Byla e2-130-854/2019
Dėl nuostolių atlyginimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė Čėsnienė, sekretoriaujant Ingridai Žuraitei, dalyvaujant ieškovo UAB „LitCon“ atstovui advokatui Kęstučiui Žičkui, atsakovo UAB „Kitoks požiūris“ atstovui advokatui Linui Blažulioniui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „LitCon“ ieškinį atsakovui UAB „Kitoks požiūris“ dėl nuostolių atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškiniu ieškovas prašo priteisti jam iš atsakovo 24 067,83 Eur dydžio nuostolius, 5 002,70 Eur išlaidas, patirtas renkant įrodymus ikiteisminėje stadijoje, 1 382,78 Eur palūkanas už nuostolius, 6 proc. dydžio procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir bylinėjimosi išlaidas, patirtas bylą nagrinėjant teisme.

5Ieškinyje nurodo, kad 2013 m. birželio 28 d. šalys sudarė Tiekimo ir statybos rangos sutartį 838S-130628/25, kuria atsakovas įsipareigojo pagal užsakovo jam pateiktą techninį projektą savo jėgomis, rizika ir atsakomybe atlikti lauko ir vidaus dangų darbus objekte „Viešosios įstaigos „Vito Gerulaičio vardo teniso akademija“ daugiafunkcinio sporto paslaugų ir sveikatingumo komplekso plėtros darbai“, o ieškovas įsipareigojo priimti tinkamai atliktus darbus ir už juos sumokėti.

62013 m. liepos 30 d. Papildomu susitarimu Nr. 838S-130628/25-1, 2013 m. rugpjūčio 8 d. Papildomu susitarimu Nr. 838S-130628/25-2, 2013 m. rugsėjo 26 d. Papildomu susitarimu Nr. 838S-130628/25-4 šalys susitarė dėl papildomų darbų atlikimo.

7Atsakovui atlikus Sutartyje ir papildomuose susitarimuose numatytus darbus, 2013 m. spalio 4 d. Galutiniu darbų perdavimo priėmimo aktu jų rezultatas, t.y. įrengta keturių lauko teniso aikštelių sportinė teniso danga (kiliminė danga ir sintetinė žolė), amortizacinis paklotas, kaučiuko danga, apsauginė danga, apsauginiai tinklai, buvo perduoti ieškovui. 2013 m. gruodžio 5 d. Statybos užbaigimo aktu Nr. SUA-00-131205-00595 komisija nustatė, kad statinių statyba baigta, atlikti darbai atitinka statinio projekto sprendinius.

8Paaiškėjus lauko teniso aikštelės Nr. 3 defektams, 2015 m. liepos 29 d. Papildomu susitarimu Nr. 838S-130628/25-6 atsakovas įsipareigojo nuimti lauko teniso aikštelės dangą, nepažeisdamas dangos ir užtikrindamas galimybę dangą naudoti pakartotinai, ir ją pakloti po to, kai ieškovas pakels lauko teniso aikštelės pagrindų viršutinį sluoksnį. Paaiškėję defektai buvo pašalinti, ką patvirtina 2015 m. spalio 5 d. Darbų perdavimo - priėmimo aktas, kuriuo Statytojas patvirtino, kad darbai yra atlikti kokybiškai ir pretenzijų atliktiems darbams nėra.

92016 m. balandžio 5 d. raštu Statytojas pranešė apie paaiškėjus aikštelės Nr. 3 (rašte padaryta techninė klaida, nurodant aikštelę Nr. 2) defektus - dangos nelygumus. 2016 m. gegužės 6 d. pranešimu apie paaiškėjusius defektus pranešta atsakovui, kurio paprašyta atvykti į apžiūrą. 2016 m. gegužės 13 d. raštu atsakovo paprašyta sureaguoti, tačiau atsako negauta.

102016 m. gegužės 18 d. vykusios defektų apžiūros metu, kurioje atsakovas nedalyvavo, užfiksuota, kad „netinkamai įrengta viršutinė danga, vietomis danga susiraukšlėjusi“ (Defektų užfiksavimo akte padaryta techninė klaida, nurodant lauko teniso kortų aikštelę Nr. 4). Apie apžiūros metu nustatytas aplinkybes pranešta atsakovui 2016 m. gegužės 27 d. raštu ir paprašyta defektus pašalinti iki 2016 m. birželio 1 d.

112016 m. gegužės 27 d. raštu atsakovas nurodė bandysiantis sutvarkyti esamas bangas. Nors Atsakovas ir bandė pašalinti paaiškėjusius defektus, tačiau nesėkmingai. 2016 m. birželio 6 d. pranešimu Statytojas informavo, kad defektai iš esmės nėra pašalinti ir aikštele naudotis pagal paskirtį nėra galimybės. Tuo pagrindu, 2016 m. birželio 8 d. raštu atsakovo paprašyta ne vėliau kaip iki 2016 m. liepos 7 d. pakeisti esamą lauko teniso kortų aikštelės Nr. 3 sintetinę žolę į naują.

12Tikslu įsitikinti, jog defektus sąlygojo ne įrengti pagrindai, buvo atlikti geodeziniai matavimai ir ekspertizė, kurie patvirtino, kad pagrindai įrengti tinkamai ir žolės susibangavimui įtakos negalėjo turėti.

13Atsakovui ignoruojant ieškovo raginimus, 2016 m. birželio 13 d. raštu atsakovui priminta apie situaciją. 2016 m. birželio 15 d. raštu atsakovas nurodė, kad defektus sąlygojo netinkamai įrengti pagrindai ir pasiūlė iškviesti nepriklausomus ekspertus. Atsakovas pareiškė, kad be ekspertų išvados, savo sąskaita defektų nešalins.

14Atsižvelgiant į tai, kad diskusija dėl defektų šalinimo užtruko ir buvo aišku, jog atsakovas defektų nešalins, ieškovas, pasitelkęs trečiuosius asmenis, ėmėsi veiksmų. Apie pradėtus darbus 2016 m. birželio 23 d. raštu buvo pranešta atsakovui ir pasiūlyta atvykti apžiūrėti pagrindus, pasitelkti ekspertus ar pan. Atsakovas pozicijos nekeitė (2016 m. birželio 23 d. raštas) į objektą neatvyko ir nei apžiūros, nei vertinimo veiksmų nesiėmė. 2016 m. birželio 27 d. raštu ieškovas pakartotinai išdėstė situaciją, tačiau tai atsakovo veiksmų nepakeitė.

15Nuėmus sintetinę žolę, ieškovas pasitelkė Vilniaus Gedimino technikos universiteto Geodezijos instituto specialistus, kad šie atliktų pagrindų bandymus.

16Galiausiai, trečiųjų asmenų pagalba Statytojo nustatyti defektai buvo pašalinti ir tai patvirtina 2016 m. rugpjūčio 29 d. ieškovo ir Statytojo pasirašytas Darbų perdavimo - priėmimo aktas.

172016 m. rugsėjo 28 d. pranešimu atsakovo paprašyta ne vėliau kaip per 5 darbo dienas atlyginti 29 070,53 Eur dydžio nuostolius. Atsakovas nuostolių neatlygino.

18Ieškovas nurodo, kad 24 067,83 Eur dydžio suma buvo sumokėta už dangos pakeitimo darbus: 19 840,86 Eur ieškovas sumokėjo UAB „Dangų centras“ už atliktus dangos pakeitimo darbus, o 4 166,59 Eur - į biudžetą pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 str. 1 d. 3 p., 60,38 Eur ieškovas sumokėjo UAB „Kurt Koenig statybinės mašinos“ už trinkelių šlavimo mašinos nuomą, nes atlikus dangos pakeitimo darbus buvo reikalinga pašalinti šiukšles nuo aplink lauko teniso aikštelę esančių trinkelių.

19Be to, ieškovas nurodo 3 194,69 Eur sumokėjęs Vilniaus Gedimino technikos universitetui už atliktus lauko teniso aikštelės pagrindę geodezinius matavimus, kurie atlikti tikslu įrodyti, jog aikštelės pagrindai yra įrengti tinkamai ir dangos defektus sąlygojo ne pagrindų netinkamas įrengimas. 500 Eur ieškovas sumokėjo IĮ „Arkanlita“ už pagrindo nestabilumo ekspertizę. Ieškovas pasitelkė ekspertą defektams identifikuoti ir defektų kilimo priežasčiai nustatyti. Buvo atliekamas aikštelės su danga vertinimas. Dar 1 308,01 Eur ieškovas sumokėjo Vilniaus Gedimino technikos universitetui už atliktą ekspertinį vertinimą, kuris buvo atliekamas tikslu įrodyti, kad teniso aikštelės pagrindai įrengti tinkamai. Šis vertinimas buvo atliekamas demontavus dangą.

20Pranešimas, kuriuo pareikalauta atsakovo atlyginti nuostolius jam išsiųstas 2016 m. rugsėjo 30 d. sutartyje nurodytu atsakovo elektroniniu paštu, laikoma, kad pranešimą atsakovas gavo 2016 m. spalio 3 d. ir prievolę atlyginti nuostolius turėjo įvykdyti per 5 darbo dienas, t.y. iki 2016 m. spalio 10 d. Kadangi atsakovas prievolės neįvykdė, palūkanas ieškovas paskaičiavo už laikotarpį nuo 2016 m. spalio 11 d. iki ieškinio pareiškimo dienos, t.y. 2017 m. birželio 6 d., nuo bendros nuostolių sumos, t.y. 29 070,53 Eur.

21Atsakovas atsiliepime su jam pareikštais reikalavimais nesutiko.

22Prašė taikyti senatį. CK 6.667 str. 1 d. nustatyta, kad reikalavimams, kylantiems dėl atliktų darbų trūkumų, nustatomas vienerių metų ieškinio senaties terminas. Pats ieškovas nurodo, kad 2016 m. balandžio 5 d. raštu Statytojas pranešė apie paaiškėjus aikštelės Nr. 3 defektus - dangos nelygumus, o 2016 m. gegužės 6 d. pranešimu apie paaiškėjusius defektus pranešta atsakovui. 2016 m. gegužės 13 d. raštu atsakovo pareikalauta pašalinti nustatytus defektus. Ieškovas ieškinį teismui prašydamas priteisti iš atsakovo nuostolius, patirtus dėl darbų defektų šalinimo pateikė 2017-06-09, t.y. praleidęs 1 metų senaties terminą.

23Lauko teniso aikštelės betoninį pagrindą įrengė ieškovas, atsakovas ant ieškovo įrengto pagrindo paklojo dangą. Taigi, teniso aikštelės įrengimo darbus atliko tiek ieškovas, tiek atsakovas ir šalių atlikti darbai yra tiesiogiai susiję.

24Pagal Tiekimo ir statybos rangos sutartį, atsakovas lauko teniso aikštelių įrengimo darbus turėjo pradėti 2013-07-15 ir iki 2013-08-23 užbaigti (vasarą, esant sausam orui), tačiau ieškovas iki nustatyto termino neįrengė aikštelių pagrindo ir neperdavė darbų fronto atsakovui.

252013-09-13 raštu ieškovas buvo informuotas, kad betoninio pagrindo drėgnumas viršija leistiną normą (6 proc.), ir yra 8,2 proc. ir sutiko, kad atsakovas klotų dangą esant 8 procentų drėgnumui.

262013 m. spalio 4 d. Galutiniu darbų perdavimo priėmimo aktu įrengta keturių lauko teniso aikštelių sportinė teniso danga (kiliminė danga ir sintetinė žolė), amortizacinis paklotas, kaučiuko danga, apsauginė danga, apsauginiai tinklai, buvo perduoti ieškovui. Ieškovas bei statybos techninis prižiūrėtojas darbus priėmė be trūkumų. 2013 m. gruodžio 5 d. Statybos užbaigimo aktu komisija nustatė, kad statinių statyba baigta, kad atlikti darbai atitinka statinio projekto sprendinius.

272014 metais nustačius defektus, ieškovas atliko aikštelės betoninio pagrindo defektų šalinimo darbus ir 2014-10-21 buvo sudarytas Papildomas susitarimas Nr. 838S-130628/25-5 prie tiekimo ir statybos rangos sutarties, kurio 1 punktu Rangovas (atsakovas) įsipareigojo ne vėliau kaip 2014 m. spalio 23 d. pradėti vykdyti darbus pagal priedą Nr. 1 - ant įrengto pagrindo pakloti plėvelę pagal „Brock“ technologiją, pakloti „Brock“ pagrindą, pakloti, tačiau nepriklijuoti, lauko sintetinės žolės dangą, ant žolės pakloti plėvelę, skirtą pagrindo ir žolės apsaugai nuo klimato poveikių. Susitarimo 2 p. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip 2014 m. balandžio 1 d., jei bus tinkamos klimato sąlygos, pradėti vykdyti likusius darbus pagal priedą Nr. 1, t.y. visus darbus, kurie reikalingi tinkamam lauko teniso aikštelių funkcionavimui, įskaitant, bet neapsiribojant, sintetinės žolės dangos suklijavimą ir kvarcinio smėlio barstymą. Minėto susitarimo 6 p. Užsakovas, t.y. UAB ,,Litcon“ įsipareigojo Rangovui, t.y. atsakovui UAB ,,Kitoks požiūris“, įvykdžius įsipareigojimus pagal šį susitarimą nereikšti pretenzijų dėl objekte „Viešosios įstaigos „Vito Gerulaičio vardo teniso akademija“ daugiafunkcinio sporto paslaugų ir sveikatingumo komplekso plėtros darbai“ esančių lauko teniso aikštelių dangos defektų taisymo išlaidų atlyginimo (įskaitant pagal šį susitarimą Užsakovo Rangovui sumokėtas sumas) ar reikalauti bet kokių kitų išmokų, susijusių su teniso aikštelių defektais. Atsakovas pagal 2014-10-21 sudarytą Papildomą susitarimą įsipareigojimus įvykdė tinkamai.

28Taigi, 2014-10-21 Papildomo susitarimo 6 p. ieškovas atsisakė reikalauti bet kokių kitų išmokų, susijusių su teniso aikštelių defektais, t.y. atsisakė reikalavimo, susijusio su defektų šalinimu, kadangi defektai atsirado būtent dėl ieškovo netinkamai atliktų darbų (netinkamo pagrindo įrengimo).

29Ieškovui pakartotinai tinkamai neįrengus teniso aikštelės pagrindų ir iš naujo nustačius defektus, 2015-09-29 šalių buvo sudarytas Papildomas susitarimas Nr. 838S-130628/2S-6 prie tiekimo ir statybos rangos sutarties, kuria šalys konstatavo, kad yra nustatyti lauko teniso aikštelės (priede Nr. 1 „lauko teniso aikštelių planas“ pažymėta „A“) trūkumai, kuriems pašalinti būtina nuimti viršutinį dangos sluoksnis ir perdaryti lauko teniso aikštelės pagrindus.

30Taigi, ieškovas netinkamai įrengė Lauko teniso aikštelės betoninį pagrindą ir dėl šios priežasties ne mažiau kaip du kartus (iki 2016 metų) buvo šalinami defektai ir tuo tikslu nuklojama ir vėl užklojama danga. Dangų perklojimas įtakojo tai, kad galimai danga tapo netinkama naudoti ir ją ieškovas turėjo pakeisti. Todėl atsakovas už naujos dangos įsigijimą ir pakeitimą nėra atsakingas. Aplinkybė, jog betoninis pagrindas yra įrengtas netinkamai užfiksuota 2014-10-21 Papildomu susitarimu Nr. 838S-130628/25-5 prie tiekimo ir statybos rangos sutarties bei 2015-09-29 Papildomu susitarimu Nr. 838S-130628/2S-6 prie tiekimo ir statybos rangos sutarties, kuriame šalių parašais patvirtinta, kad yra nustatyti lauko teniso aikštelės trūkumai, kuriems pašalinti būtina nuimti viršutinį dangos sluoksnį ir perdaryti lauko teniso aikštelės pagrindus.

31Žodinio bylos nagrinėjimo metu ieškovo atstovas palaikė procesiniuose dokumentuose išdėstytus argumentus. Pažymėjo, kad faktas, jog garantiniu laikotarpiu atsirado atsakovo darbų trūkumai yra įrodytas, tuo tarpu atsakovo aplinkybė, kad aikštelės pagrindas įrengtas nekokybiškai – nepasitvirtino, to nepatvirtino ir byloje atlikta ekspertizė. Senaties termino ieškovas nurodo nepraleidęs, nes nuo 2016-06-08 jis pradėtas skaičiuoti iš naujo, kai atsakovui atlikus kosmetinį remontą trūkumai vis tik nebuvo pašalinti.

32Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas taip pat palaikė procesiniuose dokumentuose išdėstytus argumentus. Prašė taikyti ieškinio senatį. Pažymėjo, kad nuostolius sąlygojo paties ieškovo veiksmai nekokybiškai įrengiant aikštelės pagrindą bei vėluojant perduoti darbų frontą, dėl ko atsakovui teko dirbti netinkamomis oro sąlygomis. Prašė ieškinį atmesti arba atleisti atsakovą nuo atsakomybės CK 6.253 straipsnio 1 dalies pagrindu.

33Ieškinys tenkintinas.

34Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

352013 m. birželio 28 d. šalys sudarė tiekimo ir statybos rangos sutartį Nr. 838S-130628/25, kuria atsakovas įsipareigojo pagal Ieškovo pateiktą techninį projektą savo jėgomis, rizika ir atsakomybe atlikti lauko ir vidaus dangų (įskaitant lauko teniso kortų aikštelių dangas) įrengimo darbus objekte „Viešosios įstaigos „Vito Gerulaičio vardo teniso akademija“ daugiafunkcinio sporto paslaugų ir sveikatingumo komplekso plėtros darbai“ (el. b. l. 11-21, t. I).

362013 m. rugsėjo 26 d. susitarimu Nr. 838S-130628/25-4 ir 2013 m. liepos 30 d. susitarimu Nr. 838S-130628/25-1 prie minėtos sutarties šalys suderėjo dėl papildomų darbų atlikimo (el. b. l. 26-29, 78-79, t. I).

372013-09-13 atsakovas buvo kreipęsis į ieškovą, pažymėdamas, kad betoninio pagrindo drėgnumas viršija leistiną normą ir yra 8,2 proc., kai negali viršyti 6 proc. Pažymėjo, kad norint laiku atlikti darbus atsakovas priverstas kloti dangą esant tokiam pagrindui. Rašte nurodyta, kad ieškovas susipažinęs su šiomis sąlygomis ir leidžia, kad atsakovas klotų dangą esant 8 proc. drėgmei. Su šiuo raštu pasirašytinai supažindintas ieškovo atstovas (el.b.l. 168, t. I).

38Nėra ginčo, kad darbai buvo atlikti. Vykdant sutartį buvo įrengtos keturių lauko teniso aikštelių dangos.

392013 m. spalio 4 d. šalys pasirašė galutinį darbų priėmimo-perdavimo aktą. Jame ieškovas pažymėjo neturįs atsakovui pretenzijų dėl darbo kokybės (el. b. l. 31, t. I). 2013 m. gruodžio 5 d. buvo surašytas statybos užbaigimo aktas (el. b. l. 68-75, t. I).

40Iš atsakovo ieškovui rašytų ir į bylą pateiktų 2014-04-03, 2014-05-22, 2014-07-08, 2014-08-20, 2014-05-29 raštų matyti, kad tarp šalių buvo kilęs ginčas dėl pagal sutartį atliktų darbų defektų (el.b.l. 169-171, t. I, el.b.l. 152, 156, t. IV).

412014 m. spalio 21 d. buvo sudarytas papildomas susitarimas Nr. 838S-130628/25-5, kuriuo šalys susitarė dėl defektų šalinimo darbų trijose aikštelėse (el.b.l. 165-166, t. I). 2015-05-11 galutiniu darbų perdavimo-priėmimo aktu atsakovas perdavė ieškovui įrengtą trijų lauko teniso aikštelių dangą (el.b.l. 153, t. IV).

42Nepaisant kai kurių klaidų pateiktuose dokumentuose, abi šalys sutaria, kad ginčas šioje byloje kilęs dėl atsiradusių aikštelės Nr. 3 (el.b.l. 25, t. I) defektų. Byloje iš esmės nėra ginčo ir dėl to, kad ieškovo nurodomi defektai, užfiksuoti 2016 gegužės 18 d. ieškovo defektų užfiksavimo akte (el. b. l. 33-44, t. I), buvo. Byloje nėra ginčo dėl to, kad ginčo aikštelės danga buvo nelygi ir netinkama naudoti pagal tikslinę paskirtį. Šalys nesutaria, kuri iš jų už atsiradusius defektus yra atsakinga.

432015 m. liepos 29 d. šalys sudarė papildomą susitarimą Nr. 838S-130628/25-6 dėl būtent šioje byloje ginčo objektu esančios aikštelės defektų šalinimo darbų (el. b. l. 22-23, t. I). Susitarimo 1 punktu atsakovas įsipareigojo nuimti aikštelės dangą, nepažeisdamas dangos ir užtikrindamas galimybę ją panaudoti pakartotinai. Atsakovas taip pat įsipareigojo neatlygintinai pakeisti sugadintą dangą nauja, jeigu pažeistų dangą taip, kad ji taptų netinkama naudoti pakartotinai. 2 punktu ieškovas įsipareigojo, atsakovui nuėmus aikštelės dangą, pakeisti jos pagrindų viršutinį sluoksnį pagal projektinius sprendinius, suderintus su atsakovu. Pagal susitarimo 3 punktą, ieškovui įrengus aikštelės viršutinius pagrindus, atsakovas įsipareigojo priimti juos pasirašydamas pagrindų priėmimo-perdavimo aktą, patvirtinantį, kad pagrindai yra įrengti kokybiškai ir tinkami dangai kloti. Susitarimo 4 punktu šalys susitarė, kad ieškovui atliekant aikštelės pagrindų įrengimo darbus atsakovas privalo prižiūrėti šių darbų vykdymą ir operatyviai reikšti pastabas, jeigu ieškovo vykdomi darbai nukrypsta nuo patvirtintų projektinių sprendinių ir (arba) paaiškėja kitos aplinkybės, dėl kurių ieškovo atliktų darbų rezultatas nebus tinkamas atsakovo darbams atlikti. Susitarimo 5 punktu atsakovas, priėmęs pagrindus, įsipareigojo dangą pakloti esant tinkamoms oro sąlygoms (per parą iškrenta ne daugiau nei 1 mm kritulių).

442015 m. rugsėjo 14 d. VGTU Geodezijos instituto darbuotojai atliko ginčo aikštelės vertikaliosios padėties geodezinius matavimus bei skaldos pagrindo sluoksnio bandymus (el.b.l. 44-81, t. II). Į bylą pateikti skaldos pagrindui naudotų medžiagų kokybę patvirtinantys dokumentai (el.b.l. 82-84, 133-136, t. II). Į bylą pateiktas aiškinamasis raštas dėl techninio projekto keitimų ir sklados pagrindo papildomo išlyginamojo sluoksnio įrengimo (el.b.l. 26-37, t. III).

452015 m. spalio 2 d. abipusiai pasirašytu darbų fronto priėmimo-perdavimo aktu ieškovas perdavė atsakovui paruoštą pagrindą aikštelėje Nr. 3 tolimesniems darbams atlikti, t.y. pakloto sudėjimui bei sintetinės žolės dangos įrengimui su kvarcinio smėlio užpildu. Akte nurodyta, kad atsakovas įrengtą pagrindą apžiūrėjo, patikrino, susipažino su pateikta technine dokumentacija, įrengtam pagrindui pretenzijų neturi (el. b. l. 48, t. I, 39-43, t. II).

46Ieškovas į bylą pateikė gismeteo.lt straipsnio kopiją apie tai, kad 2015-10-04 buvo numatomi giedri orai (el.b.l. 8-9, t. II).

472015 m. spalio 5 d. darbų perdavimo – priėmimo aktu ieškovas perdavė VšĮ „Vito Gerulaičio vardo teniso akademija“, ištaisytus aikštelės trūkumus. Pasirašydama aktą VšĮ „Vito Gerulaičio vardo teniso akademija“ padarė pastabą, nurodydama, kad nebuvo galimybės išbandyti aikštelės dėl per šaltų orų (el. b. l. 24, t. I).

482016 m. gegužės 5 d. ieškovas gavo pretenziją dėl ginčo aikštelės kokybės iš savo užsakovo (el. b. l. 66, t. I).

492016 m. gegužės 6 d. raštu ieškovas informavo atsakovą, kad 2016-05-05 gavo savo užsakovo pretenziją dėl garantinio laikotarpiu metu atsiradusių defektų ir pakvietė 2016-05-09 11 val. atvykti į objektą apžiūrai (el. b. l. 58, t. I).

502016 m. gegužės 13 d. raštu ieškovas atsakovui pažymėjo, kad šis privalo sutvarkyti garantiniu laikotarpiu atsiradusius defektus, priminė, kad į 2016 m. gegužės 6 d. raštą jam neatsakyta, nurodė reikalausiantis nuostolių (el. b. l. 30, 59, t. I).

512016 m. gegužės 20 d. raštu atsakovui ieškovas pakartojo ankstesniojo, 2016-05-13, rašto turinį (el. b. l. 60, t. I).

522016 m. gegužės 18 d. aktu ieškovas užfiksavo defektus (el. b. l. 33-44, t. I).

532016 m. gegužės 23 d. ieškovo užsakymu VGTU Geodezijos institutas atliko ginčo aikštelės dangos vertikaliosios padėties geodezinius matavimus. Padaryta išvada, kad teniso kortų dangos kauburėlių susidarymas nėra surištas su pagrindo nestabilumu (el. b. l. 50-57, t. I). Už atliktas paslaugas ieškovui pateikta sąskaitos 2 466, 08 Eur ir 728, 61 Eur sumai (el.b.l. 119, 121, t. I). 2016-07-25 ir 2016-09-01 pavedimais ieškovas sumokėjo VGTU 3194,69 Eur (el.b.l. 140-141, t. I).

542016 m. gegužės 27 d. raštu ieškovas dar kartą pareikalavo atsakovą ištaisyti defektus iki 2016 m. birželio 1 d. nurodė, kad po šios datos kreipsis dėl darbų atlikimo į trečiuosius asmenis (el. b. l. 32, t. I).

552016 m. gegužės 27 d. raštu atsakovas ieškovui nurodė, kad paskutinio korto pagrindai buvo priduoti 2015 m. spalio mėn., kortas buvo įrengtas ir užsakovas jį priėmė kaip kokybišką. Po žiemos atsiradusios bangelės yra pagrindo nestabilumo pasekmė. Atsakovas nurodė iki 2016-06-01 bandysiantis tvarkyti bangas, bet jei rezultatas netenkins, atsakomybę teks prisiimti pagrindą ruošusiai įmonei (el. b. l. 63, t. I).

562016 m. gegužės 31 d. raštu ieškovas nurodė atsakovui nesutinkantis, kad aikštelės viršutinės dangos susiraukšlėjimas atsirado dėl pagrindo nestabilumo, pakartojo, kad pagal 2016-05-27 raštą defektus atsakovas privalo ištaisyti iki 2016-06-01 (el. b. l. 62, t. I).

572016 m. birželio 6 d. į ieškovą raštu kreipėsi jo užsakovas, nurodydamas, kad ieškovui buvo siųsta pretenzija dėl aikštelės įrengimo ir, nors buvo atliktas smulkus aikštelės remontas, tačiau dangos nelygumai nėra pašalinti ir naudotis aikštele negalima (el. b. l. 45, t. I).

582016 m. birželio 8 d. ieškovas kreipėsi į atsakovą reikalaudamas iki 2016 m. liepos 1 d. pakeisti aikštelės sintetinę dangą į naują, taip pat pareikalauta iki 2016 m. birželio 10 d. raštu pateikti aikštelės dangos keitimo grafiką, nurodant, kad negavus raštiško atsakymo iki 2016-06-10, darbų atlikimui ieškovas pasitelks trečius asmenis ir pareikalaus nuostolių (el. b. l. 46-47, t. I).

592016 m. birželio 13 d. raštu ieškovas atsakovui nurodė negavęs atsakymo į 2016-06-08 raštą (el. b. l. 64, t. I).

602016 m. birželio 15 d. atsakovas ieškovui atsakė, nurodydamas, kad atsiradę aikštelės defektai yra netinkamai ir ne laiku įrengto pagrindo pasekmė, o jei ieškovas su tuo nesutinka, atsakovas pasiruošęs kviesti ekspertus iš užsienio, kurie atliktų pilną aikštelės ekspertizę, o be jos neplanuoja keisti dangos savo sąskaita. Kartu pažymėjo, kad ieškovo atliktas vertinimas yra niekinis, kadangi nenuėmus dangos ir po ja esančio elastinio pagrindo, nėra galimybės įvertinti aikštelės pagrindo būklės (el. b. l. 67, 167, t. I).

612016 m. birželio 17 d. ieškovas sudarė sutartį su UAB „Dangų centras“ statybos rangos sutartį dėl ginčo aikštelės dangos įrengimo (el.b.l. 28-31, t. II). 2016-08-03 sudarytas papildomas susitarimas prie šios sutarties dėl papildomų darbų įrengimo, paaiškėjus, kad jie reikalingi (el.b.l. 33, t. I). Darbai atlikti ir priimti 2016-07-29 ir 2016-08-17 aktais (el.b.l. 34-36, t. II).

622016 m. birželio 23 d. raštu ieškovas informavo atsakovą nuo 2016-06-27 iki 2016-07-08 vykdysiantis ginčo aikštelės sintetinės dangos demontavimo ir pagrindų įrengimo kokybės tinkinimo darbus, pakvietė atsakovą dalyvauti pagrindų tikrinimo procedūrose (el. b. l. 76, t. I).

63Atsakydamas į tai, 2016-06-23 raštu, atsakovas pažymėjo, kad jeigu dirbtinės dangos ir jos sudedamųjų dalių demontavimas bus atliekamas be tarptautinių nepriklausomų ekspertų apžiūros ir pirminių išvadų, ieškovas taps pilnai atsakingas už bet kuriuos defektus. Pasiūlė papildomus klausimus aptarti 2016-07-07 13 val. VšĮ „Vito Gerulaičio vardo teniso akademija“ (el. b. l. 77, t. I).

642016 m. birželio 27 d. rašte „Atsakymas dėl garantinių įsipareigojimų atsisakymo“ ieškovas išdėstė savo poziciją ginčo klausimais, be kita ko pažymėdamas, jog atsakovas gali atvykti į statybvietę, fiksuoti pagrindų būklę, pasitelkti ekspertus ir vertinti defektų kilimo priežastis (el. b. l. 81-83, t. I).

652016 m. liepos 5 d. ieškovo užsakymu VGTU Aplinkos inžinerijos fakulteto kelių tyrimo institutas atliko ginčo aikštelės pagrindo vertikaliosios padėties geodezinius matavimus (el.b.l. 2-7, t. II) ir skaldos pagrindo sluoksnio bandymus (el. b. l. 84-99, t. I). Už pastaruosius ieškovui pateikta sąskaita 1 308, 01 Eur sumai (el.b.l. 120, t. I), 2016-12-02 ieškovo sumokėjo VGTU 1308,01 Eur (el.b.l. 124, 84, t. I).

66Ieškovas sudarė sutartį su IĮ Arkanlita dėl ginčo aikštelės pagrindo nestabilumo ekspertizės atlikimo (el.b.l. 185, t. IV). 2016-06-02 ekspertizė atlikta, padaryta išvada, jog dangos kauburėlių susidarymas nesusijęs su pagrindo nestabilumu (el.b.l. 55-57, t. I). 2016-06-03 IĮ Arkanlita išrašė ieškovui sąskaitą už ginčo aikštelės pagrindo nestabilumo ekspertizę (el.b.l. 122, t. I), 2016-07-01 ieškovas jai sumokėjo 500 Eur (el.b.l. 102-103, t. I).

672016-06-17, 2016-09-27 ir 2016-10-07 mokėjimais, atitinkamais 10 000 Eur, 3 254,92 Eur, 6 585,94 Eur ieškovas sumokėjo UAB „Dangų centras“ iš viso 19 840,86 Eur už medžiagas ir darbus taisant ginčo aikštelės defektus (el.b.l. 104-109, 115, 116, 118, t. I). Į valstybės biudžetą sumokėjo 4 166,59 Eur PVM mokesčio (el.b.l. 172-178, t. IV).

682016 m. rugpjūčio 26-29 d. ieškovas išsinuomojo trinkelių šlavimo mašimą, už ką jam priskaityta 60,38 Eur (el.b.l. 117, t. I). Ieškovas šią sumą sumokėjo (el.b.l. 126, t. I).

692016 m. rugpjūčio 29 d. ieškovas perdavė savo užsakovui kokybiškai ištaisytus lauko teniso kortų aikštės Nr. 3 įrengimo darbus (el.b.l. 128-135, t. I, 42-43, t. III). Byloje nėra duomenų, kad po to ieškovas dar būtų gavęs kokių nors pretenzijų iš savo užsakovo.

702016 m. rugsėjo 28 d. raštu (el.b.l. 110-114, t. I), kuris 2016-09-30 atsakovui išsiųstas šalių sutartyje nurodytu elektroniniu paštu (el.b.l. 101, t. I), ieškovas kreipėsi į atsakovą su reikalavimu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas sumokėti 144,81 Eur dydžio baudą ir atlyginti 29 070,53 Eur dydžio nuostolius.

71Atsakovo prašymu byloje atlikta ekspertizė (el.b.l. 27-66, t. IV). Ekspertas išvadoje nurodė, jog tikslios defektų atsiradimo priežasties nustatyti nėra galimybės.

72Dėl senaties

73Atsakovas prašo ieškinį atmesti, nurodydamas, kad ieškovas yra praleidęs 1 metų senaties terminą reikalavimams pareikšti, kadangi statytojas ieškovui apie paaiškėjusius aikštelės Nr. 3 defektus pranešė dar 2016 m. balandžio mėn., tuo tarpu į teismą ieškovas kreipėsi tik 2017-06-08.

74Šiuo atveju šalis siejo rangos teisiniai santykiai. CK 6.667 straipsnio 1 dalyje nustatytas sutrumpintas 1 metų senaties terminas reikalavimams dėl atliktų darbų trūkumų. To paties straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad kai įstatymas ar rangos sutartis nustato garantinį terminą ir apie trūkumus buvo pareikšta per šį garantinį terminą, ieškinio senaties terminas prasideda nuo pareiškimo apie trūkumus dienos.

75Vadovaujantis CK 6.666 straipsnio 2 dalimi, darbų rezultato trūkumai turi būti nustatyti per protingą terminą, bet ne ilgesnį kaip dveji metai nuo rezultato perdavimo. 2015-07-29 šalių sudarytas susitarimas kitokio darbų garantinio termino nenustatė. Pagal jį atlikti bylai aktualūs darbai atsakovo ieškovui perduoti 2015-10-05.

762016-05-06, 2016-05-13, 2016-05-20, 2016-05-27 raštais ieškovas reikalavo atsakovą ištaisyti atsiradusius trūkumus, paskutiniajame rašte nustatydamas tam atlikti terminą iki 2016-06-01. 2016-05-27 raštu atsakovas nurodė bandysiantis aikštelės dangos trūkumus ištaisyti iki ieškovo nurodytos datos, t.y. 2016-06-01, kartu pažymėdamas, kad jeigu tai nepavyks, už tai bus atsakingas pats ieškovas, įrengęs aikštelės pagrindą. Taigi, ieškovas turėjo pagrindą manyti, kad atsakovas prievolę pripažįsta, todėl ieškinio senaties terminas nutrūko (CK 1,130 str. 2 d.).

772016-06-06 ieškovas gavo pretenziją iš savo užsakovo, kurioje buvo nurodyta, kad nors ir buvo bandoma taisyti aiktelės dangą, ji nekokybiška, todėl turi būti pakeista nauja. Analogišką reikalavimą ieškovas pareiškė atsakovui 2016-06-08 raštu, pakartojo 2016-06-13 raštu.

782016-06-15 raštu atsakovas nurodė ieškovui reikalavimo nevykdysiantis, nes mano, jog už tai atsakingas pats ieškovas. Taigi, tik po šio rašto gavimo ieškovas turėjo ir galėjo suprasti, kad atsakovas prievolės nepripažįsta, garantiniu laikotarpiu išryškėjusių trūkumų netaisys. Dėl to būtent nuo 2016-06-15 iš naujo turi būti pradėtas skaičiuoti 1 metų senaties terminas reikalavimui pareikšti (CK 1.130 str. 3 d.). Ieškovas į teismą kreipėsi 2016-06-08, taigi senaties termino jis nėra praleidęs.

79Dėl atsakovo civilinės atsakomybės sąlygų

80Reikšdamas reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo, ieškovas byloje turi įrodyti visas atsakovo civilinės atsakomybės sąlygas (CK 6.245-6.249 str.).

81- dėl neteisėtų veiksmų

82Faktinės iš statybos rangos santykių kilusios ginčo aplinkybės procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 str.). Kilus ginčui dėl darbų, atliktų pagal rangos sutartį, kiekio ar kokybės, defektų įrodinėjimo našta tenka užsakovui, šiuo atveju ieškovui. Nagrinėjamu atveju nėra ginčo dėl to, kad aikštelėje, kurioje dangą 2015-07-29 susitarimo pagrindu ieškovo užsakymu perklojo atsakovas, defektai atsirado. Taigi defektų faktas yra įrodytas.

83Nėra ginčo ir dėl to, kad pirmą kartą ginčo aikštelės dangos klojimo darbus atsakovas atliko šalių sudarytos 2013-06-28 rangos sutarties pagrindu, darbai priimti 2013-10-04. 2015-07-29 šalys sudarė susitarimą dėl atsiradusius ginčo aikštelės dangos defektų šalinimo darbų atlikimo. Susitarimo 2 punktu šalys pripažino egzistuojant trūkumus, susitarimo 3 punktu susitarė bendradarbiauti juos šalindamos.

84Susitarimo 2 punktu, ieškovas įsipareigojo pakeisti lauko teniso aikštelės pagrindų viršutinį sluoksnį būtent pagal projektinius sprendinius, suderintus su atsakovu, o atsakovas, kaip lauko teniso aikštelių įrengimo profesionalas, pritardamas projektiniams sprendiniams patvirtino ir garantavo, kad juos įgyvendinus atliks darbus, po kurių aikštelė taps tinkama naudoti pagal paskirtį. Susitarimo 4 punktu atsakovas prisiėmė ieškovas savo pareigas, nurodytas 2015-07-29 susitarime būtų įvykdęs netinkamai, atsakovas būtų pareigą prižiūrėti ieškovo atliekamų pagrindo įrengimo darbus, operatyviai reikšti pastabas, jeigu ieškovo vykdomi darbai nukrypsta nuo projektinių sprendinių ar paaiškėja kitos aplinkybės, dėl kurių ieškovo atliktų darbų rezultatas nebus tinkamas atsakovo darbams atlikti. Byloje nėra duomenų, kad reiškęs ieškovui dėl to pastabas. Atvirkščiai, 2015-10-02 darbų fronto priėmimo-perdavimo akte atsakovas nurodė, kad įrengtą pagrindą apžiūrėjo, patikrino, jam pretenzijų neturi.

85Teismas nepagrįstais laiko atsakovo argumentus, kad bet kokia vėlesnė jo atsakomybė už darbus, atliktus pirminės, dar 2013-06-28 sudarytos rangos sutarties pagrindu, pašalinta dar 2014-10-21 susitarimu. Nustatant tikrąją tam tikros sutarties šalių valią, taikytinos sutarčių aiškinimo taisyklės, įtvirtintos CK 6.193–6.195 straipsniuose ir suformuluotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010; 2011 m. liepos 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-318/2011; 2012 m. gegužės 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-233/2012; 2014 m. sausio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-134/2014 ir kt.). Tikrieji sutarties šalių ketinimai (valia) atskleidžiami įvertinant sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, šalių derybų dėl sutarties sudarymo pobūdį, šalių elgesį po sutarties sudarymo, kitas konkrečiu atveju reikšmingas aplinkybes. Teismas pažymi, kad vėlesniu, 2015-07-29, susitarimu atsakovas prisiėmė atsakomybę ir riziką būtent dėl ginčo aikštelės dangos kokybės, todėl, paaiškėjus jos defektams, yra atsakingas už kilusias pasekmes CK 6.697 straipsnio pagrindu.

86- dėl žalos

87Šalindamas trūkumus ieškovas pasitelkė UAB „Dangų centras“, kuriai už ginčo aikštelės dangos perdarymą iš naujo sumokėjo 19 840,86 Eur. Įvertinęs į bylą pateiktų rašytinių įrodymų, susijusių su ieškovo ir UAB „Dangų centras“ turinį, teismas sprendžia, kad visa ši suma sumokėta už medžiagas ir darbus taisant ginčo aikštelės defektus, įskaitant ir susijusius būtinus papildomus darbus, laikytina ieškovo nuostoliais. Su UAB „Dangų centras“ sudarytos sutarties pagrindu ieškovas, vadovaudamasis Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 7 straipsnio 4 punktu, Statybos įstatymo 2 straipsnio 15 dalimi, į valstybės biudžetą sumokėjo 4 166,59 Eur PVM mokesčio. Šią sumą teismas taip pat laiko ieškovo nuostoliais, spręsdamas, jog ieškovas jų reikalauja pagrįstai.

88Tvarkydamas aikštelę, t.y. ją valydamas po darbų atlikimo ieškovas turėjo išsinuomoti reikiamą įrangą – trinkelių šlavimo mašiną, už ką sumokėjo UAB „Kurt Koenig statybinės mašinos“ 60,38 Eur.

89Teismas sprendžia, kad visos šios išlaidos laikytinos realiomis, protingomis ir buvo būtinos, siekiant pašalinti ginčo aikštelės defektus. Pažymėtina, kad CK 6.665 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti galimi alternatyvūs užsakovo teisių gynimo būdai, sprendžiant rangovo atsakomybės už netinkamos kokybės darbą klausimą. Užsakovas gali reikalauti iš rangovo: 1) neatlygintinai pašalinti trūkumus per protingą terminą; 2) atitinkamai sumažinti darbų kainą; 3) atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas, jeigu užsakovo teisė pašalinti trūkumus buvo nustatyta rangos sutartyje. To paties straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad jeigu rangovas sutarties pažeidimų ar kitokių trūkumų per protingą terminą nepašalina arba trūkumai yra esminiai ir nepašalinami, užsakovas turi teisę nutraukti sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius. Nagrinėjamu atveju ieškovas įrodė, jog defektų pašalinti kitaip, kaip tik perklojant naują ginčo aikštelės dangą, buvo neįmanoma. Iš esmės tam neprieštarauja ir atsakovas, faktiškai ginčydamas tik tokių defektų susidarymo priežastis. Taigi, atsakovui atsisakius tai padaryti, ieškovas, pasitelkęs trūkumų pašalinimui trečiuosius asmenimis, turi teisę į dėl to patirtų nuostolių visišką atlyginimą.

90Be to, ieškovas siekdamas nustatyti defektų atsiradimo priežastis, pasitelkė specialistus. Vilniaus Gedimino technikos universitetui už atliktus geodezinius matavimus, tyrimus ir bandymus sumokėjo 4502,70 Eur, dar 500 Eur sumokėjo IĮ „Arkanlita“ už atliktą aikštelės pagrindo ekspertizę. Byloje nustatyta, kad atsakovas nuosekliai teigė, jog defektų priežastis galimai yra netinkamas ginčo aikštelės dangos pagrindo įrengimas, taip neigdamas savo atsakomybę dėl jų. Todėl teismas sprendžia, kad ieškovas pagrįstai turėjo išlaidų, siekdamas nustatyti, ar šie atsakovo argumentai pagrįsti, todėl nurodytos sumos taip pat laikytinos ieškovo nuostoliais, t.y. protingomis išlaidomis, susijusiomis su civilinės atsakomybės ir žalos įvertinimu (CK 6.249 str. 4 d. 2 p.), į kurių atlyginimą ieškovas taip pat turi teisę.

91Taigi, iš viso ieškovas yra patyręs 29 070,53 Eur dydžio nuostolius.

92- dėl priežastinio ryšio

93Byloje nustatytų faktinių aplinkybių visuma sudaro pagrindą išvadai, kad nurodytus nuostolius ieškovas patyrė dėl to, kad ieškovas netinkamai vykdė savo sutartines pareigas, t.y. atliko 2015-07-29 susitarime suderėtus ginčo aikštelės dangos perklojimo darbus nekokybiškai, defektų per protingą terminą nepašalino. Be to, ginčijo savo prievolę, motyvuodamas tuo, kad ieškovas netinkamai įrengė ginčo aikštelės pagrindą, dėl ko ieškovas pagrįstai pasitelkė specialistus, siekdamas šiuos atsakovo argumentus paneigti. Todėl yra pagrindas spręsti, kad visi nurodyti ieškovo nuostoliai yra tiesioginiame priežastiniame ryšyje su atsakovo neteisėtais veiksmais, netinkamai vykdant šalių susitarimą.

94Dėl atsakovo atleidimo nuo civilinės atsakomybės ar jos sumažinimo

95Atsakovas prašo atleisti jį nuo atsakomybės ar ją sumažinti CK 6.253 straipsnio 5 dalies pagrindu, teikdamas, kad ieškovas pats kaltas dėl žalos atsiradimo, nes dėl jo netinkamai įrengto pagrindo atsirado ir atsakovo klotos dangos defektai, danga buvo perklota tris kartus, kas nerekomenduojama pagal gamintojo nurodymus, be to, ieškovas vėlavo perduoti darbų frontą, todėl danga klota esant netinkamoms oro sąlygoms, t.y. per dideliam drėgnumui.

96Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). Pagal CPK 185 straipsnį teismas, vertindamas šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle. Teismas turi įsitikinti, kad pakanka duomenų išvadai, jog tam tikri faktai egzistavo arba neegzistavo. Teismas turi įvertinti įrodymų visetą, ir iš jo daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą.

97Nagrinėjamu atveju teismas konstatuoja, kad aplinkybė, jog ieškovas netinkamai įrengė ginčo aikštelės pagrindą byloje nėra įrodyta. Teismas atkreipia dėmesį, kad ieškovas dar ikiteisminėje ginčo stadijoje ėmėsi visų įmanomų veiksmų, siekdamas pašalinti tokias atsakovo keliamas abejones, tuo tarpu atsakovo teiginiai apie galimai netinkamą aikštelės pagrindo įrengimą apsiriboja iš esmės deklaratyviais teiginiais jo paties rašytuose raštuose. Išvados, kad ginčo aikštelės pagrindas buvo įrengtas netinkamai nepatvirtino ir atsakovo prašymu byloje atlikta ekspertizė. Įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą teistas daro tikėtiną išvadą, kad aikštelės defektai atsidaro ne dėl netinkamai pakloto aikštelės pagrindo, tačiau dėl būtent atsakovo darbų, atliktų 2015-07-29 šalių susitarimo pagrindu.

98Vykdydamas 2013-06-28 sutartį atsakovas ieškovo užsakymu atliko dangos klojimo darbus keturiose laiko teniso aikštelėse. 2014-10-21 susitarimo pagrindu atlikti defektų šalinimo darbai trijose aikštelėse. Byloje surinkti įrodymai suponuoja išvadą, kad ginčo aikštelė buvo taisoma vieną kartą, t.y. jau minėto 2015-07-29 susitarimo pagrindu. Teismas pažymi, jog atsakovo argumentai apie tai, kad defektai atsirado dėl to, kad ta pati danga buvo klota kelis kartus, kaip ir argumentai apie tai, jog ji klota netinkamomis oro sąlygomis ne tik nėra įrodyti, tačiau ir nereikšmingi sprendimui byloje priimti ir atsakovo atsakomybės nešalina.

992015-07-29 pats atsakovas įsipareigojo nuimti dangą jos nepažeisdamas ir užtikrindamas galimybę dangą panaudoti pakartotinai, pažeidęs dangą taip, kad ji tampa netinkama naudoti, įsipareigojo sugadintą dangą pakeisti nauja neatlygintinai (susitarimo 2 p.). Ieškovui įrengiant aikštelės viršutinius pagrindus, rangovas (atsakovas) įsipareigojo šiuos darbus tikrinti, juos priimti, patvirtindamas jų kokybę (susitarimo 2-4 p.). Atsakovas susitarimu įsipareigojo kloti dangą esant tinkamoms oro sąlygoms (susitarimo 5 p.).

100Sutiktina, kad ieškovas vėlavo perduoti atsakovui darbų frontą, tačiau 2015-10-02 aktu jį priėmė tolimesniems darbams atlikti, akte patvirtino ieškovo įrengto pagrindo kokybę. Darbai buvo nedelsiant atlikti. Byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovas būtų pranešęs ieškovui, jog dangos pakartotinai kloti negali ar negali atlikti darbų dėl netinkamų oro sąlygų, ar yra kokios nors rizikos jų kokybei, t.y. įspėjęs ieškovą, stabdęs darbus iki jo atskirų nurodymų davimo ir pan. (CK 6.659 str.). Taigi nėra pagrindo sutikti, jog kokią nors riziką dėl darbų kokybės būtų prisiėmęs ieškovas.

101Vadovaudamasis nurodytais argumentais teismas sprendžia, kad atsakovo prašymas atleisti jį nuo civilinės atsakomybės ar ją sumažinti yra nepagrįstas ir negali būti tenkinamas.

102Dėl palūkanų

103Ieškovas už laikotarpį nuo 2016 m. spalio 11 d. iki 2017 m. birželio 6 d. nuo 29 070,53 Eur sumos paskaičiavo atsakovui 6 proc. metines palūkanas, kurios sudaro 1 382,78 Eur. Vadovaujantis CK 6.210 straipsnio 2 dalimi, 6.261 straipsniu, ieškovui iš atsakovo priteistina 1 382,78 Eur palūkanų.

104Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 2 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinos 6 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 30 453,31 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. birželio 30 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

105Dėl bylinėjimosi išlaidų

106Ieškovas už pareikštus reikalavimus sumokėjo 673 Eur žyminį mokestį. Ieškovas taip pat patyrė 6965,77 Eur išlaidų už advokato pagalbą. Advokato išlaidoms pagrįsti ieškovas pateikė teisinių paslaugų suvestines, iš kurių matyti tokių išlaidų patyrimo faktą bylą nagrinėjant teisme patvirtinantys duomenys, t.y. kokios konkrečios advokato teisinės paslaugos šioje byloje buvo suteiktos ir kokios išlaidos buvo patirtos (kokia suma sumokėta). Minėtose suvestinėse yra nurodyti visų pirminių atsiskaitymą patvirtinančių dokumentų (PVM sąskaitų faktūrų, mokėjimo dokumentų) numeriai, datos ir sumos. Atsižvelgiant į tai, sutiktina su ieškovo atstovu, kad tokie įrodymai yra pakankami ir tinkami pagrįsti išlaidas už advokato pagalbą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-88-686/2017).

107Ieškinį patenkinus, ieškovui iš atsakovo priteistina 673 Eur žyminio mokesčio ir 6965,77 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, iš viso 7638,77 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 98 straipsnio 1 dalis).

108Vadovaujantis CPK 92 straipsniu ir 96 straipsniu, iš atsakovo valstybės naudai priteistina 6,26 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Ši suma turi būti įmokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660. Mokėjimo kvitus reikia pristatyti į Vilniaus miesto apylinkės teismą.

109Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 268-270 straipsniais,

Nutarė

110ieškinį tenkinti.

111Priteisti ieškovui UAB „LitCon“, juridinio asmens kodas 123228761, iš atsakovo UAB „Kitoks požiūris“, juridinio asmens kodas 300071203, 29 070,53 Eur (dvidešimt devynis tūkstančius septyniasdešimt eurų 53 ct) nuostolių, 1 382,78 Eur (vieną tūkstantį tris šimtus aštuoniasdešimt du eurus 78 ct) palūkanų, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 30 453,31 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2017 m. birželio 30 d., iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 7 638,77 Eur (septynis tūkstančius šešis šimtus trisdešimt aštuonis eurus 77 ct) bylinėjimosi išlaidų.

112Priteisti iš atsakovo UAB „Kitoks požiūris“, juridinio asmens kodas 300071203, 6,26 Eur (šešis eurus 26 ct) bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą.

113Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškiniu ieškovas prašo priteisti jam iš atsakovo 24 067,83 Eur dydžio... 5. Ieškinyje nurodo, kad 2013 m. birželio 28 d. šalys sudarė Tiekimo ir... 6. 2013 m. liepos 30 d. Papildomu susitarimu Nr. 838S-130628/25-1, 2013 m.... 7. Atsakovui atlikus Sutartyje ir papildomuose susitarimuose numatytus darbus,... 8. Paaiškėjus lauko teniso aikštelės Nr. 3 defektams, 2015 m. liepos 29 d.... 9. 2016 m. balandžio 5 d. raštu Statytojas pranešė apie paaiškėjus... 10. 2016 m. gegužės 18 d. vykusios defektų apžiūros metu, kurioje atsakovas... 11. 2016 m. gegužės 27 d. raštu atsakovas nurodė bandysiantis sutvarkyti esamas... 12. Tikslu įsitikinti, jog defektus sąlygojo ne įrengti pagrindai, buvo atlikti... 13. Atsakovui ignoruojant ieškovo raginimus, 2016 m. birželio 13 d. raštu... 14. Atsižvelgiant į tai, kad diskusija dėl defektų šalinimo užtruko ir buvo... 15. Nuėmus sintetinę žolę, ieškovas pasitelkė Vilniaus Gedimino technikos... 16. Galiausiai, trečiųjų asmenų pagalba Statytojo nustatyti defektai buvo... 17. 2016 m. rugsėjo 28 d. pranešimu atsakovo paprašyta ne vėliau kaip per 5... 18. Ieškovas nurodo, kad 24 067,83 Eur dydžio suma buvo sumokėta už dangos... 19. Be to, ieškovas nurodo 3 194,69 Eur sumokėjęs Vilniaus Gedimino technikos... 20. Pranešimas, kuriuo pareikalauta atsakovo atlyginti nuostolius jam išsiųstas... 21. Atsakovas atsiliepime su jam pareikštais reikalavimais nesutiko.... 22. Prašė taikyti senatį. CK 6.667 str. 1 d. nustatyta, kad reikalavimams,... 23. Lauko teniso aikštelės betoninį pagrindą įrengė ieškovas, atsakovas ant... 24. Pagal Tiekimo ir statybos rangos sutartį, atsakovas lauko teniso aikštelių... 25. 2013-09-13 raštu ieškovas buvo informuotas, kad betoninio pagrindo drėgnumas... 26. 2013 m. spalio 4 d. Galutiniu darbų perdavimo priėmimo aktu įrengta keturių... 27. 2014 metais nustačius defektus, ieškovas atliko aikštelės betoninio... 28. Taigi, 2014-10-21 Papildomo susitarimo 6 p. ieškovas atsisakė reikalauti bet... 29. Ieškovui pakartotinai tinkamai neįrengus teniso aikštelės pagrindų ir iš... 30. Taigi, ieškovas netinkamai įrengė Lauko teniso aikštelės betoninį... 31. Žodinio bylos nagrinėjimo metu ieškovo atstovas palaikė procesiniuose... 32. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas taip pat palaikė procesiniuose... 33. Ieškinys tenkintinas.... 34. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės... 35. 2013 m. birželio 28 d. šalys sudarė tiekimo ir statybos rangos sutartį Nr.... 36. 2013 m. rugsėjo 26 d. susitarimu Nr. 838S-130628/25-4 ir 2013 m. liepos 30 d.... 37. 2013-09-13 atsakovas buvo kreipęsis į ieškovą, pažymėdamas, kad betoninio... 38. Nėra ginčo, kad darbai buvo atlikti. Vykdant sutartį buvo įrengtos keturių... 39. 2013 m. spalio 4 d. šalys pasirašė galutinį darbų priėmimo-perdavimo... 40. Iš atsakovo ieškovui rašytų ir į bylą pateiktų 2014-04-03, 2014-05-22,... 41. 2014 m. spalio 21 d. buvo sudarytas papildomas susitarimas Nr.... 42. Nepaisant kai kurių klaidų pateiktuose dokumentuose, abi šalys sutaria, kad... 43. 2015 m. liepos 29 d. šalys sudarė papildomą susitarimą Nr. 838S-130628/25-6... 44. 2015 m. rugsėjo 14 d. VGTU Geodezijos instituto darbuotojai atliko ginčo... 45. 2015 m. spalio 2 d. abipusiai pasirašytu darbų fronto priėmimo-perdavimo... 46. Ieškovas į bylą pateikė gismeteo.lt straipsnio kopiją apie tai, kad... 47. 2015 m. spalio 5 d. darbų perdavimo – priėmimo aktu ieškovas perdavė... 48. 2016 m. gegužės 5 d. ieškovas gavo pretenziją dėl ginčo aikštelės... 49. 2016 m. gegužės 6 d. raštu ieškovas informavo atsakovą, kad 2016-05-05... 50. 2016 m. gegužės 13 d. raštu ieškovas atsakovui pažymėjo, kad šis privalo... 51. 2016 m. gegužės 20 d. raštu atsakovui ieškovas pakartojo ankstesniojo,... 52. 2016 m. gegužės 18 d. aktu ieškovas užfiksavo defektus (el. b. l. 33-44, t.... 53. 2016 m. gegužės 23 d. ieškovo užsakymu VGTU Geodezijos institutas atliko... 54. 2016 m. gegužės 27 d. raštu ieškovas dar kartą pareikalavo atsakovą... 55. 2016 m. gegužės 27 d. raštu atsakovas ieškovui nurodė, kad paskutinio... 56. 2016 m. gegužės 31 d. raštu ieškovas nurodė atsakovui nesutinkantis, kad... 57. 2016 m. birželio 6 d. į ieškovą raštu kreipėsi jo užsakovas,... 58. 2016 m. birželio 8 d. ieškovas kreipėsi į atsakovą reikalaudamas iki 2016... 59. 2016 m. birželio 13 d. raštu ieškovas atsakovui nurodė negavęs atsakymo į... 60. 2016 m. birželio 15 d. atsakovas ieškovui atsakė, nurodydamas, kad atsiradę... 61. 2016 m. birželio 17 d. ieškovas sudarė sutartį su UAB „Dangų centras“... 62. 2016 m. birželio 23 d. raštu ieškovas informavo atsakovą nuo 2016-06-27 iki... 63. Atsakydamas į tai, 2016-06-23 raštu, atsakovas pažymėjo, kad jeigu... 64. 2016 m. birželio 27 d. rašte „Atsakymas dėl garantinių įsipareigojimų... 65. 2016 m. liepos 5 d. ieškovo užsakymu VGTU Aplinkos inžinerijos fakulteto... 66. Ieškovas sudarė sutartį su IĮ Arkanlita dėl ginčo aikštelės pagrindo... 67. 2016-06-17, 2016-09-27 ir 2016-10-07 mokėjimais, atitinkamais 10 000 Eur, 3... 68. 2016 m. rugpjūčio 26-29 d. ieškovas išsinuomojo trinkelių šlavimo... 69. 2016 m. rugpjūčio 29 d. ieškovas perdavė savo užsakovui kokybiškai... 70. 2016 m. rugsėjo 28 d. raštu (el.b.l. 110-114, t. I), kuris 2016-09-30... 71. Atsakovo prašymu byloje atlikta ekspertizė (el.b.l. 27-66, t. IV). Ekspertas... 72. Dėl senaties... 73. Atsakovas prašo ieškinį atmesti, nurodydamas, kad ieškovas yra praleidęs 1... 74. Šiuo atveju šalis siejo rangos teisiniai santykiai. CK 6.667 straipsnio 1... 75. Vadovaujantis CK 6.666 straipsnio 2 dalimi, darbų rezultato trūkumai turi... 76. 2016-05-06, 2016-05-13, 2016-05-20, 2016-05-27 raštais ieškovas reikalavo... 77. 2016-06-06 ieškovas gavo pretenziją iš savo užsakovo, kurioje buvo... 78. 2016-06-15 raštu atsakovas nurodė ieškovui reikalavimo nevykdysiantis, nes... 79. Dėl atsakovo civilinės atsakomybės sąlygų... 80. Reikšdamas reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo, ieškovas byloje turi... 81. - dėl neteisėtų veiksmų... 82. Faktinės iš statybos rangos santykių kilusios ginčo aplinkybės procese... 83. Nėra ginčo ir dėl to, kad pirmą kartą ginčo aikštelės dangos klojimo... 84. Susitarimo 2 punktu, ieškovas įsipareigojo pakeisti lauko teniso aikštelės... 85. Teismas nepagrįstais laiko atsakovo argumentus, kad bet kokia vėlesnė jo... 86. - dėl žalos... 87. Šalindamas trūkumus ieškovas pasitelkė UAB „Dangų centras“, kuriai už... 88. Tvarkydamas aikštelę, t.y. ją valydamas po darbų atlikimo ieškovas turėjo... 89. Teismas sprendžia, kad visos šios išlaidos laikytinos realiomis, protingomis... 90. Be to, ieškovas siekdamas nustatyti defektų atsiradimo priežastis,... 91. Taigi, iš viso ieškovas yra patyręs 29 070,53 Eur dydžio nuostolius.... 92. - dėl priežastinio ryšio... 93. Byloje nustatytų faktinių aplinkybių visuma sudaro pagrindą išvadai, kad... 94. Dėl atsakovo atleidimo nuo civilinės atsakomybės ar jos sumažinimo... 95. Atsakovas prašo atleisti jį nuo atsakomybės ar ją sumažinti CK 6.253... 96. Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių... 97. Nagrinėjamu atveju teismas konstatuoja, kad aplinkybė, jog ieškovas... 98. Vykdydamas 2013-06-28 sutartį atsakovas ieškovo užsakymu atliko dangos... 99. 2015-07-29 pats atsakovas įsipareigojo nuimti dangą jos nepažeisdamas ir... 100. Sutiktina, kad ieškovas vėlavo perduoti atsakovui darbų frontą, tačiau... 101. Vadovaudamasis nurodytais argumentais teismas sprendžia, kad atsakovo... 102. Dėl palūkanų... 103. Ieškovas už laikotarpį nuo 2016 m. spalio 11 d. iki 2017 m. birželio 6 d.... 104. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 2 dalimi,... 105. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 106. Ieškovas už pareikštus reikalavimus sumokėjo 673 Eur žyminį mokestį.... 107. Ieškinį patenkinus, ieškovui iš atsakovo priteistina 673 Eur žyminio... 108. Vadovaujantis CPK 92 straipsniu ir 96 straipsniu, iš atsakovo valstybės... 109. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 110. ieškinį tenkinti.... 111. Priteisti ieškovui UAB „LitCon“, juridinio asmens kodas 123228761, iš... 112. Priteisti iš atsakovo UAB „Kitoks požiūris“, juridinio asmens kodas... 113. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...