Byla I-1533-644/2016
Dėl sprendimų panaikinimo

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Grauželio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Algio Markevičiaus ir Jolantos Medvedevienės, sekretoriaujant Sigitai Damidavičienei, dalyvaujant pareiškėjų UAB „Vivatrans“ ir UAB „AMP Tranzit“ atstovui advokatui E. Š., atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovei D. Š., atsakovų Alytaus miesto savivaldybės tarybos bei Alytaus miesto savivaldybės administracijos atstovams Jolantai Mocevičiūtei ir M. M., atsakovų V. A., O. P. ir M. G. atstovui advokatui J. Č.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų UAB „Vivatrans“ ir UAB „AMP Tranzit“ skundą atsakovams: Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, Alytaus miesto savivaldybės tarybai, Alytaus miesto savivaldybės administracijai, V. A., O. P. ir M. G., su trečiaisiais suinteresuotais asmenimis: notare R. S., Valstybės įmone Registrų centras, UAB „Sanitex“ ir notare B. Z., dėl sprendimų panaikinimo ir

Nustatė

3Pareiškėjų atstovas skundus palaikė ir prašė: 1. pripažinti 1997-07-30 Valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutarties Nr. N11/97-1440 nutraukimą neteisėtu ir panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Alytaus skyriaus vedėjo 2013-07-29 įsakymą Nr. 2VĮ-(14.2.2.)-970 „Dėl žemės sklypo nuomos sutarties nutraukimo Alytaus mieste, nuomos ir patikėjimo teisių išregistravimo“; 2. pripažinti sutartinio įkeitimo, identifikavimo kodas ( - ), išregistravimą neteisėtu; 3. pripažinti negaliojančiu Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2010-12-17 sprendimą Nr. T-252 toje dalyje, kuria buvo patvirtintas žemės sklypo, esančio ( - ), ribų formavimo esamo pastato eksploatacijai, tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymo bei nuosavybės teisių atkūrimui, detalusis planas; 4. pripažinti negaliojančiu Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-06-20 įsakymą Nr. DV-466 „Dėl žemės sklypo, numatomo grąžinti piliečiams natūra, naudojimo duomenų nurodymo ir plano tvirtinimo“; 5. pripažinti negaliojančiu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2012-08-29 sprendimą Nr. 2S-315 Dėl nuosavybės teisių atkūrimo miesto gyvenamojoje vietovėje pilietei V. A.; 6. pripažinti negaliojančiu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2012-08-29 sprendimą Nr. 2S-316 Dėl nuosavybės teisių atkūrimo miesto gyvenamojoje vietovėje pilietei O. P.; 7. pripažinti negaliojančiu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2012-08-29 sprendimą Nr. 2S-317 Dėl nuosavybės teisių atkūrimo miesto gyvenamojoje vietovėje pilietei A. G.; 8. pripažinti negaliojančiu Alytaus rajono I-ojo notaro biuro notarės B. Z. 2013-11-21 išduotą paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimą, notarinio registro ( - ); 9. panaikinti 1,5336 ha ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), teisinę registraciją; 10. atkurti 2,8196 ha ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), teisinę registraciją; 11. atkurti juridinių faktų dėl 2,8196 ha ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), nuomos bei nuomos teisės įkeitimo teisinę registraciją; 12. priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų visas bylinėjimosi išlaidas (3 t., b. l. 7-17; 4 t., b. l. 121-130).

4Pareiškėjų atstovas skunduose ir teismo posėdžio metu nurodė, kad 1997-07-30 Nekilnojamojo turto registre buvo įregistruotas 2,8196 ha ploto valstybinės žemės sklypas, esantis adresu ( - ) (toliau ir - Žemės sklypas). 1997-07-30 sudaryta valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. N11/97-1440, pagal kurią Žemės sklypas laikotarpiui nuo 1997-07-30 iki 2096-07-30 buvo išnuomotas akcinei bendrovei „Daisotra“. 2004-08-19 AB „Daisotra“, užtikrindama savo prievolių įvykdymą kreditoriui ESSO Deutschland GmbH, įkeitimo lakštu įkeitė bendrovei priklausančią turtinę teisę - Žemės sklypo nuomos teisę. Žemės sklypo nuomos teisės įkeitimas Hipotekos registre buvo įregistruotas 2004-08-20. Vėliau prievolės šalys pasikeitė: į prievolę įstojo UAB „AMP Tranzit“ ir UAB „Vivatrans“. 2010-12-17 Alytaus miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. T-252 „Dėl detaliųjų planų tvirtinimo“, patvirtino žemės sklypo, esančio ( - ), ribų formavimo esamo pastato eksploatacijai, tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymo bei nuosavybės teisių atkūrimui, detalųjį planų (toliau ir - Detalusis planas). Nurodyto sprendimo pagrindu Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius priėmė 2012-06-20 įsakymą Nr. DV-466 „Dėl žemės sklypo, numatomo grąžinti piliečiams natūra, naudojimo duomenų nurodymo ir plano tvirtinimo“, kuriuo patvirtino 15336 kv. m ploto naujo žemės sklypo, esančio ( - ), planą ir šio žemės sklypo naudojimo duomenis bei taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas. Atstovas nurodė, kad Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas dalyje, kuria buvo patvirtintas Detalusis planas, yra naikintinas, kadangi Detaliojo plano sprendiniai priimti neatsižvelgiant į Žemės sklype esančių dirbtuvių eksploatavimui reikalingą žemės sklypo plotą. Dirbtuvių įregistruotas pagrindinis plotas yra 2 300,19 kv. m., todėl dirbtuvėms eksploatuoti reikalingas ženkliai didesnis (daugiau kaip 5 kartus) stovėjimo vietų skaičius nei nurodyta Detaliojo plano aiškinamajame rašte. Be to, priimant Detaliojo plano sprendinius nebuvo tinkamai įvertintas esamas planuojamos teritorijos užstatymas, nes tuometiniam Žemės sklypo nuomininkui bankrutavusiai AB „Daisotra“ Žemės sklype nuosavybės teise priklausė ne vien dirbtuvės, unikalus Nr. ( - ) (kaip tai nurodoma Detaliojo plano aiškinamajame rašte), tačiau ir kiti (tuo metu neįregistruoti) Žemės sklype esantys statiniai, kurie 2012-05-08 Nekilnojamojo turto pirkimo - pardavimo be varžytynių sutartimi buvo perleisti UAB „AMP Tranzit“. Žemės sklype buvo (ir šiuo metu yra) pareiškėjui UAB „AMP Tranzit“ nuosavybės teise priklausančios transporto priemonių stovėjimo aikštelės (unikalūs Nr. ( - ) ir ( - )), kurios Nekilnojamojo turto registre įregistruotos kaip minėtų UAB „AMP Tranzit“ nuosavybės teise priklausančių dirbtuvių (unikalus Nr. ( - )) priklausinys. Šiuo metu šie statiniai (stovėjimo aikštelės) yra atsakovėms V. A., O. P. ir M. G. priklausančiame naujame žemės sklype. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-06-20 įsakymu patvirtinto naujo žemės sklypo, esančio ( - ), plane pažymėta, kad dalį minėto žemės sklypo sudaro pieva (7901 kv. m.), o kita dalis yra užstatyta (7160 kv. m.). Tuo tarpu Detaliojo plano aiškinamojo rašto dalyje „Esamos būklės aprašymas“ grafoje „Teritorijos užstatymas“ pažymėta tik apie dirbtuvėmis, unikalus Nr. ( - ), užstatytą plotą (2254 kv. m.), tuo tarpu apie užstatymą kitoje sklypo dalyje (atitinkančioje naujai suformuoto žemės sklypo, kuriam suteiktas adresas: ( - ), ribas) nepažymėta.

5Pareiškėjų atstovas teigė, kad įregistravus naują žemės sklypą, į kurį atkurtos nuosavybės teisės, buvo apribotos UAB „AMP Tranzit“ nuosavybės teisės naudotis jam priklausančiu turtu ir nepagrįstai apribota teisė į statiniams eksploatuoti reikalingo valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties sudarymą. Nurodė, kad Detaliojo plano sprendiniai turi įtakos ne tik žemės sklypo savininko (naudotojo), bet ir įkeistos žemės nuomos teisės turėtojo UAB „Vivatrans“ teisių apimčiai, nes įgyvendinus detaliojo planavimo procedūras, Žemės sklypas buvo pertvarkytas ir išregistruotas iš Nekilnojamojo turto registro, o UAB „Vivatrans“ prarado turtinę Žemės sklypo nuomos įkeitimo teisę. Dėl išvardintų priežasčių pareiškėjai mano, kad Detalusis planas turėtų būti pripažintas negaliojančiu. Pripažinus negaliojančiais Detalųjį planą bei jo pagrindu priimtą Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-06-20 įsakymą Nr. DV-466, pripažintini negaliojančiais ir 2012-08-29 NŽT sprendimai dėl nuosavybės teisių atkūrimo atsakovams į Detaliojo plano pagrindu suformuotą naują 1,5336 ha ploto žemės sklypą, esantį ( - ), bei pripažintinas negaliojančiu 2013-11-21 notarės B. Z. atsakovei M. G. išduotas paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimas.

6Dėl nuomos sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir NŽT 2013-07-29 įsakymo panaikinimo, pareiškėjai nurodė, kad Žemės sklypo nuomos sutartis galėjo būti nutraukta tik gavus išankstinį rašytinį kreditoriaus UAB „Vivatrans“, kurio naudai buvo įkeista nuomos teisė, sutikimą, tačiau UAB „Vivatrans“ net nebuvo informuotas apie ketinimą nutraukti Žemės sklypo nuomos sutartį ir jokio sutikimo dėl Žemės sklypo nuomos sutarties nutraukimo niekada nėra davęs. Nutraukus Žemės sklypo nuomos sutartį, buvo panaikintas prievolių kreditoriui įvykdymo užtikrinimas, tokiu būdu paneigiant kreditoriaus UAB „Vivatrans“ teisę gauti savo reikalavimo patenkinimą iš jo naudai įkeistų turtinių teisių. Be to, mano, kad Žemės sklypo nuomos sutarties nutraukimo sandoris taip pat yra neteisėtas ir negaliojantis CK 1.90 straipsnio pagrindu (dėl vienos sandorio šalies - UAB „AMP Tranzit“ - suklydimo). Nurodė, kad nuomos sutarties išregistravimo pagrindas yra UAB „AMP Tranzit“ 2013-07-26 prašymas dėl žemės nuomos sutarties nutraukimo ir naujos sutarties sudarymo (toliau ir - Prašymas) ir NŽT Alytaus skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 2VĮ-(14.2.2.)-970 „Dėl žemės sklypo nuomos sutarties nutraukimo Alytaus mieste, nuomos ir patikėjimo teisių išregistravimo“ (toliau ir - Įsakymas). Įsakymu Prašymas buvo patenkintas, bei nurodyta, kad nuomos sutartis nutraukiama šalių susitarimu. Teigė, kad Prašymą UAB „AMP Tranzit“ direktorius pateikė iš esmės suklydęs dėl NŽT kaltės, kadangi NŽT 2013-07-03 raštu nurodė UAB „AMP Tranzit“ direktoriui atvykti į NŽT dėl Žemės sklypo nuomos sutarties pakeitimo, t. y. NŽT rašte nebuvo informacijos apie tai, kad siekiama apskritai nutraukti Žemės sklypo nuomos sutartį ir Žemės sklypą išregistruoti. Prieš surašant Prašymą NŽT skyriaus vedėja UAB „AMP Tranzit“ direktoriui leido suprasti, jog tokio Prašymo surašymas yra tik formalus reikalavimas Žemės nuomos sutarčiai pakeisti bei padiktavo Prašymo tekstą. Dėl nurodytų aplinkybių Prašymą UAB „AMP Tranzit“ direktorius pateikė įsitikinęs, kad prašymo esmė yra Žemės sklypo nuomos sutarties pakeitimas, joje įrašant naująjį nuomininką UAB „AMP Tranzit“, pakeičiantį ankstesnį nuomininką AB „Daisotra“. Sudarydamas Žemės sklypo nuomos sutarties nutraukimo sandorį, t. y. NŽT Alytaus skyriui pateikdamas Prašymą, kurio pagrindu buvo nutraukta nuomos sutartis, UAB „AMP Tranzit“ neišreiškė valios nutraukti Žemės sklypo nuomos sutartį, neteisingai suvokė esmines sandorio aplinkybes, sandorio turinį bei Prašymo pateikimo pasekmes, todėl Prašymo pagrindu įvykęs Žemės sklypo nuomos sutarties nutraukimas yra negaliojantis ir neteisėtas.

7Pareiškėjai taip pat nurodė, kad turėtų būti pripažintas sutartinio įkeitimo, identifikavimo kodas ( - ), išregistravimas neteisėtu, kadangi išregistruojant įkeitimą, joks kreditoriaus (UAB „Vivatrans“) sutikimas nebuvo gautas.

8Pareiškėjai prašė atnaujinti terminą skundams dėl byloje ginčijamų administracinių aktų paduoti, jei, teismo vertinimu, toks terminas yra pareiškėjų praleistas. Pareiškėjai nurodė, kad iš karto po sužinojimo apie savo teisių pažeidimą, ėmėsi aktyvių veiksmų savo pažeistoms teisėms apginti. Apie Administracinius aktus buvo sužinota jau po civilinės bylos iškėlimo ir šie aktai per protingą laiką nuo sužinojimo buvo ginčijami bylą nagrinėjant bendrosios kompetencijos teisme civilinių teisinių santykių dėl neteisėto nuomos sutarties nutraukimo kontekste. Pareiškėjų ieškinys bendrosios kompetencijos teismo buvo priimtas. Pareiškėjų vertinimu, byloje vyravo būtent civiliniai teisiniai santykiai. Vertindami, kad pagrindinis ieškinio reikalavimas yra kilęs iš civilinių teisinių santykių, pareiškėjai manė, kad šiam ieškiniui pareikšti taikomas ieškinio senaties terminas, o ne administracinių bylų teisenos terminai.

9Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepimais į skundus (4 t., b. l. 136-141, 5 t., b. l. 81-86) bei atsakovo atstovė teismo posėdžio metu su pareiškėjų skundais nesutiko ir prašė juos atmesti. Atsiliepimuose bei teismo posėdžio metu nurodė, kad Kauno apygardos administracinis teismas 2009 m. rugsėjo 25 d. sprendimu įpareigojo Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorių per 10 mėnesių nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos parengti žemės sklypo ( - ), kadastrinis Nr. ( - ) detalųjį planą. Šiame teismo sprendime konstatuota, kad AB „Daisotra“ išnuomotam žemės sklypui nėra parengtas detalusis planas ir nėra įrodymų, kad šiai žemei yra visuomenės poreikis, todėl šis sklypas nėra valstybės išperkamas ir turi būti sprendžiamas žemės grąžinimo buvusiems savininkams klausimas. Taip pat konstatavo, kad ginčo žemės sklype AB „Daisotra“ turi statinius ir jų eksploatacijai reikalingas žemės kiekis. Todėl tam, jog nustatyti santykį tarp žemės kiekio, reikalingo eksploatuoti statinius ir pareiškėjams grąžintinos natūra, būtina paruošti vietovės detalųjį planą. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius 2012 m. birželio 20 d. įsakymu patvirtino buvusių savininkų B. G. įpėdinių turėtoje žemėvaldoje suformuoto 1,5336 ha ploto žemės sklypo, esančio ( - ) planą ir nustatė naudojimo duomenis. Atsižvelgiant į patvirtintą 1,5336 ha ploto žemės sklypo, esančio ( - ) planą, NŽT 2012 m. rugpjūčio 29 d. sprendimais Nr. 2S-315, Nr. 2S-316, Nr. 2S-317 buvo atkurtos nuosavybės teisės natūra į 1,5336 ha žemės sklypą, esantį Alytaus apskrityje, ( - ). Sprendimai buvo priimti vadovaujantis Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalimi, t. y. grąžinant natūra laisvą (neužstatytą) žemę turėtoje vietoje piliečiams. Pažymėjo, kad šio sklypo kadastro duomenys negalėjo būti įrašyti į nekilnojamojo turto kadastrą, kadangi jo ribos dengėsi su kadastro žemėlapyje pažymėto ir įregistruoto Nekilnojamojo turto registre gretimo žemės sklypo (kadastrinis Nr. ( - ), buvęs nuomininkas AB „Daisotra“) ribomis.

10Dėl nuomos sutarties nutraukimo atsakovas nurodė, kad UAB „Vivatrans“ neturi objektinės reikalavimo teisės pripažinti neteisėtu 1997-07-30 Valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutarties Nr. N11/97-1440 nutraukimą, nes 2013-02-28 susitarimo pagrindu jau likviduota (Kauno apygardos teismo 2012-10-24 sprendimu AB „Daisotra“ veikla pripažinta pasibaigusia, likvidavus ją dėl bankroto, civ. b. Nr. B2-25-436/2012) BAB „Daisotra“ perleido UAB „AMP Tranzit“ prie parduoto nekilnojamojo turto - dirbtuvių pastato (unikalus Nr. ( - ), kadastrinis adresas ( - ) Alytaus m. k. v. žemės sklypo ( - ), nuomos teises. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.562 straipsnyje imperatyviai nustatyta, kad žemės nuomos sutartis baigiasi, kai juridinis asmuo, kuris buvo žemės nuomininkas, likviduojamas. Be to, CK 6.491 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad nuomininkas turi teisę perleisti savo teises ir pareigas, atsiradusias iš nuomos sutarties tik gavęs išankstinį rašytinį nuomotojo sutikimą. Nagrinėjamu atveju NŽT tokio sutikimo nedavė.

11Atsakovas NŽT nesutinka, kad Žemės sklypo nuomos sutarties nutraukimo sandoris (2013-07-29 įsakymas Nr. 2VĮ-(14.2.2.)-970 „Dėl žemės sklypo nuomos sutarties nutraukimo Alytaus mieste, nuomos ir patikėjimo teisių išregistravimo“) yra neteisėtas ir negaliojantis CK 1.90 straipsnio pagrindu (dėl vienos sandorio šalies - UAB „AMP Tranzit“ – suklydimo). Nurodė, kad 2013-07-03 rašte Nr. 2SD-(14.2.7.)-1582 „Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. ( - )) nuomos sutarties pakeitimo“ (toliau ir – Raštas), NŽT akcentavo, jog 2013-03-01 susitarimas, kuriuo likviduota AB „Daisotra“ perleido valstybinės žemės, esančios ( - ) nuomos teises UAB „AMP Tranzit“ prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms. Be to, Rašte buvo pateikta informacija, kad NŽT 2012 m. rugpjūčio 29 d. sprendimais Nr. 2S-315, Nr. 2S-316, Nr. 2S-317 buvo atkurtos nuosavybės teisės natūra į 1,5336 ha žemės sklypą, esantį Alytaus apskrityje, ( - ) ir, kad šio sklypo kadastro duomenys negali būti įrašyti į nekilnojamojo turto kadastrą, kadangi jo ribos dengiasi su kadastro žemėlapyje pažymėto ir įregistruoto Nekilnojamojo turto registre gretimo Žemės sklypo (kadastrinis Nr. ( - ), buvęs nuomininkas AB „Daisotra“) ribomis. Atsižvelgiant į tai, UAB „AMP Tranzit“ direktoriui R. P. buvo pateikta visapusiška informacija apie tai, kad reikalinga patikslinti nuomos sutartį, t. y. sudaryti nuomos sutartį 1,286 ha plotui, reikalingam statinių eksploatavimui, kadangi 1,5336 ha sklypo dalis, vykdant Kauno apygardos administracinio teismo 2009-09-25 sprendimą, yra grąžinta buvusių žemės savininkų įpėdiniams ir kad šio žemės sklypo kadastro duomenų savininkai negali įrašyti į nekilnojamo turto kadastrą. Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad UAB „AMP Tranzit“ direktoriui buvo paaiškinta, kokio galutinio rezultato siekiama, o tai reiškia, kad UAB „AMP Tranzit“ direktorius suprato ir pageidavo, jog būtų sudaryta nauja 1,286 ha ploto žemės sklypo nuomos sutartis, statinių eksploatavimui, todėl laikytina, kad jokio suklydimo fakto nebuvo.

12Atsižvelgiant į tai, kad Žemės sklypo nuomos sutartis buvo pasibaigusi, likvidavus žemės nuomininką AB „Daisotra“ (LR CK 6.562 str. 3 p.), NŽT Alytaus skyrius 2013-09-23 raštu Nr. 2SD-(14.2.55)-2211 „Dėl įkeitimo išregistravimo“ kreipėsi į Alytaus miesto 2-ąjį notaro biurą, kad būtų išregistruota pasibaigusi žemės sklypo (unikalus Nr. ( - ), buvęs adresas: ( - )) įkeista turtinė (nuomos) teisė (identifikavimo kodas ( - )) (LR CK 4.224 str. 1 d. 4 p.).

13Atsakovai Alytaus miesto savivaldybės taryba bei Alytaus miesto savivaldybės administracija atsiliepimais į skundus (5 t., b. l. 18-24, 6 t., b. l. 35-41) bei atsakovų atstovai teismo posėdžio metu su pareiškėjų skundais nesutiko ir prašė juos atmesti. Atsiliepimuose bei teismo posėdžio metu nurodė, kad Kauno apygardos administracinis teismas 2009-09-25 sprendimu, administracinėje byloje Nr. 1-87-353/2009 įpareigojo Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorių per 10 mėnesių nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos parengti žemės sklypo ( - ), kadastrinis Nr. ( - ) detalųjį planą. Vykdydamas šį teismo sprendimą Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius 2009-11-05 priėmė įsakymą Nr. DV-749, kuriuo įpareigojo Architektūros ir urbanistikos skyrių 2009 m. IV - 2010 m. I ketvirtį organizuoti žemės sklypo, esančio ( - ), ribų formavimo, esamo pastato eksploatacijai, tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymo bei nuosavybės teisių atkūrimui detalųjį planą ir žemės sklypų, esančių tarp Artojų, Pramonės ir Putinų gatvių, ribų performavimo detalųjį planą ir nustatyta tvarka pateikti tvirtinti. Su parengtais detaliojo plano sprendiniais buvo galima susipažinti nuo 2010-08-25 iki 2010-09-22, vieša ekspozicija nuo 2010-09-08 iki 2010-09-22. Rengiant detalųjį planą, Alytaus miesto savivaldybės administracija 2010-09-22 gavo BAB „Daisotra“ kreditorių komiteto pastabas dėl detaliojo plano. BAB „Daisotra“ 2010-10-12 buvo informuota raštu, jog detalusis planas, kuriuo performuojamas VĮ Registrų centre įregistruotas ir nuosavybės teise Lietuvos Respublikai priklausantis žemės sklypas (kad. Nr. ( - )), rengiamas vadovaujantis minėtu Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-11-05 įsakymu Nr. DV-749 ir vykdant Kauno apygardos administracinio teismo 2009-09-25 sprendimą dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo, kuriuo Alytaus miesto savivaldybės administracija įpareigota parengti detalųjį planą. Rengiant detalųjį planą BAB „Daisotra“ pastatams eksploatuoti buvo suformuotas sklypas, kurio dydis atitiko STR 2.03.02:2005 „Gamybos, pramonės ir sandėliavimo sklypų tvarkymas“ nustatytas normas tokios paskirties pastatui eksploatuoti. 2010-12-06 buvo gautas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktas Nr. TPl-2776-(14.4) su teigiama tikrinimo išvada, todėl 2010-12-17 Alytaus miesto savivaldybės taryba patvirtino žemės sklypo, esančio ( - ), ribų formavimo esamo pastato eksploatacijai, tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymo bei nuosavybės teisių atkūrimui, detalųjį planą. Vadovaujantis detaliojo plano sprendiniais, ginčo teritorija buvo padalinta į du sklypus, iš kurių žemės sklypas, kurio plotas 1.5336 ha, sklypo adresas ( - ), buvo skirtas nuosavybės teisių atkūrimui, o kitas 1,286 ha ploto žemės sklypas, adresu ( - ), skirtas BAB „Daisotra“ statiniams eksploatuoti.

14Atsakovų manymu, pareiškėjai nepagrįstai teigia, kad detaliojo plano sprendiniai neatitinka tikrovės, kadangi priimant detaliojo plano sprendinius nebuvo tinkamai įvertintas esamas planuojamos teritorijos užstatymas ir nurodo, jog naujai suformuotame žemės sklype yra UAB „AMP Tranzit“ nuosavybės teise priklausančių statinių ir ši žemės sklypo dalis reikalinga UAB „Tranzit“ nuosavybės teise valdomų statinių eksploatavimui. Atsakovų teigimu, BAB „Daisotra“ rengiant detalųjį planą nepateikė dokumentų, įrodančių kitų pastatų ar statinių, esančių Žemės sklype, registraciją Nekilnojamojo turto registre ir priklausomybę BAB „Daisotra“, o iš Nekilnojamojo turto registro išrašo buvo matyti, kad BAB „Daisotra“ priklausė tik pastatas -dirbtuvės, unikalus Nr. ( - ). Atsižvelgiant į tai, formuojant 1.5336 ha ploto žemės sklypą, adresu ( - ), buvo vertinama, kad jis yra laisvas (neužstatytas), į kurį galima atkurti nuosavybės teises, nes pastato-dirbtuvių, unikalus Nr. ( - )eksploatavimui buvo suformuotas 1,286 ha ploto žemės sklypas, adresu ( - ).

15Be to, atsakovai teigė, kad pareiškėjai praleido terminus apskųsti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2010-12-17 sprendimą Nr. T-252 „Dėl detaliųjų planų tvirtinimo“ ir Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-06-20 priimtą įsakymą Nr. DV-466.

16Atsakovų V. A., O. P. ir M. G. atstovas atsiliepimais į skundus (3 t., b. l. 110-115, 5 t., b. l. 48-53) bei teismo posėdžio metu (6 t., b. l. 65-76) su pareiškėjų skundais nesutiko ir prašė juos atmesti. Atsiliepimuose bei teismo posėdžio metu nurodė, kad pareiškėjai UAB „Vivatrans“ ir UAB „AMP Tranzit“ praleido terminus ginčyti administracinius aktus. Paaiškino, kad informacija apie detalųjį planą pareiškėjams tapo prieinama, kai vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. DV-749 adresu ( - ), kur buvo BAB „Daisotra“, UAB „Vivatrans“ ir UAB „AMP Tranzit“ buveinė, buvo patalpintas stendas su informacija apie sklypo detalųjį planavimą. Įstatymuose nustatyta tvarka visuomenė buvo informuota apie parengtą detalųjį planą ir projekto viešą svarstymą. 2010-09-22 detalaus plano viešame svarstyme dalyvavo BAB „Daisotra“ administratorius K. B. ir buvęs šios bendrovės prezidentas bei akcininkas J. C., o detaliojo projekto svarstymo metu pastarasis buvo UAB „AMP Tranzit“ direktorius (dirbo nuo 2009-10-14 iki 2012-01-10). Alytaus miesto savivaldybės administracija 2010-10-12 raštu SD-7355(6.18) atsakydama į BAB „Daisotra“ administratoriaus raštą išaiškino, kad vadovaujantis VĮ „Registrų centras“ nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis žemės sklype BAB „Daisotra“ nuosavybės teise priklauso tik pastatas - dirbtuvės (unikalus Nr. ( - )). Kartu Savivaldybės administracija paprašė pateikti dokumentus, įrodančius kitų pastatų ar statinių esančių minėtame sklype registraciją ir priklausomybę BAB „Daisotra“. Nei pareiškėjai, nei BAB „Daisotra“ neskundė Savivaldybės administracijos 2010-10-12 rašto bei Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T-252 patvirtinti detalųjį planą, kurio pagrindu žemės sklypas ( - ) buvo padalintas į du sklypus, iš kurių žemės sklypas adresu ( - )buvo skirtas BAB „Daisotra” statiniams eksploatuoti, o žemės sklypas adresu ( - ), unikalus Nr. ( - )grąžintas natūra buvusiems savininkams (jų palikuonims). Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2012-10-23 pareiškėjų UAB „Vivatrans“, o nuo 2013-06-11 iki 2014-02-18 ir UAB „AMP Tranzit“ buveinės adresas yra ( - ), pareiškėjams jau ne mažiau kaip dveji metai buvo žinoma informacija apie esminius šių aktų turinį sudarančius elementus, tačiau per dvejus metus po sužinojimo apie tariamai pažeistas savo teises nesiėmė jokių aktyvių veiksmų. Vertina, kad pareiškėjai UAB „Vivatrans“ ir UAB „AMP Tranzit“ per įstatymo nustatytą procesinį terminą administracinių aktų neskundė, nors jie pareiškėjams ne vėliau kaip nuo 2013-12-20 (NŽT Alytaus skyriaus rašto „Dėl įkeitimo išregistravimo“) buvo žinomi. Dėl šių priežasčių pareiškėjų reikalavimai panaikinti administracinius aktus yra netenkintini, nes apskųsti praleidus nustatytus terminus ir byla šioje dalyje nutrauktina.

17Be to, atsakovų atstovas nurodė, kad priimant skundžiamus aktus dėl nuosavybės teisių atkūrimo, natūra gražintame žemės sklype adresu ( - ), Statybos įstatymo prasme jokių statinių nebuvo, todėl jis pagrįstai buvo laikomas laisvu (neužstatytu) žemės sklypu, į kurį teisėtai natūra atkurtos nuosavybės teisės.

18Atsakovų atstovas pažymėjo, kad papildomas susitarimas prie 2012-05-08 nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo be varžytynių sutarties, sudarytas 2013-02-28 tarp bankrutavusios AB „Daisotra“ ir UAB „AMP Tranzit“ perleisti nuomos teises į 2.8196 ha ploto, esančio ( - ) yra niekinis, nes sandorio sąlygos pažeidžia imperatyvias įstatymo nuostatas ir tai prieštarauja viešajai tvarkai. Nurodė, kad papildomo susitarimo metu tokio sklypo jau nebuvo, nes jis buvo padalintas į du sklypus Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2010-12-17 sprendimu Nr. T-252 patvirtinus detalųjį planą. Be to, įsiteisėjus Kauno apygardos teismo 2012 m. spalio 24 d. sprendimui civilinėje byloje B2-25-436/2012 pripažinti akcinės bendrovės „Daisotra“ veiklą pasibaigusia, likvidavus ją dėl bankroto, vadovaujantis CK 6.562 str. 3 p. valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis baigėsi. Akcentavo, kad perleidžiant nuomos teises valstybei priklausančiam žemės sklypui, nebuvo gautas NŽT Alytaus skyriaus sutikimas, todėl nuomos teisių perdavimas yra neteisėtas, nes prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, pareiškėjų reikalavimai panaikinti NŽT 2013-07-29 įsakymą Nr. 2VĮ-(14.2.2.)-970 „Dėl žemės sklypo nuomos sutarties nutraukimo Alytaus mieste, nuomos ir patikėjimo teisių išregistravimo“ ir pripažinti sutartinio įkeitimo, identifikavimo kodas ( - ), išregistravimą neteisėtu, atmestini.

19Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybės įmonė Registrų centras (bei VĮ Centrinės hipotekos įstaigos teisių perėmėjas) atsiliepimuose į skundą (1 t., 165-168, 3 t., b. l. 140-142, 5 t., b. l. 77,78) nurodė, kad Centrinė hipotekos įstaiga 2013 m. spalio 3 d. elektroniniu būdu gavo duomenų teikėjo - Alytaus miesto 2-ojo notaro biuro notarės R. S. pranešimą „Apie įkeitimo pasibaigimą tinkamai įvykdžius skolinį įsipareigojimą“ (toliau - Pranešimas) kartu su NŽT Alytaus skyriaus 2013 m. rugsėjo 23 d. rašto Nr. 2SD-(14.2.55.)-2211 „Dėl įkeitimo išregistravimo“ kopija. Notarės R. S. Pranešime apie sutartinio įkeitimo (identifikavimo kodas ( - )) pasibaigimą nurodytas išregistravimo pagrindas - „Pranešimas apie įkeitimo pasibaigimą tinkamai įvykdžius skolinį įsipareigojimą. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Alytaus skyriaus 2013 m. rugsėjo 23 d. prašymas Nr. 2SD-(14.2.55.)-2211“. Remiantis šiais duomenimis, sutartinis įkeitimas (identifikavimo kodas ( - )) iš Hipotekos registro išregistruotas 2013 m. spalio 3 d. Atsižvelgiant į bylos aplinkybes, prašė skundų pagrįstumo klausimą spręsti teismo nuožiūra.

20Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Sanitex“ su skundu nesutiko, prašė jį atmesti ir atsiliepime (2 t., 79-81) nurodė, kad UAB „Vivatrans“ neturi subjektinės reikalavimo teisės pripažinti Žemės nuomos sutarties nutraukimą neteisėtu. Pareiškėjui reikalavimo teisė į žemės nuomos teisę perleista 2013-02-27, nors pati reikalavimo teisė baigėsi likvidavus AB „Daisotra“ Kauno apygardos teismo 2012-10-24 sprendimu ir iš dalies patenkinus AB „Daisotra“ kreditorių reikalavimus, t. y. UAB „AMP Transit“ neturėjo teisės perleisti reikalavimo, nes jis buvo pasibaigęs. Taip pat nurodė, kad UAB „Vivatrans“ neturėjo būti informuotas nei apie Žemės nuomos sutarties nutraukimą, nei apie nuomos teisės įkeitimo fakto išregistravimą, nes nebuvo Žemės nuomos sutarties šalimi, o be Nacionalinės žemės tarnybos sutikimo negalėjo turėti jokių teisinių santykių dėl minėto valstybinės žemės sklypo nei su AB „Daisotra“, nei su UAB „AMP Tranzit“.

21Pareiškėjų skundai atmestini, byla dalyje nutrauktina.

22Byloje reiškiami tiek administracinio teisinio pobūdžio reikalavimai (dėl sprendimo patvirtinti detalųjį planą, įsakymo patvirtinti žemės sklypo planą, sprendimų dėl nuosavybės teisių atkūrimo pripažinimo negaliojančiais, teisinės registracijos panaikinimo bei atkūrimo, įkeitimo išregistravimo pripažinimo neteisėtu), tiek civilinio teisinio pobūdžio (dėl valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties nutraukimo, paveldėjimo teisės liudijimo pripažinimo negaliojančiu). Kaip 2015-04-29 nutartyje pažymėjo Specialioji teisėjų kolegija (5 t., b. l. 195-198), pagrindiniai reikalavimai šioje byloje yra susiję su sprendimų dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmimu ir įgyvendinimu, o kiti pareikšti reikalavimai iš esmės priklausys nuo to, kaip bus nuspręsta dėl minėtų skundžiamų sprendimų teisėtumo. Atsižvelgiant į šias aplinkybes pirmiausiai turi būti išspręstas ginčijamų administracinių aktų, susijusių su nuosavybės teisių atkūrimu, apskundimo termino klausimas.

23Dėl termino ginčyti administracinius aktus

24Byloje nustatyta, kad Alytaus miesto savivaldybės taryba 2010-12-17 sprendimo (Nr. T-252) 2 punktu patvirtino žemės sklypo, esančio ( - ), ribų formavimo esamo pastato eksploatacijai, tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymo bei nuosavybės teisių atkūrimui, detalųjį planą (toliau ir – Detalusis planas), pagal kurį 2,8196 ha žemės sklypas ( - ) buvo padalintas į du sklypus, iš kurių 1.2855 ha žemės sklypas, adresu ( - ) buvo skirtas AB „Daisotra” statiniams eksploatuoti (3 t., b. l. 51-63). Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2010-12-17 sprendimo (Nr. T-252) 2 punktu patvirtintą žemės sklypo detalųjį planą, 2012-06-20 įsakymu Nr. DV-466 „Dėl žemės sklypo, numatomo grąžinti piliečiams natūra, naudojimo duomenų nurodymo ir plano tvirtinimo“ (toliau ir – Administracijos Įsakymas), patvirtino 15336 kv. m. ploto žemės sklypo, esančio ( - ), planą (3 t., b. l. 64-67). Atsižvelgiant į patvirtintą 15336 kv. m. ploto žemės sklypo, esančio ( - ), planą, Nacionalinė žemės tarnyba 2012-08-29 sprendimais Nr. 2S-315, Nr. 2S-316, Nr. 2S-317 (toliau ir – NŽT Sprendimai) atkūrė V. A., O. P. ir A. G. nuosavybės teises grąžinant natūra žemės sklypo dalis, esančias 1,5336 ha žemės sklype, adresu ( - ) (1 t., b. l. 107-109).

25Atsakovai teigė, kad pareiškėjai teikdami skundus dėl Detalaus plano, Administracijos Įsakymo bei NŽT Sprendimų panaikinimo, praleido terminus juos apskųsti ir nėra pagrindo jų atnaujinti.

26Teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos yra fundamentali asmens teisė, pripažįstama tiek nacionalinių (Konstitucijos 30 str. 1 d., Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 4 str. 1 d., ABTĮ 5 str. 1 d.), tiek tarptautinių teisės aktų (Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 2 str. 3 d., Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. 1 d., 13 str.). Tačiau teisė kreiptis į teismą neatsiejama nuo pareigos tai padaryti pagal visiems privalomas įstatymų nustatytas taisykles. Viena teisės kreiptis į administracinį teismą ribojimo sąlygų – reikalavimas, kad nebūtų pažeisti kreipimosi į teismą terminai. Kiekvienu konkrečiu atveju vertinant, ar pareiškėjas nėra praleidęs termino kreiptis į administracinį teismą, taip pat sprendžiant praleisto procesinio termino atnaujinimo klausimą, būtina nustatyti termino kreiptis į administracinį teismą eigos pradžią (žr. pvz. LVAT 2010 m. vasario 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-104/2010, LVAT 2010 m. liepos 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS556-395/2010) bei, atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines aplinkybes, spręsti, termino praleidimo priežasčių svarbos klausimą (žr. pvz., LVAT 2012 m. balandžio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA858-36/2012).

27ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu specialusis įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas. Teisės normoje įtvirtinta taisyklė leidžia daryti išvadą, kad teisė pasinaudoti teismine gynyba yra ribojama laike ir siejama su faktine aplinkybe, nuo kurios ir pradedamas skaičiuoti laikas, per kurį suinteresuotas asmuo turi teisę kreiptis į teismą. Pasibaigus šiam terminui teisminės gynybos realizavimo teisė eliminuojama, paliekant teisinę galimybę taikyti termino atnaujinimo institutą (ABTĮ 34 str.).

28Aktas laikomas asmeniui paskelbtu, kai jis sužinojo ar turėjo sužinoti, kas ir kada priėmė administracinį aktą bei koks yra jo turinys. Tokios ABTĮ 33 straipsnio 1 dalies nuostatų aiškinimo taisyklės laikomasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (pvz. 2006 m. spalio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS4-455/2006; 2006 m. spalio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS2-437/2006; 2006 m. spalio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS7-301/2006).

29Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo (Akto redakcija galiojusi nuo 2010-10-01 iki 2011-12-31) 26 str. 8 dalyje nustatyta, kad patvirtintas detalusis planas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo vietinėje spaudoje arba kitą dieną po oficialaus informacinio pranešimo vietinėje spaudoje apie teritorijų planavimo dokumento patvirtinimą ir viso teritorijų planavimo dokumento paskelbimo atitinkamos savivaldybės interneto tinklalapyje. Patvirtintas detalusis planas turi būti paskelbtas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo patvirtinimo dienos.

30Pažymėtina, jog Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą buvo konstatuota, kad, kai įstatyme numatytas tam tikro akto viešas paskelbimas, terminas skundui paduoti paprastai pradedamas skaičiuoti, kai baigiamos visos teisės norminiuose aktuose numatytos privalomos skundžiamo atsakovo sprendimo viešo paskelbimo procedūros. Administracinėje byloje Nr. AS63-212/2009 teisėjų kolegija pabrėžė, kad Teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio 8 dalis numato privalomą patvirtinto detaliojo plano viešą paskelbimą, o tai yra reikšmingas teisinis aspektas, lemiantis, jog skundo dėl akto, kuriuo patvirtintas detalusis planas, padavimo terminas paprastai turi būti skaičiuojamas nuo tokio akto viešo paskelbimo (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. balandžio 30 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS63-212/2009). Šiuo aspektu paminėtina ir 2012 m. kovo 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-4/2012, kurioje teisėjų kolegija konstatavo, kad skundžiamo sprendimo viešas paskelbimas internetiniame tinklalapyje ir visuomenės informavimo priemonėse yra objektyvi aplinkybė, su kuria siejama skundo padavimo termino pradžia.

31Taigi, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pripažįstama, jog paprastai asmens sužinojimo apie patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą data, nuo kurios turi būti skaičiuojama termino kreiptis į teismą eigos pradžia, yra sprendimo, kuriuo minėti dokumentai patvirtinti, viešo paskelbimo momentas (pvz., 2009 m. balandžio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-212/2009; 2008 m. gruodžio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-668/2008; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. birželio 30 d. aprobuotas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, taikant teritorijų planavimą reglamentuojančias teisės normas, apibendrinimas. Administracinė jurisprudencija Nr. 17, 2009 m.).

32Byloje ginčo dėl to, kad Detalusis planas, nebuvo paskelbtas Teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka nėra. Vadinasi, vėliausiai 2010-12-24 Detalusis planas buvo paskelbtas ir tapo laisvai prieinamas visiems norintiems su juo susipažinti.

33Be to, pažymėtina, kad informacija apie rengiamą detalųjį planą pareiškėjams tapo prieinama, kai vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. DV-749 adresu ( - ), kur buvo BAB „Daisotra“ ir UAB „Vivatrans“ buveinė, buvo patalpintas stendas su informacija apie sklypo detalųjį planavimą. Įstatymuose nustatyta tvarka visuomenė buvo informuota apie parengtą detalųjį planą ir projekto viešą svarstymą. Iš į bylą pateiktų dokumentų matyti, kad 2010-09-22 detalaus plano viešame svarstyme dalyvavo BAB „Daisotra“ administratorius K. B. ir buvęs šios bendrovės prezidentas bei akcininkas J. C. (2 t., b. l. 110,111), o detaliojo projekto svarstymo metu pastarasis buvo UAB „AMP Tranzit“ direktorius (dirbo nuo 2009-10-05 iki 2011-12-31, 1 t., b. l. 149). UAB „AMP Tranzit“ direktorius J. C. detaliajam planui pastabų nepareiškė. Kartu svarstyme dalyvavęs BAB „Daisotra“ administratorius K. B. pateikė kreditorių komiteto pastabas dėl detaliojo plano, į kurias Alytaus miesto savivaldybės administracijos 2010-10-12 raštu SD-7355(6.18) buvo atsakyta (2 t., b. l. 112,113). Nei pareiškėja UAB „Vivatrans“, nei UAB „AMP Tranzit“, nei BAB „Daisotra“ neskundė Savivaldybės administracijos 2010-10-12 rašto SD-7355(6.18).

34Vien šių paminėtų faktinių duomenų visuma leidžia pripažinti, jog informacijos kiekis buvo pakankamas tam, kad suvokti numatomus pokyčius ir galinčias kilti pasekmes bei imtis teisinių veiksmų tai pašalinti, jei būtų nustatyti pareiškėjų teisių ar interesų galimi pažeidimai. Tam buvo reikalingi valia, siekis dalyvauti planavimo procese, domėtis pastarojo eiga bei teisiniu keliu daryti įtaką priimamiems sprendimams.

35Taigi, atsižvelgiant į minėtas faktines aplinkybes, reikšmingą teisinį reguliavimą bei nurodytą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, ABTĮ 33 straipsnio 1 dalies taikymo aspektu pareiškėjų sužinojimo apie skundžiamą Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2010-12-17 sprendimą Nr. T-252 data, nuo kurios turi būti skaičiuojama termino kreiptis į teismą eigos pradžia, yra siejama su skundžiamo akto viešo paskelbimo momentu (vėliausiai 2010-12-24), todėl konstatuotina, kad pareiškėjas UAB „Vivatrans“ patikslintą ieškinį (teisme gautas 2014-10-29, 3 t., b. l. 6-17) bei UAB „AMP Tranzit“ ieškinį (teisme gautas 2014-12-01, 4 t., b. l. 116-131) dėl Detaliojo plano panaikinimo pateikė praleidę ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą.

36Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje taip pat pripažįstama, kad tais atvejais, kai sprendimas asmeniui neturėjo būti įteiktas, tokio asmens skundo padavimo administraciniam teismui terminas pradedamas skaičiuoti nuo to asmens sužinojimo apie skundžiamo sprendimo priėmimą (apie administracinio akto esmę) dienos. Laikoma, kad asmuo sužino apie aktą, kai jam tampa prieinama informacija apie esminius šio akto turinį sudarančius elementus, t. y. apie aktą priėmusią instituciją (asmenį), priėmimo datą, aktu nustatomas teises ar pareigas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. kovo 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-187/2012).

37Pareiškėjų skundžiami Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-06-20 įsakymas Nr. DV-466 „Dėl žemės sklypo, numatomo grąžinti piliečiams natūra, naudojimo duomenų nurodymo ir plano tvirtinimo“ bei NŽT 2012-08-29 sprendimai Nr. 2S-315, Nr. 2S-316, Nr. 2S-317, kuriais buvo atkurtos nuosavybės teises grąžinant natūra žemės sklypo dalis, esančias 1,5336 ha žemės sklype, adresu ( - ), neturėjo būti įteikti nei vienam iš pareiškėjų, nes šie administraciniai aktai yra individualaus pobūdžio ir ginčo dėl to nėra. Atsižvelgiant į tai, svarbu nustatyti, kada pareiškėjai sužinojo apie skundžiamų sprendimų priėmimą (apie administracinių aktų esmę) ABTĮ 33 straipsnio 1 dalies taikymo prasme.

38Pareiškėjai teigia, kad apie ginčijamus administracinius aktus jie sužinojo tik po civilinės bylos Nr. 2-2747-214/2015 iškėlimo Kauno miesto apylinkės teisme. Pareiškėjai nurodė, kad jų teisės realiai buvo pažeistos, kai NŽT iniciatyva buvo nutraukta Žemės sklypo nuomos sutartis, iš Nekilnojamojo turto registro išregistruotas Žemės sklypo nuomos teisės įkeitimas ir, atitinkamai, pats Žemės sklypas. Informacija apie šiuos faktus tapo viešai prieinama 2013-10-16. Nuo šio momento pareiškėjai ėmėsi veiksmų pažeistoms teisėms apginti ir prašymais kreipėsi į įvairias institucijas. Po civilinės bylos iškėlimo Pareiškėjai, gavę kitų šalių atsiliepimus, sužinojo apie susijusius su vykstančiu ginču Administracinius aktus, jų turinį ir poreikį šiuos aktus ginčyti, dėl ko gavę administracinių aktų kopijas, teismui pateikė 2014-10-23 patikslintą ieškinį. Mano, kad ieškinio dėl ginčo teisinių santykių, susijusių su Administraciniais aktais, pareiškimas nutraukė terminą ir Administraciniams aktams apskųsti, todėl laiko, kad jau bylos nagrinėjimo metu tikslinant ieškinį Administraciniai aktai buvo apskųsti nepraleidus jų apskundimo termino.

39Pareiškėjų argumentai nepagrįsti, todėl atmestini.

40Iš byloje esančių duomenų matyti, kad NŽT 2013-07-03 raštu Nr. 2SD-(14.2.7.)-1582 „Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. ( - )) nuomos sutarties pakeitimo“ (toliau ir - NŽT 2013-07-03 Raštas) informavo UAB „AMP Tranzit“, o NŽT 2013-12-20 raštu Nr. 2SD-(14.2.55.)-3429 „Dėl įkeitimo išregistravimo“ (toliau ir - NŽT 2013-12-20 Raštas) informavo kitą pareiškėją UAB „Vivatrans“ apie tai, kad Kauno apygardos administracinis teismas 2009 m. rugsėjo 25 d. sprendimu įpareigojo Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorių per 10 mėnesių nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos parengti žemės sklypo ( - ), kadastrinis Nr. ( - ) detalųjį planą ir, kad Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius 2012 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. DV-466 „Dėl žemės sklypo, numatomo grąžinti piliečiams natūra, naudojimo duomenų nurodymo ir plano tvirtinimo“ patvirtino buvusių savininkų turėtoje žemėvaldoje suformuoto 1,5336 ha ploto žemės sklypo, esančio ( - ) planą ir nustatė naudojimo duomenis (4 t., b. l. 29,30, 1 t., b. l. 34-36). Taip pat rašte buvo pateikta informacija apie tai, kad NŽT 2012 m. rugpjūčio 29 d. sprendimais Nr. 2S-315, Nr. 2S-316, Nr. 2S-317 buvo atkurtos nuosavybės teisės natūra į 1,5336 ha žemės sklypą, esantį Alytaus apskrityje, ( - ). Duomenų, kada UAB „AMP Tranzit“ buvo įteiktas NŽT 2013-07-03 Raštas, nėra, todėl teismas vertina, kad NŽT 2013-07-03 Raštą UAB „AMP Tranzit“ gavo ir su juo susipažino vėliausiai 2013-07-26, kai bendrovės direktorius, atsižvelgiant į minėtą raštą, parašė prašymą nutraukti valstybinės 2,8296 ha žemės sklypo, esančio ( - ), 1997-07-30 nuomos sutartį ir sudaryti naują žemės nuomos sutartį 1,286 ha plotui, reikalingam statinių eksploatavimui (1 t., b. l. 37). UAB „Vivatrans“ ieškinyje (surašytas 2014-02-18) pripažino (1.9 punktas), kad NŽT 2013-12-20 Raštą gavo 2013-12-20 (1 t. b. l. 4).

41Teismo vertinimu, pareiškėjas UAB „AMP Tranzit“ vėliausiai 2013-07-26 (gavus NŽT 2013-07-03 Raštą), o pareiškėjas UAB „Vivatrans“ 2013-12-20 (gavus NŽT 2013-12-20 Raštą) žinojo arba turėjo žinoti, kad Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius 2012 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. DV-466 patvirtino 1,5336 ha ploto žemės sklypo, esančio ( - ) planą, nustatė naudojimo duomenis, o NŽT 2012 m. rugpjūčio 29 d. sprendimais Nr. 2S-315, Nr. 2S-316, Nr. 2S-317 atkūrė nuosavybės teisės natūra į šį žemės sklypą, t. y. žinojo skundžiamais sprendimais nustatytas teises ir pareigas. Vadinasi, vėliausiai 2013 m. liepos 26 dieną UAB „AMP Tranzit“, o UAB „Vivatrans“ 2013-12-20 sužinojo apie skundžiamus aktus, nes jiems tapo prieinama informacija apie esminius šių aktų turinį sudarančius elementus, t. y. apie aktus priėmusias institucijas, priėmimo datą, aktais nustatomas teises ir pareigas. Akivaizdu, kad UAB „Vivatrans“ 2014-10-29 pateikęs teismui patikslintą ieškinį, o UAB „AMP Tranzit“ 2014-12-01 pateikęs teismui ieškinį dėl šių administracinių aktų panaikinimo, praleido ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje numatytą vieno mėnesio terminą jiems apskųsti.

42Pareiškėjų teiginiai, kad tik civilinės bylos nagrinėjimo metu gavę ginčijamų aktų kopijas, šalių atsiliepimus, sužinojo jų turinį ir poreikį šiuos aktus ginčyti, atmestini, nes pačių skundžiamų aktų (jų kopijų) neturėjimas (negavimas) negali būti tapatinamas su nežinojimu apie skundžiamus aktus, kadangi ABTĮ bei teismų praktika sužinojimą apie skundžiamą aktą sieja su informacijos apie esminius šio akto turinį sudarančius elementus prieinamumu ne tik tiesiogiai iš tokio akto teksto, tačiau ir kitokiais būdais. Be to, neturėjimas arba negalėjimas gauti skundžiamo akto kopijos neužkerta kelio ABTĮ nustatyta tvarka ir terminais paduoti skundą teismui (LVAT 2016 m. gegužės 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-550-261/2016).

43Remiantis ABTĮ 34 straipsnio 1 dalimi, pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo (prašymo) padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties ir nėra aplinkybių, nurodytų šio įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1-7 punktuose. Kadangi įstatymų leidėjas, nustatydamas terminus procesiniams veiksmams atlikti, siekia užtikrinti teisinių santykių stabilumą, praleistas terminas gali būti atnaujinamas tik išimtiniais atvejais, jeigu jo praleidimo priežastys tikrai buvo svarbios, ekstraordinarios (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. birželio 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS6-219/2006). Administracinių teismų praktikoje, sprendžiant klausimus dėl praleistų procesinių terminų atnaujinimo, svarbiomis termino praleidimo priežastimis pripažintinos tik objektyvios, nuo apelianto valios nepriklausiusios aplinkybės, kurios sutrukdė jam laiku kreiptis į teismą dėl pažeistos teisės gynimo (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. balandžio 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. TA444-25/2008, 2012 m. balandžio 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. TA602-37/2012, 2012 m. gegužės 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. TA444-48/2012).

44Nagrinėjamu atveju, pareiškėjai, prašydami atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą, nurodo, kad apie Administracinius aktus buvo sužinota jau po civilinės bylos iškėlimo ir šie aktai per protingą laiką nuo sužinojimo buvo ginčijami bylą nagrinėjant bendrosios kompetencijos teisme civilinių teisinių santykių dėl neteisėto nuomos sutarties nutraukimo kontekste. Pareiškėjų ieškinys bendrosios kompetencijos teismo buvo priimtas, pareiškėjų vertinimu, byloje vyravo civiliniai teisiniai santykiai, todėl vertindami, kad pagrindinis ieškinio reikalavimas yra kilęs iš civilinių teisinių santykių, pareiškėjai manė, jog šiam ieškiniui pareikšti taikomas ieškinio senaties terminas, o ne administracinių bylų teisenos terminai.

45Dėl teismo anksčiau minėtų argumentų, pareiškėjų teiginiai, kad apie Administracinius aktus buvo sužinota jau po civilinės bylos iškėlimo, negali būti laikomi pagrįstais, nei, juo labiau, svarbia praleisto termino atnaujinimo priežastimi. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką tais atvejais, kai civilinėje byloje nagrinėjami savarankiški reikalavimai, kurių vieni yra civilinio teisinio, kiti - administracinio teisinio pobūdžio, jiems atitinkamai turi būti taikomi ieškinio senaties terminai ir administracinių bylų teisenos terminai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K- 3-588/2008; 2009 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2009; 2010 m. birželio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2010; kt.). Atsižvelgiant į tai, pareiškėjų argumentai, kad esant pagrindiniam ieškinio reikalavimui, kilusiam iš civilinių teisinių santykių, turėtų būti taikomas ieškinio senaties terminas, o ne administracinių bylų teisenos terminai, taip pat negali būti laikomi pagrįstais, nei svarbia praleisto termino atnaujinimo priežastimi. Nagrinėjamu atveju pažymėtina, kad skundai dėl administracinių aktų panaikinimo, buvo paduoti ženkliai praleidus jų apskundimo terminus (Detalusis planas apskųstas praėjus beveik keturiems metams, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-06-20 Įsakymas bei NŽT 2012-08-29 sprendimai Nr. 2S-315, Nr. 2S-316, Nr. 2S-317 apskųsti praleidus daugiau nei 9 mėnesius (UAB „Vivatrans“ atveju) bei daugiau nei metus (UAB „AMP Tranzit“ atveju)), todėl pareiškėjams nenurodžius kitų aplinkybių, pagrindžiančių praleisto skundo padavimo termino atnaujinimą svarbiomis priežastimis, nėra pagrindo pripažinti, kad pareiškėjai terminą skundui paduoti praleido dėl svarbių priežasčių.

46Atsižvelgiant į tai, kad teisė į teisminę gynybą nėra besąlyginė – ji privalo būti įgyvendinama įstatymų nustatyta tvarka (ABTĮ 5 str. 1 d.), todėl kai asmuo praleidžia įstatymu nustatytą terminą dėl savo laisva valia pasirinkto elgesio – aktyviai ar pasyviai dalyvauti savo pažeistų teisių gynimo procese – modelio, kyla įstatyme numatytos teisinės pasekmės – paaiškėjus, kad skundas buvo priimtas praleidus nustatytus padavimo terminus, o pareiškėjas neprašė termino atnaujinti arba teismas atmetė tokį prašymą, teismas bylą nutraukia. Dėl šių priežasčių administracinė byla dalyje dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2010-12-17 sprendimo Nr. T-252 toje dalyje, kuria buvo patvirtintas žemės sklypo, esančio ( - ), ribų formavimo esamo pastato eksploatacijai, tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymo bei nuosavybės teisių atkūrimui, detalusis planas, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-06-20 įsakymo Nr. DV-466 „Dėl žemės sklypo, numatomo grąžinti piliečiams natūra, naudojimo duomenų nurodymo ir plano tvirtinimo“, NŽT 2012-08-29 sprendimų Nr. 2S-315, Nr. 2S-316 ir Nr. 2S-317 panaikinimo, nutrauktina (ABTĮ 101 str. 7 p.).

47Dėl žemės sklypo nuomos sutarties nutraukimo ir kitų reikalavimų

481997-07-30 Nekilnojamojo turto registre buvo įregistruotas 2,8196 ha ploto valstybinės žemės sklypas, esantis adresu ( - ) (toliau ir - Žemės sklypas). 1997-07-30 sudaryta valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. N11/97-1440, pagal kurią Žemės sklypas laikotarpiui nuo 1997-07-30 iki 2096-07-30 buvo išnuomotas akcinei bendrovei „Daisotra“ (1 t., b. l. 120-124). 2013-02-28 Papildomu susitarimu prie 2012-05-08 nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo be varžytynių sutarties (toliau ir – Papildomas susitarimas), bankrutavusi AB „Daisotra“ perleido pareiškėjai UAB „AMP Tranzit“ nuomos teises į 2.8196 ha ploto, esančio ( - ) (4 t., b. l. 31,32).

49Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Alytaus skyrius 2013-07-29 įsakymu Nr. 2VĮ-(14.2.2.)-970 „Dėl žemės sklypo nuomos sutarties nutraukimo Alytaus mieste, nuomos ir patikėjimo teisių išregistravimo“ (toliau ir – Įsakymas dėl nuomos sutarties nutraukimo), tenkindamas UAB „AMP Tranzit“ 2013-07-26 prašymą, nutraukė Žemės sklypo nuomos sutartį, sudarytą 1997-07-30, teikė išregistruoti Žemės sklypą, nuomos bei patikėjimo teises ir paėmė šį Žemės sklypą į laisvos valstybinės žemės fondą (1 t., b. l. 38).

50Pareiškėjai Įsakymą dėl nuomos sutarties nutraukimo ginčija, nurodydami, kad jis neteisėtas, nes priimtas negavus išankstinio rašytinio kreditoriaus UAB „Vivatrans“, kurio naudai buvo įkeista nuomos teisė, sutikimo, be to, dėl vienos sandorio šalies - UAB „AMP Tranzit“ suklydimo Civilinio kodekso (toliau ir - CK) 1.90 straipsnio pagrindu.

51Atsakovai teigia, kad pareiškėjų reikalavimai nepagrįsti, nes Papildomo susitarimo metu Žemės sklypo jau nebuvo, kadangi jis buvo padalintas į du sklypus Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2010-12-17 sprendimu Nr. T-252 patvirtinus detalųjį planą. Be to, įsiteisėjus Kauno apygardos teismo 2012 m. spalio 24 d. sprendimui civilinėje byloje B2-25-436/2012 pripažinti akcinės bendrovės „Daisotra“ veiklą pasibaigusia, likvidavus ją dėl bankroto, vadovaujantis CK 6.562 str. 3 p. valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis baigėsi. Akcentavo, kad perleidžiant nuomos teises valstybei priklausančiam žemės sklypui, nebuvo gautas NŽT Alytaus skyriaus sutikimas, todėl nuomos teisių perdavimas yra neteisėtas ir niekinis, nes prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms.

52Pagal CK 1.78 straipsnio 1 dalį sandoris laikomas niekiniu, jeigu jis, vadovaujantis įstatymais, negalioja, nepaisant to, yra ar ne teismo sprendimas pripažinti jį negaliojančiu.

53Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nuosekliai formuojamą teisės normų, reglamentuojančių sandorių negaliojimą, aiškinimo ir taikymo praktiką niekinio sandorio negaliojimo faktą teismas gali konstatuoti ex officio (savo iniciatyva), t. y. nesant pareikšto reikalavimo dėl tam tikro sandorio pripažinimo negaliojančiu, tik tada, kai aplinkybė, kad sandoris yra niekinis, yra akivaizdi (pavyzdžiui, akivaizdu, kad sandoris prieštarauja imperatyviajai įstatymo normai arba viešajai tvarkai ar gerai moralei). Tuo atveju, kai sandoris nėra akivaizdžiai niekinis, teismas gali imtis nagrinėti ir spręsti proceso šalių ginčą dėl aplinkybių, suponuojančių jo negaliojimą, ir tirti su tuo susijusius įrodymus tik tada, kai yra pareikštas ieškinio ar priešieškinio forma šalies reikalavimas pripažinti tokį sandorį negaliojančiu (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. gruodžio 10 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-62/2003, 2004 m. kovo 1 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-150/2004, kt.).

54Pagal CK 1.78 straipsnio 1 dalį šalys negali patvirtinti niekinio sandorio, ir toks sandoris jokių teisinių padarinių, išskyrus jo negaliojimo padarinius, nesukelia ir negali sukelti. Tai reiškia, kad sandoriai, prieštaraujantys imperatyviosioms įstatymo normoms, yra niekiniai ir negalioja ab initio, todėl negali sukelti jokių teisinių pasekmių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005).

55Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad sprendžiant dėl sutarties kaip vieno iš sandorių negaliojimo CK 1.80 straipsnio 1 dalyje įtvirtintu pagrindu, reikia atsižvelgti į CK 6.225 straipsnio 1 dalies nuostatą, jog sutartis yra absoliučiai negaliojanti (niekinė sutartis), jeigu, ją sudarant, buvo pažeisti pagrindiniai sutarčių teisės principai ir dėl to pažeisti ne tik sutarties šalies, bet ir viešieji interesai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-523/2011).

56Teisėjų kolegija pažymi, kad valstybinės žemės nuomos santykiams būdingas teisinis apibrėžtumas. Valstybinės žemės perleidimo santykių įstatyme įtvirtintu reglamentavimu siekiama užtikrinti, kad valstybės (savivaldybių) nuosavybė būtų tvarkoma taip, jog tai atitiktų visos visuomenės interesus, viešajam interesui teikiant prioritetą prieš privatų tiek žemės naudojimo tikslų, paskirties, tiek žemės naudojimo sąlygų atžvilgiu. Šių teisinių santykių reglamentavimas grindžiamas valstybės turto tvarkymo viešosios teisės principu – sandoriai dėl valstybės turto turi būti sudaromi tik teisės aktų, reglamentuojančių disponavimą valstybės ir (ar) savivaldybių turtu, nustatytais atvejais ir būdais – ir yra imperatyvus. Valstybės (savivaldybių) žemės perleidimo sandoriai, sudaryti pažeidus viešosios teisės principą, kai valstybės (savivaldybių) turtas įgytas kitaip negu nustatyta imperatyviuoju reguliavimu, pažeidžiant įtvirtintą tvarką ir šio reguliavimo tikslus (saugomas vertybes), yra niekiniai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. spalio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-461/2013).

57Byloje nustatyta, kad bankrutavusi AB „Daisotra“ Papildomu susitarimu perleido pareiškėjai UAB „AMP Tranzit“ nuomos teises į Žemės sklypą. Įmonių bankroto įstatymo 33 str. nustato bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turto pardavimo ir perdavimo tvarką. Šio straipsnio 3 d. įtvirtinta, jog turto pirkimo–pardavimo sutartis arba perdavimo aktas yra prilyginami notaro patvirtintai sutarčiai ir yra nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai. Atsižvelgiant į tai, 2013-02-28 Papildomas susitarimas prie 2012-05-08 nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo be varžytynių sutarties yra prilyginamas notaro patvirtintai sutarčiai ir yra nuosavybės teisę (nuomos teisę) patvirtinantis dokumentas. Byloje neginčijama, kad bankrutavusi AB „Daisotra“ perleido pareiškėjai UAB „AMP Tranzit“ nuomos teises į Žemės sklypą, prieš tai negavusi išankstinio rašytinio nuomotojo (Nacionalinės žemės tarnybos, kaip valstybės patikėtinio valdant valstybinę žemę) sutikimo. Šiais veiksmais buvo pažeistas CK 6.491 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas imperatyvas, kad nuomininkas (bankrutavusi AB „Daisotra“) turi teisę perleisti savo teises ir pareigas, atsiradusias iš nuomos sutarties, įkeisti nuomos teisę ar perduoti ją kaip turtinį įnašą ar kitaip ją suvaržyti tik gavęs išankstinį rašytinį nuomotojo sutikimą, jeigu ko kita nenustato nuomos sutartis. Pažymėtina, kad 1997-07-30 sudaryta valstybinės žemės sklypo nuomos sutartimi akcinei bendrovei „Daisotra“ nebuvo suteikta teisė perleisti savo teises ir pareigas negavus išankstinio rašytinio nuomotojo sutikimo.

58Be to, remiantis Įmonių bankroto įstatymo (toliau ir – ĮBĮ) 32 straipsniu, bankrutavusiai įmonei likviduoti ir atitinkamai prievolių pabaigai konstatuoti reikalinga atitinkama juridinių faktų sudėtis, t. y. teismo sprendimas dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis) bei įmonės išregistravimas iš Juridinių asmenų registro (ĮBĮ 32 straipsnio 5, 6 dalys). Nagrinėjamos bylos atveju, teismo sprendimas dėl AB „Daisotra“ pabaigos ir jos likvidavimo dėl bankroto priimtas 2012 m. spalio 24 d., įsiteisėjo 2012 m. lapkričio 26 d. (Kauno apygardos teismo 2012-10-24 sprendimas civilinėje byloje Nr. B2-25-436/2012), t. y. iki 2013-02-28 Papildomo susitarimo sudarymo, tačiau iš Juridinių asmenų registro įmonė išregistruota tik 2013 balandžio 12 d.

59Kaip minėta, teismo sprendimas dėl AB „Daisotra“ pabaigos ir jos likvidavimo dėl bankroto priimtas 2012 m. spalio 24 d., įsiteisėjo 2012 m. lapkričio 26 d., jo teisėtumas nagrinėjamoje byloje negali būti kvestionuojamas (CPK 18 straipsnis). Tačiau konstatuotina, kad įmonės, pripažintos pasibaigusia ir likviduotina dėl bankroto išregistravimas iš Juridinių asmenų registro atliktas pažeidžiant ĮBĮ 32 straipsnio 5, 6 dalyse nustatytus terminus. Tai nulėmė, kad bankrutavusi įmonė iš Juridinių asmenų registro buvo išregistruota jau po 2013-02-28 Papildomo susitarimo sudarymo, nors, laikantis netgi maksimalių ĮBĮ 32 straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatytų administratoriui ir Juridinių asmenų registrui terminų, įmonė iš Juridinių asmenų registro turėjo būti išregistruota iki 2012 m. gruodžio 10 d., t. y. iki Papildomo susitarimo sudarymo. Netinkamas ĮBĮ 32 straipsnio 5 ir 6 dalyje įtvirtintų reikalavimų įgyvendinimas teoriškai suponuoja situaciją, kad 2013-02-28 Papildomo susitarimo sudarymo momentu AB „Daisotra“ likvidavimo procesas dar nebuvo baigtas, nes įmonė nebuvo išregistruota ir tai nulemia galimybę bankrutavusiai įmonei sudaryti nuomos teisių į Žemės sklypą perleidimo sandorį. Tačiau įstatymų laikymosi privalomumo principo netinkamas įgyvendinimas bankrutavusios įmonės likvidavimo stadijoje, konkrečiai – išregistravimo iš Juridinių asmenų registro stadijoje, negali suponuoti situacijos, kada netinkamu įstatymo įgyvendinimu sukuriamos materialiosios teisės kitam civilinių santykių subjektui, nes tai lemtų principo, kad iš neteisės negali atsirasti teisė, pažeidimą.

60Nurodytais argumentais kolegija konstatuoja, kad tokiu atveju, kada bankrutavusi AB „Daisotra“ 2013-02-28 sudarė nuomos teisių į Žemės sklypą perleidimo sandorį, jau įsiteisėjus teismo sprendimui dėl įmonės pabaigos ir jos likvidavimo dėl bankroto bei praėjus maksimaliam įstatymu nustatytam įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro terminui, laikoma, kad de facto juridinis asmuo jau yra likviduotas, nors de jure šis juridinis faktas dar nėra fiksuotas (žr. pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 18 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-136/2013).

61Taigi, juridinio asmens likvidavimo faktas nulemia 1997-07-30 sudarytos valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties Nr. N11/97-1440, pagal kurią Žemės sklypas buvo išnuomotas akcinei bendrovei „Daisotra“, pasibaigimą (CK 6.562 straipsnio 3 punktas). Dėl šių priežasčių likviduota AB „Daisotra“, negalėdama būti sandorio šalimi, 2013-02-28 sudarydama dvišalį nuomos teisių į Žemės sklypą perleidimo sandorį, pažeidė CK 1.63 straipsnio 6 dalyje įtvirtintą imperatyvą, kad dvišaliu laikomas sandoris, kuriam sudaryti būtina dviejų šalių suderinta valia.

62Atsižvelgiant į šias aplinkybes, teismas vertina, kad 2013-02-28 valstybinės žemės nuomos teisės perleidimo sandoris, buvo sudarytas pažeidus viešosios teisės principą - sandoriai dėl valstybės turto turi būti sudaromi tik teisės aktų, reglamentuojančių disponavimą valstybės ir (ar) savivaldybių turtu, nustatytais atvejais ir būdais, sandoris prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms (CK 6.491 straipsnio 1 dalis, CK 1.63 straipsnio 6 dalis), todėl teismas ex officio (savo iniciatyva), konstatuoja, kad 2013-02-28 valstybinės žemės nuomos teisės perleidimo sandoris yra niekinis ir negalioja (CK 1.78 str. 5 d., 180 str. 1 d.).

63Dėl išvardintų aplinkybių pareiškėjų reikalavimas pripažinti 1997-07-30 Valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutarties Nr. N11/97-1440 nutraukimą neteisėtu ir panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Alytaus skyriaus vedėjo 2013-07-29 įsakymą Nr. 2VĮ-(14.2.2.)-970 „Dėl žemės sklypo nuomos sutarties nutraukimo Alytaus mieste, nuomos ir patikėjimo teisių išregistravimo“, yra atmestinas kaip nepagrįstas. Atmestinas ir reikalavimas pripažinti sutartinio įkeitimo, identifikavimo kodas ( - ), išregistravimą neteisėtu, kadangi įkeitimo teisė (hipoteka) ir kitos papildomos (šalutinės) teisės, atsirandančios iš pradinės prievolės, gali pasibaigti, pasibaigus pagrindinei prievolei CK šeštosios knygos IX skyriuje išvardytais prievolių pabaigos pagrindais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. birželio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-865/2002; 2007 m. sausio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3- 3/2007; 2011 m. spalio 11d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-386/2011). Šio ginčo atveju AB „Daisotra“ - likviduota, todėl pagal LR CK 6.128 straipsnio 3 dalį jos prievolės baigėsi. Pagal CK 6.562 straipsnio 3 punktą žemės nuomos sutartis baigiasi, kai juridinis asmuo, kuris buvo žemės nuomininkas, likviduojamas, todėl vadovaujantis CK 4.224 straipsnio 1 dalies 4 punktu, įkeitimo teisė baigėsi pasibaigus teisės, esančios įkeitimo dalyku, galiojimo terminui. Minėtais pagrindais ir buvo nutraukta 1997-07-30 Valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutartis Nr. N1 1/97-1440 ir išregistruotas nuomos teisės įkeitimas.

64Visi kiti pareiškėjų reikalavimai (pripažinti negaliojančiais NŽT 2012-08-29 sprendimus Nr. 2S-315, Nr. 2S-316, Nr. 2S-317; notarės B. Z. 2013-11-21 išduotą paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimą; panaikinti 1,5336 ha ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), teisinę registraciją; atkurti 2,8196 ha ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), teisinę registraciją; atkurti juridinių faktų dėl 2,8196 ha ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), nuomos bei nuomos teisės įkeitimo teisinę registraciją) yra išvestiniai ir tiesiogiai susiję su anksčiau aptartų reikalavimų patenkinimu, todėl taip pat atmestini, kaip nepagrįsti.

65Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 85 str. - 87 str., 88 str. 1 p., 4 p., 101 str. 7 p.,

Nutarė

66Atmesti pareiškėjų UAB „Vivatrans“ ir UAB „AMP Tranzit“ prašymą - atnaujinti įstatymu nustatytą terminą apskųsti: 1. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2010-12-17 sprendimą Nr. T-252 toje dalyje, kuria buvo patvirtintas žemės sklypo, esančio ( - ), ribų formavimo esamo pastato eksploatacijai, tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymo bei nuosavybės teisių atkūrimui, detalusis planas; 2. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-06-20 įsakymą Nr. DV-466 „Dėl žemės sklypo, numatomo grąžinti piliečiams natūra, naudojimo duomenų nurodymo ir plano tvirtinimo“; 3. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2012-08-29 sprendimą Nr. 2S-315 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo miesto gyvenamojoje vietovėje pilietei V. A.“; 4. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2012-08-29 sprendimą Nr. 2S-316 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo miesto gyvenamojoje vietovėje pilietei O. P.“; 5. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2012-08-29 sprendimą Nr. 2S-317 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo miesto gyvenamojoje vietovėje pilietei A. G.“, ir administracinę bylą šioje dalyje nutraukti.

67Pripažinti niekiniu ir negaliojančiu 2013 m. vasario 28 d. „Papildomą susitarimą prie 2012-05-08 Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo be varžytynių sutarties“, kuriuo bankrutavusi AB „Daisotra“ perleido UAB „AMP Tranzit“ nuomos teises į 2.8196 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. ( - ), kadastrinis adresas – ( - )), esantį ( - ).

68Kitoje dalyje UAB „Vivatrans“ ir UAB „AMP Tranzit“ skundus atmesti kaip nepagrįstus.

69Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant tiesiog Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 3. Pareiškėjų atstovas skundus palaikė ir prašė: 1. pripažinti 1997-07-30... 4. Pareiškėjų atstovas skunduose ir teismo posėdžio metu nurodė, kad... 5. Pareiškėjų atstovas teigė, kad įregistravus naują žemės sklypą, į... 6. Dėl nuomos sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir NŽT 2013-07-29... 7. Pareiškėjai taip pat nurodė, kad turėtų būti pripažintas sutartinio... 8. Pareiškėjai prašė atnaujinti terminą skundams dėl byloje ginčijamų... 9. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos... 10. Dėl nuomos sutarties nutraukimo atsakovas nurodė, kad UAB „Vivatrans“... 11. Atsakovas NŽT nesutinka, kad Žemės sklypo nuomos sutarties nutraukimo... 12. Atsižvelgiant į tai, kad Žemės sklypo nuomos sutartis buvo pasibaigusi,... 13. Atsakovai Alytaus miesto savivaldybės taryba bei Alytaus miesto savivaldybės... 14. Atsakovų manymu, pareiškėjai nepagrįstai teigia, kad detaliojo plano... 15. Be to, atsakovai teigė, kad pareiškėjai praleido terminus apskųsti Alytaus... 16. Atsakovų V. A., O. P. ir M. G. atstovas atsiliepimais į skundus (3 t., b. l.... 17. Be to, atsakovų atstovas nurodė, kad priimant skundžiamus aktus dėl... 18. Atsakovų atstovas pažymėjo, kad papildomas susitarimas prie 2012-05-08... 19. Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybės įmonė Registrų centras (bei VĮ... 20. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Sanitex“ su skundu nesutiko, prašė... 21. Pareiškėjų skundai atmestini, byla dalyje nutrauktina.... 22. Byloje reiškiami tiek administracinio teisinio pobūdžio reikalavimai (dėl... 23. Dėl termino ginčyti administracinius aktus... 24. Byloje nustatyta, kad Alytaus miesto savivaldybės taryba 2010-12-17 sprendimo... 25. Atsakovai teigė, kad pareiškėjai teikdami skundus dėl Detalaus plano,... 26. Teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos yra fundamentali asmens teisė,... 27. ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu specialusis įstatymas... 28. Aktas laikomas asmeniui paskelbtu, kai jis sužinojo ar turėjo sužinoti, kas... 29. Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo (Akto redakcija galiojusi... 30. Pažymėtina, jog Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne... 31. Taigi, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pripažįstama,... 32. Byloje ginčo dėl to, kad Detalusis planas, nebuvo paskelbtas Teritorijų... 33. Be to, pažymėtina, kad informacija apie rengiamą detalųjį planą... 34. Vien šių paminėtų faktinių duomenų visuma leidžia pripažinti, jog... 35. Taigi, atsižvelgiant į minėtas faktines aplinkybes, reikšmingą teisinį... 36. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje taip pat pripažįstama,... 37. Pareiškėjų skundžiami Alytaus miesto savivaldybės administracijos... 38. Pareiškėjai teigia, kad apie ginčijamus administracinius aktus jie sužinojo... 39. Pareiškėjų argumentai nepagrįsti, todėl atmestini.... 40. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad NŽT 2013-07-03 raštu Nr.... 41. Teismo vertinimu, pareiškėjas UAB „AMP Tranzit“ vėliausiai 2013-07-26... 42. Pareiškėjų teiginiai, kad tik civilinės bylos nagrinėjimo metu gavę... 43. Remiantis ABTĮ 34 straipsnio 1 dalimi, pareiškėjo prašymu administracinis... 44. Nagrinėjamu atveju, pareiškėjai, prašydami atnaujinti praleistą skundo... 45. Dėl teismo anksčiau minėtų argumentų, pareiškėjų teiginiai, kad apie... 46. Atsižvelgiant į tai, kad teisė į teisminę gynybą nėra besąlyginė –... 47. Dėl žemės sklypo nuomos sutarties nutraukimo ir kitų reikalavimų... 48. 1997-07-30 Nekilnojamojo turto registre buvo įregistruotas 2,8196 ha ploto... 49. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Alytaus skyrius... 50. Pareiškėjai Įsakymą dėl nuomos sutarties nutraukimo ginčija, nurodydami,... 51. Atsakovai teigia, kad pareiškėjų reikalavimai nepagrįsti, nes Papildomo... 52. Pagal CK 1.78 straipsnio 1 dalį sandoris laikomas niekiniu, jeigu jis,... 53. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nuosekliai formuojamą teisės normų,... 54. Pagal CK 1.78 straipsnio 1 dalį šalys negali patvirtinti niekinio sandorio,... 55. Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad sprendžiant dėl sutarties kaip vieno... 56. Teisėjų kolegija pažymi, kad valstybinės žemės nuomos santykiams... 57. Byloje nustatyta, kad bankrutavusi AB „Daisotra“ Papildomu susitarimu... 58. Be to, remiantis Įmonių bankroto įstatymo (toliau ir – ĮBĮ) 32... 59. Kaip minėta, teismo sprendimas dėl AB „Daisotra“ pabaigos ir jos... 60. Nurodytais argumentais kolegija konstatuoja, kad tokiu atveju, kada... 61. Taigi, juridinio asmens likvidavimo faktas nulemia 1997-07-30 sudarytos... 62. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, teismas vertina, kad 2013-02-28... 63. Dėl išvardintų aplinkybių pareiškėjų reikalavimas pripažinti 1997-07-30... 64. Visi kiti pareiškėjų reikalavimai (pripažinti negaliojančiais NŽT... 65. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 85... 66. Atmesti pareiškėjų UAB „Vivatrans“ ir UAB „AMP Tranzit“ prašymą -... 67. Pripažinti niekiniu ir negaliojančiu 2013 m. vasario 28 d. „Papildomą... 68. Kitoje dalyje UAB „Vivatrans“ ir UAB „AMP Tranzit“ skundus atmesti kaip... 69. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...