Byla 2A-178/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Danutės Gasiūnienės ir Viginto Višinskio, sekretoriaujant Ilonai Kovger, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Ernestui Šapalui, atsakovui M. S., jo atstovei advokatei Evai Jankovskajai, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovų M. S. ir V. S. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 23 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-545-560/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Obelynė“ ieškinį atsakovams M. S. ir V. S. dėl sumokėto avanso priteisimo ir

Nustatė

2

 1. Ginčo esmė

3Byloje kilo ginčas, ar ieškovas teisėtai vienašališkai nutraukė 2007 m. balandžio 17 d. su atsakovais sudarytą Preliminariąją turto pirkimo – pardavimo sutartį, remdamasis atsakovų esminiu šios sutarties pažeidimu, kuris pasireiškė sutarties 3.1.6 punkto, pagal kurį atsakovai turėjo pasirašyti įgaliojimą ir pavedimo sutartį ieškovui atstovauti atsakovus, nevykdymu, ir ar teisėtai tuo pagrindu iš atsakovų pareikalavo grąžinti 122 000 Lt dydžio sumokėtą avansą.

4Ieškovas UAB „Obelynė“ ir atsakovai M. S. bei V. S. 2007 m. balandžio 17 d. sudarė 2 preliminariąsias sutartis. Pagal vieną, t. y. turto pirkimo – pardavimo sutartį, šalys susitarė joje numatytomis sąlygomis ir tvarka ne vėliau kaip iki 2009 m. gruodžio 1 d. sudaryti pagrindinę pirkimo – pardavimo sutartį, pagal kurią ieškovui atsakovai turėjo parduoti jiems nuosavybės teise priklausantį 0,7900 ha žemės sklypą ir ½ dalį žemės sklypo, kurio bendras plotas 0,2400 ha. Ieškovas, vykdydamas šią preliminariąją sutartį, 2007 m. balandžio 20 d. pervedė atsakovams 122 000 Lt dydžio avansą. Pagal kitą, t. y. preliminariąją būsimo gyvenamojo namo pirkimo – pardavimo sutartį Nr. ( - ) šalys susitarė, jog ieškovas pastatys dvibutį gyvenamąjį namą ir šalys ne vėliau kaip iki 2008 m. spalio 31 d. pasirašys pagrindinę pirkimo – pardavimo sutartį, pagal kurią ieškovas atsakovams parduos būsimą dvibutį gyvenamąjį namą ir ieškovui nuosavybės teise priklausantį 0,1381 ha žemės sklypą, ant kurio bus pastatytas būsimas dvibutis gyvenamasis namas. Ieškovas 2009 m. liepos 15 d. vienašališkai nutraukė preliminariąją turto pirkimo – pardavimo sutartį, motyvuodamas tuo, kad atsakovai ją pažeidė iš esmės, nes nesuteikė sutartyje numatytu terminu įgaliojimo bei nesudarė su ieškovu pavedimo sutarties, pagal kurią ieškovas būtų įgaliotas atsakovų vardu atlikti sutarties 3.1.6 p. numatytus veiksmus, bei pareikalavo, kad atsakovai grąžintų 122 000 Lt dydžio avansą.

5Atsakovai teigia, kad ieškovo vienašališkas sutarties nutraukimas yra niekinis. Ieškovas niekada nereikalavo, kad atsakovai suteiktų jam įgaliojimus ir sudarytų su juo pavedimo sutartį, įgaliojant ieškovą atlikti sutarties 3.1.6 p. nurodytus veiksmus. Trečia, ieškovas neįvykdė savo įsipareigojimų pagal preliminariąją būsimo gyvenamojo namo pirkimo – pardavimo sutartį Nr. ( - ), t. y. atsisakė vykdyti įsipareigojimą paskolinti atsakovams 1 577 000 litų, už kuriuos atsakovai įsigytų dvibutį namą ir žemės sklypą, kuriame jis pastatytas. Todėl pats ieškovas pažeidė esminę sutarties sąlygą. Be to, atsakovai sužinojo, kad ieškovas neturi lėšų atsakovų sklypams įsigyti, o kaip nebaigta statyba įregistruotas dvibutis namas yra įkeistas bankui.

 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2010 m. kovo 23 d. sprendimu ieškinį patenkino.

7Apygardos teismas atsakovų sutarties pažeidimus (3.1.6 punktų nevykdymą) vertino kaip esminius. Teismas nurodė, kad sutarties 3.1.6 p. nurodytų veiksmų atlikimas buvo būtinas tam, kad ieškovas žemės sklypus galėtų naudoti pagal konkrečią paskirtį bei tikslą, kas būtent ir lėmė ieškovo valią (norą) įsigyti šiuos žemės sklypus ateityje bei atitinkamai sudaryti Preliminariąją sutartį dėl įsipareigojimo sudaryti ateityje pagrindinę šių sklypų pirkimo – pardavimo sutartį. Be to, šiame punkte įtvirtinta atsakovų pareiga yra ypač detalizuota bei jai aptarti skirta žymiai daugiau dėmesio nei visoms kitoms atsakovų pareigoms. Iš to seka, kad būtent sutarties 3.1.6 p. įtvirtintos atsakovų pareigos griežtas laikymasis turėjo ieškovui esminės reikšmės (CK 6.217 str. 2 d. 2 p.) ir todėl atsakovams šios sutarties sąlygos nevykdant, ieškovas turėjo teisę nutraukti sutartį.

8Vadovaujantis CK 6.222 straipsnio 1 dalimi, nutraukus preliminariąją turto pirkimo – pardavimo sutartį, ieškovas įgijo teisę reikalauti iš atsakovų grąžinti viską, ką jiems buvo perdavęs, tai yra, kad atsakovai grąžintų 122 000 Lt dydžio avansą.

 1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

9Atsakovai dėl šio sprendimo pateikė apeliacinį skundą ir prašo skundžiamą sprendimą panaikinti bei priimti naują sprendimą - ieškinį atmesti. Nurodo šiuos pagrindinius argumentus:

101. Teismas galėjo neteisingai išnagrinėti bylą, nes netaikė CPK 136 straipsnio 4 dalies. Vilniaus apygardos teisme iškeltos dvi civilinės bylos (Nr. 2-545-560/2010 ir Nr. 2-1615-560/2010), kuriose dalyvauja tos pačios šalys, tarp kurių kilęs ginčas dėl dviejų, tą pačią dieną sudarytų sutarčių vykdymo.

11Šios dvi sutartys iš esmės yra mainų sutartis. Pasirinktą civilinių santykių įforminimo dviem sutartimis būdą atsakovams pasiūlė ieškovas, atstovaujamas teisininkų. Kad šalis siejo ne atskiri nesusiję santykiai, o šalys vykdė vieną sutartį, įformintą atskirais sandoriais, patvirtina kelios aplinkybės. Viena, preliminarioje turto (žemės sklypų) pirkimo – pardavimo sutartyje nurodyta sklypų kaina sutampa su preliminariojoje būsimo namo pirkimo – pardavimo sutartyje nurodyta namo kaina (1 557 000 Lt). Antra, ieškovas preliminarioje gyvenamojo namo pirkimo – pardavimo sutartyje (5.2 punktas) įsipareigojo suteikti atsakovams 1 557 000 Lt paskolą, kurios garantijos - atsakovams priklausantys sklypai, kuriuos pastarieji įsipareigojo ieškovui perduoti. Trečia, preliminarioje turto (žemės sklypų) pirkimo – pardavimo sutartyje (5.3 punktas) numatyta, kad likusią turto kainos dalį (121 000 Lt) ieškovas įsipareigoja atsakovams sumokėti pagrindinės sutarties, kuria atsakovas įsigis iš ieškovo namą su žemės sklypu, sudarymo dieną. Ketvirta, abi sutartys buvo pratęsiamos tomis pačiomis dienomis: 2008-09-30, 2008-12-31, 2009-03-31. Penkta, teismui pateiktoje korespondencijoje šalys savo teises ir pareigas dėsto pagal abi sutartis.

12Pasikeitus situacijai rinkoje, ieškovas, pažeisdamas dvi preliminarias sutartis, atsisakė parduoti ieškovams namą, o tuo pačiu - pirkti du žemės sklypus. Taip ieškovas siekė nuraukti sutartis jam palankiu būdu, nes preliminarioje turto (žemės sklypų) pirkimo – pardavimo sutartyje nėra numatyta sankcija dėl ieškovo atsisakymo sudaryti sutartį, tačiau sankcija numatyta už būsimo gyvenamojo namo pirkimo – pardavimo preliminarios sutarties pažeidimą.

13Nesujungus Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamų dviejų bylų, atsakovai prarado teisę prašyti tarpusavio reikalavimų įskaitymo.

14Ginčijamame sprendime apygardos teismas taip pat šalių prievoles vertimo pagal dvi sutartis ir pripažino, kad atsakovai nepateikė įrodymų, jog preliminarioje būsimo gyvenamojo namo pirkimo-pardavimo sutartyje numatyta ieškovo suteikti atsakovams 1 557 000 litų paskolą yra priešpriešinė atsakovų pareigai suteikti ieškovui įgaliojimą atlikti konkrečius veiksmus (preliminarios turto (žemės sklypų) pirkimo – pardavimo sutarties 3.1.6 punktas).

 1. Nepagrįsta kaip neįrodyta apygardos teismo išvada, kad atsakovai atsisakė įvykdyti preliminarios turto pirkimo – pardavimo sutarties 3.1.6 punktą (suteikti ieškovui įgaliojimą ir pasirašyti pavedimą atlikti konkrečius veiksmus). Atsakovai buvo ir yra suinteresuoti sudaryti pagrindinę turto pirkimo – pardavimo sutartį. Jie bendradarbiavo su ieškovu ir nėra duomenų, kad būtų atsisakę išduoti įgaliojimą, pasirašyti pavedimą (vykdyti preliminarios turto (žemės sklypų) pirkimo – pardavimo sutarties sąlygas). Teismas, aiškindamas sutarties sąlygas, nenagrinėjo į bylą pateiktos šalių korespondencijos, iš kurios matyti, kad, viena, 2009 m. birželio 22 d. ieškovas pakvietė atsakovus atvykti pas notarą sudaryti pagrindinę namo pirkimo - pardavimo sutartį, tačiau ten atsisakė suteikti atsakovams paskolą ir apkaltino atsakovus sutarties nevykdymu, antra, 2009 m. birželio 25 d. atsakovai pranešė ieškovui apie žemės sklypų pirkimo – pardavimo sutarties sudarymą, tačiau jiems buvo atsakyta, kad atsakovai neturi teisės iškviesti pirkėją pasirašyti šią sutartį, trečia, 2009 m. liepos 9 d. atsakovai kreipėsi į ieškovą su pretenzija, kurioje nurodyta, kad ieškovas nesutiko pirkti žemės sklypų ir parduoti namą su sklypu, tačiau pradėjo atsakovų sklypu naudotis, kad yra sąlygos kreiptis į teismą ir pripažinti preliminarias sutartis pagrindinėmis, ketvirta, 2009 m. liepos 13 d. ieškovas paaiškino, kodėl atsisakė suteikti paskolą. Apygardos teismas nepasisakė dėl ieškovo valios sudaryti pagrindinę sutartį, taip pat dėl ieškovo mokumo.
 2. Nepagrįsta ir nepakankamai motyvuota apygardos teismo išvada, kad atsakovams pažeidus preliminarios turto pirkimo – pardavimo sutarties 3.1.6 punktus, tai buvo esminis sutarties sąlygų pažeidimas (CK 6.217 str. 2 d.). Be to, teismas, vertindamas tai, ar įgaliojimo nepasirašymas ieškovui yra esminis sutarties sąlygos pažeidimas, neatsižvelgė į tai, kad ieškovas negalėjo nurodyti, kokius veiksmus, kokiose įstaigose dėl įgaliojimo ir pavedimo sutarties nepasirašymo ieškovas negalėjo atlikti ir tai jam turėjo lemiamos įtakos apsispręsti nutraukti sutartį.
 3. Ieškovo vienašališkas preliminarios turto pirkimo – pardavimo sutarties nutraukimas yra niekinis, nes sutartyje nurodytas jos nutraukimo pagrindas (sutarties 13.1. punktas) nagrinėjamu atveju netaikytinas.
 4. Atsakovams pareiga grąžinti avansą neatsirado, nes atsakovai nepažeidė preliminarių sutarčių ir neatsisakė sudaryti pagrindinių sutarčių. Atsakovai neatliko veiksmų, kurie pagal sutartį būtų pagrindas grąžinti avansą. Atsakovai neturi galimybės kreiptis į teismą dėl preliminarių sutarčių pripažinimo pagrindinėmis, nes gyvenamasis namas, kurį atsakovai ketino pirkti iš ieškovo, yra įkeistas bankui. Apie šio namo, kurio statybomis atsakovai nuo pat pradžių turėdami teisėtus lūkesčius, rūpinosi (investavo, teikė pastabas) įkeitimą atsakovai sužinojo ne iš karto.

15Ieškovas pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą ir prašo skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo šiuos pagrindinius argumentus:

  1. Apygardos teismas pagrįstai nesujungė dviejų bylų tarp tų pačių šalių, kadangi bylose nagrinėjami reikalavimai nėra tarpusavyje taip susiję, kad jų nebūtų galima išnagrinėti atskirai. Skirtingose bylose nagrinėjami skirtingų sutarčių pagrindu susiklostę šalių teisiniai santykiai. Iš skirtingų sutarčių kilę šalių teisės ir pareigos nėra priešpriešinės. Atsakovai, teigdami, kad negalėjo įvykdyti savo įsipareigojimų ieškovui, neįrodė ir neįrodinėjo, kad šalių pareigos yra priešpriešinės (CK 6.58 str.).
  2. Atsakovai, teigdami, kad skundžiamas sprendimas užkirto kelią atsakovams įskaityti savo reikalavimus pagal būsimo namo pirkimo – padavimo preliminariąją sutartį į ieškovo reikalavimus atsakovams pagal turto (žemės sklypų) pirkimo preliminariąją sutartį, iš esmės pripažįsta ieškovo reikalavimus pagal turto (žemės sklypų) pirkimo – pardavimo preliminariąją sutartį, o kartu ir faktą, kad neįvykdė savo įsipareigojimų pagal šią sutartį.
  3. Pagrįsta apygardos teismo išvada, kad atsakovai neįvykdė turto (žemės sklypų) pirkimo preliminarios sutarties 3.1.6 punkto. Tai, kad į bylą nepateikti įrodymai, jog ieškovas būtų reikalavęs šį punktą įvykdyti, nepaneigia atsakovų pareigos jį įvykdyti. Be to, prie preliminarios sutarties buvo pridėti kaip priedai įgaliojimas ir pavedimo sutartis, o terminas įgaliojimui ir pavedimo sutarčiai pasirašyti buvo kelis kartus pratęstas.
  4. Apygardos teismas pagrįstai sprendė, kad aplinkybė, jog atsakovai neįvykdė turto pirkimo preliminarios sutarties 3.1.6 punkto, yra esminis sutarties pažeidimas ir kad ieškovas dėl šio pažeidimo turėjo teisę vienašališkai nutraukti turto (žemės sklypų) pirkimo preliminarią sutartį (CK 6.217 str.).
 1. Apeliacinio teismo argumentai

16Apeliacinis skundas netenkintinas.

17Šalys 2007 m. balandžio 17 d. sudarė preliminariąją sutartį, pagal kurią atsakovai M. S. ir V. S. įsipareigojo parduoti ieškovui UAB „Obelynė“ jiems nuosavybės teise priklausančius žemės sklypus, 07900 ha ir pusę žemės sklypo, kurio plotas 02400 ha. Pirkimo – pardavimo sutartį šalys numatė sudaryti iki 2009 m. gruodžio 1 d. Ieškovas pagal preliminarioje sutartyje nustatytą sąlygą atsakovams sumokėjo 122 000 Lt avansą. Ieškovas atsisakė sudaryti žemės sklypų pirkimo – pardavimo sutartį, pareikšdamas, jog nutraukia preliminariąją sutartį ir reikalauja atsakovus grąžinti sumokėtuą 122 000 Lt avansą, nes atsakovai pažeidė preliminariosios sutarties 3.1.6 punkto sąlygas, įpareigojančias atsakovus ne vėliau kaip iki 2008 m. spalio 31 d. suteikti ieškovui įgaliojimą bei pavedimą atstovauti atsakovų interesus su trečiaisiais asmenimis dėl perkamų žemės sklypų infrastruktūros įrengimo, projektavimo darbų užsakymo ir kitų su žemės sklypų parengimu statybos darbams atlikti dokumentų paruošimu. Atsakovai nepripažįsta pažeidę preliminariosios sutarties sąlygas.

18CK 6.165 straipsnyje nustatyta, kad preliminariąja sutartimi laikomas šalių susitarimas, pagal kurį jame aptartomis sąlygomis šalys įsipareigoja ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį. Būtini preliminariosios sutarties elementai: suderinta šalių valia pasiektas susitarimas sukurti teisinius santykius, t. y. įsipareigojimas ateityje sudaryti pagrindinę sutartį; pagrindinės sutarties esminių sąlygų aptarimas; susitarimo išreiškimas rašytine forma (CK 1.73 straipsnio 1 dalies 7 punktas, 6.159 straipsnis, 6.165 straipsnio 1, 2 dalys). Vienas iš esminių preliminariosios sutarties bruožų, skiriančių ją nuo pagrindinės sutarties, yra tas, kad preliminariosios sutarties, nurodytos CK 6.165 straipsnyje, negalima reikalauti įvykdyti natūra. Šios sutarties pažeidimo atveju galima reikalauti nuostolių atlyginimo (CK 6.165 straipsnio 4 dalis).

19CK 6.163 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad šalys turi teisę laisvai pradėti derybas bei derėtis ir neatsako už tai, jog nepasiekiamas šalių susitarimas. Ši įstatymo nuostata reiškia, kad jeigu derybų metu šalys vis dėlto nepasiekia susitarimo ar vienai šaliai nepriimtinos kitos šalies siūlomos sąlygos, negalima versti šalies tęsti derybas, jeigu ši nenori derėtis, ar taikyti jai atsakomybę už tai, kad sutartis nebuvo sudaryta. Tačiau šalies teisė pradėti derybas ir jas nutraukti nėra absoliuti – šią teisę šalis gali įgyvendinti nepažeisdama sąžiningumo principo. Jeigu derybose viena iš šalių elgėsi nesąžiningai ir sutartis nebuvo sudaryta dėl šios nesąžiningų veiksmų, tai nesąžiningai šaliai gali būti taikoma civilinė atsakomybė. CK 6.163 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad šalis, kuri derybų metu elgiasi nesąžiningai, privalo atlyginti kitai šaliai nuostolius. Pagal CK 6.165 straipsnio 4 dalį, jeigu preliminariąją sutartį sudariusi šalis nepagrįstai vengia ar atsisako sudaryti pagrindinę sutartį, ji privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius. Taigi, neįvykdžius preliminariosios sutarties, t. y. nesudarius pagrindinės sutarties, atsakomybė nuostolių atlyginimo forma gali kilti tik tuo atveju, jeigu atsisakyta sudaryti pagrindinę sutartį nepagrįstai, ir ši atsakomybė gali būti taikoma tai šaliai, kuri kalta dėl atsisakymo ją sudaryti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje V. Š. v. A. N., bylos Nr. 3K-P-382/2006).

20Kasacinis teismas taip pat yra nurodęs, kad šalys, sudarydamos preliminariąją sutartį, gali jos įvykdymui užtikrinti pasinaudoti ir kitais prievolių užtikrinimo būdais, tarp jų – netesybomis. Šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas (CK 6.156 straipsnis). Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius arba ikisutartinius įsipareigojimus. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais. Taigi, sutartinės netesybos apibrėžia šalių atsakomybės ribas už prievolės neįvykdymą sutarties sudarymo momentu ir suteikia teisę į jas, konstatavus prievolės neįvykdymo faktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. M. v. UAB „PVP“, bylos Nr. 3K-3-522/2006; išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. N. v. T. M., bylos Nr. 3K-7-304/2007; kt.).

21Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad ieškovas pagrįstai reikalauja grąžinti atsakovams sumokėtą 122 000 Lt avansą, nes jie neįvykdė preliminarioje sutartyje nustatyto įpareigojimo iki 2008 m. spalio 31 d. ieškovui suteikti įgaliojimą ir pavedimą juos atstovauti su trečiaisiais asmenimis dėl atitinkamų projektavimo ir kitų darbų atlikimo parduodamuose žemės sklypuose ir laikė, kad atsakovas tuo esmingai pažeidė preliminariosios sutarties sąlygas.

22Teisėjų kolegija mano, kad, sprendžiant klausimą dėl avanso grąžinimo, preliminariosios sutarties pažeidimas nėra svarbus, jeigu sutartyje nenumatyta, kad avansas yra sumokėtas kaip prievolės užtikrinimo priemonė, netesybos ar kt. Byloje nustatyta, jog 122 000 Lt avansas sumokėtas, kaip perkamo turto (žemės sklypų) kainos dalis (Sutarties 1.2.1. p.).

23Apeliantų argumentai, kad preliminariąją sutartį pažeidė ieškovas šioje byloje nenagrinėtini, nes toks reikalavimas atsakovų nepareikštas ir neduoda pagrindo spręsti ieškovo civilinės atsakomybės klausimo sumokėtą avansą įskaityti kaip priešpriešinį vienarūšį reikalavimą. Jeigu apeliantai mano, kad dėl preliminariosios sutarties sąlygų nevykdymo ir pagrindinės sutarties nesudarymo jie patyrė nuostolius, jie turi teisę įstatymų nustatyta tvarka reikalauti tokius nuostolius atlyginti.

24Byloje nustatyta, kad 122 000 Lt suma atsakovams sumokėta kaip avansas, todėl, nesudarius pirkimo – pardavimo sutarties, atsakovai netenka teisinio pagrindo šią sumą turėti ir ji turi būti grąžinama ieškovui kaip be teisinio pagrindo įgytas turtas (CK 6.237 str. 2 d.).

25Kiti apeliacinio skundo argumentai ginčo sprendimui reikšmės neturi, todėl dėl jų nepasisakoma. Teismo sprendimas iš esmės teisingas, naikinti jį ar keisti apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo.

26Esant aukščiau išdėstytoms aplinkybėms, apeliacinis skundas atmestinas kaip nepagrįstas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas galioti (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

27Atmetus atsakovų apeliacinį skundą, iš dalies tenkintinas ieškovo atstovo prašymas priteisti atstovavimo išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme (CPK 302, 93 str. 1 d., 88 str. 1 d. 6 p.). Išlaidų, patirtų advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti, suma viršija Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, patvirtintų teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85, 8.11 ir 8.18 punktuose nustatytus dydžius. Dėl to ieškovui priteistina 1 320 Lt atstovavimo apeliacinės instancijos teisme išlaidų.

28Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

29Vilniaus apygardos teismas 2010 m. kovo 23 d. sprendimą palikti nepakeistą.

30Priteisti iš atsakovų M. S., a. k. ( - ) ir V. S., a. k. ( - ) po 660 Lt ieškovui UAB „Obelynė“, į. k. 300525894, advokato pagalbos išlaidų, turėtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2.
 1. Ginčo esmė
...
3. Byloje kilo ginčas, ar ieškovas teisėtai vienašališkai nutraukė 2007 m.... 4. Ieškovas UAB „Obelynė“ ir atsakovai M. S. bei V. S. 2007 m. balandžio 17... 5. Atsakovai teigia, kad ieškovo vienašališkas sutarties nutraukimas yra... 6. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. kovo 23 d. sprendimu ieškinį patenkino.... 7. Apygardos teismas atsakovų sutarties pažeidimus (3.1.6 punktų nevykdymą)... 8. Vadovaujantis CK 6.222 straipsnio 1 dalimi, nutraukus preliminariąją turto... 9. Atsakovai dėl šio sprendimo pateikė apeliacinį skundą ir prašo... 10. 1. Teismas galėjo neteisingai išnagrinėti bylą, nes netaikė CPK 136... 11. Šios dvi sutartys iš esmės yra mainų sutartis. Pasirinktą civilinių... 12. Pasikeitus situacijai rinkoje, ieškovas, pažeisdamas dvi preliminarias... 13. Nesujungus Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamų dviejų bylų, atsakovai... 14. Ginčijamame sprendime apygardos teismas taip pat šalių prievoles vertimo... 15. Ieškovas pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą ir prašo skundžiamą... 16. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 17. Šalys 2007 m. balandžio 17 d. sudarė preliminariąją sutartį, pagal kurią... 18. CK 6.165 straipsnyje nustatyta, kad preliminariąja sutartimi laikomas šalių... 19. CK 6.163 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad šalys turi teisę laisvai pradėti... 20. Kasacinis teismas taip pat yra nurodęs, kad šalys, sudarydamos... 21. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad ieškovas pagrįstai... 22. Teisėjų kolegija mano, kad, sprendžiant klausimą dėl avanso grąžinimo,... 23. Apeliantų argumentai, kad preliminariąją sutartį pažeidė ieškovas šioje... 24. Byloje nustatyta, kad 122 000 Lt suma atsakovams sumokėta kaip avansas,... 25. Kiti apeliacinio skundo argumentai ginčo sprendimui reikšmės neturi, todėl... 26. Esant aukščiau išdėstytoms aplinkybėms, apeliacinis skundas atmestinas... 27. Atmetus atsakovų apeliacinį skundą, iš dalies tenkintinas ieškovo atstovo... 28. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1... 29. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. kovo 23 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 30. Priteisti iš atsakovų M. S., a. k. ( - ) ir V. S., a. k. ( - ) po 660 Lt...