Byla 2YT-1459-840/2016
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Joana Kvaselytė, sekretoriaujant Editai Juršienei, dalyvaujant pareiškėjai I. V. ir suinteresuoto asmens Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovui A. B., nedalyvaujant suinteresuoto asmens VĮ Turto banko atstovui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos I. V. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir VĮ Turto bankui dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

3Išnagrinėjęs bylą, teismas

Nustatė

4Pareiškėja I. V. kreipėsi į teismą prašydama nustatyti du juridinę reikšmę turinčius faktus (b.l. 3-6):

5- kad jos – pareiškėjos I. V. – sutuoktinio F. V. (a.k. ( - ) gimusio ( - ), mirusio ( - )) tėvas M. V. (gimęs ( - ) m., miręs ( - )) yra A. V. (gimusio ( - )m., mirusio ( - )) brolis;

6- kad jos – pareiškėjos I. V. – sutuoktinio F. V. (a.k. ( - ) gimusio ( - ), mirusio ( - )) senelis V. V. (gimęs ( - )m., miręs ( - )) po savo sūnaus A. V. mirties ( - ) priėmė jo palikimą faktiškai pradėdamas jį valdyti.

7Teismo posėdžio metu pareiškėja I. V. pareiškimą palaikė, prašė jį tenkinti ir paaiškino, kad ji nepažinojo nei jos sutuoktinio F. V. tėvo M.aus, nei jo senelio V., nei jo dėdės A.o. Kai ji susituokė su F. V., visi jie jau buvo mirę. Apie juos ji girdėjo tik iš savo sutuoktinio. Šiuo metu ir jos sutuoktinis jau miręs, todėl savo reikalavimus ji grindžia tik teismui pateiktais rašytiniais įrodymais. Patenkinus jos reikalavimus ir nustačius jos prašomus juridinę reikšmę turinčius faktus, ji galės paveldėti A. V. vardu registruotą namų valdos, esančios adresu: ( - ) , dalį – 2/5, – nes ji yra mirusio sutuoktinio F. V. įpėdinė ir ji jau paveldėjo sutuoktinio paveldėtas jo tėvui M.ui ir seneliui V. priklausiusias šios namų valdos dalis.

8Suinteresuoto asmens Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovas A. B. su pareiškėjos I. V. pareiškimu nesutiko ir prašė jį atmesti, nes pareiškėja neįrodė prašomų nustatyti juridinių reikšmę turinčių faktų, t.y. nepateikė teismui jokių tai patvirtinančių rašytinių įrodymų. Atstovas nurodė, jog suinteresuotas asmuo – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – 2016 m. kreipėsi į notarą dėl ( - ) mirusio A. (A.) V., gimusio ( - ) ( - ) , gyvenusio ( - ) , palikimo, nes Nekilnojamojo turto registre mirusiojo vardu yra registruotos nuosavybės teisės į 2/5 dalis gyvenamojo namo ir kitų statinių, esančių adresu: ( - ) Iki šiol paveldėjimo teisės liudijimas valstybei neišduotas.

9Suinteresuoto asmens VĮ Turto banko atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką suinteresuotam asmeniui pranešta tinkamai (b.l. 50, teismo šaukimas įteiktas per EPP). Atsiliepime į pareiškimą (b.l. 39) suinteresuotas asmuo prašo teismo šią bylą nagrinėti jo atstovui nedalyvaujant ir spręsti teismo nuožiūrą, vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, pagal bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtus įrodymus.

10Pareiškimas tenkintinas.

11Iš šioje civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų matyti:

12- pareiškėja I. V., gim. ( - ) , a.k. ( - ) ( - ) susituokė su F. V. M. gim. ( - ) (b.l. 8-9, santuokos liudijimas);

13- F. V., a.k. ( - ) mirė ( - ) (b.l. 10, mirties liudijimas);

14- ( - ) mirusio F. V., a.k. ( - ) palikimą priėmė jo sutuoktinė I. V. (b.l. 11, Kaišiadorių r. 2-o notaro biuro notarės Vidos Bietkeinės 2011-03-28 liudijimas);

15- pareiškėja I. V. paveldėjo šį ( - ) mirusio sutuoktinio F. V. turtą: 3/5 dalis gyvenamojo namo (unikalus Nr. ( - ) ), 3/5 dalis kiemo rūsio (unikalus Nr. ( - ) ), 3/5 dalis ūkinio pastato (unikalus Nr. ( - ) ) ir 3/5 dalis ūkinio pastato (unikalus Nr. ( - ) ), esančių adresu: ( - ) (b.l. 12-13, Kaišiadorių r. 2-o notaro biuro notarės Vidos Bietkeinės 2008-07-23 išduotas paveldėjimo teisės liudijimas pagal įstatymą Nr. 2-4322). Paveldėjimo teisės liudijime nurodyta, kad 1/5 dalies gyvenamojo namo (unikalus Nr. ( - ) ), 1/5 dalies kiemo rūsio (unikalus Nr. ( - ) ), 1/5 dalies ūkinio pastato (unikalus Nr. ( - ) ) ir 1/5 dalies ūkinio pastato (unikalus Nr. ( - ) ), esančių adresu: ( - ) , savininkas – V. V., – o 2/5 dalių gyvenamojo namo (unikalus Nr. ( - ) ), 2/5 dalių kiemo rūsio (unikalus Nr. ( - ) ), 2/5 dalių ūkinio pastato (unikalus Nr. ( - ) ) ir 2/5 dalių ūkinio pastato (unikalus Nr. ( - ) ), esančių adresu: ( - ) , savininkas – M. V.. Juridinis pagrindas: 1951-11-02 DŽDT vykdomojo komiteto sprendimas Nr. 343 ir VĮ Registrų centro Kauno filialo išduota pažyma apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą Nekilnojamojo turto registre Nr. 4-2232801. Pastaba: Šis turtas (2/5 dalys) priklausė M. V. (kituose dokumentuose M. V.), mirusiam ( - ), kurio įpėdinis buvo jo tėvas V. V. (kituose dokumentuose V. V.). Po V. V. mirties ( - ) jo vaikaitis F. V., miręs ( - ), jam priklausantį turtą (1/5 jam priklausančio turto dalį ir 2/5 dalis priklausančias V. V. po M. V. mirties) priėmė (paveldėjimo byla Nr. 44/2008 Kaišiadorių r. 3-as notaro biuras), bet nespėjo įforminti savo paveldėjimo teisių. Pagrindas: Kaišiadorių r. apylinkės teismo 2008-02-12 sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-53-548/2008;

16- V. V., M. sūnus, V. M., V. sūnus, gyvenę Žiežmarių miestelyje, ir V. A., V. sūnus, gyvenę Kruonio valsčiaus Karveliškių kaime, iš P. I., Š. dukters, gyvenusios Vilniaus mieste, už 20000,00 rublių nusipirko medinį gyvenamąjį namą su priklausiniais ( - ) – įgijo „visiškon ir bendron nuosavybėn ir valdyman“. V. V. įgijo 1/5 dalį, o V. M. ir A.as – likusias 4/5 dalis, po 2/5 dalis kiekvienas (b.l. 22-23. 1947-01-22 pirkimo-pardavimo sutartis, notarinio rejestro Nr. 68, 1947-01-29 registruota Komunalinio ūkio skyriuje);

17- 1965 m. atlikus inventorizaciją, V. V., M., V. M., V., ir V. A., V., namų valdos (( - ) ) techninės apskaitos byloje nurodyti savininkais. Pažymėta, jog ši namų valda yra įtraukta į asmeninės nuosavybės fondą (b.l. 27);

18- Nekilnojamojo turto registre nurodyta, jog nuosavybės teisės į gyvenamąjį namą (unikalus Nr. ( - ) ), kiemo rūsį (unikalus Nr. ( - ) ), ūkinį pastatą (unikalus Nr. ( - ) ) ir ūkinį pastatą (unikalus Nr. ( - ) ), esančius adresu: ( - ) , 1951 m. registruotos 1951-11-02 DŽDT vykdomojo komiteto sprendimu Nr. 343: 1/5 dalis šių statinių nuosavybės teise priklausė V. V., 2/5 dalys – M. V., ir likusios 2/5 dalys – A. V.. Šiuo metu nuo 2008 m. pagal 2008-07-23 išduotą paveldėjimo teisės liudijimą pagal įstatymą Nr. 2-4322 3/5 dalys šių statinių nuosavybės teise priklauso pareiškėjai I. V., o likusios 2/5 dalys tebepriklauso A. V. (b.l. 32-33, 24-26);

19- pareiškėjos I. V. sutuoktinis F. V., a.k. ( - ) buvo padavęs pareiškimą notarui priimti mirusio senelio V. V. palikimą (b.l. 14, Kaišiadorių r. sav. 3-o notaro biuro notaro A. B. 2008-03-31 liudijimas);

20- Kaišiadorių r. apylinkės teismo 2008-02-12 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-53-548/2008 (teismo sprendimas įsiteisėjęs) buvo nustatyti trys juridinę reikšmę turintys faktai:

21- M. V., V., gim. ( - ) m., miręs ( - ), yra V. V., gim. ( - )m., mirusio ( - ), sūnus;

22- V. V., gim. ( - )m., miręs ( - ), po savo sūnaus M. V. mirties ( - ) priėmė palikimą ir faktiškai pradėjo jį valdyti;

23- F. V., a.k. ( - ) po savo senelio V. V. mirties ( - ), priėmė palikimą ir faktiškai pradėjo jį valdyti. (b.l. 15-16);

24- M. V., gim. ( - ) , nuolat gyvenančio ( - ) , tėvai: V. V. ir A. S. (b.l. 17, ( - ) atkurtasis gimimo įrašas Nr. 60);

25- Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos įgaliotinio gyventojų į Lietuvos TSR perkėlimo reikalams archyviniame fonde, sąrašų byloje, gyventojų, 1941-02-15 atvykusių į Lazdijų evakuacijos punktą ir 1941-02-16 išsiųstų iš jo į Trakų aps. Žiežmarių vls. (kaimas nenurodytas), sąraše (be datos) įrašyti: V. V., M., g. ( - )m. (vardas, gimimo metai – taip dokumente); V. A., J., g. ( - ) m.; S. L., S., g. ( - ) m.; V. A., V., g. ( - ) m.; V. A., V., g. ( - ) m.; V. E., A., g. ( - ) m.; V. V., A., g. ( - ) m.; V. N., A., g. ( - ) m.; V. S., A., g. ( - ) m.; skiltyje „Paskutinė gyvenamoji vieta“ prie visų pavardžių įrašyta „( - ) Pastaba: daugiau dokumentų apie V. (V.) V. šeimos sudėtį ir A. V. gimimo metus, dokumentų, patvirtinančių, kad minėta šeima visuotinio Lietuvos generalinės srities gyventojų 1942-05-27 surašymo metu gyveno ( - ) , pagal užklausos duomenis, archyve saugomuose fonduose nerasta (b.l. 18, Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2016-02-24 pažyma Nr. R4-233. Pagrindas: F.R-839, ap. 1, b. 161, 1. 13 a.p.);

26- Suvalkų stačiatikių cerkvės 1890-1900 m. metrikų knygose A. V., V. sūnaus, gimimo duomenų nerasta (b.l. 19, Lietuvos valstybės istorijos archyvo 2016-02-23 raštas);

27- Gyventojų registre duomenų apie A. V., gim. ( - ) m., šeiminę padėtį ir mirtį nėra. Jo vaikai: J. K., gim. ( - ) , mirė ( - ) (b.l. 20);

28- Lietuvos TSR vidaus reikalų ministerijos (MVD) Informacinio skyriaus archyviniame fonde Nr. V-135 saugomoje Teistumo informacijos kartotekoje Nr. 4 esančios A. V. (taip dokumente) kortelės Nr. 38786 ir Nuteistųjų asmenų bylų fonde Nr. V-145/40 saugomos A. (dokumentuose ir Alekso) V. (dokumentuose ir V.) kalinio asmens bylos Nr. 582 duomenimis A. (dokumentuose ir A.) V. (dokumentuose ir V.), V. (dokumentuose ir V.), g. ( - )m. (taip dokumentuose; kitur – ( - ) m.), 1949-09-08 (dokumentuose ir 1949-09-12) buvo suimtas ir įkalintas Kaišiadorių m. laikino sulaikymo kameroje (dokumentuose rusų kalba – „???“). Kaišiadorių aps. liaudies teismo 1949-10-17 nuosprendžiu už sunkų kūno sužalojimą, sukėlusį mirtį, pagal BK 142 str. 2 d., nuteistas 10 metų laisvės atėmimo, bausmę atliko LTSR MVD kalėjime Nr. 3 (Kauno m.) ir pataisos darbų kolonijoje Nr. 9 (dokumente rusų kalba – „???-9“), ( - ) mirė LTSR MVD pataisos darbų kolonijų skyriaus ligoninėje Vilniaus m. Pastaba: Lietuvos TSR vidaus reikalų ministerijos (MVD) nepilnai išlikusiuose archyviniuose fonduose A. V. asmens dokumentas (pažyma „Forma 1“) nerastas (b.l. 21, Lietuvos ypatingojo archyvo 2016-08-04 pažyma Nr. P2-2385. Pagrindas: F. V-135, ap. 17, kartoteka Nr. 4, kortelė Nr. 38786; F. V-145/40, ap. 1, b. 582, 1. 3-4, 12, 22, 27,29, 47, 49).

29Iš Kaišiadorių r. apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-53-548/2008 esančių rašytinių įrodymų matyti:

30- F. V., gim. ( - ), yra M. V., V. tėvas (b.l. 7, gimimo pažymėjimas);

31- M. V. mirė ( - ) 63-ių metų amžiaus (b.l. 9, mirties įrašas);

32- V. V. mirė ( - ) 81-ių metų amžiaus (b.l. 8, mirties įrašas);

33- namų valdos (( - ) ) techninės apskaitos byloje nurodyti šios namų valdos savininkai: V. V., M., – 1/5 dalis, V. M., V., – 2/5 dalys, ir V. A., V., – 2/5 dalys. Pažymėta, jog ši namų valda yra įtraukta į asmeninės nuosavybės fondą (b.l. 6);

34- V. V. ir M. V. iki mirties gyveno adresu: ( - ) , Kaišiadorių r. F. V. šiuo adresu gyveno iki 1989 m. (b.l. 12, Kaišiadorių r. sav. administracijos Žiežmearių seniūnijos 2007 m. pažyma);

35- Kaišiadorių r. apylinkės teismo 2008-02-12 sprendime civilinėje byloje Nr. 2-53-548/2008 nurodyta, jog teismo posėdžio metu pareiškėjas F. V. paaiškino, kad ( - ) mirė jo tėvas M. V., o ( - ) mirė senelis, tėvo tėvas, V. V.. Tėvo brolis A. V. nuo 1953 metų dingo be žinios, tačiau teismo tvarka mirusiu nepripažintas. Jo tėvas M. V. ir A. V. nuosavybės teisėmis turėjo po 2/5 dalis, o senelis V. V. 1/5 dalį gyvenamojo namo, esančio ( - ) , Kaišiadorių r. Mirus jo tėvui M. V., senelis V. V. priėmė jo palikimą, faktiškai pradėdamas likusį turtą valdyti, gyveno tame name, mokėjo mokesčius. Po senelio V. V. mirties jis priėmė jo palikimą faktiškai pradėdamas turtą valdyti – gyveno tame name, naudojosi namu, kaip savu, moka mokesčius. Daugiau pretendentų į V. V. palikimą nėra (b.l. 36-37).

36Dalis nurodytų rašytinių įrodymų yra Kaišiadorių r. 2-o notaro biuro notarės Vidos Bietkienės pradėtoje byloje Nr. 163/2008 dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo į ( - ) mirusio F. V. palikimą (byla pradėta 2008-04-21, baigta 2008-07-23).

37Iš Kaišiadorių r. 2-o notaro biuro notarės Vidos Bietkienės pradėtoje byloje Nr. 105/2016 dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo į ( - ) mirusio A. (A.) V. palikimą (byla pradėta 2016-06-13 ir nebaigta) esančių rašytinių įrodymų matyti:

38- Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016-06-13 kreipėsi į notarą dėl ( - ) mirusio A. (A.) V., gimusio ( - ) ( - ) , gyvenusio ( - ) palikimo perėjimo valstybei, nes Nekilnojamojo turto registre mirusiojo vardu yra registruotos nuosavybės teisės į 2/5 dalis gyvenamojo namo ir kitų statinių, esančių adresu: ( - ) Iki šiol paveldėjimo teisės liudijimas valstybei neišduotas (b.l. 1);

39- Pokrovsko vientikių parapijos civilinės būklės 1846-1911 m. aktuose, suvest. Nr. 172, nerastas A. V. (A. W.), V. sūnaus, gim. ( - )m., gimimo liudijimas. Šiuose aktuose rasta: 1896/ 23 gim. A. V. (A. W.), V.ir A. A. S.sūnus, gim. ( - ) N.kaime (b.l. 3, Valstybinio archyvo Suvalkuose 2016-04-20 pažyma, vertimas iš lenkų kalbos);

40- pagal gimimo liudijimą <...> 1896-05-26 <…> atvyko V. V., 35-ų metų amžiaus, N.kaimo valstietis, kartu su liudytojais <...> ir pristatė vyriškos lyties kūdikį, pareikšdamas, kad jį N.kaime šių metų gegužės 12 d. 2-ą valandą po vidurnakčio pagimdė jo žmona A. A., mergautinė pavardė S., 35-ų metų amžiaus. Krikšto, atlikto tą dieną kunigo <...>, metu šiam kūdikiui buvo suteiktas vardas A. <...> (b.l. 9, Valstybinio archyvo Suvalkuose lydraštis apie 1896/ 23 gim. A. V., V.ir A. A. S.sūnaus, gim. ( - ) N., gimimo liudijimo kopijos siuntimą, vertimas iš lenkų kalbos, b.l. 11, gimimo liudijimas, vertimas iš rusų kalbos);

41- ( - ) 8.30 val. VRM OITK ligoninėje, Vilniuje, mirė kalinys V.ij A. V., gim. ( - ) m., nuteistas pagal 142 straipsnį 10 metų bausme (b.l. 6, Lietuvos ypatingojo archyvo išduotas mirties aktas, F. V-145/40, ap. 1, b. 582, 1 47, vertimas iš rusų kalbos);

42- OITK ligoninėje viršininkas su žyma „Slaptai“ praneša Kaišiadorių MGBRS OATS (ZATS), jog kalinys V.ij A. V., gim. ( - )m. ( - ) , iki arešto gyveno ( - ) , rusas, mirė Lietuvos SSR VRM OITK ligoninėje Vilniaus mieste (b.l. 7, Lietuvos ypatingojo archyvo išduotas mirties aktas, F. V-145/40, ap. 1, b. 582, 1 49, vertimas iš rusų kalbos);

43- Žiežmarių darbo žmonių deputatų vykdomojo komiteto 1951-11-02 posėdžio protokolo išrašė nurodyta, jog pripažįstama V., M. ir A. V. asmeninė nuosavybė į namų valdą ( - ) (b.l. 15);

44- Žiežmarių darbo žmonių deputatų taryba 1954-09-27 išvadoje nurodė, kad, išnagrinėjusi pateiktus dokumentus, nustatė, jog V., M. ir A. V. trise pirko asmeninės nuosavybės teisėmis namų valdą ( - ) : 1/5 dalis namų valdos nuosavybės teise priklausė V. V., M., 2/5 dalys – M. V., V., ir likusios 2/5 dalys – A. V., Vosyliaus (b.l. 14).

45Pagal Lietuvos Respublikos CPK 2 str. nuostatas teismas, nagrinėdamas civilinę bylą bei priimdamas sprendimą, privalo tinkamai taikyti ir aiškinti įstatymus. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 12 str. ir 178 str. šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis (faktais), kurių nereikia įrodinėti (Lietuvos Respublikos CPK 182 str.). Lietuvos Respublikos CPK 185 str. nustato, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais.

46Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, kurios esmė – laisvo įrodymų vertinimo principas: teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tam įrodymui, kuris suponuoja vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę ir gali padaryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia teigti, kad labiau tikėtina, jog atitinkamas faktas buvo, nei, kad jo nebuvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-07 nutartis Nr. 3K-3-257/2010, 2010-01-22 nutartis Nr. 3K-3-13/2010, 2009-11-02 nutartis Nr. 3K-3-464/2009).

47Pagal Lietuvos Respublikos CPK 444 str. ir 445 str. teismas ypatingosios teisenos tvarka kompetentingas nustatyti ne bet kokius faktus, bet tik tokius, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga. Teismine tvarka nenustatinėjami faktai, kurie realiai buvo ar yra, tačiau pagal teisę jie neturi juridinės reikšmės.

48Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti, kai yra šios aplinkybės:

491) prašomas nustatyti faktas turi juridinę reikšmę;

502) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą;

513) pareiškėjas negali kitokia, t.y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą, arba pareiškėjas negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą.

52Nagrinėjamu atveju pareiškėja I. V. kreipėsi į teismą dėl dviejų juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo: giminystės santykių ir palikimo priėmimo, tikslu gauti paveldėjimo teisės liudijimą.

53Atkreiptinas dėmesys į tai, kad civiliniams teisiniams santykiams taikytini civilinių teisinių santykių atsiradimo metu galiojantys teisės aktai.

54Įvertinęs bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtus įrodymus, istorinį laikmetį, tuometinį išsilavinimo ir raštingumo lygį, vartotinas kalbas, teismas sprendžia, jog nagrinėjamu atveju labiau tikėtina, kad pareiškėjos I. V. sutuoktinio F. V. tėvas M. V. yra A. V. brolis, todėl nustatytinas šis juridinę reikšmę turintis faktas, nors dokumentuose/ teismui pateiktuose rašytiniuose įrodymuose yra įvairių nurodytų asmenų vardų ir pavardžių variantų. Teismas vis tik laiko, jog dėl dokumentų perrašymo, asmenvardžių vertimo iš vienos kalbos į kitą, net ir žmogiškų klaidų dokumentuose/ teismui pateiktuose rašytiniuose įrodymuose nurodyti vardai F., F., F. laikytini to paties vardo variantais, taip pat ir vardai M., M., M., M.us ir M. bei V., V., V., V., V., V., V., o taip pat ir A., A.as, A., A., A., A.s. Nagrinėjamu atveju pavardės V.as, V.ij, V.is, V., V. taip pat laikytinos tos pačios pavardės variantais.

55Kadangi A. V. mirė ( - ), todėl, sprendžiant jo palikimo priėmimo klausimą, taikytinas tuo metu Lietuvoje nuo 1940-12-02 iki 1965-01-01 galiojęs 1926 m. RTFSR civilinis kodeksas. Pagal šio kodekso 429 str. įpėdinis buvo laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis, buvęs palikimo atsiradimo vietoje, per tris mėnesius nepareiškė notarinei įstaigai savo atsisakymo nuo palikimo.

56Bylos nagrinėjimo teisme metu nustatyta, jog A. V. mirė pataisos įstaigoje, Vilniuje, atlikdamas prievolę valstybei, tačiau jo nuolatinė gyvenamoji vieta iki pat laisvės suvaržymo buvo Žiežmariuose, kartu su tėvu ir broliu įsigytoje namų valdoje, t.y. palikimo atsiradimo vieta – Žiežmariai. Paveldėjimo teisės liudijimas į mirusio A. V. turtą iki šiol niekam neišduotas ir paveldėjimo byla po jo mirties pradėta tik 2016 m. Duomenų apie įpėdinių atsisakymą nuo A. V. palikimo nėra. Įvertinęs bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtus įrodymus, ypač Kaišiadorių r. apylinkės teismo 2008-02-12 sprendime civilinėje byloje Nr. 2-53-548/2008 užfiksuotą pareiškėjos I. V. sutuoktinio F. V. paaiškinimą, teismas sprendžia, jog nagrinėjamu atveju labiau tikėtina, kad po A. V. mirties jam priklausiusia namų valdos dalimi rūpinosi jo tėvas V. V., kuris gyveno namų valdoje, ją prižiūrėjo ir mokėjo mokesčius už ją, t.y. priėmė mirusio A. V. palikimą faktiškai pradėdamas jį valdyti, todėl nustatytinas šis juridinę reikšmę turintis faktas.

57Pareiškėjos I. V. prašomi nustatyti juridinę reikšmę turintys faktai sukels jai teisines pasekmes. Šie juridinę reikšmę turintys faktai nustatytini paveldėjimo teisės liudijimui gauti.

58Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 265-270 str. ir 448 str., teismas

Nutarė

59I. V. pareiškimą tenkinti.

60Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad I. V. sutuoktinio F. V. (a.k. ( - ) gimusio ( - ), mirusio ( - )) tėvas M. V. (gimęs ( - ) m., miręs ( - )) yra A. V. (gimusio ( - )m., mirusio ( - )) brolis;

61Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad I. V. sutuoktinio F. V. (a.k. ( - ) gimusio ( - ), mirusio ( - )) senelis V. V. (gimęs ( - )m., miręs ( - )) po savo sūnaus A. V. mirties ( - ) priėmė jo palikimą faktiškai pradėdamas jį valdyti.

62Šis sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kaišiadorių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Joana... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos I.... 3. Išnagrinėjęs bylą, teismas... 4. Pareiškėja I. V. kreipėsi į teismą prašydama nustatyti du juridinę... 5. - kad jos – pareiškėjos I. V. – sutuoktinio F. V. (a.k. ( - ) gimusio ( -... 6. - kad jos – pareiškėjos I. V. – sutuoktinio F. V. (a.k. ( - ) gimusio ( -... 7. Teismo posėdžio metu pareiškėja I. V. pareiškimą palaikė, prašė jį... 8. Suinteresuoto asmens Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos... 9. Suinteresuoto asmens VĮ Turto banko atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie... 10. Pareiškimas tenkintinas.... 11. Iš šioje civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų matyti:... 12. - pareiškėja I. V., gim. ( - ) , a.k. ( - ) ( - ) susituokė su F. V. M. gim.... 13. - F. V., a.k. ( - ) mirė ( - ) (b.l. 10, mirties liudijimas);... 14. - ( - ) mirusio F. V., a.k. ( - ) palikimą priėmė jo sutuoktinė I. V. (b.l.... 15. - pareiškėja I. V. paveldėjo šį ( - ) mirusio sutuoktinio F. V. turtą:... 16. - V. V., M. sūnus, V. M., V. sūnus, gyvenę Žiežmarių miestelyje, ir V.... 17. - 1965 m. atlikus inventorizaciją, V. V., M., V. M., V., ir V. A., V., namų... 18. - Nekilnojamojo turto registre nurodyta, jog nuosavybės teisės į... 19. - pareiškėjos I. V. sutuoktinis F. V., a.k. ( - ) buvo padavęs pareiškimą... 20. - Kaišiadorių r. apylinkės teismo 2008-02-12 sprendimu civilinėje byloje... 21. - M. V., V., gim. ( - ) m., miręs ( - ), yra V. V., gim. ( - )m., mirusio ( -... 22. - V. V., gim. ( - )m., miręs ( - ), po savo sūnaus M. V. mirties ( - )... 23. - F. V., a.k. ( - ) po savo senelio V. V. mirties ( - ), priėmė palikimą ir... 24. - M. V., gim. ( - ) , nuolat gyvenančio ( - ) , tėvai: V. V. ir A. S. (b.l.... 25. - Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos įgaliotinio gyventojų į Lietuvos... 26. - Suvalkų stačiatikių cerkvės 1890-1900 m. metrikų knygose A. V., V.... 27. - Gyventojų registre duomenų apie A. V., gim. ( - ) m., šeiminę padėtį ir... 28. - Lietuvos TSR vidaus reikalų ministerijos (MVD) Informacinio skyriaus... 29. Iš Kaišiadorių r. apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-53-548/2008... 30. - F. V., gim. ( - ), yra M. V., V. tėvas (b.l. 7, gimimo pažymėjimas);... 31. - M. V. mirė ( - ) 63-ių metų amžiaus (b.l. 9, mirties įrašas);... 32. - V. V. mirė ( - ) 81-ių metų amžiaus (b.l. 8, mirties įrašas);... 33. - namų valdos (( - ) ) techninės apskaitos byloje nurodyti šios namų valdos... 34. - V. V. ir M. V. iki mirties gyveno adresu: ( - ) , Kaišiadorių r. F. V.... 35. - Kaišiadorių r. apylinkės teismo 2008-02-12 sprendime civilinėje byloje... 36. Dalis nurodytų rašytinių įrodymų yra Kaišiadorių r. 2-o notaro biuro... 37. Iš Kaišiadorių r. 2-o notaro biuro notarės Vidos Bietkienės pradėtoje... 38. - Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų... 39. - Pokrovsko vientikių parapijos civilinės būklės 1846-1911 m. aktuose,... 40. - pagal gimimo liudijimą <...> 1896-05-26 <…> atvyko V. V.,... 41. - ( - ) 8.30 val. VRM OITK ligoninėje, Vilniuje, mirė kalinys V.ij A. V.,... 42. - OITK ligoninėje viršininkas su žyma „Slaptai“ praneša Kaišiadorių... 43. - Žiežmarių darbo žmonių deputatų vykdomojo komiteto 1951-11-02... 44. - Žiežmarių darbo žmonių deputatų taryba 1954-09-27 išvadoje nurodė,... 45. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 2 str. nuostatas teismas, nagrinėdamas... 46. Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas... 47. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 444 str. ir 445 str. teismas ypatingosios... 48. Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti, kai yra šios... 49. 1) prašomas nustatyti faktas turi juridinę reikšmę;... 50. 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę... 51. 3) pareiškėjas negali kitokia, t.y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų,... 52. Nagrinėjamu atveju pareiškėja I. V. kreipėsi į teismą dėl dviejų... 53. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad civiliniams teisiniams santykiams taikytini... 54. Įvertinęs bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtus įrodymus, istorinį... 55. Kadangi A. V. mirė ( - ), todėl, sprendžiant jo palikimo priėmimo... 56. Bylos nagrinėjimo teisme metu nustatyta, jog A. V. mirė pataisos įstaigoje,... 57. Pareiškėjos I. V. prašomi nustatyti juridinę reikšmę turintys faktai... 58. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 265-270 str. ir 448 str.,... 59. I. V. pareiškimą tenkinti.... 60. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad I. V. sutuoktinio F. V.... 61. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad I. V. sutuoktinio F. V.... 62. Šis sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui,...