Byla B2-2672-657/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Tak“ priėmimo klausimą

1Kauno apygardos teismo teisėja Žibutė Budžienė, išnagrinėjusi ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Tak“ priėmimo klausimą,

Nustatė

2Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius teismui pateikė pareiškimą, kuriuo prašo UAB „Tak“ iškelti bankroto bylą. Nurodė, kad atsakovės buveinės adresu registruotu laišku buvo išsiųstas pranešimas apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, jeigu atsakovė su ieškovu neatsiskaitys, tačiau atsakovė skolos nesumokėjo.

3Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 1 dalis nustato, kad bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos Civilinio proceso kodekso nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus ĮBĮ numatytas išimtis (CPK 1 str. 1 d.). Kiekviena subjektinė teisė, taigi, ir teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos, asmeniui sukelia teigiamus teisinius padarinius tik tuomet, kai jis šia teise naudojasi tinkamai. ĮBĮ yra nustatyta išankstinė neteisminė ginčo sprendimo tvarka, kurios kreditorius privalo laikytis, prieš paduodamas pareiškimą teismui dėl bankroto bylos skolininkui iškėlimo. ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kreditorius (kreditoriai) apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo turi pranešti įmonei raštu registruotu laišku arba per kurjerį ar antstolį. Tuo atveju, kai vienu iš nurodytų būdų pranešimo įteikti nepavyksta, kreditorius (kreditoriai) turi išsiųsti pranešimą įmonės buveinės adresu. Pranešimas laikomas įteiktu praėjus penkioms dienoms nuo jo išsiuntimo. Pranešime nurodomi įmonės neįvykdyti įsipareigojimai ir įspėjama, kad jeigu jie nebus įvykdyti per šiame pranešime nurodytą laikotarpį, kreditorius (kreditoriai) kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Įsipareigojimams įvykdyti kreditorius (kreditoriai) nustato ne trumpesnį kaip 30 dienų laikotarpį nuo pranešimo įteikimo dienos. Ši tvarka yra skirta tam, kad tarp šalių kilęs ginčas būtų išspręstas nesikreipiant į teismą ir nekeliant bankroto bylos, t. y. ji atitinka ikiteisminės ginčo sprendimo tvarkos sampratą. Kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atveju ĮBĮ 6 straipsnio 4 dalyje kreditoriui nustatyta pareiga pareiškimo teismui ir pateikiamų prie pareiškimo priedų nuorašus pateikti įmonei. Pateikiant teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, prie pareiškimo turi būti pridėti įrodymai, kad CPK nustatyta tvarka yra įvykdyti ĮBĮ 6 straipsnio 2 ir 4 dalyse nustatyti reikalavimai, bei minėto pranešimo kopija (ĮBĮ 6 str. 1 d.).

4Klausimas dėl ĮBĮ 6 straipsnio reikalavimų įvykdymo tinkamumo turi būti sprendžiamas įvertinus šio reikalavimo tikslus. Pagal ĮBĮ 6 straipsnio antrąją dalį, kreditorius apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo turi pranešti įmonei raštu, o pranešime nurodyti įmonės neįvykdytus įsipareigojimus bei įspėti, kad, jei jie nebus įvykdyti per ne trumpesnį kaip 30 dienų laikotarpį, kreditorius kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Ši nuostata yra skirta skolininko, tai yra bendrovės, kuriai norima kelti bankroto bylą, interesų apsaugai, nes tokiu būdu bendrovei suteikiama galimybė atsiskaityti su kreditoriumi, ginčą išspręsti taikiai ir išvengti bankroto procedūros bei bankroto bylos iškėlimo pasekmių, arba kreiptis į teismą dėl kreditoriaus reikalavimo nuginčijimo ir pan. Šia norma siekiama, kad ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo nebūtų bendrovei netikėtas, nes bankroto bylos iškėlimas sustabdo normalią bendrovės veiklą, todėl norma turi būti aiškinama bei taikoma atsižvelgiant į tokią jos funkciją (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. rugpjūčio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1062/2009).

5Susipažinęs su ieškovo teismui pateiktu pareiškimu ir jo priedais teismas nustatė, kad pranešimas apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, jei atsakovė per 30 dienų nuo raginimų gavimo dienos nesumokės įsiskolinimo, UAB „Tak“ buvo išsiųstas registruotu laišku 2013-07-26, tačiau duomenų, patvirtinančių, kad šis pranešimas atsakovei buvo įteiktas, ieškovas teismui nepateikė.

6ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje nustatytas reikalavimas, kad, jeigu pranešimo vienu iš įstatymo numatytų būdų įteikti nepavyksta, kreditorius (kreditoriai) turi išsiųsti pranešimą įmonės buveinės adresu. Tuomet pranešimas laikomas įteiktu praėjus penkioms dienoms nuo jo išsiuntimo (ĮBĮ 6 str. 2 d.).

7Prie pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo turi būti pridėti įrodymai, kad Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka įvykdyti ĮBĮ 6 straipsnio 2 ir 4 dalyse nustatyti reikalavimai, ir šio straipsnio 2 dalyje nurodyto pranešimo kopija (ĮBĮ 6 str. 1 d.).

8Nustatęs, kad pranešimas apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei 2013-07-26 buvo išsiųstas registruotu laišku, tačiau ieškovė teismui nepateikė duomenų, patvirtinančių minėto pranešimo įteikimo atsakovei faktą, ar duomenų, patvirtinančių nurodyto pranešimo pakartotinį išsiuntimą atsakovės buveinės adresu, 2013-10-28 nutartimi teismas ieškovei nustatė terminą pareiškimo trūkumams pašalinti – pateikti įrodymus, patvirtinančius pranešimo apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei įteikimo faktą arba patvirtinančius pakartotinio ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalies reikalavimus atitinkančio pranešimo išsiuntimą (b.l. 20-21). Šia nutartimi teismas ieškovui išaiškino, kad teismo nurodytus trūkumus nustatytu terminu pašalinus, pareiškimas bus laikomas paduotu pradinio jo pateikimo teismui dieną, priešingu atveju – pareiškimas bus laikomas nepaduotu ir kartu su priedais grąžinamas jį pateikusiam asmeniui (CPK 115 str. 3 d.).

9Kauno apygardos teisme 2013-11-11 gauti dokumentai dėl pareiškimo trūkumų šalinimo.

10Susipažinęs su pateiktais dokumentais, teismas nustatė, kad pateiktas 2013-01-17 raginimas dėl skolos sumokėjimo neatitinka ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje pranešimui nustatytų reikalavimų, o duomenų, patvirtinančių 2013-07-26 pranešimo įteikimo atsakovei faktą, ar duomenų, patvirtinančių nurodyto pranešimo pakartotinį išsiuntimą atsakovės buveinės adresu, ieškovė teismui nepateikė. Darytina išvada, kad atsakovė apie jos atžvilgiu ketinamą inicijuoti bankroto procesą, jei nepadengs ieškovui įsiskolinimo, nebuvo tinkamai informuota. Esant tokioms aplinkybėms, teismas konstatuoja, kad ieškovė nesilaikė ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje nustatytos privalomos išankstinės neteisminės ginčo sprendimo tvarkos, ir 2013-10-28 nutartimi nustatytų trūkumų – pateikti dokumentus, patvirtinančius nustatytos tvarkos laikymąsi, nepašalino, todėl pareiškimas laikytinas nepaduotu ir grąžintinas jį padavusiam asmeniui (CPK 137 str. 2 d. 3 p., CPK 115 str. 3 d.).

11Pažymėtina, kad ši nutartis neužkerta kelio ieškovei kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei, tinkamai pasinaudojus ĮBĮ 6 str. 2 d. nustatyta išankstinio ginčo sprendimo ne teisme tvarka arba skolos priteisimo iš atsakovės klausimą spręsti ginčo teisena.

12Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Lietuvos Respublikos CPK 115 straipsnio 3 ir 5 dalimis, 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

13Laikyti nepaduotu ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Tak“ ir pareiškimą bei jo priedus grąžinti jį pateikusiam asmeniui.

14Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti ieškovui.

15Nutartis per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai