Byla 2-16181-920/2014
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Linas Baublys, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovui L. A., dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė UAB „Gelvora“ kreipėsi į teismą ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo L. A. 3384,80 Lt skolą, 3135,26 Lt palūkanas, 1233,86 Lt delspinigius, 1137,54 Lt palūkanų delspinigius, 660,70 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 14,75 procentų dydžio sutartines palūkanas nuo pagrindinės skolos sumos (3384,80 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir ieškovės turėtas bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinyje nurodė, kad 2007-06-13 AB „Swedbank“ (buvęs AB „Hansabankas“) ir L. A. sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 07-060436-GV (toliau – Sutartis), pagal kurią AB „Swedbank“ suteikė atsakovui 4000 Lt dydžio kreditą, o atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatytomis sąlygomis bei tvarka grąžinti kreditą, mokėti palūkanas, delspinigius, kitas sutartyje numatytas sumas AB „Swedbank“ naudai. Tačiau atsakovas laiku ir tinkamai savo įsipareigojimų kreditoriui nevykdė, dėl ko AB „Swedbank“ nutraukė sutartį ir įgijo teisę reikalauti grąžinti iš atsakovo visą likusį kreditą bei pateikti reikalavimus dėl palūkanų, delspinigių ir kitų susijusių piniginių sumų sumokėjimo. 2008-06-18 ieškovė ir AB „Swedbank“ sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 08-20-15, pagal kurią AB „Swedbank“ perleido ieškovei visus reikalavimus atsakovo atžvilgiu, pagal Sutartį. Ieškovė apie reikalavimo perleidimą atsakovui pranešė įstatymų nustatyta tvarka bei pareikalavo atsakovo įvykdyti savo įsipareigojimus, tačiau atsakovas gera valia su ieškove neatsiskaitė, dėl ko ieškovė buvo privesta kreiptis į teismą (b.l. 2-5).

4Atsakovui L. A. procesiniai dokumentai įteikti 2014-08-21 CPK 130 str. nustatyta tvarka – viešo paskelbimo būdu, paskelbiant specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt pranešimą, jame išaiškinant atsakovo teisę per 14 dienų nuo informacijos paskelbimo dienos pareikšti teismui atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį CPK 142 str., 111 str. reikalavimus, taip pat informuojant atsakovą, jog jam nepateikus atsiliepimo į ieškinį, ieškovei prašant, teismas gali priimti sprendimą už akių.

5Atsakovas per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Atsakovui be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimų į ieškinį ir esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Byloje esančiai rašytiniai įrodymais nustatyta, kad pagal 2007-06-13 vartojimo kredito sutartį Nr. 07-060436-GV kreditorius AB „Swedbank“ (buvęs AB bankas „Hansabankas“) suteikė atsakovui 4000 Lt kreditą, nustatant kredito sugrąžinimo terminą iki 2011-05-17 (b.l. 19-20). Kreditorius AB „Swedbank“ 2008-06-18 sudarė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 08-20-15 su ieškove UAB „Gelvora“, kuria AB „Swedbank“ perleido ieškovei visus reikalavimus atsakovo atžvilgiu, pagal kredito sutartį (b.l. 7-18). Ieškovės reikalavimai grindžiami 2014-05-06 reikalavimo perleidimo sutarties išrašu (b.l. 27), delspinigių paskaičiavimo aktu (b.l. 23), palūkanų paskaičiavimo aktu (b.l. 24), palūkanų delspinigių paskaičiavimo aktu (b.l. 25), ikiteisminio skolos išlaidų išklotine (b.l. 26) pretenzija dėl prievolių vykdymo (b.l. 21), pranešimu dėl reikalavimo perleidimo (b.l. 22). Atsakovui nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių jo piniginės prievolės ieškovei įvykdymą ir pasitvirtinus ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, iš dalies būtų pagrindas priimti ieškovės prašomą sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

8Pagal CK 6.200 str. 1 d. šalys sudarytas sutartis privalo vykdyti tinkamai ir sąžiningai. Paskolos sutartimi paskolos davėjas perduoda paskolos gavėjo nuosavybėn pinigus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) bei mokėti palūkanas (CK 6.870 str. 1 d., 6.37 str.). Prievolė pasibaigia tuomet, kai ji tinkamai įvykdoma (CK 6.123 str. 1 dalis). Ištyrus byloje pateiktus rašytinius įrodymus darytina išvada, kad tarp šalių sudarytos Sutarties pagrindu susidarė prievoliniai teisiniai santykiai (LR CK 1.73 str., 6.1 – 6.2 str., 6.192 str.). Kreditorius AB „Swedbank“ atsakovui perdavė paskolos sutarties dalyką – pinigus, tačiau atsakovas pareigos grąžinti pasiskolintą sumą ir mokėti sutartines palūkanas tinkamai nevykdė. Kreditorius reikalavimo perleidimo sutartimi perleido reikalavimo teisę į atsakovo skolą ieškovei UAB „Gelvora“. Atsakovas atsiliepimo į pareikštą ieškinį ar priešpriešinių įrodymų nepateikė, o byloje esantys duomenys patvirtina prievolės neįvykdymo faktą, todėl ieškovės reikalavimas dėl 3384,80 Lt skolos priteisimo iš atsakovo laikytinas pagrįstu ir tenkintinas (CK 6.2 str., 6.38 str., 6.59 str., 6.63 str. 1 d. 1 p., 6.189 str. 1 d., 6.200 str., 6.205 str., 6.256 str., 6.260 str., 6.870 str., 6.873 str. 1 d., 6.886 str. 1 d.).

9Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 3135,26 Lt nesumokėtas palūkanas, už laikotarpį nuo 2008-06-26 iki 2014-04-28, t.y. už 2132 dienas, palūkanų norma 14,75 proc. Palūkanos gali būti nustatytos įstatymų arba šalių susitarimu (CK 6.37, 6.261, 6.210 str.). Jeigu skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą, jis privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais (CK 6.261 str.). Teismas, nagrinėdamas šalių ginčus dėl palūkanų dydžio, turi teisę vertinti atitinkamus susitarimus dėl palūkanų dydžio ir pasisakyti, ar toks susitarimas nepažeidė iš esmės šalių interesų pusiausvyros (CK 6.228 str.) ir ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo kriterijams (CK 1.5, 6.37 str. 3 d.). CK 6.73 str., 6.258 str. leidžia teismui sumažinti netesybas, jeigu jos yra pernelyg didelės. Šios teisės normos taikytinos ir palūkanoms, kai jos yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo principą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2001-10-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001).

10Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovas praleido sutartyje nustatytą terminą kreditui grąžinti, darytina išvada, kad paskolos gavėjas negali buti atleistas nuo palūkanų kaip minimalių kreditorės nuostolių dėl termino gražinti paskolą praleidimo mokėjimo. Ieškovė paskaičiavo atsakovui 14,75 proc. metinę palūkanų normą, laikotarpiu nuo 2008-06-26 iki 2014-04-28, t.y. už 2132 dienas, kurių suma ieškovės skaičiavimu sudaro 2956,72 Lt. Pažymėtina, kad pagal ieškovės palūkanų paskaičiavimo aktą, reikalavimo perleidimo sutartyje nurodoma palūkanų suma sudaro 178,54 Lt. Pradinis kreditorius AB „Swedbank“ ir ieškovė reikalavimo perleidimo sutartį dėl atsakovo kreditorinius įsipareigojimus perėmimo sudarė 2008-06-18, tačiau dėl pradelstos skolos priteisimo iš atsakovo ieškovė į teismą kreipėsi tik 2014-06-30, t.y. praėjus 6 metams po reikalavimo sutarties sudarymo. Atsižvelgiant į ieškovės veiklos specifiką – ieškovės įmonės veikla yra susijusi su atlygintinų pradelstų piniginių sumų įgijimu iš pradinio kreditoriaus ir šių sumų išieškojimu iš skolininkų savo, kaip naujosios kreditorės, naudai, konstatuotina, kad ieškovė šešerius metus nesikreipė į teismą, negynė savo teisių ir dėl to iš dalies pati yra kalta dėl jos patiriamų nuostolių. Ieškovės prašomų priteisti palūkanų 3135,26 Lt suma beveik lygi negrąžinto kredito sumai 3384,80 Lt, todėl manytina, kad ieškovė, ilgą laiką nesikreipdama į teismą nemanė, jog jos teisės bei teisėti interesai yra pažeidžiami. Atsižvelgiant į nurodytą ieškovės reikalavimas dėl palūkanų priteisimo už 2132 dienas nelaikytinas pagrįstu ir atitinkančiu teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus. Nors byloje nustatyta, kad atsakovas tinkamai neįvykdė šalių tarpusavio sutarties, tačiau ši aplinkybė, įvertinus teismo aukščiau išvardintas priežastis, sąžiningumo ir protingumo principų kontekste nėra vertintina kaip objektyviai svarbi ir suteikianti pagrindą ieškovei nepelnytai praturtėti dėl neprotingo palūkanų dydžio. Dėl paminėtų priežasčių palūkanos mažintinos iki 1567,63 Lt sumos, kuri laikytina pagrįsta ir pakankama atlyginti ieškovės turėtus nuostolius, kitoje dalyje ieškinio reikalavimas dėl palūkanų priteisimo atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 3 str. 7d., 178 str., 185 str., CK 1.5 str. 2 d., 6.37 str., 6.210 str.).

11CK 6.101 str. 2 d. nustato, kad reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės. Atsakovas nustatytu laiku neįvykdęs savo sutartinių prievolių įsipareigojo mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojamus nuo laiku neapmokėtos sumos, todėl ieškovė už mokėjimo prievolės termino praleidimą atsakovui priskaičiavo 1233,86 Lt skolos delspinigius.

12Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas– kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius arba iki sutartinius įsipareigojimus (CK 6.71 str.). Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais. Tačiau teismų praktikoje pripažįstama, kad remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys: 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006, 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005, 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 ir kt.). Todėl įvertinus tai, kad atsakovas yra vartotojas o sutartis buvo sudaryta prisijungimo būdu ir atsakovas negalėjo derėtis dėl sutarties sąlygų, vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, darytina išvada, jog prašomos priteisti 0,1 proc. netesybos yra aiškiai per didelės ir atlieka ne kompensacinę funkciją. Byloje nėra duomenų, kad tiek pirminis kreditorius, kol perdavė reikalavimo teisę ieškovei, tiek pati ieškovė būtų ėmęsi kokių nors aktyvių veiksmų, kad skola būtų priteista anksčiau. Byloje yra pateiktas ieškovės delspinigių paskaičiavimo aktas, kuriame nurodyta, kad reikalavimo perleidimo sutartyje nurodytų delspinigių suma yra 15,33 Lt. Duomenų, kokios kliūtys apribojo ieškovės teises operatyviai ginti pažeistas savo teises, t. y. įrodymų, pateisinančių ilgą delsimą kreiptis į teismą, byloje nėra. Toks delsimas vertintinas kaip nesąžiningas kreditoriaus elgesys vartotojo atžvilgiu, nes tokiu būdu nepagrįstai buvo didinamas delspinigių dydis ir tai negalima vertinti kaip sąžiningą nukentėjusios šalies nuostolių atlyginimą. Todėl teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju 0,02 proc. dydžio delspinigiai būtų adekvatūs kreditoriaus patirtiems nuostoliams, toks delspinigių dydis atitiktų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovės reikalaujamų priteisti delspinigių dydis mažintinas iki 0,02 proc. dydžio delspinigių per dieną ir ieškovei iš atsakovo atitinkamai priteistini 259,04 Lt delspinigiai, likusioje dalyje reikalavimas dėl delspinigių priteisimo atmestinas (CK 6.73 str. 2 d., CPK 3 str. 7 d., 177 str., 178 str., 185 str.).

13Ieškovė teismo taip pat prašo priteisti 1137,54 Lt palūkanų delspinigius, 0,1 proc., kurie paskaičiuoti nuo 3135,26 Lt palūkanų sumos, laikotarpiu nuo 2008-06-28 iki 2009-06-21, už 360 dienas. Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 4 d. aiškiai numato, kad palūkanos už priskaičiuotas palūkanas neskaičiuojamos. Delspinigiai, kaip ir palūkanos, yra viena iš netesybų formų (Lietuvos Respublikos CK 6.71 str. 1 d.). Atsižvelgiant į tai, bei vadovaujantis sąžiningumo, teisingumo ir protingumo principais (Lietuvos Respublikos CK 1.5 str. 1 d.), konstatuotina, kad delspinigiai už priskaičiuotas palūkanas negali būti skaičiuojami, todėl ieškovės ieškinio reikalavimai dėl palūkanų delspinigių priteisimo atmestini kaip nepagrįsti.

14Ieškovė pateikė reikalavimą priteisti 660,70 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų (CK 6.63 str. 2 d., 6.249 str. 4 d. 3 p.). Ieškovės prašomas priteisti ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas sudaro darbo priemonės, registruotas pranešimas Lietuvoje, pranešimas Lietuvoje, užklausos. Teismas konstatuoja, kad šios išlaidos yra nepagrįstos, kadangi ieškovė reikalavimo perleidimo sutartimi iš „Swedbank“ AB banko įsigijo reikalavimo teises, kurios atsirado aukščiau minimos Sutarties pagrindu. Minėtoje sutartyje nėra numatyta ikiteisminė skolos išieškojimo tvarka. Be to, ieškovė nepateikia įrodymų, objektyviai pagrindžiančių aplinkybes, kad faktiškai šias išlaidas patyrė (CPK 178 str.). Ieškovė vykdo ūkinę – komercinę veiklą, kuriai vykdyti yra būtini žmogiškieji ir materialiniai ištekliai, todėl išlaidos bendrovės tiesioginei ūkinei-komercinei veiklai vykdyti negali būti laikomos CK 6.249 str. 4 d. 3 p. nurodytomis išlaidomis. Tuo pagrindu pripažįstama, kad ieškovės reikalavimas dėl 660,70 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

15Atsakovas laiku negrąžino suteikto kredito, todėl privalo mokėti kredito sutartyje nustatyto dydžio palūkanas iki visos kredito sumos grąžinimo dienos (CK 6.874 str. 1 d., 6.881 str. 2 d.). Dėl to ieškovei iš atsakovo priteistinos sutartinės 14,75 procentų metinės palūkanos nuo pagrindinės skolos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Pažymėtina, kad prie kompensavimo funkciją atliekančių palūkanų priskiriamos CK 6.37 str. 2 d. numatytos palūkanos. Tai vadinamos „procesinės“ palūkanos, skaičiuojamos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, o jų dydis nustatytas CK 6.210 str. Todėl ieškovės reikalavimas dėl procesinių palūkanų priteisimo tenkintinas, ieškovei iš atsakovo priteisiant 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

17Remiantis išdėstytais motyvais, atsakovo atžvilgiu priimamas sprendimas už akių - ieškinį patenkinti iš dalies ir priteisti 3384,80 Lt skolą, 1567,63 Lt palūkanas ir 259,03 Lt delspinigius, 14,75 procentų metinės palūkanos nuo pagrindinės skolos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškinio dalis dėl kitų reikalavimų atmesti.

18Ieškovė už ieškinį sumokėjo 287 Lt žyminį mokestį. Ieškinį patenkinus iš dalies, ieškovei iš atsakovo priteistina žyminio mokesčio dalis – 157,55 Lt, proporcinga ieškovės patenkintų reikalavimų daliai (CPK 94 str. 2 d.

19Vadovaujantis CPK 96 str. 6 d. bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 bei atsižvelgiant į tai, kad byloje susidarė mažesnės nei 10,00 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu, pašto išlaidos nėra išieškomos.

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 279 str. 2 d., 286 str., 287 str. 1 d., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

21ieškinį tenkinti iš dalies.

22Priteisti iš atsakovo L. A. a.k. ( - ) ieškovei UAB „Gelvora“, į.k. 125164834 – 3384,80 Lt (trijų tūkstančių trijų šimtų aštuoniasdešimt keturių litų 80 ct) skolą, 1567,63 Lt (vieno tūkstančio penkių šimtų šešiasdešimt septynių litų 63 ct) palūkanas, 259,03 Lt (dviejų šimtų penkiasdešimt devynių litų 03 ct) delspinigius, 14,75 procentų dydžio sutartines metines palūkanas nuo pagrindinės skolos sumos (3384,80 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2014-07-04) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos (5211,46 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-07-04) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 157,55 Lt (vieno šimto penkiasdešimt septynių litų 55 ct) bylinėjimosi išlaidas.

23Kitą ieškinio dalį atmesti.

24Nepateikusi atsiliepimo šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos LR CPK 287 str. 2, 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

25Ieškovė turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Linas Baublys, rašytinio proceso tvarka,... 2. ieškovė UAB „Gelvora“ kreipėsi į teismą ieškiniu, prašydama... 3. Ieškinyje nurodė, kad 2007-06-13 AB „Swedbank“ (buvęs AB... 4. Atsakovui L. A. procesiniai dokumentai įteikti 2014-08-21 CPK 130 str.... 5. Atsakovas per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Byloje esančiai rašytiniai įrodymais nustatyta, kad pagal 2007-06-13... 8. Pagal CK 6.200 str. 1 d. šalys sudarytas sutartis privalo vykdyti tinkamai ir... 9. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 3135,26 Lt nesumokėtas palūkanas, už... 10. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovas praleido sutartyje nustatytą... 11. CK 6.101 str. 2 d. nustato, kad reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės... 12. Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas– kompensuoti kreditoriaus... 13. Ieškovė teismo taip pat prašo priteisti 1137,54 Lt palūkanų delspinigius,... 14. Ieškovė pateikė reikalavimą priteisti 660,70 Lt ikiteisminio skolos... 15. Atsakovas laiku negrąžino suteikto kredito, todėl privalo mokėti kredito... 16. Pažymėtina, kad prie kompensavimo funkciją atliekančių palūkanų... 17. Remiantis išdėstytais motyvais, atsakovo atžvilgiu priimamas sprendimas už... 18. Ieškovė už ieškinį sumokėjo 287 Lt žyminį mokestį. Ieškinį... 19. Vadovaujantis CPK 96 str. 6 d. bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d.,... 21. ieškinį tenkinti iš dalies.... 22. Priteisti iš atsakovo L. A. a.k. ( - ) ieškovei UAB „Gelvora“, į.k.... 23. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 24. Nepateikusi atsiliepimo šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių,... 25. Ieškovė turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti...