Byla e2-5777-979/2018
Dėl prievolės pripažinimo solidaria priėmimo klausimą

1Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų teisėja Jūratė Bliznikaitė-Povilanskienė

2rašytinio proceso tvarka išsprendė ieškovės UAB „Maristika“ ieškinio atsakovams UAB „G4S Lietuva“ , K. B., S. V., trečiasis asmuo I. K., dėl prievolės pripažinimo solidaria priėmimo klausimą.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė UAB „Maristika“ kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti prievolę, nustatytą Alytaus rajono apylinkės teismo 2017 m. kovo 10 d. nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-28-448/2017 atlyginti I. K. (Š.) 40 433 Eur turtinei žalai ir 10 000 Eur neturinei žalai solidaria UAB „Maristika“, UAB „G4S Lietuva“, K. B. ir S. V. prievole.

5Teismas 2018 m. liepos 13 d. nutartimi nurodė ieškinio trūkumus ir nustatė 14 (keturiolikos) dienų terminą, skaičiuojamą nuo nutarties įteikimo dienos, nutartyje nurodytiems ieškinio trūkumams pašalinti bei išaiškino, kad nustatytu terminu nepašalinus nurodytų trūkumų, procesinis dokumentas bus laikomas nepaduotu ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui.

6Šalindama ieškinio trūkumus ieškovė pateikė patikslintą ieškinį 2018 m. liepos16 d.

7Teismas 2018 m. liepos 13 d. nutartyje išaiškino, kad reiškiamas materialusis reikalavimas turi būti suformuluotas tiksliai ir aiškiai, kad būtų realiai vykdytinas galutiniu teismo sprendimu, taip pat nurodė, jeigu ieškovė siekia priteistos iš ieškovės turtinės ir neturinės žalos solidariai išieškojimą į atsakovais nurodytų UAB „G4S Lietuva“, K. B., S. V. turtą, privalo patikslinti ieškinio pagrindą ir dalyką, nurodant konkrečiai kaip ir kokiu būdu pasireiškia kiekvieno iš atsakovais nurodytų asmenų atsakomybė, įvardijant kiekvieno atžvilgiu civilinės atsakomybės sąlygas, įtvirtintas CK 6.245-6.250 straipsniuose, atitinkamai tikslintinas ieškinio dalykas, t. y. formulavimas reikalavimo kaip prašymas priteisti solidariai žalą iš atsakingų asmenų. Priešingu atveju, ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo atveju, kiltų klausimas dėl teismo sprendimo vykdymo tvarkos. Nagrinėjamu atveju ieškovė teikdama patikslintą ieškinį ieškinio reikalavimą formuoja kaip „pripažinti prievolę atlyginti I. K. (Š.) 40 433 Eur turtinei žalai ir 10 000 Eur neturinei žalai atlyginti, atsiradusiai dėl jos sutuoktinio R. G., ( - ) žūties, kurios dydis nustatytas Alytaus rajono apylinkės teismo 2017 m. kovo 10 d. nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-28-448/2017 solidaria UAB „Maristika“, UAB „G4S Lietuva“, K. B. ir S. V. prievole“. Teismas laiko, kad ieškovė ieškinio reikalavimo nepatikslino, o tik pakeitė žodžių tvarką reikalavime, kas iš esmės laikytina tapačiu ir nepatikslintu ieškinio reikalavimu, kaip ir pradiniame ieškinyje. Esant tokiam ieškinio reikalavimui, ieškinio tenkinimo atveju kiltų klausimas dėl teismo sprendimo vykdymo tvarkos, kadangi ieškinio reikalavimas nėra aiškus ir tikslus. Pripažintina, kad nurodytas ieškinio trūkumas yra esminis, tačiau jo ieškovė nepašalino.

8Kitas ieškinio trūkumas nurodytas 2018 m. liepos 13 d. nutartimi tai, kad ieškovė, patikslinus reikalavimą atitinkamai turėtų nurodyti ieškinio sumą bei sumokėti atitinkamai žyminį mokestį. Ieškovė teikdama patikslintą ieškinį nenurodo ieškinio sumos ir laiko, kad tai neturtinis reikalavimas, už kurį sumoka 75,00 Eur žyminį mokestį, nors iš ieškinio turinio galima manyti, kad ieškovė siekia, kad jos atžvilgiu būtų sumažintas turtinės ir neturtinės žalos atlyginimas trečiajam asmeniui t. y. kelia turtinį reikalavimą. Nenurodžius ieškovei ieškinio sumos, kyla klausimas dėl rūšinio bylos teismingumo, kadangi CPK 27 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad apygardos teismai, kaip pirmosios instancijos teismai, nagrinėja civilines bylas, kuriose ieškinio suma didesnė kaip keturiasdešimt tūkstančių eurų, išskyrus šeimos ir darbo teisinių santykių bylas ir bylas dėl neturtinės žalos atlyginimo. Nagrinėjamu atveju ieškovė prašo pripažinti prievolę solidaria dėl 40 433 Eur turtinės ir 10 000 Eur neturtinės žalos, kas sudaro daugiau nei 40 000 Eur sumą, todėl ieškovei nenurodžius ieškinio sumos teismas negali įvertinti, ar civilinė byla teisminga apylinkės teismui.

9Esant nurodytoms aplinkybėms pripažintina, kad 2018 m. liepos 13 d. nutartyje nurodyti trūkumai nebuvo pašalinti, t. y. tinkamai ir laiku neįvykdyta procesinės pareigos pašalinti esminius ieškinio trūkumus, kas pripažįstama netinkamu teisės kreiptis į teismą realizavimu. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, ieškinys laikytinas nepaduotu ir grąžintinas jį padavusiam asmeniui (CPK 115 straipsnio 3 dalis).

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 115 straipsnio 3 dalimi, 290-291 straipsniais,

Nutarė

11ieškovės UAB „Maristika“ ieškinį atsakovams UAB „G4S Lietuva“, K. B., S. V., trečiasis asmuo I. K., dėl prievolės pripažinimo solidaria laikyti nepaduotu ir jį su priedais grąžinti jį pateikusiam asmeniui.

12Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai