Byla eB2-1221-343/2018
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei I. S. individualiai įmonei

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Palubinskaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo VSDFV Alytaus skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei I. S. individualiai įmonei,

Nustatė

2ieškovas VSDVF Alytaus skyrius kaip kreditorius prašo iškelti bankroto bylą jos skolininkei I. S. individualiai įmonei. Nurodo, kad ši įmonė nevykdo savo įsipareigojimų, t.y. nesumoka mokesčių. Jos įsiskolinimas 2017 09 28 buvo 6 378,46 Eur. Įmonės savininkė yra deklaravusi išvykimą į Kanadą, nuo įmonės įkūrimo dienos samdomų darbuotojų nebuvo. Ieškovas nurodė, jog nei įmonė, nei jos savininkas neturi nekilnojamojo turto, transporto priemonių. Nuo įmonės įkūrimo finansinės ataskaitos nebuvo teikiamos. Mano, kad įmonė yra nemoki, todėl jai iškeltina bankroto byla.

3Pareiškimas yra paduotas LR Įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio, 6 straipsnio pagrindu.

4Prašymas iškelti bankroto bylą tenkintinas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (2001 03 20 Nr. IX-216) 4 str. 1 d. 3p., 6 str., 9 str. 7 d. 2p. pagrindu.

5Atsakovei I. S. individualiai įmonei bankroto byla iškeltina, nes ši įmonė pripažintina nemokia.

6Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad įmonei bankroto byla iškeliama, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų: įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. ĮBĮ 2 straipsnio 8 punktas nustato, kad įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

7Atsakovė I. S. individuali įmonė nepateikė teismui dokumentų, nurodytų ĮBĮ 9straipsnio 1 dalyje, todėl teismas daro išvadą, jog atsakovė sutinka, kad yra nemoki ir, kad jai būtų iškelta bankroto byla.

8Teismas, įvertinęs anksčiau išdėstytą, sprendžia, kad atsakovė pripažintina nemokia, todėl jai iškeltina bankroto byla ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 2 punkto pagrindu.

9Administruoti atsakovės I. S. individualios įmonės bankroto procedūrą skirtina bankroto administratorė UAB „Gudara“ (B-JA189), įgaliotas asmuo Z. B. (B-FA350), kurios kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 str. 2 d., 4 d.).

10Vadovaudamasi LR Įmonių bankroto įstatymo (2001 03 20 Nr.IX-216) 9 straipsnio 7 dalimi, 10straipsniu, teisėja,

Nutarė

11iškelti bankroto bylą I. S. individualiai įmonei, kurios buveinė yra adresu Vutauto g. 5, Daugai, Alytaus r.; juridinio asmens kodas 153728128.

12I. S. individualios įmonės administratoriumi paskirti UAB „Gudara“ (B-JA189), įgaliotas asmuo Z. B. (B-FA350).

13Nustatyti 45 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus bankrutuojančiai I. S. individualiai įmonei.

14Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo, per kurį I. S. individualios įmonės administracijos vadovas privalo perduoti administratorei UAB „Gudara“ įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

15Pavesti I. S. individualios įmonės administratorei UAB „Gudara“ atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte, pavesti administratoriui šios nutarties nuorašą išsiųsti visiems kreditoriams.

16Pavesti administratorei UAB „Gudara“ per 15 dienų nuo nutarties dėl finansinių reikalavimų patvirtinimo įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį I. S. individualios įmonės kreditorių susirinkimą.

17Apie bankroto bylos iškėlimą I. S. individualiai įmonei pranešti juridinių asmenų registrui; Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie finansų ministerijos; ieškovui; atsakovei; administratoriui. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

18Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

19Nutartis įsiteisėja per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos, jeigu nebus apskųsta.

Proceso dalyviai