Byla e2-1561-555/2019
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Tamašauskas rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Gineso servisas“, atstovaujamos bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, ieškinį atsakovui V. R. dėl žalos atlyginimo, ir

Nustatė

2ieškovė bankrutavusi UAB „Gineso servisas“, atstovaujama bankroto administratorės UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo V. R. 130 986,20 Eur žalos (nuostolių) atlyginimo ir penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos.

3Ieškinyje nurodo, kad Kauno apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 12 d. nutartimi UAB „Gineso servisas“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratore paskyrė UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo – D. R.. Nutartis įsiteisėjo 2018 m. rugsėjo 25 d. Šia nutartimi, įmonės administracijos vadovas buvo įpareigotas per penkiolika dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos, t. y. iki 2018 m. spalio 10 d., perduoti įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visą įmonės dokumentaciją bankroto administratoriui. Nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dieną įmonės administracijos vadovu buvo V. R., tačiau bankroto administratorei nėra perdavęs jokio įmonės turto ir dokumentų. Buvusiam bankrutavusios UAB „Gineso servisas“ administracijos vadovui V. R. nevykdant įstatymo ir teismo pareigos perduoti įmonės turtą ir dokumentus, bankroto administratorės įgaliotas asmuo kreipėsi į UAB „Gineso servisas“ bankroto bylą nagrinėjantį teismą dėl baudos V. R. paskyrimo. Kauno apygardos teismas 2019 m. vasario 27 d. nutartimi V. R. paskyrė 1 000,00 Eur baudą, o Kauno apygardos teismo 2019 m. balandžio 2 d. nutartimi nutarta atsisakyti tenkinti V. R. prašymą dėl baudos panaikinimo, nenustačius, jog buvusio administracijos vadovo nurodytos aplinkybės objektyviai pateisina įmonės dokumentų ir turto neperdavimo bankroto administratorei priežastis. Bankroto administratorė įrodinėja, kad ieškinio pareiškimo teismui dienai, buvęs bankrutavusios UAB „Gineso servisas“ administracijos vadovas V. R. nėra įvykdęs Kauno apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 12 d. nutartyje nurodytų įpareigojimų, t. y. nesudarė finansinės atskaitomybės bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienai, neperdavė įmonės buhalterinių dokumentų ir turto. V. R. yra informuotas apie bankroto bylos iškėlimą, yra gavęs bankroto administratorės dokumentus, bei informuotas apie jam skirtą teismo sankciją, tačiau piktybiškai vengia vykdyti Įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ) įmonės administracijos vadovui nustatytas pareigas. Bankroto administratorė nustatė, kad paskutiniai UAB „Gineso servisas“ finansinės atskaitomybės dokumentai VĮ Registrų centrui buvo teikti 2014 metais už laikotarpį nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. 2013 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis įmonės turtą iš viso sudarė 237 203,00 Eur, šiame skaičiuje 59 104,00 Eur ilgalaikio materialaus turto, bei 178 099,00 Eur trumpalaikio turto. Finansinės atskaitomybės dokumentai už 2014, 2015, 2016 ir 2017 m. VĮ Registrų centrui pateikti nebuvo, bankroto bylos iškėlimo dienai finansinė atskaitomybė taip pat nebuvo sudaryta, todėl bankroto administratorei nėra žinoma apie galimus turto pokyčius nuo 2013 m. gruodžio 31 d. iki 2018 m. rugsėjo 25 d. Neperdavus bendrovės finansinės atskaitomybės bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienai, administratorius negali nustatyti debitorinių įsiskolinimų, jų atsiradimo pagrindų, prisiteisti bei pradėti išieškojimą iš įmonės skolininkų. Nesant galimybės disponuoti įmonės turtu bei dokumentais, taip pat nėra galimybės, realizavus turtą, tenkinti įmonės kreditorių finansinių reikalavimų, todėl tokiais atsakovo kaltais veiksmais yra padaryta žala įmonei. Bankroto administratorė kreipėsi į bankus bei kredito įstaigas ir nustatė, kad nutarties dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo įsiteisėjimo dienos duomenimis (t. y. 2018 m. rugsėjo 25 d.) įmonės banko sąskaitų likutis buvo 0,00 Eur. Tuo tarpu teismo nutartimis patvirtintų įmonės kreditorių finansinių reikalavimų dydis ieškinio pateikimo dieną sudaro 130 986,20 Eur. Kadangi joks įmonės turtas ir turtinės teisės nėra perduoti ir negalės būti įmonės bankroto procese realizuoti, nėra jokių kitų priemonių kreditorių finansiniams reikalavimams tenkinti, todėl ieškiniu reiškiamas reikalavimas dėl žalos įmonei ir jos kreditoriams atlyginimo sudaro 130 986,20 Eur.

4Ieškovė taip pat prašo priimti sprendimą už akių, esant Civilinio proceso kodekse (toliau – CPK) numatytiems pagrindams. Ieškovės bankrutavusios UAB „Gineso servisas“ ieškinys priimtas 2019 m. gegužės 6 d. ir tos pačios dienos teisėjo rezoliucija bei ir 2019 m. gegužės 7 d. pranešimu atsakovui V. R. nustatytas dvidešimties dienų terminas, per kurį jis privalėjo pateikti teismui atsiliepimą į ieškovės pareikštą ieškinį (e. b. l. 62). Procesiniai dokumentai buvo įteikti atsakovo V. R. žmonai 2019 m. gegužės 18 d. (CPK 123 straipsnio 3 dalis). Per teismo nustatytą dvidešimties dienų terminą atsakovas be pateisinamos priežasties atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl, esant ieškovės prašymui, priimamas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 1 dalis).

5Ieškinys tenkinamas

6CPK 285 straipsnio 2 dalis numato, kad priimdamas sprendimą už akių teismas atlieka formalų byloje pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą. Remdamasis CPK 285 straipsnio 2 dalimi teismas vertina, kad ieškovės pateikti įrodymai patvirtina, jog jos reikalavimas yra pagrįstas.

7Nagrinėjamoje byloje ieškovė bankrutavusi UAB „Gineso servisas“, atstovaujama bankroto administratorės UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, pareiškė atsakovui V. R., kaip buvusiam ieškovės bankrutavusios UAB „Gineso servisas“ administracijos vadovui, reikalavimą dėl 130 986,20 Eur žalos atlyginimo. Reikalavimas grindžiamas tuo, jog atsakovas neteisėtais savo veiksmais, t. y. nevykdant įstatyme nustatytos pareigos – bankroto administratorei neperdavus visų įmonės turto bei dokumentų, ieškovės įmonei ir jos kreditoriams padarė turtinę žalą, kuri lygi šiuo metu ieškovės bankroto byloje patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų sumai – 130 986,20 Eur, kadangi nesant galimybės realizuoti įmonės turtą ar turtines teises, kreditorių finansiniai reikalavimai nebus patenkinti.

8Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Įmonės vadovas taip pat privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų savo veiklos apribojimų. Vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja fiduciariniai (pasitikėjimo) santykiai, nuo pat tapimo bendrovės vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006). Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl įmonės vadovo rūpestingumo pareigos turinio, taip pat yra išaiškinęs, kad vadovo rūpestingumo pareiga visų pirma nustato teisėto elgesio reikalavimą, kad paties vadovo elgesys nepažeistų imperatyviųjų teisės normų, be to, vadovas privalo prižiūrėti, kad ir įmonės veikla būtų teisėta: vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Įmonės vadovas taip pat privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų savo veiklos apribojimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-220-916/2015).

9CK 2.87 straipsnio 7 dalyje nurodyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis to paties straipsnio 1–6 dalyse ar steigimo dokumentuose nustatytas pareigas, privalo visiškai atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą, jei įstatymuose, steigimo dokumentuose ar sutartyje nenustatyta kitaip. Įstatyme įtvirtinta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai (CK 2.87 straipsnio 1 dalis); būti jam lojalus ir laikytis konfidencialumo (CK 2.87 straipsnio 2 dalis); vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams (CK 2.87 straipsnio 3 dalis). Įmonės vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina įrodyti juridinio asmens valdymo organo neteisėtus veiksmus, kaltę, padarytos žalos faktą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CK 6.246 straipsnis–6.249 straipsnis). Šiuo atveju įmonės vadovo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis, CPK 182 straipsnio 4 punktas), tačiau kitus būtinus civilinės atsakomybės elementus privalo įrodyti ieškovas (CPK 178 straipsnis).

10Iš byloje esančių rašytinių įrodymų bei Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų (CPK 179 straipsnio 3 dalis) nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 12 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. eB2-904-773/2019, UAB „Gineso servisas“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratore paskyrė UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo – D. R.. Nutartis įsiteisėjo 2018 m. rugsėjo 25 d. Kauno apygardos teismo 2018 m. lapkričio 22 d. nutartimi patvirtintas kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, kreditorių finansinių reikalavimų bendra suma – 130 986,20 Eur, o Kauno apygardos teismo 2019 m. vasario 5 d. nutartimi UAB „Gineso servisas“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Bankrutavusi UAB „Gineso servisas“ įregistruota 1991 m. vasario 28 d., kurios valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, o juridinio asmens vardu nuo 2014 m. birželio 26 d. iki bankroto bylos iškėlimo veiką administracijos vadovas V. R.. Paskutiniai finansinės atskaitomybės dokumentai teikti už 2013 metus.

11Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog vertinant civilinės atsakomybės už dokumentų neperdavimą sąlygas, buvusiam įmonės vadovui atsakomybė kyla dėl dviejų įstatyme nustatytų pareigų pažeidimo: 1) įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl bankroto bylos iškėlimo administratoriui perduoti įmonės turtą ir dokumentus (Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 4 dalies 6 punktas, 7 dalies 1 punktas), 2) vadovo pareigos rūpintis įmonės finansine atskaitomybe pažeidimą, kurios turinys detalizuojamas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) 37 straipsnio 12 dalies 2 punkte, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 27 straipsnyje (toliau – ĮFAĮ) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2017 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-145-415/2017).

12Teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimas sukelia ĮBĮ numatytus padarinius: įmonė įgyją bankrutuojančios įmonės statusą, įmonės valdymo organai privalo perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą; įmonės valdymo organai netenka savo įgaliojimų ir kt. (ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punktas). Taip pat įmonės vadovo pareiga rūpintis įmonės finansine atskaitomybe kildintina iš CK 2.87 straipsnio 1 dalies, taip pat iš specialiųjų ABĮ ir Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymų nuostatų (toliau – BAĮ). ABĮ 37 straipsnio 12 dalies 2 ir 7 punktuose nustatyta bendrovės vadovo atsakomybė už metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir bendrovės metinio pranešimo parengimą bei bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui. ĮFAĮ 28 straipsnyje nustatyta, kad įmonės vadovas, nevykdantis pareigų, susijusių su įmonės finansinių ataskaitų, metinio pranešimo parengimu ir pateikimu Juridinių asmenų registrui, arba netinkamai jas vykdantis, privalo atlyginti visą padarytą žalą įmonei ir (arba) kitiems asmenims. Pagal BAĮ 4 straipsnį ūkio subjektai turi tvarkyti apskaitą taip, kad apskaitos informacija būtų tinkama, objektyvi ir palyginama, pateikiama laiku, išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams. Šio įstatymo 21 straipsnyje nustatyta įmonės vadovo atsakomybė už įmonės apskaitos organizavimą bei apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų išsaugojimą pagal įstatyme nustatytus reikalavimus. Tais atvejais, kai žala padaryta per konkretaus vadovo įgaliojimų laikotarpį jam pažeidus minėtas imperatyviąsias įstatymų nuostatas, atsakomybė kyla savarankiškais pagrindais, kitaip nei specifinė dokumentų ir turto bankroto administratoriui neperdavusio vadovo atsakomybė pagal ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punktą (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-572-943/2016).

13Bylos duomenimis taip pat nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 12 d. nutartimi, kuria iškelta UAB „Gineso servisas“ bankroto byla, įmonės administracijos vadovas buvo įpareigotas per penkiolika dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visą įmonės dokumentaciją bankroto administratoriui. Ši nutartis, kaip ir minėta įsiteisėjo 2018 m. rugsėjo 25 d. Kadangi UAB „Gineso servisas“ bankroto bylos iškėlimo metu ieškovės administracijos vadovas buvo atsakovas V. R., todėl jam kilo pareiga įvykdyti teismo nustatytą įpareigojimą. Kauno apskrities VPK Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos 2-ojo skyriaus nutarime atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą nurodyta, kad apklausos metu V. R. paaiškino, kad apie bankroto bylos iškėlimą UAB „Gineso servisas“ jam nebuvo žinoma, tačiau įmonės dokumentus ir transporto priemones turi, bei perduos juos bankroto administratorei. Nutarime taip pat buvo nurodytas V. R. pastovios gyvenamosios vietos adresas ( - ). Bankrutavusios UAB „Gineso servisas“ bankroto administratorė 2019 m. sausio 29 d. V. R. išsiuntė Kauno apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 12 d. nutartį, 2018 m. rugsėjo 25 d. pranešimą, reikalavimą bei įsakymus adresu ( - ), bei prašė nedelsiant, bet ne vėliau nei iki 2019 m. vasario 8 d. perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą bankrutuojančios įmonės statuso įgijimo dienos duomenimis, t. y. 2018 m. rugsėjo 25 d., ir visus įmonės dokumentus, pagal administratoriaus reikalavimą. Atsakovui šie dokumentai buvo įteikti 2019 m. vasario 13 d. (e. b. l. 14, 18, 40-57). Kauno apygardos teismas 2019 m. vasario 27 d. nutartimi už Kauno apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarties nevykdymą (dokumentų ir turto neperdavimą) paskyrė 1 000,00 Eur baudą. Atsižvelgiant į tai, kad buvęs bankrutavusios UAB „Gineso servisas“ administracijos vadovas V. R. žino apie pareigą bankroto administratorei perduoti įmonės dokumentus bei turtą ir iki šiol nėra šios pareigos įvykdęs, todėl spręstina, kad yra pagrįstas pagrindas taikyti V. R. ir atsakomybę už neperdavimą bankroto administratorei dokumentų ir turto nutarties iškelti bankroto bylą UAB „Gineso servisas“ įsiteisėjimo dienos duomenimis (ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punktas).

14Nustačius atsakovo neteisėtus veiksmus (neveikimą, neperduodant bankroto administratorei visų bankrutavusios įmonės dokumentų ir turto, taip pat atskaitomybės dokumentų nesudarymą bei jų nepateikimą juridinių asmenų tvarkytojui laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. iki bankroto bylos iškėlimo), spręstina dėl kitos atsakovo civilinei atsakomybei taikytinos sąlygos – žalos dydžio. Žala yra neigiamas turtinis neteisėtų vadovo veiksmų rezultatas. Dėl atsakovo V. R. neteisėtų veiksmų ieškovė patyrė žalą, kurią sudaro Kauno apygardos teismo 2018 m. lapkričio 22 d. nutartimi UAB „Gineso servisas“ bankroto byloje patvirtintų kreditorių ir jų finansinių reikalavimų suma 130 986,20 Eur. Tarp atsakovo V. R. neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos egzistuoja tiesioginis priežastinis ryšys, t. y. nesant perduotam bankrutavusios įmonės turtui ir turtinėms teisėms, bankroto administratorė neturi galimybės jų realizuoti įmonės bankroto byloje, todėl nėra jokių kitų priemonių tenkinti įmonės finansinius reikalavimus. Nustačius atsakovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6. 248 straipsnio 1 dalis), šią prezumpciją turėtų paneigti atsakovas. Ieškovės reikalavimas pagrįstas rašytiniais įrodymais, todėl atlikus formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą ir nustačius visas atsakovo civilinės atsakomybės sąlygas, yra pagrindas ieškovės ieškinį tenkinti visiškai, iš atsakovo ieškovės naudai priteisti 130 986,20 Eur žalos atlyginimo (CK 2.87 straipsnio 7 dalis, 6.246–6.249 straipsniai).

15CK 6.37 straipsnio 2 dalis nustato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, o CK 6.210 straipsnio 1 dalis – kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Tuo vadovaujantis, iš atsakovo ieškovei priteistina penki procentai metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2019 m. gegužės 6 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Ieškovė CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkto pagrindu yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo, todėl iš atsakovo valstybei priteistinas 1 957,00 Eur žyminis mokestis, skaičiuotinas nuo 130 986,20 Eur sumos (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis).

17Valstybė šioje byloje turėjo 4,93 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, todėl, patenkinus ieškinį visiškai, šios išlaidos valstybei priteistinos iš atsakovo (CPK 92, 96 straipsniai).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalimi, 96 straipsnio 1 dalimi, 142 straipsnio 4 dalimi, 285–286 straipsniais, teismas

Nutarė

19ieškinį tenkinti visiškai.

20Iš atsakovo V. R., a. k. ( - ) ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Gineso servisas“, atstovaujamos bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, j. a. k. 132601565, naudai priteisti 130 986,20 Eur (vieną šimtą trisdešimt tūkstančių devynis šimtus aštuoniasdešimt šešis eurus 20 ct) žalos atlyginimo ir 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (130 986,20 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2019 m. gegužės 6 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

21Iš atsakovo V. R., a. k. ( - ) valstybės naudai priteisti 1 957,00 Eur (vieną tūkstantį devynis šimtus penkiasdešimt septynis eurus 00 ct) žyminio mokesčio ir 4,93 (keturis eurus 93 ct) procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidų (išieškotojas Valstybinė mokesčių inspekcija, juridinio asmens kodas 188659752, įmokos kodas 5660).

22Atsakovas V. R., dėl kurio buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau gali CPK 287 straipsnyje nustatyta tvarka per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę Civilinio proceso kodekso 287 straipsnio nustatyta tvarka paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

23Ieškovė bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Gineso servisas“, atstovaujama bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, kurios prašymu teismas priėmė sprendimą už akių, turi teisę per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo paduoti apeliacinį skundą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. ieškovė bankrutavusi UAB „Gineso servisas“, atstovaujama bankroto... 3. Ieškinyje nurodo, kad Kauno apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 12 d. nutartimi... 4. Ieškovė taip pat prašo priimti sprendimą už akių, esant Civilinio proceso... 5. Ieškinys tenkinamas... 6. CPK 285 straipsnio 2 dalis numato, kad priimdamas sprendimą už akių teismas... 7. Nagrinėjamoje byloje ieškovė bankrutavusi UAB „Gineso servisas“,... 8. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad vadovas privalo dirbti... 9. CK 2.87 straipsnio 7 dalyje nurodyta, kad juridinio asmens valdymo organo... 10. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų bei Lietuvos teismų informacinės... 11. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog vertinant civilinės atsakomybės už... 12. Teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimas sukelia ĮBĮ... 13. Bylos duomenimis taip pat nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2018 m.... 14. Nustačius atsakovo neteisėtus veiksmus (neveikimą, neperduodant bankroto... 15. CK 6.37 straipsnio 2 dalis nustato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų... 16. Ieškovė CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkto pagrindu yra atleista nuo... 17. Valstybė šioje byloje turėjo 4,93 Eur išlaidų, susijusių su procesinių... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1... 19. ieškinį tenkinti visiškai.... 20. Iš atsakovo V. R., a. k. ( - ) ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės... 21. Iš atsakovo V. R., a. k. ( - ) valstybės naudai priteisti 1 957,00 Eur... 22. Atsakovas V. R., dėl kurio buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio... 23. Ieškovė bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Gineso servisas“,...