Byla e2-4843-985/2016
Dėl žalos ir metinių palūkanų priteisimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Ingrida Navickienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Luxaira“ atstovaujamos bankroto administratorės S. G. ieškinį atsakovei I. B. dėl žalos ir metinių palūkanų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 1587,98 Eur žalos ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

5Atsakovei adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti 2016 m. rugpjūčio 26 d. pasirašytinai. Atsakovė per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Atsakovėi nepateikus atsiliepimo į ieškinį, ieškovė prašo priimti sprendimą už akių.

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Bylos duomenimis nustatyta, kad Kauno apygardos teismas, išnagrinėjęs VSDFV Marijampolės skyriaus pareiškimą, 2016-04-25 nutartimi iškėlė bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei “Luxaira”, bankroto administratoriumi paskirta S. G.. Uždaroji akcinė bendrovė “Luxaira” įsteigta 2009-02-05, I. B. nuo 2009-01-29 iki 2011-07-11 buvo uždarosios akcinės bendrovės “Luxaira” direktorė. Ieškovė nustatė, kad pagal paskutinę juridinių asmenų registrui teiktą finansinę atskaitomybę už 2010 metus, ieškovo turtas buvo – 7790,19 Eur, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 10938,65 Eur. Ieškovo vadovei buvo kilusi pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovui. Tačiau nežiūrint sunkios įmonės finansinės padėties, atsakovė priėmė į darbą dar du darbuotojas (nors įmonėje tuo metu dirbo 14 žmonių): 2011-03-18 priimama Ž. I. (atleista 20011-07-20) ir nuo 2011-04-01 - J. B. (atleista 2011-09-29). Toks atsakovės sprendimas nesuderinamas su vadovui keliamais reikalavimais: būti apdariam ir rūpestingam. Tuo metu, kai buvo priimtos pastarosios darbuotojos, ieškovo įsiskolinimai VSD fondui buvo – 799,84 Eur, ir įsiskolinimai tik augo. 2011-03-18 laikytina atskaitos tašku, nuo kurio turėtų būti pradėti skaičiuoti ieškovei padaryti nuostoliai. Dėl nesavalaikio bankroto bylos kėlimo nuo 2011-03-18 iki šių darbuotojų atleidimo 2011-07-20 ir 2011-09-29 susidarė naujos skolos: VSDFV Marijampolės skyrius - 409,47 Eur; J. B. - 234,58 Eur; Ž. I. - 943,93 Eur. Dėl nesavalaikio bankroto bylos kėlimo ir 2 darbuotojų priėmimo į nemokią įmonę per laikotarpį nuo 2013-03-18 iki 2011-09-29 skolos išaugo viso: 1587,98 Eur .

9Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina teismui pateikti elektroninės bylos priedai – Kauno apygardos teismo 2016-04-25 nutartis, Kauno apygardos teismo 2016-08-12 nutartis, juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas, juridinių asmenų registro 2010 m. pelno (nuostolio) ataskaita, apdraustųjų sąrašas, apdraustųjų draudžiamųjų pajamų sąrašas, VSDFV Marijampolės skyriaus pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo, VSDFV Marijampolės skyriaus kreditorinis reikalavimas, VSD ataskaitos, antstolės Astos Lukšienės patvarkymas ir VMI sprendimas su prievolių ataskaita, VMI kreditorinis reikalavimas, apskaitos duomenys, pajamų deklaracijos, uždarosios akcinės bendrovės „Agata“ kreditorinis reikalavimas.

10Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 8 straipsnio 1 dalis numato, kad jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Įmonės vadovas ar kitas asmuo (asmenys), įmonėje turintis teisę priimti atitinkamą sprendimą, privalo padengti žalą, kurią įmonė ir (ar) kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją, esant šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms aplinkybėms, nepateikė teismui pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo ar pavėlavo jį pateikti. (ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalis). Juridinio asmens vadovas savo veikloje privalo elgtis taip, kad dėl jo veikimo ar neveikimo bendrovė nesukeltų žalos tretiesiems asmenims. Ši pareiga atitinka CK 6.263 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą bendro pobūdžio pareigą asmenims laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006; 2011 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-29/2011; kt.). Taigi sukėlęs įmonei, kartu ir jos kreditoriams žalą, inter alia pažeisdamas pareigą kreiptis dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, atsakingas asmuo – įmonės vadovas – turi pareigą ją atlyginti (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. liepos 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.e2A-484-943/2016).

11CK 2.87 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose, privalo padarytą žalą atlyginti juridiniam asmeniui visiškai, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip.

12Atsižvelgiant į aukščiau aptartas aplinkybes ir ieškovės pateiktus rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad dėl nesavalaikio bankroto bylos kėlimo ir 2 darbuotojų (J. B. ir Ž. I.) priėmimo į nemokią įmonę per laikotarpį nuo 2013-03-18 iki 2011-09-29 dėl atsakovės I. B. netinkamo veikimo išaugo įmonės skolos viso:1587,98 Eur (VSDFV Marijampolės skyrius - 409,47 Eur; J. B. - 234,58 Eur; Ž. I. - 943,93 Eur., todėl iš jos ieškovės naudai priteistina prašoma 1587,98 Eur žala (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.263 straipsnis).

13CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Todėl ieškovės prašymu iš atsakovės priteistina įstatymo nustatytos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistiną žalą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

14Kadangi ieškinys tenkinamas visiškai, iš atsakovės valstybės naudai priteistina 36 Eur žyminio mokesčio nuo kurio mokėjimo ieškovas atleistas įstatymų nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir 7 dalis, 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas, 88 straipsnio 1 dalies 9 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

15Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos Finansų ir Teisingumo ministrų 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355, pakeistu 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 Eur, šioje byloje susidariusios mažiau nei 3 Eur dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovės valstybei nepriteistinos.

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

17ieškinį tenkinti visiškai.

18Priteisti iš atsakovės I. B., a.k. ( - ) gyv. ( - ), ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės “Luxaira“, juridinio asmens kodas 302304617, buveinės adresas Kauno g. 139A, Marijampolėje, atstovaujamos bankroto administratorės S. G., naudai 1587,98 Eur (vieną tūkstantį penkis šimtus aštuoniasdešimt septynis eurus 98 euro centus) žalos atlyginimo, 5 (penkių) procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo 2016 m. rugpjūčio 22 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

19Priteisti iš atsakovės I. B., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 36 Eur (trisdešimt šešis eurus) bylinėjimosi išlaidų valstybei, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų Ministerijos sąskaitą, įmokos kodas 5660.

20Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Marijampolės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio 1-4 dalis, 80 straipsnio 3 dalies reikalavimus.

21Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai