Byla e2-202-586/2017
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėjas Vandalinas Vainius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Bendras finansavimas“ ieškinį atsakovui V. K. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas pareiškė reikalavimą priteisti iš atsakovo 1360,64 Eur negrąžinto kredito, 227,58 Eur palūkanų, 80,32 Eur administravimo mokesčio, 46,77 Eur delspinigių, 45,90 Eur vėlavimo palūkanų, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, procesiniai dokumentai jam įteikti tinkamai (Lietuvos Respublikos CPK 130 str.). Ieškovas ieškinyje pateikė prašymą, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių, todėl yra pagrindas priimti sprendimą už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 285 str. 1 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Byloje pateiktų įrodymų formalus vertinimas sudaro pagrindą išvadai padaryti, kad reikalavimai yra pagrįsti (Lietuvos Respublikos CPK 285 str. 2 d.).

6Nustatytos faktinės bylos aplinkybės. Atsakovas 2015-05-20 ieškovo administruojamame portale www.savy.lt elektroniniu būdu pateikė Vartojimo kredito paraišką (ofertą) Nr. oferta_23907 dėl vartojimo kredito sutarties sudarymo 2000,00 Eur sumai. Tokiu būdu tarp atsakovo ir ieškovo 2015-05-20 buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 23907, kurios pagrindu atsakovui buvo suteiktas 2000,00 Eur kreditas, kurį, mokėdamas kartu su palūkanomis (bendra vartojimo kredito kaina), jis turėjo grąžini dalimis pagal mokėjimų grafiką. Bylos duomenimis atsakovas sutartinių įsipareigojimų pagal sutartį laiku ir tinkamai nevykdė, ieškovui laiku nepervedė lėšų, todėl ieškovas 2016-10-14 pateikė atsakovui pranešimą „Dėl 2015-05-20 paskolos sutarties OFERTA oferta_23907 sutarties nutraukimo, automatinio reikalavimo perėmimo ir reikalavimo nedelsiant grąžinti skolą, palūkanas ir delspinigius“. Ieškovas nurodo, kad atsakovas liko skolingas 1360,64 Eur negrąžinto kredito, nuo kurio ieškovas paskaičiavo 227,58 Eur palūkanų, 80,32 Eur administravimo mokesčio, 46,77 Eur delspinigių, 45,90 Eur vėlavimo palūkanų.

7Byloje nėra duomenų, jog atsakovas būtų atsiskaitęs su ieškovu.

8Įvertinus nustatytas faktines bylos aplinkybes, konstatuotina, kad tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, kurios pagrindu ieškovas atsakovui suteikė sutartyje nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas (kreditą), o atsakovas įsipareigojo ieškovui gautą sumą grąžinti sutartyje numatytais terminais bei tvarka (Lietuvos Respublikos CK 6.881 str., 6.886 str.). Taigi tarp šalių susiklostė prievoliniai teisiniai santykiai. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 d.). Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (Lietuvos Respublikos CK 6.256 str. 1 d.). Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (Lietuvos Respublikos CK 6.200 str. 1 d., 6.205 str.). Palūkanas pagal prievoles numato įstatymai arba šalių susitarimai (CK 6.37 str. 1 d.). Praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą, skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais (CK 6.261 str.). Palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu (CK 6.872 str.). Remiantis išdėstytu, iš atsakovo priteistina 1360,64 Eur negrąžintos paskolos ir 227,58 Eur nesumokėtų palūkanų.

9Sutartimi atsakovas įsipareigojo ieškovui kas mėnesį mokėti sutarties administravimo mokestį (ofertos 2.4 p., sutarties bendrųjų sąlygų 2.1.4 p.), todėl ieškovui iš atsakovo priteistinas 80,32 Eur administravimo mokestis.

10Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 45,90 Eur kompensuojamąsias (vėlavimo) palūkanas ir 46,77 Eur delspinigius už termino mokėti mėnesines įmokas pagal grafiką praleidimą. Kaip matyti iš ieškovo pateiktos paskaičiavimo lentelės, kompensuojamosios palūkanos ir delspinigiai paskaičiuoti už atsakovo pagal grafiką nesumokėtas sumas. Tarp šalių sudarytos sutarties bendrosiose sąlygose numatyta, kad už naudojimąsi kreditu mokamos palūkanos, kurios skaičiuojamos nuo kredito išmokėjimo kredito gavėjui dienos iki dienos, kuomet visas kreditas yra faktiškai sugrąžinamas (5.1, 5.4 punktai), taip pat numatyta, kad kredito gavėjui laiku nepervedus lėšų pagal grafiką, jis papildomai privalo mokėti delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną (8.1.1, 8.1.2 punktai). Teismas pažymi, kad palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-08-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012).

11Pažymėtina, kad tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų (delspinigių) tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius, tai abu kartu šie institutai negali būti taikomi, nes tai reikštų dvigubą skolininko nubaudimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-12- 19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sprendžiant palūkanų ir netesybų santykį jų išieškojimo atveju, vadovaujamasi bendrąja nuostata, jog neteisinga reikalauti priteisti ir palūkanas, ir netesybas, nes tai reikštų dvigubos atsakomybės taikymą skolininkui, o kreditorius nepagrįstai praturtėtų. Kasacinio teismo praktikoje suformuota taisyklė, kai palūkanos atlieka ne atlyginimo (mokėjimo, pelno) funkciją, o nuostolių kompensavimo, ir tampa skolininko atsakomybės forma, iš skolininko negalima papildomai priteisti netesybų. Nuostoliai, kuriuos jau kompensuoja palūkanos, apima netesybas, t. y., netesybos įskaitomos į nuostolius, šiuo atveju – į kompensuojamųjų palūkanų dydį (CK 6.73 straipsnio 1 dalis, 6.258 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-09-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-830/2003). Jeigu prievolės įvykdymo termino praleidimo atveju šalys susitaria ir dėl netesybų, ir dėl kompensuojamųjų palūkanų, tai priteisiant pagal tokius reikalavimus – mažesnioji suma įskaitoma į didesniąją. Kai kreditorius iš skolininko reikalauja ir kompensuojamųjų palūkanų, ir netesybų, ir kitų nuostolių, palūkanos ir netesybos, priklausomai nuo to, kuri suma didesnė, įskaitomos viena į kitą, o likusių nuostolių dydį turi įrodyti kreditorius. Nagrinėjamu atveju ieškovo prašomos priteisti kompensuojamosios palūkanos yra mažesnės, todėl jos įskaitytinos į priskaičiuotų delspinigių dydį, kuris atitinka protingumo, sąžiningumo principus bei prievolės šalių interesų pusiausvyrą. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovei iš atsakovo priteistinos 46,77 Eur delspinigių, o ieškovės reikalavimas dėl 45,90 Eur kompensuojamųjų palūkanų priteisimo atmestinas.

12Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą įstatymas numato 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis). Ieškovo reikalavimas priteisti procesines palūkanas už priteistą sumą yra pagrįstas įstatymu.

13Ieškovas taip pat prašo priteisti 406,25 Eur dydžio sumą advokato išlaidoms padengti, tačiau šios išlaidos nėra patvirtintos tinkamais rašytiniais įrodymais. Byloje nėra duomenų, kad ieškovas tikrai tas išlaidas patyrė, todėl prašymas atmestinas kaip nepagrįstas. (Lietuvos Respublikos CPK 98 str. 1 d.)

14Vadovaujantis CPK 93 str. 2 d., proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai, ieškovui iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos, t. y. 39,00 Eur (40,00 Eur X 97 proc.) žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d.).

15Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 286 straipsniu, teismas

Nutarė

16ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovo V. K., a.k. ( - ), gyv. ( - ), 1360,64 Eur negrąžinto kredito, 227,58 Eur pelno palūkanų, 80,32 Eur administravimo mokesčio, 46,77 Eur delspinigių, iš viso 1715,31 Eur įsiskolinimą, nuo šios sumos 5 procentus metinių palūkanų nuo 2016-11-03 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 39,00 Eur bylinėjimosi išlaidos (39,00 Eur žyminis mokestis) ieškovui UAB „Bendras finansavimas“, įmonės kodas 303259527, Vokiečių g. 20, Vilnius.

18Kitą ieškinio dalį atmesti.

19Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai