Byla 2A-884/2012
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Algirdo Gailiūno ir Audronės Jarackaitės (kolegijos primininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Murena“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 23 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-1631-555/2011 pagal nurodyto ieškovo ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Grand SPA Lietuva“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Šebsta“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Kauno apygardos teismo 2009 m. birželio 30 d. nutartimi buvo iškelta ieškovo UAB „Murena“ bankroto byla, įmonės administratoriumi paskirtas UAB „Forum regis“ (1 b. t., 9-10 l.), o, teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis, to paties apygardos teismo 2011 m. vasario 24 d. nutartimi ieškovas buvo pripažintas bankrutavusiu ir likviduojamu dėl bankroto.

4Ieškovas BUAB „Murena“ 2010 m. gruodžio 22 d. kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniu atsakovams UAB „Grand SPA Lietuva“ ir UAB „Šebsta“, prašydamas: 1) pripažinti negaliojančiais ieškovo ir atsakovų 2008 m. lapkričio 17 d. Susitarimą dėl tarpusavio atsiskaitymų (toliau – ginčo susitarimas Nr. 1) bei 2009 m. sausio 15 d. Susitarimą Nr. 12 (toliau – ginčo susitarimas Nr. 2) nuo jų sudarymo momento; 2) taikyti restituciją ir priteisti iš atsakovo UAB „Šebsta“ ieškovui 61 196,57 Lt sumą bei 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo 61 196,57 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (1 b. t., 3-7 l.).

5Nurodė, kad ginčo susitarimais ieškovas ir atsakovai susitarė dėl tarpusavio atsiskaitymo tvarkos, t. y. ieškovas perleido atsakovui UAB „Šebsta“ reikalavimo teisę į 61 196,57 Lt UAB „Grand SPA Lietuva“ skolą, kylančią iš 2008 m. gegužės 29 d. Statybos rangos sutartį Nr. AD3-08-06 (toliau – Rangos sutartis), o atsakovas UAB „Grand SPA Lietuva“ įsipareigojo sumokėti 61 196,57 Lt ieškovo kreditoriui UAB „Šebsta“ pagal ieškovo ir nurodyto atsakovo sudarytą 2008 m. lapkričio 17 d. Statybos subrangos sutartį Nr. AD03-08-11-17 (toliau – Subrangos sutartis). Ieškovo teigimu, tokiu būdu šalys susitarė dėl priepriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymo, įvykdyto 2009 m. vasario 9 d., atsakovui UAB „Grand SPA Lietuva“ pervedus atsakovui UAB „Šebsta“ 61 196,57 Lt sumą.

6Pasak ieškovo, egzistuoja visos sąlygos, būtinos paminėtiems susitarimams pripažinti negaliojančiais pagal CK 6.66 straipsnį. Pirma, Susitarimai buvo sudaryti, kai ieškovas turėjo kitų kreditorių, tarp jų – darbuotojai, Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI), Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (toliau – VSDFV), kuriems buvo suėję ieškovo įsipareigojimų įvykdymo terminai. Antra, ginčo susitarimai pažeidžia kitų ieškovo kreditorių interesus, nes šių susitarimų sudarymo metu ieškovas jau buvo nemokus. Trečia, šalys neprivalėjo sudaryti Susitarimų, t. y. nebuvo sutarties, įstatymo ar teismo sprendimo, kuris būtų įpareigojęs atsakovus sudaryti ginčijamus susitarimus. Ketvirta, šalys, sudarydamos Susitarimus, buvo nesąžiningos; ieškovas žinojo, kad yra skolingas kitiems kreditoriams (darbuotojams, valstybės institucijoms), kad teisme nagrinėjamos bylos dėl jo įsipareigojimų nurodytiems kreditoriams įvykdymo (skolų sumokėjimo), kad pritaikytas įmonės turto areštas, o atsakovai turėjo žinoti apie ieškovo nemokumą, apie tai, kad ginčo susitarimais pažeidžiami kitų kreditorių interesai, kadangi turėjo jiems prieinamomis priemonėmis išsiaiškinti, ar ieškovas nėra skolininkas, bei įvertinti, ar Susitarimais nebus pažeisti kitų kreditorių interesai, be to, spaudoje ir internete buvo skelbiama apie ieškovo finansines problemas. Penkta, ieškinio senaties terminas nėra praleistas, kadangi įmonės administratorius ieškovo dokumentus perėmė 2009 m. gruodžio mėn. pabaigoje. Pripažinus negaliojančiais Susitarimus, prašė taikyti restituciją ir iš atsakovo UAB „Šebsta“ ieškovo naudai priteisti 61 196,57 Lt (CK 6.66 str. 4 d., 6.145 str.).

7Atsakovas UAB „Grand SPA Lietuva“ atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti (2 b. t., 3-4 l.), nurodydamas, kad atsakovas kreditorių interesų nepažeidė ir, sudarydamas ginčijamus susitarimus, buvo sąžiningas, kadangi pareikalavo ieškovą perduoti ir perėmė jo įsipareigojimus subrangovams, tarp jų - atsakovui UAB „Šebsta“ už darbus, kuriuos nurodytas subrangovas faktiškai atliko atsakovui.

8Atsakovas UAB „Šebsta“ atsiliepime į ieškinį prašė taikyti ieškinio senatį ir jį atmesti (2 b. t., 17-19 l.). Nurodė, kad pagal CK 6.66 straipsnio 1 dalį tik kreditorius gali ginčyti skolininko sudarytus sandorius, o šiuo atveju ieškovas pats yra skolininkas. Be to, atsakovo teigimu, ginčijamų susitarimų sudarymas leido nepadidinti ekonominių ieškovo įsipareigojimų, todėl negalėjo pažeisti kitų kreditorių teisių. Pažymėjo, jog ieškovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovas buvo nesąžiningas, sudarydamas ginčo susitarimus.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Kauno apygardos teismas 2011 m. birželio 23 d. sprendimu atmetė ieškinį (2 b. t., 94-98 l.).

11Nurodė, kad ieškovą ir atsakovą UAB „Grand SPA Lietuva“ siejo rangos, o ieškovą ir atsakovą UAB „Šebsta“ – subrangos teisiniai santykiai. Pagal CK 6.650 straipsnio 4 dalies nuostatas, užsakovas ir subrangovas neturi teisės reikšti vienas kitam piniginių reikalavimų, susijusių su sutarčių, kiekvieno iš jų sudarytų su generaliniu rangovu, pažeidimu, jeigu ko kita nenustato įstatymai ar sutartis. Teismas sprendė, kad ieškovas ir atsakovai ginčo susitarimais, kurie atitinka CK 6.650 straipsnio 4 dalies nuostatas, sukūrė teisines pasekmes, jog už atsakovo UAB „Šebsta“ (subrangovo) atliktus darbus apmokės ne ieškovas (rangovas), bet atsakovas UAB „Grand SPA Lietuva“ (užsakovas), todėl kitų kreditorių interesai nebuvo pažeisti, atsakovas UAB „Grand SPA Lietuva“ pinigines lėšas sumokėjo atsakovui UAB „Šebsta“, su kuriuo siejo statybos rangos teisiniai santykiai.

12Teismo teigimu, pagal ieškovo 2008 m. finansinių metų balansą, 2008 m. gruodžio 31 d. įmonė turėjo 21 125 905 Lt turto, o per vienerius metus mokėtinos sumos sudarė 18 979 112 Lt. Teismo vertinimu, paminėti įrodymai patvirtina, jog iki ieškovo bankroto bylos iškėlimo jis turėjo finansinių sunkumų, tačiau įmonė veiklos nenutraukė, o ieškovo trumpalaikiai įsipareigojimai tiekėjams bei įmonės darbuotojams buvo mažesni už turimo turto vertę.

13Pažymėjo, jog pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, suformuotą civilinėje byloje Nr. 3K-3-485/2010, ieškovo (skolininko) sudaryti ginčijami sandoriai, jų sudarymo metu, nebuvo draudžiami ir atitiko įprastą verslo praktiką. Be to, 2008 m. lapkričio 17 d. UAB „Šebsta“ nebuvo atlikusi darbų atsakovui UAB „Grand SPA Lietuva“, o atsakovui nebuvo kilusi prievolė atsiskaityti su ieškovu už atsakovo UAB „Šebsta“ atliktus darbus pagal Rangos sutartį AD03-08-11-17. Teismas sprendė, kad nėra pagrindo teigti, jog dėl ieškovo veiksmų, ginčijamų susitarimų metu, įmonė tapo nemokia arba kitaip pažeidė kitų ieškovo kreditorių interesus, nepagrįstai suteikdama pirmenybę atsakovams kitų jos kreditorių atžvilgiu, kadangi ieškovas neįrodė, jog dėl sudarytų sandorių sumažėjo jo (skolininko) galimybė atsiskaityti su kitais kreditoriais, kad žymiai pakito ieškovo turto masė ir turtinė padėtis, kad buvo pažeistos kitų kreditorių teisės.

14Pasak teismo, ūkio subjektams pasirašant sandorius, neprivalu tikrinti kitos sandorio šalies finansinius atskaitomybės duomenis, o tai, jog atsakovai, prieš sudarydami Susitarimus, nepasidomėjimas ieškovo finansinės atskaitomybės dokumentais, neįrodo jų nesąžiningumo.

15III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

16Apeliaciniu skundu ieškovas BUAB „Murena“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 23 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – patenkinti ieškinį (2 b. t., 100-106 l.). Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Įstatyme nustatyta pareiga įvykdyti savo prievolę (pareigą) savaime nereiškia asmens pareigos sudaryti sandorį, be to, skola kitam kreditoriui negali būti traktuojama kaip pareiga sudaryti sandorį, todėl šalys neprivalėjo sudaryti ginčo susitarimų.
  2. Nepagrįsti teismo teiginiai, kad Susitarimais nebuvo pažeisti kitų ieškovo kreditorių interesai, kad Susitarimų sudarymo metu įmonė buvo moki. Šiuo atveju kreditorių interesų pažeidimas pasireiškė tuo, kad, ieškovui esant nemokiam, buvo suteikta pirmenybė atsakovui UAB „Šebsta“, kuris yra trečios eilės ieškovo kreditorius, nors ieškovas buvo pradelsęs atsiskaityti su įmonės darbuotojais, VMI bei VSDFV, turinčiais pirmenybę gauti atsiskaitymą pagal Laikinojo mokėjimų eilės tvarkos įstatymą (toliau – LMETĮ), dėl ko ginčo susitarimais buvo pažeistos šių kreditorių teisės ir LMETĮ nuostatos.
  3. Sąžiningas yra tas įgijėjas, kuris jam prieinamomis priemonėmis pasidomėjo, ar sandorį ketinantis sudaryti asmuo neturi kreditorių, ar sudarant sandorį nebus pažeisti jų interesai, o paminėti duomenys gali būti gaunami iš pokalbio su turtą parduodančiu asmeniu ar jo atstovu, taip pat iš registrų bei kitų oficialių ar privačių šaltinių. Turto arešto aktų registro duomenys yra vieši (TAAR 5 str. 1 d.), todėl atsakovai žinojo arba turėjo žinoti apie tai, jog Susitarimo Nr. 1 sudarymo metu ieškovo turtui galiojo laikinas areštas, dėl ko paminėtas susitarimas negalėjo būti sudarytas. Be to, atsakovai nepateikė įrodymų, kad jie domėjosi ieškovo finansine situacija.
  4. Susitarimas Nr. 1 sudarytas tuo metu, kai ieškovo turtui teismo nutartimi buvo pritaikytas laikinas turto areštas ir ginčo turto perleidimas buvo negalimas, dėl ko pirmosios instancijos teismas turėjo ex officio pripažinti paminėtą susitarimą negaliojančiu pagal CK 1.78, 1.80 ir 1.81 straipsnius. Esant laikinai turto arešto būklei (iki asmuo, kurio reikalavimų užtikrinimui pritaikytas turto areštas, kreipėsi į antstolį dėl turto aprašo sudarymo), realiai buvo areštuotas visas ieškovui nuosavybės teise priklausantis turtas. Pripažinus niekiniu ir negaliojančiu Susitarimą Nr. 1, turėtų būti pripažintas negaliojančiu ir Susitarimas Nr. 2 nuo jo sudarymo momento.
  5. Teismas pažeidė CPK 185 straipsnyje įtvirtintą pareigą visapusiškai ir objektyviai ištirti aplinkybes, kurios įrodinėjamos proceso metu, taip pat CPK 265 straipsnio 1 dalyje numatytą teismo pareigą įvertinti įrodymus. Be to, neįvertinęs imperatyvių teisės normų pažeidimo, ir, ex officio nepripažinęs sandorio niekiniu, nukrypo nuo Kasacinio teismo praktikos.

17Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Šebsta“ prašo jį atmesti (2 b. t., 112-113 l.). Nurodo, kad Subrangos sutarties 7.4 punkte buvo numatyta, jog apmokėjimas bus vykdomas pagal tarpusavio atsiskaitymą, nurodytą paminėtos sutarties priede Nr. 1, kurį ginčija apeliantas, t. y. užsakovas tiesiogiai mokės subrangovui, o Susitarimas Nr. 2 – priedo Nr. 1 pakartojimas. Šalys susitarė, jog atsakovas UAB „Grand SPA Lietuva“ tiesiogiai sumokės už darbus atsakovui UAB „Šebsta“ ir tai buvo būtina atsakovo darbų atlikimo sąlyga. Be to, atsakovo teigimu, ieškovas praleido 1 metų ieškinio senaties terminą. Pažymi, kad ginčijami susitarimai šiuo atveju leido nepadidinti ekonominių ieškovo įsipareigojimų, dėl ko nebuvo pažeistos kitų kreditorių teisės. Juolab kad neįrodytas atsakovo nesąžiningumas.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Apeliacinis skundas tenkintinas.

20Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas, t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas (CPK 320 str. 1 d., 263 str. 1 d.). Teisėjų kolegija nenustatė absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2, 3 d.).

21Teisėjų kolegijos nuomone, apygardos teismas, pažeisdamas CPK taisykles, tinkamai neištyrė ir neįvertino visų byloje esančių įrodymų ir reikšmingų aplinkybių, padarė išvadas, neatitinkančias faktinių aplinkybių, dėl ko, netinkamai pritaikęs materialinės teisės normas, neteisingai išsprendė bylą, nepagrįstai atmesdamas ieškinį (CPK 176 str., 183 str., 185 str.). Todėl negalima palikti galioti skundžiamo teismo sprendimo, kuris neatitinka ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos (CPK 329 str. 1 d., 330 str.).

22Dėl imperatyvių įstatymo normų pažeidimo

23Pagal CK 1.80 straipsnio 1 dalį imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja.

24TAARĮ 11 straipsnio 1 dalies nuostatomis, tais atvejais, kai turto arešto akto priėmimo dieną nėra žinoma areštuojamo turto sudėtis, jo buvimo vieta, ir dėl to turto arešto akte nenurodyti visą areštuojamą turtą ar jo dalį identifikuojantys duomenys, šis aktas įregistruojamas turto arešto aktų registre laikinai, nenurodant išsamių duomenų apie visą ar dalį areštuojamo turto. Be to, CPK 145 straipsnio 8 dalyje numatyta, kad asmuo, kurio turtas areštuotas, atsako už nustatytų apribojimų pažeidimą nuo nutarties areštuoti turtą paskelbimo jam momento, o kai nėra galimybės paskelbti, taip pat tais atvejais, kai nutartis dėl laikinosios apsaugos priemonės priimama šiam asmeniui nedalyvaujant, - nuo nutarties įregistravimo Turto arešto aktų registre.

25Ginčo susitarimu Nr. 1 šalys susitarė, kad atsakovas UAB „Grand SPA Lietuva“ (užsakovas) sumokės atsakovui UAB „Šebsta“ (subrangovui) už darbus, atliktus Subrangos sutartyje nurodytame objekte, pagal pateiktus atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktus ir toks sumokėjimas bus laikomas tinkamu ieškovo (rangovo) prievolės sumokėti atsakovui UAB „Šebsta“ (subrangovui) pagal Subrangos sutartį įvykdymu, o taip pat tinkamu atsakovo „Grand SPA Lietuva“ (užsakovo) prievolės sumokėti ieškovui (rangovui) atitinkamą sumą pagal Rangos sutartį (1 b. t., 17 l.). Šiuo susitarimu atsakovas UAB „Grand SPA Lietuva“ (užsakovas) įsipareigojo už atliktus darbus, numatytus Subrangos sutartyje, apmokėti ne ieškovui (rangovui), bet tiesiogiai atsakovui UAB „Šebsta“ (subrangovui). Tokiu būdu ieškovas perleido savo kreditoriui – atsakovui UAB „Šebsta“ 61 196,57 Lt reikalavimo teisę į atsakovą UAB „Grand SPA Lietuva“, nors pagal Rangos sutarties 5.5.1., 5.5.5., 6.2.1. punktus, visus apmokėjimus už atliktus darbus pagal nurodytą sutartį atsakovas UAB „Grand SPA Lietuva“ buvo įsipareigojęs pervesti ieškovui (1 b. t., 18-34 l.). Be to, Subrangos sutarties 4.2 punkte ieškovas įsipareigojo sumokėti atsakovui UAB „Šebsta“ už tinkamai atliktus darbus pagal atsakovo UAB „Šebsta“ PVM sąskaitą – faktūrą, per 10 kalendorinių dienų po jos pasirašymo dienos (Subrangos sutarties 7.3 p.), 2008 m. gruodžio 30 d. ieškovui buvo išrašyta 61 196,57 Lt sumos PVM sąskaita – faktūra (1 b. t., 13-16 l.; 2 b. t., 24 l.). Be to, 2009 m. sausio 15 d. ieškovas su atsakovais pasirašė Susitarimą Nr. 2, kad pagal aukščiau nurodytą Rangos sutartį atsakovas UAB „Grand SPA Lietuva“ (užsakovas) atsiskaitys ne su ieškovu (rangovu), bet tiesiogiai su atsakovu UAB „Šebsta“ (subrangovu; 1 b. t., 11 l.).

26Pagal byloje esančius ieškovo turto arešto duomenis, ginčo susitarimo Nr. 1 sudarymo metu (2008 m. lapkričio 17 d.) Turto arešto aktų registre buvo įregistruotas ieškovo turto laikinas areštas pagal Kauno apygardos teismo 2008 m. lapkričio 10 d. nutartis, priimtas civilinėse bylose Nr. 2-1774-601/2008 ir Nr. 2-1779-485/2008 (1 b. t., 101-107 l.). Teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis, paminėtomis teismo nutartimis buvo areštuoti ieškovui priklausantys 1 719 452 Lt vertės nekilnojamieji ir kilnojamieji daiktai, o, ieškovui neturint pakankamai nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, areštuotos piniginės lėšos, neviršijančios reikalavimo sumos, esančios bankų ar kitų kredito įstaigų sąskaitose, bei turtinės teisės, esančios pas ieškovą arba trečiuosius asmenis.

27Remiantis TAARĮ 11 straipsnio 1 dalimi, ieškovo nekilnojamųjų ir kilnojamųjų daiktų, piniginių lėšų bei turtinių teisių laikino arešto metu buvo apribotas disponavimas visu nurodytu ieškovo turtu (kilnojamieji ir nekilnojamieji daiktai, piniginės lėšos bei turtinės teisės). Turto areštas – tai įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis taikomas priverstinis nuosavybės teisės į turtą arba atskirų šios teisės sudėtinių dalių – valdymo, naudojimosi ar disponavimo – laikinas apribojimas, siekiant užtikrinti įrodymus, civilinį ieškinį, kreditorių reikalavimų patenkinimą, kitų reikalavimų ir įsipareigojimų įvykdymą (TAARĮ 2 str. 1 d.). Taigi 2008 m. lapkričio 17 d. buvo apribotos ieškovo daiktinės teisės į visą įmonės turtą, tarp jo ir turtines teises, dėl ko ieškovas negalėjo disponuoti nurodytu turtu.

28Turto areštas sukelia teisines pasekmes asmeniui, kurio turtas areštuotas, nuo turto arešto akto paskelbimo jam momento, o nesant galimybės paskelbti – nuo turto arešto akto įregistravimo turto arešto aktų registre momento, jei kiti įstatymai nenustato kitaip, o tretiesiems asmenims turto areštas sukelia teisines pasekmes nuo turto arešto akto įregistravimo turto arešto aktų registre (TAARĮ 4 str. 1 d.). Turto arešto aktų registro duomenys yra vieši, todėl, Turto arešto aktų registro taisyklių nustatyta tvarka, su jais gali susipažinti kiekvienas asmuo (TAARĮ 5 str. 1 d.). Laikinas ieškovo turto areštas pagal Kauno apygardos teismo 2008 m. lapkričio 10 d. nutartis Turto arešto aktų registre buvo įregistruotas 2008 m. lapkričio 11 d., todėl nuo šios dienos bylos šalims buvo žinoma apie ieškovo turto apribojimus.

29Dėl nurodyto pagrįstas apelianto argumentas, kad Susitarimu Nr. 1 ieškovas neteisėtai perleido savo turtinę teisę atsakovui UAB „Šebsta“, nes disponuoti paminėta teise jam buvo uždrausta, pažeisdamas TAARĮ 11 straipsnio 1 dalies bei CPK 145 straipsnio 8 dalies nuostatas.

30Teisingas ir apelianto teigimas, jog aukščiau nurodytu susitarimu buvo pažeistos LMETĮ nuostatos.

31Iš byloje esančių įrodymų (tarp jų 2009 m. kovo 26 – 27 d. ieškovo pažymų Valstybinės darbo inspekcijos Alytaus skyriui, 2008 m. gruodžio 24 d. prašymo antstolių kontorai, Alytaus apskrities VMI 2008 m. lapkričio 13 d. kvietimo atvykti į VMI bei 2008 m. lapkričio 18 d. sprendimo išieškoti mokestinę nepriemoką ir nutraukti pinigų išdavimą bei pervedimą iš banko sąskaitų, kreditorių priminimų ir raginimų) matyti, kad ieškovas nuo 2008 m. lapkričio mėnesio nemokėjo savo darbuotojams darbo užmokesčio, turėjo pradelstų įsiskolinimų VMI ir VSDFV, taip pat kitiems kreditoriams (1 b. t., 35, 37-43, 56-58 l.). Be to, 2008 m. ieškovo balanso duomenimis, 2008 m. gruodžio 31 d. įmonės per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 18 979 112 Lt, o turtas – 21 125 905 Lt, įmonė buvo patyrusi 6 360 633 Lt nuostolių; ginčo susitarimo Nr. 1 sudarymo metu ieškovas turėjo iš viso 19 446 173,83 Lt įsipareigojimų kreditoriams, tarp jų 12 477 745,54 Lt subrangovams, buvo areštuota dalis įmonės turto (1 b. t., 94-118 l.; 2 b. t., 75-80 l.). Paminėti duomenys sudaro pagrindo teigti, jog ieškovas 2008 lapkričio 17 d. turėjo finansinių sunkumų, įmonės padėtis turėjo ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įtvirtintų įmonės nemokumo požymių.

32Minėta, kad pasirašydamas ginčo susitarimą Nr. 1, ieškovas turėjo pirmos, antros ir trečios eilės kreditorių. 2008 m. lapkričio 17 d. galiojęs LMETĮ (neteko galios nuo 2009 m. liepos 1 d.) nustatė mokėjimų eilės tvarką, kai juridinis asmuo visiems atsiradusiems piniginiams įsipareigojimams įvykdyti vienu metu neturi pakankamai pinigų, pagal kurią pirmiausia turi būti mokamos su darbo santykiais susijusios išmokos, antra eile – valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos, trečia eile – mokesčiai ir kiti privalomi mokėjimai į valstybės biudžetą bei savivaldybių biudžetus ir valstybės pinigų fondus, kiti mokėjimai pinigų gavėjams priskirti ketvirtai mokėjimų eilei (LMETĮ 3 str. 1 d.). Be to, LMETĮ 3 straipsnio 2 dalyje buvo numatyta, kad mokėtojas, vykdydamas piniginius įsipareigojimus, privalo laikytis 3 straipsnio 1 dalyje nustatytos eilės tvarkos, nepaisydamas, kada atsirado piniginiai įsipareigojimai.

33Pagal bylos duomenis, sudarius Susitarimą Nr. 1, atsakovas UAB „Šebsta“ įgijo reikalavimo teisę į 61 196,57 Lt atsakovo UAB „Grand SPA Lietuva“ skolą, kurią nurodytas atsakovas sumokėjo 2009 m. vasario 9 d., nors liko nepatenkinti finansiniai reikalavimai aukščiau paminėtų kreditorių, kurių reikalavimai turėjo būti patenkinti pirmiau nurodyto atsakovo reikalavimų. Tokiu būdu buvo pažeista LMETĮ 3 straipsnyje nustatyta mokėjimų eilės tvarka.

34Apygardos teismas tinkamai neištyrė ir neįvertino aukščiau paminėtų įrodymų ir aplinkybių, todėl be pagrindo nepripažino niekiniais ir negaliojančiais ginčo susitarimų nuo jų sudarymo momento (CK 1.80 str. 1 d.). Nustačius, kad yra pagrindo pripažinti niekiniu ir negaliojančiu Susitarimą Nr. 1, pripažintinas negaliojančiu ir Susitarimas Nr. 2, kuriame nustatytos analogiškos ieškovo reikalavimo teisės perleidimo sąlygos kaip ir ginčo susitarime Nr. 1.

35Todėl panaikintinas apygardos teismo sprendimas, ir dėl aukščiau nurodytų nustatytų faktinių aplinkybių viseto pripažintini negaliojančiais ginčo susitarimai pagal CK 1.80 straipsnio 1 dalį (CPK 178 str., 185 str.; 1.80 str. 1 d.).

36Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad tuo atveju, kai teismas ex officio pripažįsta sandorį niekiniu savarankišku CK pirmosios knygos ketvirtame skyriuje įtvirtintu pagrindu, actio Pauliana institutas netaikytinas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-75/2011). Todėl teisėjų kolegija nepasisako dėl apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentų, susijusių su ginčijamų susitarimų pripažinimu negaliojančiais pagal CK 6.66 straipsnį.

37Dėl restitucijos taikymo

38Pripažinus sandorį negaliojančiu pagal CK 1.80 straipsnio 1 dalį, taikytina restitucija (CK 1.80 str. 2-3 d., 6.145 str. 1, 2 d.). Spręsdamas restitucijos taikymo klausimą, teismas turi aiškintis svarbias restitucijos taikymui aplinkybes; tais atvejais, kai skolininkas yra nemokus ir trečiasis asmuo atsiskaito ne su skolininku, o tiesiogiai su jo kreditoriais, pažeisdamas mokėjimų eiliškumo tvarką, pripažinus tokį atsiskaitymą negaliojančiu, restitucijos ypatumas yra tas, kad pinigai grąžintini skolininkui, kurio atsiskaitymų su kreditoriais tvarka buvo pažeista (Lietuvos Aukščiausiojo 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-126/2011, 2011 m. vasario 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-75/2011).

39Nagrinėjamu atveju ieškinį pareiškė bankrutavusios įmonės administratorius, gindamas ieškovo kreditorių teises, todėl, Susitarimus pripažinus negaliojančiais pagal CK 1.80 straipsnio 1 dalį, restitucija taikoma, atsižvelgiant į ĮBĮ 35 straipsnio nuostatas, reglamentuojančias kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką. Dėl to nepagrįstai ieškovo perleistas turtas (61 196,57 Lt) grąžintinas ieškovui į bendrą jo turto masę, kuri turės būti panaudotas atsiskaityti su nurodytos įmonės kreditoriais, ĮBĮ nustatyta tvarka (CK 1.80 str. 2 d., 6.145 str.).

40Patenkinus ieškinį, priteisus iš atsakovo UAB ,,Šebsta“ ieškovo reikalaujamą sumą, iš nurodyto atsakovo priteistinos ir 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2010 m. gruodžio 27 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1, 2 d.).

41Dėl pasakyto panaikintinas skundžiamas apygardos teismo sprendimas ir priimtinas naujas teismo sprendimas, kuriuo patenkintinas ieškovo ieškinys: pripažintini negaliojančiais 2008 m. lapkričio 17 d. Susitarimas dėl tarpusavio atsiskaitymų ir 2009 m. sausio 15 d. Susitarimas Nr. 12, iš atsakovo UAB „Šebsta“ ieškovui priteistina 61 196,57 Lt ir 6 procentų metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2010 m. gruodžio 27 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CPK 329 str. 1 d., 330 str.).

42Patenkinus ieškinį ieškovo, kuris yra atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktą, iš atsakovo UAB „Šebsta“ valstybei priteistinas byloje mokėtinas 1 836 Lt (61 196,57 Lt*3%) žyminis mokestis (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d., 5 d., 96 str. 1 d.).

43Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

44Panaikinti Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 23 d. sprendimą, kuriuo atmestas ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Murena“, į. k. 149632768, ieškinys.

45Priimti naują teismo sprendimą – patenkinti nurodyto ieškovo ieškinį.

46Pripažinti negaliojančiais 2008 m. lapkričio 17 d. Susitarimą dėl tarpusavio atsiskaitymų ir 2009 m. sausio 15 d. Susitarimą Nr. 12, sudarytą tarp ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Murena“ ir atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „Šebsta“ bei uždarosios akcinės bendrovės „Grand SPA Lietuva“, nuo jų sudarymo momento.

47Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Šebsta“, į. k. 259968070, ieškovui 61 196,57 Lt (šešiasdešimt vieną tūkstantį vieną šimtą devyniasdešimt šešis litus 57 centus) ir 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos (61 196,57 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2010 m. gruodžio 27 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

48Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Šebsta“, į. k. 259968070, valstybei 1 836 Lt (vieną tūkstantį aštuonis šimtus trisdešimt šešis litus) žyminio mokesčio.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Kauno apygardos teismo 2009 m. birželio 30 d. nutartimi buvo iškelta ieškovo... 4. Ieškovas BUAB „Murena“ 2010 m. gruodžio 22 d. kreipėsi į Kauno... 5. Nurodė, kad ginčo susitarimais ieškovas ir atsakovai susitarė dėl... 6. Pasak ieškovo, egzistuoja visos sąlygos, būtinos paminėtiems susitarimams... 7. Atsakovas UAB „Grand SPA Lietuva“ atsiliepime į ieškinį prašė jį... 8. Atsakovas UAB „Šebsta“ atsiliepime į ieškinį prašė taikyti ieškinio... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Kauno apygardos teismas 2011 m. birželio 23 d. sprendimu atmetė ieškinį (2... 11. Nurodė, kad ieškovą ir atsakovą UAB „Grand SPA Lietuva“ siejo rangos, o... 12. Teismo teigimu, pagal ieškovo 2008 m. finansinių metų balansą, 2008 m.... 13. Pažymėjo, jog pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, suformuotą... 14. Pasak teismo, ūkio subjektams pasirašant sandorius, neprivalu tikrinti kitos... 15. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 16. Apeliaciniu skundu ieškovas BUAB „Murena“ prašo panaikinti Kauno... 17. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Šebsta“ prašo jį... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 19. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 20. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas... 21. Teisėjų kolegijos nuomone, apygardos teismas, pažeisdamas CPK taisykles,... 22. Dėl imperatyvių įstatymo normų pažeidimo... 23. Pagal CK 1.80 straipsnio 1 dalį imperatyvioms įstatymo normoms... 24. TAARĮ 11 straipsnio 1 dalies nuostatomis, tais atvejais, kai turto arešto... 25. Ginčo susitarimu Nr. 1 šalys susitarė, kad atsakovas UAB „Grand SPA... 26. Pagal byloje esančius ieškovo turto arešto duomenis, ginčo susitarimo Nr. 1... 27. Remiantis TAARĮ 11 straipsnio 1 dalimi, ieškovo nekilnojamųjų ir... 28. Turto areštas sukelia teisines pasekmes asmeniui, kurio turtas areštuotas,... 29. Dėl nurodyto pagrįstas apelianto argumentas, kad Susitarimu Nr. 1 ieškovas... 30. Teisingas ir apelianto teigimas, jog aukščiau nurodytu susitarimu buvo... 31. Iš byloje esančių įrodymų (tarp jų 2009 m. kovo 26 – 27 d. ieškovo... 32. Minėta, kad pasirašydamas ginčo susitarimą Nr. 1, ieškovas turėjo pirmos,... 33. Pagal bylos duomenis, sudarius Susitarimą Nr. 1, atsakovas UAB „Šebsta“... 34. Apygardos teismas tinkamai neištyrė ir neįvertino aukščiau paminėtų... 35. Todėl panaikintinas apygardos teismo sprendimas, ir dėl aukščiau nurodytų... 36. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad tuo atveju, kai... 37. Dėl restitucijos taikymo... 38. Pripažinus sandorį negaliojančiu pagal CK 1.80 straipsnio 1 dalį, taikytina... 39. Nagrinėjamu atveju ieškinį pareiškė bankrutavusios įmonės... 40. Patenkinus ieškinį, priteisus iš atsakovo UAB ,,Šebsta“ ieškovo... 41. Dėl pasakyto panaikintinas skundžiamas apygardos teismo sprendimas ir... 42. Patenkinus ieškinį ieškovo, kuris yra atleistas nuo žyminio mokesčio... 43. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 44. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 23 d. sprendimą, kuriuo... 45. Priimti naują teismo sprendimą – patenkinti nurodyto ieškovo ieškinį.... 46. Pripažinti negaliojančiais 2008 m. lapkričio 17 d. Susitarimą dėl... 47. Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Šebsta“, į. k.... 48. Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Šebsta“, į. k....