Byla 2-9-607/2016
Dėl žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia

1Tauragės rajono apylinkės teismo teisėja Daiva Žebelienė,

2sekretoriaujant Zelmai Šležienei, Mildai Laurinavičei,

3dalyvaujant ieškovės atstovei B. Z., atstovės atstovui advokatui P. B.,

4atsakovui A. M., jo atstovui advokatui Tomui Leščinskui,

5atsakovo V. P. atstovui advokatui Linui Šarkiui,

6viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka nagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės O. P., atstovaujamos globėjos ir turto administratorės B. Z. ieškinį atsakovams A. M., V. P., Šilutės rajono 2-ojo notarų biuro notarei S. D. dėl žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia

Nustatė

7Ieškovė teismo prašė pirkimo-pardavimo sutartį sudarytą tarp O. P., a.k. ( - ) ir A. M., a.k. ( - ) dėl žemės sklypų: 1) 1,5000 ha žemės sklypą , kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis adresas ( - ), esantis ( - ), kurio kaina 4472 Lt; 2) 1,0500 ha žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis adresas ( - ), esantis ( - ), kurio kaina 2314 Lt; 3) 0,3500 ha žemės sklypas, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis adresas ( - ), esantis ( - ), kurio kaina 766 Lt, (bendras žemės plotas yra 2.9000 ha, žemės sklypo kaina 7552 Lt arba 2187,21 Eur), pripažinti negaliojančia LR CK 1.89 str. pagrindu. Taikyti pilną restituciją, tai yra sugrąžinti ieškovei O. P. visus tris žemės sklypus. Įpareigoti atsakovą V. P. sumokėti žemės pirkėjui A. M. 2187,21 eurą, nes V. P. gavo visas lėšas už parduotą žemę ir jas panaudojo savo reikmių tenkinimui.

8Ieškovės O. P. atstovė B. Z. nurodė, kad O. P. yra jos ir V. P. mama. Nuo 2001 m. mama kasmet gulėjo Švėkšnos ligoninėje. O. P. buvo diagnozuota nepatikslinta kraujagyslinė demensija. Iki 2001 m. ji būdavo agresyvi, neturėjo savo nuomonės, jai visuomet reikėjo patarimo. Jos brolis V. P. išnaudodavo mamą, pasiimdavo jos pensiją, gyveno lengvabūdišką gyvenimą, todėl mama labai išgyveno. 2009-08-26 mama buvo išvežta be sąmonės, nes ištiko insultas, galvoje rastas auglys. Po to mama tapo visiškai neįgali, savęs nebegalėjo prisižiūrėti. Nuo 2009 metų ją slaugė podukra V. S.. Mama griuvinėdavo, jai sukdavosi galva, buvo sulėtėjusi orientacija, sunkiai kalbėjo ir sunkiai vaikščiojo, todėl 2010 metais balandžio mėnesį ji pati vežė mamą į universitetinę ligoninę. Po to, birželio mėnesį vežė į Šilutės ligoninę, nes mama virto ir susilaužė šonkaulius.Po to vežė į Klaipėdą ir komisija mamai paskyrė nuolatinę priežiūrą 2 metams. Mama nemokėjo tvarkytis su pinigais, buvo prasta atmintis, pamiršdavo parduotuvėje pasiimti grąžą. Mama ją pažindavo, tačiau atsakydama į klausimą kalbėdavo visiškai apie kitus dalykus. 2011 metais mama pinigus pažindavo. Mama piktnaudžiavo alkoholiu maždaug nuo 1974 metų iki 2011-06-27, iki brolis Albinas išsivežė į Angliją. Grįžusi iš Anglijos mama gyveno pas ją. 2011-11 mamą paguldė į slaugos skyrių. Mama turėjo savo namą Juknaičių k. Šilutės r. ir tris žemės sklypus. V. P. pasiūlė parduoti mamos namą, pasidalinti pinigus ir rūpintis mama po keturis mėnesius, tačiau broils su tuo nesutiko. Nebuvo kalbos apie žemės pardavimą, nes žemė buvo deklaruojama ir iš žemės mama gaudavo papildomų pajamų. 2012-01-31 V. P. atvažiavo į Pagėgių slaugos skyrių ir išsivežė iš jo mamą į savo namus Kauno raj. Kitą rytą brolis su mama atvažiavo kartu su policija, ir pradėjo reikalauti, kad atiduotų mamai priklausančio nekilnojamojo turto nuosavybės dokumentus. Ji dokumentus atidavė, nes mama nebuvo pripažinta neveiksnia. Mama nieko nesakė, tik sėdėjo ir žiūrėjo, ji nesuvokė kas čia prašoma ir kas daroma. Kalbėjo policijos pareigūnai, o ne mama. Broliui reikėjo mamos nuosavybės dokumentų, nes jis pats niekur nedirbo, neturėjo pinigų iš ko mokėti alimentų, turėjo skolų. 2013 m. kovo mėnesį ji nuvažiavo pas V. P. aplankyti mamos. Tuo metu brolio V. P. nebuvo ir jos niekas neįleido į namo vidų, savo mamą pamatė tik iš tolo, su mama neleido pabendrauti. Mama pastovėjo prie durų, žiūrėjo į ją ir nieko nepasakė, nežino ar mama tada ją atpažino. 2013 m. per motinos dieną norėjo nuvažiuoti pas mamą ir sužinojo, kad jos sveikata yra pablogėjusi ir vėl nuo 2013-05-06 yra slaugos namuose. Kai 2013-05-08 nuvažiavo į slaugos namus, mama ją sunkiai atpažino. Iš slaugos namų mamą parsivežė į savo namus Kentrių k. Pagėgių s.sav. Kai parsivežė mamą, ji buvo labai agresyvi, elgėsi neprotingai, todėl teko vėl paguldyti į Švėkšnos psichiatrinę ligoninę. Netrukus sužinojo, kad nebėra mamos nei namo, nei žemės sklypų, nei pinigų. Spėja, kad žemės sklypų pardavimą organizavo V. P., nes mama tuo metu jau nesiorientavo. Turi išklotinę, kad visą tą laiką iki 2013-03-01 V. P. neturėjo jokių pajamų. O kai pardavė žemės sklypus, t. y. po 2013-03-01 matosi, kad įnešami pinigai į jo banko sąskaitą ir atliekami įvairiausi mokėjimai, mokamos skolos. 2013-03-01 jos mama O. P. buvo asmuo, kuris nesuprato ką daro. Tuo metu mama buvo ne pas ją, tačiau prieš tai, kai buvo pas ją, mama jau tada nesuprato ką daro, blogai jautėsi, nesiorientavo. Buvo atlikti mini protiniai tyrimai, kurie rodė, kad mama nesiorientavo aplinkoje, nesuprato ką daro. 2014-10-10 mama buvo pripažinta neveiksnia ir ji pripažinta mamos globėja. 2013-03-01 mama buvo brolio V. P. namuose. Turi išklotinę, kad visą tą laiką iki 2013-03-01 V. P. neturėjo jokių pajamų. O kai pardavė žemės sklypus, t. y. po 2013-03-01 matosi, kad įnešami pinigai į jo banko sąskaitą ir atliekami įvairiausi mokėjimai, mokamos skolos. Ji deklaravo mamos žemės sklypus 2009, 2010, 2011 m, žolė ten jau tada būdavo mulčiuodama.Už visų sklypų numulčiavimą sumokėdavo 340-350 litų. Mama pati tos žemės nedirbdavo, deklaruodama gaudavo papildomų pajamų ir visi pinigai buvo panaudoti mamos naudai. Už 2009 metus gavo 210,95 Eur, už 2010 m. gavo 246,68 Eur, už 2011 m. gavo 297 Eur. 2012-2015 metais žemės nebedeklaravo, nes nebeturėjo dokumentų. Mano, kad broliui nebuvo būtinybės parduoti tuos tris žemės sklypus. Ji pati ūkininkauja, turi 150 ha nuosavos žemės nuosavos, dalį žemės taip pat nuomoja. Ji pati pilnai tą žemę galėjo dirbti ir mamai duoti materialinę naudą, nors pati mama žemės ir nedirbo.

9Atsakovas V. P. su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad mamos atmintis buvo prasta, tačiau ji atskyrė kas yra gera ir kas bloga. Tarp jo su seserimi B. Z. vyko kalba dėl namo pardavimo. Su B. Z. tarėsi, kad mama rūpintųsi kas pusę metų. B. Z. teigė, kad kol mamai nesuprotezuos dantų, mama pabūtų Juknaičiuose. Sutiko, kad mama rūpintųsi abu kas pusę metų. B. Z. 2011 metais paguldė mamą į slaugos namus jam nieko nesakiusi. Kai nuvažiavo į slaugos namus, mama jam pasakė, kad dukra ją nori patalpinti į senelių namus. Mama tuo metu verkė ir prašė, kad ją išsivežtų, skundėsi, kad blogai pagamino dantų plokštelę. Nežino dėl kokios priežasties mama buvo paguldyta į slaugos ligoninę, su medikais nekalbėjo kokia liga mama serga. Mama jį pažino, suprato apie ką kalba. B. Z. sakė tiesą, kad jis su mama buvo atvažiavę su policija į B. Z. namus. Turto dokumentus norėjo pasiimti mama, o ne jis pats, todėl, kad anksčiau mama buvo parašiusi įgaliojimą B. Z. jos vardu veikti ir tvarkyti turtą, tačiau iš antstolių gavo raštą, kad nesumokėti mokesčiai už komunalines paslaugas. Santykiai su B. Z. buvo prasti, artimų ryšių nebuvo, skirtingi buvo interesai, dėl mamos dalykiškai pasikalbėdavo. Mamą išsivežė į savo namus Kauno raj., skyrė vieną kambarį, deklaravo mamos gyv. vietą, taip pat užsiregistravo pas gydytoją psichiatrą. Nežinojo kokia liga mama serga ir dėl ko lankėsi pas gydytoją psichiatrą. Nežino kiek metų ji buvo gydoma gydytojo psichiatro. Mama puikiai bendravo ir net nebuvo minties kad ji nesugeba suprasti savo veiksmų. Mama mėgo vartoti alkoholį, turėjo prastą atmintį. Mamai priklausantys žemės sklypai buvo nenaudojami, juos reikėjo prižiūrėti, todėl klausė mamos ką su jais daryti. Mama pasakė, kad juos reikia parduoti. Jis nežino ar jie buvo deklaruojami. Per pažįstamą atsirado pirkėjas. Jis nuvežė mamą pas notarę į Šilutę. Mama bendravo su notare ir viską pasirašė. Nebuvo jokių požymių, kad mama kažko nesuprastų. Notarė nereikalavo, kad jis kaip mama lydintis asmuo, pateiktų gydytojo pažymą apie mamos psichinę sveikatą. Mama už parduotus žemės sklypus gavo 12 ar 13 tūkst. litų. Visi tarėsi dėl kainos. Pinigų gavo daugiau negu nurodyta pirkimo-pardavimo sutartyje. A. M. pinigus perdavė mamai grynais pinigais jo automobilyje prieš pasirašant pirkimo – pardavimo sutartį. Notarė pinigų nematė. Pas notarę jis buvo kartu su mama, notarė klausė dėl atsiskaitymo, mama patvirtino, kad pinigus gavo. Pinigai ilgą laiką buvo pas mamą. Ji pati savo pinigais naudojosi: sumokėdavo už kurą, kai kur nors reikėdavo nuvažiuoti; mokėjo už akies operaciją, už kitų gydytojų paslaugas. Jis pats vykdo individualią veiklą, turi registruotą ūkį ir normaliai užsidirba lėšų. Turi paskolą ir pats moka įmokas, taip pat moka alimentus. Nuo 2013-03-01 sąskaitoje matyti įplaukos, nes matomai tada buvo poreikis įsinešti į sąskaitą pinigus. Jis mamos pinigais, gautais už parduotus žemės sklypus, nesinaudojo. 2014 metais mama buvo pripažinta neveiksnia. Jis negali pasakyti kodėl taip greitai pablogėjo mamos sveikata. Mano, kad jai buvo duodami per dideli vaistų kiekiai. Ieškovės ieškinį prašė atmesti.

10Atsakovas A. M. su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad jis ūkininkauja. Vieną dieną jam paskambino brolis Stasys ir pasakė, kad V. P. parduoda žemę. Tada jis susiskambino su V. P.. Susitiko su V. P. ir jo mama, jie aprodė žemės sklypus. Žemės sklypuose nebuvo žemės sklypų ribų, vienas sklypas buvo pilnas kelmų. Nutarė pirkti žemės sklypus, sutarė žemės sklypų kainą ir važiavo pas notarę. Pas notarę užsakė pažymą ir po trijų dienų pasirašė sutartį. Nežino ar brolis su V. P. buvo pažįstami. Pats bendravo su O. P., ji sakė, kad jai žemė nereikalinga, jos nebedirba. O. P. kalbėjo protingai. Sklypų kainą 13000 litų nurodė pati O. P.. Žemės pardavėjai sutiko sumokėti už dokumentų sutvarkymą. Pirkimo-pardavimo sutartyje trijų žemės sklypų kaina buvo nurodyta 7552 litų, nes ta žemė buvo neseniai išpirkta, todėl mokesčių inspekcija būtų atskaičiavusi mokesčius. Jis darė atsakovams gera, kad jie neturėtų sumokėti mokesčių valstybei. Apie mokesčius valstybei paaiškino notarė. Nurodė žemės sklypų kainą pagal registrų centro pažymas. Neatsimena, ar notarė prašė pateikti kokį dokumentą apie O. P. sveikatos būklę. Notarė tik paklausė ar jie yra atsiskaitę. Jis notarei nesakė, kad O. P. sumokėjo 13000 litų. Pinigus sumokėjo automobilyje, V. P. perskaičiavo paduotą pinigų sumą, o paskui O. P. pinigus įsidėjo į rankinuką; sakė, kad neš pasidėti į banką. Notaro kabinete jie visi visą laiką buvo kartu. Nebuvo tokio momento, kad notarė būtų pasilikusi kabinete viena su močiute. Teismo prašė ieškinį atmesti.

11Tretysis asmuo S. D. su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad atsiliepime nurodytus argumentus tvirtina. 2013-03-01 dieną į notaro biurą atvyko pardavėja O. P., ją lydėjo sūnus V. P. ir pirkėjas A. M.. Pardavėja išreiškė norą parduoti jos vardu registruotus tris žemės sklypus Juknaičių seniūnijoje. Pardavėja turėjo visus reikiamus dokumentus, pasakė žemės sklypų kainą ir ji ruošė žemės sklypų pirkimo – pardavimo sutartį. Tiksliai neatsimena, bet mano, kad jie visi trys buvo atvažiavę du kartus. Sandorio tvirtinimo dieną buvo visi trys. Buvo patikrinti registro duomenys ar O. P. yra veiksni. Jai, kaip notarei, nekilo minčių, kad O. P. nesupranta savo veiksmų. O. P. pati kalbėjo, pasakojo kur gyvena, kad nebegali dirbti tos žemės. O. P. mokėjo pasirašyti ir pati pasirašė. Pas notarą vyksta pokalbis, su asmenimis bendraujama trumpai, iš bendro pokalbio vertina asmens sveikatos būklę, todėl neįmanoma nustatyti, kad asmuo anksčiau yra lankęsis pas gydytojus psichiatrus. Kainą susitarė pats pirkėjas ir pardavėjas, o ji parduodamų žemės sklypų kainos tikrai nepadėjo nustatyti. Sutartyje užteko, kad pasirašė O. P.. Nežino, kad žemės sklypai buvo parduoti už kitokią sumą, šalys sakė, kad jie yra pilnai atsiskaitę. Prieš tai buvo tvirtinusi O. P. pastatų ir žemės sklypo namų valdos pirkimo - pardavimo sutartį. Pastatus pardavė ne pati O. P., o įgaliotas asmuo, nes įstatymas to nedraudžia. Ieškinį prašė atmesti.

12Ieškinys įrodytas ir tenkintinas iš dalies.

132014-07-15 teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizės aktu Nr. 85TPK-244/2014 (b.l. 12, 14-17) nustatyta, kad O. P. nuo 2001m. objektyviai fiksuojami nuotaikos, emocijų sutrikimai. Nuo 2007 m.stebimos prastėjančios kognityvinės funkcijos (2007-05-26 MMSE rezultatai liudija lengvą pažinimo sutrikimą 24 balai); 2008-03-15 MMSE -19 balų, atitinka vidutinį kognityvinį defektą). 2009-08-19 - 2009-08-26 tiriamoji gydyta dėl lakūnarinio išeminio galvos smegenų insulto vidurinės smegenų arterijos srityje, po ko stebėtas kognityvinių funkcijų regresas bei ryškėjanti socialinė dezadaptacija (2010-09-16 nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis; 2010-09-01 MMSE tyrimo rezultatas-12 balų, vidutinio sunkumo pažinimo sutrikimas, 2010-09-08 nustatyta nepatikslintos kraujagyslinės demencijos diagnozė. O. P. nustatyta nepatikslintos krajagyslinės demencijos (įgytos silpnaprotystės) diagnozė.

142014-10-10 Tauragės rajono apylinkės teismo sprendimu (b.l. 8-9) O. P., gim. ( - ), gyv. ( - ) pripažinta neveiksnia.

152014-11-12 Tauragės rajono apylinkės teismo nutartimi neveiksniai O. P., gim. ( - ), nustatyta globa, jos globėja ir turto administratore paskirta B. Z. (b.l. 10-11).

16Specialiojo nuolatinės preižiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažyma (b.l. 22) nustatyta, kad O. P. nustatytas specialuis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis nuo 2010-09-15 iki 2012-09-15.

17Išrašu iš medicinos dokumentų (b.l. 23) nustatyta, kad O. P. gydėsi Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namuose nuo 2011-11-18- 2012-01-31. Atvykusi skundėsi bloga atmintimi, galvos svaigimu, apsunkinta eisena, galūnių tirpimu, blogu miegu.Būklė patenkinama, mąstymas sulėtintas.

182013-03-01 pirkimo-pardavimo sutartimi nustatyta (b.l. 25-30), kad O. P. 2013-03-01 pardavė A. M. tris žemės sklypus : 1,5000 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ); 1,0500 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ); 0,3500 ha žemės sklypą,esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ), viso už 7 552 Lt. 7 552 Lt. A. M. sumokėjo O. P. iki šios sutarties patvirtinimo. Pirkimo-pardavimo sutartimi O. P. minėtus žemės sklypus perdavė A. M., A. M. juos priėmė. Pirkimo-pardavimo sutartį patvirtino Šilutės rajono 2-ojo notaro biuro notarė S. D..

192014-06-10 Nutarimu nutraukti ikiteisminį tyrimą Nr. 29-1-00104-13 (b.l. 33-35) nustatyta, kad 2013-05-17 Tauragės apskrities VPK Pagėgių PK buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. Nr. 29-1-00104-13 pagal požymius nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 182 str.1d. Ikiteisminis tyrimas pradėtas pagal B. Z. ir jos mamos O. P. pareiškimus, kuriuose nurodoma, kad V. P. 2012-03-22 pardavė mamai O. P. priklausantį gyvenamąjį namą, resantį Šilutės r., Juknaičių k. Žirgo g., 2013-03-01 pardavė tris žemės sklypus, esančius Šilutės r. Vyžių k. ir Klugonų k. Be to, 2013-05-07 mamai gulint Kauno r. Vilkijos slaugos ligoninėje, V. P. be pastarosios žinios kortele nuo jos sąskaitos nuėmė 6000 Lt. Nutarta nutraukti ikiteisminį tyrimą, nes nepadarytos veikos, numatytos BK 182 str.1d. ir 183 str.

202016-03-22-2016-04-28 Teismo psichiatrijos ekspertizės aktu 82 TPK-9/2016 (b.l. 130-136) nustatyta, kad dėl stuburo skausmų, torakalinių slankstelių kompresinio lūžio O. P. 2007 m. buvo skirti spec. poreikiai nuolatinė priežiūra, 2008-2010 skirtas nuolatinės slaugos poreikis dėl labai riboto judėjimo. 2007 m. buvo praeinantis galvos smegenų kraujotakos sutrikimas. 2009 m. persirgo išeminiu insultu. 2010-2012 m. vėl peržiūrėti spec. poreikiai, jau vyravo demensijos simptomai (MMSE 12 balų, Bartelio indeksas 35 balai), buvo diagnozuota galvos smegenų ir širdies išemija. 2012-01-31 sūnus motiną pasiėmė pas save, į Kauno raj. 2012-09-16 – iki 2014 -11-14 peržiūrėti spec. poreikiai ir nustatytas nuolatinės priežiūros poreikis, pagal kriterijų 2.18 punktą (demensija) (MMSE -15 balų, Blessedo demensijos skalė 12 balų). 2013-03-01 tarp tiriamosios ir A. M. sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis, tiriamoji pardavė tris žemės sklypus. Tuo metu kliniškai jau keleri metai buvo stebėta O. P. dezorientacija laike, dalinė dezorientacija vietoje, nusilpusios kognityvinės funkcijos, stebimi atminties sutrikimai, kritika formali, silpstantys higieniniai įgūdžiai. Nurodymus supranta, emocijos monotoniškos, dėmesio koncentracija nusilpusi. Praeityje daug metų piktnaudžiavo alkoholiu. Toks svyravimas protinės būklės mini tyrimo duomenų (MMSE) yra būdinga tik kraujagyslinei demencijai, nes mokslinėje literatūroje nurodoma, kad kraujagyslinės demencijostėkmei yra būdingi šviesūs periodai (luicidiniai langai). Tačiau tas pagerėjimas niekada nesiekia sveiko žmogaus psichinės būklės. Šios demencijos tėkmė gali būti ūmi (poinsultinė) ir palaipsniui besivystanti silpnaprotystė. O. P. mišria kortikine ir subkortikine kraujagysline demencija (F01.3); sudarydama ir pasirašydama žemės sklypų pardavimo sutartį 2013-03-01 Šilutės rajono 2-ajame notarų biure, nesuprato savo veiksmų reikšmės ir negalėjo jų valdyti.

21Šilutės rajono savivaldybės administracijos Juknaičių seniūnijos seniūno raštu (b.l. 152) nustatyta, kad O. P., iki 2011 metų gyvenusi Juknaičių seniūnijoje ( - ), 2012-2015 metais Juknaičių seniūnijoje nedeklaravo žemės ūkio naudmenų išmokoms gauti.

22Pagėgių savivaldybės Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų raštu (b.l. 178) nustatyta, kad O. P. Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių slaugos namuose, ligoninės padalinyje gydyta nuo 2011-11-18 iki 2012-01-31 dėl pablogėjusios sveikatos terapinio profilio ligos. Vizitacijų metu pastebėta klampus, sulėtintas mąstymas (užsifiksuodavo į vieną temą, pasakodavo tą pačią temą kelis kartus, lėtai pereidavo nuo vieno klausimo prie kito). Vizitacijos metu būdavo sudirgusi, nerami, blogos nuotaikos, vartojo psichiatro paskirtus vaistus. Personalo pastebėjimu O. P. kartais nerasdavo palatos, nežinojo kur tualetas.

23Pasisakydamas dėl CK 1.89 normos aiškinimo ir taikymo, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad teismai, nagrinėdami ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, kai sandorį sudarė fizinis asmuo, negalėjęs suprasti savo veiksmų reikšmės, turi atsižvelgti į duomenis apie šio asmens būseną sandorio sudarymo metu ir sudaryto sandorio turinį (sandorio naudingumą ar žalingumą, pagrįstumą ir kt.). Asmens būseną, kaip juridinį faktą, gali patvirtinti teismo psichiatrinė ekspertizė, tačiau teismas privalo vertinti ir kitus įrodymus, patvirtinančius ar paneigiančius tam tikrą asmens būseną sandorio sudarymo metu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. K. v. V. C., bylos Nr. 3K-3-451/2005; 2009 m. birželio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje M. A. K. v. V. Z. ir kt., bylos Nr. 3K-3-278/2009; 2009 m. lapkričio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje B. S. S. v. S. S. ir kt., bylos Nr. 3K-3-421/2009; kt.). Taigi ekspertizės aktą teismas vertina pagal vidinį savo įsitikinimą, kaip ir kitus įrodymus, o vidinis teismo įsitikinimas dėl eksperto išvados turi susiformuoti visapusiškai, išsamiai ir objektyviai ištyrus visus byloje esančius įrodymus. Turi būti įvertinami įrodymai, kurie patvirtina ar paneigia ekspertizės akte ir išvadoje esančias aplinkybes, o atliekant šį vertinimą atsižvelgiama į visų įrodymų tikslumą, detalumą, išsamumą, patikimumą, prigimtį ir kitas svarbias aplinkybes, sudarančias pagrindą eksperto išvadą vertinti patikimu įrodymu arba priešingu atveju motyvuotai spręsti, kad eksperto išvados yra nepagrįstos ir teismas jomis kaip įrodymais nesivadovaus. Taigi ekspertizės aktas turi būti vertinamas kartu su kitais įrodymais pagal bendrąsias įrodymų vertinimo taisykles (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UADB ,,Ergo Lietuva“ v. H. P. B., bylos Nr. 3K-3-503/2009; 2010 m. gegužės 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. M. v. E. N., bylos Nr. 3K-3-163/2010; kt

24Vertinant asmens –O. P. veiksnumą 2013 m. kovo 1 d. sandorio sudarymo metu teismas vadovaujasi teismo paskirtos 2016-03-22-2016-04-28 Teismo psichiatrijos ekspertizės aktu 82 TPK-9/2016 (b.l. 130-136), kad O. P. sirgo mišria kortikine ir subkortikine kraujagysline demencija (F01.3), kad ji sudarydama ir pasirašydama žemės sklypų pardavimo sutartį 2013-03-01 Šilutės rajono 2-ajame notarų biure, nesuprato savo veiksmų reikšmės ir negalėjo jų valdyti.Ekspertizės akto išvados paremtos medicininiais dokumentais iš įvairių gydymo įstaigų ir juose esančiais įrašais apie ieškovės sveikatos būklę nuo 2001 m.Ekspertizės akto duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad O. P. būklė pablogėjo dar prieš ginčijamo sandorio sudarymą ir palaipsniui vis blogėjo. Iš ekspertizės akto matyti, kad O. P. 2010-2012 m. vėl peržiūrėti spec. poreikiai, jau vyravo demensijos simptomai (MMSE 12 balų, Bartelio indeksas 35 balai), buvo diagnozuota galvos smegenų ir širdies išemija. 2012-09-16 – iki 2014 -11-14 peržiūrėti spec. poreikiai ir nustatytas nuolatinės priežiūros poreikis, pagal kriterijų 2.18 punktą (demensija) (MMSE -15 balų, Blessedo demensijos skalė 12 balų). Sandorio sudarymo data-2013-03-01, tačiau ekspertizės aktu konstatuota, kad (b.l. 130-136), tuo metu kliniškai jau keleri metai buvo stebėta O. P. dezorientacija laike, dalinė dezorientacija vietoje, nusilpusios kognityvinės funkcijos, stebimi atminties sutrikimai, kritika formali, silpstantys higieniniai įgūdžiai. Nurodymus supranta, emocijos monotoniškos, dėmesio koncentracija nusilpusi. Ekspertizės akte esantys duomenys apie O. P. sveikatos būklę išsamūs, pakankami ir leidžiantys konstatuoti ieškovės būklę sandorio sudarymo metu. Abejoti medicininiuose dokumentuose esančių įrašų tikrumu ir patikimumu teismas neturi pagrindo. Teismas įvertina tą aplinkybę, kad ieškovės susirgimas ne momentinis.

252016-03-22-2016-04-28 Teismo psichiatrijos ekspertizės akte 82 TPK-9/2016 (b.l. 130-136), ir išvadoje esančias aplinkybes dėl ieškovės O. P. būsenos patvirtina 2014-07-15 teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizės aktas Nr. 85TPK-244/2014 (b.l. 12, 14-17), kuriuo nustatyta, kad O. P. nuo 2001m. objektyviai fiksuojami nuotaikos, emocijų sutrikimai. Nuo 2007 m. stebimos prastėjančios kognityvinės funkcijos (2007-05-26 MMSE rezultatai liudija lengvą pažinimo sutrikimą 24 balai); 2008-03-15 MMSE -19 balų, atitinka vidutinį kognityvinį defektą). 2009-08-19 - 2009-08-26 tiriamoji gydyta dėl lakūnarinio išeminio galvos smegenų insulto vidurinės smegenų arterijos srityje, po ko stebėtas kognityvinių funkcijų regresas bei ryškėjanti socialinė dezadaptacija (2010-09-16 nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis; 2010-09-01 MMSE tyrimo rezultatas-12 balų, vidutinio sunkumo pažinimo sutrikimas, 2010-09-08 nustatyta nepatikslintos kraujagyslinės demencijos diagnozė.

26Kiti rašytiniai įrodymai – išrašas iš medicininių dokumentų ( b.l. 23), kuriuo nustatyta, kad O. P. gydėsi Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namuose nuo 2011-11-18- 2012-01-31; atvykusi skundėsi bloga atmintimi, galvos svaigimu, apsunkinta eisena, galūnių tirpimu, blogu miegu; būklė patenkinama, mąstymas sulėtintas, klampus; Pagėgių savivaldybės Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų raštas (b.l. 178), kuriuo nustatyta, kad O. P. Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių slaugos namuose, ligoninės padalinyje gydyta nuo 2011-11-18 iki 2012-01-31 dėl pablogėjusios sveikatos terapinio profilio ligos, kad vizitacijų metu pastebėta klampus, sulėtintas mąstymas (užsifiksuodavo į vieną temą, pasakodavo tą pačią temą kelis kartus, lėtai pereidavo nuo vieno klausimo prie kito);vizitacijos metu būdavo sudirgusi, nerami, blogos nuotaikos, vartojo psichiatro paskirtus vaistus; personalo pastebėjimu O. P. kartais nerasdavo palatos, nežinojo kur tualetas, patvirtina 2016-03-22-2016-04-28 Teismo psichiatrijos ekspertizės akte 82 TPK-9/2016 (b.l. 130-136) ir išvadoje esančias aplinkybes dėl ieškovės O. P. būsenos.

27Faktą, kad ieškovė O. P. negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ir negalėjo jų valdyti, patvirtina ir kiti byloje surinkti įrodymai. Po ginčijamo sandorio sudarymo praėjus vos dviem su puse mėnesio, atlikdamas ikiteisminį tyrimą Nr. 29-1-00104-13 Tauragės apskities VPK Pagėgių policijos komisariato tyrėjas R. A. 2013-05-17 negalėjo atlikti liudytojos O. P. apklausos, nes liudytojo apklausos protokolu (b.l. 179) nustatyta, kad liudytoja užduoto klausimo esmės nesupranta, nieko paaiškinti nesugeba. 2014-06-10 Nutarimu nutraukti ikiteisminį tyrimą (b.l. 33-35) nustatyta, kad tyrimo metu 2013-06-26 O. P. parodė, kad sūnus V. duodavo pasirašyti ant kažkokių lapų; ji pasirašinėjo ten, kur parodydavo sūnus, tačiau už ką pasirašydavo nežino.

28Ieškovės atstovės B. Z. paaiškinimu nustatyta, kad mama O. P. ilgą laiką, t.y. nuo 1974 m. iki 2011 m. piktnaudžiavo alkoholiu, nuo 2001 m. buvo gydoma ir psichiatrijos skyriuose, nuo 2009 m. po patirto insulto, mama visiškai neįgali, savęs nebegalėjo prisižiūrėti, buvo slaugoma, jai sukdavosi galva, buvo sulėtėjusi orientacija, sunkiai kalbėjo ir sunkiai vaikščiojo; kad mama nemokėjo tvarkytis su pinigais, buvo prasta atmintis, pamiršdavo parduotuvėje pasiimti grąžą, kad mama ją pažindavo, tačiau atsakydama į klausimą kalbėdavo visiškai apie kitus dalykus; kad 2013-03-01 mama buvo ne pas ją, tačiau prieš tai kai buvo pas ją, mama jau tada nesuprato ką daro, blogai jautėsi, nesiorientavo.

29Liudytojai S. G., O. G., J. Z., kurie bendravo su ieškove, pastebėjo ieškovės O. P. psichikos sutrikimus, keistą, neadekvatų elgesį. Liudytoja S. G. parodė, kad 2011 metais matydavo, kad O. P. gulėdama Pagėgių slaugos ligoninėje elgdavosi neadekvačiai, lįsdavo į svetimas spinteles, guldavosi į kitų lovas. Laikui bėgant O. P. sveikata vis blogėjo, ji visus koliodavo, nebepažindavo. Kai O. P. grįžo į B. Z. namus iš V. P. namų, jos psichinė sveikata tada buvo dar pablogėjusi, ji išeidavo lauk ir eidavo nežinodama kur, kieme ją su vežimėliu pririšdavo, o ji draskydavosi, išsirengdavo. Liudytojas J. Z. parodė, kad nuo 2011 m. O. P. apgyvendino savo namuose, nes ji savimi nepasirūpino; kad vieną sakinį pasakydavo protingai, bet paskui pradėdavo nežinia ką kalbėti; kad vežė gydyti į Švėkšną, nes ji naktimis vaikščiodavo, šūkaudavo; kad parsivežus iš V. P. ieškovę, 2013 m. 05 mėn., jos sveikatos būklė buvo dar blogesnė: ji elgėsi neadekvačiai, su išmatomis tepliodavo sienas. Liudytoja Liudytoja O. G. parodė, kad pažįsta B. Z. mamą Oną nuo 2011 metų vasaros, ją aplankydavo, tačiau nuosekliai pasikalbėti su ja neidavo; kai O. P. grįžo iš sūnaus, jos sveikatos būklė buvo pablogėjusi, su ja buvo sunku susikalbėti.

30Teismas laiko, kad kiti byloje esantys įrodymai nepaneigė 2016-03-22-2016-04-28 Teismo psichiatrijos ekspertizės akto 82 TPK-9/2016 (b.l. 130-136) išvados. Teismas laiko, kad byloje surinktų įrodymų visuma yra pakankama patvirtinti faktui, jog 2013 m. kovo 1 d. sandorio sudarymo dieną O. P. nesuprato savo veiksmų reikšmės ir negalėjo jų valdyti. Pirkimo-pardavimo sutartis, sudaryta tarp O. P., a.k. ( - ) ir A. M., a.k. ( - ) dėl žemės sklypų: 1) 1,5000 ha žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis adresas ( - ), esančio ( - ), kurio kaina 4472 Lt; 2) 1,0500 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis adresas ( - ), esančio ( - ), kurio kaina 2314 Lt; 3) 0,3500 ha žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis adresas ( - ), esančio ( - ), kurio kaina 766 Lt, (bendras žemės plotas yra 2.9000 ha, žemės sklypo kaina 7552 Lt arba 2187,21 Eur), pripažintina negaliojančia LR CK 1.89 str. pagrindu, t.y. kad ieškovė O. P. sudarydama sutartį su atsakovu A. M., buvo tokios būsenos, kad negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti.

31Atsakovai V. P., A. M., tretysis asmuo notarė S. D. tvirtino, kad ieškovės O. P. sveikatos būklė sandorio sudarymo dieną buvo normali, ji kalbėjo protingai ir suprato savo veiksmus. Atsakovas V. P. nurodė, kad pati mama bendravo su notare ir viską pasirašė.Nebuvo jokių požymių, kad mama kažko nesuprastų. Asakovas A. M. nurodė, kad pats bendravo su O. P., ji sakė, kad jai žemė nereikalinga, jos nebedirba; O. P. kalbėjo protingai. Sklypų kainą 13000 litų nurodė pati O. P.. Tretysis asmuo notarė S. D., tvirtinusi ginčo sandorį, nurodė, kad jai, kaip notarei nekilo jokių įtarimų dėl O. P. sveikatos būklės: O. P. pati kalbėjo, pasakojo kur gyvena, kad nebegali dirbti tos žemės, nurodė žemės sklypų pardavimo kainą, mokėjo pasirašyti ir pati pasirašė. Atsakovų V. P., A. M., trečiojo asmens notarės S. D. paaiškinimų teismas nelaiko patikimais, nes tarp jų ir byloje surinktų įrodymų yra prieštaravimų. Remiantis 2013-03-01 pirkimo-pardavimo sutarties 3.1.p. bendra žemės sklypų kaina yra 7552 Lt. (b.l. 25-31). Tačiau tiek atsakovas V. P., kuris 2013-03-01 pas notarę buvo kaip O. P. lydintis asmuo, tiek atsakovas A. M. tvirtino teismui, kad žemės sklypų kaina buvo 13000 litų, atsakovas A. M. notarei nesakė, kad O. P. sumokėjo 13000 litų. Tretysis asmuo S. D. aiškino, kad O. P. nurodė žemės sklypų pardavimo kainą. Teismui tai kelia abejonę, nes pagal atsakovą A. M., tarp jų su O. P. sutarta suma buvo viena - 13000 Lt., o kita-7552 Lt. nurodyta notarei. Pagal esamus byloje rašytinius įrodymus - išrašus iš medicininių dokumentų, ekspertizės aktus, ieškovės sveikatos būklė neleistų ieškovei perprasti situaciją.Sandorio sudarymo dieną ieškovei O. P. buvo sukakę 77 metai amžiaus, tačiau notarė nepasiteiravo O. P. apie jos psichinę sveikatą ir nereikalavo, kad V. P. kaip lydintis asmuo pateiktų gydytojo pažymą apie mamos psichinę sveikatą ar tam, kad įsitikintų senyvo amžiaus sveikatos būkle, iki sudarant sandorį pabendrautų su ja atskirai nuo ją lydinčio asmens.

32Atsakovai V.P., A. M. tvirtino, kad iki sandorio sudarymo A. M. pinigus sumokėjo O. P. automobilyje, kad V. P. perskaičiavo paduotą pinigų sumą, o paskui O. P. pinigus įsidėjo į rankinuką, sakė, kad neš pasidėti į banką. Ši nurodyta aplinkybė sudaro pagrindą suabejoti O O. P. sveikatos būkle, kad ji nesugebėjo susitvarkyti su pinigais, nes paduotą pinigų sumą perskaičiavo V. P.. Nepateikta įrodymų, kad gautus pinigus už žemės sklypus O. P. įnešė į banko sąskaitą.

33Teismas atsižvelgia ir į sudaryto sandorio turinį (sandorio naudingumą ar žalingumą, pagrįstumą ir kt.). 2016-03-22-2016-04-28 Teismo psichiatrijos ekspertizės aktu 82 TPK-9/2016 (b.l. 130-136) nustatyta, kad dėl stuburo skausmų, torakalinių slankstelių kompresinio lūžio O. P. 2007 m. buvo skirti spec. poreikiai nuolatinė priežiūra. Iš šių duomenų darytina išvada, kad O. P. pati pasirūpinti ginčo žemės sklypais negalėjo jau nuo 2007m. Ieškovės atstovės B. Z. paaiškinimu nustatyta, kad ji padėjo mamai O. P. tvarkytis su žemės sklypais: ji pati deklaravo žemės sklypus Nacionalinei mokėjimo agentūrai 2009, 2010, 2011 metais ir tokiu būdu O. P. gaudavo papildomų pajamų, kurios būdavo panaudojamos jos naudai.Už 2009 metus gavo 210,95 Eur, už 2010 m. gavo 246,68 Eur, už 2011 m. gavo 297 Eur. (t.2, b.l. 2). Šilutės rajono savivaldybės administracijos Juknaičių seniūnijos seniūno raštu (b.l. 95) nustatyta, kad O. P., gyvenusi Juknaičių seniūnijoje ( - ), iki 2011 metų Juknaičių seniūnijoje deklaravo žemės ūkio naudmenas; nuo 2012 m. žemės ūkio naudmenų deklaravimą nutraukė. B. Z. paaiškinimu nustatyta, kad deklaravimą nutraukė todėl, kad 2012-01-31 atsakovui V. P. išsivežus iš ( - ) mamą ir policijos pagalba iš jos išreikalavus O. P. nekilnojamojo turto dokumentus, neturėjo dokumentų žemės ūkio naudmenų deklaravimui. Atsakovas V. P. aiškino, kad žemės sklypai buvo nenaudojami, juos reikėjo prižiūrėti, todėl klausė mamos ką daryti; mama pasakė, kad juos reikia parduoti. Šis atsakovo argumentas teismo vertinamas kritiškai, nes iš surinktų įrodymų matosi, kad žemės sklypai buvo nenaudojami jau nuo 2007 m., tačiau žemės sklypais rūpinosi, kad jie būtų tinkamai sutvarkyti ir žemės ūkio naudmenos būtų deklaruotos, ieškovės duktė B. Z.. Iš surinktų įrodymų darytina išvada, kad ginčo sandoris ieškovei buvo nenaudingas, ieškovė prarado galimybę savo dukters ir globėjos padedama gauti kasmet papildomas išmokas iš Nacionalinės mokėjimo agentūros ir panaudoti jas savo interesais.

34Kai sandoris, pagal kurį asmuo gavo turtą, pripažintas negaliojančiu nuo jo sudarymo momento, taikoma restitucija (CK 6.145 straipsnio 1 dalis).

35Ieškovė prašo pripažinus pirkimo-pardavimo sandorį negaliojančiu, taikyti pilną restituciją, tai yra sugrąžinti ieškovei O. P. visus tris žemės sklypus. Įpareigoti atsakovą V. P. sumokėti žemės pirkėjui A. M. 2187,21 eurą, nes V. P. gavo visas lėšas už parduotą žemę ir jas panaudojo savo reikmių tenkinimui. Ieškovės reikalavimas dalyje dėl įpareigojimo atsakovą V. P. sumokėti žemės pirkėjui A. M. 2187,21 eurą už grąžinamus žemės sklypus atmestinas. V. P. nėra ginčijamo sandorio šalis. Restitucija taikoma tik tarp sandorių šalių. Nagrinėjamoje byloje jam nėra pareikšti savarankiški reikalavimai dėl neteisėto praturtėjimo ar kt. 2014-06-10 Nutarimu nutraukti ikiteisminį tyrimą Nr. 29-1-00104-13 (b.l. 33-35) nutarta nutraukti ikiteisminį tyrimą, nes nepadarytos veikos, numatytos BK 182 str.1d. ir 183 str. Byloje taip pat nėra pateikta jokių įrodymų, kad V. P. gavo visas lėšas už parduotą O. P. žemę ir jas panaudojo savo reikmių tenkinimui.

36Pripažinus sandorius negaliojančiais pagal CK 1.89 str. atsiranda sandorių negaliojimo pasekmė – dvišalė restitucija (CK 1.89 str.2d., 1.80 str.2d.), kai kiekviena sandorio šalis grąžina visa tai, ką gavo pagal tokį sandorį, t.y. šalys grąžinamos į padėtį, buvusią iki sandorio sudarymo. Taikytina restitucija natūra (CK 6.145 str., 6.146 str.).

37Likusioje dalyje ieškinys atmestinas.

38Dėl bylinėjimosi išlaidų

39Ieškovės atstovė B. Z. prašė priteisti iš atsakovų 250 Eur išlaidų advokato P. B. pagalbai apmokėti. Atsakovas V. P. prašė priteisti iš ieškovės 330 Eur išlaidų advokato L.Šarkio pagalbai apmokėti. Atsakovas A. M. prašė priteisti iš ieškovės 550 Eur išlaidų advokato T.Leščinsko pagalbai apmokėti.

40Civilinio kodekso 98 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Ieškovės O. P. naudai priėmus sprendimą, iš atsakovo A. M. ieškovės O. P. atstovei B. Z. priteistina 250 Eur turėtų bylinėjimosi išlaidų; 226,56 Eur žyminio mokesčio valstybei, nuo kurio mokėjimo buvo atleista B. Z. suteikus jai antrinę teisinę pagalbą (LR CPK 80 str., 96 str.).

41Atsakovo V. P. atžvilgiu ieškinys atmestas, todėl iš ieškovės O. P. atstovės B. Z. atsakovui V. P. priteistina 330 Eur turėtų bylinėjimosi išlaidų.

42Kadangi ieškinys tenkintas atsakovo A. M. atžvilgiu, A. M. jo turėtos bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

43Dėl laikinųjų apsaugos priemonių.

44Tauragės rajono apylinkės teismo 2015 m. gegužės 25d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės –panaikintinos (CPK 150 str. 2 d.).

45Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 270 str., teismas

Nutarė

46Ieškinį tenkinti iš dalies.

47Pirkimo-pardavimo sutartį sudarytą tarp O. P., a.k. ( - ) ir A. M., a.k. ( - ) dėl žemės sklypų: 1) 1,5000 ha žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis adresas ( - ), esančio ( - )kaime, kurio kaina 4472 Lt; 2) 1,0500 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis adresas ( - ), esančio ( - ), kurio kaina 2314 Lt; 3) 0,3500 ha žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis adresas ( - ), esantis ( - ), kurio kaina 766 Lt, (bendras žemės plotas yra 2.9000 ha, žemės sklypo kaina 7552 Lt arba 2187,21 Eur), pripažinti negaliojančia LR CK 1.89 str. pagrindu.

48Taikyti restituciją natūra ir ieškovės O. P. nuosavybėn grąžinti žemės sklypus: 1) 1,5000 ha žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis adresas ( - ), esantį ( - ), kurio kaina 4472 Lt; 2) 1,0500 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis adresas ( - ), esantį ( - ), kurio kaina 2314 Lt; 3) 0,3500 ha žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis adresas ( - ), esantį ( - ), kurio kaina 766 Lt, (bendras žemės plotas yra 2.9000 ha, žemės sklypo kaina 7552 Lt arba 2187,21 Eur).

49Priteisti iš ieškovės O. P. atsakovui A. M. 2187,21 Eur.

50Priteisti iš atsakovo A. M. ieškovės O. P. atstovei B. Z. 250 Eur turėtų bylinėjimosi išlaidų; valstybei -226,56 Eur žyminio mokesčio žyminio mokesčio (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos surenkamoji sąskaita Nr. ( - ), juridinio asmens kodas – 188659752, įmokos kodas - 5660, bankas - AB „Swedbank“, mokėjimo paskirtis – bylinėjimosi išlaidos);

51Priteisti iš ieškovės O. P. atstovės B. Z. atsakovui V. P. 330 Eur turėtų bylinėjimosi išlaidų.

522015 m. gegužės 25 d. Tauragės rajono apylinkės teismo nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – įrašą viešame registre dėl nuosavybės teisės perleidimo draudimo žemės sklypams: 1) 1,5000 ha žemės sklypą , kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis adresas ( - ), esantis ( - ); 2) 1,0500 ha žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis adresas ( - ), esantis ( - ), 3) 0,3500 ha žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis adresas ( - ), esantis ( - ), nuosavybės teise priklausančiam A. M., a.k. ( - ) gyv. ( - );

53uždėtą areštą atsakovo V. P., a.k. ( - ) gyv. ( - ), kilnojamam turtui, piniginėms lėšoms ar turtinėms teisėms, priklausančioms atsakovui ir esančioms pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, 2200 Eur sumai, sprendimui įsiteisėjus panaikinti.

54Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

55Įsiteisėjusio sprendimo nuorašą nusiųsti VĮ Registrų centro Tauragės filialui, kad šis įregistruotų nekilnojamųjų daiktų teisinės padėties pakeitimus.

56Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Tauragės rajono apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Tauragės rajono apylinkės teismo teisėja Daiva Žebelienė,... 2. sekretoriaujant Zelmai Šležienei, Mildai Laurinavičei,... 3. dalyvaujant ieškovės atstovei B. Z., atstovės atstovui advokatui P. B.,... 4. atsakovui A. M., jo atstovui advokatui Tomui Leščinskui,... 5. atsakovo V. P. atstovui advokatui Linui Šarkiui,... 6. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka nagrinėjo civilinę bylą... 7. Ieškovė teismo prašė pirkimo-pardavimo sutartį sudarytą tarp O. P., a.k.... 8. Ieškovės O. P. atstovė B. Z. nurodė, kad O. P. yra jos ir V. P. mama. Nuo... 9. Atsakovas V. P. su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad mamos atmintis buvo prasta,... 10. Atsakovas A. M. su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad jis ūkininkauja. Vieną... 11. Tretysis asmuo S. D. su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad atsiliepime nurodytus... 12. Ieškinys įrodytas ir tenkintinas iš dalies.... 13. 2014-07-15 teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizės aktu Nr.... 14. 2014-10-10 Tauragės rajono apylinkės teismo sprendimu (b.l. 8-9) O. P., gim.... 15. 2014-11-12 Tauragės rajono apylinkės teismo nutartimi neveiksniai O. P., gim.... 16. Specialiojo nuolatinės preižiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažyma... 17. Išrašu iš medicinos dokumentų (b.l. 23) nustatyta, kad O. P. gydėsi... 18. 2013-03-01 pirkimo-pardavimo sutartimi nustatyta (b.l. 25-30), kad O. P.... 19. 2014-06-10 Nutarimu nutraukti ikiteisminį tyrimą Nr. 29-1-00104-13 (b.l.... 20. 2016-03-22-2016-04-28 Teismo psichiatrijos ekspertizės aktu 82 TPK-9/2016... 21. Šilutės rajono savivaldybės administracijos Juknaičių seniūnijos seniūno... 22. Pagėgių savivaldybės Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių... 23. Pasisakydamas dėl CK 1.89 normos aiškinimo ir taikymo, Lietuvos... 24. Vertinant asmens –O. P. veiksnumą 2013 m. kovo 1 d. sandorio sudarymo metu... 25. 2016-03-22-2016-04-28 Teismo psichiatrijos ekspertizės akte 82 TPK-9/2016... 26. Kiti rašytiniai įrodymai – išrašas iš medicininių dokumentų ( b.l.... 27. Faktą, kad ieškovė O. P. negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ir... 28. Ieškovės atstovės B. Z. paaiškinimu nustatyta, kad mama O. P. ilgą laiką,... 29. Liudytojai S. G., O. G., J. Z., kurie bendravo su ieškove, pastebėjo... 30. Teismas laiko, kad kiti byloje esantys įrodymai nepaneigė... 31. Atsakovai V. P., A. M., tretysis asmuo notarė S. D. tvirtino, kad ieškovės... 32. Atsakovai V.P., A. M. tvirtino, kad iki sandorio sudarymo A. M. pinigus... 33. Teismas atsižvelgia ir į sudaryto sandorio turinį (sandorio naudingumą ar... 34. Kai sandoris, pagal kurį asmuo gavo turtą, pripažintas negaliojančiu nuo jo... 35. Ieškovė prašo pripažinus pirkimo-pardavimo sandorį negaliojančiu, taikyti... 36. Pripažinus sandorius negaliojančiais pagal CK 1.89 str. atsiranda sandorių... 37. Likusioje dalyje ieškinys atmestinas.... 38. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 39. Ieškovės atstovė B. Z. prašė priteisti iš atsakovų 250 Eur išlaidų... 40. Civilinio kodekso 98 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šaliai, kurios naudai... 41. Atsakovo V. P. atžvilgiu ieškinys atmestas, todėl iš ieškovės O. P.... 42. Kadangi ieškinys tenkintas atsakovo A. M. atžvilgiu, A. M. jo turėtos... 43. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių.... 44. Tauragės rajono apylinkės teismo 2015 m. gegužės 25d. nutartimi taikytos... 45. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 270 str., teismas... 46. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 47. Pirkimo-pardavimo sutartį sudarytą tarp O. P., a.k. ( - ) ir A. M., a.k. ( -... 48. Taikyti restituciją natūra ir ieškovės O. P. nuosavybėn grąžinti žemės... 49. Priteisti iš ieškovės O. P. atsakovui A. M. 2187,21 Eur.... 50. Priteisti iš atsakovo A. M. ieškovės O. P. atstovei B. Z. 250 Eur turėtų... 51. Priteisti iš ieškovės O. P. atstovės B. Z. atsakovui V. P. 330 Eur turėtų... 52. 2015 m. gegužės 25 d. Tauragės rajono apylinkės teismo nutartimi taikytas... 53. uždėtą areštą atsakovo V. P., a.k. ( - ) gyv. ( - ), kilnojamam turtui,... 54. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 55. Įsiteisėjusio sprendimo nuorašą nusiųsti VĮ Registrų centro Tauragės... 56. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...