Byla I-1218-121/2013
Dėl įsakymo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, trečiasis suinteresuotas asmuo – VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Broniaus Januškos, Jūros Marijos Strumskienės, Nijolės Žalnieriūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), dalyvaujant trečiojo suinteresuoto asmens VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros atstovei Dovilei Krikščiukaitei, viešame teismo posėdyje nagrinėdama administracinę bylą pagal pareiškėjos Panevėžio rajono savivaldybės administracijos prašymą atsakovei Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai dėl įsakymo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, trečiasis suinteresuotas asmuo – VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra,

Nustatė

2pareiškėja Panevėžio rajono savivaldybės administracija kreipėsi į teismą, prašydama: 1) panaikinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 14 d. įsakymą Nr. V-1345 „Dėl nustatyto pažeidimo Panevėžio rajono savivaldybės administracijos įgyvendinamame projekte Nr.VP3-2.2-ŠMM-06-R-51-006 "Panevėžio rajono Ramygalos ir Velžio vaikų lopšelių-darželių patalpų ir įrangos atnaujinimas"; 2) įpareigoti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministeriją (toliau - Ministerija) iš naujo svarstyti VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros siūlymus, išdėstytus 2012-06-11 rašte Nr. 2012/2-5688 „Dėl nustatyto pažeidimo projekte Nr. VP3-2.2-ŠMM-06-R-51-006", 2012-08-28 rašte Nr. 2012/2-8409 „Dėl nustatyto pažeidimo projekte Nr. VP3-2.2-ŠMM-06-R-51-006" bei 2012-09-07 rašte Nr. 2012/2-8752 „Dėl nustatyto pažeidimo projekte Nr. VP3-2.2-ŠMM-06-R-51-006" ir atitinkamai sumažinti nurodytą grąžintinų lėšų sumą pagal pareiškėjos (Projekto vykdytojo) atliktų darbų vertę (1 t., b.l.1-5).

3Atsakovė Ministerija atsiliepimu prašymą prašė atmesti (1 t., b.l.35-38).

4Teisme 2012-07-01 gautas pareiškėjos Panevėžio rajono savivaldybės administracijos atsisakymas nuo prašymo (2 t., b.l. 21).

5Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens atstovė bylos nutraukimui neprieštaravo.

6Byla nutrauktina (101 str. 3p.).

7Administracinių bylų teisenos įstatymo (ABTĮ) 52 straipsnis suteikia teisę pareiškėjui atsisakyti skundo bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje iki teismui išeinant į pasitarimų kambarį ir tai yra pagrindas teismui nutraukti bylos nagrinėjimą (ABTĮ 101str. 3 p.).

8Teismas sprendžia, kad pareiškėja pasinaudojo įstatymo jai suteikta galimybe atsisakyti nuo skundo. Atsisakymas nuo skundo yra besąlyginis ir galutinis, o administracinės bylos nutraukimas šiuo atveju nepažeidžia kitų asmenų interesų, neprieštarauja įstatymui (ABTĮ 56 str. 2 d.).

9Pareiškėjai išaiškintina, jog, bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (ABTĮ 102 str. 3 d.).

10Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str. 3 punktu, 102 str. 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

11priimti pareiškėjos Panevėžio rajono savivaldybės administracijos atsisakymą nuo prašymo ir administracinę bylą Nr. I-1218-121/2013 nutraukti.

12Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai