Byla e2S-1560-450/2018
Dėl baudos skyrimo UAB „OST EXPRESS“ vadovui V. V

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Asta Radzevičienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi suinteresuoto asmens UAB „OST EXPRESS“ vadovo V. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. vasario 8 d. nutarties, kuria antstolio prašymas dėl baudos skyrimo tenkintas, civilinėje byloje pagal pareiškėjo antstolio D. B. pareiškimą dėl baudos skyrimo UAB „OST EXPRESS“ vadovui V. V., ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3

 1. Pareiškėjas antstolis D. B. prašo skirti UAB „OST EXPRESS“ vadovui V. V. baudą už antstolio reikalavimo nevykdymą.
 2. Prašymą grindžia tuo, kad antstolis vykdo 2017 m. sausio 12 d. Vilniaus miesto 31-ojo notarų biuro išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 17 dėl 3015,58 Eur ir 6 proc. metinių palūkanų ir 2017 m. sausio 12 d. vykdomąjį dokumentą Nr. 16 dėl 3016,42 Eur ir 6 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininkės M. R. B. B. kreditorės J. D. G. naudai. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. balandžio 28 d. nutartimi Nr. 2VP-16137-466/2017 atidalino skolininkei ir I. B. bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe priklausantį turtą. Atsižvelgdamas į tai, antstolis 2017 m. gegužės 23 d. priėmė patvarkymą dėl išskaitymo iš skolininkės sutuoktinio I. B. darbo užmokesčio ir išsiuntė jį vykdyti skolininkės sutuoktinio I. B. darbovietei UAB „OST EXPRESS“, kuris įteiktas 2017 m. gegužės 24 d.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. vasario 8 d. nutartimi antstolio D. B. pareiškimą dėl baudos skyrimo tenkino ir paskyrė UAB „OST EXPRESS“ vadovui V. V. baudą – po 2 Eur už kiekvieną 2017 m. gegužės 23 d. antstolio reikalavimo Reg. Nr. S-2017001613 nevykdymo dieną, skaičiuojant nuo nutarties įsiteisėjimo dienos, baudą išieškant iš asmeninių V. V. lėšų; išaiškino, kad baudos paskyrimas neatleidžia skolininko nuo antstolio reikalavimo vykdymo.
 2. Teismas nustatė, kad antstolis vykdomosiose bylose Nr. 0035/17/00085 ir Nr. 0035/17/00086 vykdo 2017 m. sausio 12 d. Vilniaus miesto 31-ojo notarų biuro išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 17 dėl 3015,58 Eur ir 6 proc. metinių palūkanų ir 2017 m. sausio 12 d. vykdomąjį dokumentą Nr. 16 dėl 3016,42 Eur ir 6 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininkės M. R. B. B. kreditorės J. D. G. naudai. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. balandžio 28 d. nutartimi atidalintas skolininkei ir jos sutuoktiniui I. B. bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe priklausantis turtas. Minėtoje nutartyje nustatyta, jog skolininkei priklauso 1/2 dalis pajamų, gaunamų iš I. B. darbinės veiklos UAB „OST EXPRESS“. Vykdydamas minėtus vykdomuosius dokumentus, antstolis nustatė, jog UAB „OST EXPRESS“ vadovas nuo 2005 m. gruodžio 2 d. yra V. V.. 2017 m. gegužės 23 d. antstolis priėmė patvarkymą Reg. Nr. S-2017001613 Dėl skolos išieškojimo, kuriuo pareikalavo iš I. B. darbo užmokesčio ir kitų jam prilygintų išmokų sumos kiekvieną mėnesį išskaityti 35 procentų nuo skolininko darbo užmokesčio dalies, viršijančios Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą vieną minimalų mėnesio atlyginimą (MMA), ir 10 procentų nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios vieno MMA. Minėtas patvarkymas UAB „OST EXPRESS“ įteiktas CPK 123 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka 2017 m. gegužės 24 d. Byloje duomenų apie antstolio reikalavimo įvykdymą nėra.
 3. Teismas taip pat nustatė, kad byloje duomenų apie tai, jog išskaitos iš skolininkės sutuoktinio I. B. darbo užmokesčio yra negalimos, nepateikta. Konstatavo, kad antstolio 2017 m. gegužės 23 d. patvarkymas Reg. Nr. S-2017001613 dėl skolos išieškojimo įteiktas tinkamai, tačiau duomenų apie minėto antstolio patvarkymo įvykdymą, nepateikta (CPK 178 str.).
 4. Teismas atkreipė dėmesį, kad antstolis 2017 m. gegužės 23 d. patvarkyme įspėjo UAB „OST EXPRESS“ dėl minėto patvarkymo nevykdymo pasekmių. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad UAB „OST EXPRESS“ vadovas nuo 2005 m. gruodžio 2 d. yra V. V.. Byloje duomenų, kurie sudarytų pagrindą atleisti UAB „OST EXPRESS“ vadovą nuo pareigos vykdyti antstolio reikalavimus, nepateikta. Atsižvelgiant į tai, teismas pripažino, jog UAB „OST EXPRESS“ nepagrįstai nevykdo antstolio reikalavimo. Remiantis išdėstytu bei CPK 585 str. 2 ir 3 d., teismas konstatavo, kad nagrinėjamu atveju yra teisinis pagrindas UAB „OST EXPRESS“ vadovui skirti periodinę baudą, skaičiuojamą už kiekvieną antstolio reikalavimo nevykdymo dieną.
 5. Nagrinėjamu atveju atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, t. y. nevykdomas teisėtas antstolio reikalavimas, pažeidimo tęstinumą, įvertinus tai, kad anksčiau UAB „OST EXPRESS“ vadovas už antstolio reikalavimo nevykdymą baustas nebuvo, taip pat kitas bylai reikšmingas aplinkybes, teismas vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (CK 1.5 str.) darė išvadą, kad 2 Eur baudos dydis už kiekvieną antstolio reikalavimo nevykdymo dieną yra adekvatus bei proporcingas padarytam pažeidimui. Esant nurodytoms aplinkybėms, antstolio pareiškimą tenkino ir UAB „OST EXPRESS“ vadovui V. V. skyrė 2 Eur dydžio baudą už kiekvieną antstolio 2017 m. gegužės 23 d. reikalavimo Reg. Nr. S-2017001613 nevykdymo dieną nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos (CPK 585 str. 2 ir 3 d.).

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

7

 1. Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo UAB „OST EXPRESS“ vadovas V. V. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. vasario 8 d. nutartį ir atmesti antstolio prašymą dėl baudos skyrimo.
  1. Atskirąjį skundą grindžia argumentu, kad 2017 m. vasario mėn. buvo gautas 2017 m. vasario 8 d. Patvarkymas dėl turtinių teisių arešto, kuriuo buvo reikalaujama iš I. B. darbo užmokesčio ir kitų jam prilygintų išmokų sumos kiekvieną mėnesį išskaityti 70 procentų nuo darbo užmokesčio dalies, viršijančios LR Vyriausybės nustatytą vieną minimalų mėnesio atlyginimą ir 20 procentų nuo darbo užmokesčio dalies neviršijančios viena minimalų mėnesio atlyginimą. Tačiau nepradėjus daryti iškaitymų, iš skolininkų buvo gautas 2017 m. vasario 20 d. Patvarkymas dėl patvarkymo atšaukimo Reg. Nr. S-2017000546, kuriuo remiantis išskaitymai nebuvo daryti.
  2. 2017 m. gegužės 24 d. buvo gautas 2017 m. vasario 8 d. Patvarkymo dėl turtinių teisių arešto Reg. Nr. S-2017000488 pakeitimas Patvarkymas dėl skolos išieškojimo 2017 m. gegužės 23 d. Reg. Nr. S-2017001613, kuriuo buvo reikalaujama iš skolininko darbo užmokesčio ir kitų jam prilygintų išmokų sumos kiekvieną mėnesį išskaityti 35 procentus nuo skolininko darbo užmokesčio dalies, viršijančios LR Vyriausybės nustatytą vieną minimalų mėnesio atlyginimą ir 10 procentų nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios vieno minimalaus mėnesio atlyginimo. Apie tai buvo informuoti skolininkai, kurie vėliau pranešė apie tai, jog bendravo su antstoliu ir sutarė dėl skolos grąžinimo, pateikė 2017 m. birželio 14 d. Patvarkymą dėl patvarkymo atšaukimo Nr. S–2017001792, kuriuo remiantis UAB „OST EXPRESS“ buvo pateiktas Patvarkymas dėl patvarkymo atšaukimo Nr. 2, kuriuo panaikintas Patvarkymas Nr. 2, todėl išskaitos iš skolininko darbo užmokesčio neturėjo būti daromos. 2017 m. gruodžio 28 d. gautas Reikalavimas Reg. Nr. S - 2017003334, po šio reikalavimo gavimo buvo padarytas išskaitymas iš darbo užmokesčio, ką patvirtina Išrašas „Atsiskaitymai su partneriais (detali)“.
  3. Atlikus tarnybinį patikrinimą, nustatyta, jog 2017 m. vasario 20 d. Patvarkymas dėl patvarkymo atšaukimo Reg. Nr. S - 2017000546 bei 2017 m. birželio 14 d. Patvarkymas dėl patvarkymo atšaukimo Nr. S - 2017001792 buvo gauti iš I. B., kuriuos jam perdavė M. R. B. B., galimai yra suklastoti.
  4. Įmonėje nėra kompetentingo asmens, turinčio kvalifikaciją bei galimybę patikrinti ir nustatyti dokumentų tikrumą ar atitinkamos laboratorinės įrangos. Be to, ūkio skyriaus vadovas I. B. per visą darbo įmonėje laikotarpį, niekada neleido suabejoti jo sąžiningumu bei atsakingumu.
  5. Pagal vidaus tvarką, direktorius dokumentų dėl darbuotojų nevykdomų įsipareigojimų nepriima ir jais nedisponuoja.
 2. Atsiliepimu į atskirąjį skundą antstolis D. B. prašo jį atmesti ir pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą, svarstyti klausimą dėl bylos iškėlimo V. V. dėl dokumentų klastojimo.
  1. Vykdomosiose bylose patvarkymas dėl patvarkymo atšaukimo į UAB „OST EXPRESS“ Reg. Nr. S-2017000546 nebuvo priimtas, tai matyti ir iš siunčiamų duomenų registro, kas akivaizdžiai leidžia teigti, jog pateiktas 2017 m. vasario 20 d. V. V. dokumentas Reg. Nr. S-2017000546 yra suklastotas. Antstolio kontoroje minėtu registracijos numeriu Nr. S-2017000546 2017 m. vasario 13 d. buvo priimtas raštas dėl informacijos suteikimo ir išsiųstas į VMI prie LR FM.
  2. Vykdomosiose bylose skolininkės M. R. B. B. ar jos sutuoktinio prašymo dėl skolos mokėjimo dalimis gauta nebuvo. 2017 m. birželio 14 d. patvarkymas dėl patvarkymo atšaukimo Nr. S-2017001792 į UAB „OST EXPRESS“ vykdomosiose bylose nebuvo priimtas, tai matyti ir iš siunčiamų duomenų registro, kas akivaizdžiai leidžia teigti, jog pateiktas 2017 m. birželio 14 d. dokumentas Nr. S-2017001792 taip pat yra suklastotas. Antstolio kontoroje minėtu registracijos numeriu Nr. S-2017001792 2017 m. birželio 8 d. priimtas raštas dėl skolos išieškojimo ir išsiųstas į VSDFV Vilniaus skyriaus 2-ąjį pensijų skyrių.
 3. Suinteresuoti asmenys M. R. B. B., I. B. ir J. D. G. atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikė.

8IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).
 2. Nagrinėjamos bylos apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria apeliantui, kaip UAB „OST EXPRESS“ vadovui, paskirta bauda po 2 Eur už kiekvieną dieną dėl 2017 m. gegužės 23 d. antstolio reikalavimo Reg. Nr. S-2017001613 nevykdymo.
 3. Bylos duomenis nustatyta, kad antstolis vykdomosiose bylose Nr. 0035/17/00085 ir Nr. 0035/17/00086 vykdo 2017 m. sausio 12 d. Vilniaus miesto 31-ojo notarų biuro išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 17 dėl 3015,58 Eur ir 6 proc. metinių palūkanų ir 2017 m. sausio 12 d. vykdomąjį dokumentą Nr. 16 dėl 3016,42 Eur ir 6 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininkės M. R. B. B. kreditorės J. D. G. naudai. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. balandžio 28 d. nutartimi atidalintas skolininkei ir jos sutuoktiniui I. B. bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe priklausantis turtas. Minėtoje nutartyje nustatyta, jog skolininkei priklauso ½ dalis pajamų, gaunamų iš I. B. darbinės veiklos UAB „OST EXPRESS“. Vykdydamas minėtus vykdomuosius dokumentus, antstolis nustatė, jog UAB „OST EXPRESS“ vadovas nuo 2005 m. gruodžio 2 d. yra V. V.. 2017 m. gegužės 23 d. antstolis priėmė patvarkymą Reg. Nr. S-2017001613 Dėl skolos išieškojimo, kuriuo pareikalavo iš I. B. darbo užmokesčio ir kitų jam prilygintų išmokų sumos kiekvieną mėnesį išskaityti 35 procentų nuo skolininko darbo užmokesčio dalies, viršijančios Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą vieną minimalų mėnesio atlyginimą (MMA), ir 10 procentų nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios vieno MMA. Minėtas patvarkymas UAB „OST EXPRESS“ įteiktas CPK 123 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka 2017 m. gegužės 24 d.
 4. Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (CPK 634 straipsnio 2 dalis, Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis).
 5. Antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (CPK 585 straipsnio 1 dalis). Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki trijų šimtų eurų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną (CPK 585 straipsnio 2 dalis). Jeigu antstolio reikalavimo nevykdo ar kitaip kliudo vykdyti vykdomuosius dokumentus juridinis asmuo, baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo vykdymą atsakingam asmeniui (CPK 585 straipsnio 3 dalis).
 6. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad sprendžiant klausimą dėl baudos už antstolio reikalavimų nevykdymą skyrimo, būtina nustatyti, kokius antstolio reikalavimus asmuo privalėjo įvykdyti ir neįvykdė (asmens neteisėtus veiksmus) bei nustatyti asmens kaltę dėl reikalavimų neįvykdymo, išsiaiškinti antstolio reikalavimų neįvykdymo priežastis.
 7. Pasak apelianto, jis antstolio reikalavimų nevykdė, nes I. B. jam pateikė 2017 m. vasario 20 d. Patvarkymą dėl patvarkymo atšaukimo Reg. Nr. S-2017000546 bei 2017 m. birželio 14 d. Patvarkymą dėl patvarkymo atšaukimo Nr. S-2017001792, o 2017 m. gruodžio 28 d. gavus Reikalavimą Reg. Nr. S-2017003334, atliko išskaitymą iš skolininko darbo užmokesčio, ką patvirtina Išrašas „Atsiskaitymai su partneriais (detali)“. Apeliantas kartu su atskiruoju skundu pateikė 2017 m. vasario 20 d. Patvarkymo dėl patvarkymo atšaukimo Reg. Nr. S-2017000546 bei 2017 m. birželio 14 d. Patvarkymo dėl patvarkymo atšaukimo Nr. S-2017001792 kopijas. Nagrinėjamu atveju antstolis nurodo, kad minėti patvarkymai yra suklastoti. Apeliantui įpareigojus I. B. informuoti iš kur ir kokiomis aplinkybėmis jis gavo 2017 m. vasario 20 d. bei 2017 m. birželio 14 d. Patvarkymus, skolininkas 2018 m. kovo 20 d. pranešė, jog minėtus patvarkymus jam į elektroninį paštą atsiuntė sutuoktinė skolininkė M. R. B. B..
 8. Apeliacinės instancijos teismo teisė panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui nėra absoliuti. Apeliacinės instancijos teismas privalo ištaisyti pirmosios instancijos teismo padarytas teisės ir fakto klaidas, o bylą gali grąžinti nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui tik išimtiniais, įstatyme (CPK 327 straipsnis) nustatytais atvejais. Vienas tokių atvejų – jeigu neatskleista bylos esmė ir pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme (CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Bylos esmė suprantama kaip svarbiausios faktinės ir teisinės bylos aplinkybės. Jeigu dėl tirtinų aplinkybių ir reikalautinų įrodymų apimties ir pobūdžio būtų pagrindas padaryti išvadą, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, tai reikštų, jog būtų pagrindas konstatuoti bylos esmės neatskleidimą pirmosios instancijos teisme kaip pagrindą perduoti bylą nagrinėti iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. vasario 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3L-3-82/2005; 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008; 2009 m. balandžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2009).
 9. Esant nustatytoms faktinėms aplinkybėms, kad UAB „OST EXPRESS“ vadovui V. V. I. B. perdavė galimai suklastotus 2017 m. vasario 20 d. Patvarkymą dėl patvarkymo atšaukimo Reg. Nr. S-2017000546 bei 2017 m. birželio 14 d. Patvarkymą dėl patvarkymo atšaukimo Nr. S-2017001792, kuriuos jam pateikė skolininkė M. R. B. B., taip pat atsižvelgiant į tai, kad byloje skolininkė M. R. B. B. nėra pateikusi atsiliepimo dėl nurodytų aplinkybių, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės, o tirtinų aplinkybių apimtis, įrodinėjimo proceso ypatumai (CPK 314 straipsnis) suponuoja būtinybę procesą šioje byloje kartoti iš naujo, egzistavimą. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad pirmosios instancijos teismas neatskleidė asmens kaltės dėl antstolio reikalavimų neįvykdymo, nesiaiškino antstolio reikalavimo neįvykdymo priežasčių, daro išvadą, kad yra pagrindas tokiu atveju grąžinti bylą dėl baudos skyrimo nagrinėti iš naujo. Dėl šios priežasties pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paskirta bauda UAB „OST EXPRESS“ vadovui V. V., naikintina ir šis klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 338 straipsnis).

10Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

11Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. vasario 8 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą dėl baudos skyrimo už antstolio reikalavimo nevykdymą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Ryšiai