Byla 2-600/2009

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko, Konstantino Gurino ir Vyto Miliaus (pranešėjas ir kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Dagyta“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. balandžio 2 d. nutarties, kuria buvo panaikintos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. 2-1658-436/2008 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės Maxima LT ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Dagyta“ dėl netesybų ir užstato priteisimo bei atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Dagyta“ priešieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei Maxima LT dėl netesybų priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Ieškovas UAB Maxima LT ieškiniu kreipėsi į Vilniaus apygardos teismas, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB ,,Dagyta“ 250 000 Lt užstatą, 2 000 000 Lt netesybas, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovas UAB ,,Dagyta“ pateikė priešieškinį, kuriuo prašė priteisti iš ieškovo UAB Maxima LT 2 000 000 Lt netesybas, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Priešieškinio reikalavimų užtikrinimui atsakovas prašė taikyti ieškovui laikinąsias apsaugos priemones – ieškovui priklausančio kilnojamojo ir nekilnojamojo turto areštą, o šio turto neužtenkant ir/ar esant nepakankamai – piniginių lėšų ar turtinių teisių, priklausančių ieškovui ir esančių pas ieškovą ar trečiuosius asmenis, areštą.

6Vilniaus apygardos teismas 2009 m. kovo 26 d. nutartimi tenkino atsakovo UAB „Dagyta“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir nutarė areštuoti ieškovui UAB Maxima LT nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą, neviršijant ieškinio sumos, t.y. 2 000 000 Lt. Tuo atveju, jei turto neužtektų ir/ar būtų nepakankamai, teismas leido areštuoti ieškovo pinigines lėšas ar turtines teises, priklausančias ieškovui ir esančias pas ieškovą ar trečiuosius asmenis, taip pat leido iš areštuotų piniginių lėšų išmokėti darbuotojams darbo užmokestį, mokėti mokesčius valstybei ir privalomas socialinio draudimo įmokas.

7Ieškovas UAB Maxima LT šią teismo nutartį apskundė atskiruoju skundu, kuriuo prašė panaikinti taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

8Vilniaus apygardos teismas 2009 m. balandžio 2 d. nutartimi ieškovo prašymą tenkino ir nutarė panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 26 d. teismo nutartį, kuria ieškovo UAB Maxima Lt nekilnojamiesiems ir/ar kilnojamiesiems daiktams, o jų nesant ar neužtenkant – piniginėms lėšoms, buvo pritaikytas areštas 2 000 000 Lt sumai.

9Teismas nutartyje nurodė, jog lyginant ieškovo turimą turtą ir finansinius įsipareigojimus su atsakovo pareikšto priešieškinio suma matyti, priešieškinio suma nagrinėjamu atveju nėra tokia didelė, kad keltų teismo abejonę, jog atsakovui palankaus teismo sprendimo priėmimo atveju ieškovas negalėtų įvykdyti teismo sprendimo. Teismas konstatavo, jog ieškovas pelningai vykdo veiklą ir 2006 m. gavo duomenys neskelbtini, o 2007 m. – duomenys neskelbtini grynojo pelno. Gautasis ieškovo pelnas gerokai viršija atsakovo pareikšto priešieškinio sumą, be to, VĮ Registrų centro duomenys patvirtina, kad ieškovas nuosavybės teise valdo daug nekilnojamojo turto, kurio vertė yra duomenys neskelbtini. Teismas sprendė, jog nors atsakovas nurodė, kad ieškovas turi įsipareigojimų kitiems kreditoriams, tačiau į bylą nėra pateikta tai patvirtinančių įrodymų.

10Atskiruoju skundu atsakovas UAB ,,Dagyta“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. balandžio 2 d. nutartį ir palikti galioti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 26d. nutartį, kuria ieškovui taikytos laikinosios apsaugos priemonės.

11Apeliantas nurodo, jog teismas nepagrįstai rėmėsi ieškovo pateiktomis 2006 m., 2007 m. pelno-nuostolio ataskaitomis, kadangi jos nebėra aktualios. 2008 m. kilo ekonominė krizė, todėl ieškovo pateiktos ataskaitos neatspindi realios ieškovo turtinės padėties. Teismas neatsižvelgė į atsakovo pateiktus žiniasklaidoje viešai paskelbtus duomenis, kurie rodo, jog ieškovui kreditoriai yra išsiuntę įspėjimus apie galimą bankroto bylos iniciavimą. Tvirtina, jog atsakovo reikalaujama priteisti suma yra itin didelė, kas teismų praktikoje pripažįstama aplinkybe, pagrindžiančia laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybę. Ieškovas turi įvairių skolinių įsipareigojimų kitiems kreditoriams, todėl egzistuoja reali grėsmė, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovas gali turimą turtą perleisti tretiesiems asmenims, įkeisti, paslėpti ar pan., kas padarytų teismo sprendimo įvykdymą neįmanomą. Teigia, jog teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog ieškovas turi pakankamai turto, kadangi ieškovas nepateikė duomenų apie realią įmonės turtinę padėtį, esamus kreditorius ir pan.

12Atsiliepimu į atsakovo atskirąjį skundą ieškovas ginčija skundo pagrįstumą ir prašo palikti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. balandžio 2 d. nutartį nepakeistą. Nurodo, jog ieškovas neslepia duomenų apie reikšmingus įmonės finansinius veiklos rezultatus. Ieškovas šiuo metu negali pateikti 2008 m. finansinės atskaitomybės dokumentų, nes ji dar nėra patvirtinta visuotinio akcininkų susirinkimo. Tvirtina, jog pateikė tik nuosavybės teise turimo turto sąrašą, nes atskirų 267 vnt. nekilnojamojo turto išrašų teikimas teismui būtų neprotingas. Atsakovas reikalavimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo grindžia tik neobjektyvių žiniasklaidos priemonių pranešimų nuorašais. Atsakovas nepagrindė jokiais įrodymais savo teiginių apie galimus kitus ieškovo kreditorius, kurių reikalavimų patenkinimas apsunkintų teismo sprendimo įvykdymą. Teigia, jog atsižvelgiant į atsakovo turimą turtą bei veiklos mastą, nėra pagrindo daryti išvadą, jog priešieškiniu ieškovui reiškiami reikalavimai yra tokie dideli, jog ateityje ieškovui būtų sudėtinga juos įvykdyti. Pareikšti reikalavimai sudaro tik 0,13 procentų ieškovo gaunamo pelno dalį, todėl teismas pagrįstai ieškovo atžvilgiu nesiėmė laikinųjų apsaugos priemonių.

13Atskirasis skundas atmetamas.

14Civilinio proceso įstatymas numato, jog teismas byloje dalyvaujančių ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str.). CPK 144 straipsnio pagrindu teismas, nenagrinėdamas ir nespręsdamas ieškinio pagrįstumo klausimo bei atsižvelgdamas į teismo sprendimo vykdymo ypatumus, taip pat abiejų bylos šalių interesų pusiausvyrą, tik sprendžia, ar yra poreikis užtikrinti ieškinį, tai yra ar ieškinio tenkinimo atveju teismo sprendimo įvykdymas galės būti realiai įvykdytas, ar jo įvykdymo užtikrinimui būtina imtis procese numatytų priemonių. Teismų praktikoje aplinkybė, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, preziumuojama tuomet, kai kilęs turtinis ginčas dėl didelės sumos. Tačiau kiekvienu konkrečiu atveju, teismas, spręsdamas apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą, privalo įvertinti, ar reiškiamas reikalavimas, atsižvelgiant į bylos aplinkybes, ginčo šalių turtinę padėtį, gali būti pripažįstamas dideliu, dėl ko galėtų pasunkėti būsimo teismo sprendimo įvykdymas. Nagrinėjamu atveju, ieškovui priešieškiniu reiškiamas reikalavimas dėl 2 000 000 Lt netesybų priteisimo. Iš esmės ši suma yra didelė, tačiau ieškovas UAB Maxima LT yra moki, itin sėkmingai veikianti įmonė (duomenys neskelbtini). Atsižvelgiant į šias aplinkybes negalima daryti išvados, jog ieškovui priešieškiniu reiškiamas reikalavimas yra toks didelis, kad iš esmės padidintų būsimo, galimai atsakovui palankaus, teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Priešingai, ieškovas turi pakankamai trumpalaikio ir ilgalaikio turto, kurio visiškai pakanka būsimo, galimai atsakovui palankaus, teismo sprendimo įvykdymui, todėl pirmosios instancijos teismas teisingai nusprendė, jog neegzistuoja jokios rizikos būsimo teismo sprendimo įvykdymui, ir pagrįstai panaikino ieškovui taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

15Atsakovui išaiškinama, jog dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu teismas gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių bet kurioje proceso stadijoje (CPK 144 str.). Todėl ateityje dėl kokių nors priežasčių pakitus ieškovo UAB Maxima LT turtinei padėčiai, dėl ko galėtų padidėti būsimo teismo sprendimo įvykdymo rizika, ieškovui išlieka teisė prašyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

16Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais argumentais, daro išvadą, jog skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas panaikino ieškovui taikytas laikinąsias apsaugos priemones, yra pagrįsta ir teisėta. Pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių ši nutartis turėtų būti panaikinta atskirajame skunde nurodytais motyvais, o taip pat 329 straipsnio antrojoje dalyje išdėstytų absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų, nėra.

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

18Palikti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. balandžio 2 d. nutartį nepakeistą.