgdama į šį apeliacinio skundo argumentą, teisėjų kolegija... 35. Informacinės teismų sistemos Liteko duomenų pagrindu nustatyta, kad ieškovo... 36. Pažymėtina, kad aplinkybė, jog apeliantas vis tik ėmėsi priemonių atgauti... 37. Teisėjų kolegija sprendžia, jog remtis apelianto cituojamomis Lietuvos... 38. Pagal CK 6.248 straipsnio 4 dalies nuostatą, tuo atveju, kai dėl žalos... 39. Šioje nutartyje jau nustatyta, jog dėl žalos, kurią prašoma priteisti iš... 40. Pagal CK 6.165 straipsnio 4 dalies nuostatą, šalis, kuri nepagrįstai vengia... 41. Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų teisėjų kolegija atskirai... 42. Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių ir argumentų pagrindu teisėjų... 43. Atmetus apelianto apeliacinį skundą, netenkinamas ir jo prašymas priteisti... 44. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 45. Palikti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 11 d. sprendimą...