Byla 2-907/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju: Virginijos Cekanauskaites, Danutes Gasiunienes, Konstantino Gurino (kolegijos pirmininkas ir pranešejas), teismo posedyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinejo civiline byla pagal ieškovo akcines bendroves ,,Ogmios centras“ atskiraji skunda del Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 23 d. nutarties, kuria prašymas del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo buvo atmestas, civilineje byloje Nr. 2-3073-585/2011 pagal ieškovo akcines bendroves ,,Ogmios centras“ ieškini atsakovui ,,Swedbank“ AB del sutarties tinkamo ivykdymo pripažinimo.

2Teiseju kolegija

3n u s t a t e:

4Ieškovas AB ,,Ogmios centras“ kreipesi i teisma ir ieškiniu praše:

51. Pripažinti, kad ieškovas tinkamai ivykde kredito sutarti, atlikdamas mokejimus 2010 m. spalio 13 d. ir 2010 m. spalio 14 d., ir atsakovo reikalavimas sumoketi tariamai negražinta 146 594,73 Eur kredito dali, suteikta kredito sutarties pagrindu, bei nuo jos priskaiciuotas palukanas bei delspinigius yra neteisetas.

62. Tuo atveju, jeigu teismas neras teisinio pagrindo patenkinti reikalavima, numatyta 1 punkte, pripažinti, kad ieškovas yra atleistas nuo civilines atsakomybes atsakovui.

73. Tuo atveju, jeigu teismas neras teisinio pagrindo patenkinti reikalavimu, numatytu 1 ir 2 punktuose, sumažinti delspinigiu dydi iki palukanu, moketinu už naudojimasi kredito suma, dydžio, t. y. 3 (triju) procentu bei 6 (šešiu) menesiu EURIBOR sumos.

84. Priteisti ieškovui iš atsakovo 7 062,55 Eur kaip atsakovo vienašališkai neteisetai iš ieškovo atliktu palukanu mokejimu nuskaiciuotus delspinigius nuo negražintos kredito dalies (2010 m. kovo 31 d. ir 2010 m. balandžio 30 d. ieškovo atlikti palukanu mokejimai - atitinkamai 3 338,66 Eur ir 3 852,30 Eur, iš kuriu, kaip sumoketos palukanos, iskaityta tik 128,41 Eur).

95. Priteisti ieškovui iš atsakovo 288,58 Eur kaip atsakovo vienašališkai neteisetai iš ieškovo banko saskaitos nurašytas lešas (2010 m. kovo 22 d. iš Ieškovo saskaitos atsakovo nusirašyta 288,58 Eur suma).

106. Priteisti ieškovui iš atsakovo 2 390,43 Eur kaip atsakovo vienašališkai neteisetai iš ieškovo banko saskaitos nurašytas lešas (2010 m. lapkricio 22 d. iš ieškovo saskaitos atsakovo nusirašyta 2 390,43 Eur suma).

11Nurode, kad ieškovas iki 2010 m. kovo 5 d. (kredito gražinimo terminas) negražino atsakovui kredito, taciau laiku ir tinkamai iki atitinkamos dienos sumokejo visas priklausancias moketi palukanas bei isipareigojimo mokesti remiantis kredito sutarties 5 straipsniu. Nuo 2010 m. kovo 5 d. ieškovas ir atsakovas pradejo derybas del kreditavimo termino pratesimo ir tokio pratesimo salygu.

12Deryboms nepavykus, ieškovas 2010 m. spalio 13 d. sumokejo atsakovui 1 155 715,93 Eur suma, kaip kredito pagal sutarti gražinima, o 2010 m. spalio 14 d. - 28 393,62 Eur palukanu bei nuo ju priskaiciuotus 1885,07 Euru delspinigius už laikotarpi nuo 2010 m. kovo 5 d. iki faktinio kredito sumos gražinimo.

13Atsakovas nuo ieškovo gražintu sumu savavališkai nusiraše 146 594,73 Eur suma kaip delspinigius del ne laiku gražinamo kredito ir pareikalavo iki 2010 m. spalio 26 d. sumoketi atsakovo nurašytu delspinigiu dydi atitinkancia likusia atsakovo tvirtinimu negražinta kredito dali ir nuo jos iki 2010 m. spalio 19 d. priskaiciuotas palukanas bei delspinigius – viso 146 889,41 Eur. Ieškovo nuomone, tokie atsakovo veiksmai nera sažiningi, nes faktinis kredito gražinimo terminas buvo pratestas šaliu derybu laikotarpiui. Ieškinio užtikrinimui praše taikyti laikinasias apsaugos priemones:

14a) uždrausti atsakovui iš ieškovo saskaitu, esanciu pas atsakova ar kitus bankus bei kitas kredito istaigas nusirašyti atsakovo nuomone ieškovo nesumoketa kredita ir nuo jo skaiciuojamus delspinigius, kadangi šio reikalavimo teisetuma ir buvima šiuo ieškiniu gincija ieškovas;

15b) uždrausti atsakovui reikalauti išieškojimo iš ikeisto nekilnojamojo turto, nukreipti reikalavimus laiduotojui bei naudotis kitomis prievoliu, kylanciu pagal kredito sutarti ar iš jos pažeidimo, ivykdymo užtikrinimo priemonemis, išieškant ar kitaip siekiant išsireikalauti , atsakovo nuomone, ieškovo nesumoketa kredita ir nuo jo skaiciuojamus delspinigius, kadangi šio reikalavimo teisetuma ir buvima šiuo ieškiniu gincija ieškovas.

16Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gruodžio 23 d. nutartimi prašyma del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo atmete.

17Nurode, kad pagrindas taikyti laikinasias apsaugos priemones yra faktiniai duomenys, leidžiantys teismui manyti, kad, nesiemus laikinuju apsaugos priemoniu, atsiras istatymo numatytos pasekmes. Tokie duomenys gali buti susije tiek su skolininko asmeniu ir jo veiksmais, tiek su skolininko prievoles ypatybemis (apimtimi, pobudžiu, vykdymo budu ir kt.). Vien reikalavimo apimtis, nevertinant jos kartu su skolininko veiklos pobudžiu, jo veiklos apimtimis, istatinio kapitalo dydžiu, kitomis aplinkybemis, reikšmingomis skolininko turtinems galimybems ivertinti, savaime negali buti lemiama nustatant laikinuju apsaugos priemoniu taikymo butinuma. Pažymejo, kad teismas negali priimti procesiniu sprendimu pradineje civilinio proceso stadijoje remdamasis prezumpcija, kad ieškinys yra pagristas ir turi buti tenkinamas, kadangi tokia prezumpcija neegzistuoja. Kita vertus, nera jokio pagrindo teigti, kad teismo sprendimo vykdymas ieškinio patenkinimo atveju butu labiau apsunkintas nei ieškovo prašomu laikinuju apsaugos priemoniu taikymo pasekmiu pašalinimas, sustabdžius sutarties dalies vykdyma tuo atveju, jei ieškinys butu nepatenkintas.

18Teismas konstatavo, kad šaliu gincas savaime nera pakankamas pagrindas taikyti laikinasias apsaugos priemones, o piniginiu prievoliu ivykdymo atgrežimas, atsakovui esant neabejotinai mokiam, negali buti laikomas labai apsunkinanciu.

19Atskiruoju skundu ieškovas AB ,,Ogmios centras“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 23 d. nutarti bei prašyma patenkinti: uždrausti atsakovui iš ieškovo (apelianto) saskaitu, esanciu pas atsakova ar kitus bankus bei kitas kredito istaigas, nusirašyti atsakovo nuomone, ieškovo (apelianto) nesumoketa kredita ir nuo jo skaiciuojamas palukanas bei delspinigius, o taip pat uždrausti atsakovui reikalauti išieškojimo iš ikeisto nekilnojamojo turto, nukreipti reikalavimus laiduotojui bei naudotis kitomis prievoliu, kylanciu pagal kredito sutarti ar iš jos pažeidimo, ivykdymo užtikrinimo priemonemis, išieškant ar kitaip siekiant išsireikalauti, atsakovo nuomone, ieškovo nesumoketa kredita ir nuo jo skaiciuojamas palukanas bei delspinigius. Nurodo šiuos argumentus:

201. Civilinio proceso kodekso 144 straipsnio 1 dalyje numatytas laikinuju apsaugos priemoniu tikslas yra teismo sprendimo ivykdymo galimybe. Visgi teiginys „teismo sprendimo ivykdymas gali pasunketi arba pasidaryti nebeimanomas" turetu buti siejamas ne tik su sprendimo ivykdymo galimybe, bet ir jo prasmingumu bei tikslingumu ir apimti ne tik tuos teismu sprendimus, kuriais yra priteisiamas turtas / pinigai, bet ir tuos sprendimus, kuriais patenkinami ieškiniai del pripažinimo. Ieškinys del pripažinimo reiškiamas ne tik tikslu formaliai pripažinti reikalavima / teise, bet ir ja apginti nuo nepagristu jos suvaržymu, apsaugoti asmens, turincio atitinkama reikalavima/ teise, teisetus interesus. Tuo tarpu nepritaikius laikinuju apsaugos priemoniu šioje byloje, pripažinimas, kad kredito sutartis yra ivykdyta tinkamai, netures prasmes, kadangi atsakovas bus išsiieškojes visas sumas, kuriu nepagristai reikalauja iš apelianto.

212. Atkreiptinas demesys ir i tai, kad, nepritaikant laikinuju apsaugos priemoniu šioje byloje, butu pažeisti ir esminiai civilinio proceso principai - proceso koncentruotumas ir ekonomiškumas. Atsakovui ne ginco tvarka išsiieškojus iš apelianto gincytinas sumas ir teismui apelianto ieškini patenkinus, apeliantas turetu reikšti reikalavimus atsakovui del išsiieškotu sumu gražinimo kaip be pagrindo igytu lešu ir atsakovui atsisakius tokius veiksmus atlikti, apeliantas turetu reikšti nauja ieškini, del ko butu pradeta nauja byla, susijusi su tuo paciu dalyku, nors to butu galima išvengti pritaikant laikinasias apsaugos priemones šioje byloje. Be to, apelianto prievoliu ivykdymo užtikrinimui yra ikeistas neadekvaciai dideles vertes nekilnojamasis turtas, kurio bendras ikainojimas yra 27 800 000 Lt, todel dar egzistuojant gincui del reikalavimo pagristumo vienoje byloje, butu pradedamas naujas procesas del išieškojimo iš ikeisto turto. Taigi nesustabdžius atsakovo veiksmu del lešu išieškojimo iš apelianto ne ginco tvarka, pritaikant apelianto prašomas laikinasias apsaugos priemones šioje byloje, butu pradetas ne vienas naujas civilinis procesas.

223. Lešu nurašymas iš apelianto saskaitu taip pat sutrikdytu apelianto vykdoma ekonomine veikla ir gali sukelti sunkiu neigiamu padariniu, iskaitant ir darbo užmokescio darbotojams mokejimo velavimus ar negalejima atsiskaityti su darbuotojais, taip pat velavima ar negalejima atsiskaityti su kitais apelianto kreditoriais, tame tarpe ir valstybe.

234.. Nagrinejamoje situacijoje pripažistant, kad nera pagrindo taikyti lakinasias apsaugos priemones, butu paneigtas pats laikinuju apsaugos priemoniu institutas, kadangi vienas pagridiniu Vilniaus apygardos teismo motyvu / argumentu yra aplinkybe, kad prievoliu ivykdymo atgrežimas butu galimas, jeigu teismo sprendimas butu palankus apeliantui. Toks argumentas nepatenka i bylos nagrinejimo ribas, kadangi turi buti sprendžiama, ar nepritaikius laikinuju apsaugos priemoniu teismo priimtas sprendimas yra prasmingas, bet ne tai, ar tokiu atveju tures buti reikškiamas naujas reikalavimas ir ar jis gales buti patenkinamas, juo labiau, kad teismas neturi galimybes nuspresti del to, ar apelianto reikalavimai naujoje byloje bus patenkinti ir ar nepasikeis atsakovo mokumas.

24Atsiliepimu i atskiraji skunda atsakovas ,,Swedbank“ AB prašo atskiraji skunda atmesti. Nurodo, kad laikinuju apsaugos priemoniu taikymas susijes su tam tikru ribojimu atsakovui pritaikymu, todel jos turi buti aiškios ir suprantamos ne tik asmeniui, kuris prašo tokias laikinasias apsaugos priemones taikyti, bet ir atsakovui bei kitiems asmenims, kurie turi teise užtikrinti pritaikytu laikinuju apsaugos priemoniu laikymasi priverstiniu budu. Del šios priežasties nutartyje del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo turi buti nurodoma, ka konkreciai atsakovas ipareigojamas atlikti ar nuo kokiu veiksmu susilaikyti. Kaip matyti iš pirmojo atskirojo skundo prašymo, apeliantas prašo uždrausti ,,Swedbank“ AB iš AB ,,Ogmios centras“ saskaitu nusirašyti, ,,Swedbank“ AB nuomone, AB ,,Ogmios centras“ nesumoketa kredita ir nuo jo skaiciuojamas palukanas bei delspinigius, t. y. apeliantas laikinu apsaugos priemoniu taikyma sieja su atsakovo nuomone ir supratimu apie savo pažeistas teises bei siekiu jas ginti, o ne su objektyviomis aplinkybemis. Tokioje situacijoje neimanoma nustatyti koks yra galimas apelianto teisiu pažeidimo mastas, kaip jis apskaiciuojamas ir

Nustatė

25mas, ir kokios konkreciai sumos nusirašymas nuo ieškovo saskaitos turetu buti uždraustas. AB ,,Ogmios centras“ prašymas taikyti laikinasias apsaugos priemones ir atskirasis skundas remiasi tik prielaidomis, kad nesiemus šiu priemoniu, busimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo ivykdymas gali pasunketi arba pasidaryti nebeimanomas, nes kaip matyti iš faktiniu bylos aplinkybiu, ,,Swedbank“ AB nera kreipesis del priverstinio AB ,,Ogmios centras“ skolos išieškojimo iš ikeisto turto vertes, bei nera emesis kitu savo pažeistu teisiu gynimo budu.

26Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

27Atmesdamas ieškovo prašyma del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo pirmosios instancijos teismas savo sprendima argumentavo atsakovo finansine padetimi bei padare išvada, kad pinginiu prievoliu ivykdymo atgrežimas, atsakovui esant neabejotinai mokiam, negali buti labai apsunkinanciu. Taciau tokia išvada padaryta neatsižvelgiant i tai, kad nagrinejamoje byloje reikalavimas pareikštas ne del restitucijos taikymo ir ne tiek del piniginiu sumu priteisimo (šis reikalavimas yra išvestinis), kiek del kredito sutarties salygu ivykdymo tinkamumo (iš ieškovo puses) pripažinimo. Taigi nepritaikius laikinuju apsaugos priemoniu ieškovui palankaus sprendimo priemimo atveju pirmosios instancijos teismo minimas piniginiu prievoliu ivykdymo atgrežimas gali pareikalauti papildomo bylinejimosi. Todel tokia pirmosios instancijos teismo išvada prieštarauja proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principams. Tas pats pasakytina ir apie pirmosios instancijos teismo atsisakyma uždrausti atsakovui vykdyti išieškojima iš ikeisto nekilnojamojo turto. Tokia išvada daroma todel, kad ikeisto turto realizavimo atveju, priemus ieškovui palanku sprendima, atsakovui ikeisto bei realizuoto turto susigražinimas gali buti apsunkintas (4.96 str.), o restitucija pinigais hipoteka ikeisto turto savininko i pirmiau buvusia padeti visiškai nesugražintu.

28Tiesa, pirmosios instancijos teismas, atsisakyma taikyti laikinasias apsaugos priemones, taip pat motyvavo tuo, kad teismas negali priimti procesiniu sprendimu pradineje civilinio proceso stadijoje remdamasis prezumpcija, kad ieškinys yra pagristas ir turi buti tenkinamas, kadangi tokia prezumpcija neegzistuoja. Taciau prašymo del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo svarstymo metu ieškinio pagristumo klausimas, kaip taisykle, nesprendžiamas. Laikinuju apsaugos priemoniu taikymas yra preliminari priemone, kuria siekiama užkirsti galimybe atsirasti aplinkybems, galincioms apsunkinti ar padaryti nebeimanomu busimo teismo sprendimo ivykdyma, todel laikinuju apsaugos priemoniu taikymo tikslas – užtikrinti busimo teismo sprendimo, kuris gali buti palankus ieškovui, realu ir tinkama ivykdyma ir taip garantuoti šio sprendimo privalomuma.

29Pirmosios instancijos teismas taip pat nurode, kad nera jokio pagrindo teigti, kad teismo sprendimo vykdymas ieškinio patenkinimo atveju butu labiau apsunkintas nei ieškovo prašomu laikinuju apsaugos priemoniu taikymo pasekmiu pašalinimas, sustabdžius sutarties dalies vykdyma, jei ieškinys butu nepatenkintas. Taciau, kokios tai gali buti pasekmes, teismas nekonkretizavo. Be to, pažymetina, kad laikinosios apsaugos priemones visuomet yra susijusios su tam tikrais suvaržymais, bet istatymo numatytais atvejais jie yra leidžiami.

30Atsiliepime i atskiraji skunda atsakovas nurodo, kad ieškovo prašymas taikyti laikinasias apsaugos priemones ir atskirasis skundas remiasi tik prielaidomis, kad nesiemus šiu priemoniu, busimo galimai AB ,,Ogmios centras“ palankaus teismo sprendimo ivykdymas gali pasunketi arba pasidaryti nebeimanomas, o kaip matyti iš faktiniu bylos aplinkybiu, ,,Swedbank“ AB nera kreipesis del priverstinio AB ,,Ogmios centras“ skolos išieškojimo iš ikeisto turto vertes bei nera emesis kitu savo pažeistu teisiu gynimo budu. Taciau taip teigdamas atsakovas užmiršta, kad ieškovas kreipesi i teisma butent po to, kai atsakovas, ieškovo nuomone, neteisetai nusiraše dali ieškovo sumoketo kredito kaip delspinigius už ne laiku gražinama kredita.

31Atsižvelgiant i išdestyta skundžiama nutartis naikintina, o prašymas del laikinuju priemoniu tenkintinas iš dalies, uždraudžiant atsakovui kredito sutarties pagrindu nusirašyti lešas iš ieškovo saskaitu kredito istaigose bei išieškoti iš hipoteka ikeisto turto.

32Apeliantas taip pat prašo uždrausti atsakovui nukreipti reikalavimus laiduotojui, taciau atskirojo skundo medžiagoje kokiu nors duomenu apie laidavima pagal kredito sutarti nebuvo pateikta. Kaip matyti iš pridedamu prie ieškinio dokumentu sarašo, tokie duomenys nebuvo pateikti ir reiškiant ieškini. Todel nesant duomenu apie tai, kad kredito sutartis buvo užtikrinta laidavimu, toks prašymas negali buti tenkinamas. Taip pat netenkintinas ir ieškovo prašymas uždrausti atsakovui naudotis kitomis prievoliu, kylanciu pagal kredito sutarti ar iš jos pažeidimo, ivykdymo užtikrinimo priemonemis, išieškant ar kitaip siekiant išsireikalauti, atsakovo nuomone, ieškovo nesumoketa kredita ir nuo jo skaiciuojamas palukanas bei delspinigius. Toks prašymas yra abstraktus, be to, apeliantas nepateike pakankamai argumentu, patvirtinanciu, kad neuždraudus atsakovui atlikti tokius veiksmus, ieškovui galimai palankaus sprendimo ivykdymas pasunketu.

33Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

34Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 23 d. nutarti ir išspresti klausima iš esmes - ieškovo AB ,,Ogmios centras“ prašyma del laikinuju priemoniu taikymo patenkinti iš dalies.

35Uždrausti ,,Swedbank“ AB vienšališkai nurašyti ieškovo AB ,,Ogmios centras“ lešas, esancias banku ir kitu kredito istaigu saskaitose, vykdant 2007 m. lapkricio 6 d. kredito linijos sutarti Nr. 07-125201-KL. Uždrausti ,,Swedbank“ AB 2007 m. lapkricio 6 d. kredito linijos sutarties Nr. 07-125201-KL pagrindu išieškoti iš hipoteka ikeisto nekilnojamojo turto – pastatu, esanciu Vilniaus m. Verkiu g. 29, kuriu unikalus numeriai: 109405093150, 109405093164, 109405093170, 109405093266.

36Kita prašymo dali atmesti.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija,... 2. Teiseju kolegija... 3. n u s t a t e:... 4. Ieškovas AB ,,Ogmios centras“ kreipesi i teisma ir ieškiniu praše:... 5. 1. Pripažinti, kad ieškovas tinkamai ivykde kredito sutarti, atlikdamas... 6. 2. Tuo atveju, jeigu teismas neras teisinio pagrindo patenkinti reikalavima,... 7. 3. Tuo atveju, jeigu teismas neras teisinio pagrindo patenkinti reikalavimu,... 8. 4. Priteisti ieškovui iš atsakovo 7 062,55 Eur kaip atsakovo vienašališkai... 9. 5. Priteisti ieškovui iš atsakovo 288,58 Eur kaip atsakovo vienašališkai... 10. 6. Priteisti ieškovui iš atsakovo 2 390,43 Eur kaip atsakovo vienašališkai... 11. Nurode, kad ieškovas iki 2010 m. kovo 5 d. (kredito gražinimo terminas)... 12. Deryboms nepavykus, ieškovas 2010 m. spalio 13 d. sumokejo atsakovui 1 155... 13. Atsakovas nuo ieškovo gražintu sumu savavališkai nusiraše 146 594,73 Eur... 14. a) uždrausti atsakovui iš ieškovo saskaitu, esanciu pas atsakova ar kitus... 15. b) uždrausti atsakovui reikalauti išieškojimo iš ikeisto nekilnojamojo... 16. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gruodžio 23 d. nutartimi prašyma del... 17. Nurode, kad pagrindas taikyti laikinasias apsaugos priemones yra faktiniai... 18. Teismas konstatavo, kad šaliu gincas savaime nera pakankamas pagrindas taikyti... 19. Atskiruoju skundu ieškovas AB ,,Ogmios centras“ prašo panaikinti Vilniaus... 20. 1. Civilinio proceso kodekso 144 straipsnio 1 dalyje numatytas laikinuju... 21. 2. Atkreiptinas demesys ir i tai, kad, nepritaikant laikinuju apsaugos... 22. 3. Lešu nurašymas iš apelianto saskaitu taip pat sutrikdytu apelianto... 23. 4.. Nagrinejamoje situacijoje pripažistant, kad nera pagrindo taikyti... 24. Atsiliepimu i atskiraji skunda atsakovas ,,Swedbank“ AB prašo atskiraji... 25. mas, ir kokios konkreciai sumos nusirašymas nuo ieškovo saskaitos turetu buti... 26. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies. ... 27. Atmesdamas ieškovo prašyma del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo pirmosios... 28. Tiesa, pirmosios instancijos teismas, atsisakyma taikyti laikinasias apsaugos... 29. Pirmosios instancijos teismas taip pat nurode, kad nera jokio pagrindo teigti,... 30. Atsiliepime i atskiraji skunda atsakovas nurodo, kad ieškovo prašymas taikyti... 31. Atsižvelgiant i išdestyta skundžiama nutartis naikintina, o prašymas del... 32. Apeliantas taip pat prašo uždrausti atsakovui nukreipti reikalavimus... 33. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 34. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 23 d. nutarti ir... 35. Uždrausti ,,Swedbank“ AB vienšališkai nurašyti ieškovo AB ,,Ogmios... 36. Kita prašymo dali atmesti....