Byla eCIK-641/2020
Dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2020 m. kovo 26 d. nutarties peržiūrėjimo

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegija, susidedanti iš teisėjų Godos Ambrasaitės-Balynienės, Alės Bukavinienės ir Andžej Maciejevski (kolegijos pirmininkas),

2susipažinusi su 2020 m. balandžio 27 d. gautu ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „NBCS“ kasaciniu skundu dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2020 m. kovo 26 d. nutarties peržiūrėjimo,

Nustatė

3Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „NBCS“ padavė kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2020 m. kovo 26 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „NBCS“ ieškinį atsakovams viešajai įstaigai CPO LT ir Informacinės visuomenės plėtros komitetui dėl perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Blue Bridge“. Kasacinis skundas paduodamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 346 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose įtvirtintais kasacijos pagrindais.

4Teisėjų atrankos kolegija pažymi, kad kasacinis teismas tikrina žemesnės instancijos teismų sprendimų (nutarčių) teisėtumą tik išimtinais atvejais, kai yra bent vienas iš CPK 346 straipsnio 2 dalyje nustatytų kasacijos pagrindų (CPK 346 straipsnio 1 dalis). Kasaciniame skunde nepakanka vien tik nurodyti kasacijos pagrindą – įvardyto kasacijos pagrindo buvimą būtina pagrįsti išsamiais teisiniais argumentais (CPK 347 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Be to, CPK 346 straipsnio 2 dalyje nurodyti kasacijos pagrindai patvirtina, jog kasacija leidžiama ne teisės klausimais apskritai, bet ypatingais teisės klausimais, siekiant, jog kasaciniame teisme būtų nagrinėjamos tik tokios bylos, kuriose keliamų teisės problemų išsprendimas būtų reikšmingas vienodam teisės aiškinimui.

5Kai kasacinis skundas paduodamas CPK 346 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu, kasaciniame skunde būtina nurodyti buvus pažeistą materialinės ar proceso teisės normą, teisinius argumentus, patvirtinančius nurodytos (nurodytų) teisės normos (normų) pažeidimą bei argumentuotai pagrįsti, kad teisės pažeidimas, į kurį apeliuojama, yra toks svarbus, kad turi esminę reikšmę vienodam teisės aiškinimui ir taikymui, o taip pat, kad jis (teisės pažeidimas) galėjo turėti įtakos neteisėto sprendimo (nutarties) priėmimui.

6Kai kasacinis skundas paduodamas CPK 346 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu, kasaciniame skunde būtina nurodyti konkrečią Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktiką, suformuotą bylose, kurių faktinės aplinkybės yra analogiškos ar iš esmės panašios į bylos, kurioje priimtas teismo sprendimas (nutartis) skundžiamas kasacine tvarka, bei argumentuotai pagrįsti, kad teismas skundžiamame procesiniame sprendime nukrypo nuo tokios Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos. Tai daroma analizuojant apskųstuose teismų sprendimuose išdėstytus teisinius motyvus ir juos lyginant su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota teisės taikymo ir aiškinimo praktika.

7Kasaciniame skunde teigiama, kad teismo išvada, jog ieškovės ieškinio pakeitimo nepriėmimas neužkirto ieškovei kelio kreiptis su atskiru ieškiniu, yra nepagrįsta ir prieštaraujanti suformuotai kasacinio teismo praktikai, nes Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas nustato itin trumpą 10 dienų ieškinio pateikimo terminą, dėl ko ieškovė neturėjo galimybės pateikti naują ieškinį. Be to, papildomos civilinės bylos dėl to pačio viešojo pirkimo tarp tų pačių šalių reikštų koncentruotumo ir ekonomiškumo principų pažeidimus. Ieškovė teigia, kad atsakovė, vertindama trečiojo asmens pasiūlymą, nesilaikė tiekėjų lygiateisiškumo principo ir tiekėjams taikė skirtingus vertinimo kriterijus. Ieškovė nesutinka su teismo išvada, kad nebuvo galimas ieškovės pasiūlymo tikslinimas ar ieškovės pasiūlymo tikslinimai daro neatitinkantį pasiūlymą atitinkančiu. Teismas nukrypo nuo kasacinio teismo praktikos dėl tiekėjo teisės patikslinti pasiūlymą ir perkančiosios organizacijos pareigos leisti tai padaryti. Teismas nepagrįstai rėmėsi akcinės bendrovės „Telia Lietuva“ išvadomis, kurios yra šališkos ir neobjektyvios.

8Teisėjų atrankos kolegija, susipažinusi su kasacinio skundo argumentais, teismų procesinių sprendimų motyvais ir jų pagrindu padarytomis išvadomis, sprendžia, kad kasacinio skundo argumentai nepatvirtina CPK 346 straipsnio 2 dalyje nustatytų kriterijų kasacijai. Kasaciniame skunde neužtenka vien tik nurodyti, kad teismas pažeidė teisės normas, šiuos teiginius būtina pagrįsti kasacijos pagrindą atskleidžiančiais teisiniais argumentais, o šiuo atveju kasacinio skundo argumentais nepagrindžiama, jog egzistuoja teisinis pagrindas peržiūrėti bylą kasacine tvarka. Kasacinio skundo argumentais apie nukrypimą nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės aiškinimo ir taikymo praktikos nepagrindžiamas nurodomos teisės aiškinimo ir taikymo praktikos ryšys su skundžiamais teismų procesiniais sprendimais bei nepagrindžiamas CPK 346 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodyto kasacijos pagrindo egzistavimas.

9Dėl nurodytų priežasčių konstatuotina, kad kasacinis skundas neatitinka CPK 346 straipsnio, 347 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimų, todėl jį atsisakytina priimti (CPK 350 straipsnio 2 dalies 3, 4 punktai).

10Atsisakius priimti kasacinį skundą grąžintinas už kasacinį skundą sumokėtas žyminis mokestis (CPK 350 straipsnio 4 dalis).

11Teisėjų atrankos kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 350 straipsnio 2 dalies 3, 4 punktais ir 4 dalimi,

Nutarė

12Kasacinį skundą atsisakyti priimti.

13Grąžinti uždarajai akcinei bendrovei „NBCS“ (į. k. 301817848) 3 750 Eur (trijų tūkstančių septynių šimtų penkiasdešimties eurų) dydžio žyminį mokestį, sumokėtą 2020 m. balandžio 27 d. Citadele banke.

14Ši nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

Proceso dalyviai