Byla 2-523/2012
Dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. gruodžio 14 d. nutarties, kuria atnaujintas kreditoriui Atradius, filial till Atradius Credit Insurance N.V. Nederlanderna terminas finansiniam reikalavimui pateikti ir patvirtintas finansinis reikalavimas uždarosios akcinės bendrovės „Šeba“ restruktūrizavimo byloje, civilinės bylos Nr. B2-3265-390/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Rasos Gudžiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Konstantino Gurino, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Šeba“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. gruodžio 14 d. nutarties, kuria atnaujintas kreditoriui Atradius, filial till Atradius Credit Insurance N.V. Nederlanderna terminas finansiniam reikalavimui pateikti ir patvirtintas finansinis reikalavimas uždarosios akcinės bendrovės „Šeba“ restruktūrizavimo byloje, civilinės bylos Nr. B2-3265-390/2011.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Kauno apygardos teismas 2009 m. balandžio 20 d. nutartimi iškėlė UAB „Šeba“ restruktūrizavimo bylą, restruktūrizuojamos įmonės administratoriumi paskyrė uždarąją akcinę bendrovę „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ ir nustatė kreditoriams 45 kalendorinių dienų terminą pareikšti savo finansinius reikalavimus. Kreditorius Atradius, filial till Atradius Credit Insurance N.V. Nederlanderna pateikė prašymą atnaujinti praleistą terminą kreditoriniam reikalavimui pateikti ir prašė patvirtinti 69 303 Lt finansinį reikalavimą. Kauno apygardos teismas 2011 m. birželio 10 d. nutartimi, kreditoriaus prašymą tenkino. Atnaujino kreditoriui Atradius, filial till Atradius Credit Insurance N.V. Nederlanderna terminą finansiniam reikalavimui pateikti ir patvirtino RUAB „Šeba“ kreditoriaus Atradius, filial till Atradius Credit Insurance N.V. Nederlanderna finansinį reikalavimą 69 303 Lt sumai.

5Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. rugsėjo 8 d. nutartimi panaikino Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 10 d. nutartį ir perdavė klausimą dėl termino Atradius, filial till Atradius Credit Insurance N.V. Nederlanderna finansiniam reikalavimui RUAB „Šeba“ restruktūrizavimo byloje pateikti atnaujinimo bei finansinio reikalavimo patvirtinimo pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas praleisto termino finansiniam reikalavimui pateikti atnaujinimo klausimą rėmėsi prašyme nurodyta aplinkybe, kad reikalingi dokumentai administratoriui buvo pateikti terminą praleidus tik 2 dienas, t. y. 2009 m. liepos 22 d., tačiau kuo remiantis nustatyta minėta aplinkybė, neaišku. Šią aplinkybę neva turėtų patvirtinti byloje esantys pareiškėją atstovaujančios bendrovės duomenų bazės išrašai, tačiau jų vertimų į lietuvių kalbą pateikta nebuvo, be to, šių dokumentų pirmosios instancijos teismas nevertino. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pareiškėjo veiksmai iki byloje esančio kreditorinio reikalavimo pateikimo RUAB „Šeba“ ir šiuos veiksmus patvirtinančių įrodymų vertinimas nagrinėjamu atveju turi esminės reikšmės sprendžiant klausimą dėl praleisto teismo paskirto termino finansiniam reikalavimui pareikšti atnaujinimo. Be to, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas praleisto teismo paskirto termino atnaujinimo klausimą, turėtų aiškintis ir priežasčių, dėl kurių pareiškėjas nesikreipė dėl praleisto teismo paskirto termino atnaujinimo nuo 2010 m. liepos 27 d. iki 2011 m. balandžio 13 d. svarbą. Taip pat Lietuvos apeliacinis teismas nurodė, kad iš naujo spręstinas klausimas dėl kreditoriaus atstovavimo teisme tinkamumo įvertinimo.

6Atnaujinus bylos nagrinėjimą pirmosios instancijos teisme, kreditorius Atradius, filial till Atradius Credit Insurance N.V. Nederlanderna, sudaręs atstovavimo sutartį su advokatu ir išvertęs prašymo tinkamam nagrinėjimui būtinus rašytinius įrodymus į lietuvių kalbą, prašė teismo atnaujinti terminą RUAB „Šeba“ kreditoriniam reikalavimui pateikti ir patvirtinti 69 303 Lt dydžio finansinį reikalavimą.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Kauno apygardos teismas 2011 m. gruodžio 14 d. nutartimi kreditoriaus Atradius, filial till Atradius Credit Insurance N.V. Nederlanderna prašymą tenkino – atnaujino terminą finansiniam reikalavimui pateikti ir patvirtino RUAB „Šeba“ kreditoriaus Atradius, filial till Atradius Credit Insurance N.V. Nederlanderna finansinį reikalavimą 69 303 Lt sumai.

9Teismas nurodė, kad restruktūrizavimo planas UAB „Šeba“ restruktūrizavimo byloje nepatvirtintas, todėl šioje stadijoje yra galimas kreditoriaus finansinio reikalavimo patvirtinimas. Teismas nustatė, kad paskutinė diena kreditoriams pareikšti finansinius reikalavimus buvo 2009 m. liepos 20 d. Byloje esantis 2010-07-15 kreditorinis reikalavimas patvirtina, kad į administratorių buvo kreiptasi 2010-07-15, t.y. terminą praleidus beveik 1 metus. Prašymą atnaujinti terminą bei priimti kreditorinį reikalavimą teismui pateikė 2011-04-13. Įvertinant tai, kad prašymas atnaujinti terminą bei priimti kreditorinį reikalavimą teismui buvo pateiktas neįgalioto asmens, o tinkamu atstovavimu kreditorius pasirūpino tik 2011-10-24, praleisto procesinio termino pabaiga laikytina 2011 m. spalio 24 d., t.y. data, kada prašymas atnaujinti terminą ir priimti kreditorinį reikalavimą buvo pateiktas kreditoriaus tinkamo atstovo. Taigi, terminas kreditoriniam reikalavimui pareikšti praleistas 2 metus 3 mėnesius ir 4 dienas. Spręsdamas, ar terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, pirmosios instancijos teismas nurodė, kad kreditorius yra užsienio juridinis asmuo, kuriam pačiam tinkamai įgyvendinti savo teises, neišmanant Lietuvos nacionalinės teisės, yra pakankamai sudėtinga, jis pats visą laikotarpį buvo pakankamai aktyvus, o kreditoriaus atstovas netinkamai atstovavo kreditoriaus interesus Lietuvoje ir tai sudaro pakankamą pagrindą pripažinti, kad terminas kreditoriniams reikalavimams pareikšti praleistas dėl svarbių priežasčių. Konstatavęs, kad dėl paties pateikto kreditorinio reikalavimo dydžio ginčo nėra, teismas, atnaujinęs terminą, patvirtino Atradius, filial till Atradius Credit Insurance N.V. Nederlanderna 69 303 Lt finansinį reikalavimą.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

11Atskiruoju skundu atsakovas RUAB „Šeba“ prašo Kauno apygardos teismo 2011 m. gruodžio 14 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – kreditoriaus Atradius, filial till Atradius Credit Insurance N.V. Nederlanderna prašymą atnaujinti terminą ir priimti finansinį reikalavimą atmesti ir finansinio reikalavimo netvirtinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Visi UAB „Šeba“ kreditoriai buvo tinkamai informuoti apie galimybę pareikšti finansinius reikalavimus UAB „Šeba“ restruktūrizavimo byloje. Įstatymai nesuteikia išskirtinių teisių užsienio įmonėms (kreditoriams). Kreditorius, nepriklausomai nuo to, kur jis vykdo veiklą, privalo domėtis savo teisių įgyvendinimu, elgtis apdariai ir rūpestingai, tuo atveju, jei yra atstovaujamas netinkamai, rūpintis atstovo pakeitimu. Teismas, atnaujindamas praleistą terminą, remiantis tuo, kad kreditorius yra užsienio valstybėje veikiantis juridinis asmuo, pažeidė lygiateisiškumo principą.
  2. Terminas kreditoriniam reikalavimui pateikti praleistas 2 metus 3 mėnesius ir 4 dienas. Toks ilgas laikotarpis akivaizdžiai parodo kreditoriaus (jo atstovo) aplaidumą ir nerūpestingumą, o tai negali būti laikoma svarbia priežastimi praleistam terminui atnaujinti.
  3. Praleisto termino atnaujinimas pažeistų RUAB „Šeba“ bei įmonės kitų kreditorių teisėtus lūkesčius, nes dvejus buvo pagrįstai manoma, kad kreditorius Atradius, filial till Atradius Credit Insurance N.V. Nederlanderna atsisakė savo finansinio reikalavimo.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius Atradius, filial till Atradius Credit Insurance N.V. Nederlanderna prašo netenkinti RUAB „Šeba“ atskirojo skundo, o Kauno apygardos teismo 2011 m. gruodžio 14 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Įmonių restruktūrizavimą reglamentuojantys teisės aktai nenumato absoliučių naikinamųjų terminų kreditoriniams reikalavimams patvirtinti iki restruktūrizavimo plano patvirtinimo teisme dienos. Šiuo metu, kadangi restruktūrizavimo planas nėra patvirtintas, yra tvirtinami ir kitų RUAB „Šeba“ kreditorių reikalavimai.
  2. Atskirojo skundo argumentas, kad kreditorius buvo tinkamai informuotas apie galimybę pareikšti kreditorinius reikalavimus, nepagrįstas. Kreditorius veiklą vykdo užsienio valstybėje, jo tuometinis atstovas veikė Latvijoje, todėl kreditorius negalėjo susipažinti su lietuviškoje spaudoje skelbiama informacija.
  3. RUAB „Šeba“ sąžiningumas kvestionuotinas, nes jis 2009-06-09 informavo kreditoriaus atstovus, kad skola bus sumokėta, 2009-06-26 informavo, jog įmonei iškelta restruktūrizavimo byla. Tai, kad neinformavo apie restruktūrizavimo bylos iškėlimą anksčiau ir neinformavo, jog tokia informacija paskelbta nacionaliniuose šalies dienraščiuose, patvirtina, kad jis nevykdė CK 6.38 straipsnio 3 d. įtvirtintos pareigos, todėl kreditorius neturėjo pakankamai laiko surinkti ir pateikti visus įrodymus iki teismo nustatyto kreditorinio reikalavimo pareiškimo termino pabaigos.
  4. Atskirojo skundo teiginys, kad kreditorius elgėsi aplaidžiai ir nerūpestingai, nes nepasirūpino tinkamu atstovavimu, atmestinas. Kreditorius, sutartimi suteikęs įgaliojimus atstovams, pagrįstai tikėjosi, kad jo interesais bus pasirūpinta tinkamai. Kreditorinį reikalavimą pateikti laiku buvo pavėluota, nes RUAB „Šeba“ apie teismo nustatytą terminą pranešė tik 2009-06-26, t.y. uždelsus dvi savaites nuo pranešimų Lietuvos spaudoje pasirodymo.Kreditoriaus atstovo netinkamas atstovavimas dar nereiškia, kad kreditorius nesiekia apginti savo teisėtų interesų. Vos paaiškėjus, kad kreditoriaus interesams atstovaujama netinkamai, jis pasirūpino įgaliojimų suteikimu tinkamam atstovui.
  5. Atmestinas atskirojo skundo argumentas, kad teismas pažeidė šalių lygiateisiškumo principą. Šį principą pirmiausia pažeidė pats skolininkas, nes tinkamai neinformavo kreditoriaus apie teismo nustatytą terminą kreditoriniams reikalavimams pareikšti. Be to, teismas nutartį priėmė, vadovaudamasis ne vieninteliu argumentu, kad kreditorius yra užsienio juridinis asmuo, o teismo posėdyje išnagrinėtų reikšmingų aplinkybių visuma.
  6. Atmestinas atskirojo skundo argumentas, kad RUAB „Šeba“ ir kiti kreditoriai pagrįstai tikėjosi, kad Atradius, filial till Atradius Credit Insurance N.V. Nederlanderna atsisakė savo reikalavimų. Jokių įrodymų, kad kreditorius būtų atsisakęs savo reikalavimo, byloje nėra, atvirkščiai – kreditorius visą laiką aktyviai rūpinosi savo teisėtų reikalavimų įgyvendinimu.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka dalyką sudaro teismo nutarties, kuria atnaujintas terminas kreditoriniam reikalavimui pateikti ir patvirtintas kreditorinis reikalavimas restruktūrizavimo byloje, teisėtumas bei pagrįstumas teisiniu ir faktiniu aspektais, taip pat absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320, 338 str.).

15Terminai kreditorių reikalavimams restruktūrizavimo byloje pateikti nėra naikinamieji. Teismas, turi teisę iki nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos priimti iki įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsiradusius kreditorių reikalavimus, kurie buvo pateikti praleidus teismo nustatytą terminą, jeigu termino praleidimo priežastis pripažįsta svarbiomis (ĮRĮ 23 str. 3 d.). Kas laikytina svarbiomis priežastimis praleistam terminui atnaujinti įstatymas nereglamentuoja. Teismas, naudodamasis jam suteikta diskrecijos teise, šį klausimą kiekvienu atveju sprendžia, įvertinęs konkrečios bylos aplinkybes, vadovaudamasis protingumo, teisingumo, sąžiningumo kriterijais (CPK 3 str. 7 d.).

16Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad kreditorius Atradius, filial till Atradius Credit Insurance N.V. Nederlanderna terminą kreditoriniam reikalavimui RUAB „Šeba“ restruktūrizavimo byloje pateikti praleido 2 metus 3 mėnesius ir 4 dienas. Sutiktina su atskirojo skundo argumentu, kad objektyviai šis laikotarpis laikytinas ilgu, tačiau teisėjų kolegija nesutinka su apelianto argumentu, kad ilgas termino praleidimo laikotarpis savaime akivaizdžiai parodo kreditoriaus aplaidumą ir nerūpestingumą, taigi, ir lemia termino praleidimo priežasčių vertinimą nesvarbiomis. Kreditoriaus elgesys turi būti vertinamas visų byloje nagrinėtinų aplinkybių kontekste. Kreditoriaus Atradius, filial till Atradius Credit Insurance N.V. Nederlanderna interesų atstovavimu RUAB „Šeba“ restruktūrizavimo byloje rūpinosi atstovas UAB „IGK Service LT“. Į bylą pateikti kreditorių atstovavusios įmonės duomenų bazės išrašai dėl 2009-05-20 – 2010-07-05 laikotarpiu vykusio kreditoriaus ir jo atstovo susirašinėjimo (b.l. 91-92) patvirtina, kad kreditorius domėjosi skolos išieškojimu, jo atstovas informuodavo apie bendravimo su RUAB „Šeba“ administratoriumi rezultatus, restruktūrizavimo bylos eigą. Pažymėtina, kad kreditorius, būdamas užsienio įmonė, neturėjo pagrindo abejoti atstovo atliekamų veiksmų, atstovaujant kreditoriaus interesams, tinkamumu, todėl nėra pagrindo išvadai, kad kreditorius, anksčiau nepakeitęs netinkamai jo interesams atstovavusio atstovo, nesielgė apdariai ir rūpestingai. Tad teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad kreditorius visą laikotarpį domėjosi savo teisių įgyvendinimu, buvo aktyvus, įgyvendindamas savo teises.

17Sutiktina su atskirojo skundo argumentu, kad įstatymas nediferencijuoja kreditorių, veikiančių Lietuvoje ir užsienyje, nenumato jiems skirtingos informavimo dėl terminų kreditoriniams reikalavimams pateikti tvarkos. Apeliacinis teismas sprendžia, kad aplinkybė, jog kreditorius veikia užsienio valstybėje, negalėtų būti vieninteliu argumentu praleisto termino atnaujinimui, tačiau vertinant termino praleidimo priežastis, ši aplinkybė yra svarbi. Sutiktina su teismo išvada, kad užsienio juridiniam asmeniui, neišmanant Lietuvos nacionalinės teisės, yra pakankamai sunku tinkamai įgyvendinti savo teises. Todėl byloje nustačius, kad kreditorius – užsienio juridinis asmuo buvo pakankamai aktyvus, siekė tinkamai įgyvendinti savo teises, pasirūpino savo interesų atstovavimu, o terminą reikalavimui pateikti praleido iš esmės dėl netinkamų atstovo veiksmų, darytina išvada, kad termino kreditoriniams reikalavimams pareikšti priežastys laikytinos svarbiomis.

18Teisėjų kolegija atmeta apelianto argumentą, kad praleisto termino atnaujinimas pažeistų RUAB „Šeba“ bei įmonės kitų kreditorių teisėtus lūkesčius, nes dvejus buvo pagrįstai manoma, kad kreditorius Atradius, filial till Atradius Credit Insurance N.V. Nederlanderna atsisakė savo finansinio reikalavimo. Kaip minėta, byloje išnagrinėtų aplinkybių visuma leidžia teigti, kad kreditorius siekė realizuoti savo reikalavimo patenkinimą, buvo aktyvus, vyko ginčas dėl termino reikalavimui pateikti atnaujinimo, byloje nėra duomenų dėl reikalavimo atsisakymo, todėl nei įmonei, nei kitiems kreditoriams nebuvo pagrindo manyti, kad kreditorius atsisakė savo finansinio reikalavimo.

19Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas termino kreditoriaus Atradius, filial till Atradius Credit Insurance N.V. Nederlanderna reikalavimui RUAB „Šeba“ byloje pateikti atnaujinimo ir finansinio reikalavimo patvirtinimo klausimą nepažeidė materialinės ir procesinės teisės normų. Esant minėtoms aplinkybėms ir nenustačius absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį ir naikinti ją atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo.

20Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

21Kauno apygardos teismo 2011 m. gruodžio 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Kauno apygardos teismas 2009 m. balandžio 20 d. nutartimi iškėlė UAB... 5. Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. rugsėjo 8 d. nutartimi panaikino Kauno... 6. Atnaujinus bylos nagrinėjimą pirmosios instancijos teisme, kreditorius... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Kauno apygardos teismas 2011 m. gruodžio 14 d. nutartimi kreditoriaus... 9. Teismas nurodė, kad restruktūrizavimo planas UAB „Šeba“... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 11. Atskiruoju skundu atsakovas RUAB „Šeba“ prašo Kauno apygardos teismo 2011... 12. Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius Atradius, filial till Atradius... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka dalyką sudaro teismo nutarties, kuria... 15. Terminai kreditorių reikalavimams restruktūrizavimo byloje pateikti nėra... 16. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad kreditorius Atradius, filial till Atradius... 17. Sutiktina su atskirojo skundo argumentu, kad įstatymas nediferencijuoja... 18. Teisėjų kolegija atmeta apelianto argumentą, kad praleisto termino... 19. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 20. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 21. Kauno apygardos teismo 2011 m. gruodžio 14 d. nutartį palikti nepakeistą....