Byla 2-1095-510/2011
Dėl baudos priteisimo ir pagal atsakoves A. V. priešieškini ieškovui E. G. del sutarties pripažinimo negaliojancia

1Kauno apygardos teismo teisejas Ramunas Mitkus, sekretoriaujant Violetai Mažeikienei, dalyvaujant ieškovui E. G., jo atstovui advokatui P. Makauskui, atsakovei A. V., jos atstovui advokatui A. Paliukenui, viešame teismo posedyje išnagrinejo civiline byla pagal ieškovo E. G. ieškini atsakovei A. V. del baudos priteisimo ir pagal atsakoves A. V. priešieškini ieškovui E. G. del sutarties pripažinimo negaliojancia,

2n u s t a t e:

3Ieškovas E. G. ieškinyje nurode, kad jis ir atsakove A. V. kartu su savo motina B. V. 2006 m. gruodžio 14 d. pasiraše sutarti, pagal kuria ieškovas isipareigojo teikti A. V. ir B. V. visokeriopa pagalba nuosavybes atkurimo klausimais, padeti parengti visus reikiamus nuosavybes atkurimui dokumentus, atstovauti joms atitinkamose institucijose bei apmoketi teisminius procesus (bylinejimosi išlaidas). Sutarties 2 punktu atsakove A. V. ir B. V. tuomet, kai joms bus atkurtos nuosavybes teises i P. V. tureta žemes sklypa (sklypus), isipareigojo žeme ne veliau kaip per 2 metus nuo nuosavybes teises atkurimo sprendimo priemimo arba paveldejimo teises liudijimo gavimo pirkimo - pardavimo sutartimi parduoti ir atsiskaityti su ieškovu už sutartyje numatytas paslaugas ir isipareigojimus. Sutarties 3 punktu šalys susitare del apmokejimo tvarkos. Šiame punkte numatyta, kad ieškovui moketinas atlygis, kuri turi moketi atsakove A. V. bei B. V., yra 40% nuo turto pirkimo - pardavimo kainos, o jeigu turto pardavimo kaina pirkimo - pardavimo sutartyje bus mažesne nei rinkos kaina, tai moketina suma sudarys 50% žemes sklypo (sklypu) rinkos kainos. Tarp ginco šaliu susikloste pavedimo teisiniai santykiai. Ieškovas 2006 m. gruodžio 14 d. sutartyje nustatytus isipareigojimus vykde tinkamai. Jis, atstovaudamas A. V. ir B. V. ir veikdamas ju interesais, buvo sudares atstovavimo sutarti su advokatu M. K., kuris renge dokumentu projektus Alytaus apskrities viršininko administracijai, miesto merui, atstovavo atsakove teisme, renge procesinius dokumentus ir kt. Ieškovo pastangomis atsakovei buvo atkurtos nuosavybes teises i eile žemes sklypu, esanciu Alytaus miesto savivaldybeje, Alytaus rajono savivaldybeje, Širvintu rajono savivaldybeje. Ieškovas išsiunte atsakovei 2010 m. gegužes 31 d. priminima iki 2010 m. birželio 21 d. ivykdyti sutartinius isipareigojimus pagal 2006 m. gruodžio 14 d. sutarti, taciau atsakove savo sutartiniu isipareigojimu vykdyti neketina. 2006 m. gruodžio 14 d. sutarties 5 p. nustato, kad jeigu busimos žemes savininkes neivykdo šios sutarties salygu, tai privalo sumoketi ieškovui 300 000 Lt bauda. Šio ieškinio pateikimo dienai B. V. yra mirusi. Ieškovas, vadovaudamas teisingumo, protingumo ir sažiningumo principais, savanoriškai sumažina savo nuostoliu dydi 50 000 Lt suma. Ieškovas praše priteisti iš atsakoves 250 000 Lt bauda.

4Atsakove A. V. atsiliepime i ieškini nurode, kad ieškovas isipareigojo teikti visokeriopa pagalba nuosavybes atkurimo klausimais, taciau šiu isipareigojimu nevykde. Jis nera teikes jokios pagalbos nuosavybes atkurimo klausimais, nera padejes parengti jokiu reikiamu nuosavybes atkurimui dokumentu, nera pateikes ne vieno pasiulymo parduoti žemes sklypus, taip pat nera surades ne vieno potencialaus pirkejo nuo pat žemes sklypu iregistravimo dienos. Ieškovas neprisidejo prie nuosavybes teisiu atkurimo. Atsakove pati raše raštus, prašymus ir skundus institucijoms, atsakingoms už nuosavybes teisiu atkurima. Prisiskambinti ieškovui ar kitais budais ji surasti atsakovei nepavykdavo. Visi Alytaus apskrities viršininko sprendimai, kuriais buvo atkurtos nuosavybes teises i konkrecius žemes sklypus, buvo priimti jau po to, kai atsakove gavo raginima ivykdyti sutartinius isipareigojimus pagal sutarti. Apie sutarties su advokatu M. K. egzistavima atsakove sužinojo tik gavusi ieškini su priedais. Šios sutarties sudarymas nereiškia, kad ieškovas vykde savo isipareigojimus pagal sutarti. Atsakove asmeniškai buvo sudariusi sutarti del teisiniu paslaugu su advokatu M. K.. Atsakove praše atmesti ieškini kaip nepagrista.

5Atsakove A. V. padave priešieškini, kuriame nurode, kad buvo priversta sudaryti 2006 m. gruodžio 14 d. sutarti, nes prieš ja buvo naudojamas psichologinis smurtas, grasinimai ir šantažas. Ieškovas grasino atsakovei iškelti byla teisme, pasodinti i kalejima, nors tam nebuvo jokio teisinio pagrindo. Ieškovui pavyko tokias nesažiningais savo veiksmais suklaidinti atsakove. Atsakove nebuvo laisva apsispresti del sutarties sudarymo, nes ji bijojo ieškovo. Atsakove, sudarydama sutarti, buvo veikiama ieškovo naudojamo psichologinio smurto ir grasinimu. Tai akivaizdžiai matosi ir iš sutarties turinio. Sutartyje nera numatyta ieškovo atsakomybe už isipareigojimu nevykdyma. Sutartyje yra numatyti tik atsakoves isipareigojimai, kurie nepagristai ir neprotingai suvaržo atsakoves teises. Sutarties 4 punkte atsakove isipareigojo nesudaryti jokiu kitu susitarimu ar sutarciu su treciaisiais asmenimis. Šis sutarties punktas akivaizdžiai trukdo atsakovei savarankiškai veikti. Sutartis turetu buti pripažinta negaliojancia taip pat ir CK 1.90 straipsnio pagrindu, nes sutartyje yra esmini suklydima rodanciu požymiu. Visu pirma baudos dydis yra neprotingas ir nesažiningas. Aplinkybes, nuo kuriu priklauso atsakoves pareiga moketi bauda, priklauso butent nuo ieškovo veiksmu. Ieškovas isipareigojo ieškoti ir pasiulyti potencialius pirkejus. Ieškovas nera teikes jokios pagalbos nuosavybes atkurimo klausimais, nera padejes parengti jokiu reikiamu nuosavybes atkurimui dokumentu, nera pateikes ne vieno pasiulymo parduoti žemes sklypus, taip pat nera surades ne vieno potencialaus pirkejo. Del minetu priežasciu atsakovei neatsirado pareigos vykdyti savuju isipareigojimu - atsiskaityti su ieškovu. Gincijama sutartis yra akivaizdžiai neprotinga, todel galejo buti sudaryta tik suklydimo itakoje. Atsakove neturi teisinio išsilavinimo, todel negalejo suprasti ir ivertinti, jog sutartis pažeidžia jos interesus. Atsakove praše pripažinti 2006 m. gruodžio 14 d. sutarti negaliojancia.

6Ieškovas dublike nurode, kad su atsakoves priešieškiniu nesutinka. Dublike teigiama, kad ieškovui vykdant savo sutartinius isipareigojimus, atsakoves sesuo G. V. kreipesi i Kauno apygardos administracini teisma su pareiškimu, kuriuo praše atnaujinti termina pateikti prašyma atkurti nuosavybes teises i jos tevo P. V. nuosavybes teise valdyta 6,43 ha žemes sklypa, esanti ( - ), bei nuosavybes teises ir giminystes ryši su žemes savininku irodantiems dokumentams pateikti. Šioje administracineje byloje atsakove A. V. dalyvavo treciojo suinteresuoto asmens teisemis, ja procese atstovavo ir visus dokumentus ruoše advokatas M. K.. Atsakove A. V., atstovaujama advokato M. K., Kauno apygardos administracinio teismo 2006 m. rugsejo 18 d. sprendima apskunde Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, kuris išnagrinejes byla apeliacine tvarka, 2007 m. kovo 29 d. sprendimu A. V. apeliacini skunda tenkino. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas prieme atsakovei A. V. palanku procesini sprendima, kurio pagrindu atsakove viena (be sesers G. V.) igijo teise atkurti nuosavybes teises i tevo P. V. valdyta žeme, esancia ( - )gatveje. Iš karto po Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimo priemimo atsakove pradejo vengti ieškovo, atsisakydavo susitikti ir aptarti nuosavybes gražinimo klausimus, kol galiausiai pasake ieškovui, jog nevykdys pasirašytos sutarties salygu. Reaguodamas i atsakoves atsisakyma vykdyti sutartinius isipareigojimus, ieškovas E. G. pasiraše isiskolinimu išieškojimo sutarti su UAB „LEX INKASO“ del baudos išieškojimo iš atsakoves. Atsakove 2006 m. gegužes 15 d. teisiniu paslaugu sutarti su advokatu M. K. sudare todel, kad iškilo poreikis atsakove atstovauti Kauno apygardos administraciniame teisme pagal G. V. pareiškima. Advokatas M. K. tinkamai atstovavo atsakoves interesams Kauno apygardos administraciniame teisme ir Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme.

7Atsakove triplike nurode, kad ieškovas neturi reikalavimo teises pagal 2006 m. gruodžio 14 d. sutarti, kadangi jis nevykde šia sutartimi prisiimtu isipareigojimu. Triplike teigiama, kad iki 2006 m. gruodžio 14 d. sutarties pasirašymo tarp šaliu nebuvo jokiu susitarimu del pagalbos atkuriant nuosavybes teises i P. V. tureta žemes sklypa. Teisiniu paslaugu sutartis buvo pasirašyta 2006 metu gegužes menesi atsakoves iniciatyva, kadangi jai buvo reikalinga teisine pagalba - atstovavimas administraciniuose teismuose, kur buvo nagrinejamas G. V. pareiškimas. Atsakoves ir advokato pasirašytoje sutartyje itvirtinta, kad atsakove turi apmoketi advokato pateiktas saskaitas, taciau atsakove nera gavusi nei vienos saskaitos iš advokato. Atsakove apie sutarties del teisiniu paslaugu Nr. 57 egzistavima iki teisiniu paslaugu sutarties Nr. 26 pasirašymo nieko nežinojo. Ieškovas ir advokatas M. K., elgdamiesi nesažiningai, pasinaudodami sutarties del teisiniu paslaugu Nr. 57 sudarymo faktu, bendru sutarimu suraše 2007 m. balandžio 6 d. atliktu teisiniu paslaugu išklotine. Tokia išklotine neatitinka tikroves ir ji neirodo ieškovo teiginiu, jog teisiniu paslaugu sutartis Nr. 26 buvo sudaryta ieškovo iniciatyva. Advokatas M. K. atsakoves interesus atstovavo tik ta apimtimi, del kurios buvo susitares su atsakove. Tai, kad ieškovas visiškai neprisidejo prie nuosavybes teisiu atkurimo, parodo ir tai, kad dar iki Alytaus apskrities viršininko sprendimu, kuriais buvo atkurtos nuosavybes teises i konkrecius žemes sklypus, ieškovas pasiraše isiskolinimu išieškojimo sutarti su UAB „LEX INKASO“. Aukšciau minima sandori ieškovas sudare siekdamas dar labiau ibauginti atsakove. 2006 m. gruodžio 14 d. sutartis turejo buti pasirašyta taip pat ir atsakoves motinos, nes pagal sutarties teksta sutartis turejo buti sudaryta atsakoves, jos motinos B. V. ir ieškovo. Atsakoves motinos parašo sutartyje nera, o tai reiškia, kad sutartis negaliojanti. Atsakoves motinai neišreiškus sutikimo del sutarties salygu, šios salygos negali buti taikomos žemes sklypams, kuriu nuosavybes teises buvo atkurtos atsakoves motinai. Be to, atsakove triplike pakartojo priešieškinio motyvus.

8Ieškinys ir priešieškinys atmestini.

9Nustatyta, kad ieškovas E. G. atsakove A. V. 2006 m. gruodžio 14 d. pasiraše sutarti (1t., b.l. 13), pagal kurios 1 punkta ieškovas isipareigojo teikti A. V. ir B. V. visokeriopa pagalba nuosavybes atkurimo klausimais, padeti parengti visus reikiamus nuosavybes atkurimui dokumentus, atstovauti busima pardaveja atitinkamose institucijose, savo saskaita ieškoti galimo pirkejo bei apmoketi teisminius procesus (bylinejimosi išlaidas). Sutarties 2 punkte numatyta, kad busimosios žemes savininkes tuomet, kai joms bus atkurtos nuosavybes teises i P. V. tureta žemes sklypa (sklypus), isipareigoja žeme ne veliau kaip per 2 metus nuo nuosavybes teises atkurimo sprendimo priemimo arba paveldejimo teises liudijimo gavimo pirkimo - pardavimo sutartimi parduoti ir atsiskaityti su ieškovu už sutartyje numatytas paslaugas ir isipareigojimus. Bylos šalys susitare, kad ieškovui moketinas atlygis, kuri turi moketi busimosios žemes savininkes, yra 40% nuo turto pirkimo - pardavimo kainos, o jeigu turto pardavimo kaina pirkimo - pardavimo sutartyje bus mažesne nei rinkos kaina, tai moketina suma sudarys 50% žemes sklypo (sklypu) rinkos kainos (sutarties 3 punktas). Sutarties 5 p. nustato, kad jeigu busimos žemes savininkes neivykdo šios sutarties salygu, tai privalo sumoketi ieškovui 300 000 Lt bauda.

10Ieškovas ieškinyje nurode, kad vadovaudamas teisingumo, protingumo ir sažiningumo principais, savanoriškai sumažina savo nuostoliu dydi 50 000 Lt suma ir prašo priteisti iš atsakoves A. V. 250 000 Lt bauda.

11Ieškovas ieškinyje teige, kad 2006 m. gruodžio 14 d. sutartimi buvo iforminti pavedimo teisiniai santykiai. Ieškovas 2011 m. sausio 20 d. teismo posedžio metu paaiškino, kad jo individuali imone užsiima nekilnojamuoju turtu, jog ieškova pasieke informacija apie tai, kad atsakovei gali buti atkurtos nuosavybes teises i žeme. Ieškovas nurode, kad nors sutarti pasiraše tik 2006 m. gruodžio 14 d., pirma karta nuvyko pas atsakove dar 2005 metais ir nuo to laiko jai teike pagalba nuosavybes teisiu i žeme atkurimo klausimais. Ieškovas 2011 m. sausio 20 d. teismo posedžio metu nurode, kad iki ir po 2006 m. gruodžio 14 d. sutarties sudarymo dažnai konsultuodavo atsakove savo kontoroje, lankydavosi savivaldybeje ir domejosi pas savivaldybes darbuotojus žemes gražinimo eiga, surado advokata, kuris atstovavo atsakove teisme, apmokejo už advokato paslaugas, surado pirkeja žemes sklypui. Ieškovas 2011 m. sausio 20 d. teismo posedžio metu patvirtino, kad šiuos veiksmus atliko neturedamas atsakoves igaliojimo, bei pripažino, kad visus dokumentus del nuosavybes teisiu atkurimo pasirašinejo pati atsakove (teismo posedžio protokolas, 1t., b.l.50-52). Teismas laiko, kad ieškovas irode, jog atliko aukšciau nurodytus veiksmus. Ta aplinkybe, jog ieškovas konsultuodavo atsakove, iš dalies pripažino pati atsakove, tai patvirtino liudytojos L. M. ir M. J. (2t., b.l., 96, 98). Atsakove taip pat pripažino, kad naudojosi advokato M. K. paslaugomis ir jam atlyginimo nemokejo. Iš liudytoju A. P. ir S. C. parodymu (2t., b.l, 95, 97) matyti, kad ieškovas vykde žemes sklypu pirkeju paieška. Liudytoja S. B. patvirtino, kad su ieškovu Žemetvarkos skyriuje bendraudavo A. V. klausimais (2t., b.l.98). Šaliu paaiškinimais nustatyta, kad maždaug 2007 m. kovo menesi atsakove atsisake ieškovo paslaugu.

12CK 6.756 straipsnio 1 dalis numato, kad pavedimo sutartimi viena šalis (igaliotinis) isipareigoja kitos šalies (igaliotojo) vardu ir lešomis atlikti tam tikrus teisinius veiksmus su treciaisiais asmenimis. Lietuvos Aukšciausiasis Teismas savo praktikoje yra išaiškines, kad atstovavimo pagrindu atsiranda dvejopo pobudžio santykiai: vidiniai santykiai – tarp atstovo ir atstovaujamojo – ir išoriniai atstovavimo santykiai – tarp atstovo ir treciuju asmenu, su kuriais atstovas sudaro sandorius ar atlieka kitus teisinius veiksmus atstovaujamojo vardu ir interesais. Vidinius atstovaujamojo ir atstovo santykius reguliuoja ju sudaryta sutartis, pvz., pavedimo, o išoriniams atstovavimo santykiams skiriamas igaliojimas. Jis parodo, kokius sandorius ir kitokius teisinius veiksmus su treciuoju asmeniu turi teise atlikti igaliotinis igaliotojo vardu (CK 2.137 straipsnis). Pavedimo sutartis pagal savo pobudi yra sutartis del atstovavimo, kurios pagrindu igaliotinis igaliotojo (atstovaujamojo) vardu su treciaisiais asmenimis atlieka teisinius veiksmus, todel jai taikomos ir CK normos, reglamentuojancios atstovavima (CK 2.132-2.151 straipsniai) (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2010 m. lapkricio 23 d. nutartis, priimta civilineje byloje Nr. 3K-3-461/2010; 2009 m. liepos 29 d. nutartis, priimta civilineje byloje Nr. 3K-3-315/2009).

13Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2007 m. spalio 24 d. nutarime nurode, kad bendrosios kompetencijos teismai, priimdami sprendimus atitinkamu kategoriju bylose, yra saistomi savo paciu sukurtu precedentu - sprendimu analogiškose bylose. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2007 m. spalio 24 d. nutarime pažymejo, kad esami aukštesnes instancijos bendrosios kompetencijos teismu sukurti precedentai atitinkamu kategoriju bylose susaisto ne tik žemesnes instancijos bendrosios kompetencijos teismus, priimancius sprendimus analogiškose bylose, bet ir tuos precedentus sukurusius aukštesnes instancijos bendrosios kompetencijos teismus (inter alia Lietuvos apeliacini teisma ir Lietuvos Aukšciausiaji Teisma). Teismai turi vadovautis tokia atitinkamu teises nuostatu (normu, principu) turinio, taip pat šiu teises nuostatu taikymo samprata, kokia buvo suformuota ir kokia buvo vadovaujamasi taikant tas nuostatas normas, principus ankstesnese bylose, inter alia anksciau sprendžiant analogiškas bylas.

14Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija 2010 m. lapkricio 23 d. nutartimi, priimta civilineje byloje Nr. 3K-3-461/2010, išsprende analogiška ginca del pavedimo sutarties galiojimo ir netesybu del netinkamo pavedimo sutarties vykdymo priteisimo (buvo sudaryta pavedimo sutartis, bet pavedimo sutarties pagrindu nebuvo išduotas igaliojimas). Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija šioje nutartyje pažymejo, kad civiline atsakomybe kasatorei galejo atsirasti tik ieškovui ivykdžius visus ar dali sutartiniu isipareigojimu, tai ju neivykdes ieškovas neturi teisinio pagrindo reikalauti pavedimo sutartyje nustatytu netesybu.

15Kaip mineta, ieškovui E. G. pavedimo sutarties pagrindu nebuvo išduotas igaliojimas teisiniams veiksmams atlikti, tai yra pavedimo sutarties pagrindu buvo susikloste tik vidiniai šaliu atstovavimo teisiniai santykiai. Neturedamas atsakoves igaliojimo, ieškovas negalejo atsakoves vardu atlikti jokiu 2006 m. gruodžio 14 d. sutartyje numatytu teisiniu veiksmu. Pažymetina, kad atsakove šioje sutartyje nebuvo isipareigojusi ieškovui išduoti igaliojima konkretiems teisiniams veiksmams atlikti, todel ši sutartis vertintina tik kaip šaliu susitarimas del konsultavimo paslaugu teikimo. Ieškovo sutartinis isipareigojimas teikti visokeriopa pagalba nuosavybes atkurimo klausimais bei padeti parengti visus reikiamus nuosavybes atkurimui dokumentus yra nekonkretus ir neapibrežtas, todel atsakoves atsisakymas šiu ieškovo paslaugu negali buti vertinamas kaip sutarties pažeidimas, suteikiantis teise reikalauti netesybu. Ieškovas neturejo teises atstovauti atsakovei nuosavybes teisiu atkurimo procese, jos vardu jokiu teisiniu veiksmu neatliko, todel nera pagrindo teigti, kad atsakove nevykde sutarties salygu, ir nera pagrindo priteisti už sutarties nevykdyma jos 5 punkte numatyta bauda. Remiantis išdestytais motyvais, ieškinys atmetamas kaip nepagristas.

16Atsakove A. V. priešieškiniu praše pripažinti 2006 m. gruodžio 14 d. sutarti negaliojancia. Atsakoves priešieškinys taip pat yra atmestinas. Atsakoves priešieškinio teiginiai, kad ji buvo priversta sudaryti 2006 m. gruodžio 14 d. sutarti, kad prieš ja buvo naudojamas psichologinis smurtas, grasinimai ir šantažas, nepagristi jokiais irodymais. Bylos duomenimis nustatyta, kad ji su ieškovu bendravo žemes gražinimo klausimais iki sutarties pasirašymo daugiau kaip vienerius metus. Byloje nera duomenu, jog ieškovas butu naudojes prieš atsakove psichologini smurta ir grasinimus. Atsakove priešieškinyje nurode, kad sutartis turetu buti pripažinta negaliojancia taip pat ir CK 1.90 straipsnio pagrindu, nes, atsakoves teigimu, sutartyje yra esmini suklydima rodanciu požymiu (baudos dydis yra neprotingas ir nesažiningas, ieškovas nera teikes jokios pagalbos nuosavybes atkurimo klausimais, nera padejes parengti jokiu reikiamu nuosavybes atkurimui dokumentu, nera pateikes ne vieno pasiulymo parduoti žemes sklypus, taip pat nera surades ne vieno potencialaus pirkejo). CK 1.90 straipsnio 2 dalis numato, kad suklydimu laikoma klaidinga prielaida apie egzistavusius esminius sandorio faktus sandorio sudarymo metu. Teismo vertinimu, šioje byloje nustatytos aplinkybes nesudaro pagrindo pripažinti, jog atsakove sutarti sudare suklydimo itakoje. Del ieškovo atliktu veiksmu ir del ieškovo teises reikalauti netesybu šiame sprendime jau yra pasisakyta vertinant ieškovo argumentus del ieškinio pagristumo.

17Šioje byloje buvo nagrinejami ieškovo turtinis reikalavimas del baudos priteisimo ir atsakoves priešieškinio neturtinis reikalavimas del sandorio pripažinimo negaliojanciu. Kadangi ir ieškinys, ir priešieškinys atmetami, bylinejimosi išlaidos iš vienos šalies kitai šaliai nepriteistinos (CPK 93 straipsnis), o 29,60 Lt išlaidas, susijusias su procesiniu dokumentu iteikimu (1t., b.l.4; 2 t., b.l.3), šalys valstybei privalo atlyginti lygiomis dalimis (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

18Isiteisejus šiam teismo sprendimui, turi buti panaikintos laikinosios apsaugos priemones, kurios buvo taikytos Kauno apygardos teismo 2010 m. liepos 13 d. nutartimi (kartu Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2011 m. sausio 6 d. nutartimi nustatytais arešto eiliškumo pakeitimais) (CPK 150 straipsnis).

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

20Ieškini ir priešieškini atmesti.

21Priteisti valstybei iš ieškovo E. G. 14,80 Lt (keturiolika litu ir 80 Lt) išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu.

22Priteisti valstybei iš atsakoves A. V. 14,80 Lt (keturiolika litu ir 80 Lt) išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu.

23Isiteisejus šiam sprendimui, panaikinti arešta atsakovei A. V. (a. k. ( - ) priklausancioms piniginems lešoms, nekilnojamajam ir kilnojamajam turtui, turtinems teisems už bendra 250 000 Lt suma, kuris buvo taikytas ieškovo E. G. (a. k. ( - ) reikalavimu ivykdymo užtikrinimui Kauno apygardos teismo 2010 m. liepos 13 d. nutartimi (kartu Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2011 m. sausio 6 d. nutartimi nustatytais arešto eiliškumo pakeitimais).

24Šis sprendimas per 30 dienu nuo jo priemimo dienos gali buti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacini skunda paduodant per Kauno apygardos teisma.

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisejas Ramunas Mitkus, sekretoriaujant Violetai... 2. n u s t a t e:... 3. Ieškovas E. G. ieškinyje nurode, kad jis ir atsakove 4. Atsakove A. V. atsiliepime i ieškini nurode, kad... 5. Atsakove A. V. padave priešieškini, kuriame nurode, kad... 6. Ieškovas dublike nurode, kad su atsakoves priešieškiniu nesutinka. Dublike... 7. Atsakove triplike nurode, kad ieškovas neturi reikalavimo teises pagal 2006 m.... 8. Ieškinys ir priešieškinys atmestini.... 9. Nustatyta, kad ieškovas E. G. atsakove 10. Ieškovas ieškinyje nurode, kad vadovaudamas teisingumo, protingumo ir... 11. Ieškovas ieškinyje teige, kad 2006 m. gruodžio 14 d. sutartimi buvo... 12. CK 6.756 straipsnio 1 dalis numato, kad pavedimo sutartimi viena šalis... 13. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2007 m. spalio 24 d. nutarime... 14. Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija 2010 m.... 15. Kaip mineta, ieškovui E. G. pavedimo sutarties pagrindu... 16. Atsakove A. V. priešieškiniu praše pripažinti 2006 m.... 17. Šioje byloje buvo nagrinejami ieškovo turtinis reikalavimas del baudos... 18. Isiteisejus šiam teismo sprendimui, turi buti panaikintos laikinosios apsaugos... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268-270 straipsniais, teismas... 20. Ieškini ir priešieškini atmesti.... 21. Priteisti valstybei iš ieškovo E. G. 14,80 Lt... 22. Priteisti valstybei iš atsakoves A. V. 14,80 Lt... 23. Isiteisejus šiam sprendimui, panaikinti arešta atsakovei 24. Šis sprendimas per 30 dienu nuo jo priemimo dienos gali buti skundžiamas...