Byla 2-788-335/2014
Dėl skolos priteisimo

1Molėtų rajono apylinkės teismo teisėja Roma Rimkienė, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Orfis“ ieškinį atsakovui UAB „Vesera“ dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas UAB „Orfis“ kreipėsi į teismą, prašydamas iš atsakovo UAB „Vesera“ priteisti 10735,05 Lt skolos, 179,07 Lt sutartinių delspinigių, 8,75 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 164 Lt žyminio mokesčio. Nurodė, kad 2012-12-21 su atsakovu sudarė sutartį, pagal kurią ieškovas įsipareigojo atsakovui parduoti prekes iš esamo asortimento už kainas, nurodytas kainininke arba pagal atskirai suderintas, o atsakovas įsipareigojo prekes priimti ir už jas sumokėti ne vėliau kaip per 45 dienas nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos. Pagal sutarties 1.2 p. išrašyta ir pirkėjui pateikta PVM sąskaita faktūra atlieka priėmimo-perdavimo akto funkciją, t.y. pasirašydamas PVM sąskaitą faktūrą atsakovas patvirtina, kad priimtas prekių kiekis, dydis, svoris, asortimentas ir kaina atitinka reikalavimus ir jos jam yra perduotos. Vykdant sutartį atsakovui parduota prekių už 10735,05 Lt, tačiau jis šios sumos ieškovui nesumokėjo. Remiantis sutarties 5.1 ir 4.2 p. atsakovui priskaičiuota 179,07 Lt delspinigių. Dėl nurodytų sumų priteisimo ieškovas ir kreipėsi į teismą. Prašė bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

3Ieškinys tenkintinas.

4Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str. 1 d., LR CK 6.200 str. 1 d.). Įstatymas draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę (LR CK 6.59 str.). Šaliai neįvykdžius savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti ją įvykdyti.

5Sutartimi Nr. 12-830 KL šalys susitarė, kad ieškovas įsipareigoja parduoti prekes iš ieškovo prekių asortimento pagal kainininke nurodytas ar atskirai suderintas kainas, o atsakovas įsipareigoja prekes priimti ir už jas atsiskaityti. 2014-01-30 – 2014-07-25 laikotarpiu ieškovas atsakovui išrašė PVM sąskaitas faktūras ORF-KL Nr. 0003514, Nr. 0003930, Nr. 0004054 18463,79 Lt sumai (b. l. 9-11). Skolų suderinimo akte nurodyta, kad galutinis atsakovo skolos likutis 2014-09-30 sudarė 10735,05 Lt (b. l. 12). Kadangi atsakovas pretenzijų dėl prekių kokybės ar sąskaitų sumos nepareiškė, skola iš jo priteistina. Be to, asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartines prievoles, privalo atlyginti kitai šaliai šios patirtus nuostolius bei sumokėti netesybas (LR CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Tarp šalių sudarytos sutarties 5.1. p. numatyta, kad uždelsus atsiskaityti, pirkėjas moka pardavėjui 0,04 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną dieną, o jei mokėjimo vėlavimas nors pagal vieną PVM sąskaitą faktūrą viršija 45 kalendorines dienas, skaičiuojami 0,1 proc. dydžio delspinigiai. Viso už pavėluotą atsiskaityti laikotarpį ieškovas priskaičiavo 179,07 Lt delspinigių.

6Kadangi atsakovas laiku ir tinkamai neįvykdė piniginės prievolės, privalo mokėti ieškovui 8,75 procento dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., LR Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo pakeitimo įstatymo 2 str. 5 d., 3 str.). Byla Molėtų rajono apylinkės teisme buvo iškelta 2014-10-09 (b. l. 2), todėl palūkanos skaičiuotinos nuo minėtos dienos.

7Pagal LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 p., 93 str. 1 d. iš atsakovo ieškovui priteisiamos bylinėjimosi išlaidos – 164 Lt žyminio mokesčio (b. l. 5).

8Vadovaudamasis LR CPK 185 str., 262 str. 1 d., 428 str., teismas

Nutarė

9UAB „Orfis“, į.k. 167508747, buveinės adresas Melioratorių g. 2, Molėtai, ieškinį tenkinti ir priteisti iš atsakovo UAB „Vesera“, į.k. 163338767, buveinės adresas Pušų g. 21-2, Gargždai, 10735,05 Lt (dešimt tūkstančių septynis šimtus trisdešimt penkis litus 05 ct) skolos, kas atitinka 3109 Eur ir 09 euro ct, 179,07 Lt (vieną šimtą septyniasdešimt devynis litus 07 ct) delspinigių, kas atitinka 51 Eur ir 86 euro ct, 8,75 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2014-10-09 – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 164 Lt (vieną šimtą šešiasdešimt keturis litus) žyminio mokesčio, kas atitinka 47 Eur ir 50 euro ct.

10Atsakovas UAB „Vesera“ per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo jam įteikimo dienos privalo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam Molėtų rajono apylinkės teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

11Jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo dienos prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

12Preliminarus sprendimas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai