Byla 2A-806/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Audronės Jarackaitės ir Danutės Milašienės, sekretoriaujant Vladislavai Tumas, Ilonai Kovger, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Audriui Kairevičiui, atsakovo atstovei advokatei Jurgitai Judickienei, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo E. K. apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2010 m. vasario 17 d. dalinio sprendimo, kuriuo laikinai išspręsta dalis ginčo, civilinėje byloje Nr. 2-190-71/2010 pagal ieškovo Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ieškinį atsakovams E. K. ir uždarajai akcinei bendrovei „Autogida“, tretieji asmenys be savarankiškų reikalavimų Šiaulių apskrities viršininko administracija ir valstybės įmonės Registrų centras Šiaulių filialas, dėl atlyginimo dydžio už visuomenės poreikiams paimamą žemės sklypą ir atsiskaitymo tvarkos nustatymo, daiktinių teisų į paimamą žemės sklypą panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas Lietuvos automobilių kelių direkcija prie LR susisiekimo ministerijos 2009 m. vasario 10 d. kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą su ieškiniu, kurį patikslinęs prašė: 1) pripažinti, kad Šiaulių apskrities viršininko 2008 m. lapkričio 13 d. įsakymas Nr. V-6389 „Dėl žemės sklypų kadastro rodiklių patikslinimo, padalijimo, žemės paėmimo visuomenės poreikiams, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir perdavimo naudotis neatlygintinai Radviliškio rajone“, kuriuo iš atsakovo E. K. visuomenės poreikiams - rekonstruoti magistralinio kelio A9 Panevėžys-Šiauliai 59,70-75,63 km ruožą (Kairių aplinkkelį) - paimami 1,2105 ha ploto žemės sklypas (kadastrinis Nr. duomenys neskelbtini) ir 0,7711 ha ploto žemės sklypas (kadastrinis Nr. duomenys neskelbtini), esantys duomenys neskelbtini (toliau – atsakovo žemės sklypai), yra teisėtas; 2) leisti iš atsakovo E. K. paimtus žemės sklypus neatidėliotinai naudoti visuomenės poreikiams; 3) nustatyti 213 040 Lt atlyginimo dydį pinigais už visuomenės poreikiams iš atsakovo E. K. paimtus žemės sklypus ir kitus su žemės paėmimu susijusius nuostolius; 4) leisti ieškovui pervesti atsakovui E. K. skirtą 213 040 Lt atlyginimą už visuomenės poreikiams paimtą žemę ir kitus su žemės paėmimu susijusius nuostolius į jo naudai atidarytą sąskaitą banke; 5) panaikinti atsakovo E. K. nuosavybės teisę į jam priklausiusius visuomenės poreikiams paimtus žemės sklypus ir kitas daiktines teises; 6) leisti iš atsakovo E. K. paimtus žemės sklypus įregistruoti Nekilnojamojo turto registre valstybės vardu ir pradėti juos naudoti (t. 1, b. l. 1-10, 48-52).

42009 m. balandžio 17 d. ieškovas dar kartą patikslino ieškinį, prašydamas: 1) iki ginčo dėl atlyginimo dydžio išsprendimo leisti ieškovui iš atsakovo E. K. paimtus žemės sklypus neatidėliotinai naudoti visuomenės poreikiams; 2) iki ginčo dėl atlyginimo dydžio išsprendimo leisti ieškovui pervesti 213 040 Lt atlyginimą už visuomenės poreikiams paimtą žemę ir kitus su žemės paėmimu susijusius nuostolius į atsakovo E. K. arba jo naudai atidarytą sąskaitą banke, o jei tokia sąskaita nežinoma, - į notaro, banko ar kitos kredito įstaigos depozitinę sąskaitą; 3) iki ginčo dėl atlyginimo dydžio išsprendimo leisti ieškovui iš atsakovo E. K. visuomenės poreikiams paimtus žemės sklypus įregistruoti Nekilnojamojo turto registre valstybės vardu; 4) nustatyti 213 040 Lt atlyginimo dydį pinigais už visuomenės poreikiams iš atsakovo E. K. paimtus žemės sklypus ir kitus su tuo susijusius nuostolius; 5) pripažinti, kad atsakovų E. K. ir UAB „Autogida“ 2006 m. liepos 5 d. sudaryta daikto panaudos sutartis pasibaigė nuo žemės paėmimo visuomenės poreikiams momento (2008 m. lapkričio 13 d.), ir panaikinti panaudos sutarties teisinę registraciją Nekilnojamojo turto registre (jeigu tokia atlikta) (t. 2, b. l. 3-13, 56). Nurodė, kad jis pateikė prašymą Šiaulių apskrities viršininkui paimti iš atsakovo E. K. žemės sklypus rekonstruoti valstybinės reikšmės kelio ruožą. Šiaulių apskrities viršininkas 2008 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. V-5751 patvirtino žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektą, 2008 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. V-6389 „Dėl žemės sklypų kadastro rodiklių patikslinimo, padalijimo, žemės paėmimo visuomenės poreikiams, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir perdavimo naudotis neatlygintinai Radviliškio rajone“ (t. 1 b. l. 16-17) paėmė iš atsakovo E. K. žemės sklypus visuomenės poreikiams. Kadangi atsakovas E. K. nesutiko su atlyginimo už paimamus žemės sklypus atlyginimo dydžiu ir būdu, inter alia reikalavo atlyginti jo įsteigtos UAB „Autogida“ nuostolius, Šiaulių apskrities viršininkas 2008 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. V-6636 papildė 2008 m. lapkričio 13 d. įsakymą Nr. V-6389, nurodydamas atlyginimo už paimamus žemės sklypus būdą ir dydį – sumokėti 213 040 Lt piniginę kompensaciją (Žemės įstatymo 46 str. 9 d.) (t. 2, b. l. 22). Nė vieno iš šių įsakymų atsakovas E. K. įstatymo nustatyta tvarka neskundė, taigi sutiko su žemės sklypų paėmimu visuomenės poreikiams; ginčas byloje kilo tik dėl atsiskaitymo dydžio.

5Galimybę išspręsti dalį klausimų laikinai, ieškovo nuomone, patvirtina Žemės įstatymo 47 straipsnio 4 dalis. Tokią būtinybę ieškovas grindė tuo, kad nuo 1995 metų Europos Sąjunga pradėjo remti transeuropinių transporto koridorių plėtrą Lietuvoje. Magistralinio kelio A9 Panevėžys-Šiauliai 59,70-75,63 km ruožo rekonstrukcijos I etapo darbai finansuojami iš Europos Sąjungos sanglaudos fondo pagal Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ priemonės Nr. VP2-5.1-SM-01 „Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas“ valstybės projektų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 3-263. Paraiškos dėl projekto finansavimo pateikimo terminas - iki 2009 m. birželio 15 d. Iki to laiko iš visuomenės poreikiams paimtų privačių žemės sklypų (dalių) ir valstybinės žemės sklypų nustatyta tvarka turi būti suformuota kelio juosta, kurioje būtų galima rekonstruoti kelią. Kadangi šios bylos nagrinėjimas užtruks ilgiau nei iki 2009 m. birželio 15 d., ieškovas, negalėdamas valdyti ir naudoti iš atsakovo E. K. visuomenės poreikiams paimtų žemės sklypų, negalės suformuoti visą rekonstrukcijai būtiną kelio juostą. Taigi yra reali tikimybė, kad nepradėjus naudoti atsakovo E. K. žemės sklypų Šiaulių apskrities viršininko 2008 m. lapkričio 13 d. įsakyme Nr. V-6389 nurodytiems tikslams, ieškovas negalės įgyvendinti itin reikšmingo projekto. Kelio paplatinimas, dviejų lygių sankryžų įrengimas – svarbūs visų eismo dalyvių (valstybės ir užsienio) poreikiai, kurie objektyviai negalėtų būti patenkinti, jeigu visuomenės poreikiams paimtus atsakovo E. K. žemės sklypus nebūtų leista įregistruoti valstybės vardu.

6Atsakovas E. K. atsiliepimu į ieškinį (t. 1, b. l. 87-92; t. 2, b. l. 79-87) sutiko, kad žemės sklypai būtų paimti visuomenės poreikiams, bet prieštaravo sklypų perdavimui ieškovui, iki bus išspręstas ginčas dėl kompensacijos dydžio. Teigė, kad paimamo žemės sklypo vertė nustatoma atsižvelgiant į pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą ir pobūdį, buvusius iki sprendimo paimti žemę visuomenės poreikiams (Žemės įstatymo 47 str. 1 d.). Jeigu iki ginčo išsprendimo žemės sklypai bus perduoti ieškovui ir jis pradės vykdyti kelio darbus, nebebus galima atlikti objektyvų ir nepriklausomą sklypų vertinimą. Žemės įstatymo 47 straipsnio 4 dalies analizė patvirtina, kad sklypas gali būti perduotas naudoti visuomenės poreikiams, iki bus išspręstas žemės savininko ir suinteresuotos institucijos ginčas dėl kompensacijos už paimamą žemę, tik išskirtiniais atvejais. Paraiškos pateikimo ir kelio juostos suformavimo terminas (2009 m. birželio 15 d.) seniai baigėsi, tad jo praleidimas neturi įtakos projekto finansavimui bei vykdymui ir nėra neatidėliotino poreikio pradėti žemės sklypus naudoti visuomenės poreikiams tuojau pat. Be to, nėra įrodymų, jog apskritai nustatytas terminas pateikti paraišką ir/ar suformuoti kelio juostą.

7Atsakovas UAB „Autogidas“ atsiliepimu į ieškinį (t. 2, b. l. 75-77) prieštaravo reikalavimui tarp atsakovų 2006 m. liepos 5 d. sudarytą panaudos sutartį pripažinti pasibaigusia.

8Tretieji asmenys Šiaulių apskrities viršininko administracija ir VĮ Registrų centro Šiaulių filialas atsiliepimais į ieškinį (t. 1, b. l. 70-71; t. 2, b. l. 62, 92) ieškinį paliko spręsti teismo nuožiūra.

9Šiaulių apygardos teismas 2010 m. vasario 17 d. priėmė dalinį sprendimą (t. 2, b. l. 199-202), kuriuo patvirtino Šiaulių apskrities viršininko 2008 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. V-6389 dėl žemės sklypų paėmimo iš savininko E. K. teisėtumą ir pagrįstumą; iki ginčo dėl atlyginimo dydžio už paimtą žemę išsprendimo leido ieškovui pradėti vykdyti kelio rekonstrukcijos darbus ir žemės sklypo dalis, paimtas iš atsakovo E. K. , įregistruoti nekilnojamojo turto registre valstybės vardu bei įpareigojo ieškovą pervesti 213 040 Lt atlyginimą už visuomenės poreikiams paimtą žemę ir kitus su žemės paėmimu susijusius nuostolius į Šiaulių apygardos teismo depozitinę sąskaitą. Leidimą pradėti vykdyti kelio rekonstrukcijos darbus teismas motyvavo tuo, kad magistralinis kelias A9 Panevėžys-Šiauliai LR Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 757 „Dėl Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo“ pripažintas valstybinės reikšmės keliu. Numatomas rekonstruoti kelio ruožas yra Europinės magistralės E272 (Vilnius- Panevėžys-Šiauliai- Palanga- Klaipėda) dalis, todėl turi atitikti visus tokios kategorijos ir reikšmės keliams keliamus reikalavimus. Numatomas rekonstruoti kelio ruožas yra vienas avaringiausių (kelio 71,11-71.25 km ir 73,0-74,6 km ruožuose-„juodoji dėmė“, 59,70-75,63 km kelio ruože 2004-2007 m. įvyko 48 įskaitiniai eismo įvykiai, kurių metu žuvo 12 žmonių ir sužeistas 61 žmogus) bei vienas iš intensyviausio eismo (2007 m. vidutinis metinis paros intensyvumas šiame kelio ruože buvo 11 990 automobilių) valstybinės reikšmės kelių, todėl jį būtina iš esmės rekonstruoti - įrengti keturias eismo juostas, Kutiškių, Šniūraičių, ir Kairių skirtingo lygio sankryžas su kitais valstybinės reikšmės keliais ir sankirtas su svarbesniais vietinės reikšmės keliais bei nutiesti naują Kairių aplinkkelį. Kelio ruožo rekonstrukcijos sprendimai priimti prieš tai išsamiai išnagrinėjus aplinkines teritorijas, įvertinus reljefą, paviršinio vandens (tvenkinių, upių, kanalų) telkinių vietas, gruntinio vandens lygį, gyvenamąsias zonas, esamus inžinerinius tinklus, susisiekimo komunikacijas (įskaitant ir geležinkelio liniją), bei kitus faktorius, todėl visi sprendiniai, kurių pagrindu paimama žemė iš savininkų, yra techniškai ir ekonomiškai pagrįsti bei neturi kitų alternatyvų. Atsakovui E. K. priklausančių žemės sklypų ar jų dalių reikia, siekiant įrengti kelio 60,6 km Kutiškių skirtingų lygių sankryžą ir rekonstruoti magistralinį kelią pagal eismo saugos reikalavimus.

10Šiaulių apskrities viršininko administracijos 2008 m. lapkričio 25 d. įsakymu nustatytas kompensavimo už paimamą žemę būdas ir dydis – 213 040 Lt piniginė kompensacija - pagrįstas tiksliniais turto vertės skaičiavimais remiantis Nekilnojamo turto vertinimo įstatymo nuostatomis lyginamojo metodo pagrindu faktiško nusavinimo momentu, todėl administraciniame akte nurodyta kompensavimo už paimamą žemę piniginė išraiška pervestina į teismo depozitinę sąskaitą, iki teismas galutiniu sprendimu nustatys tinkamą atlyginimo už paimamą žemės dalį dydį bei tvarką (Žemės įstatymo 46 str. 4 d.).

11Atsakovas E. K. apeliaciniu skundu (t. 2, b. l. 218-221) prašo pakeisti Šiaulių apygardos teismo 2010 m. vasario 17 d. dalinio sprendimo dalį dėl laikino leidimo pradėti vykdyti kelio rekonstrukcijos darbus ir dėl laikino žemės sklypų įregistravimo Nekilnojamojo turto registre valstybės vardu šiuos reikalavimus atmetant; pakeisti Šiaulių apygardos teismo 2010 m. vasario 17 d. dalinio sprendimo dalį 213 040 Lt atlyginimo už visuomenės poreikiams paimtą žemę ir kitus su tuo susijusius nuostolius pervedimo į Šiaulių apygardos teismo depozitinę sąskaitą šio reikalavimo netenkinant. Apeliacinį skundą atsakovas E. K. grindžia tuo, kad:

121. Žemės įstatymo 47 straipsnio 4 dalies analizė patvirtina, kad sklypas gali būti perduotas naudoti visuomenės poreikiams, iki bus išspręstas žemės savininko ir suinteresuotos institucijos ginčas dėl kompensacijos už paimamą žemę, tik išskirtiniais atvejais. Nagrinėjamu atveju tokių išskirtinių aplinkybių nėra. Paraiškos pateikimo ir kelio juostos suformavimo terminą (2009 m. birželio 15 d.) ieškovas praleido, o nepateikęs paraiškos negaus ir finansavimo. Nesuprantama, kad kelio juosta turi būti suformuota prieš gaunant finansavimą ir teismui patvirtinant, jog sklypai, ant kurių ketinama tiesti kelią, visuomenės poreikiams buvo paimti teisėtai. Be to, nėra įrodymų, kad apskritai nustatytas terminas pateikti paraišką ir/ar suformuoti kelio juostą, kad gautas projekto finansavimas.

132. Pinigų sumos už visuomenės poreikiams paimamus žemės sklypus pervedimas į teismo depozitinę sąskaitą pažeidžia apelianto interesus, nes ieškovas, sumokėjęs pinigų sumą, kuri jį tenkina, praranda interesą kilusį ginčą spręsti taikiai ir kuo greičiau, o jei vėliau teismas nuspręs, kad ieškovas pervedė apeliantui per didelę kompensaciją, gali kilti sunkumų išsiieškoti pinigus iš apelianto.

143. Šiaulių apygardos teismas 2010 m. vasario 17 d. nutartimi (t. 2, b. l. 203-204) skyrė žemės sklypų vertinimo ekspertizę. Žemės įstatymo 47 straipsnio 1 dalis numato, kad paimamo žemės sklypo vertė nustatoma atsižvelgiant į pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą ir pobūdį, buvusius iki sprendimo paimti žemę visuomenės poreikiams. Vadinasi, svarbu, kad sklypai išlaikytų tą būklę, kuri buvo iki sprendimo paimti žemę visuomenės poreikiams priėmimo.

154. Kaip matyti iš ieškovo pateikto UAB „Šiaulių plentas“ 2009 m. lapkričio 4 d. rašto „Dėl kelio A-9 Panevėžys-Šiauliai ruožo 59,74 – 66,25 km (sutarties Nr. S-425) rekonstravimo darbų“ (t. 2, b. l. 157), iki įšalo būtina atlikti ryšių linijų rekonstrukciją. Skundžiamo dalinio sprendimo priėmimo momentu įšalas tebesitęsia, todėl darbai žemės sklypuose vis tiek negalės būti atliekami.

165. Daliniu sprendimu nebuvo išspręstas apeliantui priklausančių statybinių blokų, kurie sandėliuojami žemės sklypuose, pervežimo ir saugojimo klausimas. Judinti blokus, kai žemė įšalusi, pavojinga. Jei išjudinti blokai skiltų, neaišku, kas atlygintų apeliantui padarytą turtinę žalą. Nenustatyta nauja blokų saugojimo vieta, apeliantas nežino, kas ir kaip juos perkels.

17Ieškovas Lietuvos automobilių kelių direkcija prie LR susisiekimo ministerijos atsiliepimu į apeliacinį skundą (t. 3, b. l. 2-5) skundą laiko nepagrįstu ir prašo skundžiamas Šiaulių apygardos teismo 2010 m. vasario 17 d. dalinio sprendimo dalis palikti nepakeistas. Pasak ieškovo, paraiškos pateikimo terminas iki 2009 m. birželio 15 d. nustatytas Susisiekimo ministro 2008 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 3-263. Susisiekimo ministro 2009 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 3-423 paraiškos padavimo terminas buvo nukeltas iki 2009 m. rugsėjo 15 d. Iki patikslinto termino pabaigos ieškovas paraišką pateikė ir Susisiekimo ministro 2009 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 3-596 projekto finansavimui skirta 79 739 234 Lt. Žiemos įšalas baigėsi 2010 m. kovo 25 d. Kelio rekonstrukcija pradėta ir atliekama beveik 7 km ilgio ruože, išskyrus atsakovo ir dar vienos žemės savininkės sklypus. Apelianto neveikimas apsunkina kelio darbus kelio ruože ties jo žemės sklypais, jau teko ieškoti laikinų techninių sprendimų. Jeigu objektas laiku nebus baigtas, valstybė patirs nuostolių. Į apeliantui mokėtiną atlyginimo dydį įskaičiuotos statybinių plokščių, kurias apeliantas neteisėtai sandėliuoja paimtuose visuomenės poreikiams žemės sklypuose, perkėlimo kitur išlaidos. Tai, kad gautus pinigus apeliantas gali iššvaistyti, nesudaro pagrindo panaikinti ar pakeisti skundžiamą dalinio sprendimo dalį.

18Jeigu apeliacinės instancijos teismas patenkins apeliacinį skundą, bus pažeistas viešasis interesas – saugaus eismo keliuose užtikrinimas, avaringumo mažinimas.

19Trečiasis asmuo Šiaulių apskrities viršininko administracija atsiliepimu į apeliacinį skundą (t. 3, b. l. 1) skundo pagrįstumo klausimą paliko spręsti teismo nuožiūra.

20Apeliacinis skundas atmestinas.

21Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų teisėjų kolegija nagrinėjamoje byloje nenustatė, tad sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tikrina tik dėl apskųstosios dalies ir analizuoja apeliaciniame skunde, jei priimtas - atsiliepime į skundą nurodytus argumentus (CPK 329 str.).

22Iš bylos duomenų yra nustatyta, kad atsakovui nuosavybės teise priklausė du 0,7711 ha ir 1,2105 ha ploto žemės sklypai, kurių unikalūs numeriai atitinkamai duomenys neskelbtini ir duomenys neskelbtini, esantys duomenys neskelbtini (t. 1, b. l. 53-56). Ieškovo prašymu Šiaulių apskrities viršininkas 2008 m. lapkričio 13 d. priėmė įsakymą Nr. V-6389 (t. 1, b. l. 14-15), kuriuo paėmė visuomenės poreikiams, t. y. rekonstruoti magistralinio kelio A9 Panevėžys-Šiauliai 59,70-75,63 km (su Kairių aplinkkeliu) ruožą, privačius žemės, miškų ūkio ir kitos paskirties žemės sklypus. Į rekonstruotiną magistralinio kelio A9 Panevėžys-Šiauliai 59,70-75,63 km ruožą pakliuvo abu minėti atsakovo žemės sklypai (t. 2, b. l. 131, 153). Ieškovas nustatė, kad iš atsakovo paimtų žemės sklypų vertė ir atlygintinų nuostolių dydis lygus 213 040 Lt (t. 1, b. l. 14-17, 19). Anot atsakovo, bendra piniginės kompensacijos ir nuostolių atlyginimo suma kelis kartus didesnė ir siekia 758 000 Lt (t. 1, b. l. 16-17; t. 2, b. l. 80). Tarp bylos šalių kilus ginčui dėl kompensacijos ir atlygintinų nuostolių dydžio, ieškovas kreipėsi į pirmosios instancijos teismą. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į paimto visuomenės poreikiams žemės sklypo neatidėliotino panaudojimo svarbą, ieškovo prašymu leido jam pradėti naudoti visuomenės poreikiams iš atsakovo paimtus žemės sklypus, nelaukiant, kol galutiniu sprendimu bus išspręstas turtinis ginčas (Žemės įstatymo 47 str. 4 d.).

23Daliniu sprendimu Šiaulių apygardos teismas patvirtino Šiaulių apskrities viršininko 2008 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. V-6389 dėl žemės sklypų paėmimo iš savininko E. K. teisėtumą ir pagrįstumą; iki ginčo dėl atlyginimo dydžio už paimtą žemę išsprendimo leido ieškovui pradėti vykdyti kelio rekonstrukcijos darbus ir žemės sklypo dalis, paimtas iš atsakovo, įregistruoti nekilnojamojo turto registre valstybės vardu bei įpareigojo ieškovą pervesti 213 040 Lt atlyginimą už visuomenės poreikiams paimtą žemę ir kitus su žemės paėmimu susijusius nuostolius į Šiaulių apygardos teismo depozitinę sąskaitą. Atsakovas neskundžia dalinio sprendimo dalies dėl Šiaulių apskrities viršininko 2008 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. V-6389, kuriuo nuspręsta paimti iš jo žemės sklypus visuomenės poreikiams, todėl teisėjų kolegija plačiau tuo klausimu nepasisako, ir nagrinėja klausimus, susijusius su leidimu pradėti naudoti paimtus iš atsakovo žemės sklypus, nors buvusiam žemės sklypų savininkui kol kas nėra teisingai atlyginta už paimtą žemę ir nepadengti dėl to atsiradę nuostoliai, klausimus, kurie susiję su paimtų žemės sklypų savininkų perregistravimu ir įpareigojimu ieškovui pervesti tam tikrą pinigų sumą į teismo depozitinę sąskaitą (CPK 320 str.).

24Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas išsamiai, objektyviai nustatė faktines bylos aplinkybes, svarbias svarstant kilusį ginčą; surinktus įrodymus ištyrė ir įvertino laikydamasis įrodinėjimo taisyklių; nepažeidė materialinės ir/ar proceso teisės normų, todėl pakeisti ar panaikinti skundžiamą sprendimą nėra įstatyme numatytų pagrindų.

25Apelianto teigimu, ieškovas neįrodė neatidėliotinos būtinybės naudoti žemės sklypus, todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai taikė Žemės įstatymo 47 straipsnio 4 dalį. Šiuos apelianto motyvus paneigia ieškovo pirmosios instancijos teismui pateiktas Susisiekimo ministro 2009 m. rugsėjo 18 d. įsakymas Nr. 3-423 (t. 2, b. l. 154), kuriuo paraiškos „Dėl transeuropinio tinklo kelių E85 (Vilnius–Lyda) ir E272 (Vilnius-Panevėžys-Šiauliai-Palanga) plėtros. Kelio Panevėžys-Šiauliai kelio ruožo Šiauliai-Radviliškis rekonstrukcijos (I etapo)“ padavimo pabaigos terminas nukeltas į 2009 m. rugsėjo 15 d., projekto finansavimui iš ES fondų lėšų buvo numatyta skirti net 79 739 234 Lt (t. 2, b. l. 155). Susisiekimo ministro 2009 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. 3-596 (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=359070&p_query=&p_tr2=) liudija, kad paraišką ieškovas pateikė ir ji buvo patenkinta. To pakanka pripažinti, kad egzistuoja neatidėliotina būtinybė pradėti naudoti žemės sklypus prieš tai, kol bus išspręstas ginčas dėl kompensacijos ir nuostolių atlyginimo priteisimo, nes antraip gali būti prarastos ES lėšos. Be to, rekonstrukcijos darbai pagal sutartį su rangovu UAB „Šiaulių plentas“ turi būti baigti iki 2010 m. gruodžio 21 d. (t. 2, b. l. 158), o tam iš dalies trukdo prasidėję teisminiai ginčai su atsakovu (t. 2, b. l. 157).

26Apeliantas prieštarauja, kad iš jo paimti du žemės sklypai būtų pradėti naudoti visuomenės poreikiams anksčiau, nei jam pagal įsiteisėjusį teismo sprendimą bus teisingai atlyginta už paimtą nuosavybę, nes pervestą pinigų sumą atsakovas gali iššvaistyti, o ieškovas praranda interesą bylą baigti taikiai. Su apelianto prieštaravimais teisėjų kolegija nesutinka, remdamasi tokiais motyvais. Pirma, preliminari piniginė kompensacija už visuomenės poreikiams iš atsakovo paimamus žemės sklypus pagal skundžiamą dalinį sprendimą yra deponuojama teismo sąskaitoje. Tai reiškia, kad joks subjektas (pvz., ieškovas, atsakovas, kt.), išskyrus teismą, negali disponuoti deponuota pinigų suma ir kad pinigų suma deponuota laikinai – iki galutinai bus išspręstas klausimas dėl piniginės kompensacijos ir atlygintinų nuostolių dydžio. Tokiu atveju nekyla grėsmė, jog ieškovas gali patirti sunkumų susigrąžinti deponuotą sumą, nes nėra prielaidų atsakovui ją iššvaistyti. Antra, apelianto skaičiavimais, vieno iš jo paimamo žemės sklypo vertė lygi 149 000 Lt, kito – 355 000 Lt, o dėl antrojo žemės sklypo paėmimo atsiradę verslo nuostoliai - 254 000 Lt. Ieškovas siūlo atsakovui sumokėti 213 040 Lt. Kadangi atsakovas pageidauja gauti didesnę pinigų sumą, nei jam siūloma, o daugiau visada apima ir mažiau, vadinasi, ginčo dėl 213 040 Lt sumokėjimo atsakovui nėra. Būtent tokio dydžio sumą teismas skundžiamu daliniu sprendimu įpareigojo ieškovą pervesti į teismo depozitinę sąskaitą. Dėl ginčijamos 544 960 Lt (758 000 Lt – 213 040 Lt) kompensacijos ir nuostolių atlyginimo dalies pirmosios instancijos teismas apskritai nepasisakė, tad ir prielaidos būti suinteresuotam baigti bylą taikiai ieškovui liko.

27Apeliantas nesutinka, kad iš jo paimti du žemės sklypai būtų pradėti naudoti visuomenės poreikiams skubos tvarka, nes byloje yra paskirta žemės sklypų vertinimo ekspertizė, o ekspertai paimtų žemės sklypų vertę nustatys atsižvelgdami į pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą ir pobūdį, kurie buvo iki sprendimo paimti žemę visuomenės poreikiams (Žemės įstatymo 47 str. 1 d.). Šie apelianto argumentai nepagrįsti, kadangi kadastro rodikliai: pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, naudojimo būdas ir pobūdis, buvę iki sprendimo paimti žemę visuomenės poreikiams, nustatomi ne vizualiai apžiūrint žemės sklypus, o remiantis rašytiniais įrodymais. Ginčo žemės sklypų pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, naudojimo būdas ir pobūdis, buvę iki sprendimo paimti žemę visuomenės poreikiams, yra užfiksuoti Šiaulių apskrities viršininko 2008 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. V-6389 4 priede (t. 1, b. l. 17, 76, 97). Galiausiai pažymėtina, kad apeliacinės instancijos teismui pateikta apžiūrėti nekilnojamojo turto vertinimo ataskaita Nr. 0711097-9, taigi žemės sklypų vertinimo ekspertizė buvo sėkmingai atlikta.

28Apeliantas prieštarauja, kad iš jo paimti du žemės sklypai būtų pradėti naudoti visuomenės poreikiams neatidėliotinai, nes skundžiamame sprendime nėra išspręstas apeliantui priklausančių statybinių medžiagų, kurios sandėliuojamos žemės sklypuose, pervežimo ir saugojimo klausimas, nenustatyta nauja jų saugojimo vieta, apeliantas nežino, kas ir kaip jas perkels. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad teismai skirti spręsti ginčus. Apelianto keliami su sprendimo pradėti naudoti visuomenės poreikiams paimtą žemę susiję buitiniai klausimai spręstini vykdymo procese abiejų vykdymo proceso šalių tarpusavio sutarimu arba per antstolį ir tik dėl to kilus konfliktui – teisme.

29Skundo motyvai dėl įšalo taip pat atmestini. Galimybė saugiai perkelti statybines medžiagas inter alia priklauso nuo meteorologinių sąlygų, tačiau nurodytas klausimas priskirtinas prie dalinio sprendimo vykdymo klausimų, kurių, kaip minėta, teismas nenagrinėja. Be to, ginčo nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme metu (2010 m. spalį) klausimas dėl įšalo nebeaktualus, nes 2010 m. žiemą (sausio-kovo mėnesiais) buvęs įšalas pasitraukė (CPK 182 str. 1 p.).

30Esant nurodytai situacijai, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas turėjo užtektinai įrodymų, jog egzistuoja būtinybė leisti ieškovui pradėti naudoti visuomenės poreikiams iš atsakovo paimtus žemės sklypus, todėl priėmė pagrįstą dalinį sprendimą, o kiti atsakovo keliami šalutiniai klausimai neturi įtakos daliniam sprendimui. Tokiu atveju atsakovo apeliacinis skundas atmetamas.

31Atsakovo atstovė pateikė rašytinius įrodymus apie atsakovo turėtas atstovavimo apeliacinės instancijos teisme išlaidas, bet jos, apeliacinį skundą atmetus, atsakovui neatlyginamos (CPK 93 str. 1 d.).

32Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

33Šiaulių apygardos teismo 2010 m. vasario 17 d. dalinio sprendimo dalis dėl leidimo pradėti vykdyti kelio rekonstrukcijos darbus, dėl žemės sklypų įregistravimo Nekilnojamojo turto registre valstybės vardu, dėl 213 040 Lt (dviejų šimtų trylikos tūkstančių keturiasdešimties litų) atlyginimo už visuomenės poreikiams paimtą žemę ir kitus su tuo susijusius nuostolius pervedimo į Šiaulių apygardos teismo depozitinę sąskaitą palikti nepakeistas.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. ieškovas Lietuvos automobilių kelių direkcija prie LR susisiekimo... 4. 2009 m. balandžio 17 d. ieškovas dar kartą patikslino ieškinį,... 5. Galimybę išspręsti dalį klausimų laikinai, ieškovo nuomone, patvirtina... 6. Atsakovas E. K. atsiliepimu į ieškinį (t. 1, b. l. 87-92; t. 2, b. l. 79-87)... 7. Atsakovas UAB „Autogidas“ atsiliepimu į ieškinį (t. 2, b. l. 75-77)... 8. Tretieji asmenys Šiaulių apskrities viršininko administracija ir VĮ... 9. Šiaulių apygardos teismas 2010 m. vasario 17 d. priėmė dalinį sprendimą... 10. Šiaulių apskrities viršininko administracijos 2008 m. lapkričio 25 d.... 11. Atsakovas E. K. apeliaciniu skundu (t. 2, b. l. 218-221) prašo pakeisti... 12. 1. Žemės įstatymo 47 straipsnio 4 dalies analizė patvirtina, kad sklypas... 13. 2. Pinigų sumos už visuomenės poreikiams paimamus žemės sklypus pervedimas... 14. 3. Šiaulių apygardos teismas 2010 m. vasario 17 d. nutartimi (t. 2, b. l.... 15. 4. Kaip matyti iš ieškovo pateikto UAB „Šiaulių plentas“ 2009 m.... 16. 5. Daliniu sprendimu nebuvo išspręstas apeliantui priklausančių statybinių... 17. Ieškovas Lietuvos automobilių kelių direkcija prie LR susisiekimo... 18. Jeigu apeliacinės instancijos teismas patenkins apeliacinį skundą, bus... 19. Trečiasis asmuo Šiaulių apskrities viršininko administracija atsiliepimu į... 20. Apeliacinis skundas atmestinas.... 21. Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas... 22. Iš bylos duomenų yra nustatyta, kad atsakovui nuosavybės teise priklausė du... 23. Daliniu sprendimu Šiaulių apygardos teismas patvirtino Šiaulių apskrities... 24. Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios... 25. Apelianto teigimu, ieškovas neįrodė neatidėliotinos būtinybės naudoti... 26. Apeliantas prieštarauja, kad iš jo paimti du žemės sklypai būtų pradėti... 27. Apeliantas nesutinka, kad iš jo paimti du žemės sklypai būtų pradėti... 28. Apeliantas prieštarauja, kad iš jo paimti du žemės sklypai būtų pradėti... 29. Skundo motyvai dėl įšalo taip pat atmestini. Galimybė saugiai perkelti... 30. Esant nurodytai situacijai, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas... 31. Atsakovo atstovė pateikė rašytinius įrodymus apie atsakovo turėtas... 32. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 33. Šiaulių apygardos teismo 2010 m. vasario 17 d. dalinio sprendimo dalis dėl...