Byla 2YT-3056-1027/2019
Dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu priėmimo klausimą

1Utenos apylinkės teismo Visagino rūmų teisėja Jurgita Šimonėlytė,

2rašytinio proceso tvarka išsprendė pareiškėjų A. T. ir K. T. prašymo dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu priėmimo klausimą.

3Teismas

Nustatė

41.

5Teisme gautas pareiškėjų A. T. ir K. T. prašymas dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu.

62.

72019 m. gegužės 7 d. nutartimi pareiškėjams buvo nustatytas 7 dienų terminas, skaičiuojamas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos, nutartyje nurodytiems prašymo ir sutarties dėl santuokos akto įrašo panaikinimo trūkumams šalinti.

8Prašymas laikytinas nepaduotu ir grąžintinas jį padavusiems asmenims.

93.

10Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 115 straipsnio 2 dalį, jeigu procesiniai dokumentai neatitinka jų formai ir turiniui keliamų reikalavimų arba nesumokėtas žyminis mokestis, teismas priima nutartį ir joje nustato pakankamą terminą, tačiau ne trumpesnį kaip septynios dienos, trūkumams pašalinti.

114.

12CPK 115 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad tuo atveju, jeigu dalyvaujantis byloje asmuo, pateikęs procesinį dokumentą, pagal teismo nurodymus ir nustatytu terminu pašalina trūkumus, procesinis dokumentas laikomas paduotu pradinio jo pateikimo teismui dieną. Priešingu atveju procesinis dokumentas laikomas nepaduotu ir ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo termino trūkumams pašalinti pabaigos dienos teisėjo nutartimi kartu su priedais grąžinamas jį padavusiam asmeniui.

135.

14Nagrinėjamu atveju Utenos apylinkės teismo Visagino rūmų 2019 m. gegužės 7 d. nutartis, kuria pareiškėjams buvo nustatytas terminas prašymo trūkumams pašalinti, 2019 m. gegužės 8 d. išsiųsta prašyme pačių pareiškėjų nurodytais jų gyvenamųjų vietų adresais: pareiškėjai A. T. – ( - ), pareiškėjui K. T. – ( - ), tačiau grįžo neįteikta, nurodant neįteikimo priežastis „neatsiėmė pašte“. Minėta nutartis 2019 m. gegužės 22 d. pareiškėjui taip pat išsiųsta ir elektroninio ryšio priemonėmis prašyme nurodytu adresu ( - ), prašant nurodytą nutartį atsiimti teismo patalpose iki 2019 m. gegužės 23 d. 16.30 val. bei patvirtinti laiško gavimą, tačiau jokių duomenų apie nutarties gavimą ar atvykimą į teismą byloje nėra. Iš Gyventojų registro išrašo duomenų matyti, kad pareiškėjos A. T. paskutinė gyvenamoji vieta registre yra nurodyta ( - ), pareiškėjo K. T. paskutinė gyvenamoji vieta – ( - ), tai yra sutampa su pareiškime nurodytomis. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenimis pareiškėjas K. T. šiuo metu nedirba, pareiškėjos A. T. draudimo laikotarpis UAB „MAXIMA LT“ nurodytas iki 2019-02-18.

156.

16CPK 121 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad dalyvaujantys byloje asmenys privalo nedelsdami pranešti teismui ir kitiems dalyvaujantiems byloje asmenims apie kiekvieną procesinių dokumentų įteikimo būdo, adreso pašto korespondencijos siuntoms pasikeitimą. Jeigu dalyvaujantys byloje asmenys nesilaiko šio straipsnio 1 dalyje nurodytos pareigos, procesiniai dokumentai siunčiami paskutiniu teismui žinomu adresu ir yra laikomi įteiktais (CPK 121 straipsnio 2 dalis). CPK 7 straipsnyje įtvirtinta, kad dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, o pagal CPK 42 straipsnio 5 dalį šalys privalo veikti siekdamos, kad byla būtų išnagrinėta greitai ir teisingai, domėtis nagrinėjamos bylos eiga (Vilniaus apygardos teismo 2012-08-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-1302-656/2012; Lietuvos apeliacinio teismo 2011-04-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1142/2011).

177.

18Nors nagrinėjamu atveju pareiškėjams siųsta Utenos apylinkės teismo Visagino rūmų gegužės 7 d. nutartis grįžo neįteikta, tačiau, atsižvelgiant į tai, jog pareiškėjai patys inicijavo teisminį procesą (teikė prašymą byloje) ir turi pareigą domėtis nagrinėjamos bylos eiga, užtikrinti, kad jų pateikiami kontaktiniai duomenys korespondencijai yra tinkami ir teisingi, bei tai, kad minėta nutartis pareiškėjams buvo išsiųsta jų pačių prašyme nurodytu gyvenamosios vietos adresu, taip pat apie priimtą nutartį siekta pranešti prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu, nutartis laikytina įteikta CPK 121 straipsnio 1 ir 2 dalių pagrindu. Pareiškėjai A. T. ir K. T. teismo neinformavo ir nenurodė apie savo adresų pašto korespondencijos siuntoms ar procesinių dokumentų įteikimo būdo pasikeitimą ir nebuvo pakankamai aktyvūs bei suinteresuoti jų pačių pradėtu procesu, Utenos apylinkės teismo Visagino rūmų 2019 m. gegužės 7 d. nutartyje nustatytu terminu prašymo trūkumų nepašalino, todėl prašymas laikomas nepaduotu ir grąžinamas jį padavusiems asmenims (CPK 115 straipsnio 3 dalis, 443 straipsnio 1 dalis).

198.

20Išaiškintina pareiškėjams, kad pašalinus aplinkybes, dėl kurių procesinis dokumentas buvo grąžintas, jie turi teisę vėl kreiptis į teismą su procesiniu dokumentu bendra tvarka.

219.

22Pareiškėjams taip pat siūloma teisę kreiptis į advokatą dėl teisinės pagalbos suteikimo paruošiant teisės aktų reikalavimus atitinkantį procesinį dokumentą - prašymą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu bei sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Pareiškėjai taip pat turi teisę kreiptis į Visagino savivaldybės administraciją dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos suteikimo (CPK 161 straipsnis, 99 straipsnis).

23Teismas, vadovaudamasis CPK 115 str. 3 d., 290 - 291 str.,

Nutarė

24Pareiškėjų A. T. ir K. T. prašymą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu laikyti nepaduotu ir grąžinti jį padavusiems asmenims.

25Nutarties patvirtintą kopiją siųsti pareiškėjams.

26Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Panevėžio apygardos teismui per Utenos apylinkės teismo Visagino rūmus.

Ryšiai