Byla e2-12363-559/2019
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėja Jūratė Ramanauskienė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Omega Invest OU ieškinį atsakovei K. T. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovas Omega Invest OU kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti jam iš atsakovės K. T. 1997,18 Eur skolos (iš jos: 928,56 Eur nesumokėto kredito, 621,08 Eur sutartinių palūkanų, 447,54 Eur delspinigių) pagal 2015-06-09 Vartojimo kredito sutartį Nr. 15-045986-GV, sudarytą su pradiniu kreditoriumi „Swedbank“, AB banku, ir 2015-10-29 Reikalavimų perleidimo sutartį Nr. ST-15-9466, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovei adresuoti ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 15 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti atsakovei viešo paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje būdu 2019-04-30 (CPK 130 straipsnis). Atsakovė per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

5Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą, kadangi CPK 142 straipsnyje nenumatyta, kad būtų informuojama apie sprendimo už akių priėmimą (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 153 straipsnio 2 dalis, 285 ir 286 straipsniai).

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Ieškovės pateikti rašytiniai įrodymai – 2015-06-09 Vartojimo kredito sutarties Nr. 15-045986-GV specialiųjų ir bendrųjų sąlygų, Elektroninių paslaugų sutarties, Patvirtinimo dėl identifikavimo kodų nustatymo priemonės išdavimo, Paraiškos kreditui gauti, pradinio kreditoriaus 2016-05-24 ir 2016-07-07 pretenzijų atsakovei, 2016-09-20 patvirtinimo dėl reikalavimo teisių perleidimo ir išrašo iš jo priedo, išrašo Bylų priėmimo-perdavimo akto Nr. 11 prie 2015-10-29 Reikalavimo perleidimo sutarties Nr. ST-15-9466 kopijos iš dalies patvirtina ieškinio dalyką ir pagrindą.

9Byloje pateiktais duomenimis nustatyta, kad tarp pradinio kreditoriaus „Swedbank“, AB ir atsakovės 2015-06-09 buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 15-045986-GV, pagal kurią ieškovė suteikė atsakovui 1000 Eur dydžio vartojimo kreditą. Atsakovė suteiktą kreditą įsipareigojo grąžinti sutartyje nustatyta tvarka ir terminais iki 2020-05-22. Sutartyje nustatyta palūkanų norma – 21,00 proc. Atsakovė sutartyje nustatytais terminais jai suteikto kredito grąžinimo dalimis ir palūkanų mokėjimo nevykdė, praleido prievolės įvykdymo terminus, todėl pradinis kreditorius 2019-09-30 reikalavimo teises į atsakovę pagal minėtą kredito sutartį 2015-10-29 Reikalavimų perleidimo sutarties Nr. ST-15-9466 pagrindu perleido naujam kreditoriui – ieškovui.

10Kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101 straipsnio 1 dalis).

11Ieškinio pateikimo dienai atsakovės skola ieškovui yra 928,56 Eur negrąžintas kreditas, 621,08 Eur mokėjimo (pelno) palūkanų.

12CK 6.38, 6.63 ir 6.200 straipsniai nustato, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytu laiku, pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnis). Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia ar įsipareigoja suteikti gavėjui fiziniam asmeniui (vartotojui) kreditą atidėto mokėjimo, taip pat mokėjimo išdėstymo. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Vadovaujantis CK 6.63 straipsniu, skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, jei jis praleidžia prievolės įvykdymo terminą. Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Atsakovė sutarties tinkamai nevykdė, iki ieškinio teismui padavimo skolos negrąžino, įrodymų apie prievolės įvykdymą byloje nėra, todėl remiantis CK 6.873 straipsnio 1 dalimi, iš jos priteistina 928,56 Eur negrąžinto kredito ir 621,08 Eur mokėjimo (pelno) palūkanų (iš jų: 115,69 Eur palūkanų, paskaičiuotų iki 2016-08-30 ir 505,39 Eure palūkanų už laikotarpį nuo 2016-08-31 iki 2019-04-03).

13Prievolių įvykdymas gali būti užtikrinamas pagal sutartį netesybomis (CK 6.70 straipsnis). Atsakovė pažeidė savo sutartinę prievolę nustatyta tvarka ir terminais grąžinti suteiktą kreditą bei mokėti palūkanas ir kitus mokesčius, todėl ji privalo atlyginti ieškovui dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius ir sumokėti netesybas.

14Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 447,54 Eur delspinigių, iš jų: 8,33 Eur iki 2016-08-30 ir 439,21 Eur už 946 dienų laikotarpį (nuo 2016-08-31 iki 2019-04-03). Šioje dalyje ieškinio reikalavimas tenkinamas iš dalies.

15Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje nustatyta, jog pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Netesybos negali būti skaičiuojamos už ilgesnį kaip 180 dienų laikotarpį. Jokios kitos netesybos ir mokesčiai už vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomi.

16Konkrečiu atveju tarp pradinio kreditoriaus ir atsakovės buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, atsakovė yra vartotoja, todėl jai taikytinos vartotojo teisių apsaugą užtikrinančios teisės normos (CK 1.39 straipsnio 1 dalis, Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 11 straipsnio 8 dalis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-02-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008; Kauno apygardos teismo 2019-01-30 nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-96-773/2019), nes ieškovo paskaičiuotų delspinigių laikotarpis (946 d. + laikotarpis iki reikalavimo perleidimo) ženkliai viršija įstatymo nustatytą maksimalų jų skaičiavimo terminą (180 d.). Atsižvelgiant į nustatytą teisinį reglamentavimą, taip pat remiantis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi, įtvirtinančia teismo teisę sumažinti netesybas, jeigu jos aiškiai per didelės; 6.258 straipsnio 3 dalimi, nustatančia teismo teisę sumažinti netesybas (baudą, delspinigius), jei jie neprotingai dideli, bei protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais (CK 1.2 straipsnis), teismas sprendžia, kad yra pagrindas ieškovo prašomus priteisti delspinigius sumažinti iki 88,33 Eur sumos (928,56 Eur x 0,05 proc. x 180 d. + 4,76 Eur delspinigiai už palūkanas = 88,33 Eur).

17CK 6.37 straipsnio 2 dalis nustato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 straipsnio 1 dalis). Ieškovo prašymu iš atsakovės priteistina 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2019-04-15 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 ir 6.210 straipsniai).

18Ieškinį patenkinus iš dalies, remiantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, iš atsakovės ieškovo naudai priteistinos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos (319,94 Eur) proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (82 proc.) – 262,35 Eur (sumokėto žyminio mokesčio ir teisinės pagalbos išlaidų). Atsakovei tenkanti išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, dalis neviršija Vyriausybės nustatyto minimalaus priteistino jų dydžio, todėl iš atsakovės šios išlaidos nepriteisiamos.

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 142, 153, 279, 285, 286, 287 straipsniais,

Nutarė

20Ieškinį patenkinti iš dalies.

21Priteisti iš atsakovės K. T. a. k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta: ( - ), ieškovo Omega Invest OU, juridinio asmens kodas: 10866568, buveinė: Mustamäe tee 16, Tallinn, Estija, a. s. Nr. LT747300010144878991 „Swedbank“,AB banke, naudai 1637,97 Eur (vieną tūkstantį šešis šimtus trisdešimt septynis eurus 97 euro centus) skolos (iš jos: 928,56 Eur nesumokėto kredito, 621,08 Eur sutartinių palūkanų, 88,33 Eur delspinigių) pagal 2015-06-09 Vartojimo kredito sutartį Nr. 15-045986-GV, sudarytą su pradiniu kreditoriumi „Swedbank“, AB banku, ir 2015-10-29 Reikalavimų perleidimo sutartį Nr. ST-15-9466, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme 2019-04-15 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 262,35 Eur (du šimtus šešiasdešimt du eurus 35 euro centus) bylinėjimosi išlaidų.

22Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

23Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

24Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėja Jūratė Ramanauskienė,... 2. Teismas... 3. Ieškovas Omega Invest OU kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti jam iš... 4. Atsakovei adresuoti ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas,... 5. Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 8. Ieškovės pateikti rašytiniai įrodymai – 2015-06-09 Vartojimo kredito... 9. Byloje pateiktais duomenimis nustatyta, kad tarp pradinio kreditoriaus... 10. Kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar... 11. Ieškinio pateikimo dienai atsakovės skola ieškovui yra 928,56 Eur... 12. CK 6.38, 6.63 ir 6.200 straipsniai nustato, kad prievolės turi būti vykdomos... 13. Prievolių įvykdymas gali būti užtikrinamas pagal sutartį netesybomis (CK... 14. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 447,54 Eur delspinigių, iš jų:... 15. Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje nustatyta, jog pavėluoto... 16. Konkrečiu atveju tarp pradinio kreditoriaus ir atsakovės buvo sudaryta... 17. CK 6.37 straipsnio 2 dalis nustato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti... 18. Ieškinį patenkinus iš dalies, remiantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, iš... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 142,... 20. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 21. Priteisti iš atsakovės K. T. a. k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta:... 22. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 23. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 24. Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...