Byla e2-136-941/2017
Dėl žalos atlyginimo

1Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėja Vaida Rimkienė, sekretoriaujant Jurgai Šideikienei, dalyvaujant ieškovui P. V., jo atstovui advokatui Karoliui Gerbauskui, atsakovės GNSB „Smiltaitė“ atstovui advokatui Mindaugui Martinaičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo P. V. ieškinį atsakovei GNSB „Smiltaitė“, tretiesiems asmenims Č. P., G. R., L. O., K. L., N. Z., A. C., D. Š., A. G., F.P., V. M. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovas P. V. 2016-07-28 pateiktu ir 2016-08-11, pašalinus trūkumus, priimtu ieškiniu, prašo priteisti iš atsakovės GNSB „Smiltaitė“ 39131 Eur žalai atlyginti. Nurodo, kad 2013 m. jo užsakymu buvo parengtas ir Klaipėdos rajono savivaldybės direktoriaus 2013-04-11 įsakymu Nr. AV-636 patvirtintas jam priklausančių žemės sklypų, kadastriniai Nr. ( - ) ir ( - ), esančių ( - ), Klaipėdos r., detalusis planas. Detaliuoju planu buvo perplanuoti šie žemės sklypai ir buvo suformuoti du nauji gyvenamieji žemės sklypai, kuriems suteikti adresai ( - ) (projektinis Nr. 1) ir ( - ) (projektinis Nr. 2, žemės sklypas Nr. 2). Rengiant detalųjį planą ieškojo pirkėjo žemės sklypui Nr. 2. Po detaliojo plano patvirtinimo 2013-05-25 su pirkėju V. M. pasirašė preliminarią žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią įsipareigojo jam už 130000 Lt parduoti žemės sklypą Nr. 2, bendras plotas 873 kv.m. Jam avansu buvo sumokėta 50000 Lt. Pagal Preliminarios sutarties sąlygas, nesudarius pagrindinės žemės sklypo pirkimo pardavimo sutarties iki 2014-12-10, jis privalėjo grąžinti pirkėjui avansu sumokėtus 50000 Lt ir 50000 Lt baudą. Iki pagrindinės pirkimo pardavimo sutarties pasirašymo pas notarą (iki 2014-12-10) įsipareigojo parengti, suderinti ir Nekilnojamojo turto registre įregistruoti šio sklypo kadastrinę bylą su žemės sklypo planu, tada pateikti notarui visus šiuos dokumentus pirkimo pardavimo sandoriui įforminti. Detaliuoju planu suformuotų žemės sklypų kadastrines bylas jo užsakymu parengė matininkai ir jis jas 2014-10-31 pateikė NŽT prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriui, kad viešo administravimo aktu nustatytų naujai suformuotų sklypų kadastrinius duomenis. NŽT skyrius 2014-10-31 raštu Nr. 12SD-(14.12.104)-4871 atsisakė parengti sprendimą dėl kadastro duomenų nustatymo detaliuoju planu suformuotiems žemės sklypams, nes vadovaujantis Žemės įstatymo 30 str. 9 d., areštuoti arba teisinio ginčo objektu esantys žemės sklypai, negali būti sujungiami, padalijami, atidalijami ar perdalijimo būdu pertvarkomi. Tada sužinojo, kad Klaipėdos rajono apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2-954-904/2014 (2-96-904/2015) pagal GNSB „Smiltaitė“ ieškinį pieš jį, jos prašymu, uždėtas areštas visam jo turtui, taip pat ir žemės sklypams. Kadangi jam grėsė nuostoliai (preliminarioje sutartyje numatyta bauda), kreipėsi į teismą nurodytoje civilinėje byloje pareikalauti iš ieškovės GNSB „Smiltaitė“ per 5 dienas pateikti 50000 Lt nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo. Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2014-11-14 nutartimi jo prašymas tenkintas ir GNSB „Smiltaitė“ įpareigota per 14 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimui įnešti į teismo depozitinę sąskaitą 50000 Lt. GNSB „Smiltaitė“ apskundė šią nutartį, dėl to užsitęsė teismo procesas ir areštas nebuvo laiku nuimtas. Vedė derybas su V. M. ir preliminarios sutarties terminas buvo pratęstas iki 2015-02-01, 2014-01-22 papildomu susitarimu iki 2015-04-02. Klaipėdos apygardos teismas 2015-02-05 nutartimi paliko 2014-11-14 nutartį nepakeistą. GNSB „Smiltaitė“ galimų nuostolių neužtikrino ir 2015 m. vasario mėnesio pabaigoje jo turto areštas buvo panaikintas. 2015 m. kovo mėnesį parengtas žemės sklypų kadastrines bylas pateikė derinti NŽT. Nespėjo šių bylų suderinti ir įregistruoti Nekilnojamojo turto registre, kaip pasibaigė preliminarioji sutartis ir V. M. jam 2015-04-03 pateikė pareiškimą dėl preliminarios sutarties nutraukimo, pareikalavo grąžinti avansą ir sumokėti baudą bei kreipėsi į Klaipėdos rajono apylinkės teismą dėl 28962 Eur skolos, 5 procentų procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, iškelta civilinė byla Nr. e2-1485-729/2015. Jis teismo patvirtinta taikos sutartimi įsipareigojo V. M. sumokėti ir 2015-08-10 sumokėjo 28962 Eur skolą. Tai yra sumokėjo 50000 Lt arba 14481 Eur netesybų pagal preliminarią sutartį ir tai yra jam atsiradusi tiesioginė žala. Tam, kad grąžinti skolą turėjo skubiai surasti pirkėją ir parduoti žemės sklypą Nr. 2. Žemės sklypą pavyko parduoti 2015-06-18 I. J. tik už 13000 Eur. Jei nebūtų buvęs jo turas areštuotas, jis už žemės sklypą pagal preliminarios sutarties sąlygas būtų gavęs 130000 Lt (37650 Eur), tačiau gavo tik 13000 Eur, t.y. prarado 24650 Eur. GNSB „Smiltaitė“ ieškinys jam buvo nepagrįstas ir tai nustatyta civilinėje byloje Nr. 2-96-904/2015 Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2015-11-25 sprendimu bei Klaipėdos apygardos teismo 2016-04-07 nutartimi. Dėl atsakovės neteisėtų veiksmų – nepagrįsto ieškinio pareiškimo, nepagrįstų reikalavimų įvykdymo užtikrinimui taikytų laikinųjų apsaugos priemonių bei nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo neužtikrinimo, su tuo susijusių pagrįstų teismo procesinių sprendimų skundimo bei dėl to neįvykusių planuotų nekilnojamojo turto pirkimo pardavimo sandorių bei vėliau parduodamo turto kainos pasikeitimų, patyrė 14481 Eur tiesioginių nuostolių ir negavo 24650 Eur pajamų.

3Ieškovas ir jo atstovas ieškinį palaiko.

4Ieškovas P. V. papildomai paaiškino, kad žemės sklypą pradėjo pardavinėti 2013 m., kokiu būdu – pagal skelbimą internete, ar agentūrą, neatsimena ir pasakyti negali. Preliminari sutartis buvo pasirašyta V. M. automobilyje prie jo namų. Negali pasakyti, kas parengė preliminariąją sutartį. Visų sutarties sudarymo aplinkybių nepamena. Avansą gavo tą pačią dieną, kai buvo sudaryta preliminari sutartis. Preliminari sutartis ir pakvitavimas buvo pasirašyti tuo pačiu metu. Kodėl šie dokumentai pasirašyti skirtingomis rašymo priemonėmis, paaiškinti negali. Dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių prašė galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo, kitų priemonių, kad išvengti galimų nuostolių, nesiėmė. Kodėl, paaiškinti negali. Jį atstovavo teisininkas ir advokatas. Pagal taikos sutartį su V. M. atsiskaitė grynais šiam privažiavus prie jo namų. Dalį sumos padengė iš pagal preliminarią sutartį gauto avanso, nes tų pinigų nebuvo išleidęs, dalį - iš už parduotą žemės sklypą gautų pinigų, likusiai daliai ėmė paskolą iš banko. Kada ir kokią sumą paėmė iš banko nurodyti negali ir tai patvirtinančių dokumentų pateikti negali. Pakvitavimą dėl skolos grąžinimo parengė ir atsivežė V. M., jis tik pasirašė. Kodėl nutraukus preliminarią sutartį iš karto negražino avanso, paaiškinti negali.

5Atsakovė GNSB „Smiltaitė“ atsiliepimu su ieškiniu nesutinka. Nurodo, kad vien ieškinio atmetimas civilinėje byloje ir 2014-11-14 teismo nutarties dėl nustatytų įpareigojimų apskundimas savaime nelemia atsakovės civilinės atsakomybės dėl ieškovui atsiradusių nuostolių. Ieškovo prašymas dėl kadastro duomenų nustatymo detaliuoju planu suformuotiems žemės sklypams Nacionalinėje žemės tranyboje užregistuotas tik 2014-10-31. Preliminariąja sutartimi nesukuriama piniginė prievolė, nė viena iš šalių neįgyja turtinės naudos. Ieškovas būsimam pirkėjui V. M. už žemės sklypą preliminariosios sutarties pagrindu buvo sumokėjęs 50000 Lt, tačiau šie pinigai neatliko mokėjimo – atsiskaitymo funkcijos. Preliminarioji sutartis negali būti patvirtinta LR CK 1.93 str. 4 d. pagrindu. Nėra įrodymų patvirtinančių aplinkybę, kad iki 2014-12-10 žemės sklypas, kurio bendras plotas 873 kv.m. buvo atidalintas ir suformuotas iš žemės sklypų, kurių kadastriniai Nr. ( - ) ir ( - ), esančių ( - ) Klaipėdos r., kad būtų suformuota šio sklypo kadastrinė byla. Teisinių santykių objektu gali būti tik identifikuotas ir įstatymo nustatyta tvarka įregistruotas žemės sklypas. Žemės nuosavybės naudojimo teisė atsiranda nuo žemės sklypo įregistravimo viešame registre dienos, nes tik tada savininkas arba naudotojas ginčo atveju gali gintis nuo trečiųjų asmenų pretenzijų. Žemės sklypas, kurio bendras plotas 873 kv.m., negalėjo būti kaip būsimo pirkimo – pardavimo sandorio objektas, nes preliminariosios sutarties sudarymo metu kaip atskiras nekilnojamojo turto objektas dar nebuvo suformuotas. Be to P. V., sudarydamas tokią sutartį, privalėjo turėti notariškai patvirtintą rentos gavėjo sutikimą, nes ½ sklypo, unikalus ( - ), buvo gavęs valdyti pagal 2005-10-19 išlaikymo iki gyvos galvos sutartį. Turto areštas nuo 2014-03-21 buvo uždėtas tik ½ žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), daiktinės teisės į likusią ½ dalį nebuvo suvaržytos. Nebuvo areštuotas ir žemės sklypas, kadastrinis Nr. ( - ), kurio pagrindu buvo galima atlikti pageidaujamo sklypo atidalijimo, kadastrinės bylos suformavimo bei įregistravimo VĮ Registrų centro duomenų bazėje darbus iki 2014-12-10. Nacionalinės žemės tarnybos 2014-10-31 pažyma tik iš dalies teisinga, nes nebuvo jokio pagrindo riboti kadastrinių duomenų pakeitimo ar tikslinimo dalyje žemės sklypo unikaliu Nr. ( - ) bei sklype, kurio kadastrinis Nr. ( - ). Ieškovas turėjo galimybę apskųsti tokį institucijos sprendimą, bet šia galimybe sąmoningai nepasinaudojo. 0,0873 ha žemės sklypas, kurį tariamai turėjo nupirkti V. M., kaip atskiras turto vienetas iš dviejų sklypų, kurių unikalūs Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), padalijimo būdu buvo suformuotas dar 2014-06-20. Nesutinka, kad turėjo jį parduoti skubos tvarka I. J. už 13000 Eur, kad grąžinti V. M. skolą pagal 2015-07-13 taikos sutartį. Šis pirkimo – pardavimo sandoris įvyko ne dėl skubos grąžinti skolą, o dėl to, kad ieškovas tik 2015-04-08 atidalino šį turtą iš bendrosios jungtinės nuosavybės ir be sutuoktinės sutikimo įgijo teisę parduoti šį turtą. Be to ieškovas prisiėmė nuostolių atsiradimo riziką. Ieškovas, sudaręs 2013-05-25 preliminariąją sutartį pagal 3.4 p. reikalavimus apie pradėtą civiline bylą Nr. 2-954-904/2014 (Nr. 2-96-904/2015) bei taikytą areštą privalėjo pranešti V. M. dar 2014-03-21 ir įtraukti jį į bylą trečiuoju asmeniu. Daug abejonių kelia P. V. ir V. M. 2015-07-13 sudaryta taikos sutartis, kai į bylos nagrinėjimą trečiuoju asmeniu nebuvo įtraukta GNSB „Smiltaitė“. Nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių vykdymo procese P. V. nesinaudojo LR CPK 643-645 str. numatytomis teisėmis ir pareigomis, t.y. neskundė antstolio veiksmų dėl taikyto arešto apimties, nesikreipė į antstolį dėl areštuoto turto atlaisvinimo, areštuojant kitą skolininko pasiūlytą turtą. Preliminarioji sutartis nebuvo įregistruota viešame registre, todėl negali būti panaudota prieš atsakovę. Prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

6Atsakovės atstovas su ieškiniu nesutinka. Papildomai paaiškino, kad preliminariosios sutarties sudarymo faktas, laikas, jos sudarymo aplinkybės kelia abejones dėl jos sudarymo teisėtumo. Nėra logiška, jog ieškovas, gavęs teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, jos neskundė, nesikreipė į antstolį, nors buvo areštuotas didesnės nei ieškinio suma vertės turtas, neskundė antstolio veiksmų. Byloje nėra duomenų, kad turto areštas trukdė ieškovui realizuoti pagal preliminariąją sutartį prisiimtus įsipareigojimus.

7Tretieji asmenys, GNSB „Smiltaitė“ bendrijos nariai, Č. P., G. R., L. O., K. L., N. Z., A. C., D. Š., A. G., F.P. atsiliepimų į ieškinį nepateikė ir į bylos nagrinėjimą neatvyko.

8Trečiasis asmuo V. M. atsiliepimu į ieškinį prašo sprendimą priimti teismo nuožiūra. Nurodo, kad 2013 m. skelbimą apie už 130000 Lt parduodamą žemės sklypą rado internete. P. V. sklypą pardavinėjo kaip savininkas. Tai buvo vienas iš brangesnių sklypų, tačiau labai patiko vieta ir tikėjosi kad pardavėjas sumažins kainą. Tačiau jis nenuleido kainos, nurodydamas, kad jam brangiai kainuos inžinerinių tinklų įvedimas. Tinklai tuo metu dar nebuvo užbaigti, dokumentai nebuvo iki galo sutvarkyti, sutarties negalėjo įforminti pas notarą, todėl jis pareikalavo griežtos sutarties dėl sklypo pardavimo su didelėmis baudomis ir delspinigiais. P. V. teisininkas iš UAB „Almontus“ preliminariąją sutartį pakoregavo. Preliminariąją sutartį pasirašė prie P. V. namų ir ten perdavė jam pinigus. P. V. kelis kartus atidėjo sutarties terminą ir vis nesimatė galo, todėl pareikalavo atiduoti skolą ir sumokėti baudą. Jam reikėjo išvykti į Norvegiją, todėl kreipėsi į teismą, teisme susitaikė. P. V. su juo atsiskaitė ir jis jam pretenzijų neturi. Trečiasis asmuo V. M. į bylos nagrinėjimą neatvyko.

9Ieškinys atmestinas.

10Dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimais bei byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad P. V. buvo detaliųjų planų organizatorius ir gyvenamųjų namų kvartalo Klemišės II k., Klaipėdos r., vystytojas.

11P. V. pagal 2002-12-24 dovanojimo sutartį Nr. ( - ) ir 2006-07-24 valstybinės žemės pirkimo pardavimo sutartį Nr. ( - ) įgijo 1,2640 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - )., Klaipėdos r. Jo užsakymu 2006 m. parengtas šio žemės sklypo detalusis planas, kuriuo numatyta suskaidyti žemės sklypą ir suformuoti 9 namų valdos sklypus bei 2 susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros sklypus, skirtus aptarnauti namų valdos sklypus. Detalusis planas patvirtintas Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2007-08-30 sprendimu Nr. T11-201.

12P. V. pagal 2005-10-19 išlaikymo iki gyvos galvos sutartį Nr. ( - ) iš E. V. įgijo 0,2996 ha žemės sklypą, unikalus ( - ), ( - ) Klaipėdos r. Pagal 2013-10-09 dovanojimo sutartį (jau mirus rentos gavėjui - mirties liudijimas išduotas 2012-02-14) ½ dalį šio sklypo ir jame esančius statinius (gyvenamąjį namą, ūkinį pastatą, inžinerinius statinius – šulinį ir tvorą, 2 sandėlius, šiltnamį) padovanojo sutuoktinei R. V.. Vėliau P. V. priklausiusi ½ dalis šio sklypo areštuota pagal Klaipėdos rajono apylinkės teimo 2014-03-21 nutartį ir antstolio 2014-03-31 turto aprašą, įrašas apie areštą VĮ Registrų centre atliktas 2014-03-31.

13Taip pat P. V. pagal 2010-11-23 pirkimo-pardavimo sutartį įgijo ir iki 2013-09-03 nuosavybės teise valdė žemės sklypą unikalus Nr. ( - ).

14P. V. užsakymu 2012 m. parengtas jam priklausančių žemės sklypų grupės kadastro Nr. ( - ) (0,0847 ha, unikalus Nr. ( - ), paskirtis – kita, naudojimo būdas inžinerinės infrastruktūros teritorijos, tikėtina suformuotas pagal 2006 m. parengtą detalųjį planą) ir Nr. ( - ) (0,2996 ha, unikalus Nr. ( - ), paskirtis – kita, naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, įgytas pagal 2005-10-19 išlaikymo iki galvos sutartį), esančių ( - ) Klaipėdos r., detalusis planas (planavimo tikslai – sklypų sujungimas, padalijimas į sklypus, dalies sklypų naudojimo būdo pakeitimas į gyvenamosios teritorijos, dalies – į inžinerinės infrastruktūros teritorijos, keičiant detaliojo plano (reg. Nr. ( - )) sprendinius), kuriuo du sklypai sujungiami į vieną sklypą bei padalinami į tris atskirus sklypus – suformuojami du nauji gyvenamosios teritorijos sklypai (Nr. 1 – 0,2392 ha ir Nr. 2 – 0,0873 ha) ir vienas inžinerinės infrastruktūros teritorijos sklypas (Nr. 3 – 0,0578 ha). Detalusis planas 2013-02-20 suderintas pakartotiniu Nuolatinės statybos komisijos kompleksinio derinimo protokolu ir patvirtintas Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-04-11 įsakymu Nr. AV-636.

15Pagal šį detalųjį planą sklypai unikalus Nr. ( - ) (įgyjimo pagrindas - 2002-12-24 dovanojimo sutartis, 2006-07-24 valstybinės žemės pirkimo pardavimo sutartis, apskrities viršininko 2007-10-29 įsakymas, t.y. suformuotas įgyvendinant 2006 parengto ir 2007 m. patvirtinto detalaus palano sprendinius, priklausęs P. V. asmeninės nuosavybės teise) ir unikalus Nr. ( - ) (įgyjimo pagrindas - 2005-10-19 išlaikymo iki gyvos galvos sutartis, priklausęs P. V. ir jo sutuoktinei R. V. bendrosios dalinės nuosavybės teise) sujungti ir padalyti į tris sklypus:

161) (projektinis Nr. 1) 0,2392 ha, unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ); paskirtis – kita, naudojimo būdas - gyvenamųjų pastatų teritorijos (po 2015-04-08 turto atidalinimo 0,1498 ha R. V. asmeninė nuosavybė, 0,0894 ha P. V. ir R. V. bendroji jungtinė nuosavybė);

172) (projektinis Nr. 2) 0,0873 ha, unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ), vidutinė rinkos vertė pagal VĮ Registrų centro išrašus: 2015-05-12 - 13000 Eur, 2016-11-09 – 13500 Eur, paskirtis – kita, naudojimo būdas - gyvenamųjų pastatų teritorijos (po 2015-04-08 turto atidalinimo P. V. asmeninė nuosavybė);

183) 0,0578 ha, adresas ( - ); paskirtis – kita, naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros teritorijos (po 2015-04-08 turto atidalinimo P. V. asmeninė nuosavybė).

19Žemės sklypų kadastrinių matavimų bylos parengtos 2014-06-20. Kadastrinės bylos Nacionalinėje žemės tarnyboje tikrintos 2014-08-04, 2014-08-13, 2014-10-21, 2014-10-27, nustatyti trūkumai pašalinti 2014 m. spalio mėnesio pabaigoje.

20P. V. 2014-10-31 kreipėsi į Nacionalinę žemės tarnybą dėl detaliuoju būdu pertvarkyto žemės sklypo ( - ), kadastro Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), duomenų pakeitimo, pateikdamas 3 žemės sklypo kadastro duomenų bylas. Nacionalinė žemės tarnyba 2014-10-31 dėl pertvarkomam turtui taikyto arešto atsisakė parengti sprendimą dėl kadastro duomenų nustatymo žemės sklypams, suformuotiems detaliuoju planu, kuris patvirtintas Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-04-11 įsakymu.

21P. V. 2015-03-03, 2014-02-23 nutartimi panaikinus turto areštą, vėl kreipėsi į Nacionalinę žemės tarnybą su analogišku teiktam 2014-10-31 prašymu. Nacionalinė žemės tarnyba 2015-03-10 priėmė sprendimą Nr. 12SK-542-(14.12.110.) dėl žemės sklypų kadastro Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), esančių ( - ), pertvarkymo padalinimo būdu ir nustatytų kadastro duomenų patvirtinimo.

22P. V. su sutuoktine R. V. 2015-04-08 sudarė turto atidalijimo sutartį.

23Sklypai kaip turtiniai vienetai VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre įregistruoti 2015-05-12.

24P. V. pagal 2015-06-18 pirkimo-pardavimo sutartį pardavė 0,0873 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), ( - ), (anksčiau projektinis Nr. 2), esantį ( - ), pirkėjai I. J. už 13500 Eur.

25Įgyvendinus 2006 m. detaliojojo plano sprendinius dėl lietaus nuotekų tinklų įrengimo (unikalus Nr. ( - ), statybos pradžia 2008 m., pabaiga 2010 m.) ir pasijungimo į kitus (kitiems asmenims priklausančius) lietaus nuotekų tinklus, tarp P. V. ir GNSB „Smiltaitė“ bei jos narių nuo 2009 m. prasidėjo nesutarimai ir kilo ginčas dėl prisijungimo teisėtumo, inžinerinių tinklų eksploatavimo išlaidų padengimo bei kompensacijos už nuotekų linijos, unikalus Nr. ( - ), įvedimo ir eksploatavimo.

26GNSB „Smiltaitė“ 2014-03-19 kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui P. V. (šioje byloje ieškovui) dėl nuosavybės teisės gynimo ir skolos priteisimo, prašydama priteisti iš P. V. 4000 Lt skolą, 36283 Lt kompensaciją už nuotekų linijos – lietaus nuotekų tinklų, esančių Klemiškės II k., Klaipėdos r., su unikaliuoju Nr. ( - ) įvedimą ir eksploatavimą. Civilinė byla iškelta 2014-03-21. Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2014-03-21 nutartimi, patikslinta 2014-03-27 nutartimi, ieškovės (šioje byloje atsakovės) GNSB „Smiltaitė“ prašymu, ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui taikytos laikinosios apsaugos priemonės – areštuotas P. V. priklausantis kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas – 40283 Lt ribose.Vykdant šią nutartį, antstolio 2014-03-31 turto aprašu areštuota ½ dalis žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ). (iki sujungimo, padalinimo ir atsidalinimo). Įrašas apie turto areštą VĮ Registrų centre atliktas 2014-03-31. P. V. procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu 2014-08-11 ir asmeniškai 2014-08-13 (taip pat ir 2014-03-21 nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių). P. V. 2014-09-01 pateikė atsiliepimą į ieškinį, nurodydamas, kad ieškinys yra nepagrįstas ir jis su ieškiniu nesutinka, bei lakoniškai vienu sakiniu nurodydamas, kad dėl jo nuosavybės teisės suvaržymo laikinosiomis priemonėmis neatmeta galimybės teikti prašymą dėl nuostolių atlyginimo, nedetalizuojant kodėl ir kokie nuostoliai gali atsirasti. P. V. 2014-11-07 pateikė prašymą dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, pirmą kartą nurodydamas apie 2013-05-25 su V. M. sudarytą preliminarią žemės sklypo (projektinis Nr. 2, vėliau unikalus Nr. 4400-3814-0228) pirkimo – pardavimo sutartį bei tai, kad 2014-10-22 kreipėsi į VĮ Registrų centrą dėl preliminarios sutarties įregistravimo ir 2014-10-31 kreipėsi į Nacionalinę žemės tarnybą dėl žemės sklypų kadastro duomenų pakeitimo, kas būtina vykdant preliminaria sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2014-11-14 nutartimi prašymas tenkintinas ir GNSB „Smiltaitė“ įpareigota galimų nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atlyginimo užtikrinimui įnešti į teismo depozitinę sąskaitą 50000 Lt. Klaipėdos apygardos teismo 2015-02-05 nutartimi GNSB „Smiltaitė“ atskirasis skundas dėl 2014-11-14 nutarties atmestas. GNSB „Smiltaitė“ neužtikrinus galimų nuostolių atlyginimo, Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2015-02-23 neskundžiama nutartimi panaikintos 2014-03-21 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės – P. V. turto areštas. Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2015-11-25 sprendimu, įsiteisėjusiu 2016-04-07, ieškovės (šioje byloje atsakovės) GNSB „Smiltaitė“ ir patikslintais ieškiniais į bylą įtrauktų trečiųjų asmenų su savarankiškais reikalavimais ieškinys atmestas (prijungta civilinė byla Nr. 2-96-904/2015 (ankstesnis Nr. 2-954-904/2014) 1 t., b.l. 3-4, 25-26, 33, 39-40, 56-57, 114-115, 116, 117, 118, 119-122, 139-140, 141-142, 143, 146, 147-148, 160-162; 2 t., b.l. 74; 3 t., b.l. 26-35, 66-70).

27Ieškovas P. V. prašo priteisti iš atsakovės GNSB „Smiltaitė“ 39131 Eur žalai dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių atlyginti.

28Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymo nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas (LR CPK 5 str. 1 d.).

29Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (LR CPK144 str. 1 d., 2 d.). Taikant laikinąsias apsaugos priemones paprastai yra laikinai suvaržomos atsakovo teisės, kuris dėl to gali patirti žalos. Ieškovo iniciatyva kreipiantis dėl laikinųjų apsaugos priemonių ir tokių priemonių taikymu teismo procesiniu sprendimu, kai atsakovo atžvilgiu padaroma žala, yra pagrindas atsirasti deliktinės civilinės atsakomybės teisiniams santykiams (LR CK6.245 str. 1 d.). Laikinųjų apsaugos priemonių byloje, kurioje atmestas ieškinys, pritaikymas savaime nereiškia žalos atsakovui padarymo. Sprendžiant dėl civilinės atsakomybės už laikinosiomis apsaugos priemonėmis padarytą žalą taikymo būtina nustatyti: neteisėtus veiksmus, žalą ir priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Kaltė nenustatinėjama, t. y. pripažįstama, kad ieškovas, prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ginčo išsprendimo, veikia savo rizika ir turi pareigą atlyginti atsakovui atsiradusius nuostolius. Neteisėti veiksmai yra įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos neįvykdymas arba veiksmų, kuriuos draudžia įstatymai ar sutartis atlikimas, arba bendro pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai pažeidimas (LR CK6.246 str.). Civilinės atsakomybės dėl žalos, padarytos ieškovo prašymu pritaikius laikinąsias apsaugos priemones prasme tai yra bendro pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai pažeidimas kaip neteisėti ieškovo veiksmai. Asmuo, kuris dėl tokių neteisėtų ieškovo veiksmų patyrė žalos, turi teisę reikalauti nuostolių, kurie yra tokių veiksmų rezultatas (t. y. susiję su jais priežastiniu ryšiu), atlyginimo (LAT nutartys civilinėse byloseNr. 3K-7-411/2010, Nr. 3K-7-335/2013; Nr. 3K-3-607/2013; Nr. 3K-3-115/2014).

30Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus (LR CPK 178 str.). Ieškiniu keliamas atsakovės deliktinės atsakomybės klausimas. Civilinė atsakomybė atsiranda esant visiems keturiems jos atsiradimo pagrindams – neteisėtiems veiksmams, žalai ir nuostoliams, priežastiniam ryšiui, kaltei, išskyrus atvejus, kai civilinė atsakomybė atsiranda be kaltės. Pareiga įrodyti būtinas civilinės atsakomybės sąlygas – priešingus teisei veiksmus (neveikimą), žalos padarymo faktą ir dydį bei priežastinį ryšį tenka ieškovui. Kaltė yra preziumuojama.

31Dėl neteisėtų veiksmų

32Ieškovas nurodo, kad neįgyvendino preliminariosios sutarties ir patyrė nuostolius dėl atsakovės neteisėtų veiksmų – nepagrįsto ieškinio pareiškimo, nepagrįstų reikalavimų įvykdymo užtikrinimui taikytų laikinųjų apsaugos priemonių bei nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo neužtikrinimo, su tuo susijusių pagrįstų teismo procesinių sprendimų skundimo.

33Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas, o vykstant teisminiam procesui naudotis įstatymo numatytomis ir suteiktomis procesinėmis teisėmis. Tai, kad ieškinys atmestas, nereiškia, kad jis buvo pareikštas nesąžiningai ir piktnaudžiaujant procesinėmis teisėmis. Įvertinus civilinės bylos Nr. 2-96-904/2015 (ankstesnis Nr. 2-954-904/2014) eigą ir sprendimo, kuriais ieškinys atmestas, bei apeliacinės instancijos teismo nutarties, kuria sprendimas paliktas nepakeistas, motyvus, GNSB „Smiltaitė“ 2014-03-19 pateiktas ieškinys dėl nuosavybės teisės gynimo ir skolos priteisimo (vėliau patikslintais ieškiniais dalis reikalavimų tapo trečiųjų asmenų savarankiškais reikalavimais) nebuvo akivaizdžiai nepagrįstas, didelė dalis ieškinio reikalavimų atmesta dėl praleisto ieškinio senaties termino. Prašymas ir 2014-03-21 nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių motyvuoti. Tarp šalių nesutarimai, kurie persikėlė į teismą, vyko nuo 2009 m. P. V. 2013-10-09 dovanojimo sutartimi didelės vertės turtą perleido sutuoktinei. Atsižvelgiant į ieškinio reikalavimų pobūdį bei didelę ieškinio, kuris nebuvo akivaizdžiai nepagrįstas, sumą, laikinosios apsaugos priemonės buvo taikytos pagrįstai. GNSB „Smiltaitė“ – nėra ūkinę komercinę veiklą vykdantis, gaunantis pajamas ir pelno siekiantis juridinis asmuo, bet įsteigta bendrijos narių interesų ir poreikių įgyvendinimui, išlaikoma iš bendrijos narių - fizinių asmenų įnašų. Logiška ir suprantama, kad galėjo neturėti ir labai tikėtina neturėjo teismo nurodytos įnešti į depozitinę sąskaitą galimiems nuostoliams užtikrinti pinigų sumos. Taigi nėra pagrindo išvadai, kad GNSB „Smiltaitė“ pateikdama atskirąjį skundą dėl 2014-11-14 nutarties, piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis ir elgėsi neteisėtai. Įsiteisėjusios 2014-11-14 nutarties nevykdymas yra teisėtas neveikimas. Už šį neveikimą įstatyme nustatytos ir realiai atsiradusios teisinės pasekmės – laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimas neskundžiama nutartimi. Byloje esančiais duomenimis nenustatyta, kad atsakovė GNSB „Smiltaitė“ būtų atlikusi kokius nors neteisėtus, imperatyvioms įstatymo nuostatoms prieštaraujančius ar nesąžiningus veiksmus ieškovo P. V. atžvilgiu ar pažeidusi bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Ieškovo argumentai, kad GNSB „Smiltaitė“ veikė neteisėtai ir kryptingai, siekdama jam pakenkti, nepagrįsti ir atmestini.

34Dėl žalos fakto ir dydžio

35Žalos faktas ir dydis įrodinėjami 2013-05-25 preliminariąja žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartimi, teismo 2015-07-14 nutartimi patvirtina 2017-07-13 taikos sutartimi ir 2015-06-18 žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartimi.

36Prašomą priteisti žalą sudaro 14481 Eur (50000 Lt) tiesioginių nuostolių, kuriuos sudaro netesybos dėl neįvykdytos preliminarios sutraties, ir negautos 24650 Eur pajamos dėl žemės sklypo pardavimo kainos skirtumo pagal preliminariąją sutartį bei pirkimo-pardavimo sutartį.

37Pagal 2013-05-25 preliminariąją žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį pardavėjas (ieškovas) P. V. įsipareigojo savo lėšomis ir pastangomis parengti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-04-11 įsakymu Nr. AV-636 patvirtintu detaliuoju planu suformuoto žemės sklypo (projektinis Nr. 2), bendras plotas 873 kv.m (t.y. 8,73 a arba 0,0873 ha), kadastrinę bylą su žemės sklypo planu ir jį įregistruoti Nekilnojamojo turto registre, gauti tinklams įrengti statybą leidžiantį dokumentą, įrengti detaliajame plane numatytas inžinierines komunikacijas, sutvarkyti žemės sklypą, kad jis būtų tinkamas gyvenamojo namo projektavimui ir statybai. Pirkėjas (trečiasis asmuo) V. M. įsipareigojo pirkti arba surasti kitą asmenį, kuris pirktų, žemės sklypą už 130000 Lt kainą ir per 10 dienų nuo sutarties pasirašymo sumokėti 50000 Lt avansą, kuris įskaičiuojamas į žemės sklypo kainą. Nustatytas terminas iki 2014-12-10 sudaryti pagrindinę žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartį, susitarta dėl 50000 Lt netesybų dėl preliminarios sutarties neįvykdymo kaltajai šaliai.

38Preliminariąja sutartimi laikomas šalių susitarimas, pagal kurį jame aptartomis sąlygomis šalys įsipareigoja ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį (LR CK 6.165 str. 1 d.). Su daiktais, teisių į juos suvaržymais bei daiktinėmis teisėmis susiję juridiniai faktai - sandoriai ir sprendimai, kuriais keičiamas registruojamo daikto teisinis statusas ar iš esmės keičiamos jo valdymo, naudojimo ir disponavimo juo galimybės turi būti registruojami viešame registre (LR CK 4.254 str. 1 d., 1 p.). Neįregistravusios sandorio šalys negali panaudoti sandorio fakto prieš trečiuosius asmenis ir įrodinėti savo teisių prieš trečiuosius asmenis remdamosi kitais įrodymais (LR CK 1.75 str. 2 d.).

392013-05-25 preliminarioji sutartis, kuria grindžiamas ieškinys, VĮ Registrų centre iki 2014-03-21 laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir vėliau nebuvo įregistruota. Esant nurodytiems įsipareigojimams preliminaria sutartimi, visiškai logiškai nepaaiškinamas ir nesuprantamas yra ½ dalies pertvarkomo sklypo perleidimas pagal 2013-10-09 dovanojimo sutartį sutuoktinei. Vėliau, po Nacionalinės žemės tarnybos 2014-03-10 sprendimo, šis dovanojimo sandoris tapo priežastimi papildomo veiksmo – turto atidalinimo. Pagal preliminarios sutarties 3 punktą (3.1., 3.2., 3.3. ir 3.4 papunkčius) P. V. privalėjo informuoti V. M. apie turto, iš kurio formuojamas preliminarioje sutartyje nurodytas būsimo sandorio objektas, dalies perleidimą kitam savininkui. Duomenų, kad P. V. būtų šią informavimo pareigą įvykdęs, nėra. Dovanojimo sutartyje nuorodos į šią preliminarią sutartį nėra. Priešingai, dovanojimo sutarties 8.2 p. dovanotojas (t.y. P. V.) be kita ko patvirtina, kad teisė disponuoti dovanojamais nekilnojamaisias daiktais neapribota, kad tretieji asmenys neturi jokių teisių ar pretenzijų į dovanojamus daiktus, jokie procesiniai veiksmai su dovanojamais daiktais nėra atliekami, kad jokių sąlyginių ir kitokių susitarimų dėl daiktų disponavimo su trečiaisiais asmenimis nėra. Taip pat nėra duomenų, kad apdovanotoji būtų prisiėmusi teises ir pareigas pagal preliminarią sutartį ar bent įsipareigojusi ateityje nesudaryti kliūčių sutuoktiniui vykdyti įsipareigojimus pagal preliminarią sutartį. Preliminaria sutartimi P. V. 2013 m. įsipareigoja įrengti detaliajame plane numatytas inžinierines komunikacijas. Paties ieškovo ir jo atstovo paaiškinimais ir iš dalies į bylą pateiktais rašytiniais įrodymais, visos komunikacijos projektuojamame žemės sklype buvo įrengtos dar 2012 m. Šiuo požiūriu preliminaria sutartimi prisiimtas įsipareigojimas nelogiškas.

40P. V. 2014-09-01 pateiktame atsiliepime į ieškinį lakoniškai vienu sakiniu nurodė, kad dėl jo nuosavybės teisės suvaržymo laikinosiomis priemonėmis neatmeta galimybės teikti prašymą dėl nuostolių atlyginimo, nedetalizuodamas, kodėl ir kokie nuostoliai gali atsirasti. 2014-03-21 nutartimi taikytas turto areštas VĮ Registrų centre įregistruotas 2014-03-31. Laikoma, kad rūpestingam ir atidžiam savininkui apie turtui taikytą areštą tampa žinoma nuo jo įregistravimo viešame registre momento. Juolab, kad tuo metu buvo rengiamos ir 2014-06-20 parengtos projektuojamų žemės sklypų kadastro bylos. Vėliausiai apie turtui taikytą areštą P. V. tapo žinoma 2014-08-13, kai buvo įteikti procesiniai dokumentai kartu su nutartimi dėl laikinųjų apsaugos priemonių, o ne 2014-10-31 Nacionalinei žemės tarnybai atsisakius parengti sprendimą dėl kadastro duomenų pakeitimo, kaip nurodyta ieškinyje. P. V. nuo tada, kai turėjo sužinoti apie areštą, ir neabejotinai sužinojo realių veiksmų įsipareigojimams pagal preliminarią sutartį įvykdyti neatlikinėjo. Objektyvių duomenų, kad apie taikytą areštą ir dėl to iškylančius sunkumus, būtų informavęs V. M. nėra. P. V. tik 2014-10-22 kreipėsi į VĮ Registrų centrą dėl žymos apie preliminarią žemės sklypo pirkimo pardavimo sutartį įregistravimo. Tik 2014-10-31, t.y. likus mažiau nei 2 mėnesiams iki preliminaria sutartimi nustatyto termino pagrindinei sutarčiai sudaryti kreipėsi į Nacionalinę žemės tarnybą dėl veiksmų, būtinų įsipareigojimams pagal 2013-05-25 preliminarią sutartį, įvykdyti. Ir tik 2014-11-07 (t.y. praėjus daugiau kaip 6 mėnesiams nuo laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo ir beveik 3 mėnesiams nuo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių įteikimo) pateikė duomenis į bylą apie 2013-05-25 sudarytą ir VĮ Registrų centre neįregistruotą preliminarią sutartį, kuria prisiimtus įsipareigojimus neva trukdo įvykdyti 2014-03-21 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės. P. V. nagrinėjant bylą teismo posėdyje preliminarios sutarties sudarymo aplinkybių nurodyti negalėjo - klausiamas pateikė nelogiškus, padrikus ir nenuoseklius paaiškinimus, galiausiai nurodė, kad nieko nepamena. Paaiškinti, kodėl 2013-05-25 tuo pačiu metu toje pačioje vietoje (V. M. automobilyje prie jo namų) sudaryti dokumentai - preliminarioji sutartis ir pakvitavimas apie avanso gavimą - pasirašyti skirtingomis rašymo priemonėmis, negalėjo. Teismo įpareigojimo pateikti 2014-01-22 papildomą susitarimą dėl preliminariosios sutarties įvykdymo termino pratęsimo neįvykdė, nurodydamas, kad šio dokumento neišsaugojo. Preliminariosios sutarties įvykdymo terminas susitarimais, kurių originalai į bylą nepateikti, pratęstas iki 2015-04-02. Preliminarioji sutartis V. M. 2015-04-03 pareiškimu nutraukta, P. V. pareikalautas iki 2015-05-01 grąžinti 50000 Lt avansą ir sumokėti tokio pat dydžio netesybas. V. M. 2015-05-14 kreipėsi į Klaipėdos rajono apylinkės teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš P. V. 28962 Eur skolą, kurią sudaro 14481 Eur (50000 Lt) pagal preliminarią sutartį sumokėtas avansas ir 14481 Eur (50000 Lt) netesybos, bei 5 procentų procesines palūkanas. P. V. procesiniai dokumentai įteikti 2015-05-20. P. V. 2015-06-04, pagal pareikštus reikalavimus itin lakonišku, atsiliepimu su ieškiniu sutiko iš dalies, nesutiko dėl baudos, nurodydamas, kad sandoris sužlugo ne dėl jo kaltės, kad dėl kitoje nagrinėjamoje civilinėje byloje taikytų laikinųjų apsaugos priemonių nespėjo sutvarkyti dokumentų. Bylos ir šalių bei asmens, kurio iniciatyva buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės nenurodė. Šalys 2015-06-25 į bylą pateikė tą pačią dieną sudarytą taikos sutartį, kuria P. V. įsipareigojo grąžinti avansą ir sumokėti netesybas, iš viso 28962 Eur, t.y. iš esmės be ginčo pripažino ieškinį. 2015-06-29 nutartimi, nustačius formalius taikos sutarties trūkumus, paskirtas posėdis taikos sutarties salygų patikslinimui. Šalys 2015-07-13 į bylą pateikė tą pačią dieną sudarytą iš esmės analogišką ankstesniajai taikos sutartį. Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2015-07-14 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1485-729/2015, įsiteisėjusia 2015-07-31, rašytinio proceso tvarka, patvirtina V. M. ir P. V. 2017-07-13 sudaryta taikos sutartis, kuria P. V. įsipareigojo per 10 kalendorinių dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos sumokėti V. M. 28962 Eur, o V. M. atsisakė reikalavimų dėl 5 procentų procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų. Ieškovo P. V. nagrinėjamoje byloje teismo posėdyje pateiktais nenuosekliais paaiškinimais, jis 2013-05-25 gauto avanso nebuvo išleidęs ir nutraukiant preliminarią sutartį pagal ją avansu gautą sumą tebeturėjo. Todėl nesuprantama ir ieškovas logiškai paaiškinti negalėjo, kodėl nutraukus preliminarią sutartį iš karto negrąžino avanso. P. V. realiai ir objektyviai nuo reikalavimo dėl netesybų nesigynė, sudarydamas taikos sutartį nurodytomis sąlygomis tiesiog jį pripažino. Ieškovo atstovo argumentai, kad V. M. atsisakymas procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų, yra ženkli nuolaida, atsižvelgiant į teismų praktiką bylose dėl netesybų, yra atmestini. Ieškovas paaiškinti kada, kokiomis aplinkybėmis įvykdė taikos sutartimi prisiimtus įsipareigojimus – t.y. perdavė V. M. pinigus, negalėjo. V. M., nors atsiliepime nurodo, kad pinigus gavo ir pretenzijų P. V. neturi, į bylos nagrinėjimą neatvyko ir šių aplinkybių (davęs priesaiką) nepatvirtino. Byloje jokių objektyvių duomenų, kad pinigai pagal taikos sutartį būtų buvę realiai sumokėti, nėra.

41Visuma šių aplinkybių leidžia daryti labai tikėtiną išvadą, kad preliminarioji sutartis, kuria grindžiamas ieškinys, buvo surašyta atgaline data, laikotarpiu nuo procesinių dokumentų P. V. įteikimo 2014-08-13 iki jos pateikimo VĮ Registrų centrui 2014-10-22, nesiekiant sukurti ir realiai nesukuriant šalims jokių teisių ir pareigų. Bylos, kurioje patvirtinta taikos sutartis, eiga, vertinant jau išdėstytas pagrįstas abejones dėl preliminarios sutarties sudarymo aplinkybių, sudaro pagrindą manyti, kad civilinis procesas buvo tiesiog sužaistas. Deja, nors nedažnai, teismų praktikoje taip nutinka dėl suinteresuotų asmenų nesąžiningumo. Byla, kurioje patvirtinta taikos sutartis, nebuvo nagrinėjama iš esmės, preliminarios sutarties sudarymo aplinkybės bei jos neįvykdymo priežastys netirtos ir nevertintos, į bylą GNSB „Smiltaitė“, kurios prašymu taikytos laikinosios apsaugos priemonės neva sutrukdė įvykdyti įsipareigojimus pagal preliminarią sutartį, trečiuoju asmeniu neįtraukta. Taigi teismo nutartimi, kuria patvirtinta taikos sutartis, jokios prejudicinę reikšmę turinčios aplinkybės nustatytos nebuvo.

42Esant tokioms aplinkybėms ir nepaneigtoms labai tikėtinoms išvadoms dėl preliminariosios bei taikos sutarčių sudarymo, žemės sklypo kainų skirtumas pagal 2013-05-25 preliminariąją sutartį ir pagal 2015-06-18 žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį jokios reikšmės nebeturi ir esmės nekeičia. Tačiau pažymėtina, kad ieškovas nepateikė ir byloje nėra objektyvių duomenų apie žemės sklypo rinkos vertę šių sandorių sudarymo metu. Bylos nagrinėjimo metu, kai žemės sklypų kainos po ekonominės krizės yra pakilusios, pagal skelbiu.lt tinklalapio skelbimus apie parduodamus sklypus, gyvenamųjų namų paskirties žemės skypų ( - ), su visomis įrengtomis ir veikiančiomis komunikacijomis svyruoja nuo 1200 Eur iki 1800 Eur už arą, vidutiniškai sudaro apie 1500-1600 Eur už arą. Pagal 2013-05-25 preliminariąją sutartį 1 a (0,01 ha) kaina 4312,78 Eur (14891 Lt), t.y. 1 ha kaina 431766 Eur (1490800 Lt), kokių kainų rinkoje tuo metu po ekonominės krizės net nebuvo ir šiuo metu, pakilus žemės rinkos kainoms, realiai nėra. Pagal 2015-06-18 pirkimo pardavimo sutartį 1 a (0,01 ha) kaina 1491 Eur, t.y.1 ha kaina 149100 Eur, atitinka šiuo metu esančias lygiaverčių sklypų toje pačioje vietovėje rinkos kainas ir paties ieškovo pateiktame VĮ Registrų centro išraše nurodytą to žemės sklypo rinkos vertę. Tai sudaro pagrindą išvadai, kad P. V. žemės sklypą pardavė už realią, tikėtina didesnę nei vidutinė, rinkos kainą. O itin didelė, neatitinkanti rinkos kainų ir neprotinga preliminariojoje sutartyje numatyta jo kaina tik dar kartą patvirtina ankšiau išdėstytas labai tikėtinas išvadas dėl preliminarios sutarties sudarymo aplinkybių ir neketinimo ja sukurti teisinių pasekmių bei jos realiai vykdyti.

43Taigi išdėstytais motyvais ieškovo įrodinėjami žalos faktas ir dydis kelia didelių ir pagrįstų abejonių, todėl laikytini neįrodytais.

44Dėl priežastinio ryšio

45Neįrodžius neteisėtų veiksmų ir žalos padarymo fakto bei žalos dydžio, priežastinis ryšys nenustatinėjamas.

46Jei būtų nustatyti galimi atsakovės neteisėti veiksmai - bendro pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai pažeidimas ieškovo atžvilgiu ir žala bei jos dydis, būtų būtina nustatyti priežastinį ryšį.

47Viena iš svarbių aplinkybių, turinti reikšmės nustatant priežastinį ryšį yra paties asmens, kurio turtui buvo taikyti procesiniai suvaržymai, veiksmai – kaip jis naudojosi ir įgyvendino savo teises po laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nutarties. Šiuo atveju P. V. 2014-03-21 nutarties, kuri jam įteikta 2014-08-13, neskundė. Ieškinio, kurio įvykdymo užtikrinimui taikytos laikinosios apsaugos priemonės, suma buvo 40283 Lt (11667 Eur). Tuo tarpu antstolio, vykdant nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių, areštuoto turto vertė pagal preliminarią sutartį 130000 Lt (37651 Eur). P. V. antstolio veiksmų neskundė. Alternatyvių galimo teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo priemonių nesiėmė ir nesiūlė. Nors, paties paaiškinimais, turėjo avansu už žemės sklypą pagal preliminarią sutartį gautą 50000 Lt sumą, neprašė turto, kurį ketina pagal preliminarią sutartį parduoti, arešto pakeisti piniginių lėšų įnešimu į teismo ar antstolio depozitinę sąskaitą, kito areštuotino turto nenurodė. Ieškovo atstovo nurodyta aplinkybė, kad jis kito turto neturėjo, nes visą savo turtą buvo padovanojęs sutuoktinei, nepatvirtina objektyvūs įrodymai. Dovanojimo sutartimi be ½ žemės sklypo buvo perleisti tik jame buvę statiniai. Įgyvendinant 2006 m. detalųjį planą iš kitų (ne areštuotojo) sklypų buvo suformuota 11 sklypų - 9 gyvenamosios ir 2 inžinerinės infrastruktūros. Duomenų, kad, be pertvarkyme dalyvaujančio sklypo kadastro Nr. ( - ), kiti suformuoti sklypai būtų buvę perleisti, nėra. P. V. apie nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių sužinojo ne vėliau kaip 2014-08-13, tačiau į Nacionalinę žemės tarnybą kreipėsi tik 2014-10-31 ir duomenis į bylą apie preliminarią sutartį pateikė tik 2014-11-07, t.y. likus mėnesiui iki jos įvykdymo termino.

482014-03-21 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės, GNSB „Smiltaitė“ neužtikrinus galimų nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atlyginimo, panaikintos Klaipėdos apygardos teismo 2015-02-23 neskundžiama nutartimi. Pagal kalendorių 2015-02-23 buvo pirmadienis. P. V. į Nacionalinės žemės tarnybą analogišku teiktam 2014-10-31 prašymu pertvarkyti žemės sklypą ir patvirtinti pertvarkyto žemės sklypo nustatytus kadastro duomenis kreipėsi tik 2015-03-03 (antradienį), t.y. po savaitės – 5 darbo dienų. Ieškovas ir jo atstovas tokio delsimo priežasčių nurodyti ir logiškai paaiškinti negalėjo. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus vedėjo 2015-03-10 sprendimu „Dėl žemės sklypų, esančių ( - ), pertvarkymo padalinimo būdu ir nustatytų kadastro duomenų patvirtinimo“ sujungti ir padalinti ieškovo P. V. asmeninės nuosavybės teise valdomas žemės sklypas, esantis ( - ), ir P. V. ir R. V. bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomas žemės sklypas, esantis ( - ), į tris atskirus žemės sklypus. Šį sprendimą P. V. pasiėmė asmeniškai tą pačią dieną 2015-03-10 (antradienį). Žinodamas, kad preliminarios sutarties įvykdymo terminas pratęstas iki 2015-04-02, P. V. baigiamųjų veiksmų preliminariai sutarčiai įvykdyti iki šio termino neatliko. Tik 2015-04-08, t.y. po 5 savaičių nuo Nacionalinės žemės tarnybos sprendimo gavimo, jau po preliminarios sutarties įvykdymo termino pabaigos ir jos nutraukimo, kreipėsi į notarą dėl savo ir sutuoktinės R. V. turto atidalijimo, kad galėtų parduoti preliminarioje sutartyje nurodytą žemės sklypą projektinis Nr. 2, kurio plotas 0,0873 ha, vėliau suteiktas adresas ( - ). (po atidalijimo asmeninės nuosavybės teise atitekusį P. V.). Ieškovas ir jo atstovas tokio delsimo priežasčių nurodyti ir logiškai paaiškinti negalėjo, objektyvių priežasčių sutrukdžiusių turto atidalijimo sutartį sudaryti anksčiau – per 2-3 savaites nuo NŽT sprendimo gavimo, kad būtų suspėta įgyvendinti preliminariąją sutartį iki vėlesniais susitarimais iki 2015-04-02 pratęsto termino, nenurodė ir jas patvirtinačių įrodymų nepateikė. Tai vėlgi patvirtina, kad preliminaria sutartimi, kurios sudarymo aplinkybės kelia pagristų abejonių, nebuvo siekiama sukurti jokių teisinių pasekmių. Be to, jei po preliminariosios sutarties nebūtų sudarytas dovanojimo sandoris, Nacionalinei žemės tarnybai 2014-03-10 priėmus sprendimą net nebūtų reikėję atidalinti turto ir kliūčių įvykdyti preliminarią sutartį nebūtų buvę.

49Visuma aplinkybių akivaizdžiai rodo, kad ieškovas sudarė neatlygintiną turto perleidimo sandorį, apsunkinusį įvykdyti preliminaria sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, vėliau pats buvo pasyvus, t.y. nesiėmė jokių aktyvių veiksmų, kad pakeistų galimų nuostolių (kurių faktas ir dydis šioje byloje anksčiau išdėstytais motyvais neįrodyti) atsiradimą. Net ir nustačius atsakovės neteisėtus veiksmus, žalos faktą ir dydį, esant nurodytoms aplinkybėms, paties ieškovo veiksmai ir nepaaiškinamas pasyvumas bei delsimas būtų laikytini tiesiogine nuostolių atsiradimo priežastimi, kas sudarytų pagrindą atleisti atsakovę nuo civilinės atsakomybės.

50Reziumuojant tai, kas išdėstyta, ieškovas neįrodė atsakovės neteisėtų veiksmų, žalos padarymo fakto ir dydžio bei priežastinio ryšio. Neįrodžius šių būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, paneigiama atsakovės kaltės prezumpcija. Nesant civilinės atsakomybės sąlygų, atsakovei civilinė atsakomybė negali būti taikoma. Remiantis tuo, kas išdėstyta, ieškinys atmestinas.

51Dėl bylinėjimosi išlaidų

52Atsakovė patyrė 1200 Eur teisinės pagalbos išlaidų. Teisinės pagalbos išlaidos yra protingos, neviršija maksimalių rekomenduojamų priteisti išlaidų dydžio. Atmetus ieškinį, atsakovei jos patirtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš ieškovo. Ieškovas už ieškinį sumokėjo 804 Eur žyminį mokestį ir patyrė 300 Eur teisinės pagalbos išlaidų. Atmetus ieškinį, ieškovui jo patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, sudaro 31 Eur. Atmetus ieškinį šios išlaidos valstybei priteistinos iš ieškovo.

53Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 270 str.,

Nutarė

54ieškinį atmesti.

55Priteisti iš ieškovo P. V. 1200 Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovei GNSB „Smiltaitė“.

56Priteisti iš ieškovo P. V. 31 Eur pašto išlaidų valstybei (įmokos kodas 5660).

57Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėja Vaida Rimkienė, sekretoriaujant... 2. ieškovas P. V. 2016-07-28 pateiktu ir 2016-08-11, pašalinus trūkumus,... 3. Ieškovas ir jo atstovas ieškinį palaiko.... 4. Ieškovas P. V. papildomai paaiškino, kad žemės sklypą pradėjo... 5. Atsakovė GNSB „Smiltaitė“ atsiliepimu su ieškiniu nesutinka. Nurodo, kad... 6. Atsakovės atstovas su ieškiniu nesutinka. Papildomai paaiškino, kad... 7. Tretieji asmenys, GNSB „Smiltaitė“ bendrijos nariai, Č. P., G. R., L. O.,... 8. Trečiasis asmuo V. M. atsiliepimu į ieškinį prašo sprendimą priimti... 9. Ieškinys atmestinas.... 10. Dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimais bei byloje esančiais... 11. P. V. pagal 2002-12-24 dovanojimo sutartį Nr. ( - ) ir 2006-07-24 valstybinės... 12. P. V. pagal 2005-10-19 išlaikymo iki gyvos galvos sutartį Nr. ( - ) iš E. V.... 13. Taip pat P. V. pagal 2010-11-23 pirkimo-pardavimo sutartį įgijo ir iki... 14. P. V. užsakymu 2012 m. parengtas jam priklausančių žemės sklypų grupės... 15. Pagal šį detalųjį planą sklypai unikalus Nr. ( - ) (įgyjimo pagrindas -... 16. 1) (projektinis Nr. 1) 0,2392 ha, unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ); paskirtis... 17. 2) (projektinis Nr. 2) 0,0873 ha, unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ), vidutinė... 18. 3) 0,0578 ha, adresas ( - ); paskirtis – kita, naudojimo būdas –... 19. Žemės sklypų kadastrinių matavimų bylos parengtos 2014-06-20. Kadastrinės... 20. P. V. 2014-10-31 kreipėsi į Nacionalinę žemės tarnybą dėl detaliuoju... 21. P. V. 2015-03-03, 2014-02-23 nutartimi panaikinus turto areštą, vėl... 22. P. V. su sutuoktine R. V. 2015-04-08 sudarė turto atidalijimo sutartį.... 23. Sklypai kaip turtiniai vienetai VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto... 24. P. V. pagal 2015-06-18 pirkimo-pardavimo sutartį pardavė 0,0873 ha žemės... 25. Įgyvendinus 2006 m. detaliojojo plano sprendinius dėl lietaus nuotekų... 26. GNSB „Smiltaitė“ 2014-03-19 kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui P.... 27. Ieškovas P. V. prašo priteisti iš atsakovės GNSB „Smiltaitė“ 39131 Eur... 28. Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymo nustatyta tvarka kreiptis... 29. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 30. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus (LR CPK... 31. Dėl neteisėtų veiksmų ... 32. Ieškovas nurodo, kad neįgyvendino preliminariosios sutarties ir patyrė... 33. Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka... 34. Dėl žalos fakto ir dydžio... 35. Žalos faktas ir dydis įrodinėjami 2013-05-25 preliminariąja žemės sklypo... 36. Prašomą priteisti žalą sudaro 14481 Eur (50000 Lt) tiesioginių nuostolių,... 37. Pagal 2013-05-25 preliminariąją žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį... 38. Preliminariąja sutartimi laikomas šalių susitarimas, pagal kurį jame... 39. 2013-05-25 preliminarioji sutartis, kuria grindžiamas ieškinys, VĮ Registrų... 40. P. V. 2014-09-01 pateiktame atsiliepime į ieškinį lakoniškai vienu sakiniu... 41. Visuma šių aplinkybių leidžia daryti labai tikėtiną išvadą, kad... 42. Esant tokioms aplinkybėms ir nepaneigtoms labai tikėtinoms išvadoms dėl... 43. Taigi išdėstytais motyvais ieškovo įrodinėjami žalos faktas ir dydis... 44. Dėl priežastinio ryšio... 45. Neįrodžius neteisėtų veiksmų ir žalos padarymo fakto bei žalos dydžio,... 46. Jei būtų nustatyti galimi atsakovės neteisėti veiksmai - bendro pobūdžio... 47. Viena iš svarbių aplinkybių, turinti reikšmės nustatant priežastinį... 48. 2014-03-21 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės, GNSB... 49. Visuma aplinkybių akivaizdžiai rodo, kad ieškovas sudarė neatlygintiną... 50. Reziumuojant tai, kas išdėstyta, ieškovas neįrodė atsakovės neteisėtų... 51. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 52. Atsakovė patyrė 1200 Eur teisinės pagalbos išlaidų. Teisinės pagalbos... 53. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos... 54. ieškinį atmesti.... 55. Priteisti iš ieškovo P. V. 1200 Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovei GNSB... 56. Priteisti iš ieškovo P. V. 31 Eur pašto išlaidų valstybei (įmokos kodas... 57. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...