Byla 2S-1189-520/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Dalia Višinskienė (pranešėja), kolegijos teisėjos Neringa Švedienė, Virginija Volskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Eikla“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009 m. birželio 16 d. nutarties, kuria netenkintas ieškovo UAB „Eikla“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje dėl skolos priteisimo pagal ieškovo UAB „Eikla“ ieškinį atsakovui UAB „Mitransa“,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Eikla“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė jam iš atsakovo UAB „Mitransa“ priteisti 12084,80 Lt skolą, 15,21 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo teismo sprendimo priėmimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos, 363 Lt bylinėjimosi išlaidų. Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. areštuoti 12447,80 Lt Lt, esančius atsakovo UAB „Mitransa“ banko sąskaitose ir kasoje, o piniginių lėšų banko sąskaitose ar kasoje esant nepakankamai arba jų nesant – areštuoti atsakovo UAB „Mitransa“ kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą. Nurodė, kad atsakovas vėluoja atsiskaityti, į raginimus sumokėti skolą nereaguoja, todėl yra pagrindas įtarti, jog atsakovo finansinė padėtis yra sunki arba jis siekia paslėpti ar perleisti savo dar turimą turtą. Kadangi ieškinys yra turtinio pobūdžio, reikalavimo suma yra didelė, atsakovas yra nesąžiningas, todėl yra pagrindas manyti, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Atsižvelgiant į tai, prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo prašė nagrinėti nepranešus atsakovui.

3Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2009 m. birželio 16 d. nutartimi ieškovo UAB „Eikla“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra pagrįstas prielaidomis, nėra pateikta objektyvių duomenų dėl to, kad atsakovas mėgino perleisti turtą, teismas padarė išvadą, jog ieškovas neįrodė, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių gali pasunkėti arba tapti negalimas teismo sprendimo įvykdymas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo. Teismas konstatavo, kad reikalavimo suma juridiniam asmeniui nėra didelė, o tai, jog atsakovas laiku neatsiskaito su ieškovu, nėra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

4Ieškovas UAB „Eikla“ atskiruoju skundu prašo panaikinti nutartį ir priimti naują nutartį – taikyti atsakovui UAB „Mitransa“ laikinąsias apsaugos priemones. Nurodo, kad nutartis yra nepagrįsta, neteisėta, grubiai nukrypstanti nuo suformuotos teismų praktikos, todėl naikintina. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes jo prašymas yra neįrodytas ir pagrįstas prielaidomis, kadangi pagal formuojamą teismų praktiką vien didelė reikalavimo suma yra vertintina kaip grėsmės pareiškėjo interesams buvimas ir savaime preziumuoja būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Ekonominiu sunkmečiu, kuomet vėluojama atsiskaityti, gausu tyčinių bankrotų, ypač transporto sektoriuje, ieškinio suma, viršijanti 10000 Lt ribą, yra itin didelė. Dėl to teismas nepagrįstai neatsižvelgė į jo, kaip kreditoriaus, interesus, į tai, jog atsakovas vengia bendradarbiauti, neįvertino aplinkybių, kad atsakovas nenurodo galimos atsiskaitymo su juo datos, nepasiūlo atsiskaitymo dalimis grafiko, kas įrodo, kad atsakovas neprognozuoja savo finansinių galimybių.

5Atskirasis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

6Iš bylos dokumentų matyti, kad buvo iškelta civilinė byla dėl 12084,80 Lt skolos, 15,21 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo teismo sprendimo priėmimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos priteisimo pagal ieškovo UAB „Eikla“ ieškinį atsakovui UAB „Mitransa“. Pirmosios instancijos teismas 2009-06-16 nutartimi atsisakė tenkinti ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. areštuoti 12447,80 Lt sumą, esančią atsakovo UAB „Mitransa“ banko sąskaitose ir kasoje, o piniginių lėšų esant nepakankamai arba jų nesant – areštuoti atsakovo UAB „Mitransa“ kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, kadangi ieškovas nenurodė aplinkybių, patvirtinančių, jog yra reali grėsmė, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas pasunkės ar taps negalimas. Taip pat pirmosios instancijos teismas nurodė, kad ieškovo reikalavimo suma juridiniam asmeniui nėra didelė. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais, kurių pagrindu konstatuota, jog ieškovo pateiktas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nebuvo pagrįstas objektyviomis aplinkybėmis ir duomenimis, o vien nurodyta aplinkybė, kad atsakovas laiku neatsiskaitė su ieškovu nesudarė pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

7CPK 144 str. 1 d. numato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti. Taip pat ši teisės norma, įtvirtindama laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, kartu nustato šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą – laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tuo atveju, jei yra pagrindas manyti, jog nesiėmus šių priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Tai reiškia, kad įstatymas suteikia teismui teisę kiekvienu konkrečiu atveju spręsti, ar yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones pagal pareikštą prašymą. CPK 144 str. pagrindu teismas, nenagrinėdamas ir nespręsdamas ieškinio pagrįstumo klausimo bei atsižvelgdamas į teismo sprendimo vykdymo ypatumus, taip pat abiejų bylos šalių interesų pusiausvyrą, tik sprendžia, ar yra poreikis užtikrinti ieškinį, t. y. ar ieškinio tenkinimo atveju teismo sprendimas galės būti realiai įvykdytas, ar jo įvykdymui užtikrinti būtina imtis procese numatytų priemonių. Teismų praktikoje aplinkybė, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, preziumuojama tuomet, kai kilęs turtinis ginčas dėl didelės sumos. Tačiau kiekvienu konkrečiu atveju, teismas, spręsdamas apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą, privalo įvertinti, ar reiškiamas reikalavimas, atsižvelgiant į bylos aplinkybes, ginčo šalių turtinę padėtį, gali būti pripažįstamas dideliu, dėl ko galėtų pasunkėti būsimo teismo sprendimo įvykdymas (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-06-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-600/2009). Kaip matyti iš ieškinio, ieškovas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones iš esmės grindė tuo, kad atsakovas vėluoja atsiskaityti su ieškovu, todėl yra pagrindas įtarti, kad atsakovo finansinė padėtis yra sunki, jis gali siekti paslėpti arba perleisti dar turimą turtą, atsakovas yra nesąžiningas, tačiau ieškovas jokių duomenų ir įrodymų, patvirtinančių jo nurodytas aplinkybes, teismui nepateikė. Ieškovas turėjo galimybę su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones pateikti duomenis iš viešų registrų – juridinių asmenų ir turto arešto registrų – apie atsakovo UAB „Mitransa“ finansinę padėtį, t. y. atsakovo balansą už 2008 m., iš kurio pirmosios instancijos teismas būtų galėjęs spręsti apie atsakovo UAB „Mitransa“ mokumą, kitų atsakovo kreditorių reikalavimu atsakovo turtui taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

8Pirmosios instancijos teismas netenkino ieškovo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones dėl to, kad ieškovas pateiktu prašymu neįrodė savo teiginių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo, nenurodė faktų ir aplinkybių, patvirtinančių, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, nepateikė duomenų, patvirtinančių, jog atsakovas vengs įvykdyti teismo sprendimą. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, jog vien ta aplinkybė, kad yra iškelta civilinė byla dėl skolos priteisimo, nes atsakovas vėluoja atsiskaityti su ieškovu, nėra pagrindas konstatuoti, kad yra reali grėsmė, jog netaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, kad atsakovas sieks perleisti turimą turtą ar pinigines lėšas tretiesiems asmenims, slėps ar iššvaistys.

9Ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones negali būti tenkinamas ir dėl to, kad, kaip matyti iš Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų, Vilniaus apygardos teismo 2009-08-13 nutartimi skolininkui UAB „Mitransa“ iškelta bankroto byla, ši nutartis yra įsiteisėjusi. Tai reiškia, kad šiuo metu nėra teisinių galimybių taikyti laikinąsias apsaugos priemones pagal ieškovo pareikštą prašymą. Nutartimi iškelti bankroto bylą atsakovui buvo areštuotas visas UAB „Mitransa“ kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas, piniginės lėšos iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 3 p. įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka. Pagal to paties įstatymo 14 str. 1 d. 1 p. nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos teisė valdyti, naudoti bankrutuojančios įmonės turtą (lėšas) ir juo disponuoti suteikiama tik administratoriui. Nė vienas įmonės kreditorius ar kitas asmuo neturi teisės perimti bankrutuojančiai įmonei priklausančio turto ir lėšų kitaip, negu nustatyta šio įstatymo. Dėl to atskirasis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista.

10Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 321, 325, 329, 331, 336, 337, 339 str.,

Nutarė

11Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009 m. birželio 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai