Byla 1-1825-347/2013
Dėl amnestijos” 4 str. 1 d. bausmė sumažinta 1/3. Galutinė bausmė - laisvės atėmimas 6 mėnesiai 20 dienų, bauda 1200 Lt

1Kauno apylinkės teismo teisėja Aurelija Naujokienė, sekretoriaujant Salomėjai Muralienei, dalyvaujant prokurorei Editai Sangavičiūtei, gynėjai advokatei Marytei Vietaitei, nedalyvaujant nukentėjusiajam A. B., viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje

2K. T., a.k. ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, spec. vidurinio išsilavinimo, nedirbantis, turintis II gr. neįgalumą, gyv. ( - ), teistas:

3- Kauno miesto apylinkės teismo 1996-01-19 pagal LR BK 308 str. 2 d., 309 str. 2 d. - 10 mėnesių laisvės atėmimo bausme, 1200,00 Lt bauda. Pritaikius LR 1995-12-21 įstatymo Nr. 1-1153 „Dėl amnestijos” 4 str. 1 d. bausmė sumažinta 1/3. Galutinė bausmė - laisvės atėmimas 6 mėnesiai 20 dienų, bauda 1200 Lt,

4kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 245 str.

5Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,

Nustatė

6K. T. kaltinamas tuo, kad 2000-11-14 iki 2012-03-14 nevykdė 2000 m. spalio 31 d. Kauno miesto apylinkės teismo sprendimo, kuriuo buvo įpareigotas paneigti apie ieškovą A. B. paskleistas tikrovės neatitinkančias žinias Kauno miesto apylinkės prokurorui, nuvykstant į Kauno miesto prokuratūrą ir raštu patvirtinant, kad jo 1996 m. gegužės 14 d. rašytame pareiškime teiginiai „1996 m. gegužės 9 d., apie 11.30 val. man būnant tarp ( - ) sankryžos prie manęs priėjo A. B., gyv. ( - ), kuris man grasino, jeigu dar kartą parašysiu arba pasakysiu teisybę apie apgautą A. M. ir A. S. pinigus, ar kam nors prasitarsiu, tokiu atveju gausiu kulką į kaktą arba teks pasivažinėti su juo į gamtą, o grįžęs į darbą ( - ) suteiks malonę iš kalėjimo neišeiti. Noriu įspėti Gerb. Prokurorą, kad A. B. tikrai turi Makarovo tikrą pistoletą su kovinėmis kulkomis ir gyrėsi, kad tai tarnybinis, nors jau nedirba daugiau kaip du metai, kadangi B. protu nepasižymi iš jo galima visko tikėtis“ neatitinka tikrovės ir žemina ieškovo A. B. garbę ir orumą bei įpareigojo K. T. sumokėti ieškovui A. B. 4000 Lt (keturis tūkstančius litų 00 ct) moralinei žalai atlyginti ir 210,66 Lt (du šimtus dešimt litų 66 ct), viso 4210,66 Lt (keturis tūkstančius du šimtus dešimt litų 66 ct), t.y. šiais veiksmais K. T. padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 245 str.

7Kaltinamasis K. T. kaltu prisipažino ir paaiškino, jog nežino, kodėl nevykdė teismo sprendimo. Nesuprato teismo sprendimo, žalos neatlygina, nes neturi pinigų žalai atlyginti, kadangi yra invalidas. Nuo 2012 m. rugsėjo 27 dienos jam yra skirtas stacionarus gydymas Romainių tuberkuliozės ligoninėje, esančioje ( - ), kur pastoviai būna rezistencinio skyriaus ( - ) palatoje. Iš ligoninės jį išleidžia tik kelioms valandoms reikalui esant, susitvarkyti invalidumo dokumentus ir pan. Be to, jis nurodė, jog supratęs sprendimo esmę pateikė prokuratūrai paneigimą.

8Be kaltinamojo prisipažinimo jo kaltė dėl nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 245 str. padarymo, pilnai įrodyta įrodymais, ištirtais Lietuvos Respublikos BPK 291 str. nustatyta tvarka, sutinkamai su Lietuvos Respublikos BPK 273 str. sutrumpinus įrodymų tyrimą.

9Kaltinamojo kaltę patvirtina nukentėjusiojo A. B. parodymai (1 t. b.l. 71), liudytojo Mareko Petrovskio parodymai (1 t., b.l. 66-67).

10Iš 2010-10-19 Kauno apygardos teismo nutarties matyti, kad 2010-03-15 Kauno miesto apylinkės teismo nutartis palikta nepakeista, pranešta Kauno miesto apylinkės prokuratūrai apie nusikaltimo, numatyto LR BK 245 str. požymius, K. T. nevykdant 2000-10-31 Kauno miesto apylinkės teismo sprendimo (1 t., b.l. 7-8).

11Iš teismo nutarčių matyti, kad buvo nustatyti nauji 2000-10-31 Kauno miesto apylinkės teismo sprendimo vykdymo terminai, t.y. iki 2010-05-15 įpareigojant atsakovą K. T. paneigti tikrovės neatitinkančias žinias (1 t., b.l. 22-27).

12Kaltinamojo atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina tai, jog jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką, gailisi, sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

13Kaltinamojo kaltė bei faktinės nusikalstamos veikos aplinkybės neginčijamai įrodytos ikiteisminio tyrimo surinktų ir teisiamajame posėdyje ištirtų įrodymų visetu, jo veika atitinka Lietuvos Respublikos BK 245 str. 1 d.

14Tačiau teismo posėdžio metu prokurorė informavo teismą, kad prokuratūroje iki bylos nagrinėjimo iš esmės pradžios gautas K.T. raštas, kuriuo jis paneigia duomenis apie A. B. tariamai padarytas veikas.

15Kaltinamasis K. T. iki bylos nagrinėjimo iš esmės dienos, t.y. 2013-12-05, pateikė teismui prašymą, patvirtinantį, kad įvykdė 2000-10-31 teismo sprendimą ir paneigė apie ieškovą A. B. paskleistas tikrovės neatitinkančias žinias.

16Sprendžiama, kad K. T. padaryta nusikalstama veika po aplinkybių pasikeitimo, t.y. informacijos paneigimo, tapo nepavojinga, jog yra pakankamas pagrindas manyti, kad kaltinamasis laikysis įstatymų reikalavimų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų. Konstatuotina, kad yra visos sąlygos ir pagrindai, nustatyti Lietuvos Respublikos BK 36 str., leidžiantys atleisti kaltinamąjį nuo baudžiamosios atsakomybės, todėl kaltinamasis atleistinas nuo baudžiamosios atsakomybės ir baudžiamoji byla nutrauktina, nusikalstamai veikai praradus pavojingumą (Lietuvos Respublikos BPK 254 str. 5 d. ir 303 str. 4 d.).

17Dėl civilinio ieškinio

18Nukentėjusysis A. B. prašo priteisti iš kaltinamojo K. T. 20746,06 Lt (dvidešimt tūkstančių septynis šimtus keturiasdešimt šešis litus 06 ct) turtinės žalos atlyginimo, 100 000,00 Lt (vieną šimtą tūkstančių litų 00 ct) neturtinės žalos atlyginimo, viso 120 746,06 Lt (vieną šimtą dvidešimt tūkstančių litų septynis šimtus keturiasdešimt šešis litus 06 ct) (1 t., b.l. 73).

19Lietuvos Respublikos CK 6.250 str. 1 d. nurodyta, jog neturtinę žalą sudaro dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas ir kita.

20Lietuvos Respublikos CK 6.250 str. 2 d. nurodyta, jog nustatydamas neturtinės žalos dydį, teismas atsižvelgia į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus.

21Kaip matyti iš 2000-10-31 Kauno miesto apylinkės teismo sprendimo, teiginiai, kurie žemino A. B. garbę ir orumą , buvo pripažinti neatitinkančiais tikrovę ir nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos A. B. garbė ir orumas buvo apginti. 2004-08-09 teismo sprendimu A. B. naudai buvo priteista iš K.T. 1000Lt baudos ir 4000Lt moralinei žalai atlyginti bei 210,66 Lt (nenurodyta rezoliucinėje dalyje už ką). 2005-10-12 Kauno apylinkės teismo nutartimi paskirta 0,05 procentų bauda nuo priteistos sumos už kiekvieną teismo sprendimo nevykdymo dieną nuo 2004m. vasario 1d. A. B. naudai.

22Teismas, susipažinęs su aukščiau nurodytais įrodymais ir procesiniais dokumentais, sprendžia, kad nukentėjusiajam civilinio proceso tvarka paskaičiuotas pakankamas moralinės žalos atlyginimas ir antrą kartą už tuos pačius veiksmus žala nepriteistina. Įsiteisėję sprendimai privalo būti vykdomi įstatymu nustatyta tvarka ir priteistų sumų išieškojimą vykdo antstolis.

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 115 str., 297 str., 298 str., 303 str., 304 str., 305 str., 307 str. 5 d., straipsniais,

Nutarė

24K. T., a.k. ( - ) pripažinti kaltu, padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 245str.

25Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 36 str. atleisti K. T. nuo baudžiamosios atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos BK 245 str., nusikalstamai veikai praradus pavojingumą.

26Baudžiamąją bylą nutraukti.

27Civilinį A. B. ieškinį atmesti.

28Nuosprendžiui įsiteisėjus, K. T. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, panaikinti.

29Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Aurelija Naujokienė, sekretoriaujant... 2. K. T., a.k. ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, spec.... 3. - Kauno miesto apylinkės teismo 1996-01-19 pagal LR BK 308 str. 2 d., 309 str.... 4. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 245... 5. Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,... 6. K. T. kaltinamas tuo, kad 2000-11-14 iki 2012-03-14 nevykdė 2000 m. spalio 31... 7. Kaltinamasis K. T. kaltu prisipažino ir paaiškino, jog nežino, kodėl... 8. Be kaltinamojo prisipažinimo jo kaltė dėl nusikalstamos veikos, numatytos... 9. Kaltinamojo kaltę patvirtina nukentėjusiojo A. B. parodymai (1 t. b.l. 71),... 10. Iš 2010-10-19 Kauno apygardos teismo nutarties matyti, kad 2010-03-15 Kauno... 11. Iš teismo nutarčių matyti, kad buvo nustatyti nauji 2000-10-31 Kauno miesto... 12. Kaltinamojo atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina tai, jog jis... 13. Kaltinamojo kaltė bei faktinės nusikalstamos veikos aplinkybės neginčijamai... 14. Tačiau teismo posėdžio metu prokurorė informavo teismą, kad prokuratūroje... 15. Kaltinamasis K. T. iki bylos nagrinėjimo iš esmės dienos, t.y. 2013-12-05,... 16. Sprendžiama, kad K. T. padaryta nusikalstama veika po aplinkybių pasikeitimo,... 17. Dėl civilinio ieškinio... 18. Nukentėjusysis A. B. prašo priteisti iš kaltinamojo K. T. 20746,06 Lt... 19. Lietuvos Respublikos CK 6.250 str. 1 d. nurodyta, jog neturtinę žalą sudaro... 20. Lietuvos Respublikos CK 6.250 str. 2 d. nurodyta, jog nustatydamas neturtinės... 21. Kaip matyti iš 2000-10-31 Kauno miesto apylinkės teismo sprendimo, teiginiai,... 22. Teismas, susipažinęs su aukščiau nurodytais įrodymais ir procesiniais... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 115... 24. K. T., a.k. ( - ) pripažinti kaltu, padarius nusikalstamą veiką, numatytą... 25. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 36 str. atleisti K. T. nuo baudžiamosios... 26. Baudžiamąją bylą nutraukti.... 27. Civilinį A. B. ieškinį atmesti.... 28. Nuosprendžiui įsiteisėjus, K. T. paskirtą kardomąją priemonę –... 29. Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...