Byla 2-143-496/2013
Dėl skolininko turto dalies nustatymo bendrojoje jungtinėje nuosavybėje

1Kelmės rajono apylinkės teismo teisėja Daiva Valčiukienė, sekretoriaujant Ritai Valantiejienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui V. P., skolininkui V. P., suinteresuotam asmeniui N. P.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal Klaipėdos teritorinės muitinės pareiškimą suinteresuotiems asmenims V. P., N. P., Vilniaus teritorinei muitinei, antstolio Tomo Ubarto kontoros Kelmės skyriui dėl skolininko turto dalies nustatymo bendrojoje jungtinėje nuosavybėje

Nustatė

3Pareiškėjas Klaipėdos teritorinė muitinė pareiškimu teismo prašo nustatyti, kad skolininkui V. P. nuosavybės teise priklauso ½ dalis turto, priklausančio sutuoktinei N. P., t.y.

4- ½ dalis buto/patalpos, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - );

5- ½ dalis automobilio Audi A6, valst. Nr. ( - ), VIN kodas ( - ).

6Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovas prašymą palaiko, prašo jį patenkinti, paaiškino, kad automobilį ir butą ( - ) skolininkas V. P. įgijo santuokoje su N. P., todėl automobilis ir butas jiems priklauso lygiomis dalimis – po ½ dalį. Atstovas nurodo, kad buto padalijimui neturi įtakos aplinkybė, kad už butą investicinius čekius mokėjo skolininko sutuoktinė N. P., nes skolininkas V. P. savo čekius investavo į ūkinę veiklą ir tokiu būdu šeima turėjo naudos. Valstybės išmokos nepatenka į asmeninio turto kategoriją, o pateko į bendrą sutuoktinių ūkį, į bendras šeimos pajamas.

7Skolininkas V. P. nurodė, kad jis su pareiškimu sutinka iš dalies, sutinka, kad jam priklauso ½ dalis sutuoktinės N. P. vardu registruoto automobilio Audi A6, tačiau nesutinka dėl buto dalies nustatymo, nurodo, kad butą ( - ) įgijo žmona už jai valstybės skirtus investicinius čekius, todėl butas esąs jos asmeninė nuosavybė.

8Suinteresuotas asmuo N. P. su pareiškimu sutinka iš dalies. Paaiškino analogiškai, kaip ir V. P.. Papildė, kad ji už butą mokėjo savo investicinius čekius. Gali būti, kad ji mokėjo ir grynųjų pinigų, tačiau to neprisimena, nurodo, kad ji dirbo ir turėjo savo pajamų.

9Suinteresuoto asmens Vilniaus teritorinės muitinės atstovas į teismo posėdį neatvyko, pateikė prašymą nagrinėti bylą atstovui nedalyvaujant, su pareiškimu sutinka (l.20-21, 43).

10Suinteresuotas asmuo antstolis Tomas Ubartas į teismo posėdį neatvyko, pateikė prašymą nagrinėti bylą atstovui nedalyvaujant, su pareiškimu sutinka (l.45).

11Pareiškimas tenkintinas.

122012-09-14d. Klaipėdos teritorinės muitinės sprendimu nuspręsta išieškoti mokestinę nepriemoką iš V. P. 415 915 Lt sumai. Į bylą yra pateikta antstolio T.Ubarto kontoros Kelmės skyriaus vykdomoji byla Nr.913/1-2012 dėl minėtos sumos išieškojimo iš V. P. bei vykdomoji byla Nr.696/1-2012 dėl 2 356 852,00 Lt išieškojimo iš V. P. pagal Vilniaus teritorinės muitinės sprendimą. Antstolis V. U., vykdydamas minėtus vykdomuosius dokumentus, areštavo N. P. vardu registruotą turtą: automobilį Audi A6, pagamintą 2004m. ir butą Nr.1, esantį ( - ), bei pasiūlė kreiptis į teismą dėl V. P. turto dalies nustatymo bendrojoje nuosavybėje.

13LR Gyventojų registro duomenyse (v.b. Nr.696/1-2012, l.22) yra užfiksuota, kad V. P. ir N. P. yra susituokę 1982-05-22. LR kelių transporto priemonių registro duomenyse (v.b. Nr.696/1-2012, l.33) užfiksuota, kad N. P. nuosavybės teise įrašyta transporto priemonė Audi A6, VIN kodas ( - ), pirmos registracijos data – 2004-06-07.

14Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (v.b. Nr.696/1-2012, l.35-36) matyti, kad nuo 1992-12-29 N. P. nuosavybės teise yra įrašytas butas (patalpa) – butas Nr.1, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ). Iš minėtų dokumentų bei suinteresuotų asmenų paaiškinimų matyti, kad automobilis Audi A6 ir butas yra įgyti N. P. ir V. P. gyvenant santuokoje. CK 3.88str. 1d. 1 p. numato, kad bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe pripažįstamas turtas, įgytas po santuokos sudarymo abiejų sutuoktinių ar vieno iš jų vardu. CK 3.117 str. 1 dalyje numatyta prezumpcija, kad sutuoktinių bendro turto dalys yra lygios. Dėl automobilio Audi A6 dalių nustatymo N. P. ir V. P. po ½ dalį ginčo nėra, suinteresuoti asmenys su tuo sutinka, todėl šioje dalyje pareiškimas tenkintinas plačiau neaptariant.

15Suinteresuoti asmenys N. P. ir V. P. nesutinka, kad V. P. priklauso ½ dalis buto ( - ), nurodo, kad šį butą įgijo viena N. P. asmeninės nuosavybės teise, nes ji už butą mokėjo savo asmeniniais investiciniais čekiais. Iš 2012m. gruodžio 29d. sutarties ir mokėjimo pranešimo (l.25, 26) matyti, kad minėtą butą N. P. įgijo pagal butų privatizavimo įstatymą, sumokant 10940 N. P. investicinių išmokų ir grynais pinigais – 1604 talonų.

16Lietuvos Aukščiausias Teismas 2012 m. kovo 29 d. nutartyje, Nr.3K-3-128/2012 išaiškino dėl Butų privatizavimo įstatymo pagrindu vieno sutuoktinio vardu įgyto buto nuosavybės formos. LAT nurodė, kad butų privatizavimo procesas buvo orientuotas į gyventojų aprūpinimą gyvenamosiomis patalpomis, sudarant sąlygas asmenims, kurie naudojosi valstybinėmis ir visuomeninėmis gyvenamosiomis patalpomis, lengvatinėmis sąlygomis šias patalpas įsigyti privačion nuosavybėn. Tiek nuomininkams, tiek ir jų šeimos nariams įstatymai užtikrino lygias teises naudotis nuomojamomis gyvenamosiomis patalpomis (Butų kodekso 54 straipsnis, 1964 m. CK 330 straipsnis), taip pat šias patalpas privatizuojant lengvatine tvarka. Pasinaudoti valstybės lengvatomis įsigyti gyvenamąjį plotą buto privatizavimo būdu viena šeima galėjo tik vieną kartą – Butų privatizavimo įstatymo 4 straipsnyje nustatyta, jog nuomininkas ir jo šeimos nariai, įgiję nuosavybės teisę į nupirktą gyvenamąjį namą, butą, pagal šį įstatymą negali privatizuoti kito gyvenamojo namo, buto. Nuomininkas ir jo šeimos nariai, susitarę dėl nuomojamo buto pirkimo, kieno vardu bus sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis ir kas taps buto savininku (bendrasavininkiais) (Butų privatizavimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalis) bei įforminę buto pirkimo–pardavimo sutartį, pripažįstami įgyvendinę Butų privatizavimo įstatymu jiems suteiktą teisę privatizuoti vieną butą, todėl pagal šį įstatymą privatizuoti kito buto negalėjo. Taigi, butus privatizuojant sutuoktiniams, butų privatizavimo lengvata buvo teikiama šeimoms, o ne vienam iš sutuoktinių. Draudimas tai pačiai šeimai antrą kartą pasinaudoti įstatymo lengvata patvirtina, jog privatizavusi butą šeima buvo laikoma įsigijusį gyvenamąjį būstą, skirtą bendram visų šeimos narių naudojimui. Pagal bendrąją tuo metu galiojusių šeimos įstatymų taisyklę turtas, sutuoktinių įgytas santuokos metu, tapdavo bendrąja jungtine jų nuosavybe (SŠK 21 straipsnis). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2002 m. gegužės 2 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje T. M. v. V. V., bylos Nr. 3K-7-311/2002, išaiškino, kad, vadovaujantis Butų privatizavimo įstatymo 5 straipsniu ir SŠK 21 straipsniu, butai, sutuoktinių įsigyti pagal Butų privatizavimo įstatymą santuokos metu, turi būti pripažįstami bendrąja jungtine jų nuosavybe, nepriklausomai nuo to, ar jie įsigyti abiejų, ar tik vieno iš sutuoktinių vardu, ir nuo to, kieno lėšomis buvo apmokėta įsigyjamo buto kaina.

17Remiantis šia Lietuvos Aukščiausio Teismo formuojama praktika yra pripažįstama, kad N. P. vardu įgytas minėtas butas yra bendroji jungtinė jos ir sutuoktinio V. P. nuosavybė, nes buvo įgytas pagal butų privatizavimo įstatymą po šių asmenų santuokos sudarymo. Tokiu atveju, remiantis CK 3.117str.1d. pripažįstama, kad V. P. buto dalis bendroje nuosavybėje yra ½ dalis, prašymas tenkintinas.

18CPK 667str.2 dalis numato, kad skolininko dalis bendrojoje nuosavybėje yra nustatoma teismo nutartimi. Nustatydamas nekilnojamojo daikto skolininko dalį, teismas turi nustatyti naudojimosi skolininkui priklausančia nekilnojamojo daikto dalimi tvarką.

19Skolininkas V. P. pateikė teismui Buto (patalpos) dalių paskaičiavimo projektą, atliktą 20123-03-13 VĮ Registrų centro Šiaulių filialo (l.46-48). Skolininkas V. P. ir suinteresuotas asmuo N. P. paaiškino, kad jei teismas manytų, kad V. P. priklauso ½ dalis buto, tai jie sutinka su šiame projekte numatoma buto naudojimosi tvarka. Pareiškėjo atstovas nepareiškė prieštaravimų dėl naudojimosi tvarkos nustatymo pagal 2013-03-13d. projektą. Atsižvelgiant į tai, kad pagal projekte numatytą patalpų paskirstymą, sutuoktiniams tenka dalys labai artimos ½ daliai buto, yra nustatytina ši naudojimosi tvarka: N. P. paskirtina naudotis patalpomis: 1a-1/ 4,14 kv.m., 1a-2/ 6,35 kv.m., 1a-3/ 14,16 kv.m., 1a-4/ 10,18kv.m., 1a-5/ 9,34 kv.m.; ¼ dalis bendro naudojimo patalpų a-1/ 2,88kv.m., a-2/ 9,68kv.m.; V. P. paskirtina naudotis patalpomis 1-1/ 4,27 kv.m., 1-2/ 6,49 kv.m., 1-3/ 11,98 kv.m., 1-4/ 9,31kv.m., 1-5/ 9,35 kv.m.; ¼ dalis bendro naudojimo patalpų a-1/ 2,88kv.m., a-2/ 9,68kv.m.

20Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 667str. teismas

Nutarė

21Pareiškimą tenkinti.

22Nustatyti, skolininko V. P., a.k( - ) turto dalį bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje, įregistruotoje N. P., a.k( - ) vardu, t.y.

23- ½ dalis buto/patalpos, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - );

24- ½ dalis automobilio Audi A6, valst. Nr. ( - ), VIN kodas ( - ).

25Nustatyti buto (patalpos), esančio ( - ), naudojimosi tvarką pagal 2013m. kovo 13d. buto (patalpos) dalių paskaičiavimo projektą:

  • Paskirti N. P. naudotis patalpomis 1a-1/ 4,14 kv.m., 1a-2/ 6,35 kv.m., 1a-3/ 14,16 kv.m., 1a-4/ 10,18kv.m., 1a-5/ 9,34 kv.m.; ¼ dalis bendro naudojimo patalpų a-1/ 2,88kv.m., a-2/ 9,68kv.m.
  • Paskirti V. P. naudotis patalpomis 1-1/ 4,27 kv.m., 1-2/ 6,49 kv.m., 1-3/ 11,98 kv.m., 1-4/ 9,31kv.m., 1-5/ 9,35 kv.m.; ¼ dalis bendro naudojimo patalpų a-1/ 2,88kv.m., a-2/ 9,68kv.m.

26Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui per Kelmės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kelmės rajono apylinkės teismo teisėja Daiva Valčiukienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal Klaipėdos... 3. Pareiškėjas Klaipėdos teritorinė muitinė pareiškimu teismo prašo... 4. - ½ dalis buto/patalpos, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - );... 5. - ½ dalis automobilio Audi A6, valst. Nr. ( - ), VIN kodas ( - ).... 6. Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovas prašymą palaiko, prašo jį... 7. Skolininkas V. P. nurodė, kad jis su pareiškimu sutinka iš dalies, sutinka,... 8. Suinteresuotas asmuo N. P. su pareiškimu sutinka iš dalies. Paaiškino... 9. Suinteresuoto asmens Vilniaus teritorinės muitinės atstovas į teismo... 10. Suinteresuotas asmuo antstolis Tomas Ubartas į teismo posėdį neatvyko,... 11. Pareiškimas tenkintinas.... 12. 2012-09-14d. Klaipėdos teritorinės muitinės sprendimu nuspręsta išieškoti... 13. LR Gyventojų registro duomenyse (v.b. Nr.696/1-2012, l.22) yra užfiksuota,... 14. Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (v.b.... 15. Suinteresuoti asmenys N. P. ir V. P. nesutinka, kad V. P. priklauso ½ dalis... 16. Lietuvos Aukščiausias Teismas 2012 m. kovo 29 d. nutartyje, Nr.3K-3-128/2012... 17. Remiantis šia Lietuvos Aukščiausio Teismo formuojama praktika yra... 18. CPK 667str.2 dalis numato, kad skolininko dalis bendrojoje nuosavybėje yra... 19. Skolininkas V. P. pateikė teismui Buto (patalpos) dalių paskaičiavimo... 20. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 667str. teismas... 21. Pareiškimą tenkinti.... 22. Nustatyti, skolininko V. P., a.k( - ) turto dalį bendrojoje jungtinėje... 23. - ½ dalis buto/patalpos, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - );... 24. - ½ dalis automobilio Audi A6, valst. Nr. ( - ), VIN kodas ( - ).... 25. Nustatyti buto (patalpos), esančio ( - ), naudojimosi tvarką pagal 2013m.... 26. Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama...