Byla e2S-2373-340/2018
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. liepos 10 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos A. S. prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Tatjana Žukauskienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos A. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. liepos 10 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos A. S. prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Teikdama skundą dėl antstolio veiksmų, pareiškėja A. S. prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – stabdyti vykdomojoje byloje vykdomą išieškojimą iš buto, esančio adresu ( - ), įkeisto hipoteka.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

72.

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. liepos 10 d. nutartimi nustatė pareiškėjai A. S. 7 dienų terminą, skaičiuojamą nuo nutarties kopijos įteikimo dienos, 38,00 Eur žyminiam mokesčiui sumokėti ir žyminio mokesčio sumokėjimą patvirtinantiems įrodymams pateikti.

93.

10Teismas nurodė, kad pagal CPK 80 straipsnio 5 dalį už prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo bei už atskiruosius skundus, paduotus dėl nutarčių dėl laikinųjų apsaugos priemonių, mokamas 50,00 Eur žyminis mokestis, arba 38,00 Eur, jei prašymas/atskirasis skundas paduodamas elektroninio ryšio priemonėmis (CPK 80 straipsnio 5 dalis, 7 dalis). Įstatymo leidėjas nenumato jokių išimčių dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio mokėjimo už prašymus/atskiruosius skundus, paduotus bylose dėl antstolio veiksmų taikant laikinąsias apsaugos priemones.

114.

12Teismas taip pat atmetė kaip neatitinkantį įstatymo reikalavimų ir nepagrįstą pareiškėjos prašymą atleisti ją nuo žyminio mokesčio, mokėtino už prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismas pažymėjo, jog pareiškėja nepateikė nei vieno įrodymo, pagrindžiančio jos prastą finansinę padėtį, kas sudarytų pagrindą ją atleisti nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo. Priešingai, pareiškėja pačiame 2018 m. liepos 9 d. prašyme antstoliui įrodinėja, kad nėra būtina nukreipti išieškojimo į butą, nes pareiškėja yra pajėgi iš gaunamų pajamų įvykdyti skolos padengimą per 18 mėnesių. Teismas konstatavo, jog pati pareiškėja paneigė savo teiginius apie prastą finansinę padėtį.

13III. Atskirojo skundo argumentai

145.

15Atskiruoju skundu pareiškėja A. S. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. liepos 10 d. nutartį ir patenkinti pareiškėjos skundo prašymus – sustabdyti išieškojimo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0177/14/01375 pagal hipoteka įkeistą turtą iki šio ginčo nagrinėjimo pabaigos, ir pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones hipoteka įkeistam sutarties turtui (butui, adresu ( - ) (unikalus Nr. ( - ) ir Nr. ( - )). Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

165.1.

17Teismas turėjo pareiškėją nuo žyminio mokesčio sumokėjimo atleisti vadovaujantis CPK 83 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis (bylose dėl vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo) arba vadovaujantis CPK numatytomis išimtimis ypatingosios teisenos tvarka nagrinėjamose bylose, todėl pareiškėja nepateikė teismui jos sunkią finansinę (materialinę) padėtį patvirtinančių dokumentų. Be to, teismas turėjo atleisti pareiškėją nuo žyminio mokesčio mokėjimo ir dėl prastos jos turtinės padėties, nes atsižvelgiant tai, kad pareiškėja buvo nukentėjusi nuo banko neteisėtų ir nesąžiningų veiksmų, ji patyrė labai didelę žalą. Pareiškėjos manymu, šiuo atveju buvo pakankamas pagrindas atleisti pareiškėją nuo žyminio mokesčio už skundo prašymą sumokėjimo, vadovaujantis CPK 83 straipsnio 3 dalimi. Skundžiama teismo nutartis yra skubiai naikintina arba keistina.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Atskirasis skundas atmetamas.

206.

21Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

227.

23Apeliacijos dalykas – teismo nutarties, kuria nustatytas terminas prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo trūkumams pašalinti, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

248.

25Byloje nustatyta, kad teikdama skundą dėl antstolio veiksmų, pareiškėja A. S. prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – stabdyti vykdomojoje byloje vykdomą išieškojimą iš buto, esančio adresu ( - ), įkeisto hipoteka. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. liepos 10 d. nutartimi netenkino pareiškėjos prašymo dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio bei nustatė pareiškėjai A. S. 7 dienų terminą, skaičiuojamą nuo nutarties kopijos įteikimo dienos, 38,00 Eur žyminiam mokesčiui sumokėti ir žyminio mokesčio sumokėjimą patvirtinantiems įrodymams pateikti. Pareiškėja, nesutikdama su minėta 2018 m. liepos 10 d. nutartimi, pateikė atskirąjį skundą.

269.

27Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 ir 13 straipsniuose, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtintas teisminės gynybos prieinamumo ir universalumo principas, kurio esmė yra ta, jog kiekvienam asmeniui, manančiam, kad jo teisės yra pažeistos, yra garantuojama ir prieinama teisminė gynyba, tačiau pažymėtina, jog ši teisė negali būti aiškinama, kaip asmens galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu, nes teisė kreiptis į teismą yra realizuojama tam tikra CPK nustatyta tvarka, kuri yra privaloma kiekvienam besikreipiančiam į teismą asmeniui.

2810.

29Viena tinkamo kreipimosi į teismą sąlygų yra žyminio mokesčio, t. y. įstatymo nustatytos pinigų sumos, kurią turi sumokėti asmuo už tam tikrus įstatyme numatytus teismo atliekamus procesinius veiksmus, sumokėjimas (CPK 80 straipsnis). Įstatymų leidėjas, nustatydamas žyminį mokestį siekė kelių viešajam interesui svarbių tikslų: netiesiogiai užkirsti galimybę nepagrįstiems reikalavimams, padengti tam tikrą dalį valstybės išlaidų, skirtų teismams išlaikyti, skatinti šalis ieškoti taikių ginčų sprendimo būdų ir pan. Taigi žyminio mokesčio institutu siekiama, kad teise kreiptis į teismą būtų naudojamasi atsakingai ir ja nepiktnaudžiaujant, o teisminis procesas būtų paskutinė priemonė (lot. ultima ratio).

3011.

31CPK 80 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad už prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo mokamas penkiasdešimt eurų žyminis mokestis, išskyrus prašymus dėl Civiliniame kodekse numatytų šeimos bylose taikomų laikinųjų apsaugos priemonių. CPK 80 straipsnio 7 dalyje nurodyta, kad procesinius dokumentus ir jų priedus pateikiant teismui elektroninių ryšių priemonėmis, mokama 75 procentai už atitinkamą procesinį dokumentą mokėtinos žyminio mokesčio sumos, bet ne mažiau kaip penki eurai.

3212.

33Atskirajame skunde pareiškėja nurodo, kad teismas turėjo pareiškėją nuo žyminio mokesčio sumokėjimo atleisti vadovaujantis CPK 83 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis (bylose dėl vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo).

3413.

35CPK 83 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, jog bylose, kurias nagrinėja teismai, nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleidžiami vartotojai – bylose dėl vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo.

3614.

37Nagrinėjamu atveju pareiškėja, teikdama skundą dėl antstolio veiksmų, pateikė teismui prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti išieškojimo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0177/14/01375 pagal hipoteka įkeistą turtą iki šio ginčo nagrinėjimo pabaigos, ir pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones hipoteka įkeistam sutarties turtui (butui, adresu ( - ) (unikalus Nr. ( - ) ir Nr. ( - ))) pagal CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punkto nuostatas. Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su pareiškėjos pirmosios instancijos teismui pateiktu procesiniu dokumentu, konstatuoja, jog iš esmės pareiškėja kreipėsi su skundu dėl antstolio veiksmų, kuriuo, be kita ko, prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Pareiškėja šiuo konkrečiu atveju nereiškia jokių savarankiškų reikalavimų, įrodinėdama vartojimo sutarties nesąžiningas sąlygas, todėl minėta norma (CPK 83 straipsnio 1 dalies 1 punktas) sprendžiant atleidimo nuo žyminio mokesčio už prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą netaikytina.

3815.

39Be to, pareiškėja atskirajame skunde nurodo, kad ji nuo žyminio mokesčio sumokėjimo turėjo būti atleista vadovaujantis ir CPK numatytomis išimtimis ypatingosios teisenos tvarka nagrinėjamose bylose. Apeliacinės instancijos teismas šį pareiškėjos argumentą atmeta kaip nepagrįstą. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo skundžiamoje nutartyje nurodyta pozicija, jog įstatymo leidėjas nenumato jokių išimčių dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio mokėjimo už prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pareikštus teikiant skundus dėl antstolių veiksmų.

4016.

41Atskirajame skunde taip pat nurodoma, kad teismas turėjo atleisti pareiškėją nuo žyminio mokesčio mokėjimo ir dėl prastos jos turtinės padėties, nes atsižvelgiant tai, kad pareiškėja buvo nukentėjusi nuo banko neteisėtų ir nesąžiningų veiksmų, ji patyrė labai didelę žalą, jos turtas buvo nepagrįstai areštuotas.

4217.

43Pažymėtina, jog CPK 83 straipsnio 3 dalis nustato, kad asmens prašymu teismas, atsižvelgdamas į asmens turtinę padėtį, turi teisę rašytinio proceso tvarka iš dalies atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo. CPK imperatyviai įtvirtintos žyminio mokesčio dydžio nustatymo, atleidimo nuo dalies šio mokesčio mokėjimo bei žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo sąlygos. Asmuo gali būti atleidžiamas nuo žyminio mokesčio dalies sumokėjimo, jeigu pateikiami jo sunkią turtinę padėtį įrodantys dokumentai, dėl ko jis negali sumokėti nustatyto dydžio žyminio mokesčio (CPK 83 straipsnio 3 dalis). Teismų praktikoje pripažįstama, kad turtinę asmens padėtį apibūdina nekilnojamojo turto registro, bankų, valstybinio socialinio draudimo pažymos, turto ir pajamų deklaracijos, kiti dokumentai (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-679/2009; 2010 m. birželio mėn. 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-834/2010). Pareiga įrodyti prašymo pagrįstumą tenka jį pateikusiam asmeniui (CPK 83 straipsnio 3 dalis, 178, 179 straipsniai).

4418.

45Nagrinėjamu atveju pareiškėja, siekdama būti atleista nuo dalies žyminio mokesčio atleidimo CPK 83 straipsnio 3 dalies pagrindu, tik deklaratyviai nurodo, kad jos turtinė padėtis yra prasta, tačiau nepateikė teismui jokių jos prastą finansinę padėtį pagrindžiančių įrodymų. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, pirmosios instancijos teismui nebuvo jokio teisinio pagrindo atleisti pareiškėją bent iš dalies nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, remiantis CPK 83 straipsnio 3 dalimi.

4619.

47Esant nurodytiems motyvams, pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi pagrįstai nustatė pareiškėjai terminą 38,00 Eur žyminiam mokesčiui sumokėti ir žyminio mokesčio sumokėjimą patvirtinantiems įrodymams pateikti.

4820.

49Teismas pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-52/2011).Teismas sprendžia, kad kiti atskirojo skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl atskirai dėl jų nepasisako.

5021.

51Atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo skundžiama 2018 m. liepos 10 d. nutartimi nustatytas terminas trūkumams pašalinti yra pasibaigęs, pareiškėjai nustatytinas naujas terminas trūkumams pašalinti iki 2018 m. rugsėjo 11 d.

5222.

53Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis nurodytomis aplinkybėmis, konstatuoja, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo 2018 m. liepos 10 d. nutartis yra pagrįsta ir teisėta, todėl naikinti ją atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

54Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

55Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. liepos 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

56Nustatyti pareiškėjai A. S. terminą iki 2018 m. rugsėjo 11 d. prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo trūkumams, nurodytiems Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. liepos 10 d. nutartyje, pašalinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Tatjana... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Teikdama skundą dėl antstolio veiksmų, pareiškėja A. S. prašė taikyti... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. 2.... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. liepos 10 d. nutartimi nustatė... 9. 3.... 10. Teismas nurodė, kad pagal CPK 80 straipsnio 5 dalį už prašymus dėl... 11. 4.... 12. Teismas taip pat atmetė kaip neatitinkantį įstatymo reikalavimų ir... 13. III. Atskirojo skundo argumentai... 14. 5.... 15. Atskiruoju skundu pareiškėja A. S. prašo panaikinti Vilniaus miesto... 16. 5.1.... 17. Teismas turėjo pareiškėją nuo žyminio mokesčio sumokėjimo atleisti... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 19. Atskirasis skundas atmetamas.... 20. 6.... 21. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 22. 7.... 23. Apeliacijos dalykas – teismo nutarties, kuria nustatytas terminas prašymo... 24. 8.... 25. Byloje nustatyta, kad teikdama skundą dėl antstolio veiksmų, pareiškėja A.... 26. 9.... 27. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 ir 13... 28. 10.... 29. Viena tinkamo kreipimosi į teismą sąlygų yra žyminio mokesčio, t. y.... 30. 11.... 31. CPK 80 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad už prašymus dėl laikinųjų... 32. 12.... 33. Atskirajame skunde pareiškėja nurodo, kad teismas turėjo pareiškėją nuo... 34. 13.... 35. CPK 83 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, jog bylose, kurias nagrinėja... 36. 14.... 37. Nagrinėjamu atveju pareiškėja, teikdama skundą dėl antstolio veiksmų,... 38. 15.... 39. Be to, pareiškėja atskirajame skunde nurodo, kad ji nuo žyminio mokesčio... 40. 16.... 41. Atskirajame skunde taip pat nurodoma, kad teismas turėjo atleisti... 42. 17.... 43. Pažymėtina, jog CPK 83 straipsnio 3 dalis nustato, kad asmens prašymu... 44. 18.... 45. Nagrinėjamu atveju pareiškėja, siekdama būti atleista nuo dalies žyminio... 46. 19.... 47. Esant nurodytiems motyvams, pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi... 48. 20.... 49. Teismas pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo... 50. 21.... 51. Atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo skundžiama 2018... 52. 22.... 53. Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis nurodytomis aplinkybėmis,... 54. Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 55. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. liepos 10 d. nutartį palikti... 56. Nustatyti pareiškėjai A. S. terminą iki 2018 m. rugsėjo 11 d. prašymo dėl...