Byla 2-730/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Marytės Mitkuvienės ir Vinco Versecko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Relinė apsauga“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. rugsėjo 14 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal akcinės bendrovės „Relinė apsauga“ ieškinį akcinei bendrovei „Rytų skirstomieji tinklai“ dėl viešųjų pirkimų sąlygų pripažinimo negaliojančiomis ir viešojo pirkimo nutraukimo, kuria atmestas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4Ieškovas UAB „Relinė apsauga“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui AB Rytų skirstomieji tinklai prašydamas pripažinti negaliojančiu AB Rytų skirstomieji tinklai 110/10 kV Verkių TP, esančios Popieriaus g. 30, Vilniuje, rekonstravimo darbų pirkimo skelbiamų supaprastintų derybų būdu sąlygų 6.2.12 punkto reikalavimą rangovo personalo specialistams turėti įrangos gamintojų pravestų mokymo kursų (MicroSCADA v.8.4.5 ir MicroSCADA v.8.4.4) sertifikatus ir įpareigoti atsakovą nutraukti šį pirkimą. Taip pat ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir iki galutinio teismo sprendimo įsiteisėjimo uždrausti AB Rytų skirstomieji tinklai vykdyti 110/10 kV Verkių TP, esančios Popieriaus g. 30, Vilniuje, rekonstravimo darbų pirkimo skelbiamų supaprastintų derybų būdu procedūras, uždrausti AB Rytų skirstomieji tinklai sudaryti pirkimo sutartį, tuo atveju, jeigu pirkimo sutartis jau sudaryta – uždrausti AB Rytų skirstomieji tinklai ir kitai sutarties šaliai vykdyti sudarytą sutartį. Ieškovas nurodo, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovas gali vykdyti pirkimo procedūras, o tai gali pasunkinti ar padaryti negalimu įvykdyti teismo sprendimą šioje byloje bei tuo, kad prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės atitinka ekonomiškumo principą.

5Vilniaus apygardos teismas 2007 m. rugsėjo 14 d. nutartimi atmetė ieškovo UAB “Relinė apsauga” prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir nurodė, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos vadovaujantis ekonomiškumo principu, kuris reiškia, kad turi būti taikomos tokios ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek būtina ir pakanka būsimo teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimui. Teismas priėjo prie išvados, kad sprendimo vykdymas nėra susijęs su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu, kadangi ieškovas nereiškia reikalavimo, susijusio su viešojo pirkimo-pardavimo sutartimi. Tuo atveju, jeigu vykdant viešųjų pirkimų procedūras būtų pažeistos Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos, nukentėjusioji šalis galės kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo. Tai, kad ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, savaime nereiškia, kad turi būti taikomos laikinosios apsaugos priemonės. Tokiu būdu būtų pažeistas šalių interesų pusiausvyros principas. Rekonstravimo darbai turi būti atliekami ypatingos paskirties objektuose – transformatorinės pastotėse ir skirstomuosiuose punktuose, kurių tinkamas veikimas užtikrina saugų ir patikimą elektros energijos tiekimą vartotojams ir tai yra susiję su viešuoju interesu.

6Ieškovas UAB „Relinė apsauga“ su teismo priimta nutartimi nesutinka, prašo ją panaikinti ir priimti naują sprendimą – uždrausti AB „Rytų skirstomieji tinklai“ vykdyti 110/10 kV Verkių TP, esančios Popieriaus g. 30, Vilniuje, rekonstravimo darbų pirkimo skelbiamų supaprastintų derybų būdu procedūras, uždrausti AB „Rytų skirstomieji tinklai“ sudaryti pirkimo sutartį, tuo atveju, jeigu pirkimo sutartis sudaryta, uždrausti atsakovui ir kitai šaliai vykdyti sudarytą sutartį. Nurodė, kad:

71. Pirmosios instancijos teismas neteisingai nurodė, kad ieškovas nereiškia reikalavimo, susijusio su viešojo pirkimo-pardavimo sutartimi, nes jis prašo pripažinti negaliojančiu konkurso sąlygų punktą ir įpareigoti nutraukti pirkimą. Teismui nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būtų sudaryta sutartis ir atlikti darbai, todėl nebūtų galimybės nutraukti viešąjį pirkimą. Teismo nurodyta ieškovo teisių gynimo priemonė – kreipimasis į teismą dėl žalo atlyginimo – yra kraštutinė ir gali būti taikoma tik tuo atveju, kai rangos sutartis yra pasirašyta ir jau yra atlikti darbai. Kol sutartis nėra sudaryta ir darbai nėra atlikti, ieškovas savo teises gali ginti ginčydamas procedūras ir prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Viešųjų pirkimų įstatymo principinių nuostatų pažeidimas reiškia imperatyvių įstatymo normų pažeidimą.

82. Teismas nepagristai nustatė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeistų šalių interesų pusiausvyrą. Priešingai, teismui atsisakius taikyti minėtas priemones, reali ieškovo teisių gynyba yra neįmanoma, nes iš jo yra atimama galimybė atlikti konkurso sąlygose numatytus darbus.

93. Teismas nepagrįstai susiejo laikinųjų apsaugos priemonių taikymą su viešuoju interesu užtikrinti saugų ir patikimą elektros energijos tiekimą vartotojams. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nepaveiktų miesto gyventojų dalies aprūpinimo elektros energija.

104. Spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas, teismas turėjo ne abstrakčiai vertinti ir ginti AB Rytų skirstomųjų tinklų modernizacijos būtinybę, o vertinti konkretų jų taikymo atvejį. Be to, didesni modernizavimo darbų kaštai yra tiesiogiai susiję su elektros energijos kainų padidėjimu.

11Atsiliepimu į atskirąjį skundą AB Rytų skirstomieji tinklai prašė Vilniaus apygardos teismo 2007 m. rugsėjo 14 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodė, kad ieškovas nepagrindė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo, nereiškė reikalavimų, susijusių su pirkimo–pardavimo sutartimi. Ieškovo ginčijamos sąlygos nepažeidžia jo teisių, kadangi jis pateikė būtinus, sąlygas atitinkančius dokumentus ir jam nėra jokių kliūčių dalyvauti pirkime. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė, kad vien ieškinio padavimas teisme nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Rekonstrukcijos darbai turi būti atliekami ypatingos svarbos objekte, atsakovas, kaip skirstomųjų tinklų operatorius, turi užtikrinti tinklų saugumą, patikimumą, eksploatavimą, priežiūrą, valdymą ir plėtojimą. Skirstomųjų tinklų statybos ir rekonstrukcija vykdomi pagal planus, 2007-2008 metams yra numatytas 110/10kV Verkių TP rekonstravimas. Ieškovo ginčijamose sąlygose numatyti darbai turi būti užbaigti iki žiemos sezono, nes išaugus elektros energijos poreikiui, vieno transformatoriaus galios nepakaks vartotojų poreikiams tenkinti. Nepagrįstas ieškovo argumentas, kad tinklų modernizavimo kaštai yra įskaičiuojami į elektros energijos kainą.

12Atskirasis skundas netenkintinas.

13Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. CPK 144 straipsnio normos pagrindu pirmosios instancijos teismas, nenagrinėdamas ir nespręsdamas ieškinio pagrįstumo, atsižvelgdamas į teismo sprendimo vykdymo ypatumus, taip pat abiejų bylos šalių interesus bei jų pusiausvyrą, sprendžia, ar yra poreikis užtikrinti ieškinį, tai yra, ar ieškinio tenkinimo atveju teismo sprendimo įvykdymas galės būti realiai įvykdytas, ar jo įvykdymo užtikrinimui būtina imtis proceso normų numatytų priemonių.

14Ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti AB Rytų skirstomieji tinklai vykdyti 110/10 kV Verkių TP, esančios Popieriaus g. 30, Vilniuje, rekonstravimo darbų pirkimo skelbiamų supaprastintų derybų būdu procedūras, uždrausti AB Rytų skirstomieji tinklai sudaryti pirkimo sutartį, tuo atveju, jeigu pirkimo sutartis jau sudaryta – uždrausti AB Rytų skirstomieji tinklai ir kitai sutarties šaliai vykdyti sudarytą sutartį.

15Laikinosios apsaugos priemonės visuomet yra susijusios su tam tikrų apribojimų atsakovui arba kitiems asmenims taikymu. CPK 145 straipsnio 2 dalyje yra nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Tokį reikalavimą nustato ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, kurio 122 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad teismas taiko laikinąją apsaugos priemonę – pirkimo procedūrų sustabdymą, vadovaudamasis ekonomiškumo principu. Taikant laikinąsias apsaugos priemones, būtina atsižvelgti į tai, ar jų taikymas negali būti susijęs su kitų asmenų teisių bei teisėtų interesų pažeidimu, ar neprieštaraus viešajam interesui. Jeigu laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeistų arba pažeidžia viešąjį interesą, teismas gali atsisakyti jas taikyti. Viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas. Viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes.

16Valstybė privalo atstovauti ir ginti viešą interesą. Bet kurio asmens turtinių interesų gynimo priemonės negali pažeisti visuomenės teisių į saugias gyvenimo sąlygas. Teismo pareiga yra užtikrinti viešo intereso apsaugą ir šalinti bet kokias kliūtis pažeidžiančias ar galinčias pažeisti viešą interesą. Todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas visų pirma turi užtikrinti viešo intereso apsaugą ir tik po to siekiama ieškovo ir atsakovo tarpusavio interesų pusiausvyros išlaikymo. Tuo atveju jeigu teismas nustato, kad laikinosios apsaugos priemonės gali pažeisti viešuosius interesus ir/arba sutrukdyti valstybei vykdyti visuomenės apsaugos funkcijas, teismas turi atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

17Visuomenės saugių gyvenimo sąlygų užtikrinimas yra viešasis interesas. Iš bylos duomenų matyti, kad AB Rytų skirstomieji tinklai paskelbė 110/10kV Verkių TP, esančios Popieriaus g. 30, Vilniuje, rekonstravimo darbų pirkimo skelbiamų supaprastintų derybų būdu sąlygas. Numatomų atlikti darbų tikslas yra susijęs su viešuoju interesu, nes nurodyta paslauga yra susijusi su vartotojų interesų apsauga. Rekonstravus transformatorinės pastotę būtų labiau užtikrintas saugus elektros energijos tiekimas vartotojams, sumažėtų galimų avarijų galimybė, padidėtų teikiamų paslaugų kokybė ir būtų užtikrinti visų šio rajono vartotojų elektros energijos poreikiai.

18Dėl to pirmosios instancijos teismas greta kitų aplinkybių turėjo pagrindo pripažinti, kad paskelbtas konkursas susijęs su viešu interesu. Be to, iš atsakovo AB Rytų skirstomųjų tinklų atsiliepimo į atskirąjį skundą matyti, kad ieškovas dalyvauja viešajame konkurse, kurio sąlygas ginčija, ir jo pasiūlymas atitinka ginčijamo sąlygų 6.2.12 punkto reikalavimus, todėl nepriklausomai nuo nagrinėjamo ginčo išsprendimo, tai yra nepriklausomai nuo konkurso sąlygų 6.2.12 p. reikalavimų teisėtumo (neteisėtumo), ieškovo interesai nenukenčia ir nenukentės, kadangi ši sąlyga neužkirto kelio ieškovui dalyvauti konkurse. Esant tokioms aplinkybėms dėl pareikšto ieškinio reikalavimo stabdyti paskelbto konkurso procedūras nėra pagrindo (CPK 144 str. 1 d.).

19Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, atmesdamas ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, todėl ją naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo.

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

21Vilniaus apygardos teismo 2007 m. rugsėjo 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. Ieškovas UAB „Relinė apsauga“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui... 5. Vilniaus apygardos teismas 2007 m. rugsėjo 14 d. nutartimi atmetė ieškovo... 6. Ieškovas UAB „Relinė apsauga“ su teismo priimta nutartimi nesutinka,... 7. 1. Pirmosios instancijos teismas neteisingai nurodė, kad ieškovas nereiškia... 8. 2. Teismas nepagristai nustatė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas... 9. 3. Teismas nepagrįstai susiejo laikinųjų apsaugos priemonių taikymą su... 10. 4. Spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas, teismas... 11. Atsiliepimu į atskirąjį skundą AB Rytų skirstomieji tinklai prašė... 12. Atskirasis skundas netenkintinas.... 13. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 14. Ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti AB... 15. Laikinosios apsaugos priemonės visuomet yra susijusios su tam tikrų... 16. Valstybė privalo atstovauti ir ginti viešą interesą. Bet kurio asmens... 17. Visuomenės saugių gyvenimo sąlygų užtikrinimas yra viešasis interesas.... 18. Dėl to pirmosios instancijos teismas greta kitų aplinkybių turėjo pagrindo... 19. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, sprendžia, kad... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 21. Vilniaus apygardos teismo 2007 m. rugsėjo 14 d. nutartį palikti nepakeistą....