Byla 2-1185-879/2011

1Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Daina Vaidachavičienė,

2sekretoriaujant Alvyrai Džiugienei,

3dalyvaujant pareiškėjui A. M.,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo A. M. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Ukmergės skyriui, dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo,

Nustatė

5Pareiškėjas A. M. kreipėsi į teismą, prašydamas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad po jo sutuoktinės A. M., a.k( - ) mirties ( - )., pareiškėjas A. M. priėmė palikimą, pradėdamas valdyti paveldimą turtą. Pareiškėjas nurodė, kad ( - ). mirė pareiškėjo sutuoktinė su kuria iki jos mirties gyveno kartu, ja rūpinosi, palaidojo bei tvarko ir prižiūri sutuoktinės kapą. Po žmonos A. M. mirties liko bendrosios jungtinės sutuoktinų nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas: žemės sklypas, unikalus Nr( - ), esantis ( - )., su sodo nameliu, unikalus Nr.: ( - ) kurio bendras plotas 47,23 kv. m. ir žemės sklypas, unikalus Nr.: ( - ), esantis ( - ), bei automobilis R. E., valstybinis Nr. ( - ), taip pat liko sutuoktinės asmeniniai daiktai bei namų apyvokos daiktai. Po sutuoktinės A. M. mirties pareiškėjas iš karto pradėjo faktiškai valdyti visą A. M. priklausantį turtą, prižiūrėjo ir tvarkė namus, prižiūrėjo ir naudojosi automobiliu R. E., valstybinis Nr. ( - ), vykdavo į darbą, naudojo namų apyvokos daiktus, baldus, atliko sodo namelio einamąjį remontą, mokėjo ir šiuo metu moka visus komunalinius mokesčius už sodo namelį bei žemės sklypus, kurie yra pareiškėjo ir mirusios sutuoktinės A. M. bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė.

6Pareiškėjas A. M. teismo posėdžio metu pareiškimą palaikė ir patikslino, kad prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad po jo sutuoktinės A. M. mirties ( - ), pareiškėjas per įstatymo nustatytą terminą, t.y. per tris mėnesius priėmė palikimą, pradėdamas valdyti paveldimą turtą ir prašo pareiškimą patenkinti.

7Suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Ukmergės skyrius atsiliepime į pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, taip pat neprieštaravo dėl fakto, kad pareiškėjas A. M. priėmė palikimą po A. M. mirties, nustatymo, taip pat prašo bylą nagrinėti nedalyvaujant inspekcijos atstovui. (b.l.19).

8Pareiškimas tenkinamas visiškai.

9Iš mirties liudijimo AA Nr. ( - ) (b.l. 6) matyti, kad A. M. mirė ( - ). Iš santuokos liudijimo ( - ) matyti, kad A. M. ir A. M. buvo sutuoktiniai (b.l. 5). Iš pažymos apie asmens paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą matyti, kad A. M. deklaravo savo gyvenamąją vietą ( - ). (b.l.7). Iš VĮ „Registrų centras“ nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašų matyti, kad pareiškėjo A. M. ir jo sutuoktinės A. M. vardu nuosavybės teise registruotas nekilnojamas turtas: žemės sklypas, unikalus Nr.: ( - ), esantis ( - )., su sodo nameliu, unikalus Nr.: ( - ), kurio bendras plotas 47,23 kv. m. ir žemės sklypas, unikalus Nr.: ( - ), esantis ( - ) (b.l.10-14). Iš VĮ „Regitra“ registracijos liudijimo matyti, kad A. M. vardu registruota transporto priemonė R. E., valstybinis Nr. ( - ) (b.l.14). Iš AB „Lesto“ pažymos matyti, kad už elektros energiją objekte, esančiame adresu ( - )yra sumokėjęs 225,00 Lt už laikotarpį nuo 2011 m. sausio mėn. iki 2011 m. gegužės mėn. (b.l.12). Iš Vilniaus apskrities VMI pažymos dėl A. M. atsiskaitymo su valstybės ir/ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais matyti, kad A. M. atsiskaitė su valstybės, savivaldybės biudžetais ir valstybės pinigų fondais (b.l.16). Iš ( - ) ministerijos pažymos apie vykimą į tarnybą matyti, kad A. M. naudojasi automobiliu R. E., valstybinis Nr. ( - ), kuriuo vyksta į tarnybą (b.l.17). Iš testamentų registro išrašo matyti, kad testamentų registre nėra įregistruotų palikėjos A. M. testamentų ar palikimo priėmimo faktų. (b.l.24). Iš pareiškėjo A. M. paaiškinimų, byloje surinktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad mirus A. M. jos palikimą priėmė pareiškėjas A. M., kad ginčo su suinteresuotu asmeniu dėl palikimo priėmimo nėra. Pareiškėjas pagal įstatymą visą mirusiosios palikimą priėmė per įstatymo nustatytą, t.y. trijų mėnesių laikotarpį, faktiškai pradėdamas valdyti paveldimą turtą, juo rūpinasi kaip savu.

10Esant tokioms aplinkybėms, kurios yra patvirtintos pareiškėjo ir nėra paneigtos jokiais kitais byloje surinktais įrodymais, pareiškimas tenkinamas LR CK 5.51 str. pagrindu.

11Iš pareiškėjo yra priteisiamos teismo turėtos pašto išlaidos, 3,99 Lt (trys litai 99 centai) į valstybės pajamas LR CPK 88 str. 1 d. 3 p. pagrindu.

12Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 270 str., 268 str., 444 str.. teismas,

Nutarė

13Pareiškimą tenkinti.

14Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad A. M. a.k. ( - ) gyv. ( - ), po savo sutuoktinės A. M., a.k( - ) mirties ( - ), per įstatymo nustatytą terminą, t.y. per tris mėnesius, priėmė palikimą, faktiškai pradėjęs valdyti paveldimą turtą.

15Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas tikslu gauti paveldėjimo teisės liudijimą.

16Priteisti iš A. M. 3,99 Lt (tris litus 99 centus) pašto išlaidų valstybės naudai.

17Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Ukmergės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai