Byla e2-371-986/2018
Dėl žemės sklypo naudojimosi tvarkos nustatymo ir jo atlaisvinimo, negautų pajamų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmų teisėjas Mindaugas Nekrašas, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Audronei Argustienei, dalyvaujant ieškovui V. K., ieškovo atstovei advokatei Sonatai Žukauskienei, atsakovių UAB „Aristavos ūkis“ ir UAB „Šlapaberžės ūkis“ atstovui adv. Artūrui Gutauskui, UAB „Šlapaberžės ūkis“ atstovui A. S., trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, B. K.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. K. ieškinį atsakovėms UAB „Aristavos ūkis“ ir UAB „Šlapaberžės ūkis“, trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų B. K., dėl žemės sklypo naudojimosi tvarkos nustatymo ir jo atlaisvinimo, negautų pajamų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas patikslintu ieškiniu (2 t., e. b. l. 141- 144) prašo nustatyti tarp jo ir atsakovės UAB „Aristavos ūkis“ 15,3600 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), naudojimosi tvarką:

5a) pagal 2017-10-09 MB „Tiksli valda“ žemės sklypo planą V. K. paskirti naudotis 47257 kv. m žemės sklypo dalimi, pažymėtą indeksu B, ir 3943 kv. m žemės sklypo dalimi pažymėta indeksu B1; UAB „Aristavos ūkis“ paskirti naudotis 102400 kv. m. žemės sklypo dalimi, pažymėta indeksu A; arba

6b) pagal 2017-10-31 MB „Tiksli valda“ žemės sklypo planą (planas Nr. 1) V. K., paskirti naudotis 51200 kv. m. žemės sklypo dalimi, pažymėta indeksu B; UAB „Aristavos ūkis“ paskirti naudotis 55143 kv. m. žemės sklypo dalimi, pažymėta indeksu A1, ir 47257 kv. m. žemės sklypo dalimi, pažymėta indeksu A; arba

7c) pagal 2017-10-31 MB „Tiksli valda“ žemės sklypo planą (planas Nr. 2) V. K. paskirti naudotis 51200 kv. m žemės sklypo dalimi, pažymėta indeksu B; UAB „Aristavos ūkis” paskirti naudotis 55143 kv. m. žemės sklypo dalimi, pažymėta indeksu A1 ir 47257 kv. m. žemės sklypo dalimi pažymėta indeksu A.

8Prašo įpareigoti atsakovę UAB „Šlapaberžės ūkis” atlaisvinti 512/1536 dalį 15.36000 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), per vieną mėnesi nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Atsakovei neįvykdžius sprendimo per nustatytą terminą, pripažinti jam teisę atlikti tuos veiksmus pačiam ir kartu išieškoti iš atsakovės patirtas išlaidas.

9Taip pat prašo priteisti iš UAB „Šlapaberžės ūkis" 2477,79 eurų negautų pajamų, bei 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei priteisti iš atsakovių ieškovo naudai visas turėtas bylinėjimosi išlaidas.

10Nurodė, kad jam priklausančią žemės sklypo dalį įgijo 2017-03-10 pirkimo- pardavimo sutarties pagrindu. Įgyjant žemę jis buvo informuotas, kad jo įgyjama žemė yra laisva, neišnuomota ir neapsunkinta. Įgijus žemės dalį paaiškėjo, kad be jo sutikimo visu žemės sklypu neteisėtai naudojasi atsakovė UAB „Šlapaberžės ūkis”. Jis kreipėsi į atsakovę, prašydamas gera valia susitarti dėl žemės sklypo naudojimosi tvarkos bei atlaisvinti jam nuosavybės teise priklausančią žemės sklypo dalį, tačiau atsakovė to nepadarė. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė neteisėtai naudojasi jam priklausančio žemės sklypo dalimi, reiškia reikalavimą priteisti nuostolius iš UAB „Šlapaberžės ūkis“, nes jeigu nebūtų atsakovės neteisėtų veiksmų, tuomet jis, kaip ūkininkas, galėtų naudotis jam priklausančia žemės dalimi ir gauti pajamas. Žalos dydį grindžia oficialiais praeities statistikos rodikliais, nes už 2017 m. jos nėra, pagal kuriuos vidutinės negautos pajamos, atėmus išlaidas, yra 2477,79 eurai.

11Teismo posėdžio metu ieškovas ieškinio reikalavimus palaikė visiškai, prašė ieškinį tenkinti. Nurodė, kad žemę jis pirko iš B. K., bendrovė iš jos pirkti žemę atsisakė. 2017 m. kovo pabaigoje, apie 15- 20 dieną buvo nuvykęs į UAB „Šlapaberžės ūkis“ pas bendrovės direktorių S., jam buvo pranešta, kad jis nori dirbti žemę. Tačiau bendrovė žemės atlaisvinti nesutiko. A. S. jam davė 2011 m. nuomos sutartį. Žemė iš rudens buvo suarta. Parduodant jam žemę B. K. minėjo, kad žemės nuomos sutartis yra pasibaigusi. Jis turi iš esmės visus žemės ūkio padargus, artimiausia kita jo dirbama žemė yra 3- 5 km. nuo šios vietos. Nesutinka, kad būtų nustatyta naudojimosi tvarka pagal atsakovės pasiūlytą, nes tokiu atveju jam tenka pamiškė, kur yra pavėsis, lankosi žvėrys. Pripažįsta, kad pietvakarinę žemės sklypo dalį dirba atsakovė.

12Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė advokatė Sonata Žukauskienė ieškinio reikalavimus palaikė visiškai, prašė ieškinį tenkinti. Nurodė, kad ieškovas šią žemės sklypo dalį įsigijo 2017 m. kovo mėn. iš trečiojo asmens B. K. Tai kad žemės sklypą atsisakė įsigyti kiti asmenys, patvirtina byloje pateikta pažyma. Įsigyjant žemės sklypą jokia sutartis dėl B. K. priklausiusios žemės sklypo dalies nebuvo registruota. Ieškovas kreipėsi į atsakovės UAB „Šlapaberžės ūkis“ vadovą, tačiau pastarasis pareiškė, kad jis žemės sklypo dalimi naudosis dar kelis metus. Bylos duomenimis, aplink šiaurinę žemės sklypo dalį visos žemės dirbamos atsakovių. Ieškovo interesus atitiktų bet kurios jų pasiūlytos naudojimosi tvarkos nustatymas, o atsakovių pasiūtas variantas pažeidžia jų teises- tai pati nenaudingiausia žemė- prie miško yra pavėsis, ateina žvėrys. Atsakovė sutiko, kad reikia atlaisvinti sklypą. Ieškovo nuostolius patvirtina statistikos departamento duomenys, bendrovė jos nurodomus nuostolius patyrė tik dėl savo kaltės. K. pajamų iš įsigyto žemės sklypo tais metais negavo, gi iš kitos jo turimos žemės jis gavo pajamas. UAB „Šlapeberžės ūkis“ galėjo pasitikrinti, kad žemės nuomos sutartis yra pasibaigusi, ji rizikavo, todėl turi atsakyti.

13Teismo posėdžio metu tretysis asmuo B. K. ieškinio reikalavimus palaikė visiškai, prašė ieškinį tenkinti. Nurodė, kad dar 2014 m. bendrovei buvo nurodyta, kad pageidauja nutraukti nuomos sutartį. 2015 m. mirus mamai ji pati prieš Visus Šventus buvo nuvykusi į bendrovę ir informavo, kad nuomos sutarties nepratęs. 2016 m. pabaigoje taip pat lankėsi bendrovėje, informavo kad parduoda žemę, dėl to tvarkėsi dokumentus. Gavusi leidimą parduoti žemę per kitus žmones gavo ir ieškovo telefoną, susitarė dėl žemės pardavimo. Ji jam sakė, kad nuomos sutartis yra pasibaigusi. Kadangi bendrovės teisininkai jai sakė, kad sutarties nutraukti negalima, todėl laukė nuomos sutarties pasibaigimo ir tik tada pardavė žemę. Bendrovė suprato, kad ji nuomos sutarties pratęsti nenorinti. Žemės nuomos sutartis buvo išregistruota dar su V. K. nesutarus dėl pirkimo- pardavimo.

14Atsakovių UAB „Šlapaberžės ūkis“ ir UAB „Aristavos ūkis“ atstovas adv. A. Gutauskas su ieškovo ieškinio reikalavimais sutiko tik iš dalies, dėl žemės sklypo atlaisvinimo, likusioje dalyje prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad ieškinio pareiškimo metu žemės sklypas buvo užsėtas, bendrovė buvo įsitikinusi, kad sklypo nuomos sutartis yra prasitęsusi, o B. K. atlikto nuomos sutarties išregistravimo fakto niekas nepastebėjo. Šiuo metu žemės sklypas yra laisvas, ginčo nebėra, sutinka atlaisvinti žemės sklypą. Dėl ieškovo nurodomų nuostolių nurodė, kad jis jokių nuostolių nepatyrė, nes derlius, dėl buvusių meteorologinių sąlygų buvo nuimtas tiek, kiek jį pavyko nuimti. Ieškovas nuostolių dydžio neįrodė. 2017 m. meteorologinės sąlygos nebuvo palankios, dėl ko V. K. buvo apsaugotas nuo nuostolių. Mano, kad racionaliausia nustatyti naudojimosi tvarką pagal jų pasiūlytą 2017-10-31 planą, sklypo dalį, pažymėtą „B“, priskiriant ieškovui. Atsakovė dirba aplinkinius žemės sklypus, todėl jų pasiūlyta naudojimosi tvarka yra geresnė, racionalesnė. Be to sklypo šiaurinės dalies žemė yra prastesnės kokybės. Ieškovo nurodytos aplinkybės dėl pamiškės, žvėrių daromos žalos, yra niekuo nepagrįstos. Atsakovės būtų sutikusios su ieškovo siūloma sklypo padalijimo tvarka, jei ieškovas būtų atsisakęs reikalavimo dėl nuostolių priteisimo. Atsakovių ieškovui siūloma žemės sklypo dalis nėra niekuo prastesnė, be to taip susiklostė istoriškai, kad atsakovė dirba ne tik ginčo žemės sklypą, bet ir gretimus sklypus, todėl nustatant tvarką prašo į tai atsižvelgti. Atvykęs į bendrovę ieškovas jokių rašytinių reikalavimų dėl žemės sklypo dirbimo nereiškė.

15Atsakovės UAB „Šlapaberžės ūkis“ atstovas A. S. nurodė, kad 2016 m. jų bendrovė paruošė žemės sklypo dirvą sėjai. Pasėta buvo apie balandžio 25 dieną, tik po to gavo pranešimą iš ieškovo dėl žemės sklypo atlaisvinimo. Pripažįsta kad su V. K. buvo susitikęs iki sėjos, jei jis būtų juos informavęs, kad sės, nebūtų užsėję. Jų bendrovė laikė, kad nuomos sutartis yra galiojanti. Buvusi žemės sklypo savininkė buvo atvykusi į bendrovę, informavo kad parduos sklypą, nesutiko pratęsti sutarties. Tik 2017 m. rugsėjo 25- 26 dienomis šiame žemės sklype nuėmė derlių, tačiau grūdų kokybė buvo prasta, jie supelijo. Bendrovė turi 4 kombainus, jų pakanka derliaus nuėmimui. 1 ha žemės įdirbimas, sėja, priežiūra ir derliaus nuėmimas kainuoja apie 460 Eur. Dėl žemės sklypo naudojimosi tvarkos mano, kad racionaliausia jiems būtų dirbti vieną masyvą. Prie miško yra griovys, didelio pavėsio ten nėra.

16Ieškinys tenkintinas iš dalies.

17Nustatyta, kad žemės sklypas, un. Nr. ( - ), esantis ( - ), 15,36 ha bendro ploto (toliau ir Žemės sklypas), nuosavybės teise priklauso- 2/3 Žemės sklypo dalys atsakovei UAB „Aristavos ūkis“, 512/1536 Žemės sklypo dalys, ieškovui V. K., (1 t., e. b. l. 45- 49, 193- 197, 2 t., e. b. l. 2- 10). Ieškovas V. K. jam priklausančią žemės sklypo dalį yra įgijęs 2017-03-10 Pirkimo – pardavimo sutarties pagrindu (1 t., e. b. l. 45- 49). Nekilnojamojo turto registre nėra įregistruota bendraturčių naudojimosi šiuo nekilnojamuoju turtu tvarka (1 t., e. b. l. 45- 49). 2017-03-15 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas patvirtina, kad šiam turtui 2017-03-15 dienai buvo registruoti juridiniai faktai- 2012-03-30 nuomos sutartis Nr. 1337, 2015-10-28 susitarimas pakeisti sutartį Nr. 1534, tačiau šie juridiniai faktai registruoti dėl buvusios kitos savininkės- V. S. Žemės sklypo dalies (1 t., e. b. l. 8- 9, 10- 11). Jokių sutarčių, susijusių su buvusios savininkės O. P., o vėliau ir B. K. (O. P. turto paveldėtoja) suvaržymais, nekilnojamojo turto registre, V. K. įsigyjant Žemės sklypo dalį, nebuvo registruota (1 t., e. b. l. 10- 11, 45- 49). 2011-11-10 nuomos sutartis Nr. 1246 sudaryta tarp O. P. (trečiojo asmens motinos) ir Šlapaberžės žemės ūkio bendrovės (1 t., e. b. l. 26), galiojo iki 2016-12-31, ir buvo išregistruota 2017-02-15 (1 t., e. b. l. 48, 7.11 p.). Atsakovės UAB „Šlapaberžės ūkis“ į bylą pateiktas raštas patvirtina, kad B. K. 2016-09-14 kreipėsi į UAB „Šlapaberžės ūkis“ su prašymu informuoti Nacionalinę žemės tarnybą apie atsisakymą pirkti žemės sklypą (1 t., e. b. l. 50). Atsakovės UAB „Aristavos ūkis“ ir UAB „Šlapaberžės ūkis“ yra UAB Litagros žemės ūkio centras kontroliuojamos įmonės- jai priklausanti akcijų dalis, atitinkamai yra 91,16 proc., ir 96,92 proc. (2 t., e. b. l. 91). Ieškovas pateikė įrodymus, kad 2017-05-25 advokatų kontoros vardu atsakovei UAB „Šlapaberžės ūkis“ buvo išsiųsta pretenzija, kurioje buvo siūloma geruoju susitarti dėl žemės sklypo naudojimosi tvarkos, taip pat atlaisvinti dalį žemės sklypo, pretenzija atsakovei UAB „Šlapaberžės ūkis įteikta 2017-05-30 (1 t., e. b. l. 12- 14). Byloje duomenų, kad būtų atsakyta į šią ieškovo pretenziją, nėra. Šalims nesusitarus, ieškovas kreipėsi į teismą.

18Dėl naudojimosi Žemės sklypu tvarkos nustatymo.

19CK 4.75 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta pagrindinė bendrosios nuosavybės teisės įgyvendinimo taisyklė – bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu. CK 4.81 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad bendraturčiai turi teisę tarpusavio susitarimu nustatyti tvarką, pagal kurią bus naudojamasi nekilnojamojo daikto dalimis, atsižvelgiant į savo dalį, turimą bendrosios nuosavybės teise. Kai yra bendraturčių nesutarimas, valdymo, naudojimosi ir disponavimo tvarka nustatoma teismo pagal bet kurio iš bendraturčių ieškinį (CK 4.75 straipsnio 1 dalis).

20Byloje tarp šalių kilo ginčas dėl žemės sklypo naudojimosi tvarkos nustatymo. Ieškovas su patikslintu ieškiniu pateikė siūlymą nustatyti naudojimosi Žemės sklypu tvarką pagal 2017-10-09 MB „Tiksli valda“ parengtą Žemės sklypo planą, kuriuo V. K., skirtina naudotis 47257 kv. m žemės sklypo dalimi, pažymėta indeksu B, ir 3943 kv. m žemės sklypo dalimi pažymėta indeksu B1; UAB „Aristavos ūkis“ skirtina naudotis 102400 kv. m. žemės sklypo dalis, pažymėta indeksu A (2 t., e. b. l. 17- 19). Vėliau patikslinęs ieškinį ieškovas pateikė siūlymą nustatyti naudojimosi Žemės sklypu tvarką pagal 2017-10-31 MB „Tiksli valda“ parengtą Žemės sklypo planą, kuriuo V. K. skirtina naudotis 51200 kv. m žemės sklypo dalimi, pažymėta indeksu B; UAB „Aristavos ūkis“ skirtina naudotis 47257 kv. m. žemės sklypo dalis, pažymėta indeksu A, ir 55143 kv. m. žemės sklypo dalis, pažymėta indeksu A1 (2 t., e. b. l. 139. Planas 1), arba nustatyti naudojimosi Žemės sklypu tvarką pagal 2017-10-31 MB „Tiksli valda“ parengtą Žemės sklypo planą, kuriuo V. K. skirtina naudotis 51200 kv. m žemės sklypo dalimi, pažymėta indeksu B; UAB „Aristavos ūkis“ skirtina naudotis 47257 kv. m. žemės sklypo dalis, pažymėta indeksu A, ir 55143 kv. m. žemės sklypo dalis, pažymėta indeksu A1 (2 t., e. b. l. 140, Planas 2). Atsakovės su tokiu ieškovo reikalavimu nesutiko ir pateikė siūlymą nustatyti naudojimosi Žemės sklypu tvarką pagal 2017-10-31 MB „Tiksli valda“ parengtą Žemės sklypo planą, kuriuo V. K., skirtina naudotis 51200 kv. m žemės sklypo dalimi, pažymėta indeksu B, UAB „Aristavos ūkis“ skirtina naudotis 47257 kv. m. žemės sklypo dalis, pažymėta indeksu A, ir 55143 kv. m. žemės sklypo dalis, pažymėta indeksu A1 (2 t., e. b. l. 89).

21Kasacinis teismas formuoja nuoseklią praktiką, kad teismas, spręsdamas dėl naudojimosi nekilnojamuoju daiktu tvarkos nustatymo, turi atsižvelgti į bendraturčių turimas dalis bendrojoje nuosavybėje, įvertinti nesutarimo priežastis, siekti, jog nustatoma naudojimosi tvarka būtų patogi bendraturčiams, racionali ir tarnautų geresniam nuosavybės valdymui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-481/2011). Spręsdamas, ar prašoma nustatyti naudojimosi bendru žemės sklypu tvarka atitinka nuosavybės teisių įgyvendinimą ir žemės santykius reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, teismas turi įvertinti aplinkybes, susijusias su bendraturčio esminiu interesu naudotis tam tikra bendro sklypo dalimi bei susiklosčiusiais faktiniais bendraturčių žemės naudojimo santykiais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. spalio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2006).

22Atsakovės į bylą pateikė nekilnojamojo turto registro išrašus, iš kurių matyti, kad visi žemės sklypai, besiribojantys su Žemės sklypo šiaurine dalimi, nuosavybės teise priklauso atsakovei UAB „Šlapaberžės ūkis“ arba yra jo nuomojami (2 t. e. b. l. 28- 48). Žemės sklypo pietinė dalis iš rytinės pusės ribojasi su žemės sklypu, kurį taip pat nuomojasi atsakovė UAB „Šlapaberžės ūkis“ (2 t., e. b. l. 49- 52); likusi pietinė Žemės sklypo dalis (iš vakarinės pusės) ribojasi su miškų ūkio paskirties sklypais, nuo jų atskirta grioviu (2 t., e. b. l. 49- 50). Byloje esančios orto- fotonuotraukos (2 t. e. b. l. 28- 52) (jose matyti technologinės vėžės) taip pat patvirtina, kad Žemės sklypas yra dirbamas UAB „Šlapaberžės ūkis“ kartu su gretimai esančiais žemės sklypais, kaip didelis žemės masyvas. Ši aplinkybė sprendžiant dėl Žemės sklypo naudojimosi tvarkos nustatymo, teismo vertinimu yra esminė ir neleidžia nustatyti naudojimosi tvarką pagal ieškovo pateiktą 2017-10-09 MB „Tiksli valda“ parengtą Žemės sklypo planą (2 t., e. b. l. 17- 19), nes atsakovei priskyrus naudotis 47257 kv. m. Žemės sklypo šiaurinę dalį, tokia tvarka būtų visiškai nepatogi ir neracionali žemę dirbančiai atsakovei UAB „Šlapaberžės ūkis“, nes kaip minėta aplink šią Žemės sklypo dalį atsakovė UAB „Šlapaberžės ūkis“ vientisai dirba ir kitus aplinkinius žemės sklypo plotus. Nustačius tokią tvarką ji nebūtų nei patogi, nei racionali, netarnautų geresniam ir efektyvesniam nuosavybės valdymui, ženkliai pailgėtų atsakovės dirbamų žemės sklypų įdirbimo/derliaus nuėmimo laikas, būtų neracionaliai panaudojama technika, degalai, žmogiškieji ištekliai. Be to tektų spręsti ir dėl kitos Žemės sklypo dalies priskyrimo ieškovui, nes šiaurinė Žemės sklypo dalis yra mažesnė nei ieškovui priklausanti Žemės sklypo dalis, trūkstamas Žemės plotas yra 39,43 a., o tai atsižvelgus į mažą plotą, taip pat nėra racionalu.

23Analogiškais motyvais atmestinas ir ieškovo alternatyvus siūlymas jam priskirti Žemės sklypo dalį pagal 2017-10-31 planą (planas 1), jam priskiriant Žemės sklypo dalį, pažymėtą indeksu „B“ (2 t., e. b. l. 139), nes ši dalis ribojasi su UAB „Šlapaberžės ūkis“ vientisai šiuo metu dirbamu žemės sklypu, un. Nr. ( - ), ką patvirtina byloje esančiose orto- fotonuotraukose matomos technologinės vėžios (2 t., e b. l. 49- 52).

24Taigi iš esmės byloje svarstytini du skirtingi, ieškovo ir atsakovių pasiūlyti naudojimosi tvarkos Žemės sklypu nustatymo variantai, ieškovui priskiriant vakarinę žemės sklypo dalį (2 t., e. b. l. 89, 140). Nei ieškovas, nei atsakovės nesutinka su tokia kiekvieno iš jų pasiūlyta naudojimosi tvarka. Ieškovas argumentuoja tuo, kad atsakovių pasiūtas variantas pažeidžia jo teises, nes tai pati nenaudingiausia žemė- ten yra pamiškė, prie miško yra pavėsis, ateina žvėrys. Gi atsakovių atstovas adv. A. G. nurodo, kad būtent jų pasiūlyta naudojimosi tvarka yra optimaliausia, nes atsakovė dirba ir greta esamą sklypą (iš rytų pusės), o ieškovo nurodytos aplinkybės dėl pamiškės, žvėrių daromos žalos, yra niekuo nepagrįstos.

25Atsakovių atstovo argumentai dėl to, kad jų siūloma naudojimosi tvarka (2 t., e. b. l. 89) būtų patogesnė ir tarnautų geresniam nuosavybės valdymui, lyginant su ieškovo siūloma tvarka, atmestini. Patvirtinus atsakovų siūlomą Žemės sklypo naudojimosi tvarką, ieškovui tektų ženkliai didesnė pamiškės dalis (apie ¾ visos pamiškės, 2 t., e. .b. l. 89), nei atsakovei, turinčiai nuosavybės teisę į 2/3 dalis Žemės sklypo. Pagal atsakovių siūlomą tvarką ilgiausia šio Žemės sklypo dalis ribojasi su mišku, nuo pastarojo ji visu ilgiu yra atskirta ir griovio. Visiems žinoma aplinkybė, kad miškas meta šešėlį (kuo aukštesnis miškas, tuo didesnis šešėlis), o šešėlyje derlius, auginant mūsų kraštui būdingas kultūras, yra mažesnis, nei saulės atokaitoje. Todėl atsakovės prašoma nustatyti tokia naudojimosi Žemės sklypu tvarka, pagal kurią ieškovui tektų Žemės sklypo dalis, kuri nuo miško vakarinės- pietvakarinės pusės nutolusi ne daugiau kaip per 106,45 m. (2 t., e. b. l. 89), neatitiktų ieškovo / atsakovės interesų balanso. Tokia tvarka neužtikrintų galimybės visiems Žemės sklypo savininkams gauti panašų derlių (tiek kiekybės, tiek kokybės prasme), nes šešėlis antroje dienos pusėje užstotų vis didesnę ieškovui tenkančią Žemės sklypo dalį. Nors atsakovių atstovas tvirtino, kad ieškovo nurodomos aplinkybės dėl pamiškės laukams žvėrių daromos žalos yra niekuo nepagrįstos, tačiau teismas su tokiu vertinimu nesutinka- miško žvėrių įprastinė buveinė yra ne laukai, būtent iš miškų (krūmynų) jie išeina maitintis į ūkininkų laukus. Todėl visiškai nelogiška ir neįtikinanti yra atsakovių atstovo versija, kad pasėliams ar kitoms kultūroms miško žvėrių daroma žala tiek pamiškėje, tiek ir toliau nuo miško esančiuose plotuose yra panaši. Todėl nustačius atsakovių atstovo siūlomą naudojimosi tvarką, kuri būtų tik šiek tiek racionalesnė dėl šalims tenkančių žemės plotų konfigūracijos (tiek atsakovei, tiek ieškovui tenka po vieną posūkio tašką mažiau), šis privalumas neatsvertų jau anksčiau išdėstytų argumentų dėl pamiškės faktoriaus ieškovui tenkančioje Žemės sklypo dalyje. Pažymėtina, kad pagal atsakovių atstovo byloje pateiktus duomenis (2 t., e. b. l. 53), visos pietinės Žemės sklypo dalies našumo balas iš esmės yra panašus (61,8 balai), todėl šis faktorius, nustatant Žemės sklypo dalies naudojimosi tvarką, esminės reikšmės neturi.

26Todėl atsižvelgus į anksčiau nurodytas aplinkybes, siekiant, kad nustatoma naudojimosi tvarka būtų ne tik patogi bendraturčiams, bet ir racionali, optimaliausiai atitiktų bendrasavininkų interesus, užtikrintų jų, kaip savininkų, teises, nustatytina Žemės sklypo naudojimosi tvarka pagal ieškovo pateiktą 2017-10-31 MB „Tiksli valda“ žemės sklypo planą (planas Nr. 2, 2 t., e. b. l. 140), V. K., paskiriant naudotis 51200 kv. m. žemės sklypo dalimi, pažymėta indeksu B (trikampis sklypas, sklypo kraštinės 355,10 m., 306,55 m., 382,37 m.) ; UAB „Aristavos ūkis“ paskiriant naudotis 55143 kv. m. žemės sklypo dalimi, pažymėta indeksu A1, ir 47257 kv. m. žemės sklypo dalimi pažymėta indeksu A. Ta aplinkybė, kad ieškovui tenka trikampis žemės sklypas, niekaip nepažeidžia atsakovės interesų, ieškovas su tokia naudojimosi tvarka sutinka; gi atsakovei tenkanti Žemės sklypo dalis, lyginant su atsakovių siūlyta tvarka, pasipildo vienu posūkio tašku, tačiau šis faktas esminės reikšmės nei pagal šiuo nusistovėjusią žemės sklypo dirbimo tvarką (pietinė Žemės sklypo dalis dirbama su greta esančiu (iš rytų pusės) sklypu), nei dirbant atsakovei priskiriamą Žemės sklypo dalį dirbant atskirai, atsižvelgus į anksčiau išdėstytus motyvus dėl pamiškės faktoriaus, esminės reikšmės neturi.

27Dėl įpareigojimo atlaisvinti Žemės sklypo dalį.

28Ieškovas prašo įpareigoti atsakovę UAB „Šlapaberžės ūkis” atlaisvinti 512/1536 dalį Žemės sklypo, per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, o jai neįvykdžius sprendimo per nustatytą terminą, pripažinti ieškovui teisę atlikti tuos veiksmus pačiam išieškant iš atsakovės patirtas išlaidas.

29Atsakovių UAB „Šlapaberžės ūkis“ ir UAB „Aristavos ūkis“ atstovas adv. A. G. sutiko su ieškinio reikalavimu atlaisvinti užimamą Žemės sklypo dalį. Nurodė, kad šiuo metu žemės sklypas yra laisvas, ginčo nebėra ir sutinka atlaisvinti žemės sklypą.

30Byloje nustatyta, kad ieškovui V. K. įsigyjant žemės sklypą, jokių sutarčių, susijusių su buvusios savininkės O. P., o vėliau ir B. K. (paveldėtoja) suvaržymais, Nekilnojamojo turto registre nebuvo registruota (e. b. l. 45- 49). 2011-11-10 nuomos sutartis Nr. 1246 išregistruota trečiojo asmens B. K. 2017-02-15 prašymu (e. b. l. 48, 7.11 p.). CK 6.546 straipsnio 2 dalis numato, kad šalys gali panaudoti žemės nuomos sutartį prieš trečiuosius asmenis tik įregistravus ją viešame registre įstatymų nustatyta tvarka. Todėl iki žemės sklypo Pirkimo pardavimo sandorio ieškovui su B. K. sudarymo, pastarajai išregistravus žemės nuomos sutartį, pastaroji negali būti panaudota prieš ieškovą V. K., todėl ieškovas teisėtai prašo atlaisvinti atsakovės užimamą Žemės sklypo dalį. Atsakovės UAB “Šlapaberžės ūkis” atstovai patvirtino, kad šiuo metu žemės sklypas nėra užimtas. Atsižvelgus į šias aplinkybes ieškinyje pareikštas reikalavimas dėl žemės sklypo atlaisvinimo yra pagrįstas, teisėtas ir įrodytas (CPK 178 straipsnio), todėl ieškovo ieškinys šioje dalyje tenkinamas visiškai, atsakovė UAB „Šlapaberžės ūkis” įpareigotina atlaisvinti 512/1536 dalį V. K. priskirto naudotis Žemės sklypo dalį per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Atsakovei neįvykdžius sprendimo per nustatytą terminą, ieškovas turi teisę atlikti šiuos veiksmus pats, kartu išieškant iš atsakovės UAB „Šlapaberžės ūkis“ patirtas išlaidas (CPK 273 straipsnio 1 dalis).

31Dėl nuostolių atlyginimo.

32Byloje nustatyta, ginčo dėl to nėra, kad ieškovas 2017 m. kovo mėn., prieš sėją buvo nuvykęs į UAB „Šlapaberžės ūkis“ pas bendrovės direktorių A. S.. Pats ieškovas patvirtino, kad bendrovė žemės atlaisvinti nesutiko, pats A. S. jam padavė 2011 m. nuomos sutartį. A. S. nurodė, kad jų bendrovė laikė, kad nuomos sutartis yra galiojanti, t. y. bendrovė turėjo teisę dirbti žemę, bet to žemės sklypas iš rudens buvo paruoštas sėjai. Tik pasėjus javus buvo gautas pranešimas dėl žemės sklypo atlaisvinimo.

33Ieškovas kelia reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo. Civilinės atsakomybės institutas grindžiamas visuotine pareiga laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais ar neveikimu asmuo nepadarytų žalos kitam asmeniui (CK 6.263 straipsnis). Asmeniui, kuris šią pareigą pažeidžia, kyla prievolė atlyginti padarytą žalą. Šia prasme civilinės atsakomybės taikymo tikslas yra nukentėjusiojo asmens turtinių praradimų kompensavimas. Kartu tai reiškia, kad iš žalos padariusio asmens negalima išieškoti daugiau, nei nukentėjusysis patyrė žalos, priešingu atveju nukentėjusysis nepagrįstai praturtėtų.

34Kasacinio teismo yra išaiškinta, kad turto sumažėjimas ar negautos pajamos yra ieškovo numatytos ir realiai tikėtinos gauti sumos, kurių jis negavo dėl neteisėtų atsakovo veiksmų, arba dėl tokių veiksmų prarasta nauda. Apie tai, ar patirti nuostoliai gali būti vertinami kaip negautos pajamos arba patirtos išlaidos (turto sumažėjimas), spręstina pagal tokius kriterijus: 1) ar pajamos buvo numatytos gauti iš anksto; 2) ar pagrįstai tikėtasi jas gauti esant normaliai veiklai; 3) ar šių pajamų negauta dėl neteisėtų atsakovo veiksmų. Taigi, sprendžiant dėl reikalavimo priteisti negautas pajamas teisinio pagrįstumo visais atvejais svarbu nustatyti, ar ieškovo negautos pajamos, jų dydis yra nulemtas atsakovo neteisėtų veiksmų ir ar iš esmės dėl tokių veiksmų nuostolių pavidalu atsirado neigiamų padarinių ieškovui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 23 d. nutartis, bylos Nr. 3K-3-459/2010).

35Civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti įstatyme įtvirtintas jos atsiradimo sąlygas: neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), neteisėtų veiksmų ir žalos priežastinį ryšį, kaltę (CK 6.246- 6.249 straipsniai). Nesant bent vienos iš šių sąlygų deliktinė civilinė atsakomybė negali būti taikoma.

36CPK 12 straipsnyje nustatytas rungimosi civiliniame procese principas lemia tai, kad žalos dydžio įrodinėjimo našta tenka nukentėjusiam asmeniui, t. y. žalos dydį turi įrodyti asmuo, teigiantis, kad ją patyrė. Teismas gali priimti sprendimą dėl žalos atlyginimo tik tada, kai nurodytomis įrodinėjimo priemonėmis pasiekiamas įstatyme įtvirtintas įrodinėjimo tikslas- teismo įsitikinimas, kad nukentėjęs asmuo yra patyręs atitinkamo dydžio žalą.

37Nors šioje byloje nėra ginčo dėl to, kad tarp ieškovo ir atsakovės UAB „Šlapaberžės ūkis“ atstovo A. S. 2017 m. kovo mėnesį vyko pokalbis dėl ieškovo nupirktos žemės, tačiau tiek A. S., tiek ir advokatas A. G. nagrinėjimo teisme metu laikėsi nuoseklios pozicijos, kad bendrovė buvo įsitikinusi, kad sklypo nuomos sutartis yra prasitęsusi. Tai iš dalies patvirtina ir ta aplinkybė, kad žemės sklypas iš rudens buvo išdirbtas, o ieškovo ir atsakovės atstovo A. S. pokalbio metu ieškovui pateikta ir Žemės sklypo nuomos sutartis, sudaryta tarp O. P. (trečiojo asmens B. K. motinos) ir Šlapaberžės žemės ūkio bendrovės. Šios sutarties 3 punktas numato, kad Žemės sklypo nuomos terminas yra nuo 2011-11-10 iki 2016-12-31, tačiau iki paskutinių nuomos termino kalendorinių metų liepos 1 d. raštiškai nepareiškus nutraukti sutartį, nuomos terminas pratęsiamas. Taigi bendrovė šios sutarties pagrindu turėjo pagrįstą pagrindą manyti, kad Žemės sklypo nuomos sutartis prasitęsė, tai patvirtina ir jos veiksmai- nurodymas ieškovui, kad bendrovė nesutinka atlaisvinti žemės sklypo, bei nuomos sutarties pateikimas.

38Civiliniuose teisiniuose santykiuose galioja bendro pobūdžio pareiga elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.263 straipsnio 1 dalis, 6.246 straipsnis), tokio pobūdžio pareiga galioja visiems. Ieškovas žinodamas atsakovės UAB „Šlapaberžės ūkis“ poziciją dėl žemės sklypo atlaisvinimo, būdamas pakankamai stambus ūkininkas (parengiamojo teismo posėdžio metu nurodė dirbantis apie 80 ha žemės), susitikęs su atsakovės atstovu A. S., daugiau jokių aktyvių veiksmų iki pat sėjos pabaigos nesiėmė (sėja bylos duomenis vyko balandžio mėnesį), ir tik pasibaigus sėjai (2017-05-25) atsakovei UAB „Šlapaberžės ūkis“ išsiuntė raštišką pretenziją, kurioje buvo siūloma geruoju susitarti dėl žemės sklypo naudojimosi tvarkos, taip pat atlaisvinti dalį žemės sklypo (e. b. l. 12- 14). Ieškovas, kaip vidutiniškai apdairus ir rūpestingas žmogus, ilgą laiką nereagavo į atsakovės išdėstytą poziciją (jis buvo informuotas apie galiojančią Žemės sklypo nuomos sutartį) ir protingu terminu, iki sėjos pražios nesikreipė į atsakovę su aiškiu reikalavimu atlaisvinti žemės sklypą.

39Nesutiktina su ieškovo atstovės pozicija, kad UAB „Šlapeberžės ūkis“ galėjo pasitikrinti, kad žemės nuomos sutartis yra pasibaigusi, todėl privalo atsakyti, nes atsakovės pozicija iki sėjos buvo aiški ir nuosekli- atsakovė UAB „Šlapaberžės ūkis“ nesutinkanti atlaisvinti žemės sklypo, nes laiko žemės nuomos sutartį galiojančia. Atsakovė turėdama pagrįstą pagrindą manyti, kad nuomos sutartis prasitęsė, apie tai informavo ieškovą, ir 2017 m. balandį užsėjo ginčo Žemės sklypą vasariniais kviečiais. Atsižvelgus į tai teismas sprendžia, kad ieškovas neįrodė atsakovės UAB „Šlapaberžės ūkis“ veiksmų neteisėtumo. Atsakovė kaip jau minėta turėjo pagrįstą pagrindą manyti, kad nuomos sutartis yra prasitęsusi ir veikė teisėtai, dėl ko laikytina, kad ieškovas leistinais įrodymais nepagrindė atsakovės UAB „Šlapaberžės ūkis“ neteisėtų veiksmų, kaip vienos iš būtinų civilinės atsakomybės atsiradimo sąlygų (CK 6.2469 straipsnis). Atsakovė UAB „Šlapaberžės ūkis“ savo atsiliepime (1 t., e. b. l. 85- 90) nurodė, kad visos ieškovo pretenzijos dėl galimų nuostolių turėtų būti nukreiptos sklypo dalies pardavėjai (33 p.), tačiau ieškovas, žinodamas šią aplinkybę, motyvuoto prašymo dėl dalyvaujančių byloje asmenų procesinės padėties pakeitimo (CPK 45 straipsnio 1 d dalis), neteikė.

40Ieškovas nuostolių faktą bei dydį (CK 6.249 straipsnis) įrodinėjo statistiniais 2016 m. duomenimis (nes 2017 m. statistinių duomenų nėra), pagal vasarinių kviečių vidutines rinkos kainas, atmetus sąnaudas dirvos paruošimui ir sėjai, priežiūrai ir derliaus nuėmimui. Tačiau pastarieji duomenys negali būti vertinami kaip turintys reikšmės bylai jau vien dėl to, kad derlius, dėl kurio prašoma atlyginti padarytus nuostolius, buvo pasėtas ir nuimtas 2017 m. Gi atsakovė UAB „Šlapaberžės ūkis“ teikė įrodymus (2 t., e. b. l. 149) apie Žemės sklypo derlių, jo kokybę, pajamas ir planuojamas pajamas, pardavimo kainas ir pelną 2015- 2017 m. (CPK 178 straipsnis). Pateikta atsakovės UAB „Šlapaberžės ūkis“ pažyma patvirtina, kad bendrovė dėl ekstremalių įvykių 2017 m. iš šio Žemės sklypo kiekvieno hektaro patyrė 75,51 Eur nuostolių. Ieškovas šių aplinkybių nepaneigė. Tai kad 2017 m. rudenį Lietuvos Respublikos teritorijoje dėl kritulių pertekliaus susiklostė ekstremali situacija, patvirtina ir byloje esantis LRV ekstremalių situacijų komisijos posėdžių protokolas (2 t., e. b. l. 54- 56).

41Nagrinėjamu atveju ieškovas taip pat nepateikė jokių leistinų įrodymų dėl realios galimybės gauti įrodinėjamą pelną. Byloje nėra jokių duomenų apie tai, kiek ieškovas, vykdydamas žemės ūkio veiklą, patyrė pelno / nuostolių. Ieškovo pateikti duomenys apie tai, kad ŽŪB „Padėjėjas” 2017 m. hektare užaugino 3,778 tonų kviečių (2 t., e. b. l. 138), o numatoma pardavimo kaina yra 250 Eur už toną, neturi jokio ryšio su nagrinėjama byla (skiriasi subjektai, žemės sklypai). Pats ieškovas patvirtino, kad jis neturi visos būtinos žemės ūkio technikos- pvz. nuomojasi laukų purkštuvą, dėl ko akivaizdu taip pat patiria papildomų išlaidų. Ieškovo niekuo nepagrindė teiginių, kad jis kituose savo dirbamuose laukuose laiku nuėmė pasėtus javus, o pastarieji buvo aukščiausios kokybės. Todėl byloje esančių duomenų nepakanka daryti išvadai, kad ieškovas patyrė nuostolių. Kadangi iš byloje esančių duomenų nėra galimybės objektyviai nustatyti ieškovo nurodytos žalos dydžio, laikytina, kad ieškovas leistinais įrodymais nepagrindė ir jam padarytos žalos dydžio, kaip vienos iš būtinų civilinės atsakomybės atsiradimo sąlygų (CK 6.249 straipsnis).

42Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

43Ieškovas teisme patyrė šias išlaidas: 118 Eur žyminį mokestis (du neturtiniai reikalavimai, apmokėti po 31 Eur, ir vienas turtinis, apmokėtas 56 Eur suma, 1 t., b. l. 6) ir 2000 Eur už advokato pagalbą (2 t., b. l. 150- 155). Atsakovė UAB „Šlapaberžės ūkis“ patyrė 1800,48 Eur bylinėjimosi išlaidas (jis faktiškai taip pat apmokėjo ir atsakovės UAB „Aristavos ūkis“ atstovavimo išlaidas, 2 t., b. l. 57- 59). Ieškinį patenkinus iš dalies (patenkinti du iš trijų ieškovo reikalavimai), proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, ieškovui iš atsakovių, iš kiekvienos atskirai, priteistina po 666,67 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, taip pat po 31 Eur žyminio mokesčio (patenkinti du ieškovo neturtiniai reikalavimai, reikšti kiekvienai iš atsakovių), viso po 697,67 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 80 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 93 straipsnio 2 dalis, 98 straipsnis). Atmetus ieškinio reikalavimą dalyje dėl nuostolių atlyginimo, iš ieškovo V. K., atsakovei UAB „Šlapaberžės ūkis“ priteistina dalis jos patirtų išlaidų advokato pagalbai apmoti, 600,16 Eur suma (1800,48 Eur /3)- CPK 93 straipsnio 2 dalis, 98 straipsnis. Atlikus ieškovui ir atsakovei UAB „Šlapaberžės ūkis“ priteistų sumų įskaitymą, iš atsakovės UAB „Šlapaberžės ūkis“ ieškovui V. K. priteistina 97,51 Eur suma. Valstybei, atsižvelgus patenkintų ir atmestų reikalavimų apimtį, iš ieškovo ir atsakovių, iš kiekvieno atskirai, priteistina po 3,28 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis).

44Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 260, 263, 270, 307 straipsnio 1 dalimi, teismas,

Nutarė

45ieškinį tenkinti iš dalies.

46Nustatyti naudojimosi žemės sklypu, esančiu ( - ), unikalus Nr. ( - ), naudojimosi tvarką pagal 2017-10-31 MB „Tiksli valda“ žemės sklypo planą, V. K., a. k. ( - ), paskiriant naudotis 51200 kv. m. žemės sklypo dalimi, pažymėta indeksu „B“ (trikampio sklypo dalies kraštinių ilgiai 355,10 m., 306,55 m., ir 382,37 m.); UAB „Aristavos ūkis”, į. k. 161298135, paskiriant naudotis 55143 kv. m. žemės sklypo dalimi, pažymėta indeksu „A1“ ir 47257 kv. m. žemės sklypo dalimi pažymėta indeksu „A“.

47Įpareigoti atsakovę UAB „Šlapaberžės ūkis”, į. k. 161290398, atlaisvinti V. K. priskirtą naudotis 512/1536 dalį žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančią ( - ), per vieną mėnesi nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Atsakovei UAB „Šlapaberžės ūkis“ neįvykdžius reikalavimo atlaisvinti V. K. priskirtą naudotis žemės sklypo dalį per vieną mėnesi nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, ieškovas V. K. turi teisę atlikti šiuos veiksmus pats, kartu išieškant iš atsakovės UAB „Šlapaberžės ūkis“ jo patirtas išlaidas.

48Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

49Priteisti iš atsakovės UAB „Aristavos ūkis“, ieškovo V. K. naudai 697,67 Eur (šešis šimtus devyniasdešimt septynis eurus 67 ct) su bylos nagrinėjimu susijusių išlaidų.

50Priteisti iš atsakovės UAB „Šlapaberžės ūkis“, ieškovo V. K. naudai 97,51 Eur (devyniasdešimt septynis eurus 51 ct) su bylos nagrinėjimu susijusių išlaidų.

51Priteisti iš ieškovo V. K., atsakovės UAB „Aristavos ūkis“ ir atsakovės UAB „Šlapaberžės ūkis“, iš kiekvieno atskirai, po 3,28 Eur (tris eurus 28 ct) bylinėjimosi išlaidų (procesinių dokumentų įteikimo išlaidų) valstybei (šias išlaidas mokėti pasirinktinai į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, įmokos kodas 5660, biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų: Nr. ( - ), AB Šiaulių bankas, banko kodas 71800; arba Nr. ( - ), Danske Bank A/S Lietuvos filialas, banko kodas 74000; arba Nr. ( - ), Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, banko kodas 21400; arba Nr. ( - ), "Swedbank", AB, banko kodas 73000).

52Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmų teisėjas Mindaugas... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovas patikslintu ieškiniu (2 t., e. b. l. 141- 144) prašo nustatyti tarp... 5. a) pagal 2017-10-09 MB „Tiksli valda“ žemės sklypo planą V. K. paskirti... 6. b) pagal 2017-10-31 MB „Tiksli valda“ žemės sklypo planą (planas Nr. 1)... 7. c) pagal 2017-10-31 MB „Tiksli valda“ žemės sklypo planą (planas Nr. 2)... 8. Prašo įpareigoti atsakovę UAB „Šlapaberžės ūkis” atlaisvinti... 9. Taip pat prašo priteisti iš UAB „Šlapaberžės ūkis" 2477,79 eurų... 10. Nurodė, kad jam priklausančią žemės sklypo dalį įgijo 2017-03-10... 11. Teismo posėdžio metu ieškovas ieškinio reikalavimus palaikė visiškai,... 12. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė advokatė Sonata Žukauskienė... 13. Teismo posėdžio metu tretysis asmuo B. K. ieškinio reikalavimus palaikė... 14. Atsakovių UAB „Šlapaberžės ūkis“ ir UAB „Aristavos ūkis“ atstovas... 15. Atsakovės UAB „Šlapaberžės ūkis“ atstovas A. S. nurodė, kad 2016 m.... 16. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 17. Nustatyta, kad žemės sklypas, un. Nr. ( - ), esantis ( - ), 15,36 ha bendro... 18. Dėl naudojimosi Žemės sklypu tvarkos nustatymo.... 19. CK 4.75 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta pagrindinė bendrosios nuosavybės... 20. Byloje tarp šalių kilo ginčas dėl žemės sklypo naudojimosi tvarkos... 21. Kasacinis teismas formuoja nuoseklią praktiką, kad teismas, spręsdamas dėl... 22. Atsakovės į bylą pateikė nekilnojamojo turto registro išrašus, iš kurių... 23. Analogiškais motyvais atmestinas ir ieškovo alternatyvus siūlymas jam... 24. Taigi iš esmės byloje svarstytini du skirtingi, ieškovo ir atsakovių... 25. Atsakovių atstovo argumentai dėl to, kad jų siūloma naudojimosi tvarka (2... 26. Todėl atsižvelgus į anksčiau nurodytas aplinkybes, siekiant, kad nustatoma... 27. Dėl įpareigojimo atlaisvinti Žemės sklypo dalį.... 28. Ieškovas prašo įpareigoti atsakovę UAB „Šlapaberžės ūkis”... 29. Atsakovių UAB „Šlapaberžės ūkis“ ir UAB „Aristavos ūkis“ atstovas... 30. Byloje nustatyta, kad ieškovui V. K. įsigyjant žemės sklypą, jokių... 31. Dėl nuostolių atlyginimo.... 32. Byloje nustatyta, ginčo dėl to nėra, kad ieškovas 2017 m. kovo mėn.,... 33. Ieškovas kelia reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo. Civilinės... 34. Kasacinio teismo yra išaiškinta, kad turto sumažėjimas ar negautos pajamos... 35. Civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti įstatyme įtvirtintas jos... 36. CPK 12 straipsnyje nustatytas rungimosi civiliniame procese principas lemia... 37. Nors šioje byloje nėra ginčo dėl to, kad tarp ieškovo ir atsakovės UAB... 38. Civiliniuose teisiniuose santykiuose galioja bendro pobūdžio pareiga elgtis... 39. Nesutiktina su ieškovo atstovės pozicija, kad UAB „Šlapeberžės ūkis“... 40. Ieškovas nuostolių faktą bei dydį (CK 6.249 straipsnis) įrodinėjo... 41. Nagrinėjamu atveju ieškovas taip pat nepateikė jokių leistinų įrodymų... 42. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.... 43. Ieškovas teisme patyrė šias išlaidas: 118 Eur žyminį mokestis (du... 44. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 260, 263, 270,... 45. ieškinį tenkinti iš dalies.... 46. Nustatyti naudojimosi žemės sklypu, esančiu ( - ), unikalus Nr. ( - ),... 47. Įpareigoti atsakovę UAB „Šlapaberžės ūkis”, į. k. 161290398,... 48. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 49. Priteisti iš atsakovės UAB „Aristavos ūkis“, ieškovo V. K. naudai... 50. Priteisti iš atsakovės UAB „Šlapaberžės ūkis“, ieškovo V. K. naudai... 51. Priteisti iš ieškovo V. K., atsakovės UAB „Aristavos ūkis“ ir... 52. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...