Byla 2-1603/2013
Dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. balandžio 19 d. nutartimi civilineje byloje Nr. 2-957-555/2012 pritaikytu laikinuju apsaugos priemoniu panaikinimo ir antstolio ipareigojimo gražinti atsakovui pinigines lešas, n u s t a t e :

1Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseja Audrone Jarackaite, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinejusi atsakovo restrukturizuojamos uždarosios akcines bendroves „Vetruna“ atskiraji skunda del Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 15 d. nutarties civilineje byloje Nr. B2-3124-160/2013, kuria netenkintas nurodyto atsakovo prašymas del Kauno apygardos teismo 2012 m. balandžio 19 d. nutartimi civilineje byloje Nr. 2-957-555/2012 pritaikytu laikinuju apsaugos priemoniu panaikinimo ir antstolio ipareigojimo gražinti atsakovui pinigines lešas, n u s t a t e :

2I. Ginco esme

3Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 15 d. nutartimi (isiteisejusia 2013 m. vasario 26 d.) buvo iškelta atsakovo RUAB „Vetruna“ restrukturizavimo byla, imones administratoriumi paskirtas UAB „Ius Positivum“ bei nustatytas keturiu menesiu nuo nutarties isiteisejimo dienos terminas parengti ir pateikti teismui atsakovo restrukturizavimo plana bei kitus restrukturizavimo bylai nagrineti reikalingus dokumentus (3 b. t., 74-75 l.).

4Atsakovas RUAB „Vetruna“ 2013 m. balandžio 8 d. Vilniaus apygardos teismui prateike prašyma del Kauno apygardos teismo 2012 m. balandžio 19 d. nutartimi civilineje byloje Nr. 2-957-555/2012 pritaikytu laikinuju apsaugos priemoniu panaikinimo bei antstolio M. Petrovskio ipareigojimo gražinti i atsakovo saskaita nurodyto antstolio depozitineje saskaitoje saugomas RUAB „Vetruna“ 393 693,04 Lt pinigines lešas (5 b. t., 1-5 l.).

5Nurode, kad pagal UAB „Virklund sport“ prašyma Kauno apygardos teismo 2012 m. balandžio 19 d. nutartimi, priimta civilineje byloje Nr. 2-957-555/2012, buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemones – atsakovo 1 208 615,05 Lt sumos turto areštas. Atsakovo teigimu, antstolis M. Petrovskis, vykdydamas pamineta teismo nutarti, surado ir pervede i antstolio depozitine saskaita 393 693,04 Lt atsakovo piniginiu lešu, kurias saugo nurodytoje depozitineje saskaitoje. Pasak atsakovo, šios pinigines lešos reikalingos restrukturizuojamai imonei einamiesiems mokejimams bei sutartiniams isipareigojimams vykdyti ir imones mokumui atkurti, todel jos gražintinos i atsakovo atsiskaitomaja saskaita (IRI 7-9 str.; CPK 149 str.).

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esme

7Vilniaus apygardos teismas 2013 m. balandžio 15 d. nutartimi netenkino atsakovo RUAB „Vetruna“ prašymo del Kauno apygardos teismo 2012 m. balandžio 19 d. nutartimi civilineje byloje Nr. 2-957-555/2012 pritaikytu laikinuju apsaugos priemoniu panaikinimo ir antstolio ipareigojimo gražinti atsakovui pinigines lešas (5 b. t., 68-69 l.).

8Nurode, kad antstolis, vykdydamas Kauno apygardos teismo 2012 m. balandžio 19 d. nutarti del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo atsakovo turto (1 208 615,05 Lt sumos) atžvilgiu, areštavo UAB „Vetruna“ 393 693,04 Lt pinigines lešas. Teismo teigimu, išieškojimas vykdomojoje byloje sustabdytas ir dokumentai perduoti i restrukturizavimo byla, tolesnis areštuotu sumu naudojimas kreditoriniu reikalavimu tenkinimui ar restrukturizuojamos imones reikmems gales buti vykdomas tik patvirtinus restrukturizavimo plana, kuris teismo nutarties priemimo metu dar nera patvirtintas, todel areštuotos lešos restrukturizuojamai imonei šiuo metu negali buti gražintos. Pasak teismo, nepatvirtinus restrukturizavimo plano, restrukturizavimo byla turetu buti nutraukta ir tokiu atveju, patenkinus atsakovo prašyma, butu pažeistos kreditoriaus, kurio prašymu lešos buvo areštuotos, teises tiketis realaus skolos gražinimo.

9Teismas sprende, jog del nurodyto nera pagrindo panaikinti kito teismo pritaikytu laikinuju apsaugos priemoniu atsakovo turto atžvilgiu bei pervesti atsakovui RUAB „Vetruna“ iš antstolio depozitines saskaitos areštuotas nurodytos imones lešas.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo i ji argumentai

11Atskiruoju skundu atsakovas RUAB „Vetruna“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 19 d. nutarti ir klausima išspresti iš esmes – patenkinti atsakovo prašyma (5 b. t., 76-80 l.). Atskiraji skunda grindžia šiais argumentais:

121) Nuo imones restrukturizavimo bylos iškelimo dienos visi jos isipareigojimai vykdomi IRI nustatyta tvarka, todel laikinuju apsaugos priemoniu taikymas restrukturizuojamos imones turtui netenka prasmes, o antstolis, kuris privalo perduoti teismui restrukturizuojamos imones turto arešto ir vykdomuosius dokumentus, nebetenka teises bei galimybes ivykdyti vykdomaji dokumenta (IRI 7 str. 1 d. 3 p., 8 str.). Del to nepagrista ir neatitinkanti restrukturizavimo proceso paskirties bei tikslu apygardos teismo išvada, kad antstolio depozitineje saskaitoje saugomos atsakovo lešos restrukturizuojamai imonei gali buti gražinamos tik patvirtinus restrukturizavimo plana.

132) Nors ir turedamas laikinu finansiniu sunkumu, atsakovas aktyviai vykdo veikla, sudaro ir vykdo rangos sutartis, siekia igyvendinti kitus projektus, iš kuriu gali gauti pajamu, del ko atsakovui butinos apyvartines lešos; be to, restrukturizuojama imone privalo vykdyti einamuosius mokejimus, taciau, netenkinus atsakovo prašymo, jam buvo užkirstas kelias tinkamai ivykdyti IRI 8 straipsnio 4 dalyje numatytus ipareigojimus, kadangi dalis RUAB „Vetruna“ lešu, tarp ju 393 693,04 Lt sumos pinigines lešos, nera pervestos i teismo nurodyta atsakovo atsiskaitomaja saskaita, iš kurios restrukturizuojama imone turi teise atlikti mokejimus, butinus, vykdant veikla bei mokant einamasias imokas.

143) Restrukturizuojamos imones valdymo organai nera laisvi savo nuožiura disponuoti imones turtu, ji realizuoti, perleisti ar suvaržyti, taip apsunkinant kreditoriu teise patenkinti savo reikalavimus, o IRI itvirtinti suvaržymai užtikrina restrukturizuojamos imones kreditoriu interesu apsauga (IRI 9 str. 3 d., 22 str. 1 d. 2, 5 p., 2 d.); be to, saugant RUAB „Vetruna“ lešas antstolio depozitineje saskaitoje, užtikrinami išimtinai vieno atsakovo kreditoriaus – UAB „Virklund sport“ interesai, jam suteikiamas prioritetas kitu atsakovo kreditoriu atžvilgiu.

15Atsiliepime i atskiraji skunda suinteresuotas asmuo UAB „Virklund sport“ prašo ji atmesti ir palikti nepakeista skundžiama teismo nutarti (5 b. t., 83-85 l.). Nurodo, kad nepagristas atsakovo prašymas, nes galiojantys teises aktai nenumato nei laikinuju apsaugos priemoniu, pritaikytu kitose civilinese bylose, panaikinimo del imones restrukturizavimo bylos iškelimo, nei vykdymo veiksmus atliekancio antstolio pareigos gražinti areštuotas lešas restrukturizuojamai imonei. Suinteresuoto asmens teigimu, pagal IRI 8 straipsni, nuo teismo nutarties iškelti imones restrukturizavimo byla isiteisejimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti restrukturizavimo plana priemimo dienos sustabdomas išieškojimas pagal vykdomuosius dokumentus, t. y. sustabdomas vykdymo veiksmu atlikimas, todel pirmosios instancijos teismas pagristai konstatavo, kad nagrinejamu atveju areštuotos atsakovo lešos negali buti jam gražinamos iki restrukturizavimo plano patvirtinimo. Pažymi, jog atsakovas nepateike irodymu, patvirtinanciu, kad antstolio depozitineje saskaitoje esanciu atsakovo 393 693,04 Lt piniginiu lešu (ne)gražinimas tures itakos imones restrukturizavimo procedurai; be to, skundžiama teismo nutartimi nebuvo suteikta pirmenybe UAB „Virklund sport“ kitu atsakovo kreditoriu atžvilgiu, kadangi antstolio depozitineje saskaitoje esancios lešos nebuvo išmoketos suinteresuotam asmeniui, kurio reikalavimai, patvirtinus restrukturizavimo plana, bus tenkinami IRI ir restrukturizavimo plane nustatyta tvarka.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybes, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirasis skundas netenkintinas.

18Bylos nagrinejimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliuciu teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindu patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacines instancijos teismas patikrina apskustosios teismo nutarties teisetuma ir pagristuma pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus istatyme numatytas išimtis. Apeliacines instancijos teismas nenustate absoliuciu skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindu (CPK 329 str. 2, 3 d., 338 str.).

19CPK 149 straipsnio 1 dalies nuostatomis, laikinosios apsaugos priemones, dalyvaujanciu byloje asmenu ar kitu suinteresuotu asmenu pagristu prašymu, gali buti panaikinamos teismo, nagrinejancio byla iš esmes, nutartimi.

20Pagal IRI 8 straipsnio 3 punkta, nuo teismo nutarties iškelti imones restrukturizavimo byla isiteisejimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti restrukturizavimo plana priemimo dienos sustabdomas išieškojimas pagal vykdomuosius dokumentus ir reikalavimu iskaitymas; antstolis ne veliau kaip per 15 kalendoriniu dienu nuo teismo nutarties iškelti imones restrukturizavimo byla priemimo dienos perduoda imones restrukturizavimo byla nagrinejanciam teismui imones turto, kuris iki imones restrukturizavimo bylos iškelimo buvo areštuotas teismu ir kitu instituciju sprendimu vykdymui užtikrinti, bet neparduotas, arešto ir vykdomuosius dokumentus bei praneša apie tai turto saugotojui ir išieškotojui; kreditoriaus reikalavimai, kuriu nepatenkino antstolis, tenkinami šio istatymo nustatyta tvarka. CPK 626 straipsnio 1 dalies 3 punkte taip pat nustatyta, jog antstolis privalo sustabdyti vykdomaja byla, skolininkui iškelus restrukturizavimo byla, ir persiusti restrukturizavimo byla iškelusiam teismui vykdomuosius dokumentus.

21Nagrinejamu atveju nustatyta, kad, 2013 m. vasario 26 d. isiteisejus teismo nutarciai iškelti atsakovo RUAB „Vetruna“ restrukturizavimo byla (3 b. t., 74-75 l.), antstolis M. Petrovskis 2013 m. kovo 6 d. patvarkymu vykdomojoje byloje Nr. 0123/12/00565 (pagal Kauno apygardos teismo 2012 m. kovo 22 d. ir 2012 m. balandžio 19 d. nutartis del 1 208 615,05 Lt sumos atsakovo turto arešto, priimtas civilineje byloje Nr. 2-957-555/2012 pagal kreditoriaus UAB „Virklund sport“ ieškini atsakovui del skolos priteisimo), kurioje 2013 m. sausio 25 d. buvo surastos ir perkeltos i antstolio depozitine saskaita atsakovui priklausancios 393 692,64 Lt pinigines lešos, perdave vykdomaji dokumenta atsakovo restrukturizavimo byla nagrinejanciam teismui (3 b. t., 142-143 l.). Be to, teismu informacines sistemos Liteko duomenimis, Kauno apygardos teismo 2012 m. gegužes 9 d. sprendimu, priimtu, išnagrinejus civiline byla Nr. 2-957-555/2012 (pakeistu Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 18 d. nutartimi) priteista iš atsakovo kreditoriaus UAB „Virklund sport“ naudai 206 151,16 JAV doleriu skolos, 214 310,57 Lt skolos, 30 876,08 JAV doleriu istatyminiu palukanu, 4 384,02 Lt istatyminiu palukanu, 66 871,68 JAV doleriu procesiniu palukanu bei 8,05 proc. dydžio metiniu palukanu už teismo priteista suma nuo bylos iškelimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško ivykdymo (4 b. t., 3-15 l.; CPK 179 str. 3 d.).

22Pažymetina, kad laikinosios apsaugos priemones, pritaikytos kito teismo (kitoje) civilineje byloje (Nr. 2-957-555/2012), gali buti panaikintos tik teismo, nagrinejancio ta byla iš esmes, nutartimi (CPK 149 str. 1 d.). Taciau nei CPK, nei IRI nuostatose nenumatyta teismo, nagrinejancio imones restrukturizavimo byla, teise ar pareiga panaikinti kitose civilinese bylose restrukturizuojamos imones turtui pritaikytas laikinasias apsaugos priemones. Juolab kad vykdomieji dokumentai del Kauno apygardos teismo 2012 m. kovo 22 d. ir 2012 m. balandžio 19 d. nutarciu, priimtu kitoje civilineje byloje Nr. 2-957-555/2012, vykdymo yra perduoti atsakovo restrukturizavimo byla nagrinejanciam teismui (3 b. t., 142 l.; CPK 626 str. 1 d. 3 p.; IRI 8 str. 3 p.).

23Pagal istatyma, laikotarpiu nuo teismo nutarties iškelti imones restrukturizavimo byla isiteisejimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti restrukturizavimo plana priemimo dienos restrukturizuojamai imonei draudžiama vykdyti visas pinigines prievoles, neivykdytas iki teismo nutarties iškelti imones restrukturizavimo byla priemimo dienos (IRI 8 str. 1 p.), o einamuosius mokejimus restrukturizuojama imone vykdo iš teismo nutartyje del restrukturizavimo bylos iškelimo nurodytos šios imones saskaitos, kuri šiuo atveju nustatyta Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 15 d. nutartyje (3 b. t., 74-75 l.; IRI 7 str. 8 d. 6 p.). Be to, imones restrukturizavimo plane nurodomi restrukturizuojamos imones verslo planas, pagal kuri ši imone vykdo veikla restrukturizavimo laikotarpiu, bei šios imones kreditoriu finansiniai reikalavimai ir ju tenkinimo tvarka (IRI 12 str. 1 d. 2-3 p.). Beje, pagal šiuo metu galiojancias IRI nuostatas, restrukturizuojamos imones kreditoriu susirinkimui nepatvirtinus restrukturizavimo plano ir jo nepateikus teismui nustatytu terminu, restrukturizavimo byla nutraukiama (IRI 14 str., 28 str. 1 d. 1 p.).

24Todel nera pagrindo teigti, jog apygardos teismo išvada del atsakovo RUAB „Vetruna“ piniginiu lešu saugojimo antstolio depozitineje saskaitoje iki šios imones restrukturizavimo plano patvirtinimo (arba atsakovo restrukturizavimo bylos nutraukimo) prieštarauja restrukturizavimo proceso paskirciai ar pažeidžia restrukturizuojamo atsakovo bei jo kreditoriu interesus (IRI 2 str. 3 d., 24 str.; CPK 3 str. 7 d.). Juolab kad pagal IRI 8 straipsnio 3 punkta, iškelus imones restrukturizavimo byla, antstolis turi pareiga teismui, iškelusiam restrukturizavimo byla, perduoti tik vykdomuosius dokumentus, o ne pinigines lešas, vykdymo procese areštuotas ir pervestas i antstolio depozitine saskaita (CPK 626 str. 1 d. 3 p.).

25Del pasakyto nera pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti skundžiama pirmosios instancijos teismo nutarti (CPK 263 str., 329 str., 338 str.).

26Nepasisakoma del atskirojo skundo ir atsiliepimo i ji kitu argumentu, kurie nera reikšmingi teisingam nagrinejamo klausimo išsprendimui.

27Teiseja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

28Palikti nepakeista Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 15 d. nutarti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseja Audrone Jarackaite,... 2. I. Ginco esme... 3. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 15 d. nutartimi (isiteisejusia 2013... 4. Atsakovas RUAB „Vetruna“ 2013 m. balandžio 8 d. Vilniaus apygardos teismui... 5. Nurode, kad pagal UAB „Virklund sport“ prašyma Kauno apygardos teismo 2012... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esme... 7. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. balandžio 15 d. nutartimi netenkino... 8. Nurode, kad antstolis, vykdydamas Kauno apygardos teismo 2012 m. balandžio 19... 9. Teismas sprende, jog del nurodyto nera pagrindo panaikinti kito teismo... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo i ji argumentai... 11. Atskiruoju skundu atsakovas RUAB „Vetruna“ prašo panaikinti Vilniaus... 12. 1) Nuo imones restrukturizavimo bylos iškelimo dienos visi jos isipareigojimai... 13. 2) Nors ir turedamas laikinu finansiniu sunkumu, atsakovas aktyviai vykdo... 14. 3) Restrukturizuojamos imones valdymo organai nera laisvi savo nuožiura... 15. Atsiliepime i atskiraji skunda suinteresuotas asmuo UAB „Virklund sport“... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybes, teisiniai argumentai ir išvados... 17. Atskirasis skundas netenkintinas.... 18. Bylos nagrinejimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 19. CPK 149 straipsnio 1 dalies nuostatomis, laikinosios apsaugos priemones,... 20. Pagal IRI 8 straipsnio 3 punkta, nuo teismo nutarties iškelti imones... 21. Nagrinejamu atveju nustatyta, kad, 2013 m. vasario 26 d. isiteisejus teismo... 22. Pažymetina, kad laikinosios apsaugos priemones, pritaikytos kito teismo... 23. Pagal istatyma, laikotarpiu nuo teismo nutarties iškelti imones... 24. Todel nera pagrindo teigti, jog apygardos teismo išvada del atsakovo RUAB... 25. Del pasakyto nera pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti skundžiama... 26. Nepasisakoma del atskirojo skundo ir atsiliepimo i ji kitu argumentu, kurie... 27. Teiseja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 28. Palikti nepakeista Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 15 d. nutarti....