Byla e2VP-2951-308/2018
Dėl teismo sprendimu priteistos sumos mokėjimo išdėstymo, suinteresuotas asmuo (ieškovė)- UAB „Gelvora“

1Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų teisėjas Kęstutis Lukošiūnas,

2sekretoriaujant Liubovei Chaleckienei,

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės A. Č. prašymą dėl teismo sprendimu priteistos sumos mokėjimo išdėstymo, suinteresuotas asmuo (ieškovė)- UAB „Gelvora“.

4Teismas

Nustatė

5Varėnos rajono apylinkės teismas 2017 m. birželio 15 d. išnagrinėjo civilinę bylą Nr. e2-413-308/2017 pagal ieškovės UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovei A. Č. dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo. Teismas ieškinį tenkino ir iš atsakovės priteisė ieškovės naudai 4194,85 Eur skolą, 4525,35 Eur palūkanų, 461,79 Eur delspinigių, 74,40 Eur palūkanų delspinigių, 5 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2017 m. kovo 14 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 22 procentus sutartinių palūkanų nuo priteistos pagrindinės skolos 3557,74 Eur nuo bylos išlėkimo teisme 2017 m. kovo 14 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo pagal vartojimo kredito sutartį Nr. 11-045660-GV, 17,5 procentus sutartinių palūkanų nuo priteistos pagrindinės skolos 636,84 Eur nuo bylos išlėkimo teisme 2017 m. kovo 14 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo pagal vartojimo kredito sutartį Nr. 12-014134-GV bei 280,00 Eur bylinėjimosi išlaidų.

6Atsakovė 2017-07-19 pateikė pradinį apeliacinį skundą dėl priimto sprendimo. 2017-12-19 pateikė patikslintą apeliacinį skundą, kur vienu iš reikalavimų ji prašė priteistų iš jos sumų mokėjimą išdėstyti iki trejų metų.

7Išnagrinėjęs apeliacinį skundą Kauno apygardos teismas 2018 m. kovo 15 d. nutartimi Varėnos rajono apylinkės teismo 2017 m. birželio 15 d. sprendimą iš dalies pakeitė ir jį išdėstė:

8„priteisti iš atsakovės A. Č., asmens kodas ( - ) uždarajai akcinei bendrovei „Gelvora“, juridinio asmens kodas 125164834, 4 194,58 Eur (keturis tūkstančius vieną šimtą devyniasdešimt keturis eurus 58 ct) negrąžinto kredito ir 461,79 Eur (keturis šimtus šešiasdešimt vieną eurą 79 ct) delspinigių pagal abi kredito sutartis, 2 262,68 Eur (du tūkstančius du šimtus šešiasdešimt du eurus 68 ct) palūkanų ir 37,21 Eur (trisdešimt septynis eurus 21 ct) palūkanų delspinigių pagal abi kredito sutartis, 5 proc. dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą (6 956,26 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (nuo 2017 m. kovo 14 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei 70,43 Eur (septyniasdešimt eurų 43 ct) bylinėjimosi išlaidų.

9Priteisti iš atsakovės A. Č., asmens kodas ( - ) uždarajai akcinei bendrovei „Gelvora“, juridinio asmens kodas 125164834, 5 proc. dydžio palūkanas, atliekančias mokėjimo funkciją, nuo negrąžinto 3 557,74 Eur pagrindinio kredito sumos nuo bylos iškėlimo teisme (nuo 2017 m. kovo 14 d.) iki visiško kredito grąžinimo pagal Vartojimo kredito sutartį Nr. 11-045660–GV.

10Priteisti iš atsakovės A. Č., asmens kodas ( - ) uždarajai akcinei bendrovei „Gelvora“, juridinio asmens kodas 125164834, 5 proc. dydžio palūkanas, atliekančias mokėjimo funkciją, nuo negrąžinto 636,84 Eur pagrindinio kredito sumos nuo bylos iškėlimo teisme (nuo 2017 m. kovo 14 d.) iki visiško kredito grąžinimo pagal Vartojimo kredito sutartį Nr. 12-014134-GV.

11Perduoti pirmosios instancijos teismui iš naujo nagrinėti apeliantės A. Č. prašymą dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo.

12Pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai grąžinti atsakovei A. Č., asmens kodas ( - ) permokėtą žyminio mokesčio dalį – 94,00 Eur (devyniasdešimt keturis eurus), sumokėta Perlo terminale 2017 m. gruodžio 15 d.“

13Pareiškėja savo prašyme dėl skolos mokėjimo išdėstymo prašo teismo priteistą skolą išdėstyti dalimis 36 mėnesių laikotarpiui, atsižvelgiant į jos mažą atlyginimą, dar mokamas skolas antstoliams, į tai, kad neturi nekilnojamojo turto. Skolos mokėjimą prašo išdėstyti taip, kad pirmus metus būtų mažesnė dalis, kadangi šiuo metu pareiškėja yra nedarbinga, turi nebaigtų mokėti įsipareigojimų.

14Pareiškėja į teismo posėdį neatvyko, prašė bylą nagrinėti jai nedalyvaujant.

15Suinteresuoto asmens -UAB „Gelvora“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, pateiktu prašymu prašė bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant. Suinteresuotas asmuo prašyme dėl nedalyvavimo teismo posėdyje nurodė, kad neprieštarauja dėl sprendimo išdėstymo dalimis iki 3 metų laikotarpiui.

16Prašymas tenkinamas visiškai.

17Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad Varėnos rajono apylinkės teismas 2017 m. birželio 15 d. išnagrinėjo civilinę bylą Nr. e2-413-308/2017 pagal ieškovės UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovei A. Č. dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo. Teismas ieškinį tenkino ir iš atsakovės priteisė ieškovės naudai 4194,85 Eur skolą, 4525,35 Eur palūkanų, 461,79 Eur delspinigių, 74,40 Eur palūkanų delspinigių, 5 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2017 m. kovo 14 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 22 procentus sutartinių palūkanų nuo priteistos pagrindinės skolos 3557,74 Eur nuo bylos išlėkimo teisme 2017 m. kovo 14 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo pagal vartojimo kredito sutartį Nr. 11-045660-GV, 17,5 procentus sutartinių palūkanų nuo priteistos pagrindinės skolos 636,84 Eur nuo bylos išlėkimo teisme 2017 m. kovo 14 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo pagal vartojimo kredito sutartį Nr. 12-014134-GV bei 280,00 Eur bylinėjimosi išlaidų.

18Atsakovė 2017-07-19 pateikė pradinį apeliacinį skundą dėl priimto sprendimo. 2017-12-19 pateikė patikslintą apeliacinį skundą, kur vienu iš reikalavimų ji prašė priteistų iš jos sumų mokėjimą išdėstyti iki trejų metų.

19Kauno apygardos teismas 2018 m. kovo 15 d. Varėnos rajono apylinkės teismo 2017 m. birželio 15 d. sprendimą iš dalies pakeitė ir vienu iš nutarties punktų Nutarė

20„Perduoti pirmosios instancijos teismui iš naujo nagrinėti apeliantės A. Č. prašymą dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo. „

21Kauno apygardos teismo 2018 m. kovo 15 d. nutartis yra įsiteisėjusi ir yra vykdytina.

22Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 284 straipsnio 1 dalį teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Teismo sprendimo vykdymo išdėstymas reiškia nukrypimą nuo bendrosios sprendimų vykdymo tvarkos, todėl galimas tik išimtiniais atvejais, kai sprendimo įvykdyti iš karto negalima dėl laikinai sunkios skolininko turtinės padėties ar kitų ypač svarbių aplinkybių. Sprendžiant klausimą dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo ar išdėstymo yra aktualūs lygiateisiškumo ir teisėtų lūkesčių principai. Turi būti išlaikyta abiejų šalių teisėtų interesų pusiausvyra, atsižvelgta į tai, ar atidėjus teismo sprendimo įvykdymą, bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas teismo sprendimas ir pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, teisėti lūkesčiai. Teismo sprendimo vykdymo išdėstymas neturi suteikti nepagrįstą pranašumą skolininkui, o išieškotojas neturi patirti nepagrįstų nuostolių. Tokiu būdu klausimą dėl teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo teismas turi spręsti vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir lygiateisiškumo principais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-1113/2001, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011m. balandžio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-61/2011).

23Nagrinėjamu atveju, sprendžiant apie pareiškėjos galimybes iš karto sumokėti teismo sprendimu priteistą sumą ,vertinama į bylą pareiškėjos pateikti dokumentai, t. y. išrašas iš medicininių dokumentų Nr. 2018/6825, epikrizė iš ligos istorijos, patvirtinantys, kad pareiškėja turi sveikatos problemų, dėl kurių jai buvo atlikta operacija, nurodytas gydymosi laikas nuo 2018-04-03 iki 2018-04-23, kaip pati pareiškėja nurodo, ji šiuo metu turi laikiną nedarbingumą, taip pat povedybinė sutartis, iš kurios matyti, kad tarp pareiškėjos ir jos sutuoktinio sudaryta povedybinė sutartis, kurioje aptarti klausimai, susiję su kiekvieno sutuoktinio turtu bei prievolėmis. Pareiškėja nurodžiusi, kad jos atlyginimas yra mažas, ji dar moka skolas antstoliams, neturi nekilnojamojo turto. Iš atsakovės byloje pateiktų įrodymų matyti, kad jos turtinė padėtis šiuo metu yra gan apsunkinta ir ji neturi jokių objektyvių galimybių per trumpą terminą sumokėti priteistą skolą ieškovui savanoriškai ar išieškojimą vykdant antstoliui.

24Sprendžiant priteistos sumos išdėstymo klausimą, būtina nustatyti, ar tuo nebus neproporcingai pažeisti teisėti suinteresuotų asmenų interesai. Suinteresuotas asmuo, t. y. ieškovė- UAB „Gelvora“ savo rašytiniu atsiliepimu sutinka, kad skolos mokėjimas skolininkei(atsakovei) būtų išdėstytas 36 mėnesių laikotarpiui.

25Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, į skolos grąžinimo galimybes, į tai, kad skolininkė sutinka ir nori sumokėti skolą, išieškotojas (ieškovė) neprieštarauja pareiškėjos prašymui, teismas, vadovaujantis ir teisingumo, protingumo principais, daro išvadą, kad yra pagrindas pareiškėjos A. Č. prašymą dėl skolos mokėjimo išdėstymo dalimis tenkinti, išdėstant 6956,26 skolos, priteistos pagal Kauno apygardos teismo 2018 m. kovo 15 d. nutartį, mokėjimą 36 mėnesių laikotarpiui, mokant 12 (dvylika) mėnesių kas mėnesį lygiomis dalimis po 150,00 Eur, per likusių 13– 35 (trylikto-trisdešimt penkto)mėnesių laikotarpį mokant po 215 Eur, o paskutinįjį mėnesį (t. y. 36 mėnesį) 211,26 Eur, skolą pradedant mokėti nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos (CK 1.5 straipsnis, CPK 3 straipsnis, 185 straipsnis, 284 straipsnis).

26Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 284 straipsniu,

Nutarė

27Skolininkės(atsakovės) A. Č. prašymą tenkinti .

28Išdėstyti Kauno apygardos teismo 2018 m. kovo 15 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-413-308/2017 priteistos 6956,26 skolos sumos mokėjimą 36 (trisdešimt šešių) mėnesių laikotarpiui, mokant pirmus 12 (dvylika) mėnesių kas mėnesį lygiomis dalimis po 150,00 Eur, per likusių 13 – 35 (trylikto-trisdešimt penkto)mėnesių laikotarpį mokant po 215 Eur, o paskutinįjį mėnesį (t. y. 36 mėnesį) 211,26 Eur, pradedant mokėti nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

29Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos patvirtintos kopijos gavimo dienos gali būti apskųsta Kauno apygardos teismui ,skundą paduodant Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmuose.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų teisėjas Kęstutis Lukošiūnas,... 2. sekretoriaujant Liubovei Chaleckienei,... 3. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės A.... 4. Teismas... 5. Varėnos rajono apylinkės teismas 2017 m. birželio 15 d. išnagrinėjo... 6. Atsakovė 2017-07-19 pateikė pradinį apeliacinį skundą dėl priimto... 7. Išnagrinėjęs apeliacinį skundą Kauno apygardos teismas 2018 m. kovo 15 d.... 8. „priteisti iš atsakovės A. Č., asmens kodas ( - ) uždarajai akcinei... 9. Priteisti iš atsakovės A. Č., asmens kodas ( - ) uždarajai akcinei... 10. Priteisti iš atsakovės A. Č., asmens kodas ( - ) uždarajai akcinei... 11. Perduoti pirmosios instancijos teismui iš naujo nagrinėti apeliantės A. Č.... 12. Pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai grąžinti atsakovei A. Č., asmens... 13. Pareiškėja savo prašyme dėl skolos mokėjimo išdėstymo prašo teismo... 14. Pareiškėja į teismo posėdį neatvyko, prašė bylą nagrinėti jai... 15. Suinteresuoto asmens -UAB „Gelvora“ atstovas į teismo posėdį neatvyko,... 16. Prašymas tenkinamas visiškai.... 17. Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad Varėnos rajono apylinkės teismas... 18. Atsakovė 2017-07-19 pateikė pradinį apeliacinį skundą dėl priimto... 19. Kauno apygardos teismas 2018 m. kovo 15 d. Varėnos rajono apylinkės teismo... 20. „Perduoti pirmosios instancijos teismui iš naujo nagrinėti apeliantės A.... 21. Kauno apygardos teismo 2018 m. kovo 15 d. nutartis yra įsiteisėjusi ir yra... 22. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 284... 23. Nagrinėjamu atveju, sprendžiant apie pareiškėjos galimybes iš karto... 24. Sprendžiant priteistos sumos išdėstymo klausimą, būtina nustatyti, ar tuo... 25. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, į skolos grąžinimo galimybes, į... 26. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 284... 27. Skolininkės(atsakovės) A. Č. prašymą tenkinti .... 28. Išdėstyti Kauno apygardos teismo 2018 m. kovo 15 d. nutartimi civilinėje... 29. Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos patvirtintos kopijos gavimo dienos...