Byla 2S-2459-601/2011
Dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. spalio 27 d. nutarties panaikinimo, kuria ieškovų ieškinys ir patikslintas ieškinys laikytas nepaduotu ir grąžintas ieškovams

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Evaldas Burzdikas, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų V. G., D. K., Neringos Gaižutytės atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. spalio 27 d. nutarties panaikinimo, kuria ieškovų ieškinys ir patikslintas ieškinys laikytas nepaduotu ir grąžintas ieškovams,

Nustatė

2Ieškovai kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydami atstatyti pažeistas teises, atnaujinti atimtą valdymą pastato, esančio ( - ).

3Kauno m. apylinkės teismo 2011-10-11 nutartimi nustatė ieškovams terminą ieškinio trūkumams šalinti, t. y. pateikti teismui CPK 114 str. nuostatas atitinkančius ieškinio priedus ir patikslinti pirmąjį ieškinio reikalavimą.

4Ieškovai pateikė teismui patikslintą ieškinį prašydami atstatyti ieškovų pažeistas teises, atnaujinti atimtą valdymą pastato, esančio ( - ), unikalus Nr. 1999-5007-6012, registro Nr. 20/124107, dalių: pusrūsio P-2 (9, 35 kv.) ir P-l (40,95 kv.) P-3 (7.31 kv.) P-4 (3.83 kv.), pirmo aukšto I-6 (36,50 kv.), 1-3 (1 1,00 kv.), I-7 (16,88 kv.), 1-2 (3,58 kv.), I-4 (3,98 kv.), antro aukšto I-13 (5,26 kv.), 1-9 (1 1,54 kv.), I-12 (16,70 kv.), mansardos 1-14 (73,78 kv.), žemės sklypo „C“ dalis - SKL „1“ 32 m/kv, SKL „2“ - 76 m/kv, SKL „3" - 43 m/kv, SKL „5" - 63 m/kv, SKL „A" - 165 m/kv., įpareigojant atsakovą, P. G., gyvenantį ( - ), nesudarinėti kliūčių laisvai patekti į aukščiau minėtas patalpas, pakeičiant durų spynas, įpareigoti atsakovą perduoti raktų dublikatus nuo šių patalpų ir lauko durų spynų: įėjimo į kiemą iš gatvės, durų spynos rakto dublikatą; šiose duryse esančios pašto dėžutės rakto dublikatą; garažo vartų rakto dublikatą, patalpa pusrūsyje G-l (20,69 kv.); patalpos esančios pusrūsyje P-2 (9.35 kv.) durų spynos rakto dublikatą; išėjimo į kiemo sklypais pusrūsio patalpos P-l (40,95 kv.) durų spynos rakto dublikatą; įėjimo iš pusrūsio patalpos P-l (40,95 kv.) į pusrūsio patalpą P-4 (3.83 kv.) durų spynos rakto dublikatą; pagrindinio įėjimo į namą , patalpa I-l (1.26 kv.) pirmame aukšte, dvigubų durų spynų raktų dublikatus; antro aukšto patalpos 1-9 (1 1,54 kv.) durų spynos rakto dublikatą; antro aukšto patalpos I-12(16,70 kv.) durų spynos rakto dublikatą; iš antro aukšto patalpos 1-8 (12.62 kv.) į mansardos laiptinę durų spynos rakto dublikatą; mansardos 1-14 (73.78 kv.) durų spynos rakto dublikatą; įpareigoti atsakovą, P. G., gyvenantį ( - ), nesudaryti kliūčių įvažiuoti ir išvažiuoti automobiliu į patalpą P-l (40,95 kv.) ir iš jos, t. y. geranoriškai patraukti savo automobilį arba sudaryti galimybę padaryti tai ieškovams patiems, paliekant atsakovui, jo automobilio raktelius, atsakovo automobilyje; įpareigoti atsakovą, P. G. nesudaryti kliūčių įvažiuoti ir išvažiuoti automobiliu į sklypus SKL"1", SKL"2" ir iš jų, t. y. geranoriškai patraukti savo automobilį arba sudaryti galimybę padaryti tai ieškovams patiems, paliekant atsakovui, jo automobilio raktelius, atsakovo automobilyje.

5Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. spalio 27 d. nutartimi ieškovų ieškinį ir patikslintą ieškinį laikė nepaduotais ir grąžino ieškovams. Teismas nustatė, kad naujai suformuluoti ieškinio reikalavimai yra su trūkumais. Ieškovai ieškinio reikalavimais prašo pašalinti valdymo pažeidimą. Posesorinio ieškinio reikalavimais yra siekiama pašalinti pažeidimą, t. y. atkurti buvusią iki teisės pažeidimo padėtį. Taigi posesoriniu ieškiniu yra ginamas valdymo faktas, o ne valdymo teisė (CK 4.34 str., 4.26 str.). Todėl ieškovas privalo įrodyti savo teises į daiktą ir tik tuomet gali įrodinėti to daikto valdymo pažeidimą (CK 4.35 str.). Iš ieškinyje nurodytų aplinkybių bei suformuluotų reikalavimų neaišku, kokias konkrečiai pažeistas teises ieškovai siekia apginti ir kokios pažeistos teisės bus apgintos, patenkinus ieškovų reikalavimą, be to patys ieškovai ieškinyje nurodo, kad ginčo pastato ir sklypų savininkas yra atsakovas ir su ieškiniu nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių ieškovų nuosavybės teisę į ginčo pastatą ir sklypus, ar patvirtinančių ieškovų teisę šiais nekilnojamaisiais daiktais naudotis ar juos valdyti, todėl laikytina, kad ieškovai, pagal esamus ieškinio reikalavimus ieškinyje nenurodė ieškinio pagrindo. Teisė valdyti nekilnojamą daiktą turi būti įgyvendinama teisės aktų nustatyta tvarka. Tokiu būdu tik pats nekilnojamų daiktų savininkas gali ginti pažeistas daikto valdymo teises, ir tik savininkas turi teisę nuspręsti kokių veiksmų jis pageidauja imtis savo nuosavybės atžvilgiu. Todėl asmuo, nesantis nekilnojamojo daikto savininkas, ir teisės aktų nustatyta tvarka neįgijęs teisės valdyti nekilnojamąjį daiktą, negali ginčo teisenos tvarka reikalauti įpareigoti daikto savininką vienu ar kitu būdu tvarkyti jo nuosavybę prieš jo valią. Teismas nustatė, kad ieškinyje nurodytu būdu nėra ginama ieškovų teisė, kadangi ieškovai su ieškiniu nepateikė įrodymų, kurie leistų daryti prielaidą, kad šių įrodymų pagrindu galėtų būti kildintina valdymo teisė, todėl laikytina, kad ieškovai nenurodė ieškinio pagrindo, kadangi ieškovai nenurodė aplinkybių ir nepateikė įrodymų, kurie patvirtintų, kad ieškovai yra teisėti daikto valdytojai (CPK 111 str. 2 d. 4 p.). Ieškovai ieškinyje nenurodė ir nepaaiškino, kokie pateikiami teismui įrodymai galėtų būti įrodymai, patvirtinantys ieškovų, kaip daiktų teisėtų valdytojų valdymą, kurį yra siekiama ginti pareikštu ieškiniu, todėl ieškovai yra laikytini netinkamais ieškovais reikšti esamus reikalavimus. Ieškovams trūkumų iki teismo nustatyto termino nepašalinus, t. y. nepatikslinus ieškinio reikalavimų taip, kad jie atitiktų ieškinyje nurodytą ieškinio pagrindą, ieškovų procesinius dokumentus teismas laikė nepaduotais ir grąžino juos padavusiems asmenims (CPK 115 str. 3 d.).

6Atskiruoju skundu ieškovai prašo panaikinti 2011-10-27 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – laikyti ieškinį paduotu pradine jo gavimo teisme dieną – 2011-09-30. Motyvuose nurodo: 1) valdymas reiškia faktišką valdžią daikto atžvilgiu nepriklausomai nuo to, ar tos valdžios turėtojui priklauso ir teisė valdyti daiktą, todėl teismas reikalaudamas įrodymų, kurie patvirtintų nuosavybės ar valdymo teisę, elgiasi neteisėtai; 2) bet kas, jei nori paimti daiktą, faktiškai valdomą kito asmens, pirmiausia turi įrodyti faktinio valdytojo nesąžiningumą ir jo valdymo neteisėtumą ir tai padaryti gali tik ieškinio gynybos priemonėmis, bet ne savavališkai; 3) valdymo gynimo priemonėmis – reikalauti atkuri pažeistą valdymą, gali naudotis visi faktiniai valdytojai, turintys savarankiškas ir išvestines valdymo teises; 4) savininkas perduodamas daiktą, pagal sutartį nuomininkui, nepraranda nuosavybės teisės ir jo elemento valdymo, tačiau praranda ryšį su daiktu, netenka galimybės daryti jam fizinį poveikį, naudotis jo vartojamosiomis savybėmis, šį faktinį (fizinį) ryšį daiktu įgauna asmuo, kuriam daiktas perduotas, todėl tuo pačiu pagrindu, jis įgyja galimybę apginti valdymą vadinamą posesoriniu ieškiniu, nors pažeidėjas būtų ir pats to daikto savininkas; 5) ieškovai patikslintame ieškinyje tinkamai nurodė ieškinio pagrindą - pastato ir sklypų dalių valdymo pažeidimas, nutrauktas faktinis, fizinis ryšys su daiktu, atsakovui pakeitus spynų širdeles, dėl ko buvo atimtas valdymas, ir dėl to šeima neteko būsto, ir tai yra pakankamas pagrindas pareikšti ieškiniui dėl atimto valdymo atnaujinimo, o teismo veiksmus kaip neteisėtus; 6) tiek ieškinyje teik patikslintame ieškinyje yra aiškus ieškinio dalykas – aiškiai nurodyta kokiu būdu ieškovai prašo atstatyti valdymą; 7) teismas neturi pagrindo reikalauti, kad ieškovas jau paduodamas ieškinį, pareiktų įrodymus, kurie ne tik patvirtintų ieškinyje išdėstytas faktines aplinkybes, bet ir įrodytų teisę į ieškinio pateikimą (3K-3-181/2009); 8) ieškovai sąmoningai nepateikė teismo reikalaujamų įrodymų dėl valdymo ar nuosavybės teisių, kurių ir nereikalavo teismas 2011-10-11 nutartimi, ieškinyje minimų pastato dalių ir sklypo dalių dovanojimo sutartis, nors ir nepatvirtinta notaro, tačiau yra ieškinio pagrindas dėl nuosavybės teisių pripažinimo.

7Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

8Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

9Šioje byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas teisėtai nutarė, kad ieškovai nepašalinio procesinio dokumento trūkumų ir todėl ieškinį laikė nepaduotu ir grąžino ieškovams.

10Teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas priėmė neteisėtą, nepagrįstą nutartį, pažeisdamas procesines teisės normas, dėl ko nepagrįstai ieškovų ieškinį dėl valdymo gynimo laikė nepaduotu ir grąžino jį padavusiems asmenims, kaip ieškovams nepašalinus nustatytų ieškinio trūkumų: nepatikslinus ieškinio reikalavimų, taip kad jie atitiktų ieškinyje nurodytą ieškinio pagrindą.

11CPK 111 straipsnyje nustatyti bendri reikalavimai, keliami dalyvaujančių byloje asmenų procesinių dokumentų turiniui ir formai. Papildomi reikalavimai, keliami ieškinio pareiškimui, kaip specialiam šalies procesiniam dokumentui, yra įtvirtinti CPK 135 straipsnyje. Pažymėtina, kad proceso teisės normos suteikia teismui teisę nustatyti terminą ieškinio trūkumams šalinti (CPK 138 str.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009 m. vasario 13 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-76/2009, aiškindamas procesinių dokumentų trūkumų šalinimo klausimus, yra išaiškinęs, kad teismo pareiga išaiškinti dalyvaujantiems byloje asmenims jų teises ir pareigas (CPK 158 str. 3 d.) apima pareigą, nustatant terminą procesinio dokumento trūkumams pašalinti, nutarties rezoliucinėje dalyje aiškiai ir suprantamai nurodyti, kokius konkrečius trūkumus ir kokiu būdu privalo pašalinti asmuo, o esant reikalui, išaiškinti ir, kokiu būdu galima trūkumus pašalinti.

12Iš Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. spalio 11 d. nutarties turinio bei rezoliucinės dalies matyti, jog teismas nurodė ieškovams pašalinti šiuos ieškinio trūkumus: 1) pateikti teismui CPK 114 str. nuostatas atitinkančius ieškinio priedus ir patikslinti pirmąjį ieškinio reikalavimą. Iš ieškovų teismui pateikto patikslinto ieškinio matyti, jog ieškovai laiku reagavo į teismo įpareigojimą pašalinti ieškinio trūkumus, elgėsi procesiškai rūpestingai, patikslino ieškinio pirmąjį reikalavimą dėl pažeistų teisių atstatymo – atimtos valdymo teisės konkrečių pastato ir žemės sklypo dalių atnaujinimo (nurodydami konkrečias turto dalis), be to, iš prie patikslintame ieškinyje nurodytų priedų sąrašo galima spręsti, jog ieškovai taip pat pašalino ir antrąjį ieškinio trūkumą – prie patikslinto ieškinio pateikė teismui įstatymo nustatyta tvarka patvirtintus priedus (dokumentus), pirmosios instancijos teismas, kad pastarasis trūkumus būtų nepašalintas, skundžiamoje nutartyje taip pat nenurodė. Taigi, galima konstatuoti, jog ieškovai iš esmės pašalino teismo 2011-10-11 nutartyje nurodytus ieškinio trūkumus (patikslino ieškinio reikalavimą bei pateikė tinkamai patvirtintus priedus). Nežiūrint to, pirmosios instancijos teismas, skundžiama 2011-10-27 nutartimi ieškovų ieškinį ir patikslintą ieškinį laikė nepaduotais ir grąžino ieškovams, konstatuodamas, jog ieškovai nepašalino ieškinio trūkumų - nenurodė ieškinio pagrindo (ieškovai teismui nenurodė aplinkybių ir nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad jie yra teisėti daikto valdytojai). Remiantis nurodytu galima spręsti, jog teismas skundžiama nutartimi konstatuodamas, jog ieškovai nepašalino ieškinio trūkumų iš esmės ieškinio trūkumais nurodė kitus ieškinio trūkumus, nei ieškovams buvo nustatyti pašalinti 2011-10-11 nutartimi, t. y. teismas sprendė, jog ieškovai nepašalino ieškinio trūkumų, kurių pašalinti teismas jų nebuvo įpareigojęs ar bent jau iš 2011-10-11 nutarties turinio negalima aiškiai suprasti, jog teismas buvo nurodęs juos pašalinti. Esant tokioms aplinkybėms, tapeliacinės instancijos teismas pažymi, jog pirmosios instancijos teismas, prieš spręsdamas dėl trūkumų nepašalinimo procesinių padarinių, turėjo įvertinti, ar ieškovai suprato įpareigojimų pašalinti ieškinio trūkumus esmę, ar visi įpareigojimai buvo privalomi, ar juos įmanoma ieškovams pašalinti. Paaiškėjus, kad ieškovams nesuprantama įpareigojimų esmė ir juos ieškovai pašalino netinkamai, pirmosios instancijos teismas turėjo teisę pakartotinai nustatyti terminą ieškinio trūkumams pašalinti ir nutartyje konkrečiau bei ieškovams suprantamiau įvardinti šalintinus trūkumus (CPK 8 str.).

13Be to, apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog ieškinio priėmimo stadijoje ieškinio pagrįstumo, o tuo pačiu ir įrodymų pakankamumo klausimas nėra sprendžiamas, todėl aplinkybė, jog ieškovai su ieškiniu nepateikė teismui rašytinių įrodymų, jog yra teisėti daikto valdytojai, negali būti pagrindu laikyti, jog ieškovai yra netinkami ieškovai reikšti aukščiau nurodytus reikalavimus, ir dėl to atsisakyti priimti ieškinį, kadangi tik išnagrinėjus bylą iš esmės, teismas sprendžia ar byloje pateikti įrodymai patvirtina ieškinyje nurodomas aplinkybes, ir su ieškiniu pateikiamų įrodymų reikšmė bei apimtis pakankama ieškiniui patenkinti ar ieškinys pagrįstas.

14Konstatavus, kad pirmosios instancijos teismo 2011-10-11 nutartyje nustatyti ieškinio trūkumai suformuoti nepakankamai aiškiai, bei nėra visi teisiškai pagrįsti ir būtini, o skundžiama 2011-10-27 nutartimi ieškinys paliktas nenagrinėtu, teismui nurodžius iš esmės naujus ieškinio trūkumus, kurių ieškovai nepašalino, be to, atsižvelgiant į ieškovų pateikto patikslinto ieškinio turinį ir reikalavimus, spręstina, kad ieškinys ir patikslintas ieškinys palikti nenagrinėtais, kaip nepašalinus trūkumų, nepagrįstai, todėl atskirasis skundas tenkintinas iš dalies, o Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. spalio 27 d. nutartis naikintina ir ieškovų ieškinio priėmimo klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 str. 3 p.).

15Kiti atskirojo skundo argumentai nesvarstytini, nes jie neturi įtakos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui.

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 d. 3 p.,

Nutarė

17Panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. spalio 27 d. nutartį, ir ieškovų ieškinio priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Ryšiai