Byla 2A-1266/2013
Dėl viešojo pirkimo Nr. 124780 sąlygų pakeitimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Kazio Kailiūno ir Rimvydo Norkaus, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Alna Intelligence“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 1 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-5472-661/12 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Alna Intelligence“ ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijai dėl viešojo pirkimo Nr. 124780 sąlygų pakeitimo ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Byloje kilo ginčas dėl viešojo pirkimo sąlygos (reikalavimas perkamų kompiuterių baterijos talpai) teisėtumo, t.y. ar perkančioji organizacija, perkanti planšetinius kompiuterius, galėjo numatyti perkamų prekių techninės specifikacijos sąlygą – kompiuterio baterijos talpą, o ne veikimo laiką.

4Ieškovas UAB „Alna Intelligence“ ieškiniu prašė įpareigoti atsakovą Švietimo ir mokslo ministeriją patikslinti supaprastinto atviro konkurso „Planšetinių kompiuterių pirkimas mokytojams“ (pirkimo Nr. 124780) sąlygas, pakeičiant Konkurso sąlygų 1 priedo „Perkamos prekės techninė specifikacija“ reikalavimą baterijai, nurodant minimalų planšetinio kompiuterio darbo laiką. Taip pat prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovas vykdė 2012-07-18 skelbtą pirkimą pagal supaprastinto atviro konkurso „Planšetinių kompiuterių pirkimas mokytojams“ sąlygas (toliau - Konkurso sąlygos) bei Švietimo ir mokslo ministerijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles, patvirtintas 2012-02-24 įsakymu Nr. V-328.

6Ieškovas, susipažinęs su Konkurso sąlygomis, 2012-07-24 pretenzija ir 2012-07-27 pakartotine pretenzija Nr. S-229-2012 „Dėl konkurso sąlygų viešajame pirkime Nr. 124780“ kreipėsi į atsakovą, prašydamas patikslinti Konkurso sąlygų 1 priede „Perkamos prekės techninė specifikacija“ esantį reikalavimą baterijai, nurodant minimalų planšetinio kompiuterio darbo laiką.

7Ieškovo nuomone, Konkurso sąlygose įtvirtintas reikalavimas baterijos talpai (ne mažesnės kaip 6 000 mAh), o ne pageidaujamam jos darbo laikui, prieštarauja VPĮ, Supaprastintų pirkimų taisyklių reikalavimams, pažeidžia viešųjų pirkimų principus ir tikslus (VPĮ 3 str. 1 ir 2 d.), neužtikrinta sąžiningos tiekėjų tarpusavio konkurencijos. Reikalavimas baterijos talpai nustatytas objektyviai nepagrindus, kodėl būtent tokių parametrų baterijos atsakovui reikia.

8Perkančiosios organizacijos siekis užsitikrinti perkamų planšetinių kompiuterių tam tikrą veikimo laiką turi būti įtvirtintas nurodant laiką, o ne nustatant baterijos talpą. Priešingu atveju, dirbtinai užkertamas kelias konkurse dalyvauti tiekėjams, kurių siūlomų kompiuterių baterija yra mažesnė nei 6 000 mAh, tačiau veikimo laikas atitinka perkančiosios organizacijos pageidaujamą kompiuterių darbo laiką.

9Atsakovas 2012-07-26 atsakė į pretenziją, nurodydamas, kad šiuo metu beveik visi gamintojai planšetinius kompiuterius standartiškai komplektuoja su 6 000 mAh ar didesnės talpos baterijomis, todėl nustatyti reikalavimai baterijos talpai nediskriminuoja potencialių tiekėjų.

10II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

11Vilniaus apygardos teismas 2012-10-01 sprendimu ieškinį atmetė.

12Teismas sprendė, kad perkančioji organizacija nustatė jos poreikius atitinkantį pirkimo objektą, todėl atmetė ieškovo argumentus, kad perkančioji organizacija, nustatydamas reikalavimą planšetinio kompiuterio baterijos talpai (ne mažiau kaip 6000mAh), diskriminuoja tiekėjus, tarp jų ir ieškovą. Byloje neįrodytas VPĮ imperatyvių teisės normų pažeidimas.

13Perkančiajai organizacijai paliekama teisė nuspręsti, kokius reikalavimus nustatyti pirkimo dokumentuose, tačiau tai ji turi daryti nepažeisdama VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, šio įstatymo 25 straipsnyje nustatyto draudimo dirbtinai riboti konkurenciją ir laikydamasi šiame straipsnyje nustatytų pirkimo objekto apibūdinimo taisyklių. Pirkimo sąlygose perkamų daiktų savybės gali būti apibūdinamos tiksliais duomenimis, tačiau pagal nediskriminavimo principą draudžiama perkančiajai organizacijai viešojo pirkimo dokumentuose naudoti konkrečius prekių pavadinimus, ženklus ar tipus, technines specifikacijas, jei tai suteiktų galimybę pirkime dalyvauti tik konkrečiam tiekėjui ar keliems tiekėjams, ir apribojant kitų potencialių tiekėjų dalyvavimą. Perkančiosioms organizacijoms leidžiama nurodyti kai kuriuos tikslius pirkimo objektą kvalifikuojančius kriterijus, jei ji taip pat nurodo, kad pripažįstami analogiški arba ekvivalentiški (lygiaverčiai) objektai.

14Be to, atsakovas vykdydamas supaprastintą atvirą konkursą „Planšetinių kompiuterių pirkimas mokytojams“ 2012-07-03 skelbė planuojamų pirkti planšetinių kompiuterių specifikaciją, visi tiekėjai galėjo išsakyti pastabas dėl techninių charakteristikų, tačiau ieškovas pastabų neišsakė.

15III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

16Ieškovas apeliaciniu skundu prašo skundžiamą sprendimą panaikinti ir priimti naują – ieškinį tenkinti. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

171. Baterijos funkcija - užtikrinti tam tikrą kompiuterio veikimo laiką. Norimas rezultatas yra ne baterijos talpa, o jos veikimo laikas.

182. Techninės specifikacijos parengimo būdas (norimas rezultatas, funkciniai reikalavimai) teismų praktikoje aiškinamas kaip reiškiantis tokį būdą, kai nepriklausomai nuo tam tikru parametrų užtikrinamas tam tikras rezultatas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012-05-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1659/2012). Baterijos talpa yra tik vienas iš elementų, turinčių įtakos baterijos veikimo laikui. Baterijos veikimo laiką taip pat lemia ir parodo kiti dydžiai, pavyzdžiui, baterijos elektros srovės įtampa. Skirtingos talpos baterijos gali veikti tokį pat laiką.

193. Baterijos talpa ir baterijos energijos kiekis (veikimo laikas) netapatu. Baterijos talpa išreiškiama ampervalandėmis (Ah) arba miliampervalandėmis (mAh) ir nurodo vieną valandą baterijoje talpinamą elektros energijos kiekį. Vertinant baterijos veikimo laiką, taip pat turi būti atsižvelgiama ir į baterijos elektros įtampą, matuojamą voltais. Be to, baterijos veikimo laikas gali būti išreiškiamas ir kulonais, baterijos veikimo laikas priklauso nuo ir įtampos ir yra apibrėžiama vatvalandėmis (Wh).

204. Suinteresuoto tiekėjo nuomonės dėl išankstinėje techninėje specifikacijoje nurodytų parametrų nepateikimas negali būti vertinamas kaip bendradarbiavimo stoka.

21Be to, perkančiosios organizacijos paskelbtoje išankstinėje techninėje specifikacijoje buvo nurodyta 4 100 mAh baterijos talpa, t.y. tokia, kokią Konkursui pasiūlė ieškovas. Tačiau paskelbtose Konkurso sąlygose reikalavimas baterijos talpai nurodyta jau ne mažiau kaip 6 000 mAh.

225. Nurodant konkrečią baterijos talpą, Konkurso sąlygose privalėjo būti nurodyta, kad Konkurso sąlygas atitiks ir lygiavertės baterijos (VPĮ 25 str. 8 d.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2012-05-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1659/2012, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1995-01-24 sprendimas byloje Nr. C-359/93, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-12-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3- 507/2011).

23Atsakovas atsiliepimu prašo skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą ir nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

241. Perkančioji organizacija siekė įsigyti kompiuterius su baterija ir nesiekė įsigyti kompiuterius, dirbančius konkretų valandų skaičių. Reikalavimas planšetinio kompiuterio baterijai, kad jos talpa būtu ne mažesnė kaip 6000mAh, atitinka rinkoje siūlomu planšetinių kompiuterių baterijų talpų vidurkį.

252. Reikalavimas baterijos veikimo laikui iš perkančiosios organizacijos pareikalautų pernelyg daug laiko sąnaudų tikrinant siūlomų kompiuterių baterijų darbo laiką. Be to, baterijos darbo laikas priklauso nuo daugelio parametrų: techninių sprendimų, veiklos pobūdžio, baterijos dydžio, aplinkos poveikio, veiklos intensyvumo.

263. Perkančiosios organizacijos pasirinktas parametras - baterijos talpos dydis yra nesunkiai objektyviai įvertinamas ir vienareikšmiškai suprantamas visų tiekėjų. Nėra vieningos metodikos dėl kompiuterių baterijų vertinimo kompiuterio baterijos darbo laiko kriterijumi (tiekėjai kompiuteriu darbo laiką nurodo įvairiai: naršymo internete bevieliu internetu, video peržiūros, budėjimo laikas). Pasirinkus vieną metodą, prieštarautų kitu metodu darbo laiką nurodantys gamintojai.

273. Konkurso sąlygose nurodytas reikalavimas baterijos talpai nėra diskriminuojantis. Tiekėjų varžymas nagrinėjamu atveju atitinka varžymo tikslingumo ir pagrįstumo kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojos Teismo 2010-05-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3- 126/2010).

284. Faktas, jog pradinėje perkančiosios organizacijos 2012-07-03 paskelbtoje techninėje specifikacijoje buvo nurodytaa baterijos talpa - ne mažesne kaip 4100 mAh, neįtakoja skundžiamo sprendimo pagrįstumo. Reikalavimas kompiuterio baterijos talpai padidintas nuo 4100 mAh iki 6000 mAh įvertinus UAB „Elsis IT” pateiktas pastabas techninės specifikacijos projektui.

295. Apeliantas pasiūlyme Konkursui siūlo kompiuterį Acer211, kurio baterijos talpa yra 3260 mAh - t.y. mažesnė tiek už 6000 mAh, tiek už 4100 mAh.

30IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

31Apeliacinis skundas netenkintinas

32Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, vykdydama supaprastintą atvirą konkursą „Planšetinių kompiuterių pirkimas mokykloms“ Nr. 124780 (pirkimas vykdomas elektroniniu būdu Centrinės viešųjų pirkimų sistemos CVP IS priemonėmis) 2012-07-03 paskelbė planuojamų pirkti planšetinių kompiuterių specifikaciją, pagal kurią norimas rezultatas – kompiuterių baterijų talpa integruota ne mažiau kaip 6000 mAh.

33Ieškovas UAB „Alna intelligence“ su reikalavimu planšetinio kompiuterio baterijos talpai ne mažiau kaip 6000 mAh nesutinka ir mano, kad ši pirkimo sąlyga pažeidžia viešųjų pirkimų principus ir tikslus bei neužtikrina tiekėjų tarpusavio konkurencijos.

34Apeliantas mano, kad baterijos funkcija – užtikrinti tam tikrą kompiuterio veikimo laiką. Norimas rezultatas turi būti ne baterijos talpa, o jos veikimo laikas. Perkančioji organizacija, nustatydama reikalavimą planšetinio kompiuterio baterijos talpai (ne mažiau kaip 6000 mAh) diskriminuoja tiekėjus ir riboja konkurenciją. Pirmosios instancijos teismas neteisingai aiškino ir taikė Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalį, draudžiančią tiekėjų diskriminacija ir 25 straipsnio 2 dalį, įpareigojančią perkančiąją organizaciją techninėje specifikacijoje užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų.

35Teisėjų kolegija pažymi, kad perkančiajai organizacijai suteikta teisė nustatyti ir apibrėžti pirkimo objektą apibūdinančius reikalavimus, kurie perkančiosios organizacijos nuomone yra būtini siekiant užtikrinti sėkmingą pirkimo sutarties įvykdymą. Taigi jai paliekama teisė nuspręsti, kokius reikalavimus nustatyti pirkimo dokumentuose, tačiau tai ji turi daryti nepažeisdama Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, šio įstatymo 25 straipsnyje nustatyto draudimo dirbtinai riboti konkurenciją ir laikydamasi šiame straipsnyje nustatytų pirkimo objekto apibūdinimo taisyklių. Pirkimo sąlygose perkamų daiktų savybės gali būti apibūdinamos tiksliais duomenimis, tačiau pagal nediskriminavimo principą draudžiama perkančiajai organizacijai viešo pirkimo dokumentuose naudoti konkrečius prekių pavadinimus, ženklus ar tipus, technines specifikacijas, jei tai suteiktų galimybę pirkime dalyvauti tik konkrečiam tiekėjui ar keliams tiekėjams ir apribojant kitų tiekėjų dalyvavimą. Perkančioji organizacija viešojo pirkimo objektą turi apibūdinti taip, kad būtų išvengta tiesioginės nuorodos į konkretų modelį, prekės ženklą, patentą, kilmę (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1995-01-24 sprendimas Komisija prieš Nyderlandus, C-359/93, Rink., 1995, p.I-157). Šis teismas yra taip pat pasisakęs, kad perkančiosioms organizacijoms leidžiama nurodyti kai kuriuos tikslius pirkimo objektą kvalifikuojančius kriterijus, jei ji taip pat nurodė, kad pripažįstami analogiški arba ekvivalentiški (lygiaverčiai) objektai. Taip perkančioji organizacija yra įpareigojama rinktis iš visų galimų tam tikrus funkcinius reikalavimus atitinkančių pirkimo objektų.

36Nagrinėjamoje byloje atsakovas perkamos prekės techninėje specifikacijoje nurodė, kad perkančioji organizacija perka naujus vieno modelio ir vieno gamintojo planšetinius kompiuterius mokytojams. Perkamos prekės turi atitikti specifikacijoje nurodytus minimalius reikalavimus. Baterijai minimalus nustatytas reikalavimas – integruota, ne mažiau kaip 6000 mAh, o siūlomi parametrai gali būti tokie patys arba geresni (didesni). Taigi perkančioji organizacija nurodė pirkimo objekto – planšetinių kompiuterių baterijų talpą ne mažiau kaip 6000 mAh, tačiau ji taip pat nurodė, kad bus pripažįstami analogiškus ar geresnius (didesnius) reikalavimus atitinkantys objektai, todėl teigti, kad pirkimo objektų apibūdinimas yra diskriminacinio pobūdžio ir varžo tiekėjų konkurenciją, nėra pagrindo.

37Kiti apeliacinio skundo argumentai nėra reikšmingi iškilusio ginčo sprendimui, todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako. Pirmosios instancijos teismo sprendimas pagrįstas ir teisėtas, naikinti ar keisti jį apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo.

38Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

39Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 1 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Byloje kilo ginčas dėl viešojo pirkimo sąlygos (reikalavimas perkamų... 4. Ieškovas UAB „Alna Intelligence“ ieškiniu prašė įpareigoti atsakovą... 5. Atsakovas vykdė 2012-07-18 skelbtą pirkimą pagal supaprastinto atviro... 6. Ieškovas, susipažinęs su Konkurso sąlygomis, 2012-07-24 pretenzija ir... 7. Ieškovo nuomone, Konkurso sąlygose įtvirtintas reikalavimas baterijos talpai... 8. Perkančiosios organizacijos siekis užsitikrinti perkamų planšetinių... 9. Atsakovas 2012-07-26 atsakė į pretenziją, nurodydamas, kad šiuo metu beveik... 10. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 11. Vilniaus apygardos teismas 2012-10-01 sprendimu ieškinį atmetė.... 12. Teismas sprendė, kad perkančioji organizacija nustatė jos poreikius... 13. Perkančiajai organizacijai paliekama teisė nuspręsti, kokius reikalavimus... 14. Be to, atsakovas vykdydamas supaprastintą atvirą konkursą „Planšetinių... 15. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 16. Ieškovas apeliaciniu skundu prašo skundžiamą sprendimą panaikinti ir... 17. 1. Baterijos funkcija - užtikrinti tam tikrą kompiuterio veikimo laiką.... 18. 2. Techninės specifikacijos parengimo būdas (norimas rezultatas, funkciniai... 19. 3. Baterijos talpa ir baterijos energijos kiekis (veikimo laikas) netapatu.... 20. 4. Suinteresuoto tiekėjo nuomonės dėl išankstinėje techninėje... 21. Be to, perkančiosios organizacijos paskelbtoje išankstinėje techninėje... 22. 5. Nurodant konkrečią baterijos talpą, Konkurso sąlygose privalėjo būti... 23. Atsakovas atsiliepimu prašo skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą ir... 24. 1. Perkančioji organizacija siekė įsigyti kompiuterius su baterija ir... 25. 2. Reikalavimas baterijos veikimo laikui iš perkančiosios organizacijos... 26. 3. Perkančiosios organizacijos pasirinktas parametras - baterijos talpos dydis... 27. 3. Konkurso sąlygose nurodytas reikalavimas baterijos talpai nėra... 28. 4. Faktas, jog pradinėje perkančiosios organizacijos 2012-07-03 paskelbtoje... 29. 5. Apeliantas pasiūlyme Konkursui siūlo kompiuterį Acer211, kurio baterijos... 30. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 31. Apeliacinis skundas netenkintinas... 32. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, vykdydama supaprastintą... 33. Ieškovas UAB „Alna intelligence“ su reikalavimu planšetinio kompiuterio... 34. Apeliantas mano, kad baterijos funkcija – užtikrinti tam tikrą kompiuterio... 35. Teisėjų kolegija pažymi, kad perkančiajai organizacijai suteikta teisė... 36. Nagrinėjamoje byloje atsakovas perkamos prekės techninėje specifikacijoje... 37. Kiti apeliacinio skundo argumentai nėra reikšmingi iškilusio ginčo... 38. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos... 39. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 1 d. sprendimą palikti nepakeistą....