Byla 2-606-1000/2015
Dėl skolos priteisimo atsakovui (duomenys neskelbtini)savivaldybės administracijai

1Pasvalio rajono apylinkės teismo teisėja Šarūnė Butkuvienė, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei A. M., dalyvaujant ieškovo UAB „( - )“ atstovui advokato padėjėjui M. R., atsakovo ( - )savivaldybės administracijos atstovei J. K., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovoUAB „( - )“ ieškinį dėl skolos priteisimo atsakovui ( - )savivaldybės administracijai,

Nustatė

2teismui pateiktu ieškiniu ieškovas UAB „( - )“ prašo priteisti jo naudai iš atsakovo ( - )savivaldybės administracijos 6914,39 Eur skolą, 230,94 Eur delspinigius, 6 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei visas ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas ieškinyje (b. l. 2-5) nurodė ir ieškovo atstovė M.M. teismo posėdyje, vykusiame ( - ) paaiškino, kad ( - ) su atsakovu sudarė statybos darbų rangos sutartį Nr. ( - ), kuria ieškovas įsipareigojo paruošti darbo projektą ir atlikti ( - ) bažnyčios paprastojo remonto bei teritorijos sutvarkymo I-ojo etapo darbus bei ištaisyti defektus, tuo tarpu atsakovas įsipareigojo sudaryti ieškovui reikalingas sąlygas darbams atlikti bei sumokėti ieškovui sutarties kainą, kuri sutartyje buvo numatyta 648738,34 Lt (187887,61 Eur). Ieškovui buvo pateiktas techninis projektas, tačiau darbų kiekių žiniaraščiuose nebuvo numatytas ( - ) bažnyčios bokšto stogo dengimui pastolių statymas, o atsakovas papildomų darbų nepirko, todėl buvo atsisakyta darbų už 17844,35 Lt. Ieškovas atliko sutartyje numatytus darbus už 630893,99 Lt (182719,53 Eur). Atsakovas už atliktus darbus pagal minėtą statybos rangos sutartį ieškovui sumokėjo 607019,99 Lt (175947,82 Eur). Atsakovas pilnai neatsiskaitė su ieškovu ir liko skolingas 6914,39 Eur, motyvuodamas tuo, kad neapmokėta suma tai delspinigiai už sutartyje numatytų darbų atlikimą pažeidžiant darbų atlikimo terminą. Ieškovo atstovė pažymėjo, kad darbai užsitęsė ir sutarties įvykdymas vėlavo dėl paties atsakovokaltės. Visų pirma, atsakovas laiku neperdavė privalomųjų dokumentų statybos darbams pradėti, statybvietė buvo perduota tik ( - ), statybos darbų žurnalas buvo pateiktas ir techninės priežiūros vadovas paskirtas tik ( - ). Dėl šių priežaščių darbų pradžia vėlavo pusantro mėnesio. Antra, ieškovui pradėjus vykdyti statybos darbus, paaiškėjo,jog ( - ) bažnyčia yra įtraukta į kultūros paveldo registrus, o atsakovas nebuvo užsakęs ir neatliko archeologinių tyrimų, o vykdyti žemės kasimo darbų, kol minėti tyrimai neatlikti, negalima. Dėl šios priežasties darbai vėlavo dar du mėnesius. Darbų pradžia dėl atsakovo kaltės užsitęsė iki šaltojo metų laikotarpio, tad ieškovas kai kurių darbų vykdytinegalėjo dėl nepalankių klimatinių sąlygų. Atsakovas sutartyje numatytą darbų užbaigimo datą pratęsė iki ( - ). Ieškovo nuomone, darbų užbaigimas vėlavo 6 mėnesius būtent dėl atsakovo kaltės, todėl visa sutartyje numatyta suma turėjo būti apmokėta ieškovui. Tai, kad ieškovas iki ( - ). atliko 93 proc. visų sutartyje numatytų darbų, rodo, jog sutartinius įsipareigojimus jis vykdė nustatytais terminais, tačiau būtent dėl atsakovo kaltės nesuspėjo iki galo atlikti visų sutartyje numatytų darbų. Ieškovo atstovė taip pat pabrėžė, jog sutartyje ieškovui nustatyti neproporcingai dideli delspinigiai, kurie skaičiuojami nuo visos sutarties kainos.

3Atsakovas ( - )savivaldybės administracija prašo ieškovo ieškinį atmesti. Atsakovas atsiliepime nurodė (b. l. 75-80), atstovė teismo posėdžių metu paaiškino, kad ( - ) leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ buvo paskelbta apie viešąjį ( - )bažnyčios paprastojo remonto darbų pirkimą (pirkimo Nr. ( - )), gautas vienas pasiūlymas iš ieškovo. Ieškovas, dalyvaudamas konkurse, buvo susipažinęs su konkurso sąlygomis, laimėjęs konkursą, sutiko su visomis atsakovo numatytomis sutarties sąlygomis ir jų neginčijo. ( - )buvo pasirašyta sutartis Nr. ( - ) tarp ieškovo ir atsakovo, pagal kurią ieškovas įsipareigojo atlikti ( - )bažnyčios pastato paprastojo remonto bei teritorijos sutvarkymo I-ojo etapo darbus bei ištaisyti defektus, tuo tarpu atsakovas įsipareigojo sudaryti ieškovui būtinas sąlygas darbams atlikti ir sumokėti sutarties kainą, kuri buvo numatyta 648738,34 Lt. Ieškovui sutartyje numatyta suma už atliktus statybos rangos darbus nebuvo sumokėta, kadangi ieškovas vėlavo atlikti darbus sutartyje nustatytu laiku, tai yra, iki ( - ). Pagal sutartyje numatytą delspinigių apskaičiavimo tvarką buvo apskaičiuoti delspinigiai už darbų atlikimo vėlavimą pagal pateiktą darbų vykdymo grafiką, tai yra, 0,02 proc. nuo sutarties kainos per dieną (sutarties 6.3 p.), jei rangovas nepagrindžia vėlavimo priežasčių. Už visus atliktus darbus ( - )mėnesiais atsakovas su ieškovu atsiskaitė, tai patvirtina pateikiamos sąskaitos faktūros. Kadangi ieškovas kreipėsi į atsakovą prašydamas pratęsti sutartyje numatytą darbų atlikimo terminą, ( - ) buvo pasirašytas papildomas susitarimas tarp ieškovo ir atsakovo, pagal kurį sutarties galiojimo terminas buvo pratęstas iki ( - ).Dėl ieškovo pateiktų vėlavimo argumentų, atsakovo atstovė atsikerta tuo, kad, visų pirma, statybvietės perdavimo-priėmimo aktas atsakovo buvo parengtas ( - ), tačiau pats ieškovas jį pasirašė tik ( - ). Atsakovas sutinka, kad neturėjo atliktų archeologinių tyrimų, tačiau nurodo, kad ( - ) ( - )bažnyčios pastato pamatų ir teritorijos takų rekonstrukcijos metu vykdytos archeologinės priežiūros 2013-2014 darbų priėmimo-perdavimo akte yra nurodyta, kad ( - )IV ketvirčio, ( - ) sausio-kovo mėnesiais, tai yra, laikotarpiu, kai buvo atliekami archeologiniai tyrimai, darbai buvo vykdomi ir tyrimų atlikimas turėjo minimalią įtaką darbų vykdymui. Be to, pabrėžė, jog archeologiniai tyrinėjimai vykdomi tuo pačiu metu, kaip ir statybos darbai, ir tik nustačius kokius tai tyrinėjimams svarbius objektus, statybos darbai turėtų būti stabdomi. Nagrinėjamu atveju archeologinių tyrimų metu neaptikta archeologinio paveldo objektų ar archeologiškai vertingų kultūrinių sluoksnių, todėl statybos darbai galėjo būti užbaigti. Atstovė taip pat pabrėžė, jogpagal neatliktų darbų patikrinimo aktą nustatyta, jog ieškovas pagal sutartį neatliko stogo (bokšto) dengimo darbų, taip pat neįrengė žaibosaugos. Šiems darbams atlikti tikrai netrukdė archeologiniai tyrimai, todėl ieškovo argumentai dėl atliekamų archeologinių tyrimų niekuo nepagrįsti. Taip pat atsakovo atstovė atsikerta tuo, kad sutarties 6.4 punkte numatyta nuostata, jog statybos darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas vieną kartą 6 mėnesiams, jei bus pratęstas projekto finansavimo-administravimo sutartyje numatytas veiklų įgyvendinimo terminas. Atsižvelgiant į šią nuostatą atsakovas kreipėsi į Nacionalinę mokėjimo tarnybą prie ŽŪM, tačiau finansavimo-administravimo sutartis nebuvo pratęsta, pateikia tai patvirtinančius dokumentus. Ieškovui sutarties įvykdymo terminas buvo pratęstas iki ( - ), tačiau pastarasis darbus užbaigė tik ( - ), todėl pagal sutartyje numatytą delspinigių apskaičiavimo tvarką buvo apskaičiuota suma, kuri buvo atimta iš sutartyje numatytos sumos už darbų atlikimą, mokėtinos ieškovui. Visos šios aplinkybės rodo, kad ieškovo ieškinys yra nepagrįstas, todėl turėtų būti atmestas.

4Ieškovo ieškinys atmestinas.

5Byloje esančia medžiaga nustatyta, jog šalys sudarė statybos rangos darbų sutartįNr. ( - ), pagal kurią ieškovas įsipareigojo laiku ir tinkamai paruošti darbo projektą ir atlikti ( - ) bažnyčios paprastojo remonto ir teritorijos sutvarkymo I-ojo etapo darbus bei ištaisyti defektus, tuo tarpu atsakovas įsipareigojo sudaryti ieškovui reikalingas sąlygas darbams atlikti bei sumokėti ieškovui sutarties kainą, kuri sutartyje buvo numatyta 648738,34 Lt (187887,61 Eur). Sutarties 6.4. punkte numatyta, kad statybos darbų atlikimo laikotarpis yra iki ( - )Šalys ( - ) pasirašė papildomą susitarimą, pagal kurį sutarties galiojimo terminas buvo pratęstas iki ( - )Sutarties 6.3. punkte nustatyta, kad jeigu rangovas vėluoja atlikti bet kokį darbą pagal pateiktą vykdymo grafiką ir nepateikia užsakovui įrodymų, pagrindžiančių darbų vėlavimą, užsakovas gali reikalauti delspinigių dėl vėlavimo.

6Šalys pasirašė atliktų darbų aktus už ( - )mėnesį mokėtinai 196 407,28 Lt sumai, už ( - )mėnesį mokėtinai 129 178,93 Lt sumai, už ( - )mokėtinai 78 940,88 Lt sumai, už ( - )mėnesį mokėtinai 25 706,97 Lt sumai, už ( - )mėnesį mokėtinai 104 989,10 Lt sumai, už ( - )mėnesį mokėtinai 54 996,99 Lt sumai, už ( - )mėnesį mokėtinai 38 036,07 Lt sumai, už ( - )mėnesį mokėtinai 2 637,76 Lt sumai pagal sutartį. Viso pagal minėtus aktus atlikta darbų už 630 893,99 Lt, atsakovas apmokėjo dalį rangovui priklausančio atlyginimo. Nesumokėta dalis, kurią ieškovas prašė priteisti iš atsakovo – 23 874,00 Lt (6 914,39 Eur).

7Ieškovui iki ( - )neįvykdžius sutartinių įsipareigojimų ir neatlikus visų sutartyje numatytų darbų, atsakovas, vadovaudamasis sutarties 12.4 p., išskaičiavo iš ( - )PVM sąskaitos-faktūros AAA Nr( - )delspinigius už laiku neatliktus darbus. Atsakovas ( - )raštu informavo ieškovą apie sutarties nutraukimą.

8Atsakovas neginčijo nei aktuose nurodytos atliktų darbų sumos, nei ieškovo prašomos priteisti nesumokėtos sumos dydžio, o neatsiskaitymo su ieškovu motyvu nurodė, kad po darbų atlikimo pagal sutartį išskaičiavo iš ieškovui mokėtinos sumos skirtumą nuo atliktų darbų vertės ir atsakovo ieškovui priskaičiuotų delspinigių pagal sutartį.

9Statybos rangos atveju, sutarties šalių elgesio modelis, kurį turi atitikti faktinis rangos sutarties šalių elgesys, įtvirtintas rangos sutarties santykius reglamentuojančiose Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) normose, taip pat tarp šalių sudarytoje rangos sutartyje.Pagal CK 6.655 straipsnį, užsakovas privalo sumokėti rangovui sutartyje nustatytą kainą po to, kai yra priimtas darbų rezultatas, su sąlyga, kad darbai atlikti tinkamai ir laiku.

10Prievolės turi būti vykdomos nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, todėl šaliai neabejotinai tenka atsakomybė dėl sutarties terminų pažeidimo, jeigu ji laikytina pažeidusia prievolę. CK 6.652 straipsnio 1 dalis nustato, jog rangos sutartyje nustatoma darbų pradžia ir pabaiga, o to paties straipsnio 2 dalis numato, kad jeigu įstatymai ar sutartis nenustato ko kita, rangovas atsako ir už darbų pradžios ir pabaigos termino, ir už tarpinių terminų pažeidimą. Užsakovui įstatymu suteikta teisė tiek reikalauti sutartinių netesybų, tiek atsisakyti sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius (CK 6.657 str.2d.).

11Atsakovo teigimu, ieškovas pažeidė darbų atlikimo terminus, todėl atsakovas turėjo teisę taikyti sutartinės atsakomybės priemones, kurių pagrindu galėjo atskaityti dalį rangovui mokėtino atlyginimo, įskaitydamas priešpriešinį reikalavimą dėl ieškovui priskaičiuotų netesybų (delspinigių).

12Teismas sprendžia, jog aiškinantis dėl užsakovo (atsakovo) pareigos apmokėti rangovui (ieškovui) už atliktus darbus, turi būti įvertinamos ir aplinkybės, ar rangovas tinkamai vykdė rangos sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, ar nepažeidė tų sutarties sąlygų, kurių griežtas laikymasis turėjo užsakovui esminę reikšmę.

13Šalių sudarytos sutarties 1.2 p. numatyta darbų pradžia – statybvietės perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo data. Toks aktas atsakovo buvo parengtas ( - )tuo tarpu ieškovas aktą pasirašė ( - )Ieškovo atstovai teismo posėdyje negalėjo įvardyti, dėl kokių priežasčių aktas buvo pasirašytas tik ( - )., nors pats aktas buvo paruoštas prieš beveik dvi savaites. Ieškovo teigimu, rangovas darbus galėjo pradėti tik ( - )kai rangovui buvo perduotas statybos darbų žurnalas, kadangi pagal Statybos techninio reglamento STR ( - ) „Statybos darbai“ (toliau – Reglamentas) 18 p. pradėti statybos darbus leidžiama tik po to, kai užsakovas pateikia, statinio projektą, statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą, statybos darbų žurnalą. Minėta, kad pagal sutarties nuostatas, statybos darbų pradžia laikoma nuo to momento, kai pasirašomas statybvietės perdavimo ir priėmimo aktas, sutarties nuostatų dėl statybos darbų žurnalo pateikimo nėra, todėl ieškovo išsakyti teiginiai, kad rangovas negalėjo laiku pradėti darbų ar jų tinkamai vykdyti dėl tos priežasties, jog užsakovas (atsakovas) laiku neparuošė ir neperdavė rangovui darbų atlikimo vietos, taip pat nepateikė statybos darbų žurnalo, yra nepagrįsti. Pats ieškovas be objektyvių priežasčių delsė pasirašyti statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą, todėl šis ieškovo argumentas atmetamas kaip nepagrįstas.

14Ieškovas taip pat teigia, kad sutartyje numatytu terminu neatliko darbų, kadangi paaiškėjo aplinkybė, jog ( - )bažnyčia yra įtraukta į kultūros paveldo registrus, o atsakovas ( - ) savivaldybės administracija nebuvo užsakiusi ir neatliko archeologinių tyrimų.Atsakovas, sutikdamas su aplinkybe, kad archeologiniai tyrinėjimai buvo vykdomi tuo pat metu kaip ir statybos darbai, paaiškino, kad archeologinių tyrimų atlikimas neturėjo įtakos statybos darbams. Pabrėžė, jog ( - ) ( - ) bažnyčios pastato pamatų ir teritorijos takų rekonstrukcijos metu vykdytos archeologinės priežiūros 2013-2014 darbų priėmimo-perdavimo akte yra nurodyta, kad ( - )V ketvirčio, ( - ) mėnesiais, tai yra, laikotarpiu, kai buvo atliekami archeologiniai tyrimai, darbai buvo vykdomi ir tyrimų atlikimas turėjo minimalią įtaką darbų vykdymui. Be to, nurodė, jog archeologiniai tyrinėjimai vykdomi tuo pačiu metu, kaip ir statybos darbai, ir tik nustačius tyrinėjimams svarbius objektus, statybos darbai turėtų būti stabdomi. Nagrinėjamu atveju archeologinių tyrimų metu neaptikta archeologinio paveldo objektų ar archeologiškai vertingų kultūrinių sluoksnių, todėl statybos darbai galėjo būti užbaigti. Atsakovo atstovė atkreipė dėmesį, jog iki ( - ) rangovas atliko beveik 93 proc. visų sutartyje numatytų darbų, todėl teigti, kad dėl atsakovo kaltės rangovas neįvykdė savo sutartinių įsipareigojimų, nėra pagrindo. Teismas sutinka su tokiu vertinimu. Pabrėžtina, jog atsakovas pateikė patvirtinančius dokumentus, kad ( - ) raštu Nr. ( - ) buvo kreiptasi į Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie ŽŪM dėl termino ieškovui statybos darbams įvykdyti pratęsimo, tačiau finansavimo-administravimo sutartis nebuvo pratęsta. Sutarties 6.4. punkte numatyta sąlyga, kad statybos darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas vieną kartą 6 mėnesiams, jei bus pratęstas projekto finansavimo-administravimo sutartyje numatytas veiklų įgyvendinimo terminas. Tai reiškia, kad atsakovas įgyvendino sutarties 6.4 p. nuostatą – kreipėsi į Nacionalinę mokėjimų agentūrą, kad terminas darbams atlikti būtų pratęstas, tačiau finansavimo-administravimo sutartis nebuvo pratęsta, todėl atsakovas darbų atlikimo terminą papildomu susitarimu Nr. 1 pratęsė iki ( - )t. y. iki tos dienos, iki kurios galiojo projekto finansavimo-administravimo sutartis su Nacionaline mokėjimo agentūra.

15Teismas sprendžia, kad byloje nėra faktinių duomenų, kurių pagrindu būtų galima daryti išvadą, kad dėl užsakovo kaltės rangovas negalėjo pradėti darbų sutartyje numatytu laikuar negalėjo darbų vykdyti tokia apimtimi ir tokiais tempais, kad būtų galima juos baigti nustatytu galutiniu atlikimo terminu.

16Jeigu įstatymai ar sutartis nenustato ko kita, rangovas atsako tiek už darbų pradžios, tiek ir už darbų pabaigos termino pažeidimą (CK 6.652 str. 2 d. nuostatos). Darytina išvada, kad rangovas (ieškovas) pažeidė galutinį darbų pagal sutartį atlikimo terminą. Remiantis aukščiau nurodytais argumentais, darbų atlikimo termino praleidimo pradžia skaičiuotina nuo ( - )termino pažeidimas tęsėsi iki sutarties nutraukimo užsakovo pranešimu (t. y. ( - )) momento. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 str. 1 d., 6.200 str.).Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai jis praleidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 str. 1 d. 2 p.). Nuo to momento, kai skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, jis turi atlyginti visus kreditoriaus patirtus nuostolius, išskyrus atvejus, kai skolininkas atleidžiamas nuo prievolės vykdymo (CK 6.63 str. 2 d.).

17Teismas sprendžia, kad ieškovas (rangovas) pažeidė galutinį darbų atlikimo terminą, kurio pabaigos momentu laikytina ( - )diena, todėl atsakovas (užsakovas) įgijo teisę reikalauti iš ieškovo netesybų (delspinigių) pagal sutarties 6.3 punkte numatytas sąlygas (rangovui pavėlavus atlikti darbus pagal žiniaraštyje pateiktą vykdymo grafiką ir nepateikus užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių darbų vėlavimą, užsakovas gali reikalauti delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra 0,02 proc. nuo sutarties kainos per dieną) (CK 6.245 str. 3 d., 6.256 str. 2 d.).

18Teismas, vertindamas, ar pagrįstai atsakovas išskaičiavo delspinigius už laiku neatliktus darbus, sprendžia, jogaukščiau išdėstytais argumentais buvo konstatuota, kad ieškovas iš esmės pažeidė sutartį dėl darbų atlikimo termino, todėl atsakovas įgijo teisę skaičiuoti ir reikalauti netesybų (delspinigių) pagal sutarties 6.3 punkte numatytas sąlygas. Bylos šalių reikalavimai buvo priešpriešiniai ir pagal prievolės objektą vienarūšiai, todėl nebuvo teisinių kliūčių atsakovui įskaityti savo piniginių reikalavimų į ieškovui mokėtiną atlyginimą už faktiškai atliktų darbų dalį, o pats įskaitymas, kaip prievolės šalies juridinis veiksmas, buvo galimas ir pagrįstas. Pagal nustatytą teisinį reglamentavimą, įskaitymas yra vienas iš įstatyme nustatytų prievolės pasibaigimo pagrindų. CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pagal pareikalavimo momentą. Tam, jog būtų galima atlikti įskaitymą, turi būti tam tikros sąlygos. Pirma, prievolės šalis turi sieti abipusės teisės ir pareigos, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – savo skolininko skolininkas.Bylos šalių tarpusavio teisiniai santykiai susiklostė tuo pačiu sutartiniu-prievoliniu pagrindu, kuriam esant ieškovas buvo atsakovo kreditorius dėl reikalavimo apmokėti už statybos rangos darbus, o atsakovas – ieškovo kreditorius dėl reikalavimo atlyginti nuostolius netesybų forma dėl sutartinės prievolės pažeidimo. Šalių reikalavimai vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas buvo toks pat. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad įstatyme vartojama sąvoka „vienarūšiai reikalavimai“ taikytina ne prievolės rūšiai, o prievolės objektui, todėl esant šalių priešpriešiniams piniginiams reikalavimams, nepriklausomai nuo jų atsiradimo pagrindo, įskaitymui kliūčių nėra (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. gegužės 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-699/2002, 2006 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-199/2006, 2007 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-593/2007). Šalių reikalavimai buvo priešpriešiniai, t. y. nukreipti viena kitai, taip pat nukreipti dengti vienas kitą.Įskaitymui pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo. Įskaitoma pranešant apie tai kitai prievolės šaliai (CK 6.131 str. 1 ir 2 d.). Taigi tam, kad prievolė pasibaigtų įskaitymu, užtenka vienos prievolės šalies valios išreiškimo – pareiškimo apie įskaitymą. Įskaitymo teisiniai padariniai (prievolės pasibaigimas) atsiranda nepriklausomai nuo kitos prievolės šalies valios ir požiūrio į tokį kontrahento veiksmą, tačiau būtina apie tokio veiksmo atlikimą pranešti kitai šaliai, t. y. pareiškimą apie įskaitymą turi gauti kita šalis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-18/2010). Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovas pranešė apie įskaitymą ieškovui,konkrečiai nurodė, kokią sumą jis išskaičiuoja iš ieškovui mokėtinos sumos pagal pateiktą ( - ) PVM sąskaitą faktūrą AAA Nr. ( - ) Įvertinus nurodytą, teismas sprendžia, kad atsakovo valia dėl apskaičiuotųdelspinigių įskaitymo buvo aiški ir išreikšta raštu, įskaitymas atliktas pateikus ieškovui vienašališką atsakovo pareiškimą apie įskaitymą, tokiu būdu jis įgyvendino CK 6.131 straipsnio reikalavimus.

19Kadangi atsakovas turėjo teisę įskaityti į šį mokėjimą netesybas (nuostolius) ir šią teisę realizavo vienašaliu pareiškimu apie įskaitymą, todėl 23 874 Lt (6 914,39 Eur) netesybų suma teismo pripažįstama pagrįstai apskaičiuota ir išskaitytina iš ieškovui mokėtino atlyginimo už darbus, todėl ieškovo reikalavimas priteisti jo naudai nurodytą sumą yra netenkintinas. Atmetus ieškovo reikalavimą dėl skolos (6 914,39 Eur) priteisimo iš atsakovo, netenkintini ir išvestiniai reikalavimai priteisti delspinigius ir procesines palūkanas.

20Atmetus ieškinį iš ieškovo nepriteistinos bylinėjimosi išlaidos (CPK 79 str., 83 str. 1 d. 8 p., 96 str.).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

22ieškovo UAB „( - )“ ieškinį dėl skolos priteisimo iš atsakovo Pasvalio rajono savivaldybės administracijosatmesti.

23Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Panevėžio apygardos teismui,apeliacinį skundą paduodant Pasvalio rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Pasvalio rajono apylinkės teismo teisėja Šarūnė... 2. teismui pateiktu ieškiniu ieškovas UAB „( - )“ prašo priteisti jo naudai... 3. Atsakovas ( - )savivaldybės administracija prašo ieškovo ieškinį atmesti.... 4. Ieškovo ieškinys atmestinas.... 5. Byloje esančia medžiaga nustatyta, jog šalys sudarė statybos rangos darbų... 6. Šalys pasirašė atliktų darbų aktus už ( - )mėnesį mokėtinai 196 407,28... 7. Ieškovui iki ( - )neįvykdžius sutartinių įsipareigojimų ir neatlikus... 8. Atsakovas neginčijo nei aktuose nurodytos atliktų darbų sumos, nei ieškovo... 9. Statybos rangos atveju, sutarties šalių elgesio modelis, kurį turi atitikti... 10. Prievolės turi būti vykdomos nustatytais terminais pagal įstatymų ar... 11. Atsakovo teigimu, ieškovas pažeidė darbų atlikimo terminus, todėl... 12. Teismas sprendžia, jog aiškinantis dėl užsakovo (atsakovo) pareigos... 13. Šalių sudarytos sutarties 1.2 p. numatyta darbų pradžia – statybvietės... 14. Ieškovas taip pat teigia, kad sutartyje numatytu terminu neatliko darbų,... 15. Teismas sprendžia, kad byloje nėra faktinių duomenų, kurių pagrindu būtų... 16. Jeigu įstatymai ar sutartis nenustato ko kita, rangovas atsako tiek už darbų... 17. Teismas sprendžia, kad ieškovas (rangovas) pažeidė galutinį darbų... 18. Teismas, vertindamas, ar pagrįstai atsakovas išskaičiavo delspinigius už... 19. Kadangi atsakovas turėjo teisę įskaityti į šį mokėjimą netesybas... 20. Atmetus ieškinį iš ieškovo nepriteistinos bylinėjimosi išlaidos (CPK 79... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 270... 22. ieškovo UAB „( - )“ ieškinį dėl skolos priteisimo iš atsakovo Pasvalio... 23. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...