Byla 2S-1054-413/2010

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gintauto Koriagino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Rūtos Palubinskaitės ir Evaldo Burzdiko, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantės likviduojamos UAB „Terama“ atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. vasario 8 d. nutarties panaikinimo civilinėje byloje Nr. 2-6068-151/2010 pagal ieškovo M. L. ieškinį atsakovei UAB „Terama“, tretiesiems asmenims N. R., R. R. dėl visuotinio akcininkų susirinkimo pripažinimo negaliojančiu

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3ieškovas M. L. ieškiniu prašė (b. l. 2-5) pripažinti negaliojančiu atsakovės UAB „Terama“ 2009 m. birželio 9 d. visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimą, kuriuo nuspręsta likviduoti bendrovę ir jos likvidatoriumi paskirti N. R. bei taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovei UAB „Terama“ vykdyti likvidavimo procedūras ir perduoti bendrovės akcininkams bendrovės turtą. Nurodė, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių bendrovė gali būti likviduota iki civilinės bylos išnagrinėjimo, o įmonės turtas perduotas dabartiniams neteisėtiems jos akcininkams N. R. ir R. R., tuo padarant turtinę žalą ieškovui, proporcingą šios bendrovės akcijų vertei, o būsimas teismo sprendimas, palankus ieškovui, gali likti neįvykdytas.

4Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. vasario 8 d. nutartimi (b. l. 12-13) ieškovo prašymą tenkino ir taikė laikinąsias apsaugos priemones – uždraudė atsakovei UAB „Terama“ vykdyti likvidavimo procedūras bei perduoti bendrovės akcininkams bendrovės turtą. Nurodė, jog Kauno mieto apylinkės teismas 2010 m. sausio 26 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. A2-18-775/2010 atnaujino procesą civilinėje byloje Nr. SN2-4333/2004 dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2004 m. kovo 8 d. sprendimo dalies, kuria išspręstas ieškovo ir trečiojo asmens N. R. turto padalijimo klausimas, todėl likvidavus UAB „Terama“ ir pakeitus santuokos nutraukimo pasekmių sutartį ar kitaip padalinus santuokinį turtą, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

5Apeliantė UAB „Terama“ atskiruoju skundu (b. l. 24-28) prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. vasario 8 d. nutartį panaikinti ir ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Nurodo, jog pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia šalių lygiateisiškumo, teisėtų interesų pusiausvyros, teisingumo principus. Pirmosios instancijos teismo išvados yra nepagrįstos CPK 144 str. 1 dalyje nustatytoms taikymo sąlygoms. Ieškovas M. L. nėra ir niekada nebuvo UAB „Terama“ akcininkas, todėl teismo išvada dėl prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones pagrįstumo yra neparemta objektyviais duomenimis. Taikytos laikinosios apsaugos priemonės nepagrįstai suvaržo atsakovės ir jos akcininkų teises ir pagrįstus interesus bei suteikia ieškovui perdėtą pranašumą, sudaroma rizika bendrovės skolinių įsipareigojimų valstybei ir bendrovės kreditoriams atsiradimui bei didėjimui. Pirmosios instancijos šių aplinkybių nevertino, o tai sudaro pagrindą skundžiamą nutartį panaikinti. Be to, nepranešdamas atsakovei apie gautą prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir spręsdamas prašymo pagrįstumo klausimą, teismas neturėjo galimybių įvertinti atsakovo nurodomų aplinkybių, jas patvirtinančių įrodymų, todėl padarė nepagrįstas ir neteisingas išvadas, kurios neatitinka CPK 148 str. 1 d. nustatytų išimtinumo kriterijų.

6Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas M. L. (b. l. 42-44) prašo atskirąjį skundą atmesti ir pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, jog su atskiruoju skundu nesutinka, kadangi atsakovė iš esmės ginčija ieškovo materialinę subjektinę teisę ginčyti atsakovės 2009 m. birželio 9 d. visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimą dėl jo likvidavimo. Atsakovė, nurodydama teiginius apie pažeistus principus, nepateikia jokių konkrečių argumentų ir įrodymų, patvirtinančių jų pažeidimą. Būtent laikinųjų apsaugos priemonių pagalba yra užtikrinamas šalių lygiateisiškumo, teisėtų interesų pusiausvyros, teisingumo principų civiliniame procese praktinis veiksmingumas. Taikant laikinąsias apsaugos priemones prioritetas teikiamas tos šalies interesų gynybai, kurių įgyvendinimui, priėmus palankų sprendimą, kyla didesnė grėsmė, o proceso šalies interesų gynyba negali būti vertinama kaip pranašumo suteikimas, todėl nurodyti apeliantės argumentai yra nepagrįsti. Pirmosios instancijos teismas priėmė teisingą ir pagrįstą nutartį, nes nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių atsakovė gali būti likviduota iki bylos išnagrinėjimo, o jos turtas perduotas dabartiniams neteisėtiems jos akcininkams bei tuo padaryta didelė žala ieškovui, proporcinga šios bendrovės akcijų ir bendrovės turto vertei. Atsakovė jokios veiklos nevykdo, nei kreditorinių įsiskolinimų nei debitorinių asmenų neturi. Be to, atsakovė galėjo pateikti prašymą dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, tačiau nei prašymo nei galimų nuostolių dydį patvirtinančių dokumentų nepateikė. Taigi teismas teisingai sprendė, jog pranešus atsakovei apie prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones gali kilti reali grėsmė, kad teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

7Atskirasis skundas atmetamas.

8

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Kolegija konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl atskirojo skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

10Laikinųjų apsaugos priemonių tikslas - garantuoti teismo priimto galimai ieškovui palankaus sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.).

11CPK 145 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Ekonomiškumo, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai, reikalauja išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nė vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti.

12Bylos duomenys patvirtina, kad skundžiama nutartimi buvo uždrausta atsakovei UAB „Terama“ vykdyti likvidavimo procedūras bei perduoti bendrovės akcininkams bendrovės turtą, t. y. ieškiniu ginčijamas UAB „Terama“ 2009 m. birželio 9 d. visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimas, kuriuo nuspręsta likviduoti bendrovę. Pirmosios instancijos teismas taikydamas laikinąsias apsaugos priemones bei atsižvelgdamas į tai, jog Kauno mieto apylinkės teismas 2010 m. sausio 26 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. A2-18-775/2010 atnaujino procesą civilinėje byloje dėl santuokos nutraukimo bei turto padalijimo tarp M. L. ir N. L. (Račkauskienės) Nr. SN2-4333/2004 dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2004 m. kovo 8 d. sprendimo dalies, kuria buvo išspręstas turto padalijimo klausimas, t.y. padalintas sutuoktinių santuokoje įgytas turtas, N. L. (R.) asmeninės nuosavybės teisėmis paskiriant visas 125 vnt. UAB „Terama“ akcijas, pagrįstai uždraudė vykdyti likvidavimo procedūras, perduoti akcininkams bendrovės turtą, kuris nagrinėjamoje byloje yra ginčo objektas (CPK 145 str. 1 d. 6 p.), kadangi likvidavus UAB „Terama“ ir pakeitus santuokos nutraukimo pasekmių sutartį ar kitaip padalinus santuokinį turtą, tokio sprendimo įvykdymas gali būti apsunkintas (CPK 144 str. 1 d.).

13Apeliantė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumą ginčija motyvuodama tuo, kad jai nebuvo pranešta apie prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones nagrinėjimą. Pažymėtina, jog laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos nepranešus atsakovui tais atvejais, kai yra reali grėsmė, jog toks pranešimas sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padarys jų taikymą neįmanomu. Teisėjų kolegija sprendžia, kad nepranešimas atsakovei apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymą neturėjo esminės įtakos skundžiamos nutarties pagrįstumui ir teisėtumui, todėl pats savaime nesudaro teisinio pagrindo naikinti šią nutartį (CPK 329 str. 1 d.). Kaip jau minėta, pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą dėl pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

14Atkreiptinas dėmesys, kad sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, byla iš esmės nėra nagrinėjama ir dėl ieškinio pagrįstumo teismas nepasisako. Todėl apeliantės nurodomos aplinkybės, susijusios su pareikšto ieškinio faktiniu bei teisiniu pagrindu bei nepagrįstumu, negali turėti reikšmės sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą.

15Ieškovo ir atsakovo interesų pusiausvyra sąlygoja tai, kad tuomet, kai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsiranda atsakovui nuostolių ar kyla reali grėsmė nuostoliams atsirasti, atsakovas turi teisę prašyti teismo įpareigoti ieškovą pateikti galimų atsakovo nuostolių atlyginimo užtikrinimą (CPK 147 str.). Taigi laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir atsakovo galimų nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo atlyginimo užtikrinimo institutai yra tarpusavyje susiję. Taigi atsakovė, esant realiai galimybei atsirasti nuostoliams, gali kreiptis į pirmosios instancijos teismą su prašymu dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo, kartu pateikdamas galimų nuostolių apskaičiavimą (CPK 147 str. 1 d.). Atkreiptinas dėmesys, jog ir nepareiškęs prašymo pirmosios instancijos teismui dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo pagal CPK 147 straipsnio pirmąją dalį, atsakovė turi teisę reikalauti nuostolių, kuriuos jai padarytų ieškovo prašymu pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, atlyginimo, įsiteisėjus teismo sprendimui, kuriuo ieškinys būtų atmestas (CPK 147 str. 3 d.).

16Remiantis išdėstytu teisėjų kolegija sprendžia, kad naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį atskirtajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo.

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

19Palikti Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. vasario 8 d. nutartį nepakeistą.

20Ši teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai