Byla 2A-365-395/2011
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Albino Čeplinsko, kolegijos teisėjų Rūtos Palubinskaitės, Evaldo Burzdiko, sekretoriaujant Irenai Nikolajenko, dalyvaujant ieškovo AB Rytų skirstomieji tinklai teisių perėmėjos AB LESTO atstovei J. J., viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB Rytų skirstomieji tinklai procesinių teisių perėmėjos AB LESTO apeliacinį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2010 m. spalio 5 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-10-374/2010 pagal ieškovo AB Rytų skirstomieji tinklai teisių perėmėjos AB LESTO ieškinį atsakovui G. K., tretysis asmuo R. J., dėl žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3

4

5Ieškovas AB Rytų skirstomieji tinklai (procesinių teisių perėmėja AB LESTO) patikslintu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo G. K. 38272,80 Lt žalos atlyginimo ir 1148,18 Lt teismo išlaidų. Nurodė, kad 2005-02-24 pas atsakovą G. K. pagalbinio ūkio pastato patalpoje buvo patikrinta elektros energijos apskaita ir nustatytas pažeidimas. Ieškovas teigia, kad atsakovas savavališkai, norėdamas iškraipyti elektros skaitiklio parodymus, nuo įvadinio apskaitos skydo dangčio nuėmė ir vėl uždėjo švininę plombą su spec. plombavimo valu – suklastotos gamyklinės bei metrologinės patikros plombos ir elektros skaitiklio gaubtas (viduje buvo matomi intervencijos požymiai), elektros skaitiklio mechanizmas atsuktas taip, kad atsakovo deklaruotas ir apmokėtas elektros energijos suvartojimas ženkliai neadekvatus atliktų matavimų nustatytoms elektros apkrovoms atvade į elektros energijos vartotojo G. K. objektus. Patikrinimo metu buvo surašytas Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas Nr. 0036398 (b.l. 2). Aktą pasirašė R. J., kuris ir įleido ieškovo darbuotojus į patalpą apžiūrėti elektros skaitiklio. Ieškovas, nustatęs pažeidimą, apskaičiavo atsakovo padarytą žalą už laikotarpį nuo 2004-02-24 iki 2005-02-24, žalos dydis – 12868,80 Lt (b.l. 24). Atsakovas 2005-03-02 raštu buvo įspėtas apie nustatytos žalos sumokėjimą (b.l. 23). Atsakovas, nesutikdamas su nustatytu pažeidimu ir apskaičiuota žala bei nurodydamas, kad patikrinimas atliktas jam nedalyvaujant, neapžiūrėjus veikiančių elektros energiją naudojančių prietaisų, kreipėsi į Alytaus regiono apeliacinę komisiją (b.l. 17-18). Apeliacinė komisija, išnagrinėjusi atsakovo G. K. skundą, nutarė, kad 2005-02-24 Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas surašytas pagrįstai, taip pat nusprendė laikyti negaliojančiu 2005-03-02 Marijampolės skyriaus neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktų svarstymo komisijos posėdžio protokolą Nr. 05/21 ir įpareigoti Marijampolės skyrių paskaičiuoti suvartotos elektros energijos kiekį per trijų metų laikotarpį ir 5 kW leistinąją naudotis elektros įrenginių galią (b.l. 19-20). Ieškovas įvykdė nurodymą ir paskaičiavo žalą – 38272,80 Lt (b.l. 5). 2005-04-05 raštu atsakovas įspėtas apie šios žalos sumokėjimą (b.l. 7).

6Marijampolės rajono apylinkės teismas 2010 m. spalio 5 d. sprendimu ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovo 90,70 Lt teismo išlaidų valstybei. Teismas pažymėjo, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. liepos 14 d. sprendimu nustatyta, kad Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 47 punktas ta apimtimi, kuria numatyta, jog buitiniai vartotojai privalo leisti operatoriaus darbuotojams, pateikusiems tarnybinius pažymėjimus, patekti į vartotojo patalpas ar teritoriją įrengti, keisti, prižiūrėti ir tikrinti elektros apskaitos prietaisus ir elektros apskaitos schemos elementus, jų plombas, jų veikimą, taip pat nustatyti apskaitos prietaisų rodmenis, prieštarauja Elektros energetikos įstatymo 20 straipsnio 2 punktui (Žin., 2010, Nr. 87-4608). Tokiu būdu, akivaizdu, kad minėtos taisyklių nuostatos pažeidžia vartotojo, šiuo atveju atsakovo teises. Ieškovas negali remtis šiomis nuostatomis įrodinėjant atsakovo piktybiškumą ir vengimą įsileisti elektros tinklų darbuotojus patikrinti elektros energijos apskaitą. Tuo labiau, šios nuostatos neturėtų būti pagrindu nustatyti 3 kartus didesnį žalos dydį, nei buvo apskaičiuota po patikrinimo. Be to, teismo nuomone, ieškovas neįsigilino, netikrino atsakovo nurodytų priežasčių, todėl netinkamai vertino susidariusią situaciją. Teismas sutiko su atsakovo pastabomis dėl pateiktų dokumentų: Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto Nr. 00369 kopijos tekstas (b.l. 2), pateikto ieškovo prie ieškinio, neatitinka originalaus egzemplioriaus, pateikto atsakovo, teksto (b.l. 59). Teismo nuomone, prierašas akto kopijoje „Įrenginiai neapžiūrėti“ (dalyje „Neapskaitinio elektros energijos naudojimo esmė ir veikiančių elektros įrenginių galia“) turi įtakos nagrinėjamam ginčui. Ieškovo darbuotojai – liudytojai L. A., K. M. patvirtino, kad įrenginiai nebuvo apžiūrėti, nes savininko nebuvo namie, surašant aktą elektros energiją naudojantys įrenginiai turi būti apžiūrimi, savininkas turi būti įspėtas apie atsakomybę už trukdymą apžiūrėti įrengimus (II t. b.l. 25). Teismo nuomone, šios aplinkybės tik patvirtino tai, kad ieškovo įmonės darbuotojai buvo įsitikinę, kad savininko nei jo šeimos narių tikrai nėra namie, tuo pačiu nėra galimybės tinkamai atlikti patikrinimą ir surašyti aktą. Ieškovas netikrino atsakovo nurodytų priežasčių ir neįsitikino, ar atsakovas sąmoningai trukdė darbuotojams atlikti patikrinimą. Tretysis asmuo R. J. patvirtino tą aplinkybę, kad atsakovas tuo metu gulėjo ligoninėje, o atsakovo žmona dėl objektyvių priežasčių viena nebūdavo namuose (II t. b.l. 25). Nagrinėjamuoju atveju, ieškovas pasinaudojo jam suteikta galimybe šią situaciją vertinti kaip atsakovo vengimą bendradarbiauti su ieškovo darbuotojais ir žalą skaičiavo pagal kitus kriterijus, ko pasekoje atsirado galimybė žalos dydį padidinti 3 kartus. Teismo nuomone, šios aplinkybės liudija atsakovo konstitucinių teisių pažeidimą ir negali būti toleruojamos. Tokiu būdu, nustatytų aplinkybių pagrindu, teismas sprendė, kad ieškovas Elektros energijos tiekimo ir vartojimo taisyklių 67.4 p. nustatytų sąlygų buvimo nagrinėjamuoju atveju neįrodė, todėl neturėjo jokio teisinio pagrindo žalą skaičiuoti už tris metus.

7Apeliaciniu skundu ieškovas prašo Marijampolės rajono apylinkės teismo 2010 m. spalio 10 d. sprendimą pakeisti ir ieškinį patenkinti – priteisti iš atsakovo G. K. 38272,80 Lt žalą ir ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad skundžiamas sprendimas keistinas dėl šių motyvų:

81. Ieškovas nesutinka su pirmosios instancijos teismo pozicija, jog atsakovas negali būti atsakingas už ieškovui padarytą žalą. Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, turėjo nurodyti pagal kokius kriterijus turėjo būti paskaičiuota žala. Remiantis CK 6.251 straipsniu teismas gali sumažinti žalą. Pagal Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisykles asmuo atsako už elektros apskaitos prietaisų, elektros apskaitos schemos elementų gadinimą, falsifikavimą, plombų pažeidimą ar be operatoriaus sutikimo išardymą, savavališką elektros apskaitos schemos keitimą, siekiant sumažinti apskaitomos elektros energijos kiekį arba elektros skaitiklio rodmenis, kitokį elektros apskaitos prietaisų ar elektros apskaitos schemos elementų paveikimą arba savavališką elektros įrenginių prijungimą prie operatoriaus tinklo. T.y., taisyklių pažeidimu, užtraukiančiu atsakomybę ir įpareigojančiu atlyginti padarytą žalą, laikomas skaitiklio plombų pažeidimas ir skaitiklio rodmenų keitimas, kuris šioje byloje buvo neginčijamai įrodytas. Teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, ne tik neatsižvelgė į Lietuvos teismo ekspertizės centro išvadą, bet ir nepasisakė apie ją sprendime. Eksperto išvada turi būti vertinama pagal CPK 185, 218 straipsnių reikalavimus. Teismo nesutikimas su eksperto išvada turi būti motyvuojamas bylos sprendime, o jos neaiškumas ar neišsamumas turi būti pašalinti teisminio nagrinėjimo metu. Atsižvelgiant į tai, ieškovo nuomone, konstatavimas skaitiklio plombų ir skaičiavimo mechanizmo pažeidimas yra pakankamas pagrindas pripažinti atsakovą atsakingu už neteisėtą elektros energijos vartojimą.

92. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 52.4 punktas nustato, kad už elektros apskaitos prietaisų, elektros apskaitos schemose naudojamos įrangos ir įtaisų bei visų plombų apsaugą atsako objekto ir (ar) įrenginių, kuriuose jie įrengti, savininkai ar nuomininkai. Bylos nagrinėjimo metu buvo nustatyta, jog elektros skaitiklis buvo įrengtas G. K. priklausančiame ūkiniame pastate, rakinamoje patalpoje. Taigi, nustačius, kad falsifikuotos elektros skaitiklio plombos, šios nuostatos preziumuoja vartotojo kaltę ir toks pažeidimas laikomas neteisėtu elektros energijos vartojimu, todėl įrodinėjimo pareiga dėl šios kaltės paneigimo tenka atsakovui. Skolininko prezumpcija gali būti nuginčyta, tačiau atsakovas, kuriam tokioje situacijoje ir tenka įrodinėjimo pareiga (CPK 12 str., 178 str.), jos jokiais įrodymai nenuginčijo ir nepaneigė. Be to, elektros skaitiklio ir jo gaubtų plombų ekspertizė patvirtino nepaskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akte išdėstytas aplinkybes, tai yra, kad elektros skaitiklio gaubto plombos buvo falsifikuotos, o elektros skaitiklio skaičiavimo mechanizmo skaičių būgnai buvo pašaliniu įrankiu jėga priverstinai persukami. Atsakovas įsipareigojo ne tik pats negadinti ir saugoti prietaisus bei uždėtas plombas; bet kartu ir stebėti apskaitos prietaisų būklę bei plombas, apie trūkumus, pažeidimus nedelsiant pranešti tiekėjui (Sutarties 1 p.). Tačiau šios savo pareigos atsakovas nevykdė (neteisėtas neveikimas). Nežinodamas apie elektros energijos vartojimą skaičiuojančio prietaiso sugadinimą, ieškovas toliau tiekė elektros energiją atsakovams, už kurią jie iš dalies neatsiskaitė (priežastinis ryšys) ir taip prarado dalį pajamų (žala). Išvardintų aplinkybių visumos užtenka tam, jog atsakovui būtų pritaikyta netiesioginė civilinė atsakomybė (CK 6.246 str. 2 d.), ko nepadarė pirmos instancijos teismas.

10Praleidus įstatymo nustatytą terminą, atsakovo atsiliepimas į apeliacinį skundą teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 9 d. nutartimi atsisakytas priimti ir grąžintas jį padavusiam asmeniui.

11Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

12Kaip žinoma CPK 263 straipsnis reikalauja, kad teismo sprendimas būtų teisėtas ir pagrįstas, tai yra priimtas tiksliai nustačius faktines bylos aplinkybes ir atitinkamų materialiosios bei procesinės teisės normų reikalavimus. Apeliacinės instancijos teismas, tikrindamas pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, tačiau visais atvejais patikrina, ar nėra CPK 326 straipsnio 2 dalyje nustatytų absoliučių negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnis).

13Teisėjų kolegija, remdamasi byloje nustatytomis aplinkybėmis ir surinktais įrodymais, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino surinktus įrodymus, todėl neteisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, o taip pat suklydo aiškindamas bei taikydamas materialiosios, proceso teisės normas, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos praktikos teisės taikymo bei aiškinimo klausimais, ir atmesdamas ieškovo ieškinį, priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą (CPK 263straipsnio 1 dalis, 329 straipsnio 1 dalis, 330 straipsnis).

14Bylos medžiaga nustatyta, jog elektros energijos tiekėjas AB „ Rytų skirstomieji tinklai“ (dabartinis ieškovas AB LESTO) 2005-02-24 atliko planinį elektros prietaisų bei sunaudojamos elektros energijos apskaitos patikrinimą atsakovui G. K. priklausančioje namų valdoje, esančioje ( - ). Būtent šio patikrinimo metu pas atsakovą G. K. buvo nustatytas elektros energijos naudojimo pažeidimas, numatytas „Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių“ 67.4 punkte. Pažymėtina, jog betarpiškai įvykio vietoje, fiksuojant pažeidimą, elektros tinklų pareigūnus 2005-02-24 įleido tretysis asmuo R. J., veikdamas kaip atsakovo patikėtinis. Elektros tinklų pareigūnams užfiksavus elektros apskaitos įrangos pažeidimus, vadovaujantis „ Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių“ 77 punktu buvo surašytas Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas Nr. 003698, kurio pagrindu ir buvo apskaičiuota elektros energijos teikėjui padaryta 12868,80 Lt dydžio žala.

15Nesutikdamas su jam surašytų aktų pagrindu paskaičiuotos žalos dydžiu, atsakovas G. K. kreipėsi Alytaus regiono apeliacinę komisiją, kuri išnagrinėjusi G. K. skundą 2005-03-02 svarstymo metu įpareigojo Marijampolės skyrių perskaičiuoti iš atsakovo išieškotinos žalos dydį už savavališkai suvartotos elektros energijos kiekį už trijų metų laikotarpį, t. y. – 38272,80 Lt žalos atlyginimo bei 1148,18 Lt teismo išlaidų atlyginimo.

16Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas be pagrindo laikė AB „Rytų skirstomieji tinklai“, kurio teisų perėmėja AB LESTO, ieškinį nepagrįstu, nes tiek 2005-02-24 Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas (b. l. 2), tiek šio akto surašymo metu paėmimo protokolu patikrinimą atlikę pareigūnai veikė pagal instrukcijas ir užfiksavo elektros apskaitos prievolių netinkamą naudojimą, dėl ko ir buvo sudarytos prielaidos vartoti elektros energiją klastojant jos apskaitą.

17Atsižvelgtina į tai, jog ginčo atveju pirmosios instancijos teismas ne tik, kad netyrė pažeidimo padarymo metu išimtų elektros energijos apskaitos prietaisų apžiūros medžiagoje esančių protokolų bei aktų įrašų (t. b. l. 68, 69-71,72-75), bet ir nevertino jų atitikimo 2006-07-12 Lietuvos Teismo ekspertizės centro išvadoms (t.1 b, l, 106-114), todėl skundžiamas sprendimas negali būti pripažinta teisėtu ir pagrįstu.

18Kaip matyti iš byloje esančio medžiagos, šalys neginčija, jog jas siejo sutartiniai santykiai nuo to momento, kuomet1989-06-05 atsakovas savo pareiškimu įsipareigojo reguliariai mokėti ieškovui už jo namų valdai tiekiamą elektros energiją pagal elektros skaitiklio Nr. 774473 parodymus, nepažeidžiant šio apskaitos prietaiso plombų (b. l. 7). Teismas, nustatęs atsakovo padarytą pažeidimą, sutinkamai su CK 6.270 straipsnio nuostatomis, privalėjo konstatuoti, kad ieškovas įgijo teisę į neteisėtais atsakovo veiksmais jam padarytos žalos atlyginimą.

19Atsakovui nepateikus jokių įrodymų, kad ieškovui žala padaryta ne jo veiksmais ir ne dėl jo aplaidžios elektros energijos apskaitos prietaisų priežiūros, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai išaiškino ir pritaikė CK 683straipsnio 1 ir 3 dalių bei 6.388 straipsnio nuostatas, todėl skundžiamas pirmosios instancijos teismo spendimas naikintinas.

20Vienok, teisėjų kolegija sprendžia, jog pareikštas ieškinys tenkintinas ne pilna apimtini, o tik iš dalies, nes ginčo situacijoje elektros tinklų darbuotojai surašę Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą Nr. 00369, patys pabrėžė, jog nevisi įrenginiai „buvo apžiūrėti“. Esant aukščiau nurodytoms priežastims ir atsižvelgiant į atsakovo namų ūkio patirtus suvaržymus bei tęstinį ginčo tarp šalių pobūdį, teisėjų kolegija sprendžia, jog atsakovas privalo atlyginti ieškovui pirminę paskaičiuotą 12868,80 Lt dydžio žalą, kuri ginčo atveju atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo pricipus (CK 1.5 straipsnis).

21Apeliacinį skundą patenkinus iš dalies, iš atsakovo ieškovui priteistinos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos (2296,18 Lt žyminis mokestis, sumokėtas už ieškinio pareiškimą ir apeliacinį skundą (t. 1, b. l. 9, t. 2, b. l. 36)), proporcingai patenkintų (34 proc.) ieškinio reikalavimų daliai. Be to, pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose patirta iš viso 104,10 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu (t. 2, b. l. 26, 43). Ieškinį patenkinus iš dalies, šios išlaidos valstybei priteistinos iš ieškovo proporcingai atmestai ieškinio reikalavimų daliai (66 proc.) ir iš atsakovo proporcingai teismo patenkintų (34 proc.) ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2, 4 dalys).

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

23Marijampolės rajono apylinkės teismo 2010 m. spalio 5 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovo AB Rytų skirstomieji tinklai teisių perėmėjos AB LESTO ieškinį tenkinti iš dalies.

24Priteisti iš atsakovo G. K. (a. k. ( - ) ieškovui AB LESTO (įmonės kodas 302577612) 12868,80 Lt (dvylika tūkstančių aštuonis šimtus šešiasdešimt aštuonis litus, 80 ct) žalos atlyginimo.

25Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

26Priteisti iš atsakovo G. K. (a. k. ( - ) ieškovui AB LESTO (įmonės kodas 302577612) 780,70 Lt (septynis šimtus aštuoniasdešimt litų, 70 ct) bylinėjimosi išlaidų.

27Priteisti iš atsakovo G. K. (a. k. ( - ) 35,39 Lt (trisdešimt penkis litus, 39 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (šias išlaidas sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, Swedbank, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

28Priteisti iš ieškovo AB LESTO (įmonės kodas 302577612) 68,71 Lt (šešiasdešimt aštuonis litus, 71 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (šias išlaidas sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, Swedbank, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija,... 3. ... 4. ... 5. Ieškovas AB Rytų skirstomieji tinklai (procesinių teisių perėmėja AB... 6. Marijampolės... 7. Apeliaciniu skundu ieškovas prašo Marijampolės rajono apylinkės teismo 2010... 8. 1. Ieškovas nesutinka su pirmosios instancijos teismo pozicija, jog atsakovas... 9. 2. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 52.4 punktas nustato, kad... 10. Praleidus įstatymo nustatytą terminą, atsakovo atsiliepimas į apeliacinį... 11. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 12. Kaip žinoma CPK 263 straipsnis reikalauja, kad teismo sprendimas būtų... 13. Teisėjų kolegija, remdamasi byloje nustatytomis aplinkybėmis ir surinktais... 14. Bylos medžiaga nustatyta, jog elektros energijos tiekėjas AB „ Rytų... 15. Nesutikdamas su jam surašytų aktų pagrindu paskaičiuotos žalos dydžiu,... 16. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, sprendžia, kad pirmosios... 17. Atsižvelgtina į tai, jog ginčo atveju pirmosios instancijos teismas ne tik,... 18. Kaip matyti iš byloje esančio medžiagos, šalys neginčija, jog jas siejo... 19. Atsakovui nepateikus jokių įrodymų, kad ieškovui žala padaryta ne jo... 20. Vienok, teisėjų kolegija sprendžia, jog pareikštas ieškinys tenkintinas ne... 21. Apeliacinį skundą patenkinus iš dalies, iš atsakovo ieškovui priteistinos... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 23. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2010 m. spalio 5 d. sprendimą... 24. Priteisti iš atsakovo G. K. (a. k. ( - ) ieškovui AB LESTO (įmonės kodas... 25. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 26. Priteisti iš atsakovo G. K. (a. k. ( - ) ieškovui AB LESTO (įmonės kodas... 27. Priteisti iš atsakovo G. K. (a. k. ( - ) 35,39 Lt (trisdešimt penkis litus,... 28. Priteisti iš ieškovo AB LESTO (įmonės kodas 302577612) 68,71 Lt...