Byla 2A-2395-262/2015
Dėl nuostolių atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Onos Gasiulytės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Eglės Surgailienės ir Andriaus Veriko, kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo I. J. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. vasario 23 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo A. K. ieškinį atsakovui I. J. dėl nuostolių atlyginimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 68 000 Lt dydžio nuostolius, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas 2007-10-03 su A. J. sudarė sutartį, pagal kurią A. J. įsipareigojo iki 2012-10-03 parduoti ieškovui žemės sklypą, o ieškovas įsipareigojo sumokėti 34 000 Lt, kurie vėliau būtų įskaityti į žemės sklypo kainą. Pažymėjo, jog sutartyje buvo numatyta, kad jeigu ieškovui (pirkėjui) nuo sutarties sudarymo iki žemės sklypo pirkimo – pardavimo momento tampa žinoma, kad minėtas daiktas yra perleistas tretiesiems asmenims arba, kad ketinamo parduoti daikto savininkas atsisakys parduoti žemės sklypą, ieškovas turi teisę atgauti iš daikto savininkės savo sumokėtą 34 000 Lt dydžio sumą, o daikto savininkė privalo grąžinti minėtą sumą bei sumokėti 68 000 Lt baudą už tinkamą prievolės nevykdymą ieškovui. Paaiškino, kad ( - ) A. J. mirė, o Nekilnojamojo turto registre žemės sklypas buvo įregistruotas tik 2012-07-09. Nurodė, kad ieškovas kreipėsi į Vilniaus rajono apylinkės teismą, prašydamas tarp ieškovo ir A. J. sudarytą preliminarią sutartį pripažinti pagrindine, tačiau teismas minėto prašymo netenkino. Pažymėjo, jog tuomet ieškovas kreipėsi į notarą, kuris sudarė preliminarią sutartį, ir prašė, kad A. J. teisių perėmėjas atsakovas atvyktų į notarų biurą ir sudarytų pagrindinę sutartį dėl žemės sklypo pirkimo – pardavimo, kadangi jis yra A. J. teisių ir pareigų perėmėjas, tačiau atsakovas neatvyko ir pagrindinės žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutarties nesudarė, todėl pirkimo – pardavimo sutartis nebuvo sudaryta dėl atsakovo kaltės ir ieškovas patyrė nuostolius.

4Atsakovas atsiliepimu į ieškinį su juo nesutiko ir prašė atmesti kaip nepagrįstą. Pažymėjo, jog ieškovas pagal preliminariąją sutartį nėra sumokėjęs 34 000 Lt dydžio sumos A. J.. Nurodė, jog mirusioji A. J. negalėjo suprasti sudaromo sandorio reikšmės ir pasekmių, nemokėjo lietuvių kalbos, buvo senyvo amžiaus, prastai orientavosi aplinkoje, todėl akivaizdu, jog sudarant sandorį jai buvo reikalinga atstovo pagalba. Paaiškino, kad atsakovas gyveno su mirusiąja ir ja rūpinosi, o po jos mirties namuose nebuvo rasta jokių pinigų. Nurodė, jog 2007-10-03 preliminariojoje sutartyje nurodyta, kad šia sutartimi ketinamo parduoti daikto savininkė įsipareigoja jį parduoti iki 2012-10-03, kas akivaizdžiai patvirtina faktinę aplinkybę, kad pagrindinė minėto žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartis turėjo būti sudaryta vėliausiai 2012-10-03 dieną, o ieškovas pareikalavo pagrindinę pirkimo – pardavimo sutartį sudaryti tik 2014-04-11. Paaiškino, jog kadangi nustatytu terminu sutartis sudaryta nebuvo, atsakovas neturėjo jokio teisinio pagrindo atvykti pas notarą sudaryti pagrindinės sutarties. Pažymėjo, kad ieškovas vilkino pagrindinės sutarties sudarymą ir nuslėpė nuo teismo faktą, jog 2007-10-03 ieškovui buvo surašytas A. J. įgaliojimas tvarkyti minėto žemės sklypo nuosavybės atkūrimo reikalus, kuriuos jis vykdė aplaidžiai ir nespėjo laiku įteisinti žemės sklypo nuosavybės fakto, todėl ieškovo patirti nuostoliai atsirado dėl jo paties kaltės ir vengimo laiku bei tinkamai vykdyti preliminarią sutartį, o ne dėl atsakovo kaltės.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. vasario 23 d. sprendimu ieškinys buvo patenkintas visiškai: iš ieškovo atsakovui priteista 19 694,16 EUR (68 000 Lt) skolos ir 373 EUR bylinėjimosi išlaidų; iš atsakovo valstybei priteista 3,70 EUR pašto išlaidų.

7Teismas nurodė, kad remiantis bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovas neteisėtai, nevykdydamas jam kilusių pareigų iš preliminariosios sutarties, pažeidė minėtos sutarties 6 punktą, todėl ieškovas patyrė nuostolius ir neteko galimybės įsigyti preliminarioje sutartyje nurodyto žemės sklypo, dėl šios priežasties ieškovo ieškinys buvo patenkintas ir iš atsakovo ieškovui priteista 19 694,16 EUR (68 000 Lt) suma.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

9Atsakovas apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. vasario 23 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti; nesant galimybės priimti naują sprendimą, pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teisme 2015 m. vasario 23 d. sprendimą ir sumažinti priteistinų nuostolių dydį iki teisingo, protingo ir proporcingo dydžio arba atleisti atsakovą nuo civilinės atsakomybės, priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas.

10Nurodė, kad teismas neteisingai vertino byloje esančius įrodymus, dalies įrodymų ir atsakovo argumentų apskritai nevertino, neteisingai paskirstė įrodinėjimo pareigas. Teismas neteisingai taikė teisės normas, reglamentuojančias preliminariosios sutarties vykdymą ir neįvykdymo pasekmes bei kaltę ir civilinės atsakomybės sąlygas. Teismas net nevertino atsakovo argumentų dėl jo pareigos sudaryti pagrindinę pirkimo- pardavimo sutartį pasibaigimo ir dėl ieškovo, o ne atsakovo, kaltės dėl to, kad nebuvo sudaryta pagrindinė pirkimo-pardavimo sutartis. Teismas nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos analogiškose bylose.

11Ieškovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o sprendimą palikti nepakeistą, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad teismas, priešingai nei teigia atsakovas, tinkamai ištyrė byloje esančius įrodymus, teisingai išaiškino ir pritaikė teisės normas, todėl naikinti sprendimo nėra pagrindo.

12IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Apeliacinis skundas tenkinamas.

14CPK 320 str. 1 d. nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas.

15Išnagrinėjusi šią bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d., 3 d.).

16Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas apeliacinį skundą privalo patikrinti ar pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, išsiaiškino visas aktualaus klausimo išsprendimui reikšmingas aplinkybes ir ar teisingai taikė tuo metu galiojusius teisės aktus.

17Teismų praktikoje suformuota nuostata, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 1 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-252/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis c.b. 3K-3-52/2011 ir kt.).

18Atsakovas, savo apeliacinį skundą, be kita ko, grindžia argumentu, kad jis neturėjo pareigos sudaryti pagrindinės sutarties, nes tuo metu kai ieškovas kreipėsi į atsakovą dėl pagrindinės sutarties sudarymo (2014 m. liepos 7 d.), jos sudarymo terminas, nurodytas preliminariojoje sutartyje (2012 m. spalio 3 d.) jau buvo praėjęs.

19Preliminarios sutarties 2 punktu šalys sutarė, kad pagrindinė žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis turi būti sudaryta iki 2012 m. spalio 3 d. dienos.

20CK 6.165 str. 5 d. yra nurodyta, kad jeigu šalys per preliminariojoje sutartyje nustatytą terminą pagrindinės sutarties nesudaro, tai prievolė sudaryti šią sutartį pasibaigia.

21Taigi, iš šios teisės normos formuluotės matyti, jog ji yra imperatyvi. Joje įtvirtinta, kad pareiga sudaryti pagrindinę sutartį turi būti apibrėžta tam tikru terminu, nes tokia pareiga negali egzistuoti neribotą laiko tarpą. Priešingu atveju - tai varžytų sutarties šalių laisvę ir prieštarautų jų interesams, nes šalys netektų galimybės sudaryti sutarčių su kitais asmenimis. Tą terminą gali nustatyti pačios šalys. Prireikus jį šalys savo susitarimu gali pratęsti. Tačiau šioje byloje nėra jokių duomenų, kad preliminaria sutartimi nustatytas terminas buvo pratęstas. Preliminaria sutartimi (b.l. 5) šalys numatė penkių metų terminą pagrindinei sutarčiai sudaryti. Pagal minėtą teisės normą, jeigu šalys nenustato konkretaus pagrindinės sutarties sudarymo termino, pagrindinė sutartis turi būti sudaryta per metus nuo preliminariosios sutarties sudarymo dienos. Pažymėtina, kad terminas pagrindinei sutarčiai sudaryti (tiek šalių nustatytasis, tiek įstatymo leidėjo numatytasis) yra naikinamasis - nesudarius pagrindinės sutarties per šalių ar įstatymo nustatytą terminą, pripažįstama, kad šalys nebėra suinteresuotos ir prievolė sudaryti pagrindinę sutartį baigiasi. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje taip pat yra nurodyta, kad terminas pagrindinei sutarčiai sudaryti yra vienas iš esminių preliminariosios sutarties bruožų (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. sausio 10 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-134/2014).

22Kaip minėta, ginčo preliminariojoje sutartyje yra labai aiškiai nurodytas terminas iki kada turi būti sudaryta pagrindinė sutartis: 2012 m. spalio 3 d. Atsakovas teigia, kad ieškovas dėl pagrindinės sutarties sudarymo pirmą kartą kreipėsi 2014 m. liepos 7 d., todėl atsakovo prievolė sudaryti pagrindinę sutartį jau yra pasibaigusi. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, jis iki 2012 m. spalio 3 d. yra kreipęsis į atsakovą dėl pagrindinės sutarties sudarymo. Vieninteliai įrodymai esantys byloje – ieškovo pareiškimas atsakovui teiktas per notarą, kaip tik patvirtina, tą aplinkybę, kad ieškovas kreipėsi į atsakovą, jau po preliminariojoje sutartyje nurodyto termino pasibaigimo. Šios aplinkybės patvirtina atsakovo teiginius, jog ieškovas gal ilgą laiko tarpą delsė, laiku nesikreipė į atsakovą ir praleido terminą pagrindinei sutarčiai sudaryti. Šioje situacijoje, ieškovui praleidus terminą, atsakovas pagal CK 6.165 str. 5 d. nebeturėjo pareigos sudaryti pagrindinę sutartį. Todėl šiuo atveju dėl pagrindinės sutarties nesudarymo yra atsakingas pats ieškovas, o atsakovui jokia atsakomybė nekyla: nei sutartinė, nei, juo labiau, deliktinė, todėl jokio pagrindo ieškinio tenkinimui nebuvo.

23Atsižvelgęs, į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino bylos aplinkybes ir neteisingai taikė CK 6.165 str. bei apskritai nepagrįstai taikė CK normas, reglamentuojančias deliktinę atsakomybę ir nepagrįstai tenkino ieškinį. Dėl išvardintų priežasčių skundžiamas teismo sprendimas panaikinamas ir priimamas naujas sprendimas – ieškinys atmetamas. Byloje nėra įrodymų apie atsakovo pirmosios instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas, todėl jos atsakovui nepriteisiamos.

24Kadangi kiti apeliacinio skundo argumentai nėra reikšmingi bylos išnagrinėjimui, apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako.

25Patenkinus apeliacinį skundą yra pagrindas paskirstyti bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas ir apeliacinės instancijos teismui nepateikė įrodymų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas, todėl jos nepriteisiamos. Atsakovas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. kovo 27 d. nutartimi buvo atleistas nuo 591 Eur žyminio mokesčio sumokėjimo. Remiantis CPK 96 str., žyminio mokesčio suma nuo kurios atsakovas buvo atleistas, į valstybės biudžetą priteisiama iš ieškovo.

26Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 2 p., teisėjų kolegija

Nutarė

27Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. vasario 23 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti.

28Priteisti iš ieškovo A. K. (a.k. ( - ) į valstybės biudžetą 591 Eur žyminio mokesčio.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 68 000 Lt dydžio nuostolius, 5... 4. Atsakovas atsiliepimu į ieškinį su juo nesutiko ir prašė atmesti kaip... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. vasario 23 d. sprendimu ieškinys... 7. Teismas nurodė, kad remiantis bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovas... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 9. Atsakovas apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m.... 10. Nurodė, kad teismas neteisingai vertino byloje esančius įrodymus, dalies... 11. Ieškovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o sprendimą... 12. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 13. Apeliacinis skundas tenkinamas.... 14. CPK 320 str. 1 d. nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas... 15. Išnagrinėjusi šią bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija nenustatė... 16. Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas apeliacinį skundą privalo... 17. Teismų praktikoje suformuota nuostata, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą... 18. Atsakovas, savo apeliacinį skundą, be kita ko, grindžia argumentu, kad jis... 19. Preliminarios sutarties 2 punktu šalys sutarė, kad pagrindinė žemės sklypo... 20. CK 6.165 str. 5 d. yra nurodyta, kad jeigu šalys per preliminariojoje... 21. Taigi, iš šios teisės normos formuluotės matyti, jog ji yra imperatyvi.... 22. Kaip minėta, ginčo preliminariojoje sutartyje yra labai aiškiai nurodytas... 23. Atsižvelgęs, į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 24. Kadangi kiti apeliacinio skundo argumentai nėra reikšmingi bylos... 25. Patenkinus apeliacinį skundą yra pagrindas paskirstyti bylinėjimosi... 26. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 2... 27. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. vasario 23 d. sprendimą panaikinti... 28. Priteisti iš ieškovo A. K. (a.k. ( - ) į valstybės biudžetą 591 Eur...