Byla 2S-1302-656/2012
Dėl skolos ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andrius Ignotas apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto A. R. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. balandžio 6 d. nutarties, kuria atmestas prašymas atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti ir apeliacinį skundą atsisakyta priimti, civilinėje byloje pagal ieškovo M. M. ieškinį atsakovui A. R. dėl skolos ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas M. M. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo 90000 Lt skolos, 2700 Lt žyminio mokesčio bei 250 Lt išlaidų advokato padėjėjo pagalbai apmokėti.

4Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011 m. birželio 10 d. sprendimu ieškinį tenkino, priteisė ieškovui iš atsakovo A. R. 90.000 Lt skolos, 2.700 Lt žyminio mokesčio, 250 Lt advokato padėjėjo išlaidų.

5Atsakovas (apeliantas) A. R. 2012-04-05 teismui padavė apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. birželio 10 d. sprendimo bei prašymą atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti. Nurodė, jog terminą praleido dėl jį atstovavusio advokato padėjėjo bei teismo kaltės.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012 m. balandžio 6 d. nutartimi atmetė atsakovo prašymą dėl termino atnaujinimo apeliaciniam skundui paduoti bei atsisakė priimti apeliacinį skundą. Teismas nurodė, kad ginčijamas sprendimas priimtas 2011-06-10. Pagal tuomet galiojančią CPK 307 straipsnio 3 dalies redakciją dalyvaujantys byloje asmenys įgijo teisę prašymą dėl praleisto apeliaciniam skundui paduoti termino atnaujinimo teismui paduoti per šešis mėnesius nuo sprendimo priėmimo. Apeliacinis skundas paduotas 2012-04-02, t.y. praleidus naikinamąjį terminą apeliaciniam skundui paduoti. Teismas apelianto nurodytas priežastis dėl termino praleidimo pripažino nepagrįstomis. Teismas nurodė, kad apie 2011-06-07 teismo posėdį buvo informuotas tiek atsakovas, tiek jo atstovas, tačiau nei vienas iš jų teismo posėdyje nedalyvavo. Todėl atsakovas, būdamas rūpestingas ir apdairus proceso dalyvis (šalis), bylos eiga privalėjo domėtis. 2011-06-10 teismo sprendimo kopija 2011-06-10 buvo išsiųsta atsakovo atstovui advokato padėjėjui Pauliui Putkiui adresu, kuris yra nurodytas 2011-02-24 atsakovo atstovo advokato padėjėjo ir atsakovo sudarytoje atstovavimo sutartyje bei atsakovo atstovo prašyme atidėti teismo posėdį arba nagrinėti bylą jam nedalyvaujant. Todėl teismas pripažino, jog procesinio dokumento (sprendimo) įteikimas atstovui (advokato padėjėjui) laikytinas tinkamu įteikimu (CPK 118 str., CPK 121 str. 1 d.). Teismas nurodė, jei atsakovas dėl netinkamų advokato padėjėjo veiksmų patyrė žalos, jis gali kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo. Teismas taip pat nepripažino pagrįstu apeliacinio skundo argumentų dėl teismo aplaidumo. Teismo vertinimu, atsakovas taip pat turi pareigą rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu bei domėtis byla.

8III. Atskirojo skundo teisiniai argumentai

9Apeliantas A. R. atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. balandžio 6 d. nutartį panaikinti ir klausimą išnagrinėti iš esmės – atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti ir apeliacinį skundą priimti.

10Atskirojo skundo argumentai:

  1. Nutartyje nepasisakyta dėl esminių prašymo argumentų, todėl yra absoliutus nutarties negaliojimo pagrindas (CPK 329 str. 2 d. 4 p.), nes teismas nevertino atsakovo atstovo veiksmų teisėtumo.
  2. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką dėl netinkamų šalies atstovo veiksmų praleistas terminas apeliaciniam skundui paduoti yra atnaujintinas.
  3. Netinkami pirmosios instancijos teismo veiksmai taip pat sudaro pagrindą termino atnaujinimui. Sprendimą teismas išsiuntė klaidingai atstovo nurodytu adresu, todėl sprendimas grįžo neįteiktas. Tačiau teismas turėjo būti aktyvus ir imtis veiksmų dėl tinkamo sprendimo įteikimo.

11Ieškovas pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašo atmesti atskirąjį skundą ir palikti galioti pirmosios instancijos teismo nutartį.

12Atsiliepimo argumentai:

  1. CPK 307 str. 3 d. nustatytas terminas yra naikinamasis ir negali būti atnaujinamas. Be to, turėjo būti vadovaujamasi pareiškimo dienai galiojusia CPK 307 str. 3 d. redakcija, kuri sutrumpino naikinamąjį terminą ir juo vadovaujantis atsakovas praleido terminą daugiau kaip šešis mėnesius.
  2. Atsakovas termino praleidimą sieja tik su atstovo netinkamais veiksmais, tačiau atsakovas, net ir turėdamas atstovą, privalėjo domėtis bylos eiga. Todėl negali būti pateisinama jo nesidomėjimas bylos eiga daugiau kaip dešimt mėnesių.
  3. Atsakovas piktnaudžiauja savo teise ir savo veiksmais siekia vilkinti procesą.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės

14Atskirasis skundas atmestinas.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d., 329 str.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (LR CPK 338 str.).

16Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų teismas nenustatė (LR CPK 329 str.).

17Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinės bylos medžiagą, įvertinęs atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentus, pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, tinkamai aiškino bei taikė procesines teisės normas, reglamentuojančias procesinių terminų atnaujinimą (CPK 78 str., 315 str.), priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį. Nagrinėjamu atveju atskirojo skundo dalyką sudaro apelianto argumentai dėl netinkamo jo nurodytų termino apeliaciniam skundui paduoti praleidimo priežasčių vertinimo, nepripažįstant jų svarbiomis ir atmetant prašymą dėl termino atnaujinimo (CPK 307 str. 2 d.).

18Apeliacijos teisė skundžiant teismo sprendimą, kuriuo byla yra išspręsta iš esmės, įgyvendinama paduodant apeliacinį skundą, kuris kartu yra priemonė apeliaciniam procesui pradėti. Tačiau ši teisė įgyvendinama ne bet kokia, o įstatymo nustatyta tvarka, kurios privalo laikytis visi proceso dalyviai. Apeliacinis skundas turi atitikti įstatymo nustatytus reikalavimus (CPK 306 str.), o teisė į apeliaciją realizuojama per CPK 307 str. 1 d. nustatytą terminą. Asmens teisė atlikti procesinį veiksmą išnyksta pasibaigus nustatytam terminui (CPK 75 str. 1 d.), tačiau apeliacinio skundo padavimo terminas apelianto motyvuotu prašymu gali būti atnaujinamas, jeigu teismas pripažįsta, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių (CPK 78 str., 307 str.). Kita vertus, laikas, per kurį asmuo gali kreiptis dėl termino apeliaciniam skundui paduoti atnaujinimo, negali būti neapibrėžtas. Įstatymų leidėjas, siekdamas teisinių santykių stabilumo, nustatė naikinamąjį terminą, kuriam suėjus asmuo praranda teisę į apeliaciją (CPK 307 str. 3 d.).

19Nagrinėjamu atveju byloje sprendimas priimtas 2011-06-10, kai pagal sprendimo priėmimo metu galiojusią CPK 307 straipsnio 3 dalies redakciją dalyvaujantys byloje asmenys įgijo teisę ir teisėtą lūkestį teikti prašymą dėl praleisto apeliaciniam skundui paduoti termino atnaujinimo per šešis mėnesius nuo sprendimo priėmimo. Tuo tarpu nuo 2011-10-01 įsigaliojusi straipsnio redakcija šį terminą sutrumpino iki trijų mėnesių. Spręsdamas apeliacinio skundo priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismas vadovavosi apeliantui palankesne straipsnio redakcija, nustačiusia šešių mėnesių naikinamąjį terminą. Šis terminas suėjo 2011-12-06, tuo tarpu prašymas dėl termino atnaujinimo apeliaciniam skundui paduoti išsiųstas teismui 2012-04-02. Atsižvelgiant į aptartas aplinkybes nagrinėjamu atveju naikinamasis terminas akivaizdžiai pasibaigęs, o apeliantas teisę į apeliaciją yra praradęs. Taigi egzistavo teisinis pagrindas pirmosios instancijos teismui iš viso atsisakyti vertinti praleisto termino priežasčių svarbumą.

20Tačiau net ir įvertinus apelianto nurodytas termino atnaujinimo priežastis, apeliacinės instancijos teismas jų nepripažįsta svarbiomis. Apeliantas termino praleidimą sieja su jį atstovavusio profesionalaus teisininko - advokato padėjėjo netinkamu įsipareigojimų pagal atstovavimo sutartį vykdymu. Nurodė, kad advokato padėjėjas nurodė teismui savo netikslų adresą, todėl teismo priimtas sprendimas adresato nepasiekė. Be to, atstovas neinformavo atsakovo apie bylos eigą. Tačiau šiuo atveju vertintinas ir paties atsakovo, kaip proceso dalyvio elgesys. Apie 2011-06-07 teismo posėdį buvo informuotas ne tik atsakovo atstovas, tačiau ir pats atsakovas (b.l. 49). Teismo posėdyje nei atsakovas, nei jo atstovas nedalyvavo. Atsakovo atstovas pateikė prašymą atidėti teismo posėdį, kurio teismas netenkino. Teismas pažymi, kad vien tik prašymo atidėti teismo posėdį pateikimas teismui pats savaime dar nereiškia, kad toks prašymas bus patenkintas. Protingumo principas (CK 1. 5 str.) reikalauja, kad asmuo rūpintųsi savo teisėmis ir pareigomis, elgtųsi atidžiai, apdariai ir rūpestingai, sąžiningai naudotųsi savo procesinėmis teisėmis ir jomis nepiktnaudžiautų (CPK 42 str. 5 d.). Tuo tarpu bylos duomenys bei paties atsakovo prašyme atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti ir atskirajame skunde nurodytos aplinkybės aiškiai parodo, jog atsakovo elgesys neatitiko protingumo principo kriterijų. Pats atsakovas nesiėmė jokių aktyvių veiksmų siekiant išsiaiškinti apie teismo posėdyje priimtus procesinius sprendimus. Tokiu pasyviu elgesiu, kai beveik dešimt mėnesių nebuvo domimasi bylos eiga, atsakovas pats prisiėmė iš to kylančias pasekmes.

21Nepagrįstu pripažintinas ir apelianto argumentas, jog dėl praleisto termino apeliaciniam skundui paduoti kaltė tenka teismui. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, procesinio dokumento įteikimas tik atstovui laikytinas tinkamu įteikimu (CPK 118 str., 121 str. 1 d.). Bylos duomenys patvirtina, kad teismas sprendimo nuorašą išsiuntė atsakovo atstovo nurodytu adresu (b.l. 60, 61). Todėl atmestinas kaip nepagrįstas atskirojo skundo argumentas, jog teismo veiksmuose buvo aplaidumo. Kaip jau nurodyta anksčiau, pats proceso dalyvis turi pareigą domėtis bylos eiga.

22Remdamasi išdėstytais motyvais, teismas konstatuoja, kad apelianto atskirajame skunde nurodytos aplinkybės bei argumentai nesudaro prielaidų pripažinti skundžiamą nutartį nepagrįsta ar neteisėta, todėl skundas atmestinas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista.

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

24Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. balandžio 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andrius Ignotas... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas M. M. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš... 4. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011 m. birželio 10 d. sprendimu... 5. Atsakovas (apeliantas) A. R. 2012-04-05 teismui padavė apeliacinį skundą... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012 m. balandžio 6 d. nutartimi atmetė... 8. III. Atskirojo skundo teisiniai argumentai... 9. Apeliantas A. R. atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo... 10. Atskirojo skundo argumentai:
  1. Nutartyje nepasisakyta dėl... 11. Ieškovas pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašo atmesti... 12. Atsiliepimo argumentai:
    1. CPK 307 str. 3 d. nustatytas... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės... 14. Atskirasis skundas atmestinas.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 16. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų teismas nenustatė (LR CPK 329... 17. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinės bylos medžiagą,... 18. Apeliacijos teisė skundžiant teismo sprendimą, kuriuo byla yra išspręsta... 19. Nagrinėjamu atveju byloje sprendimas priimtas 2011-06-10, kai pagal sprendimo... 20. Tačiau net ir įvertinus apelianto nurodytas termino atnaujinimo priežastis,... 21. Nepagrįstu pripažintinas ir apelianto argumentas, jog dėl praleisto termino... 22. Remdamasi išdėstytais motyvais, teismas konstatuoja, kad apelianto... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu,... 24. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. balandžio 6 d. nutartį palikti...