Byla 2-227-732/2017
Dėl skolos priteisimo

1Molėtų rajono apylinkės teismo teisėjas Liudvikas Myško,

2dokumentinio proceso tvarka nagrinėdamas civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Orfis“ ieškinį atsakovui R. L. įmonei „Rimvalda“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

3ieškovė UAB „Orfis“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama iš atsakovo R. L. įmonės „Rimvalda“ priteisti 2779,88 EUR skolos, 491,75 EUR sutartinių delspinigių, 6 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 49 EUR žyminio mokesčio. Nurodė, kad 2013-05-22 su atsakovu sudarė sutartį, pagal kurią ieškovė įsipareigojo atsakovui parduoti prekes iš ieškovės bendrovės asortimento pagal kainas, nurodytas kainininke arba pagal atskirai suderintas kainas, o atsakovas įsipareigojo prekes priimti ir už jas sumokėti ne vėliau, kaip per 15 dienų nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos. Pagal sutarties 1.2 p. išrašyta ir pirkėjo pasirašyta PVM sąskaita faktūra atlieka ir priėmimo – perdavimo akto funkciją, t. y. pasirašydama PVM sąskaitą faktūrą atsakovas patvirtina, jog joje išvardinti prekių kiekiai, dydžiai, svoriai, kainos bei asortimentas atitinka faktiniams perduotų prekių kiekiams, dydžiams, svoriui, kainoms ir asortimentui, o taip pat, kad prekės jam perduotos. Atsakovas pažeidė sutartį ir nesumokėjo už įsigytas prekes 2779,88 EUR sumos pagal PVM sąskaitas faktūras 2016-08-31 Nr. ORF-M0055140, 2016-07-29 Nr. ORF-M0054934, 2016-07-29 Nr. ORF-M0054935, 2016-07-26 Nr. ORF-M0054838, 2016-07-26 Nr. ORF-M0054839, 2016-06-30 Nr. ORF-M0054748, 2016-06-30 Nr. ORF-M0054747, 2016-06-30 Nr. ORF-M0054746. Remiantis sutarties 5.1 ir 4.2 p., atsakovui priskaičiuota 491,75 EUR delspinigių. Taip pat atsakovas privalo mokėti 6 proc. dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos, skaičiuojant jas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškinį UAB „Orfis“ prašė nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

4Ieškinys tenkintinas.

5Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.200 straipsnio 1 dalis). Įstatymas draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę (LR CK 6.59 straipsnis). Šaliai neįvykdžius savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti ją įvykdyti.

6Sutartimi Nr. 13-017M šalys susitarė, kad ieškovė įsipareigoja parduoti prekes iš ieškovės prekių asortimento pagal kainininke nurodytas ar atskirai suderintas kainas, o atsakovas įsipareigoja prekes priimti ir už jas atsiskaityti. Pagal sutarties 1.2. p. išrašyta ir pirkėjo pasirašyta PVM sąskaita faktūra atlieka priėmimo – perdavimo akto funkciją, t. y. pasirašydamas PVM sąskaitą faktūrą atsakovas patvirtina, kad priimtas prekių kiekis, dydis, svoris, asortimentas ir kaina atitinka faktiniams perduotų prekių kiekiams, dydžiams, svoriams, kainoms ir asortimentui (b. l. 6-8).

72016-06-30 ieškovė atsakovui išrašė PVM sąskaitas faktūras Nr. ORF-M54746 (502,58 EUR) sumai (b. l. 17), Nr. ORF- M0054747 (348,96 EUR) sumai (b. l. 16), Nr. ORF- M0054748 (70,31 EUR) sumai (b. l. 15), 2016-07-26 PVM sąskaitas faktūras Nr. ORF-M0054839 (281,76 EUR) sumai (b. l. 14) ir Nr. ORF-M0054838 (423,17 EUR) sumai (b. l. 13), 2016-07-29 PVM sąskaitas faktūras Nr. ORF-M0054935 (215,22 EUR) sumai (b. l. 12) ir Nr. ORF-M0054934 (530,51 EUR) sumai (b. l. 11), 2016-08-31 PVM sąskaitą faktūrą Nr. ORF-M0055140 (407,37 EUR) sumai (b. l. 10).

8Sąskaitos yra pasirašytos, tai patvirtina, kad prekių kiekiui ir kokybei atsakovas pretenzijų neturi. Skolų suderinimo akte nurodyta, kad atsakovo skolos likutis 2016-12-31 sudarė 2779,88 EUR (b. l. 9). Darytina išvada, kad su tokia skolos suma atsakovas sutiko. Ieškovė nurodė, kad atsakovas ieškinio parengimo dieną pagal aukščiau nurodytas sąskaitas skolingas 2779,88 EUR.

9Be to, asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartines prievoles, privalo atlyginti kitai šaliai šios patirtus nuostolius bei sumokėti netesybas (LR CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis). Tarp šalių sudarytos sutarties 5.1. p. numatyta, kad uždelsus atsiskaityti atsakovas moka ieškovei 0,04 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną dieną, o jei mokėjimo vėlavimas nors pagal vieną PVM sąskaitą faktūrą viršija 30 kalendorinių dienų, skaičiuojami 0,1 proc. dydžio delspinigiai. Kadangi skolą vėluojama sumokėti daugiau, nei 30 dienų, už pavėluotą atsiskaityti laikotarpį ieškovė priskaičiavo 491,75 EUR delspinigių.

10Kadangi atsakovas laiku ir tinkamai nevykdė piniginės prievolės, privalo mokėti ieškovei 6 procento dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis). Byla Molėtų rajono apylinkės teisme buvo iškelta 2017-02-24 (b. l. 2), tad palūkanos skaičiuotinos nuo minėtos dienos.

11Pagal LR CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktą, 7 punktą, 93 straipsnio 1 dalį iš atsakovo ieškovei priteisiamos bylinėjimosi išlaidos – 49 EUR žyminio mokesčio (b. l. 5).

12Atsižvelgiant į tai, kad priimant preliminarų sprendimą šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidų nėra, jų paskirstymo klausimas nesprendžiamas.

13Vadovaudamasis LR CPK 185 straipsniu, 262 straipsnio 1 dalimi, 428 straipsniu, teismas

Nutarė

14ieškinį tenkinti.

15Priteisti ieškovei UAB „Orfis“, j. a. k. 167508747, buveinės adresas Melioratorių g. 2, Molėtai, iš atsakovo R. L. įmonės „Rimvalda“, į. k. 167599437, buveinė ( - ), 2779,88 EUR (du tūkstančius septynis šimtus septyniasdešimt devynis eurus 88 ct) skolos, 491,75 EUR (keturis šimtus devyniasdešimt vieną eurą 75 ct) sutartinių delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (3271,63 EUR), skaičiuojant jas nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2017-02-24 – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 49 EUR (keturiasdešimt devynis eurus) žyminio mokesčio išlaidų.

16Atsakovas R. L. įmonė „Rimvalda“ per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo jam įteikimo dienos privalo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam Molėtų rajono apylinkės teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

17Jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo dienos prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei gali būti išduotas vykdomasis raštas.

18Preliminarus sprendimas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai