Byla e2-292-457/2018
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu dalyje, teisinės registracijos panaikinimo ir nuosavybės teisės pripažinimo

1Šiaulių apylinkės teismo Joniškio rūmų teisėjas Vidmantas Gestautas, sekretoriaujant Laimai Belevičienei, dalyvaujant ieškovams A. D., L. D., ieškovų D. B., A. D., L. D. atstovei advokatei Vandai Laukevičienei, ieškovų atstovei pagal įgaliojimą J. P., trečiajam asmeniui S. P.,

2parengiamajame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų D. B., A. D., L. D. patikslintą ieškinį atsakovei Joniškio rajono savivaldybei, tretiesiems asmenims S. P., A. J. dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu dalyje, teisinės registracijos panaikinimo ir nuosavybės teisės pripažinimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovai D. B., A. D., L. D. kreipėsi į teismą, prašydami pripažinti Šiaulių apskrities viršininko 1998 m. spalio 1 d. įsakymą Nr. 1099 dalyje dėl pastato-sandėlio, unikalus Nr. ( - ), 399,81 kv. m. ploto, esančio ( - ), negaliojančiu, panaikinti įrašą VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke pagal Šiaulių apskrities viršininko 1998 m. spalio 1 d. įsakymą Nr. 1099 apie sandėlio įregistravimą ir pripažinti nuosavybės teisę D. B., a. k. ( - ) gyv. ( - ), į 1/3 dalį pastato – sandėlio, unikalus Nr. ( - ), 399,81 kv. m. ploto, A. D., a. k. ( - ) gyv. ( - ), ir L. D., a. k. ( - ) gyv. ( - ), į 1/3 dalį pastato – sandėlio, unikalus Nr. ( - ), 399,81 kv. m. ploto, esančio ( - ).

5Atsakovei Joniškio rajono savivaldybei ieškinys ir jo priedai bei teismo pranešimas per 20 dienų pateikti atsiliepimą į ieškinį įteikti tinkamai 2017 m. lapkričio 20 d. (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 1751 straipsnio 10 dalis), teismo nustatytas terminas pasibaigė 2017 m. gruodžio 11 d. Atsakovei buvo išaiškintos atsiliepimo nepateikimo pasekmės, teismui nėra žinomos priežastys, dėl kurių atsakovė nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Atsakovė į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai (b. l. 64). Ieškovai, jų atstovai parengiamojo teismo posėdžio metu patikslintą ieškinį palaikė, prašė priimti sprendimą už akių. Parengiamajame teismo posėdyje dalyvavęs trečiasis asmuo sutiko su ieškiniu, sutiko su ieškovų siūlymu priimti sprendimą už akių. Kadangi atsakovas į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko, atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė, yra ieškovų reikalavimas priimti sprendimą už akių, todėl priimamas teismo sprendimas už akių, formaliai vertinant byloje esančius ieškovų pateiktus įrodymus, t. y. įsitikinant, kad, pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Ieškiniu, byloje esančiais rašytiniais įrodymais: Jaučiūnų žemės ūkio bendrovės visuotinio bendrovės narių susirinkimo, įvykusio 1995 m. lapkričio 3 d., protokolu Nr. 5 (b. l. 5), Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu (b. l. 7-8), Šiaulių regioninio valstybės archyvo 2017 m. lapkričio 3 d. raštu Nr. PŽ1-52(8.3) „Dėl įsakymo ir akto“ (b. l. 9), Šiaulių apskrities viršininko 1998 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. 1099 „Dėl pastatų teisinės registracijos Joniškio rajone“ (b. l 10-12), sutartimis (b. l. 13-15), 2014 m. vasario 7 d. patalpų panaudos sutartimi (b. l. 16), 2011 m. gegužės 24 d. mirties įrašu Nr. 168 (b. l. 17), nustatyta, kad Joniškio rajono Jaučiūnų žemės ūkio bendrovė 1995 m. lapkričio 3 d. protokolu Nr. 5 perdavė bendrovės nariams A. ir L. D., D. ir V. B. bei A. ir B. T. už jų turimus pajus grūdų sandėlį prie gaisrinės, esantį ( - ). Netrukus buvo surašytas turto perdavimo-priėmimo aktas, tačiau jis nėra išsaugotas. Nors daiktinių teisių į minėtą pastatą ieškovai neįregistravo, tačiau jie sandėliu disponavo savo nuožiūra – nuo 2000 m. spalio 30 d. perdavė jį naudotis ir valdyti R. P.. Ieškovai, rūpindamiesi sandėlio nuosavybės įregistravimu Nekilnojamojo turto registre, sužinojo, kad sandėlis nuosavybės teise priklauso Joniškio rajono savivaldybei. Šiaulių apskrities viršininkas 1998 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. 1099 minėtą sandėlį pripažino Joniškio rajono savivaldybės nuosavybe ir leido jį įregistruoti. Minėtu įsakymu savivaldybės nuosavybėn buvo perduoti ir šalia sandėlio esantys kiti statiniai – priešgaisrinė stotis, unikalus Nr. ( - ), ūkinis pastatas, unikalus Nr. ( - ), kiemo statiniai, unikalus Nr. ( - ). 2014 m. vasario 7 d. Patalpų panaudos sutartimi Joniškio rajono savivaldybės administracijos Gataučių seniūnija perdavė J. P. naudoti garažą priešgaisrinei mašinai, unikalus Nr. ( - ), kuris Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše nurodytas kaip priešgaisrinė stotis. Tačiau sandėliu iki šiol disponavo ieškovai ir atsakovas dėl to pretenzijų niekada nereiškė.

8Vienas iš nuosavybės teisės įgijimo būdų yra sandoriai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.47 straipsnis). Sandoriais laikomi veiksmai, kuriais siekiama sukurti, pakeisti arba panaikinti civilines teises ir pareigas (CK 1.63 straipsnio 1 dalis). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamojoje praktikoje pripažįstama, kad turto priėmimo–perdavimo aktas gali būti nuosavybės teisių perleidimo dokumentas, t. y. prilyginamas pirkimo–pardavimo sutarčiai (LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001-09-12 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-804/2001, 2006-11-27, civ. byloje Nr. 3K-3-598/2006). Nors turto perdavimo-priėmimo aktas ieškovų yra neišsaugotas, tačiau teismui yra pateiktas Jaučiūnų žemės ūkio bendrovės visuotinio bendrovės narių susirinkimo, įvykusio 1995 m. lapkričio 3 d., protokolo Nr. 5, išrašas, patvirtinantis nuosavybės teisės perleidimą ieškovams į protokole nurodytą grūdų sandėlį prie gaisrinės. Turto perėmimą šioje byloje patvirtina ieškovų faktinis disponavimas jiems perduotu turtu.

9Įstatymuose nustatytais pagrindais įgyta nuosavybė į nekilnojamąjį daiktą registruojama Nekilnojamojo turto registro įstatyme nustatyta tvarka. Nekilnojamojo daikto teisinė registracija atliekama nuosavybės teisės įgijimo dokumentų pagrindais, tačiau tokio daikto registracijos atlikimo faktas nėra nuosavybės teisės atsiradimo pagrindas. CK 4.262 straipsnyje nustatyta, kad įrašyti į viešą registrą duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, kol nenuginčijami įstatymuose nustatyta tvarka. Kadangi nekilnojamojo turto registro duomenys įrašomi tam tikrų dokumentų pagrindu, asmuo siekiantis nuginčyti šių duomenų teisingumą, turi įrodyti, jog dokumentai, kurių pagrindu tokie duomenys įrašyti, yra neteisėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. P. v. Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir kt., bylos Nr. 3K-3-249/2007). Nagrinėjamu atveju Nekilnojamojo turto registre įrašyta, kad ginčo objektas – sandėlis, esantis ( - ), nuosavybės teise priklauso Joniškio rajono savivaldybei Apskrities viršininko 1998 m. spalio 1 d. įsakymo Nr. 1099 pagrindu. Ginčo objektas – sandėlis, dar 1995 m. ieškovams buvo perduotas nuosavybės teise ir ieškovai jį faktiškai valdo iki šiol. Šiaulių apskrities viršininko 1998 m. spalio 1 d. įsakymas Nr. 1099 dalyje dėl pastato – sandėlio, unikalus Nr. ( - ), 399,81 kv. m. ploto, esančio ( - ), perdavimo Joniškio rajono savivaldybei nuosavybės teise, pripažintinas negaliojančiu, nes priimtas nepagrįstai, pažeidžiant ieškovų, gavusių nuosavybėn minėtą turtą už pajus, teises ir teisėtus interesus. Taip pat, panaikintinas įrašas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke pagal minėtą Šiaulių apskrities viršininko 1998 m. spalio 1 d. įsakymą Nr. 1099 apie sandėlio įregistravimą ir pripažintina nuosavybės teisė D. B. į 1/3 dalį pastato – sandėlio, A. D. ir L. D. į 1/3 dalį pastato – sandėlio, unikalus Nr. ( - ), 399,81 kv. m. ploto, esančio ( - ).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

11ieškinį tenkinti visiškai.

12Pripažinti Šiaulių apskrities viršininko 1998 m. spalio 1 d. įsakymą Nr. 1099 dalyje dėl pastato – sandėlio, unikalus Nr. ( - ), 399,81 kv. m. ploto, esančio ( - ), negaliojančiu.

13Panaikinti įrašą VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke pagal Šiaulių apskrities viršininko 1998 m. spalio 1 d. įsakymą Nr. 1099 apie pastato – sandėlio, unikalus Nr. ( - ), 399,81 kv. m. ploto, esančio ( - ), įregistravimą.

14Pripažinti nuosavybės teisę D. B., a. k. ( - ) gyv. ( - ), į 1/3 dalį pastato – sandėlio, unikalus Nr. ( - ), 399,81 kv. m. ploto, esančio ( - ), A. D., a. k. ( - ) gyv. ( - ), ir L. D., a. k. ( - ) gyv. ( - ) į 1/3 dalį pastato – sandėlio, unikalus Nr. ( - ), 399,81 kv. m. ploto, esančio ( - ).

15Atsakovė Joniškio rajono savivaldybė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šiaulių apylinkės teismo Joniškio rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovai D. B., A. D., L. D. per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui, paduodant skundą Šiaulių apylinkės teismo Joniškio rūmuose.

Proceso dalyviai
Ryšiai