Byla 2-24-265/2013

1Klaipėdos apygardos teismo teisėjas Alvydas Žerlauskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovų J. Ž., T. Ž. ir atsakovų J. V. V., E. M. V., j. V. V. IĮ, B. P., V. A., S. A., E. Ž., UAB „Klaipėdos luxoras“ prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje pagal ieškovų J. Ž., T. Ž. ieškinį atsakovams J. V. V., E. M. V., j. V. V. IĮ, B. P., V. A., S. A., E. Ž., UAB „Klaipėdos luxoras“ dėl skolos priteisimo, dovanojimo ir pirkimo – pardavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis, tretieji asmenys notarė J. P., Klaipėdos valstybinė mokesčių inspekcija, notarė V. J. M., notarė R. K. ir atsakovo J. V. V. priešieškinį J. Ž. dėl vekselio ir vykdomojo įrašo pripažinimo negaliojančiais, tretieji asmenys V. A., notarė V. J. M., notarė R. K., B. P., E. Ž., E. M. V.,

Nustatė

2Klaipėdos apygardos teisme yra nagrinėjamos civilinės bylos Nr.2-24-513/2013, Nr.2-15-123/2013, Nr.2-7-538/2013. Klaipėdos apygardos teismo 2013-11-04 nutartimi civilinės bylos Nr. 2-7-538/2013 ir Nr. 2-15-123/2013 prijungtos prie civilinės bylos 2-24-265/2013.

3Iki šių bylų sujungimo civilinėje byloje Nr. 2-24-265/2013 T. Ž. buvo pareiškęs reikalavimus priteisti iš J.V. V. IĮ 1 000 000 Lt, 25 000,02 Lt delspinigių ir 5% dydžių metines palūkanas, pripažinti negaliojančiomis 2005 05 30 garažo, adresu ( - ), dovanojimo sutartį Nr.MV7-7360, sudarytą tarp J.V. V., E.M. V. ir V. A., 2005 11 23 dovanojimo sutartį Nr.MV7-15788, sudarytą tarp J.V. V., E.M,V. ir E. Ž., 2005 11 23 dovanojimo sutartį Nr.MV7-15787, sudarytą tarp J.V. V., E.M. V. ir E. Ž., ir taikyti restituciją natūra, pripažinti 2005 05 06 dalies žemės sklypo ir dalies pastatų adresu ( - ), pirkimo-pardavimo sutartį Nr.R5-5947, sudarytą tarp J.V. V. ir B. P. negaliojančia ir taikyti restituciją natūra, pripažinti 2.000.000,00 Lt piniginių lėšų 2005 11 10 dovanojimo sutartį sudarytą tarp J.V. V. ir V. A., negaliojančia dalyje dėl 864.159,02 Lt sumos ir nukreipti T. Ž. kreditorinį reikalavimą į priteištiną iš V. A. turtą sumoje 864.159,02 Lt, pripažinti 2005 05 30 buto adresu ( - ), dovanojimo sutartį Nr.MV7-7361, sudarytą tarp J.V. V., E.M. V. ir V. A. negaliojančia ir priteisti iš V. A. J.V. V. ir E.M. V. solidariai buto adresu ( - ), vertę pinigais - 160.841,00 Lt, nukreipiant T. Ž. kreditorinį reikalavimą į priteistiną iš V. A. turtą sumoje 160.841,00 Lt.

4Civilinėje byloje Nr.2-15-123/2013 J. Ž. buvo pareiškusi reikalavimus pripažinti 2005 05 30 buto adresu ( - ), dovanojimo sutartį Nr.MV7-7361, sudarytą tarp J.V. V., E.M. V. ir V. A., 2005 05 30 garažo, adresu ( - ), dovanojimo sutartį Nr.MV7-7360, sudarytą tarp J.V. V., E.M. V. ir V. A., 2005 11 23 dovanojimo sutartį Nr.MV7-15788, sudarytą tarp J.V. V., E.M. V. ir E. Ž., 2005 11 23 dovanojimo sutartį Nr.MV7-15787, sudarytą, tarp J.V. V., E.M. V. ir E. Ž., negaliojančiomis ir taikyti restituciją, pripažinti 2005 05 06 dalies žemės sklypo bei dalies pastatų adresu ( - ), pirkimo-pardavimo sutartį Nr.R5-5947,-.. sudarytą tarp J.V. V. ir B. P. negaliojančia ir taikyti restituciją natūra, priteisti J.V. V. iš V. A. buto adresu ( - ), vertę pinigais – 160 841 Lt, ir nukreipti. J. Ž. kreditorinį reikalavimą į priteistinas iš V. A. lėšas, o J.V. V. buvo pareiškęs priešieškinį, kuriuo prašė pripažinti negaliojančiu J.V. V. išrašytą 2002 12 25 paprastąjį vekselį Nr.1, 390 000 Lt sumai, pripažinti negaliojančiu 2004 0116 notarės J.V. M. vykdomąjį įrašąNr.MV7-1319, pripažinti J.V. V. prievolę sumokėti 390.000,00 Lt pagal 2002 12 25 paprastąjį vekselį Nr. l pasibaigusia nuo 2005 05 02.

5Civilinėje byloje Nr.2-7-538/2013 T. Ž. ir J. Ž. buvo pareiškęs reikalavimus priteisti iš J.V. V. ir E.M. V. J. Ž. solidariai 595.000,00 Lt ir 5% dydžio metines palūkanas, priteisti iš J.V. V. T. Ž. 26.000,00 Lt ir 5% dydžio metines palūkanas, pripažinti pastato-parduotuvės, unikalus Nr. ( - ), ir žemės sklypo, adresu ( - ), (kadastrinis numeris ( - )), 2005 10 29 pirkimo-pardavimo sutartį Nr. KlES-21077 negaliojančia.

6Teisme gautas ieškovų ir atsakovų prašymas patvirtinti taikos sutartį. Nurodo, jog šia taikos sutartimi išsprendžia visus tarpusavio ginčus, joms žinomos taikos sutarties patvirtinimo teisinės pasekmės.

7Prašymas patvirtinti taikos sutartį tenkintinas.

8Šalys bet kurioje proceso stadijoje gali bylą baigti taikos sutartimi (LR CPK 140 str. 3 d.). Atsižvelgiant į tai, kad pateiktoji taikos sutartis atitinka šalių interesus, neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ir viešajam interesui, todėl taikos sutartis tvirtintina, civilinė byla nutrauktina. Šalys nurodo, kad joms yra žinoma, kad patvirtinus taikos sutartį vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (LR CPK 294 str. 2 d.). Kadangi civilinė byla, kurios numeris iki sujungimo buvo 2-15-123/2013 Klaipėdos apygardos teismo 2009-08-31 nutartimi buvo sustabdyta iki Klaipėdos apygardos teisme bus išnagrinėtas ieškovų J. Ž., T. Ž. ieškinys atsakovams J. V. V., E. M. V., UAB „Klaipėdos luxoras“, tretiesiems asmenims V. A., Klaipėdos miesto 7-ojo notarų biuro notarei J. P. dėl skolos priteisimo, nekilnojamojo turto perleidimo sandorio pripažinimo negaliojančiu, sujungus visas minėtas bylas, šios bylos nagrinėjimas atnaujintinas.

9Patvirtinus taikos sutartį šalims grąžintina 75 proc. sumokėto žyminio mokesčio (CPK 87 straipsnio 2 dalis). Kaip matyti iš civilinės bylos Nr. 2-24-265/2013, ieškovas T. Ž. sumokėjo 300 Lt žyminio mokesčio, kitos dalies – 6 950 Lt sumokėjimas buvo atidėtas. Kadangi dalies žyminio mokesčio dalies sumokėjimas buvo atidėtas iki teismo sprendimo priėmimo, ieškovas turi sumokėti 25 proc. žyminio mokesčio – 1 813 Lt. Tuo tarpu byloje, kurios numeris iki sujungimo buvo 2-7-538/2013, ieškovas T. Ž. sumokėjo 100 Lt, o ieškovė J. Ž. 500 Lt, nuo kitos dalies žyminio mokesčio mokėjimo šalys buvo atleistos. Atsižvelgiant į tai, kad sudarius taikos sutartį šalims grąžintina 75 proc. žyminio mokesčio, tai T. Ž. grąžintini 75 Lt, o J. Ž. - 375 Lt sumokėto žyminio mokesčio. Kaip matyti iš civilinės bylos, kurios numeris iki sujungimo buvo 2-15-123/2013, ieškovė J. Ž. sumokėjo 800 Lt, o nuo likusios dalies sumokėjimo ji buvo atleista, dėl to jai grąžintinas 600 Lt žyminis mokestis. Kadangi šioje byloje buvo pareikštas atsakovo J. V. V. priešieškinis, už kurį jis sumokėjo 200 Lt, o nuo likusios dalies buvo atleistas, dėl to jam grąžintinas 150 Lt žyminis mokestis.

10Civilinėje byloje Nr. 2-24-265/2013 T. Ž. nebuvo atleistas nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo, o jo sumokėjimas buvo atidėtas, iš jo turėtų būti priteista valstybei 1 813 Lt žyminis mokestis, tačiau atsižvelgiant į tai, kad jam turi būti grąžinti 375 Lt žyminio mokesčio, iš jo priteistina valstybei 1 438 Lt.

11Vadovaudamasis LR CPK 140 str. 3 d., 293 str. 1 d. 5 p., 294 - 295 str., teismas

Nutarė

12patvirtinti taikos sutartį, sudarytą 2013-10-28 tarp ieškovų J. Ž., T. Ž. ir atsakovų J. V. V., E. M. V., j. V. V. IĮ, B. P., V. A., S. A., E. Ž., UAB „Klaipėdos luxoras“, tokiomis sąlygomis:

13Mes, J. Ž., a.k. ( - ), ( - ), . bei T. Ž., a.k( - ) ( - ), iš vienos pusės

14ir J. V. V., a.k( - ) ( - ), E. M. V., a.k( - ) ( - ), J. V. V. individuali įmonė, į.k. 142014922, Baltijos pr. 47-91, Klaipėda, atstovaujama savininko J. V. V. (toliau — J. V. V. IĮ), V. A., a.k( - ) ( - ), E. Ž., a.k ( - ), ( - ), UAB "Klaipėdos luxoras", į.k.300112486, Baltijos pr. 47-91, Klaipėda, atstovaujama direktoriaus S. A., S. A., a.k( - ) ( - ), kaip V. A. sutuoktinis (santuoka sudaryta 2004 06 05, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje, įrašo Nr.412), B. P., a.k. ( - ), ( - ), iš kitos pusės, toliau visi kartu vadinami šalimis, sudarėme taikos sutartį Klaipėdos apygardos teisme nagrinėjamose civilinėse bylose Nr.2-24-513/2013, Nr.2-15-123/2013, Nr.2-7-538/2013 žemiau nurodytomis sąlygomis ir prašome teismo šią taikos sutartį tvirtinti bei šias civilines bylas nutraukti.

15Šalys, teikdamos Klaipėdos apygardos teismui tvirtinti taikos sutartį, susitaria ne tik dėl nurodytų Klaipėdos apygardos teisme nagrinėjamų civilinių bylų užbaigimo, bet ir dėl sąlygų, kuriomis bus užbaigta - Klaipėdos miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr.2-501-618/2013, kurioje J. Ž. yra pareiškusi reikalavimą nustatyti J. V. V. priklausančią turto dalį 0,061 ha žemės sklype ir sodo pastate SB "Švyturys", Klaipėda, unikalus Nr. ( - ) esančio bendrąja jungtine nuosavybe su E. M. V., bei antstolės V. Daugirdienės žinioje esanti vykdomoji byla Nr.0004/04/00146, kurioje J. Ž. vykdo išieškojimą iš J. V. V. dėl 391.950,00 Lt pagal 2004 01 16 vykdomąjį įrašą, registro Nr.MV7-1319. Šalys taip pat susitaria, kad šia taikos sutartimi išsprendžiamas ir Lietuvos Apeliacinio teismo 2013 06 07 nutarties, pakeitusios Klaipėdos apygardos teismo 2011 07 21 sprendimą civilinėje byloje Nr.2-391-460/2011, vykdymas.

16Šalys supranta ir žino, kad pagal LR CK 6.983 ir 6.985 str. nuostatas šia taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusius teisminius .ginčus.,, užkerta kelią kilti teisminiams ginčams ateityje ir kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio • teismo sprendimo (res judicata) galią bei yra priverstinai vykdytinas dokumentas. Salys patvirtina, kad šia taikos sutartimi yra išsprendžiamos visos šalių esamos turtinės ir neturtinės pretenzijos viena kitai. .

17I. Prielaidos taikos sutarčiai sudaryti

181. Šalys konstatuoja, jog:

191.1. Klaipėdos apygardos teisme nagrinėjama dvilinė byla Nr.2-24-513/2013, kurioje T. Ž. yra pareiškęs reikalavimus priteisti iš J. V. V. IĮ 1.000.000,00 Lt, 25.000.02 Lt delspinigių ir 5% dydžių metines palūkanas, pripažinti negaliojančiomis 2005 05 30 garažo, adresu ( - ), dovanojimo sutartį Nr.MV7-7360, sudarytą tarp J. V. V., E. M. V.. ir V. A., 2005 11 23 dovanojimo sutartį Nr.MV7-15788, sudarytą tarp J. V. V., E. M. V. ir E. Ž., 2005 11 23 dovanojimo sutartį Nr.MV7-15787, sudarytą tarp J. V. V., E. M. V. ir E. Ž., ir taikyti restituciją natūra, pripažinti 2005 05 06 dalies žemės sklypo ir dalies pastatų adresu ( - ), pirkimo-pardavimo sutartį Nr.R5- 5947, sudarytą tarp J. V. V. ir B. P. negaliojančia ir taikyti restituciją natūra, pripažinti 2.000.000,00 Lt piniginių lėšų 2005 11 10 dovanojimo sutartį,- sudarytą tarp J. V. V. ir V. A., negaliojančia dalyje dėl 864.159,02 Lt sumos ir nukreipti T. Ž. kreditorinį reikalavimą į priteistiną iš V. A. turtą sumoje 864.159,02 Lt, pripažinti 2005 05 30 buto adresu ( - ), dovanojimo sutartį Nr.MV7-7361, sudarytą tarp J. V. V., E. M. V. ir V. A. negaliojančia ir priteisti iš V. A. J. V. V. ir E. M. V. solidariai buto adresu ( - ), vertę pinigais - 160.841,00 Lt, nukreipiant T. Ž. kreditorinį reikalavimą į priteistiną iš V. A. turtą sumoje 160.841,00 Lt;

201.2. Klaipėdos apygardos teisme nagrinėjama civilinė, byla Nr.2-15-123/2013 (šiuo metu sustabdyta), kurioje J. Ž. yra pareiškusi reikalavimus, pripažinti 2005 05 30 buto adresu ( - ), dovanojimo sutartį Nr.MV7-7361, sudarytą tarp J.V. V., E.M. V. ir V. A., 2005 05 30 garažo adresu ( - ), dovanojimo, sutartį Nr.MV7-7360, sudarytą tarp J.V. V., E.M. V. ir V. A., 2005 11 23 dovanojimo sutartį Nr.MV7-15788, sudarytą tarp J.V. V., E.M. V. ir E. Ž., 2005 11 23 dovanojimo sutartį Nr.MV7-15787, sudarytą tarp J.V. V., E.M. V. ir E. Ž., negaliojančiomis ir taikyti restituciją, pripažinti 2005 05 06 dalies žemės sklypo bei dalies pastatų adresu ( - ), pirkimo-pardavimo sutartį Nr.R5-5947, sudarytą tarp J. V. V. ir B. P. negaliojančia ir taikyti restituciją natūra, priteisti J. V. V. iš V. A. buto adresu ( - ), vertę pinigais – 160.841,00 Lt, ir nukreipti J. Ž. kreditorinį reikalavimą į priteistinas iš V. A. lėšas, o J. V. V.. yra pareiškęs reikalavimus pripažinti negaliojančiu J. V. V. išrašytą 2002 12 25 paprastąjį vekselį Nr.l, 390.000,00 Lt sumai, pripažinti negaliojančiu 2004 01 16 notarės J.V. M. vykdomąjį įrašą Nr.MV7-1319, pripažinti J.V. V. prievolę sumokėti 390.000,00 Lt pagal 2002 12 25 paprastąjį vekselį Nr.l pasibaigusia nuo 2005 05 02;

211.3. Klaipėdos apygardos teisme nagrinėjama civilinė, byla Nr.2-7-538/2013, kurioje T. Ž. ir J. Ž. yra pareiškę reikalavimus priteisti'iš J.V. V. ir E.M. V. J. Ž. solidariai 595.000,00 Lt ir 5% dydžio metines palūkanas., priteisti iš J.V. V. T. Ž. 26.000,00 Lt ir 5% dydžio metines palūkanas, pripažinti pastato-parduotuvės, unikalus Nr. ( - ), ir žemės sklypo, adresu ( - ), 2005 10 29 pirkimo-pardavimo sutartį Nr. Kl ES-21077 negaliojančia.

  1. Klaipėdos miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr.2-501-618/2013 (šiuo metu sustabdyta), kurioje J. Ž. pareiške reikalavimą nustatyti J.V. V. priklausančią turto dalį 0,061 ha žemės sklype ir sodo pastate adresu SB "Švyturys", Klaipėda, unikalus Nr. ( - ), esančio bendrąja jungtine nuosavybe su E.M. V., kad iš J.V. V. priklausančios turto dalies būtų galima išieškoti pinigines lėšas J. Ž. naudai;
  2. Antstolės Vidos Daugirdienės žinioje yra vykdomoji byla Nr.0004/04/00146 (šiuo metu sustabdyta), kurioje J. Ž. vykdo išieškojimą iš J.V. V. dėl 391.950,00 Lt pagal 2004 01 16 vykdomąjį įrašą registro Nr.MV7-l319;
  1. Lietuvos Apeliacinio teismo 2013 06 07 nutartimi, kuria buvo pakeistas Klaipėdos apygardos teismo 2011 07 21 sprendimas civilinėje byloje Nr.2-391-460/2011, T. Ž. priteista iš J.V. V. IĮ 38.000,00 Lt skolos, 2.736,00 Lt delspinigių ir 5% dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2005 11 29) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 2005 05 02 sutartis pripažinta negaliojančia, iš J. Ž. priteista V. Ą. ir UAB "Klaipėdos luxoras" po 3.000,00 Lt kiekvienai, 1.000,00 Lt J.V. V., o iš V. A., UAB "Klaipėdos luxoras" ir J.V. V. IĮ J. Ž. priteista po 400,00 Lt iš kiekvieno, iš T. Ž. priteista .V. Ą. ir UAB "Klaipėdos luxoras" po 3.000,00 Lt kiekvienai, 1.000,00 Lt J.V. V., o iš V. A., UAB "Klaipėdos luxoras" ir J.V. V. IĮ T. Ž. priteista po 400,00 Lt iš kiekvieno;
  2. Šalys pripažįsta, jog daugiau teismuose nagrinėjamų civilinių bylų, antstolių žinioje esančių vykdomųjų bylų, kuriose dalyvautų šalys, ar šalių atžvilgių atliekamų ikiteisminių tyrimų nėra.

22II. Taikos sutarties sąlygos

23Šalys sudaro taikos sutartį šiomis sąlygomis:

 1. V. A. įsipareigoja sumokėti J. Ž. 600.000,00 Lt (173.772,00 €) kompensaciją iki 2015 06 07, pinigus pervedant į J. Ž. banko sąskaitą Nr.LT24 7300 0100 0903, esančią AB Swedbank;
 2. V. A. ir J. Ž. susitaria, kad sutarta kompensacija gali būti sumokama iš karto arba dalimis ne vėliau kaip iki 2015 06 07;
 3. Prievolės sumokėti J. Ž. 600.000,00 Lt (173.772,00 €) kompensaciją įvykdymo užtikrinimui V. A. sutinka ir prašo, kad teismas, tvirtindamas šią taikos sutartį, nustatytų V. A. asmeninės nuosavybes teise priklausančių 425/5386 dalių žemės sklypo adresu ( - ), (unik. Nr. ( - )), su gyvenamuoju namu, adresu ( - ), (unik. Nr. ( - )), priverstinę hipoteką J. Ž. naudai;
 4. J.V. V., E.M. V., V. V. IĮ, atstovaujama J.V. V. ir E.M. V., UAB "Klaipėdos luxoras", atstovaujama S. A., S. A., E. Ž..ir B. P. sutinka, kad bylos, nurodytos šios taikos sutarties I dalyje, būtų užbaigiamos V. A. sumokant 600.000,00 Lt (173.772,00 €) kompensaciją J. Ž. ir kad prievolės sumokėti kompensaciją įvykdymo užtikrinimui teismas nustatytų V. A. asmeninės nuosavybės teise priklausančių 425/5386 dalių žemės sklypo adresu ( - ), (unik. Nr. ( - )), su gyvenamuoju namu, adresu ( - ), .(unik. Nr. ( - )), priverstinę hipoteką J. Ž. naudai;
 5. J. Ž. pripažįsta, jog jai žinoma aukščiau nurodyto įkeičiamo turto būklė bei vertė, ir kad įkeistino turto vertė yra pakankama kompensacijos mokėjimo užtikrinimui, o gavusi šios sutarties 6 punkto numatyta tvarka turtą - V. A. asmeninės nuosavybės teise priklausančių 425/5386 dalių žemės, sklypo adresu ( - ), (unik. Nr. ( - )), su gyvenamuoju namu adresu ( - ), (unik. Nr. ( - )) - nereikš jokių turtinių ir/ar neturtinių pretenzijų V. A.;
 6. J. Ž. ir V. A. susitaria, kad V. A. iki 2015 06 07 nesumokėjus J. Ž. sutartos kompensacijos, hipoteka įkeistas turtas natūra pereina asmeninės nuosavybės teise J. Ž.;
 7. J. Ž. įsipareigoja per 7 darbo dienas nuo hipotekos įregistravimo LR Hipotekos registre dienos atsisakyti visų pareikštų reikalavimų Klaipėdos miesto apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr.2-501-618/2013 bei atsisakyti išieškojimo antstolės V. Daugirdienės žinioje esančioje vykdomojoje byloje Nr.0004/04/00146;
 8. T. Ž. ir J. Ž. patvirtina, kad jie neturi ir nežino apie skolos dokumento (vekselio, paskolos sutarties ar pan.), pagal kurį jiems būtų skolingi ar kitaip įsipareigoję J.V. V., J.V. V. IĮ, UAB "Klaipėdos luxoras" V. A., E.M. V., S. A., E. Ž., B. P. egzistavimą, išskyrus šios taikos sutarties I dalyje nurodytose civilinėse bylose pateiktus dokumentus, o tokiems egzistuojant, T. Ž. ir J. Ž. atleidžia J.V. V., J.V. V. IĮ, UAB "Klaipėdos luxoras!', V. A., E.M. V., S. A., - E. Ž., B. P. nuo prievolių pagal juos įvykdymo nuo nutarties, kuria bus patvirtinta ši taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos;
 9. J.V. V., J.V. V. IĮ, UAB "Klaipėdos luxoras", V. A., E.M. V., S. A., E. Ž., B. P. patvirtina, kad jie neturi ir nežino apie skolos dokumento vekselio, paskolos sutarties ar pan.), pagal kurį jiems būtų skolingi ar kitaip įsipareigoję T. Ž. ir J. Ž. egzistavimą, o tokiems, egzistuojant, J.V. V., J.V. V. IĮ, UAB "Klaipėdos luxoras", V. A., E.M. V., S. A., E. Ž., B. P. atleidžia T. Ž. ir J. Ž. nuo prievolių pagal juos įvykdymo nuo nutarties, kuria bus patvirtinta ši taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos;
 10. Teismui nepatvirtinus šios taikos sutarties, šioje, sutartyje nurodomos civilinės bylos nagrinėjamos toliau LR CPK nustatyta tvarka, ir ši sutartis nereikš, kad J.V. V., J.V. V. IĮ, UAB "Klaipėdos luxoras", V. A., E.M. V., S. A., E. Ž., B. P. bet kokiu būdu patvirtina bylose esančių dokumentų tikrumą ir/ar jų egzistavimo faktą;
 11. T. Ž. ir J. Ž. pripažįsta ir patvirtina, kad nėra perleidę tretiesiems asmenims jokių sutarčių ar kreditorinių reikalavimų J.V. V., J.V. V. IĮ, UAB "Klaipėdos luxoras", V. A., E.M. V., S. A., E. Ž., B. P.;
 12. J.V. V., J.V. V. IĮ, UAB "Klaipėdos luxoras", V. A., E.M. V., S. A., E. Ž., B. P. pripažįsta ir patvirtina, kad nėra perleidę tretiesiems asmenims jokių sutarčių ar kreditorinių reikalavimų T. Ž. ir J. Ž.;
 13. Įsiteisėjus teismo nutarčiai, kuria bus patvirtinta ši taikos sutartis, T. Ž. ir J. Ž. įsipareigoja per 7 darbo dienas perduoti V. A. civilinėse bylose Nr.2-24-513/2013, Nr.2-15- 123/2013, Nr.2-7-538/2013, Nr.2-501-618/2013, Nr.2-391-460/2011 esančių dokumentų originalus ar jų LR įstatymais ar kitais norminiais aktais nustatyta jų kopijų patikrinimo tvarka: J. Ž. 2001 metais suteiktų paskolų J.V. V. sutartis, J. Ž. 2002 metais suteiktų paskolų E.M. V. sutartis, 2002 12 25 vekselį 390,000,00 Lt sumai su J.V. V. atliktu prierašu, 2002 12 25 vekselį 390,000,00 Lt sumai, 2004 01 05 paskolos grąžinimo sutartį Nr.2004/01, .2004 03 15 tarpusavio bendradarbiavimo sutartį. Dokumentų perdavimas įforminamas priėmimo-perdavimo aktu;
 14. T. Ž. pripažįsta, kad į J. Ž. mokėtiną 600.000,00 Lt (173.772,00 €) dydžio kompensaciją yra įskaitoma T. Ž. naudai iš J.V. V. IĮ Lietuvos Apeliacinio teismo 2013 06 07 nutartimi civilinėje byloje Nr.2A-330/2013 priteista suma (38.000,00 Lt skolos, 2.736,00 Lt delspinigių ir 5% dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme . dienos (2005 11 29) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo);
 15. T. Ž. ir J. Ž. neįvykdžius šios sutarties 7 ir/ar, 8, ir/ar 13 punkto, šios sutarties II dalies 1 punkte numatyta V. A. mokėtina 600.000,00 Lt (173.772,00 €) kompensacija mažinama iki mokėtinų 205.000,00 Lt (59.372,00 €). Sumažinta kompensacija, į ją įskaičius ir T. Ž. mokėtiną Lietuvos Apeliacinio teismo 2013 06 07 nutartimi civilinėje byloje Nr.2A-330/2013 priteistą 38.000,00'Lt skolą, 2,736,00 Lt delspinigius ir 5% dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos, nuo bylos iškėlimo, teisme dienos (2005 11 29) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo sumą, mokama. į J. Ž. nurodomą sąskaitą šioje sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka
 16. Šalys susitaria, kad viena kitai nekompensuoja jokių bylinėjimosi išlaidų, patirtų šios taikos sutarties I dalyje išvardytose bylose, tame tarpe, ir Lietuvos Apeliacinio teismo 2013 06 07 nutartimi civilinėje byloje Nr.2A-330/2013 priteistų bylinėjimosi išlaidų;
 17. 2013 10 18 prieš teismo posėdį toliau šiame punkte nurodomoje byloje T. Ž. teismui pateikė patikslintą ieškinį civilinėje byloje Nr.2-24-513/2013, todėl šalys susitaria, kad teismui priėmus patikslintą, ieškinį – patikslinto ieškinio priėmimas teisme neįtakos taikos sutartyje sutartų sąlygų (V. A. mokėjimo J. Ž. dydžio) ir jų vykdymo, o civilinė byla Nr.2-24- 513/2013 bus užbaigiama šioje taikos sutartyje numatyta tvarka.
 18. Teismui nepatvirtinus šios taikos sutarties, nei vienai iš jos šalių ši sutartis nesukelia jokių teisinių pasekmių, ir joje numatytų įsipareigojimų;
 19. Šalys susitaria ir pripažįsta, kad šia taikos sutartimi yra išsprendžiamos visos J. Ž. ir T. Ž. turtinės ir/ar neturtinės pretenzijos J.V. V., E.M. V., V. V. IĮ, UAB "Klaipėdos luxoras", S. A., V. Ą., E. Z. ir B. P. bei J.V. V., E.M. V., V. V. IĮ, UAB "Klaipėdos luxoras", S. A., V. A., E. Ž. ir B. P. turtinės ir/ar neturtinės pretenzijos J. Ž. ir T. Ž.;
 20. Šalys prašo Klaipėdos apygardos teismo, patvirtinant šią taikos sutartį grąžinti šalims 75% sumokėto žyminio mokesčio.
 21. Šalys prašo Klaipėdos apygardos. teismo tvirtinti šią taikos sutartį, bei civilines bylas Nr.2-24-513/2013, Nr.2-15-123/2013 ir Nr.2-7-538/2013 nutraukti ir panaikinti šiose bylose taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

24Taikos sutartis sudaryta šalių suderinta laisva valia, neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, taip pat nėra kitų sandorio negaliojimo pagrindų ar kitų aplinkybių, dėl kurių taikos sutartis negali būti tvirtinama.

25Taikos sutarties sudarymo ir jos patvirtinimo bei civilinių' bylų nutraukimo teisinės pasekmės, numatytos LR CPK 42 str., 140 str. 3 d., 293 str. .5 p.,'294str., šalims suprantamos ir žinomos — šalys netenka teisės vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu. Taikos sutartis sudaryta 11 (vienuolika) egzempliorių, po vieną kiekvienai sutarties šaliai ir vieną egzempliorių teismui. Kiekvieną egzempliorių sudaro 4 (keturi) lapai.

26Gražinti ieškovei J. Ž. (a. k. ( - )) 975 Lt žyminį mokestį sumokėtą Valstybinei mokesčių inspekcijai prie FM.

27Grąžinti atsakovui J. V. V. (a.k( - ) 150 Lt žyminį mokestį sumokėtą Valstybinei mokesčių inspekcijai prie FM.

28Priteisti iš T. Ž. valstybės naudai 1 438 Lt žyminio mokesčio.

29Nutarčiai įsiteisėjus išsiųsti ją Centrinei hipotekos įstaigai priverstinei hipotekai pagal teismo procesinį sprendimą registruoti.

30Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. lapkričio 22 d. nutartimi žemės sklypui, registro Nr. 21/2907, esančiam Lelijų g. 9, Klaipėdoje, gyvenamajam namui, registro Nr. 50/113084, esančiam Lelijų g. 9, Klaipėdoje, garažui, registro Nr. 50/57268, esančiam Upelio g. 27A-39, Klaipėdoje, pastatui, registro Nr. 50/169254, esančiam Palangos g. 23, Klaipėdoje, pastatui, registro Nr. 50/169224, esančiam Palangos g. 21, Klaipėdoje. Taip pat panaikinti areštą atsakovės V. A., asmens kodas ( - ) adresas ( - ), asmeninės, bendrosios jungtinės ir/ar bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantiems nekilnojamiesiems, kilnojamiesiems daiktams, piniginėms lėšoms.

31Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Klaipėdos apygardos teismo 2006 m. lapkričio 3 d. nutartimi atsakovams J. V. V. (a. k. ( - ) ir E. M. V. (a. k. ( - ) ir UAB „Klaipėdos Luxoras“ (į. k. 300112486, buveinė Baltijos pr. 47–91, Klaipėda) priklausančiam kilnojamajam ir nekilnojamam turtui, piniginėms lėšoms.

32Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 12 d nutartimi, kuria buvo sustabdytas išieškojimas vykdymo procese, vykdomojoje byloje Nr. 0004/04/00146

33Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 22 d. nutartimi atsakovei V. A. (a. k. ( - ) priklausančiam nekilnojamajam ir kilnojamajam turtui, turtinėms teisėms ir piniginėms lėšoms.

34Civilinę bylą Nr. 2-24-265/2013 nutraukti.

35Išaiškinti šalims, kad patvirtinus taikos sutartį vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

36Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo teisėjas Alvydas Žerlauskas, rašytinio proceso... 2. Klaipėdos apygardos teisme yra nagrinėjamos civilinės bylos... 3. Iki šių bylų sujungimo civilinėje byloje Nr. 2-24-265/2013 T. Ž. buvo... 4. Civilinėje byloje Nr.2-15-123/2013 J. Ž. buvo pareiškusi reikalavimus... 5. Civilinėje byloje Nr.2-7-538/2013 T. Ž. ir J. Ž. buvo pareiškęs... 6. Teisme gautas ieškovų ir atsakovų prašymas patvirtinti taikos sutartį.... 7. Prašymas patvirtinti taikos sutartį tenkintinas.... 8. Šalys bet kurioje proceso stadijoje gali bylą baigti taikos sutartimi (LR CPK... 9. Patvirtinus taikos sutartį šalims grąžintina 75 proc. sumokėto žyminio... 10. Civilinėje byloje Nr. 2-24-265/2013 T. Ž. nebuvo atleistas nuo dalies... 11. Vadovaudamasis LR CPK 140 str. 3 d., 293 str. 1 d. 5 p., 294 - 295 str.,... 12. patvirtinti taikos sutartį, sudarytą 2013-10-28 tarp ieškovų J. Ž., T. Ž.... 13. Mes, J. Ž., a.k. ( - ), ( - ), . bei T. Ž., a.k( - ) ( - ), iš vienos pusės... 14. ir J. V. V., a.k( - ) ( - ), E. M. V., a.k( - ) ( - ), J. V. V. individuali... 15. Šalys, teikdamos Klaipėdos apygardos teismui tvirtinti taikos sutartį,... 16. Šalys supranta ir žino, kad pagal LR CK 6.983 ir 6.985 str. nuostatas šia... 17. I. Prielaidos taikos sutarčiai sudaryti... 18. 1. Šalys konstatuoja, jog:... 19. 1.1. Klaipėdos apygardos teisme nagrinėjama dvilinė byla Nr.2-24-513/2013,... 20. 1.2. Klaipėdos apygardos teisme nagrinėjama civilinė, byla Nr.2-15-123/2013... 21. 1.3. Klaipėdos apygardos teisme nagrinėjama civilinė, byla Nr.2-7-538/2013,... 22. II. Taikos sutarties sąlygos... 23. Šalys sudaro taikos sutartį šiomis sąlygomis:
 1. V. A.... 24. Taikos sutartis sudaryta šalių suderinta laisva valia, neprieštarauja... 25. Taikos sutarties sudarymo ir jos patvirtinimo bei civilinių' bylų nutraukimo... 26. Gražinti ieškovei J. Ž. (a. k. ( - )) 975 Lt žyminį mokestį sumokėtą... 27. Grąžinti atsakovui J. V. V. (a.k( - ) 150 Lt žyminį mokestį sumokėtą... 28. Priteisti iš T. Ž. valstybės naudai 1 438 Lt žyminio mokesčio.... 29. Nutarčiai įsiteisėjus išsiųsti ją Centrinei hipotekos įstaigai... 30. Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Klaipėdos apygardos... 31. Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Klaipėdos apygardos... 32. Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Klaipėdos apygardos... 33. Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Klaipėdos apygardos... 34. Civilinę bylą Nr. 2-24-265/2013 nutraukti.... 35. Išaiškinti šalims, kad patvirtinus taikos sutartį vėl kreiptis į teismą... 36. Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama...