Byla e2S-1251-656/2016
Dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo - A. K

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andrius Ignotas rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo apeliantės (pareiškėjos) L. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 22 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal pareiškėjos R. P. pareiškimą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje pagal ieškovo A. V. ieškinį atsakovei L. K. dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo - A. K.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ginčas byloje kilęs dėl proceso atnaujinimo pagrindų buvimo.

5Pareiškėja kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą prašydama atnaujinti terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-4343-868/2014 pareikšti, laikant, kad jis buvo praleistas dėl svarbių priežasčių, atnaujinti procesą šioje byloje CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu, o jį atnaujinus atmesti ieškovo A. V. reikalavimus dėl palūkanų pagal įstatymą priteisimo bei sumažinti delspinigių dydį nuo 1 procento už kiekvieną uždelstą dieną iki 0,05 procento, t.y. nuo 63 000 Lt iki 3 150 Lt.

6Ieškovas pateikė atsiliepimą, kuriuo su pateiktu pareiškimu nesutiko. Pažymėjo, kad šį pareiškimą jis laiko tik dar viena atsakovės priemone užvilkinti ir apsunkinti skolos išieškojimą, nes skolos grąžinimą atsakovė vilkina jau 19 metų. Ieškovas nesutinka, kad atsakovės pareiškimo dėl proceso atnaujinimo pateikimą tik šiuo metu lėmė neturėjimas pinigų kvalifikuotai teisinei pagalbai gauti, nes visus 15 metų, kol vyksta teisminiai ginčai, atsakovė buvo atstovaujama advokatės. Vien tai, kad atsakovei buvo suteiktas leidimas gauti antrinę teisinę pagalbą, nereiškia, kad ji nebuvo atstovaujama teisme ginčo nagrinėjimo metu. Todėl ieškovas prašė teismo netenkinti pareiškėjos prašymo dėl termino tokiam pareiškimui pateikti atnaujinimo. Taip pat ieškovas nurodė, kad pareiškėjos nurodomu CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkte nurodytu pagrindu procesas civilinėje byloje Nr. 2-4343-868/2014 negali būti atnaujintas, nes Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 1 d. sprendime ne tik nėra aiškios teisės normos taikymo klaidos, bet ir jis buvo peržiūrėtas apeliacine tvarka. Trečiasis asmuo A. K. pateikė atsiliepimą, kuriuo prašė tenkinti pareiškėjos prašymą.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. vasario 22 d. nutartimi prašymą dėl proceso atnaujinimo atmetė.

9Teismas nurodė, kad pagal CPK 368 straipsnį prašymas atnaujinti procesą gali būti pateikiamas per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą. Pareiškėja prašymą dėl proceso atnaujinimo grindžia aiškia teisės normos taikymo klaida, padaryta Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 1 d. sprendime. Šis Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimas pareiškėjai buvo įteiktas jo paskelbimo dieną 2014-04-01, kas liudija, kad apie jos galimą teisių pažeidimą pareiškėjai turėjo tapti žinoma sprendimo paskelbimo dieną. Tačiau nepaisant to, kad bylą nagrinėjant Vilniaus miesto apylinkės teisme pareiškėja buvo atstovaujama advokatės, kas apima taip pat apeliacinio skundo surašymą dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos, pareiškėja apeliaciniame skunde tokio galimo jos teisių pažeidimo nenurodė. Atkreipė dėmesį, kad atsikirtimų, susijusių su prašomais priteisti nepagrįstai dideliais delspinigiais ar dvigubos civilinės atsakomybės atsakovės atžvilgiu taikymu, atsakovė nenurodė ir bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme metu, nors tam tikruose posėdžiuose yra fiksuoti atsakovės atstovės atskiri teiginiai dėl prašomų priteisti delspinigių dydžio. Šios aplinkybės, teismo vertinimu, yra reikšmingos sprendžiant pareiškėjos prašymą atnaujinti terminą pareiškimui dėl proceso atnaujinimo pateikti. Teismas konstatavo, kad pareiškėja praleido terminą pareiškimui dėl proceso atnaujinimo pateikti. Nors pareiškėja, teikdama prašymą atnaujinti terminą pareiškimui dėl proceso atnaujinimo pateikti, jį motyvuoja turėtais finansiniais sunkumais kvalifikuotai teisinei pagalbai gauti, tačiau, teismo vertinimu, į bylą ji nepateikia jokių duomenų, kurie leistų teismui konstatuoti, kad tokios kvalifikuotos teisinės pagalbos pareiškėja po apeliacinio skundo pateikimo ieškojo ir ją susirasti jai trukdė būtent pareiškėjos finansinė padėtis. Byloje nustatyta, kad iki apeliacinio skundo pateikimo atsakovė buvo atstovaujama advokatės. Todėl tenkinti atsakovės prašymo dėl termino atnaujinimo pareiškimui dėl proceso atnaujinimo pateikti teismas nematė jokio objektyvaus pagrindo (CPK 178 str.). Teismui nustačius, kad prašymas paduotas praleidus terminą, nustatytą CPK 368 str. 1 d., yra pagrindas atsisakyti atnaujinti procesą nepriklausomai nuo to, ar prašymas pagrįstas CPK 366 str. 1 d. numatytais pagrindais (CPK 370 str. 3 d.). Tačiau teismas pasisakė ir dėl CPK 366 str. 1 d. numatytų pagrindų egzistavimo. Pagrindas procesui atnaujinti šioje byloje, pareiškėjos manymu, yra aiški teisės normos taikymo klaida, lėmusi neteisėto sprendimo byloje priėmimą (CPK 366 str. 1 d. 9 p.). Pareiškėja aiškia teisės normos taikymo klaida įvardija netinkamą CPK 6.258 str. 2 d. nuostatos taikymą, taip pat CPK 6.258 str. 3 d. nuostatos netaikymą byloje. Pažymėjo, kad CPK 6.258 str. 3 d. nuostata nėra imperatyvi. Ši nuostata suteikia teismui teisę savo iniciatyva įvertinti prašomų priteisti netesybų dydį, jeigu jis mano, kad šios yra neprotingai didelės, įvertinus bylos aplinkybes. Todėl jos netaikymas teismo konkrečioje byloje reiškia ne ką kitą, o bylos nagrinėjimo metu nenustatymą jokių priežasčių jai taikyti savo iniciatyva. Tuo tarpu CPK 6.258 str. 2 d. nuostata yra imperatyvi, tačiau ir šiuo atveju teismas neturi pagrindo konstatuoti esant aiškią teisės normos taikymo klaidą vien dėl to, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 1 d. sprendimu iš atsakovės ieškovo naudai yra priteistos tiek sutartinės netesybos, tiek įstatymo nustatyti minimalūs nuostoliai – kompensuojamosios palūkanos, nes sprendime nustatytos aplinkybes neleidžia vienareikšmiškai teigti, kad jos yra paskaičiuotos už tą patį laikotarpį. Teismo vertinimu, proceso atnaujinimas CPK 366 str. 1 d. 9 p. pagrindu šiuo atveju negalimas ir dėl tos priežasties, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 1 d. sprendimas buvo peržiūrėtas apeliacine tvarka. Aplinkybė, kad atsakovė apeliaciniame skunde dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 1 d. sprendimo panaikinimo nenurodė argumentų, susijusių su prašomais priteisti nepagrįstai dideliais delspinigiais ar dvigubos civilinės atsakomybės atsakovės atžvilgiu taikymu, negali būti pagrindu neigti sprendimo peržiūrėjimo apeliacine tvarka faktą.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai argumentai

11L. K. (atsakovė) atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 22 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės.

12Atskirojo skundo argumentai:

131. Teismas netinkamai ir nevisapusiškai įvertino faktines termino praleidimo galimybes. Pareiškėja neturėjo lėšų tinkamai teisinei pagalbai dėl proceso atnaujinimo. Aplinkybė, kad ją kažkada atstovavo advokatas nereiškia, kad ji turėjo galimybę naudotis tinkama teisine pagalba. Apie savo teisių pažeidimą ji sužinojo tik gavusi antrinę teisinę pagalbą. Pareiškėja nėra praleidusi naikinamojo termino prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti.

142. Pareiškėjos manymu, yra pagrindas atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies pagrindu, nes sprendime, kuris nebuvo peržiūrėtas apeliacine tvarka, padaryta aiški teisės normos taikymo klaida. Teismas netinkamai taikė palūkanų ir netesybų santykį reglamentuojančias normas, kas nulėmė neteisėtą ir nepagrįstą teismo sprendimą. Be to, teismas, priteisdamas delspinigius, kurie yra neprotingai ir nepagrįstai dideli, jų nesumažino.

15Ieškovas A. V. atsiliepime prašo atskirąjį skundą atmesti.

16Atsiliepimo argumentai:

171. Teismas tinkamai išnagrinėjo aplinkybes dėl termino pareiškimui paduoti atnaujinimo ir pagrįstai laikė šį terminą praleistu. Apeliantė pati pripažįsta, kad visos bylos nagrinėjimo metu ją atstovavo advokatė, todėl reiškia, kad apeliantė turėjo visas galimybes gintis teisme. Nelogiškas apeliantės argumentas, kad ji nežinojo apie jos teisių pažeidimą iki jai buvo paskirtas garantuojamos teisinės pagalbos advokatas, nes kyla pagrįstas klausimas, kokiu tikslu ji apskritai kreipėsi nemokamos teisinės pagalbos.

182. Teismo sprendime nėra padarytos teisės normos taikymo klaidos.

193. Teismo sprendimas buvo peržiūrėtas apeliacine tvarka, dėl ko negalimas proceso atnaujinimas CPK 366 straipsnio 1 dalies pagrindu.

20IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės

21Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

22Nagrinėjamoje byloje apeliantė pateikė teismui prašymą atnaujinti terminą pareiškimui dėl proceso atnaujinimo pateikti bei atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-4343-868/2014 CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkte nurodytu pagrindu.

23Dėl termino pareiškimui pateikti atnaujinimo

24CPK 368 straipsnyje nustatyti prašymo atnaujinti procesą padavimo terminai. Pagal šio straipsnio 1 dalį prašymas atnaujinti procesą gali būti pateikiamas per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią jį pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą; pagal 2 dalį prašymas atnaujinti procesą negali būti teikiamas, jeigu nuo sprendimo ar nutarties įsiteisėjimo praėjo daugiau kaip penkeri metai, o šio Kodekso 366 straipsnio 1 dalies 9 punkte nurodytu atveju – jeigu nuo sprendimo ar nutarties įsiteisėjimo praėjo daugiau kaip vieneri metai.

25Nagrinėjamu atveju pareiškėja pateikė prašymą atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu - pirmosios instancijos teismo sprendime yra padaryta aiški teisės normos taikymo klaida, kuri galėjo turėti įtakos priimant neteisėtą sprendimą ir sprendimas nebuvo peržiūrėtas apeliacine tvarka. Apeliantė nepraleido naikinamojo vienerių metų termino prašymui pateikti bei prašo atnaujinti praleistą terminą.

26CPK 78 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmenims, praleidusiems įstatymų nustatytą ar teismo paskirtą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas yra atnaujinamas, todėl nagrinėjamoje byloje apeliacinės instancijos teismas patikrina ar pagrįstai pirmosios instancijos teismas atsisakė atnaujinti terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti.

27Bylos duomenys patvirtina, kad pirmosios instancijos teisme pareiškėja buvo atstovaujama kvalifikuoto teisininko – advokatės, tuo tarpu apeliacinės instancijos teisme, t.y. surašant apeliacinį skundą, pareiškėja atstovo neturėjo. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad pareiškėja apie, jos manymu, teismo padarytas teisės normų taikymo klaidas galėjo sužinoti jau gavusi teismo procesinį sprendimą, t.y. kreipusis į teisininkus. Pareiškėja tvirtina, kad kreiptis teisinės pagalbos neturėjo galimybės dėl sunkios finansinės padėties. Prie parašymo pateikti duomenys patvirtina, kad ji nuosavybės teise turi butą, yra senatvės pensininkė, gaunamos pajamos itin mažos. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2015 m. liepos 23 d. sprendimu pareiškėjai buvo suteikta antrinė teisinė pagalba, apmokant jai 50 procentų teisinės pagalbos išlaidų. Įvertinus aptartus duomenis sutiktina, kad dėl turtinės padėties pareiškėjai galėjo būti apribota galimybė gauti teisinę pagalbą. Valstybės garantuojama teisinė pagalba pareiškėjai suteikta 2015-07-23, todėl sutiktina su argumentu, kad ji apie galimą savo teisių pažeidimą sužinojo tik gavusi kvalifikuotą teisinę pagalbą. Prašymas dėl proceso atnaujinimo teismui pateiktas 2015-09-07, t.y. per mažiau nei du mėnesius nuo teisinės pagalbos suteikimo. Dėl nurodyto spręstina, kad pareiškėja praleido terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti dėl svarbių priežasčių, todėl pirmosios instancijos teismas terminą atsisakė atnaujinti nepagrįstai.

28Dėl CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkte įtvirtinto pagrindo atnaujinti procesą

29Proceso atnaujinimas – tai išimtinė (ekstraordinarinė) įsiteisėjusių teismų sprendimų ar nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės forma, kurio paskirtis – ištaisyti esmines teisines ar faktines klaidas. Proceso atnaujinimas neturi būti priemonė dar kartą pabandyti išspręsti ginčą savo naudai ar vilkinti priimtų teismų sprendimų vykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje M. R. v. I. R., bylos Nr. 3K-3-403/2008; kt.). Pareiškėjos įvardinti proceso atnaujinimo pagrindai vertintini visų bylos aplinkybių kontekste, siekiant patikrinti, ar jie leidžia pagrįstai abejoti priimto teismo sprendimo teisėtumu ir/ar pagrįstumu.

30Pareiškėja prašo atnaujinti procesą dėl pirmosios instancijos teismo sprendime padarytos aiškios teisės normos taikymo klaidos, kuri galėjo turėti įtakos priimant neteisėtą sprendimą, ir sprendimas nebuvo peržiūrėtas apeliacine tvarka (CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punktas).

31Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas A. V. kreipėsi į teismą ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovės L. K. 35 000 Lt negrąžintos skolos, 632,88 Lt palūkanų, susidariusių laikotarpiu tarp 1997-02-06 ir 1997-03-06, 63 000 Lt delspinigių, 23 178,93 Lt palūkanų pagal įstatymą, 5 procentų metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. balandžio 1 d. sprendimu (civilinėje byloje Nr. 2-4343-868/2014) ieškinį tenkino iš dalies - priteisė ieškovo naudai iš atsakovės 35 000 Lt negrąžintos skolos, 632,88 Lt palūkanų, susidariusių laikotarpiu tarp 1997-02-06 ir 1997-03-06, 63 000 Lt delspinigių, 8 908,22 Lt palūkanų pagal įstatymą, 5 procentų metines procesines palūkanas nuo 2011-12-12 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 8 361 Lt bylinėjimosi išlaidų. Atsakovė, nesutikdama su pirmosios instancijos teismo sprendimu dalyje dėl senaties terminų taikymo pateikė apeliacinį skundą. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 19 d. nutartimi atsakovės apeliacinį skundą atmetė, pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą.

32Pareiškėja prašyme dėl proceso atnaujinimo nurodė, kad jame yra padaryta aiški teisės normos taikymo klaida, kuri turėjo įtakos priimant neteisėtą sprendimą ir sprendimas šioje dalyje nebuvo peržiūrėtas apeliacine tvarka. Aiškia teisės normos taikymo klaida pareiškėja nurodė netinkamą palūkanų ir netesybų santykį reglamentuojančių normų taikymą, neatsižvelgimą į priteistų palūkanų ir netesybų paskirtį, neprotingai didelių delspinigių priteisimą iš atsakovės.

33Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad sprendimas buvo peržiūrėtas apeliacine tvarka, dėl ko negalimas proceso atnaujinimas pareiškėjos nurodytu pagrindu. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su tokiu formaliu faktinių aplinkybių vertinimu, nes, kaip jau minėta, sprendimas nebuvo peržiūrėtas visoje apimtyje, o peržiūrėtas tik dalyje dėl ieškinio senaties taikymo. Taigi apeliacine instancija ginčą nagrinėjęs teismas nevertino priteistų sumų, tame tarpe palūkanų ir netesybų pagrįstumo, nevertino ginčo iš esmės. Atsižvelgiant į aptartą, sutiktina su atskirojo skundo argumentu, kad sprendimas apeliacine tvarka nebuvo peržiūrėtas, dėl ko yra galimas proceso atnaujinimas CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu.

34Aiškia teisės normos taikymo klaida pareiškėja nurodė netinkamą palūkanų ir netesybų santykį reglamentuojančių normų taikymą. Jos tvirtinimu, pagal CK 6.258 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą nuostatą kreditorius negali reikalauti ir netesybų ir nuostolių, todėl netesybos turi būti įskaitomos į nuostolius. Tvirtina, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 1 d. sprendimas dalyje, kuria nuspręsta priteisti iš atsakovės ir 63 000,00 Lt delspinigių ir 8 908,22 Lt palūkanų pagal įstatymą, yra nepagrįstas dėl netinkamai pritaikytų normų. Apeliantės tvirtinimu, netinkamai pritaikyta ir CK 6.258 straipsnio 3 dalies norma, nes teismas nesumažino delspinigių dydžio.

35Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais, kad CK 6.258 straipsnio 3 dalies norma yra dispozityvi, suteikianti teismui teisę įvertinti netesybų dydį bei jų mažinimo galimybes, atsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes. Šių aplinkybių sąrašas nėra baigtinis, todėl kiekvienu konkrečiu atveju tinkamu netesybų ar palūkanų dydis gali būti pripažintas skirtingas. Nagrinėjamu atveju teismui nesumažinus delspinigių dydžio, nėra pagrindo daryti išvadą, kad teisės norma buvo pritaikyta netinkamai. Tuo tarpu CK 6.258 straipsnio 2 dalis nustato imperatyvą, nustatantį, kad netesybos turi būti įskaitomos į nuostolius. Nagrinėjamu atveju Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. balandžio 1 d. sprendimu priteisė iš atsakovės 632,88 Lt (pelno) palūkanų, 5 procentų procesines palūkanas, taip pat 63 000 Lt delspinigių ir 23 178,93 Lt (kompensuojamųjų) palūkanų pagal įstatymą. Remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika, jeigu prievolės įvykdymo termino praleidimo atveju šalys prašo ir netesybų, ir kompensuojamųjų palūkanų, priteisinat pagal tokius reikalavimus, mažesnioji suma įskaitoma į didesniąją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-7-304/2007; 2013 m. gruodžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-636/2013). Vadovaujantis teismų praktika, 23 178,93 Lt kompensuojamųjų palūkanų suma turėjo būti įskaityta į 63 000 Lt delspinigių sumą. Pirmosios instancijos teismas priteisė iš atsakovės ir kompensuojamąsias palūkanas ir delspinigius, mažesnės sumos neįskaitė į didesniąją, todėl darytina išvada, kad teismas, priimdamas 2014 m. balandžio 1 d. sprendimą, netinkamai taikė CK 6.258 straipsnio 2 dalies normą, dėl ko galėjo būti priimtas nepagrįstas sprendimas. Įvertinus aptartas aplinkybes, darytina išvada, kad yra pagrindas atnaujinti procesą pareiškėjo nurodytu CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu.

36Teismas, išnagrinėjęs bylos bei atskirojo skundo medžiagą sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas prašymą dėl proceso atnaujinimo, netinkamai įvertino bylos aplinkybes, išaiškino ir pritaikė šį klausimą reglamentuojančias materialines bei civilinio proceso normas. Todėl pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – atnaujintinas terminas prašymui dėl proceso atnaujinimo pateikti; atnaujintinas procesas Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr.2-4343-868/2014 (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

37Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teismas

Nutarė

38Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 22 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atnaujinti terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo pateikti; atnaujinti procesą Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr.2-4343-868/2014.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andrius Ignotas... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ginčas byloje kilęs dėl proceso atnaujinimo pagrindų buvimo.... 5. Pareiškėja kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą prašydama... 6. Ieškovas pateikė atsiliepimą, kuriuo su pateiktu pareiškimu nesutiko.... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. vasario 22 d. nutartimi prašymą... 9. Teismas nurodė, kad pagal CPK 368 straipsnį prašymas atnaujinti procesą... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai... 11. L. K. (atsakovė) atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo... 12. Atskirojo skundo argumentai:... 13. 1. Teismas netinkamai ir nevisapusiškai įvertino faktines termino praleidimo... 14. 2. Pareiškėjos manymu, yra pagrindas atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1... 15. Ieškovas A. V. atsiliepime prašo atskirąjį skundą atmesti.... 16. Atsiliepimo argumentai:... 17. 1. Teismas tinkamai išnagrinėjo aplinkybes dėl termino pareiškimui paduoti... 18. 2. Teismo sprendime nėra padarytos teisės normos taikymo klaidos.... 19. 3. Teismo sprendimas buvo peržiūrėtas apeliacine tvarka, dėl ko negalimas... 20. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės... 21. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 22. Nagrinėjamoje byloje apeliantė pateikė teismui prašymą atnaujinti terminą... 23. Dėl termino pareiškimui pateikti atnaujinimo... 24. CPK 368 straipsnyje nustatyti prašymo atnaujinti procesą padavimo terminai.... 25. Nagrinėjamu atveju pareiškėja pateikė prašymą atnaujinti procesą CPK 366... 26. CPK 78 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmenims, praleidusiems įstatymų... 27. Bylos duomenys patvirtina, kad pirmosios instancijos teisme pareiškėja buvo... 28. Dėl CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkte įtvirtinto pagrindo atnaujinti... 29. Proceso atnaujinimas – tai išimtinė (ekstraordinarinė) įsiteisėjusių... 30. Pareiškėja prašo atnaujinti procesą dėl pirmosios instancijos teismo... 31. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas A. V. kreipėsi į teismą ieškiniu,... 32. Pareiškėja prašyme dėl proceso atnaujinimo nurodė, kad jame yra padaryta... 33. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad sprendimas buvo... 34. Aiškia teisės normos taikymo klaida pareiškėja nurodė netinkamą... 35. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo... 36. Teismas, išnagrinėjęs bylos bei atskirojo skundo medžiagą sprendžia, jog... 37. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,... 38. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 22 d. nutartį panaikinti ir...