Byla e2-12767-994/2017
Dėl skolos priteisimo proporcingai turimo turto daliai

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Lipeikienė, rašytinio proceso tvarka priimdama sprendimą už akių, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Naujamiesčio būstas“ ieškinį atsakovėms E. G. – B. ir S. Z. dėl skolos priteisimo proporcingai turimo turto daliai.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas UAB „Naujamiesčio būstas“ kreipėsi į teismą, prašydamas proporcingai turimo turto daliai priteisti iš atsakovių 278,19 Eur skolą, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad ieškovas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-10-09 įsakymu Nr. 30-1948 teikia administravimo, eksploatavimo bei komunalines paslaugas buto, esančio ( - ), Vilnius, savininkams. Atsakovės dalinės nuosavybės teise valdo daugiabučio namo butą, esantį ( - ), Vilnius. Ieškovas teikė paslaugas minėtam namui, o savininkai už suteiktas paslaugas turėjo atsiskaityti ieškovui proporcingai savo nuosavybės teise valdomo turto daliai. Atsakovės už suteiktas paslaugas nuo 2016-04-01 iki 2016-12-31 nėra sumokėjusios 278,19 Eur užmokesčio.

4Ieškinio, jo priedų kopija bei teismo pranešimas buvo įteikti asmeniškai atsakovei E. G. – B. 2017-02-25, o atsakovei S. Z. – 2017-03-15 viešo paskelbimo būdu (2017-03-15 nutartis), remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnio nuostatomis. Kadangi atsakovės nepateikė atsiliepimų į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 str. 4 d., 285 str. numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

7Byloje nustatyta, kad ieškovas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-10-09 įsakymu Nr. 30-1948 teikia administravimo, eksploatavimo bei komunalines paslaugas buto, esančio ( - ), Vilnius, savininkams. Pagal 2016-11-25 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenis, atsakovės dalinės nuosavybės teise (po ½) valdo daugiabučio namo butą, esantį ( - ), Vilnius (e. b. l. 5). Ieškovas tinkamai vykdė savo prievolę teikti minėtas paslaugas, tačiau atsakovės už paslaugas neatsiskaitė ir ieškovui yra skolingos 278,19 Eur užmokesčio už suteiktas paslaugas laikotarpiu nuo 2016-04-01 iki 2016-12-31 (e. b. l. 8).

8Pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą (toliau – CK) 4.76 str. kiekvienas iš bendraturčių proporcingai savo daliai turi teisę į bendro daikto duodamas pajamas, atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru daiktu, taip pat privalo apmokėti išlaidas jam išlaikyti ir išsaugoti, mokesčiams, rinkliavoms ir kitoms įmokoms. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti (CK 4.82 str. 3 d., 4 d.). Kasacinis teismas yra nurodęs, kad įstatymuose, reglamentuojančiuose daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų pareigas bendrosios dalinės nuosavybės teisėje, yra įtvirtinta bendroji taisyklė, jog bendraturtis privalo proporcingai prisidėti prie visų išlaidų, skirtų namui bei bendrosios dalinės nuosavybės objektams išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jų būtiniems pagerinimams atlikti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-27 nutartis c. b. Nr. 3K-7-515/2009 ir kt.). CK 6.38 str. 1 d. numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.).

9Duomenų, jog atsakovės būtų pareiškusios ieškovui pretenzijas dėl atliktų paslaugų kokybės, byloje nėra. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad atsakovės nėra sumokėjusios susidariusio įsiskolinimo už suteiktas paslaugas (CPK 178 str.), todėl ieškovo iš atsakovių prašoma priteisti 278,19 Eur suma yra pagrįsta ir proporcingai turimo turto daliai priteistina ieškovui.

10CK 6.37 str. 2 d. numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-05-02 nutartis c. b. Nr. 3K-3-223/2011; 2012-06-08 nutartis c. b. Nr. 3K-3-283/2012; ir kt.). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovių 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

11Remiantis CPK 93 str. 1 d., šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Bylinėjimosi išlaidas sudaro 15,00 Eur žyminis mokestis ir 0,87 Eur užmokestis už nekilnojamojo turto išrašą, vieno registro išrašo peržiūrėjimą ekrane ir 1,68 Eur užmokestis už Gyventojų registro tarnybos duomenų paieškas, iš viso – 17,55 Eur suma. Šios bylinėjimosi išlaidos yra pagrįstos ir iš atsakovų lygiomis dalimis priteistinos ieškovui (CPK 80 str. 1 d., 88 str. 1 d. 9 p., 93 str. 1 d.).

12Ieškovas taip pat prašo iš atsakovių priteisti bylinėjimosi išlaidas – 54,45 Eur už advokatų profesinės bendrijos „Triniti LT“ ieškinio parengimą. Tačiau ieškovas nei su ieškiniu nei šalindamas ieškinio trūkumus nepateikė ieškovo ir advokatų profesinės bendrijos „Triniti LT“ atstovavimo santykius bei ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas už ieškinio parengimą pagrindžiančius įrodymus. CPK 98 straipsnio 1 dalis nustato, kad dėl išlaidų advokato (advokato padėjėjo) pagalbai apmokėti priteisimo to pageidaujanti šalis turi teismui raštu pateikti prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Taigi prašymą dėl išlaidų atlyginimo ir atitinkamus įrodymus šalys gali pateikti bet kuriuo proceso metu, iš karto dėl visų išlaidų ar dalimis, svarbu, kad kiekvienoje instancijoje tai būtų padaryta iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Toks reglamentavimas nustatytas, siekiant užtikrinti proceso operatyvumą ir koncentruotumą (CPK 7 straipsnis) bei pašalinti galimybę piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis. Byloje nesant advokatų profesinės bendrijos „Triniti LT“ ir ieškovo atstovavimo santykius pagrindžiančių įrodymų bei aukščiau minėtų bylinėjimosi išlaidas patvirtinančių įrodymų, ieškovo reikalavimas priteisti 54,45 Eur bylinėjimosi išlaidas yra nepagrįstas ir atmestinas.

13Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos, tenkančios kiekvienai atsakovei, neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (pakeisto 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290) nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovų nepriteistinos (CPK 92 str. 96 str. 6 d.).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsniu, 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

15ieškinį tenkinti.

16Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Naujamiesčio būstas“, įm. kodas 121452091, iš atsakovės E. G. B. gim. 1930-12-08, 139,10 Eur (vieno šimto trisdešimt devynių eurų 10 ct) skolą laikotarpiu nuo 2016 m. balandžio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d., 5 (penkių) procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą (139,10 Eur ) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-02-23) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 8,77 Eur (aštuonių eurų 77 ct) bylinėjimosi išlaidas.

17Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Naujamiesčio būstas“, įm. kodas 121452091, iš atsakovės S. Z., a. k. ( - ) 139,09 Eur (vieno šimto trisdešimt devynių eurų 9 ct) skolą laikotarpiu nuo laikotarpiu nuo 2016 m. balandžio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d., 5 (penkių) procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą (139,09 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-02-23) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 8,78 Eur (aštuonių eurų 78 ct) bylinėjimosi išlaidas.

18Ieškinio reikalavimą dėl 54,45 Eur (penkiasdešimt keturių eurų 45 ct) bylinėjimosi išlaidų priteisimo atmesti.

19Atsakovės negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio reikalavimus.

20Ieškovas per 30 (trisdešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai