Byla e2-706-793/2018
Dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Kortas“ ir pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Kongera“ priešieškinį ieškovei bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Kepit Invest“ dėl skolos priteisimo ir nuostolių atlyginimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Petras Mineikis, sekretoriaujant Agnei Baranauskaitei, dalyvaujant ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Kepit Invest” atstovui bankroto administratoriui Kęstučiui Kvietkauskui, atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Kongera“ atstovui Linui Mažoniui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Kepit Invest“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kongera“ dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Kortas“ ir pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Kongera“ priešieškinį ieškovei bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Kepit Invest“ dėl skolos priteisimo ir nuostolių atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės 2 218,54 Eur skolos, 5 017,72 Eur nuostolių atlyginimo, 373,43 Eur delspinigių, 8 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2016 m. lapkričio 25 d. tarp šalių sudaryta Statybos rangos sutartis Nr. KEP-T00011 (toliau – Sutartis), pagal kurios nuostatas ieškovė yra subrangovas, įsipareigojantis iš savo medžiagos, savo priemonėmis, savo rizika ir atsakomybe atlikti pastato pusrūsio, 1 aukšto, 2 aukšto bei 3 aukšto ardymo ir mūro darbus pagal rangovo pateiktą užduotį, susijusią su patalpų, esančių Valstybinės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinės Dieveniškių užkardos pastato, ( - ), ardymo ir mūro darbus, o atsakovė yra rangovas, kuris įsipareigoja Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka atliktus darbus priimti ir už juos sumokėti Sutartyje numatytą kainą. 2017 m. sausio 26 d. šalys pasirašė Priedą prie 2016 m. lapkričio 25 d. Statybos darbų rangos sutarties Nr. KEP-T00011 „Dėl darbų termino pratęsimo ir neatsiejamų darbų papildymo Nr. 001” ir Priedą prie 2016 m. lapkričio 25 d. Statybos darbų rangos sutarties Nr. KEP-T00011 „Dėl sutarties pratęsimo Nr. 002”. 2017 m. vasario 22 d. tarp ieškovės ir atsakovės sudaryta Subrangos sutartis Nr. KON/S00029/2017, pagal kurią ieškovė įsipareigojo iš savo medžiagos, savo priemonėmis, savo rizika ir atsakomybe atlikti laiptinių „L-1“, „L-2“, „L-3“, „L-4“ ir lifto šachtos remonto darbus pagal atsakovės pateiktą užduotį. Ieškovė savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė ir atliko dalį statybos rangos darbų pagal 2016 m. lapkričio 25 d. Statybos rangos sutartį Nr. KEP-T00011, pateikė atsakovei atliktų darbų aktus už faktiškai atliktus darbus, tačiau atsakovė savo įsipareigojimų nevykdė ir už atliktus darbus nesumokėjo 2 218,54 Eur. BUAB „Kepit Invest“ teigimu, dėl atsakovės vėlavimo atsiskaityti už ieškovės atliekamus darbus ieškovė patyrė nuostolius, kuriuos sudaro 2 876,80 Eur darbuotojams mokėtas darbo užmokestis prastovų metu, 896,99 Eur darbuotojų darbo užmokestis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai ir 1 243,93 Eur žala pagal 2017 m. gegužės 9 d. PVM sąskaitą faktūrą KEPI Nr. 125. Sutarties 6.1 punkte įtvirtinta, jog rangovas uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus ir suteiktas paslaugas sutartyje numatytais terminais, subrangovui moka 0,2 % dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos, bet ne daugiau kaip 5 procentus nuo statybos darbų kainos. Atsižvelgiant į tai, prašo priteisti iš atsakovės 373,43 Eur delspinigių. Atsakovei netinkamai vykdant Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, 2017 m. kovo 31 d. pranešimu dėl statybos darbų sutarčių nutraukimo BUAB „Kepit Invest“ informavo atsakovę, kad nuo 2017 m. balandžio 3 d. nutraukia Sutartį (1 t., e. b. l. 14-26).

5Pažymėtina, jog pateiktu ieškiniu ieškovė prašė priteisti iš atsakovės 5 017,72 Eur nuostolių atlyginimo, kurį sudaro 2 876,80 Eur darbuotojams mokėtas darbo užmokestis prastovų metu, 896,99 Eur darbuotojų darbo užmokestis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai ir 1 243,93 Eur žala pagal 2017 m. gegužės 9 d. PVM sąskaitą faktūrą KEPI Nr. 125. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas patikslino ieškinio reikalavimą, prašydamas iš UAB „Kongera“ priteisti 1 243,93 Eur nuostolių atlyginimo, t. y. BUAB „Kepit Invest“ atsisakė nuo 3 773,79 Eur reikalavimo dalies 2 876,80 Eur ir 896,99 Eur.

6Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 140 straipsnio 1 dalis nustato, kad bet kurioje proceso stadijoje ieškovas, kreipęsis į teismą, turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio. Kadangi ieškovės atsisakymas nuo 3 773,79 Eur dalies ieškinio reikalavimo dėl nuostolių atlyginimo neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, todėl jis priimtinas, ir civilinė byla dalyje dėl 3 773,79 Eur nuostolių priteisimo iš atsakovės nutrauktina (CPK 293 str. 1 d. 4 p.). Ieškovei išaiškintina, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo dalyko tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 str. 2 d.).

7Vadovaujantis išdėstytomis aplinkybėmis galutiniu reikalavimu ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 2 218,54 Eur skolos, 1 243,93 Eur nuostolių atlyginimo, 373,43 Eur delspinigių, 8 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

8Atsakovė atsiliepimu į ieškinį su juo nesutiko ir prašė atmesti. Nurodė, kad būtent ieškovė nuolat vėlavo atlikti darbus, kas atsakovei sudarė sąlygas abejonėms, ar BUAB „Kepit Invest“ yra pajėgi kokybiškai ir savalaikiai vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus. Atsakovė matydama, jog ieškovė nevykdo savo įsipareigojimų pasamdė kitus subrangovus, kurie tęsė BUAB „Kepit Invest“ nebaigtus darbus. Pabrėžė, kad ieškovė nepateikė atsakovei išvežtų šiukšlių utilizacijos pažymų, nors už dalį kiekio išvežtų statybinių šiukšlių jau yra atsiskaityta. Be to, iš užsakovo buvo gautas raštas pašalinti objekto defektus ir apie tai BUAB „Kepit Invest“ buvo informuota, tačiau jokios reakcijos iš ieškovės sulaukta nebuvo. Atsižvelgiant į tai, atsakovės siųstuose raštuose ieškovei buvo paminėta, kad nesiėmus veiksmų garantiniu laikotarpiu atsiradusiems defektams pašalinti, atsakovė visus atsiradusius defektus pašalins savo jėgomis ir lėšomis, o visas išlaidas išskaičiuos iš ieškovei mokėtinų sumų. Atsižvelgiant į tai, nesutinka su ieškovės reikalaujama skolos suma ir nuostolių atlyginimu (1 t., e. b. l. 135-138).

9Atsakovė pateikė priešieškinį, kurį vėliau patikslino ir kuriuo prašo pripažinti negaliojančiais ieškovės 2017 m. balandžio 10 d. PVM sąskaitą-faktūrą KEPI Nr. 122 ir ieškovės 2017 m. kovo 20 d. Aktą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę Nr. KEPT-2017/08, 3502,79 Eur sumai, 2017 m. kovo 20 d. Aktą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę Nr. KEPT-2017/09, 1386,92 Eur sumai, 2017 m. kovo 20 d. Aktą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę Nr. KEPT-2017/09-01, 543,43 Eur sumai, 2017 m. kovo 20 d. Aktą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę Nr. KEPT-2017/10, 505,82 Eur sumai, 2017 m. kovo 20 d. Aktą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę Nr. KEPT-2017/11, 3360,02 Eur sumai, 2017 m. kovo 20 d. Aktą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę Nr. KEPT-2017/12, 524,33 Eur, bendrai 9823,31 Eur su PVM sumai bei priteisti iš ieškovės 8 996,66 Eur nuostolių atlyginimo bei bylinėjimosi išlaidas. Teigia, kad atsakovė nepriėmė iš ieškovės darbų pagal priešieškiniu ginčijamus aktus, todėl neturi pareigos mokėti už nepriimtus darbus. Pažymi, jog nustatytiems defektams ištaisyti UAB „Kongera“ samdė kitą subrangovą, savo jėgomis gabeno šiukšles iš objekto, todėl neturi pareigos už tinkamai neatlikus darbus mokėti ieškovei (3 t., e. b. l. 8-11).

10Ieškovė pateikė atsiliepimą į patikslintą priešieškinį, kuriame nurodė, kad su juo nesutinka ir prašo atmesti. Teigia, kad atliktus darbų aktus ir 2017 m. balandžio 10 d. PVM sąskaitą-faktūrą KEPI Nr. 122 BUAB „Kepit Invest“ išrašė faktiškai atlikusi statybos rangos darbus, todėl ginčijamus dokumentus parengti ieškovė turėjo tiek faktinį, tiek teisinį pagrindą. Be to, UAB „Kongera“ net nenurodo, kokiu teisiniu pagrindu prašo pripažinti negaliojančiais atliktų darbų aktus ir PVM sąskaitą-faktūrą. Nesutinka, jog statybos rangos darbai atlikti su defektais, kadangi ieškovė gavusi atsakovės 2017 m. balandžio 4 d. raštą dėl nustatytų defektų ištaisymo, pašalino statybos rangos darbų defektus. Be to, pabrėžė, jog atsakovė net nesikvietė ieškovės atstovų nustatant statybos rangos darbų defektus. Teigia, kad BUAB „Kepit Invest“ negalėdavo laiku atlikti statybos rangos darbų dėl sistemingo UAB „Kongera“ vėlavimo atsiskaityti už ieškovės atliekamus darbus. Nors atsakovė prašo priteisti iš ieškovės nuostolių atlyginimą, tačiau visiškai neįrodinėja civilinės atsakomybės taikymo sąlygų. Atsakovė nepateikė UAB „Kongera“ ir UAB „AG projektas“ darbų priėmimo-perdavimo akto, pagal kurią UAB „AG projektas“ neva šalino ieškovės statybos rangos darbų defektus (3 t., e. b. l. 29-39).

11Ieškovės atstovas bankroto administratorius prašė ieškinį tenkinti, o priešieškinį atmesti. Nurodė, jog atsakovės atsisakymas priimti dalį atliktų darbų aktų yra nepagrįstas, kadangi subrangos sutartyje buvo numatytas penkių dienų terminas per kurį atsakovė privalėjo pranešti ieškovei dėl padarytų defektų. Atsakovė šio termino nesilaikė, todėl jos atsisakymas priimti 2017 m. kovo mėn. atliktų darbų aktus laikytinas nesąžiningu elgesiu, siekiant išvengti atsiskaitymo su ieškove. Nesutinka su atsakovės reikalavimu dėl 3 096,77 Eur priteisimo už defektų šalinimą, kadangi iš balandžio 17 d. tarpusavio atsiskaitymo suderinimo akto matyti, kad 4 000,00 Eur suma įtraukta už 2017 m. kovo mėn. atliktus darbus. Nurodė, jog atsakovė neįrodė savo reikalavimo, kad objekto defektai buvo šalinami kitos įmonės.

12Atsakovės atstovas Linas Mažonis teismo posėdžio metu prašė ieškinį atmesti, o priešieškinį tenkinti. Prašė pripažinti negaliojančiais atliktų darbų aktus bendrai 9 823,31 Eur sumai, kadangi byloje nėra jokių rašytinių įrodymų, kad darbai atlikti tinkamai ir perduoti laikantis sutarties reikalavimų, atliktų darbų kiekio nepatvirtina statybos darbų žurnale padaryti įrašai, todėl už tokius darbus negali būti priteisiamas apmokėjimas. Pažymi, jog prašomi pripažinti negaliojančiais aktai neatitinka statybos rangos sutarties reikalavimų, nėra abiejų šalių pasirašyti. Teigia, jog ginčo tarp šalių dėl to, kad 2017 m. balandžio mėn. darbai nebuvo vykdomi, nėra, todėl 2017 m. balandžio 26 d. ieškovei išmokėtas 5 899,89 Eur avansas turi būti grąžintas atsakovei. Kadangi ieškovė nepašalino padarytų darbų defektų, todėl kita įmonė UAB „AG Projektas“ juos pašalino už 3 096,77 Eur, kurie turi būti priteisti iš ieškovės.

13Trečiojo asmens UAB „Kortas“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio datą, vietą ir laiką pranešta tinkamai.

14Teismas konstatuoja:

15ieškinys tenkintinas, priešieškinis atmestinas.

16Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo iš statybos rangos teisinių santykių dėl atlyginimo ieškovei už atliktus pagal statybos rangos sutartį darbus iki sutarties nutraukimo ir nuostolių dėl statybos rangos darbų defektų šalinimo atlyginimo.

17Bylos duomenimis nustatyta, kad 2016 m. lapkričio 25 d. tarp ieškovės ir atsakovės sudaryta Statybos rangos sutartis Nr. KEP-T00011, pagal kurią BUAB „Kepit Invest“ (subrangovas), įsipareigojo savo medžiagomis, savo priemonėmis, savo rizika ir atsakomybe atlikti pastato pusrūsio, 1 aukšto, 2 aukšto bei 3 aukšto ardymo ir mūro darbus pagal rangovo pateiktą užduotį, susijusią su patalpų, esančių Valstybinės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinės Dieveniškių užkardos pastato, ( - ), ardymo ir mūro darbus, o atsakovė (rangovas) įsipareigojo Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka atliktus darbus priimti ir už juos sumokėti Sutartyje numatytą kainą (1 t., e. b. l. 27-36). 2017 m. sausio 26 d. šalys pasirašė Priedą prie 2016 m. lapkričio 25 d. Statybos darbų rangos sutarties Nr. KEP-T00011 „Dėl darbų termino pratęsimo ir neatsiejamų darbų papildymo Nr. 001” ir Priedą prie 2016 m. lapkričio 25 d. Statybos darbų rangos sutarties Nr. KEP-T00011 „Dėl sutarties pratęsimo Nr. 002” (1 b. l., e. b. l. 126-127, 129-130). 2017 m. vasario 22 d. tarp ieškovės ir atsakovės sudaryta Subrangos sutartis Nr. KON/S00029/2017, pagal kurią ieškovė įsipareigojo iš savo medžiagos, savo priemonėmis, savo rizika ir atsakomybe atlikti laiptinių „L-1“, „L-2“, „L-3“, „L-4“ ir lifto šachtos remonto darbus pagal atsakovės pateiktą užduotį (1 t., e. b. l. 78-85). Ieškovės teigimu, pagal Sutarties 5.7 punktą per penkias dienas po darbų atlikimo akto pateikimo rangovui dienos rangovas turi: priimti darbų atlikimo akte nurodytus darbus pasirašydamas darbų atlikimo aktą (5.7.1 p.); subrangovo pateiktame darbų atlikimo akte (akto projekte) raštu nurodyti atliktų darbų trūkumus ir juos pagrįsti bei nustatyti terminą tiems trūkumams pašalinti (5.7.1 p.). Tuo tarpu atsakovė pateiktus 2017 m. kovo 20 d. Aktą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę Nr. KEPT- 2017/08, 3502,79 Eur sumos, 2017 m. kovo 20 d. Aktą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę Nr. KEPT- 2017/09, 1386,92 Eur sumos, 2017 m. kovo 20 d. Aktą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę Nr. KEPT- 2017/09-01, 543,43 Eur sumos, 2017 m. kovo 20 d. Aktą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę Nr. KEPT-2017/10, 505,82 Eur sumos, 2017 m. kovo 20 d. Aktą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę Nr. KEPT-2017/11, 3360,02 Eur sumos, 2017 m. kovo 20 d. Aktą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę Nr. KEPT-2017/12, 524,33 Eur sumos, ieškovės teigimu, dėl visiškai neaiškių priežasčių atsisakė priimti bei pasirašyti. Pažymėtina tai, kad ieškovė ieškinyje vis tik nurodė, kad ieškovei pranešus atsakovei apie statybos darbų rangos sutarčių nutraukimą nuo 2017 m. balandžio 3 d., pagal 2016 m. lapkričio 25 dienos Statybų rangos sutarties Nr. KEP-T00011 Sutarties „Bendrosios dalies“ 7.3.4. punktą, kai Rangovas per 2 (dviejų) dienų terminą neištaiso savo pažeidimų bei neįvykdo savo įsipareigojimų, 2017 m. balandžio 3 d. elektroniniu laišku atsakovė informavo ieškovę, kad raštą dėl sutarčių nutraukimo gavo ir pranešė, jog kol nėra tikslių atliktų darbų apmatavimų bei kol neišspręsti visi kiti su sutarčių nutraukimu susiję klausimai, atmeta atliktų darbų aktus už 2017 metų kovo mėnesį, tačiau darbų rezultato priėmimo neorganizavo.

18Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl CK 6.681 ir 6.694 straipsnių nuostatų, kurios nustato, kad užsakovas privalo priimti rangovo perduodamus darbo rezultatus yra pasisakęs, kad tais atvejais, kai užsakovas atsisako pasirašyti aktą, privalo nurodyti atsisakymo priežastis. Jei, rangovo nuomone, užsakovo nurodytas atsisakymas priimti darbų rezultatą yra nepagrįstas, jis turi teisę, akte pažymėjęs atsisakymo faktą, pasirašyti jį vienašališkai. Tokią teisę jis turi, jei pats tinkamai vykdė prievolę perduoti atliktus darbus – sutartyje nustatytu terminu ir sąlygomis sudarė sąlygas užsakovui priimti atliktus darbus. Užsakovas, nesutikdamas su vienašališkai rangovo pasirašytu aktu, turi teisę jį ginčyti, įrodinėdamas, kad pagrįstai atsisakė pasirašyti aktą. Toks vienašališkai pasirašytas aktas turi tokią pat juridinę galią kaip ir pasirašytas abiejų šalių, todėl galioja tol, kol teismas jo nepripažįsta negaliojančiu. Iki to momento nepasirašiusiai šaliai tenka akto sudarymo padariniai, t. y. tos teisės ir pareigos, kurios atsiranda abiem šalims pasirašius aktą. Tais atvejais, kai užsakovas neatsiskaito už darbus, perduotus rangovo vienašališkai pasirašytu aktu, rangovas turi teisę kreiptis į teismą ir reikalauti priverstinai atsiskaityti, t. y. įvykdyti prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2007; kt.).

19Byloje nustatyta, kad ieškovė savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė ir atliko dalį statybos rangos darbų pagal 2016 m. lapkričio 25 d. Statybos rangos sutartį Nr. KEP-T00011, pateikė atsakovei atliktų darbų aktus už faktiškai atliktus darbus, tačiau atsakovė savo įsipareigojimų nevykdė ir už atliktus darbus nesumokėjo 2 218,54 Eur. Be to, nustatyta, kad atsakovė 2017 m. balandžio 26 d. ieškovei sumokėjo 5 899,89 Eur sumą, kurią priešieškinyje įvardijo kaip avansas, tačiau teismas sutinka su ieškovės argumentu, kad šią sumą atsakovė sumokėjo pagal 2017 m. balandžio 10 d. PVM sąskaitą-faktūrą KEPI Nr. 122, ir ši aplinkybė patvirtina, kad atsakovė faktiškai pripažino, jog ieškovė atliko prieš tai minėtuose ir atsakovės ginčijamuose aktuose apie atliktų darbų ir išlaidų vertę nurodytus darbus, nors atsakovė ir atsisakė pasirašyti atliktų darbų aktus. Teismas pažymi ir tai, kad ieškovės atstovai byloje pateikė detalius ir nuoseklius paaiškinimus dėl pateiktos sąskaitos, minėtoje sąskaitoje nurodytos mokėtinos sumos atitikimo sąskaitas lydinčius dokumentus, t. y. aktus apie atliktų darbų ir išlaidų vertę, kurių dydžių ir atliktų darbų apimties atsakovė UAB „Kongera“ nepaneigė. Byloje nustatyta, kad atsakovė nesiėmė priemonių vykdyti CK 6.694 straipsnio 2 dalyje nurodytą užsakovo pareigą – organizuoti darbų priėmimą, kurio metu galėjo patikrinti gautuose aktuose nurodytų darbų tiek kokybę, tiek kiekybę. Šiuo konkrečiu atveju, būtent, atsakovė turėjo byloje įrodyti savo teiginius, kad aktuose nurodyti duomenys yra neteisingi. Atsižvelgiant į tai, kad verslą vykdančių įmonių sutartinė atsakomybė yra griežtesnė (CK 6.256 straipsnio 4 dalis), atsakovė nepateikė jokių įrodymų, kurie paneigtų jos sutartinę atsakomybę atsiskaityti už atliktus darbus, atsakovė, taip pat nepateikė jokių įrodymų, kad ieškovė pažeidė pagal ieškinyje nurodytas sutartis prisiimtus įsipareigojimus, kurie būtų priežastis neatsiskaityti pagal pateiktas PVM sąskaitas - faktūras, kurios išrašytos atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktų ir aktų apie atliktų darbų ir išlaidų vertę, pagrindu. Esant nustatytoms faktinėms bylos aplinkybėms ir teisiniam reglamentavimui atmestinas kaip nepagrįstas atsakovės argumentas, kad ji neturi pareigos mokėti už nepriimtus darbus, todėl darytina išvada, kad ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 2 218,54 Eur skolos už atliktus pagal statybos rangos sutartį darbus iki sutarties nutraukimo yra įrodytas ir pagrįstas, todėl tenkintinas.

20Taip pat ieškovė BUAB „Kepit invest“ prašo priteisti patirtą 1 243,93 Eur žalą, kadangi, ieškovės teigimu, atsakovės darbuotojai ieškovės įsigytas ir nepanaudotas silikatines plytas leido naudoti objekte dirbusiems UAB „Statybų valdymas“ darbuotojams po to, kai ieškovė nutraukė sutartį. Dėl minėtos priežasties ieškovė patyrė 1243,93 Eur žalą. Tą aplinkybę, kad ieškovė buvo įsigijusi plytas darbams pagal sutartį atlikti, patvirtina PVM sąskaita - faktūra KEPI Nr. 125 ir 2017-03-16 PVM sąskaita – faktūra Serija SS Nr. 58522900076. Šalys pagal 2016-11-25 dienos Statybos darbų sutarties Nr. KEP-T00011 priedo Nr. 0002 8.2 punktą buvo sutarusios, kad rangovas, gavęs iš subrangovo rašytinį pranešimą apie sustabdomus darbus, privalo užtikrinti, kad darbų rezultatas, medžiagos, įranga bei priemonės visą tokio sustabdymo laiką būtų tinkamai apsaugoti nuo sugadinimo ar praradimo. Atsakovė nepaneigė, kad ieškovė buvo įsigijusi prieš tai minėtas silikatines plytas, kurių nepanaudojo statybos darbams atlikti, nepateikė įrodymų, kad plytos po sutarties nutraukimo buvo išsaugotos ir grąžintos ieškovei, todėl reikalavimas priteisti 1 243,93 Eur nuostolių atlyginimo iš atsakovės tenkintinas kaip įrodytas ir pagrįstas.

21Ieškovė prašo priteisti 373,43 Eur delspinigių dėl to, kad atsakovė neištaisė savo pažeidimų bei neįvykdė savo įsipareigojimų atsiskaityti už ieškovės atliekamus darbus, pagal priduotus bei priimtus atliktų darbų aktus ir pateiktas sąskaitas faktūras. Pagal 2016 m. lapkričio 25 dienos Statybų rangos sutarties Nr. KEP-T00011 Sutarties „Bendrosios dalies“ 7.3.4. punktą, šalys buvo sutarusios, kad kai rangovas per 2 dienų terminą neištaiso savo pažeidimų bei neįvykdo savo įsipareigojimų, privalo sumokėti subrangovui nuo šios sutarties 4.1 punkte nurodytos sumos 0,2 % dydžio baudą ne vėliau kaip per 5 dienas nuo šios sutarties nutraukimo.

22Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 straipsnio 1 dalis), o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Taigi, byloje nustatyta, kad atsakovė yra prievolę pažeidusi šalis (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai. Ieškovė savo prievolę įvykdė, t. y. atliko darbus, todėl atsakovei atsirado prievolė atsiskaityti – sumokėti už atliktus darbus bei kitus mokesčius (CK 6.487 straipsnis).

23Kadangi už atliktus darbus laiku nebuvo apmokėta, todėl pagal prieš tai minėtos statybos rangos sutarties nuostatas atsakovė privalo mokėti ieškovei už prievolės pagal rangos sutartį pažeidimą priskaičiuotus 373,43 Eur delspinigių. Ieškovės reikalavimo priteisti nurodyto dydžio delspinigius atsakovė neginčijo, todėl dėl jų teismas išsamiau nepasisako. Darytina išvada, kad ieškovės reikalavimas priteisti 373,43 Eur delspinigių yra įrodytas pagristas ir dėl to tenkintinas.

24Esant nustatytoms aplinkybėms, vadovaujantis byloje esančiais įrodymais bei nurodytu teisiniu reglamentavimu konstatuotina, kad ieškovės ieškinys yra įrodytas, pagrįstas, todėl tenkintinas. Iš atsakovės UAB „Kongera“ ieškovei priteistina 2 218,54 Eur skolos, 1 243,93 Eur nuostolių atlyginimo ir 373,43 Eur delspinigių.

25Atsakovė pateiktu priešieškiniu, prašo pripažinti negaliojančiais 2017 m. balandžio 10 d. PVM sąskaitą-faktūrą KEPI Nr. 122 ir ieškovės 2017 m. kovo 20 d. Aktą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę Nr. KEPT-2017/08, 3502,79 Eur sumai, 2017 m. kovo 20 d. Aktą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę Nr. KEPT-2017/09, 1386,92 Eur sumai, 2017 m. kovo 20 d. Aktą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę Nr. KEPT-2017/09-01, 543,43 Eur sumai, 2017 m. kovo 20 d. Aktą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę Nr. KEPT-2017/10, 505,82 Eur sumai, 2017 m. kovo 20 d. Aktą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę Nr. KEPT-2017/11, 3360,02 Eur sumai, 2017 m. kovo 20 d. Aktą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę Nr. KEPT-2017/12, 524,33 Eur, bendrai 9823,31 Eur su PVM sumai bei priteisti iš ieškovės 8 996,66 Eur nuostolių atlyginimo.

26Kaip jau buvo minėta Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad užsakovas, nesutikdamas su vienašališkai rangovo pasirašytu aktu, turi teisę jį ginčyti, įrodinėdamas, kad pagrįstai atsisakė pasirašyti aktą. Toks vienašališkai pasirašytas aktas turi tokią pat juridinę galią kaip ir pasirašytas abiejų šalių, todėl galioja tol, kol teismas jo nepripažįsta negaliojančiu. Iki to momento nepasirašiusiai šaliai tenka akto sudarymo padariniai.

27Atsakovė aktus apie atliktų darbų ir išlaidų vertę ginčija, įrodinėdama, kad neturi pareigos mokėti už nepriimtus darbus, tuo pačiu pažymi, jog nustatytiems defektams ištaisyti UAB „Kongera“ samdė kitą subrangovą, savo jėgomis gabeno šiukšles iš objekto, todėl neturi pareigos už tinkamai neatlikus darbus mokėti ieškovei, t. y. pripažįsta, kad ieškovė darbus atliko. Atsakovė nepateikė jokių įrodymų, kad būtų atvykusi į statybos objektą pasirašyti darbų priėmimo aktų, kurio metu būtų buvę nustatyti kokie aktuose nurodyti darbai buvo netinkamai atlikti arba iš viso nebuvo atlikti, todėl ieškovė turėjo samdyti kitus subrangovus. Kaip jau buvo pasisakyta, nustatyta, kad atsakovė nesiėmė priemonių vykdyti CK 6.694 straipsnio 2 dalyje nurodytą užsakovo pareigą – organizuoti darbų priėmimą, kurio metu galėjo patikrinti gautuose aktuose nurodytų darbų tiek kokybę, tiek kiekybę. Teismas konstatuoja, kad, būtent, atsakovė turėjo byloje įrodyti savo teiginius, kad aktuose nurodyti duomenys yra neteisingi (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 178 straipsnis), tačiau to nepadarė, todėl nėra pagrindo pripažinti, kad darbų aktuose nurodyti darbai ar jų dalis neatlikti ar atlikti nekokybiškai, ir atmestinas kaip nepagrįstas priešieškinio reikalavimas pripažinti negaliojančiais 2017 m. kovo 20 d. ieškovės surašytus prieš tai nurodytus aktus apie atliktų darbų ir išlaidų vertę.

28Atmetus atsakovės reikalavimą pripažinti negaliojančiais 2017 m. kovo 20 d. ieškovės surašytus prieš tai nurodytus aktus apie atliktų darbų ir išlaidų vertę, atmestinas kaip nepagrįstas reikalavimas pripažinti negaliojančia 2017 m. balandžio 10 d. PVM sąskaitą-faktūrą KEPI Nr. 122.

29Atmestinas kaip nepagrįstas priešieškinio reikalavimas dėl 3 096,77 Eur priteisimo iš ieškovės už defektų šalinimą. Atsakovė į bylą pateikė tik 2017-09-12 UAB „AG projektas“ išrašytą sąskaitą faktūrą Nr. 0000010 3 096,77 Eur sumai. Atsakovė nepateikė į bylą UAB „Kongera“ ir UAB „AG projektas“ darbų priėmimo-perdavimo akto, pagal kurią UAB „AG projektas“ neva šalino ieškovės statybos rangos darbų defektus. Teismas sutinka su ieškovės atstovo argumentu, kad atsakovė neįrodė savo argumento, kad objekto defektai buvo šalinami kitos įmonės. Pažymėtina ir tai, kad atsakovės pateiktų įrodymų pagrindu nėra pagrindo konstatuoti, kad atsakovės nurodyta UAB „AG projektas“ atliko, būtent, ieškovės padarytų statybos darbų defektų šalinimo darbus.

30Esant nustatytoms faktinėms aplinkybėms, vadovaujantis nurodytu teisiniu reglamentavimu darytina išvada, kad atsakovės priešieškinis yra neįrodytas, todėl atmestinas kaip nepagrįstas.

31Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010 ir kt.). Atsižvelgiant į tai, dėl kitų ieškovo bei atsakovų argumentų, kaip teisiškai nereikšmingų aplinkybių, detaliau nepasisakytina.

32Dėl procesinių palūkanų priteisimo

33Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d., skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo”. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimų prevencijos įstatymo 3 str. 2 d., ieškovei iš atsakovės priteistina 8 procentai metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2017-08-02 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

34Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

35Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.).

36Ieškovė už ieškinį sumokėjo 177,00 Eur, o už advokatės paslaugas 1 772,65 Eur (750,20 Eur + 205,70 Eur + 484,00 Eur + 332,75 Eur) (1 t., e. b. l. 91, 2 t., e. b. l. 110-111, 112-113, 114-115, 3 t., e. b. l. 167-171). Kadangi ieškinio reikalavimas buvo pareikštas dėl 7 609,69 Eur priteisimo, todėl mokėtinas žyminis mokestis yra 171,00 Eur (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d.). Atsižvelgiant į tai, BUAB „Kepit Invest“ grąžintina 6,00 Eur žyminio mokesčio permoka (CPK 87 str. 1 d. 1 p.). BUAB „Kepit Invest“ atsisakius dalies reikalavimo dėl 3 773,79 Eur nuostolių priteisimo, ieškovei grąžintini 75 procentai sumokėjo žyminio mokesčio t. y. 63,75 Eur (CPK 87 str. 2 d.), iš viso BUAB „Kepit Invest“ grąžintini 69,75 Eur žyminio mokesčio. Tuo būdu, nagrinėjamu atveju BUAB „Kepit Invest“ sumokėtas žyminis mokestis nuo 3 835,90 Eur reikalavimo yra 86,00 Eur ir 1 772,65 Eur patirtos išlaidos už advokato padėjėjos paslaugas. Viso ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos sudaro 1858,65 Eur (86,00 Eur + 1772,65 Eur = 1858,65 Eur).

37Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 265 straipsniu, 268 straipsniu, 270 straipsniu, teismas

Nutarė

38ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Kepit Invest“ atsisakymą nuo dalies reikalavimo - dėl 3 773,79 Eur (trijų tūkstančių septynių šimtų septyniasdešimt trijų Eur 79 ct) nuostolių atlyginimo priteisimo, priimti.

39Civilinės bylos dalį dėl ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Kepit Invest“ reikalavimo priteisti iš atsakovės 3 773,79 Eur nuostolių atlyginimo nutraukti.

40Ieškinį tenkinti visiškai.

41Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Kongera“, j. a. k. 302881661, 2 218,54 Eur skolos, 1 243,93 Eur nuostolių atlyginimo, 373,43 Eur delspinigių, 8 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2017-08-02 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1858,65 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Kepit Invest“, j. a. k. 302820637.

42Priešieškinį atmesti.

43Grąžinti ieškovei bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Kepit Invest“, j. a. k. 302820637, 2017 m. birželio 27 d., mokėjimo nurodymu Nr. 254 sumokėto žyminio mokesčio dalį – 69,75 Eur (šešiasdešimt devynis Eur 75 ct), jo grąžinimą pavedant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

44Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Petras... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės 2 218,54... 5. Pažymėtina, jog pateiktu ieškiniu ieškovė prašė priteisti iš atsakovės... 6. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 140 straipsnio... 7. Vadovaujantis išdėstytomis aplinkybėmis galutiniu reikalavimu ieškovė... 8. Atsakovė atsiliepimu į ieškinį su juo nesutiko ir prašė atmesti. Nurodė,... 9. Atsakovė pateikė priešieškinį, kurį vėliau patikslino ir kuriuo prašo... 10. Ieškovė pateikė atsiliepimą į patikslintą priešieškinį, kuriame... 11. Ieškovės atstovas bankroto administratorius prašė ieškinį tenkinti, o... 12. Atsakovės atstovas Linas Mažonis teismo posėdžio metu prašė ieškinį... 13. Trečiojo asmens UAB „Kortas“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie... 14. Teismas konstatuoja:... 15. ieškinys tenkintinas, priešieškinis atmestinas.... 16. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo iš statybos rangos teisinių santykių dėl... 17. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2016 m. lapkričio 25 d. tarp ieškovės ir... 18. Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl CK 6.681 ir 6.694 straipsnių nuostatų,... 19. Byloje nustatyta, kad ieškovė savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė ir... 20. Taip pat ieškovė BUAB „Kepit invest“ prašo priteisti patirtą 1 243,93... 21. Ieškovė prašo priteisti 373,43 Eur delspinigių dėl to, kad atsakovė... 22. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 23. Kadangi už atliktus darbus laiku nebuvo apmokėta, todėl pagal prieš tai... 24. Esant nustatytoms aplinkybėms, vadovaujantis byloje esančiais įrodymais bei... 25. Atsakovė pateiktu priešieškiniu, prašo pripažinti negaliojančiais 2017 m.... 26. Kaip jau buvo minėta Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad užsakovas,... 27. Atsakovė aktus apie atliktų darbų ir išlaidų vertę ginčija,... 28. Atmetus atsakovės reikalavimą pripažinti negaliojančiais 2017 m. kovo 20 d.... 29. Atmestinas kaip nepagrįstas priešieškinio reikalavimas dėl 3 096,77 Eur... 30. Esant nustatytoms faktinėms aplinkybėms, vadovaujantis nurodytu teisiniu... 31. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga tinkamai... 32. Dėl procesinių palūkanų priteisimo... 33. Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d., skolininkas privalo mokėti įstatymų... 34. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.... 35. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalį... 36. Ieškovė už ieškinį sumokėjo 177,00 Eur, o už advokatės paslaugas 1... 37. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 38. ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Kepit Invest“... 39. Civilinės bylos dalį dėl ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės... 40. Ieškinį tenkinti visiškai.... 41. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Kongera“, j. a.... 42. Priešieškinį atmesti.... 43. Grąžinti ieškovei bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Kepit... 44. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...