Byla 2A-182/2012
Dėl nuostolių atlyginimo, kur trečiasis asmuo yra uždaroji akcinė bendrovė „Saulėgrąžų vaistinė“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Virginijos Čekanauskaitės ir Donato Šerno (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. S. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. lapkričio 22 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-1185-260/2010 pagal ieškovo V. S. ieškinį atsakovui A. M. dėl nuostolių atlyginimo, kur trečiasis asmuo yra uždaroji akcinė bendrovė „Saulėgrąžų vaistinė“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas V. S. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui A. M., prašydamas priteisti iš atsakovo trečiajam asmeniui UAB „Saulėgrąžų vaistinė“ 809 189,40 Lt nuostolių atlyginimui, 5 procentų metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, taip pat priteisti iš atsakovo ieškovui bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje nurodė, kad pagal 2007 m. rugsėjo 21 d. darbo sutartį Nr. 223 atsakovas A. M. buvo priimtas į UAB „Saulėgrąžų vaistinė“ direktoriaus pareigas, kurias ėjo iki 2008 m. rugsėjo 3 d. Susipažinus su įmonės veiklos rezultatais bei atitinkamais buhalterinės apskaitos dokumentais, nustatyta, kad A. M. vadovavimo laikotarpiu įmonė patyrė didelių nuostolių. Paaiškėjo, kad papildoma žala įmonei atsirado dėl atsakovo sprendimu neracionalaus įmonės lėšų panaudojimo, atliekant įmonei priklausančio vaistinių tinklo rekonstrukcijos darbus, taip pat nesiimant efektyvių ir savalaikių priemonių, siekiant išspręsti ginčą dėl įmonės įsiskolinimo UAB ,,Tamro“, dėl ko įmonė patyrė iš viso 809 189,40 Lt žalos. Pasak ieškovo, vykdant pagal atsakovo (tuometinio įmonės direktoriaus) sudarytą statybos rangos sutartį dėl UAB „Saulėgrąžų vaistinė“ patalpų, esančių Krymo g. 28 d., Šiauliuose, remonto darbus bei aplaidžiai priimant atliktus darbus, tinkamai nepatikrinus įvykdytų darbų kiekio ir kokybės, įmonė be jokios pateisinamos priežasties viršijo faktinę remonto darbų kainą ir dėl to patyrė 9 156 Lt papildomų išlaidų. Vykdant atsakovo sudarytas statybos rangos sutartis dėl UAB „Saulėgrąžų vaistinė“ patalpų, esančių Naftininkų g. 9b, Mažeikiuose, remonto bei aplaidžiai priimant atliktus darbus, tinkamai nepatikrinus įvykdytų darbų kiekio ir kokybės, taip pat dėl bereikalingo rekonstrukcijos metu nepanaudotų medžiagų įsigijimo įmonė be jokios pateisinamos priežasties viršijo faktinę remonto darbų kainą ir dėl to patyrė 91 259,85 Lt papildomų išlaidų. Be to, vykdant atsakovo sudarytą statybos rangos sutartį dėl UAB „Saulėgrąžų vaistinė“ patalpų, esančių Vytauto g.10, Ukmergėje, remonto, dėl aplaidaus atliktų darbų priėmimo, tinkamai nepatikrinus įvykdytų darbų kiekio ir kokybės, taip pat dėl bereikalingo rekonstrukcijos metu nepanaudotų medžiagų įsigijimo įmonė viršijo faktinę atliktų darbų kainą ir patyrė 1 807,74 Lt papildomų išlaidų. Minėtas papildomas išlaidas ieškovas laikė įmonės nuostoliais.

6Ieškovas taip pat nurodė, kad 2007 m. lapkričio 29 d. UAB „Saulėgrąžų vaistinė“ sudarė kredito sutartį su AB banku „SNORAS“, kuria įmonei buvo suteikta teisė naudotis 3 000 000 Lt vertės kredito linija įmonės apyvartinėms lėšoms papildyti. 2008 m. balandžio 29 d. UAB „Tamro“ pateikė įmonei pretenziją dėl 4 870 151,68 Lt įsiskolinimo padengimo iki 2008 m. liepos 25 d., nurodydama, jog įmonei nustatytu terminu skolos nesumokėjus, dėl ginčo sprendimo bus kreipiamasi į teismą. Tačiau paaiškėjo, kad nors įmonė turėjo galimybę pasinaudoti banko teikiamu kreditu įsiskolinimui UAB „Tamro“ sumažinti, atsakovo sprendimu kredito lėšos panaudotos nebuvo, skola UAB „Tamro“ jokiomis kitomis priemonėmis nebuvo grąžinta, todėl kreditorius pareiškė ieškinį UAB „Saulėgrąžų vaistinė“ dėl skolos priteisimo. Dėl kilusio ginčo buvo nutrauktos iki tol galiojusios šalių sudarytos medikamentų pirkimo-pardavimo sutartys, dėl ko UAB „Saulėgrąžų vaistinė“ prarado galimybę įsigyti prekių iki tol taikytomis itin palankiomis sąlygomis bei nutraukus pirkimo sutartis su UAB „Tamro“, ginčo nagrinėjimo laikotarpiu (2008 m. gegužės - 2008 m. rugsėjo mėn.) dėl UAB ,,Armila“ taikytų žymiai mažesnių nuolaidų vaistų įsigijimui įmonė patyrė papildomų išlaidų, iš viso 345 842 Lt, laikytinų įmonės nuostoliais. Be to, dėl įmonės vėlavimo atsiskaityti su UAB ,,Tamro“ 2007 m. gegužės 1 d. susitarime numatytais terminais jai nebuvo suteiktos šiame susitarime numatytos nuolaidos, sukauptos už šio susitarimo pagrindu įsigytas prekes, iš viso 289 058,55 Lt, šios papildomos išlaidos, ieškovo vertinimu, taip pat laikytinos įmonės nuostoliais. Ieškovo vertinimu, įmonės nuostoliai dėl atsakovo, vykdžiusio įmonės vadovo pareigas, sprendimo nenaudoti banko suteikto kredito savalaikiam atsiskaitymui su UAB ,,Tamro“, dėl ko įmonė neteko priskaičiuotų nuolaidų bei buvo priversta nutraukti prekybinius santykius su UAB ,,Tamro“, iš viso sudaro 636 463,55 Lt. Be to, dėl teisinės pagalbos suteikimo ginčui, kilusiam tarp UAB „Tamro“ ir UAB „Saulėgrąžų vaistinė“, spręsti buvo kreiptasi į advokatų kontorą „Lideika, Petrauskas, Valiūnas ir partneriai“, už kurios paslaugas buvo sumokėta 72 065,26 Lt. Ieškovo teigimu, įvertinus tai, kad ginčas su UAB „Tamro“ kilo išimtinai dėl atsakovo aplaidaus sprendimo nesinaudoti teikiamo kredito lėšomis veiklos, pripažintina, jog aukščiau paminėtos papildomos išlaidos bei kaštai teisinei pagalbai yra įmonės nuostoliai, patirti dėl atsakovo A. M., kaip UAB „Saulėgrąžų vaistinė“ vadovo, kaltės, todėl, vadovaujantis CK 2.87 straipsnio 7 dalimi, 809 189,40 Lt priteistini būtent iš atsakovo.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Kauno apygardos teismas 2010 m. lapkričio 22 d. sprendimu ieškinį atmetė ir priteisė iš ieškovo V. S. atsakovui A. M. 9 949,94 Lt bylinėjimosi išlaidų, o valstybei – 30,66 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų. Teismas taip pat panaikino 2009 m. lapkričio 19 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – areštą atsakovo A. M. turtui.

9Teismas, įvertinęs įrodymus (šalių paaiškinimus, atliktų remonto darbų patikrinimo aktus, rašytinius įrodymus apie atliktus statybos-remonto darbus ir išlaidas šiems darbams, liudytojų V. K. bei E. P. parodymus), kuriais ieškovas įrodinėjo UAB „Saulėgrąžų vaistinė“ nuostolius, aplinkybę, jog dėl atsakovo sudarytų įmonei ekonomiškai nenaudingų, akivaizdžiai normalią gamybinę – ūkinę riziką viršijančių statybos rangos darbų sandorių UAB „Saulėgrąžų vaistinė“ patyrė 102 223,59 Lt nuostolių, pripažino neįrodyta. Teismo vertinimu, V. K. atliktų darbų kainų paskaičiavimai nėra pakankamas įrodymas, įrodantis, kiek realiai turėjo kainuoti statybos – remonto darbai ir kokius nuotolius patyrė trečiasis asmuo. Anot teismo, V. K. paskaičiavimais nustatytų išlaidų negalima pripažinti absoliučiai teisingomis ar racionaliomis, nes, kaip paaiškino atsakovas, ir patvirtino liudytojas E. P., buvo samdomi rangovai, galintys atlikti statybos-remonto darbus gal ir ne visada už mažiausią kainą, tačiau greitai ir kokybiškai, kuo buvo suinteresuota UAB „Saulėgrąžų vaistinė“. Su tokiais asmenimis buvo sudarytos sutartys sutartinėmis kainomis, o ne rekomenduojamomis valstybės institucijos kainomis. Be to, kaip paaiškino liudytojas E. P., praktiškai buvo nustatomos sumos lėšų, skirtų atskiroms vaistinėms įrengti, o ne sudaromos konkrečios sąmatos, o bendrovės valdybos numatytų lėšų dažniausiai pakakdavo vaistinėms įrengti. Teismo vertinimu, net ir tuo atveju, jei būtų įrodyta, jog vaistinių rekonstrukcijai lėšos buvo panaudotos ne visai racionaliai, dėl ko UAB „Saulėgrąžų vaistinė“ patyrė nuostolių, nebūtų pagrindo tokius nuostolius priteisti iš atsakovo, kadangi neįrodyta, kad jis atliko neteisėtus veiksmus, be to, už vaistinių plėtrą įmonėje buvo atsakingas E. P., kuris sudarė sutartis dėl vaistinių remonto darbų, priiminėjo atliktus darbus.

10Teismas taip pat pripažino, kad ieškovas nepagrįstai reikalauja priteisti iš atsakovo 706 965,81 Lt nuostolių, patirtų UAB „Saulėgrąžų vaistinė“ netinkamai vykdant atsiskaitymus su UAB „Tamro“. Teismo vertinimu, yra neįrodyta, kad įmonei buvo padaryta tokio dydžio žala ir ji padaryta dėl neteisėtų atsakovo veiksmų. Bylos duomenų (atsakovo paaiškinimo, liudytojo L. B. paaiškinimų, atsakovo prie atsiliepimo į ieškinį pateiktos susirašinėjimo medžiagos, prijungtų civilinių bylų Nr. L2-1000-153/2008 ir Nr. 2-1008-390/2008) pagrindu teismas nustatė, kad tarp UAB „Saulėgrąžų vaistinė“ ir UAB „Tamro“, pastarajai 2008 m. balandžio 25 d. pareikalavus apmokėti už tiektas prekes, susidarė konfliktinė situacija. Teismas, įvertinęs tai, kad civilinėje byloje Nr. 2-1008-390/2008 pagal ieškovo UAB „Tamro“ 2008 m. balandžio 29 d. ieškinį atsakovui UAB „Saulėgrąžų vaistinė“ šalys sudarė taikos sutartį, pripažino, jog remiantis šios bylos duomenimis, negalima pripažinti, kad byloje UAB „Tamro“ reikštos pretenzijos buvo visiškai pagrįstos. Teismas atsižvelgė į atsakovo ir liudytojo L. B. paaiškinimus, pagal kuriuos įmonės praktikoje buvo susiklosčiusi situacija, kad skolų dydis tarp UAB „Tamro“ ir UAB „Saulėgrąžų vaistinė“ būdavo derinamas kiekvieno mėnesio pabaigoje, o 2008 m. balandžio 25 d. UAB „Tamro“ vienašališkai pareikalauta skola buvo be tarpusavio suderinimo ir galėjo susidaryti dėl vėlavimo atsikaityti tik kelias dienas. Įvertinęs tai, teismas padarė tikėtiną išvadą, jog UAB „Tamro“ siekė ne susigrąžinti įsiskolinimą, o nutraukti bendradarbiavimą ir galimai pakenkti UAB „Saulėgrąžų vaistinė“, tuo metu ketinusiai parduoti savo akcijas. Teismas pažymėjo, kad UAB „Saulėgrąžų vaistinė“ skolos tiekėjui UAB „Tamro“ dydis kasdien apskaitomas nebuvo, todėl 2008 m. balandžio 25 d. atsakovas galėjo tiksliai ir nežinoti apie susidariusį įsiskolinimą, laukdamas mėnesio gale paprastai atliekamo tarpusavio skolų suderinimo, galėjo neskubėti atsiskaityti su šiuo tiekėju, niekada anksčiau nereiškusiu pretenzijų dėl nesavalaikio atsiskaitymo mėnesio pabaigoje. Įrodymų, kad buhalterijos darbuotojai būtų įspėję atsakovą apie susidariusią skolą paminėtam tiekėjui, pasak teismo, nepateikta. Dėl šių priežasčių atsakovo veiksmų, kad jis atitinkamu momentu nepasinaudojo banko suteiktu kreditu atsiskaitymui su tiekėju UAB „Tamro“, teismas nepripažino neteisėtais ir pažymėjo, kad atsakovas elgėsi pakankamai apdairiai ir pagal įprastą praktiką. Teismas taip pat nustatė, kad 289 058,55 Lt dydžio nuolaidas UAB „Saulėgrąžų vaistinė“ iš UAB „Tamro“ atgavo. Tai, kad 2008 metais įgytoms prekėms buvo taikoma nuolaida, teismo teigimu, patvirtina 2009 m. liepos 29 d. kreditinė PVM sąskaita–faktūra. Kitos analogiškos sąskaitos, pasak teismo, patvirtina, kad už 2008 m. rugsėjo-gruodžio mėnesiais pirktas prekes, atnaujinus prekybinius santykius po taikos sutarties sudarymo, taip pat buvo taikomos nuolaidos. Teismas taip pat pažymėjo, kad nuo 2008 m. balandžio pabaigos iki 2008 m. rugsėjo mėn. tarp UAB „Saulėgrąžų vaistinė“ ir UAB „Tamro“ vyko ginčai teisme, todėl taikyti nuolaidas už šį laikotarpį nebuvo pagrindo. Teismas taip pat pripažino nepagrįstais ieškovo teiginius, kad 72 065,26 Lt, sumokėti už advokatų teisinę pagalbą, laikytini UAB „Saulėgrąžų vaistinė“ nuostoliais, patirtais dėl atsakovo kaltės ir pažymėjo, kad tokias išlaidas byloje bendrovė turėjo teisę prašyti prisiteisti iš kitos šalies. Kadangi byloje Nr. 2-1008-390/2008 šalys sudarė taikos sutartį, joje nenumatė išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimo viena kitai, o sudarant tokią sutartį UAB „Saulėgrąžų vaistinė“ atstovavo ne atsakovas, nėra pagrindo pripažinti, kad už minėtas išlaidas yra atsakingas atsakovas.

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

12Apeliaciniu skundu ieškovas V. S. prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2010 m. lapkričio 22 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti. Taip pat ieškovas prašo priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

13Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į specialisto V. K. parodymuose nurodytą patikros atlikimo metodiką bei priežastį, sąlygojusią kainų skirtumus, o darydamas išvadą dėl įmonės neva nepatirtų nuostolių, vadovavosi išimtinai atsakovo paaiškinimais ir liudytojo E. P. parodymais apie tai, jog rekonstrukcijos darbų atlikimo skubai teikta pirmenybė pateisina vidutines rinkos kainas, viršijusias įmonės sutartyse su rangovais numatytas statybos darbų kainas. Ieškovo teigimu, liudytojo, kuris sudarė įmonei galimai nenaudingus rangos sandorius bei priėmė rangovų deklaruotą atliktų darbų kiekį neatitinkančius rekonstrukcijos darbus, parodymai turėtų būti vertinami kritiškai, lyginant su nešališko atestuoto statybos darbų specialisto V. K. parodymais.
 2. Savo poziciją, jog rekonstruojant vaistines, įmonė žalos nepatyrė, pirmosios instancijos teismas grindė tuo, kad bendrovės valdybos numatytų lėšų dažniausiai pakakdavo vaistinėms įrengti. Tačiau šios išvados nepatvirtina jokie byloje esantys įrodymai. Nei viename į bylą pateiktame UAB „Saulėgrąžų vaistinė“ valdybos susirinkimo protokole nėra duomenų apie tai, kad valdyba kada nors būtų sprendusi konkretų rekonstrukcijos kaštų klausimą. Byloje nėra jokių duomenų apie tai, kad įmonės faktiškai turėtos ir patikrą atlikusio specialisto V. K. kaip nepagrįstos vertintos išlaidos apskritai kada nors buvo pateiktos įmonės valdybos svarstymui.
 3. Tirdamas ir vertindamas įrodymus, Kauno apygardos teismas pažeidė įrodinėjimą reglamentuojančias teisės normas. Darydamas išvadas dėl įmonės neva nepatirtų išlaidų dėl vaistinių rekonstrukcijos, teismas neatsižvelgė į tai, kad tarp byloje esančių įrodymų yra esminių prieštaravimų (atsakovo paaiškinimai ir liudytojo E. P. parodymai iš principo prieštarauja liudytojo V. K. parodymams). Pateiktų įrodymų nepakanka galutinei išvadai padaryti: nesant rašytinių įrodymų bei liudytojų parodymų, kad valdyba pritarė ginčijamoms įmonės išlaidoms už rekonstrukciją, nepagrįsta yra išvada, kad išlaidos neviršijo valdybos patvirtintų lėšų. Teismas nesiėmė priemonių prieštaravimams tarp įrodymų pašalinti, todėl galutinę išvadą apie neva nepatirtą žalą padarė iš esmės neturėdamas pakankamai duomenų tokiai faktinei aplinkybei konstatuoti.
 4. Nepagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovas nėra atsakingas už patirtus nuostolius, net jei būtų įrodyta, jog įmonė patyrė neracionalių išlaidų dėl vaistinių rekonstrukcijos, nes už vaistinių tinklo plėtrą įmonėje buvo atsakingas E. P., kuris sudarinėjo sutartis su rangovais, priiminėjo atliktus rekonstrukcijos darbus. Anot ieškovo, atsakovo vadovavimo įmonei laikotarpiu teisės aktai ir įmonės įstatai numatė, kad už įmonės kasdieninės veiklos organizavimą ir koordinavimą buvo atsakingas būtent atsakovas.
 5. Pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovo veiksmai, nepanaudojant banko kredito lėšų įsiskolinimams UAB „Tamro“ laiku padengti, nevertintini kaip neteisėti, prieštarauja byloje esantiems įrodymams. 2010 m. gegužės 24 d. parengiamojo posėdžio metu apklaustų liudytojų E. P., L. B., R. J. ir R. L. parodymai patvirtina, kad 2008 m. balandžio 25 d., kai UAB „Saulėgrąžų vaistinė“ buvo informuota apie įsiskolinimą UAB „Tamro“, finansinė padėtis bendrovėje jau kurį laiką buvo labai sudėtinga, įmonės atsiskaitymai, įskaitant mokėjimus pagrindiniam medikamentų tiekėjui UAB „Tamro“, vėluodavo. Net trys liudytojai (L. B., R. J., R. L.) parodė, kad 2008 m. balandžio 25 d. įmonėje buvo žinoma apie vėluojantį bendrovės atsiskaitymą su UAB „Tamro“; L. B. ir vyr. finansininkės pareigas vykdanti R. L. patvirtino, jog buvo galimybė sekti įmonės skolą kiekvieną dieną. Todėl atsakovas, tinkamai atstovaudamas UAB „Saulėgrąžų vaistinė“, savo iniciatyva privalėjo imtis neatidėliotinų veiksmų, kad su UAB „Tamro“ būtų atsiskaityta, tam panaudojant įmonei prieinamas banko kredito linijos lėšas.
 6. Nepagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad civilinėje byloje su UAB „Tamro“ sudaryta taikos sutartis sudaro pagrindą tikėti minėtos bendrovės nesąžiningumu, o ne siekimu susigrąžinti skolą. Priešingai, sudarius taikų susitarimą, buvo pripažintas UAB „Tamro“ reikalavimo pagrįstumas, suvokiant, kad taikos sutartis padės išvengti dėl ilgesnio bylinėjimosi išaugsiančių teisinių paslaugų išlaidų.
 7. Pirmosios instancijos teismas, prieš nuspręsdamas dėl sąlygų atsakovo atsakomybei kilti nebuvimo, bylos aplinkybių objektyviai neišnagrinėjo ir, prieš darydamas galutines išvadas, byloje surinktų įrodymų tinkamai neįvertino. Todėl teismo sprendimas yra nepagrįstas ir neteisėtas.
 8. Nepagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovas nepagrįstai reikalauja priteisti iš atsakovo 289 058,55 Lt, kaip iš UAB „Tamro“ negautų nuolaidų sumą. Ieškovo teigimu, Kauno apygardos teismo nurodytos 2009 m. liepos 29 d. PVM sąskaitos-faktūros pagrindu pritaikytos nuolaidos buvo suteiktos, vykdant naują 2008 m. rugsėjo 15 d. susitarimą, sudarytą tarp UAB „Saulėgrąžų vaistinė“ ir UAB ,‚Tamro“. Aplinkybė, kad be minėtos sąskaitos, už 2008 m. rugsėjo - gruodžio mėnesius įmonei buvo išrašomos ir kitos kreditinės sąskaitos-faktūros, tik patvirtina, kad UAB „Saulėgrąžų vaistinė“ tinkamai įvykdė naujuoju susitarimu nustatytus normatyvus.

14Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą atsakovas A. M. prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti, Kauno apygardos teismo 2010 m. lapkričio 22 d. sprendimą palikti nepakeistą, priteisti iš ieškovo atsakovui pastarojo patirtas bylinėjimosi išlaidas, taip pat paskirti ieškovui 20 000 Lt baudą už žinomai nepagrįstą apeliacinį skundą

15Atsiliepimą grindžia šiais motyvais:

 1. Pirmosios instancijos teismas išsamiai išanalizavo ir įvertino pateiktus rašytinius įrodymus, prijungtas civilines bylas, liudytojų paaiškinimus ir pagrįstai nustatė, kad UAB „Tamro“ pareikalavus atsiskaityti už prekes, susidarė konfliktinė situacija ir pagrįstai konstatavo, kad remiantis bylos duomenimis, negalima pripažinti, jog UAB „Tamro“ reikštos pretenzijos buvo visiškai pagrįstos.
 2. Ieškovas nepagrįstai teigia, kad UAB „Saulėgrąžų vaistinė“ darbuotojai turėjo galimybę sekti įmonės skolą kiekvieną dieną. Nei vykdant sutartį, sudarytą su UAB „Tamro“, nei vykdant sutartis, pasirašytas su kitais vaistų tiekėjais, nebuvo nusistovėjusi praktika derinti skolos dydį kiekvieną dieną.
 3. Ieškovas neteisingai aiškina liudytojų parodymus, be to, liudytojai, kurių parodymais ieškovas remiasi, yra glaudžiai susiję su ieškovu tiek darbiniais, tiek verslo santykiais. Liudytojai R. J. ir V. S. yra atsakovo skolininkai. Šie asmenys yra skolingi atsakovui 1,8 mln. Lt už perleistas UAB „Saulėgrąžų vaistinė“ akcijas. R. J. ir V. S. yra vieninteliai bendrovės akcininkai (R. J. yra bendrovės valdybos pirmininkas, o V. S. - bendrovės vadovas). Liudytoja R. L. yra pavaldi V. S.. Be to, R. L. 2008 metais bendrovėje nedirbo, todėl nebuvo kompetentinga atsakyti į klausimą, ar bendrovė galėjo kiekvieną dieną sekti skolos dydį kiekvienam tiekėjui ir ar tai darydavo.
 4. Priešingai nei nurodo ieškovas, visi iš AB banko „SNORAS“ paimti pinigai buvo panaudoti atsiskaitymams su UAB „Tamro“ 2008 m. kovo ir balandžio mėnesiais.
 5. Ieškovas nepagrįstai teigia, kad dėl atsakovo neva neteisėtų veiksmų UAB „Tamro“ nutraukė tiekimo sutartis, dėl ko UAB „Saulėgrąžų vaistinė“ turėjo pirkti prekes blogesnėmis sąlygomis iš UAB „Armila“. Prekių tiekimo sutartis tarp UAB „Saulėgrąžų vaistinė“ ir UAB „Tamro“ baigė galioti 2008 m. balandžio 30 d. ir kitos sutarties nebuvo, o 345 842 Lt žalos už tariamos nuolaidos negavimą per laikotarpį nuo 2008 m. gegužės 1 d. iki 2008 m. rugsėjo 15 d. ieškovas neįrodė. UAB „Tamro“ ir UAB „Armila“ pateiktas nuolaidų palyginimas yra netinkamas, nes sutartyse su UAB „Tamro“ ir UAB „Armila“ nurodytos nuolaidos išreikštos procentine nuolaida atskiriems vaistams ar vaistų grupėms. Tai santykinis dydis, nenurodantis tikslios vaisto savikainos. Be to, žalos skaičiavimas buvo pateiktas 2010 m. gegužės 25 d., t. y. tik po to, kai rengiantis bylos nagrinėjimui atsakovas paklausė, kur yra prašomos žalos apskaičiavimas. Ieškovas šio skaičiavimo nebuvo pateikęs kartu su ieškiniu, tikėtina kad jo ir neturėjo, nes skolos apskaičiavimas pasirašytas paties ieškovo V. S..
 6. Atsakovas įrodė, kad visą nuolaidos sumą (289 058,55 Lt) ir dar 380 000 Lt (didesnė suma priklausė už bendrovės valdytų kitų įmonių pirkimus) UAB „Saulėgrąžų vaistinė“ iš UAB „Tamro“ atgavo, kai 2008 m. rugsėjo mėnesį pasirašius taikos sutartį civilinėje byloje Nr. 2-1008-390/2008, kartu buvo pasirašytas susitarimas dėl prekių tiekimo. 380 000 Lt suma, suteikta UAB „Saulėgrąžų vaistinė“, atitinka tokią pinigų sumą, kurią UAB „Tamro“ neatidavė visam „Litfarma vaistinių“ tinklui už atliktus pirkimus 2008 m. balandžio mėnesį. Šis nuolaidos suteikimo faktas atsakovui yra žinomas, nes jis su E. P. valdybos sprendimu dalyvavo šių susitarimų derybose.
 7. Ieškovas nenurodė jokių motyvų, kodėl teismo priimtas sprendimas atmesti ieškovo reikalavimą priteisti iš atsakovo išlaidas, patirtas už suteiktą teisinę pagalbą, galėtų būti vertinamas kaip nepagrįstas. Anot atsakovo, šios išlaidos buvo būtinos, siekiant apsiginti nuo nepagrįstų UAB „Tamro“ reikalavimų.
 8. Ieškovo argumentas, kad teismas neįvertino V. K. parodymų, prieštarauja sprendime išdėstytiems duomenims, nes teismas pateikė įrodymų vertinimą.
 9. Apeliaciniame skunde nurodytas argumentas dėl UAB „Saulėgrąžų vaistinė“ valdybos pritarimo ar nepritarimo rekonstrukcijų sąmatoms nereikšmingas. Ieškovas, įrodinėdamas tam tikras aplinkybes, nesirėmė bendrovės valdybos sprendimais, todėl nėra pagrindo teigti, kad teismas nevertino šių aplinkybių.
 10. Ieškovas ieškinyje buvo nurodęs, kad UAB „Saulėgrąžų vaistinė“ 3 vaistinių remontui išleido 307 596,51 Lt, nors pagal V. K. skaičiavimus pagrįstos investicijos turėjo būti 205 227,14 Lt. Skirtumas tarp nurodytų sumų, taigi ir reikalaujamos priteisti sumos, yra 102 369,37 Lt, bet ši suma su ieškovo reikalaujama priteisti 102 223,59 Lt suma nesutampa. Ieškovas, nurodydamas, kad bendrovė 3 vaistinių remontui išleido 307 596,51 Lt, tai pagrindžiančių įrodymų nepateikė, o 2010 m. birželio 21 d. pateikė 236 760,14 Lt dydžio išlaidas pagrindžiančius dokumentus, 2010 m. lapkričio 2 d. – 300 519,62 Lt išlaidas pagrindžiančius dokumentus. Tačiau neįrodė, kad 300 519,62 Lt sudarė būtent ieškovo išvardintus nepagrįstus nuostolius. Taigi, ieškovas nesugebėjo pateikti tikslių bendrovės patirtas išlaidas pagrindžiančių dokumentų.
 11. Ieškovo užsakyti V. K. patikros aktai yra neteisingi, neišsamūs ir klaidinantys, nes kainos buvo palygintos ne to laikotarpio, kada buvo atliekami darbai, neteisingai buvo kvalifikuoti ir palyginti darbai. Detalus neatitikimų aprašymas buvo pateiktas su 2010 m. liepos 28 d. paaiškinimais.
 12. Dviejų skirtingų nepriklausomų auditorių išvadose dėl UAB „Saulėgrąžų vaistinė“ veiklos už 2007 ir 2008 metus, kurias atliekant buvo vertinama bendrovės apskaitos politika, ūkinių operacijų atlikimo tvarka, buvo tiriami įrodymai, patvirtinantys bendrovės finansinės atskaitomybės sumas, šiose išvadose nėra duomenų apie jokį prekių trūkumą, todėl ieškovo kaltinimai, kad bendrovėje nerandami roletai, anot atsakovo, yra nesuprantami.

16Teisėjų kolegija konstatuoja:

17Apeliacinis skundas netenkintinas, Kauno apygardos teismo 2010 m. lapkričio 22 d. sprendimas paliktinas nepakeistas

18IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai

19Šioje byloje pareikštu ieškiniu ieškovas V. S., kaip UAB „Saulėgrąžų vaistinė“ akcininkas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 16 straipsniu, Civilinio kodekso 2.87 straipsnio 7 dalimi, prašė priteisti trečiajam asmeniui UAB „Saulėgrąžų vaistinė“ iš atsakovo A. M., buvusio minėtos bendrovės administracijos vadovo, nuostolių, ieškovo teigimu, atsiradusių dėl atsakovo sudarytų įmonei ekonomiškai nenaudingų ir akivaizdžiai normalią gamybinę-ūkinę riziką viršijančių statybos rangos sandorių bei neracionalaus ir nemotyvuoto sprendimo nesinaudoti įmonei banko teikiamu kreditu, atlyginimą.

20Bendrovės vadovo pareigos veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, juridinio asmens ir kitų juridinio asmens organų narių atžvilgiu veikti sąžiningai ir protingai yra įtvirtintos įstatymų nuostatose (ABĮ 19 str. 8 d., CK 2.87 straipsnio 1 dalis). Pagal CK 2.87 straipsnio 7 dalies nuostatą, juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas šiame straipsnyje ar steigimo dokumentuose, privalo padarytą žalą atlyginti juridiniam asmeniui visiškai, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip.

21Kaip pagrįstai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo suformuluotą taisyklę, kai uždarosios akcinės bendrovės vadovas padaro bendrovei žalos, veikdamas kaip jos valdymo organas bendrovės „išoriniuose“ santykiuose, jam taikytina civilinė atsakomybė pagal civilinius įstatymus. Vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas – neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę (CK 6.246-6.249 str.). Tokio pobūdžio bylose ieškovas privalo įrodyti neteisėtus vadovo veiksmus, padarytos žalos (nuostolių) faktą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CPK 178 straipsnis). Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis, priimta civ. byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2009 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civ. byloje Nr. 3K-3-528/2009).

22Nėra ginčo, kad šioje byloje pareikštame ieškinyje nurodyti atsakovo, kaip įmonės vadovo veiksmai, dėl kurių, ieškovo teigimu, įmonė patyrė nuostolių, yra jo veiksmai, atlikti ,,išoriniuose“ santykiuose: sudarant sutartis su kitais ūkio subjektas ir šias sutartis vykdant. Taigi, ieškovas, teigdamas, kad atsakovas, būdamas UAB „Saulėgrąžų vaistinė“ administracijos vadovas, šias pareigas vykdė netinkamai ir dėl to įmonė patyrė nuostolių, kuriuos atsakovas privalo atlyginti, ir turi įrodyti visų civilinės atsakomybės taikymo sąlygų egzistavimą, t. y. kad atsakovas, vykdydamas bendrovės administracijos vadovo pareigas, veikė nesąžiningai ar neprotingai, nebuvo lojalus bendrovei, supainiojo savo privačius ir bendrovės interesus ar atliko kitus neteisėtus veiksmus, dėl kurių įmonė patyrė žalą.

23Kaip vieną iš aplinkybių, įrodančių dėl atsakovo veiksmų įmonei padarytos žalos atsiradimo faktą, ieškovas nurodo aplinkybę, pagal kurią vykdant atsakovo (tuometinio įmonės direktoriaus) sudarytas statybos rangos sutartis dėl UAB „Saulėgrąžų vaistinė“ patalpų remonto darbų bei aplaidžiai priimant atliktus darbus, tinkamai nepatikrinus įvykdytų darbų kiekio ir kokybės, taip pat dėl bereikalingo rekonstrukcijos metu nepanaudotų medžiagų įsigijimo įmonė be pateisinamos priežasties viršijo faktines remonto darbų kainas ir dėl to patyrė 102 223,59 Lt papildomų išlaidų, kurios, ieškovo teigimu, yra dėl atsakovo kaltės įmonės patirti nuostoliai.

24Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas šios reikalavimo dalies pagrįstumo klausimą, padarė išvadą, kad aplinkybė, jog dėl atsakovo sudarytų statybos rangos darbų sandorių UAB „Saulėgrąžų vaistinė“ patyrė 102 223,59 Lt žalą, yra neįrodyta.

25Nesutikdamas su šia pirmosios instancijos teismo išvada, ieškovas savo apeliaciniame skunde teigia, kad šią išvadą teismas padarė, netinkamai ištyręs bei įvertinęs į bylą pateiktus įrodymus. Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į specialisto V. K. parodymuose nurodytą patikros atlikimo metodiką bei priežastį, sąlygojusią kainų skirtumus, o darydamas išvadą dėl įmonės neva nepatirtų nuostolių, vadovavosi išimtinai atsakovo paaiškinimais ir liudytojo E. P. parodymais, kurie, pasak apelianto, turėtų būti vertinami kritiškai.

26Kaip matyti iš pirmosios instancijos teismo sprendimo turinio, teismas, spręsdamas ieškovo reikalavimo dėl 102 223,59 Lt papildomų išlaidų, patirtų vykdant UAB „Saulėgrąžų vaistinė“ sudarytas patalpų remonto darbų rangos sutartis, priteisimo pagrįstumo klausimą, vertino įrodymų, susijusių su šia reikalavimo dalimi, visumą, t. y. šalių paaiškinimus, ieškovo pateiktus darbų patikrinimo aktus, ieškovo pateiktus rašytinius įrodymus apie atliktus statybos-remonto darbus ir išlaidas šiems darbams, o taip pat ir liudytojų V. K. bei E. P. parodymus. Įvertinęs šiuos įrodymus, pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad V. K. atlikti atliktų darbų kainų paskaičiavimai nėra pakankamas įrodymas, patvirtinantis realią statybos-remonto darbų vertę ir trečiojo asmens patirtų nuostolių dydį. Su tokiu vertinimu nesutikti nėra pagrindo.

27Kaip matyti iš pačių ieškovo pateiktų atliktų remonto darbų patikros aktų turinio (19, 27-28, 40-41 b. l., 1 t.) bei patikrą atlikusio V. K. parodymų pirmosios instancijos teisme (195-196 b. l., 3 t.), atliktų darbų patikra buvo vykdoma, apžiūrint patalpas ir susipažinus su rangos sutartimis bei atliktų darbų aktais, o šiuose aktuose nustatyta atliktų darbų kaina yra mažesnė didžiąja dalimi būtent dėl skaičiavimuose naudotų mažesnių darbų ir medžiagų įkainių.

282009 m. birželio 1 d. akte (19 b. l., 1 t.) yra nurodyta, kad pagal statybos rangos sutartis, sudarytas su R. N. ir V. K., skaičiuojant pagal tuo metu vyravusias statybos-remonto darbų kainas, patalpų remonto darbų užmokesčio suma sudarytų 12 854 Lt, o medžiagų kaina pagal rekomenduojamas sunaudojimo normas - 17 844 Lt. Taigi, iš viso objekte Krymo g. 28 d, Šiauliuose, atliktų darbų kaina pagal V. K. atlikto patikrinimo rezultatus turėtų būti 30 698 Lt. Pagal ieškovo pateiktus šių darbų priėmimo aktus šiame objekte atliktų ir UAB ,,Saulėgrąžų vaistinė“ priimtų darbų bendra kaina yra 28 034 Lt (9, 11 b. l., 4 t.). Pagal ieškovo pateiktus mokėjimo dokumentus būtent ši suma vykdytojams ir buvo sumokėta (64, 67 b. l., 4 t.). Nors ieškovas ir teigia, kad už atliktus darbus bei panaudotas medžiagas šiame objekte įmonė sumokėjo 40 000 Lt, tačiau tai pagrindžiančių įrodymų byloje nėra pateikta. Kartu su 2010 m. lapkričio 2 d. pareiškimu ieškovas pateikė DK sąskaitą-1260 (Remontas ir rekonstrukcija įsigijimo savikaina) (62-63 b. l., 4 t.), iš kurios sektų, kad objekte, esančiame Krymo g. 28 d, Šiauliuose, atliktų darbų bei sunaudotų medžiagų bendra kaina yra 42 151 Lt. Tačiau šis dokumentas, kurį ieškovas pavadino išlaidų, patirtų atliekant vaistinės Krymo g. 28 d., Šiauliuose, suvestine (kaip ir pateiktos analogiškos kitų objektų suvestinės), negali būti laikomas tinkamu įrodymu, galinčiu patvirtinti ieškovo nurodytas aplinkybes, nes nėra patvirtintas įmonės atsakingų asmenų parašais bei įmonės spaudu, todėl jis neatitinka apskaitos dokumentams keliamų reikalavimų ir juo remtis, nustatant faktines bylos aplinkybes, susijusias su įmonės patirtų išlaidų, apmokant už statybos-remonto darbus, dydžiu, negalima (CPK 177 str. 2, 3 d., 197 str.).

292009 m. liepos 16 d. akte (40-41 b. l., 1 t.) dėl objekto, esančio Vytauto g. 10, Ukmergėje, nurodyta, kad patikslinus atliktų darbų aktuose pateiktus kiekius pagal faktiškai nustatytus, kadastrinių matavimų planuose pateiktus duomenis, atliktų darbų su medžiagomis ir mechanizmais kaina sudarytų 87 555 Lt. Toliau akte nurodoma, kad bendra atliktų darbų su medžiagomis kaina - 90 362 Lt. Taigi, kokia iš tiesų yra patikrinimo metu nustatyta darbų kaina, iš šio akto nėra aišku.

30Savo ieškinyje ieškovas teigė, kad minėtame akte nurodoma, jog 2007 m. lapkričio 19 d. su UAB ,,Izobaros paslaugos“ pasirašytos sutarties kaina yra 2 092,14 Lt, tuo tarpu patikslinus atliktų darbų kiekius ir medžiagų kainas, nustatyta, kad minėtos sutarties pagrindu atliktų darbų kaštai turėtų sudaryti 1 766 Lt. Iš tiesų, akte nurodyta, kad minėtos sutarties kaina yra 2 092,14 Lt, tačiau kokie šioje sutartyje numatyti darbai nebuvo atlikti, akte nėra nurodyta. Vertinant prie akto pridėtą lokalinę sąmatą (43 b. l., 1 t.) ir ją lyginant su atliktų darbų akto duomenimis (154 b. l., 4 t.), matyti, kad patikrinimo metu nebuvo nustatyta, jog kokie nors darbai nebuvo atlikti, o lokalinėje sąmatoje nurodyta bendra darbų vertė - 1 766 Lt, t. y. 326,14 Lt mažesnė, negu atliktų darbų akte nurodyta vertė, tik dėl skirtingų įkainių taikymo.

31Ieškinyje ieškovas taip pat teigė, kad atsakovo vadovavimo įmonei laikotarpiu vaistinės, esančios Vytauto g. 10, Ukmergėje, rekonstrukcijai buvo nupirkta roletų už 1 481,60 Lt, tačiau jie rekonstruotose patalpose nepakabinti.

32Iš tiesų, 2009 m. liepos 16 d. akte nurodyta, kad roletai minėtose patalpose nenaudoti. Ieškovo pateikta 2007 m. spalio 22 PVM sąskaitos faktūros LAN Nr. 0001402 kopija (58 b. l., 1 t.) įrodo, kad UAB ,,Saulėgražų vaistinė“ roletus pirko. Tačiau šioje sąskaitoje nurodytas prekių gavėjas, pasirašęs sąskaitą, yra ne atsakovas, o kitas asmuo ir jokių duomenų, kad šie roletai buvo pirkti būtent patalpoms, esančioms Vytauto g. 10, Ukmergėje, ir kad jie turėjo būti panaudoti šių patalpų rekonstrukcijai bei nebuvo panaudoti kitoms įmonės reikmėms, byloje nėra. Taigi bylos duomenys nesudaro pagrindo teigti, kad žalą, lygią šių prekių vertei, įmonė patyrė ir kad ši žala susijusi su atsakovo veiksmais.

33Ieškinyje ieškovas teigė, kad pagal įmonės buhalterinius duomenis, už vaistinės, esančios Naftininkų g. 9 b, Mažeikiuose, remonto darbus ir medžiagas įmonė iš viso sumokėjo 264 022,77 Lt.

34Pagal ieškovo pateiktus atliktų darbų aktus šiame objekte atlikta ir priimta darbų už 203 986 Lt: 194 500 Lt V. B. atliktų darbų, 6 536 Lt V. K. atliktų darbų ir 2 950 Lt UAB ,,Statoris“ atliktų darbų (118-119, 126, 128, 130-132, 136-137 b. l., 4 t. - atliktų darbų aktai). Kiti ieškovo pateikti duomenys (kurių dalis yra neįskaitomi) apie UAB ,,Saulėgražų vaistinė“ išlaidas, neva patirtas minėtame objekte, neleidžia indentifikuoti šių medžiagų panaudojimo objekto ir todėl nesudaro pagrindo teigti, kad pirktos medžiagos buvo panaudotos būtent vaistinės, esančios Naftininkų g. 9 b, Mažeikiuose, remonto darbams (101-138 b. l., 4 t.). 2009 m. liepos 23 d. akte (27-28 b. l., 1 t.) nurodyta, kad bendra atliktų darbų su medžiagomis ir mechanizmais kaina yra 172 762,92 Lt. Tokia išvada iš esmės padaryta, pakoregavus atliktų darbų kainas, į išlaidas neįtraukus pagal verslo liudijimą dirbusio A. N. statybos remonto darbų bei nurodžius, kad dauguma V. K. atliktų darbų dubliuojasi. Atsižvelgus į tai, kad akte nenurodyta, kokie konkretūs darbai yra dubliuojami ir kokiu pagrindu ši išvada yra padaryta, kad nėra paneigtas A. N. atliktų statybos remonto darbų, kurie neįskaičiuoti į išlaidas, faktas, šis aktas bei kiti ieškovo pateikti rašytiniai įrodymai ieškovo teiginio, kad įmonė už vaistinės, esančios Naftininkų g. 9 b, Mažeikiuose, remonto darbus ir medžiagas iš viso sumokėjo 264 022,77 Lt, o darbų buvo atlikta už 172 762,92 Lt, nepatvirtina.

35Vertinant ieškovo pateiktus patikrinimo aktus, atkreiptinas dėmesys į tai, kad šie aktai yra surašyti pirmiau, negu prie jų pridėtos sąmatos: patalpų, esančių Krymo g. 28 d, Šiauliuose, atliktų remonto darbų patikros aktas surašytas 2009 m. birželio 1 d., o šių darbų sąmata ir darbo užmokesčio žiniaraščiai - 2009 m. birželio 10 d. (19-26 b. l., 1 t.); patalpų, esančių Naftininkų g. 9 b, Mažeikiuose, atliktų remonto darbų patikros aktas surašytas 2009 m. liepos 23 d., o šių darbų sąmata - 2009 m. rugpjūčio 11 d. (27-29 b. l., 1 t); patalpų, esančių Vytauto g. 10, Ukmergėje, atliktų darbų patikros aktas surašytas 2009 m. liepos 16 d., o šių darbų sąmata - 2009 m. liepos 17 d. (40-42 b. l., 1 t.). Ši aplinkybė sudaro pagrindą abejonėms dėl pateiktų skaičiavimų tikslumo ir objektyvumo, nes ji leidžia teigti, kad skaičiavimai galimai buvo atlikti jau po to, kai buvo surašyti patikros aktai, kuriuose pateiktos išvados apie atliktų darbų kainas.

36Taigi, pirmosios instancijos teismo padarė iš esmės pagrįstą išvadą, kad V. K. atlikti atliktų darbų kainų paskaičiavimai nėra pakankamas įrodymas, patvirtinantis realią atliktų statybos-remonto darbų vertę ir UAB ,,Saulėgražų vaistinė“ nuostolių dydį.

37Negalima sutikti su apelianto teiginiu, kad teismas neatsižvelgė į V. K. parodymuose nurodytą patikros atlikimo metodiką bei priežastį, sąlygojusią kainų skirtumus ir vadovavosi išimtinai atsakovo paaiškinimais bei liudytojo E. P. parodymais. Skundžiamame sprendime teismas pažymėjo, kad V. K. skaičiavimus atliko pasinaudodamas kompiuterine programa ir rėmėsi tuo metu vyravusiomis statybos-remonto darbų kainomis, bei, įvertinęs šią aplinkybę, pagrįstai nurodė, kad tokiais paskaičiavimais nustatytų išlaidų negalima laikyti absoliučiai teisingomis ar racionaliomis. Iš 2010 m. gegužės 24-25 d. teismo posėdžio metu apklausto V. K. paaiškinimų (195-196 b. l., 3 t.) matyti, kad atliktų darbų kainas jis nustatė, taikydamas vidutines rinkos kainas. Atsižvelgiant į tai, kad skirtumas tarp V. K. atliktų remonto darbų patikros aktuose ir atliktų darbų priėmimo aktuose nurodytų darbų kainų nėra itin didelis, teigti, jog UAB ,,Saulėgražų vaistinė“ turėjo nepateisinamų papildomų išlaidų, nėra pagrindo.

38Tiek šioje byloje pareikštame ieškinyje, tiek ir apeliaciniame skunde ieškovas nurodė, kad

39102 223,59 Lt nepagrįstas permokas, rekonstruojant patalpas, įmonė patyrė dėl atsakovo sudarytų įmonei ekonomiškai nenaudingų, akivaizdžiai normalią ūkinę riziką viršijančių sandorių. Tačiau sutartis, iš kurių vykdymo yra kildinami nuostoliai, įmonės vardu sudarė ir atliktus darbus priėmė ne atsakovas, o kitas asmuo (8-13, 17-20, 25-27, 65, 128, 130-132, 136-137 b. l., 4 t.). Pažymėtina ir tai, kad iš šių sutarčių turinio spręsti, jog jos yra ekonomiškai nenaudingos ar akivaizdžiai viršija normalią ūkinę riziką, nėra pagrindo. Aplinkybė, kad atsakovas, kaip administracijos vadovas, buvo atsakingas už įmonės veiklos koordinavimą, nereiškia, kad jis asmeniškai privalo atsakyti bendrovei už kitų jos darbuotojų, veikusių bendrovės vardu, veiksmus, atlygindamas tokiais veiksmais galimai padarytą žalą. Nei šioje byloje pareikštame ieškinyje, nei apeliaciniame skunde ieškovas nenurodė ir nenurodo, kokius konkrečius neteisėtus veiksmus, dėl kurių atsirado jo nurodytos, tariamai nepagrįstos išlaidos, rekonstruojant patalpas, atliko ieškovas. Nenustačius neteisėtų veiksmų, civilinės atsakomybės taikymas negalimas.

40Kita aplinkybė, ieškovo teigimu, įrodanti dėl atsakovo veiksmų įmonei padarytos žalos atsiradimo faktą, yra tai, kad, pasak ieškovo, esant galiojančiai su banku sudarytai kreditavimo sutarčiai, atsakovas priėmė sprendimą nenaudoti banko suteikto kredito savalaikiam atsiskaitymui su UAB ,,Tamro“, dėl ko įmonė buvo priversta nutraukti prekybinius santykius su UAB ,,Tamro“ ir neteko priskaičiuotų nuolaidų, kurių bendra suma yra 636 463,55 Lt.

41Spręsdamas šios ieškininio reikalavimo dalies pagrįstumo klausimą, pirmosios instancijos teismas nustatė, kad tarp UAB „Saulėgrąžų vaistinė“ ir UAB „Tamro“, pastarajai 2008 m. balandžio 25 d. pareikalavus apmokėti už tiektas prekes, susidarė konfliktinė situacija, įvertino tai, kad civilinėje byloje Nr. 2-1008-390/2008 pagal ieškovo UAB „Tamro“ 2008 m. balandžio 29 d. ieškinį atsakovui UAB „Saulėgrąžų vaistinė“ šalys sudarė taikos sutartį ir šią aplinkybę pripažino kaip paneigiančią dalies UAB „Tamro“ reikštų pretenzijų pagrįstumą, nustatė, kad 289 058,55 Lt dydžio nuolaidas UAB „Saulėgrąžų vaistinė“ iš UAB „Tamro“ atgavo ir pripažinęs, jog atsakovas elgėsi pakankamai apdairiai ir pagal įprastą praktiką, padarė išvadą, kad neįrodyta, jog įmonei buvo padaryta žala ir kad ji padaryta dėl neteisėtų atsakovo veiksmų. Ši išvada yra pagrįsta faktiniais bylos duomenimis ir ieškovo apeliacinio skundo argumentai jos nepaneigia.

42Kaip pagrįstai nustatė pirmosios instancijos teismas, 2008 m. balandžio 25 d. pranešime UAB ,,Tamro“ nurodė, kad UAB „Saulėgrąžų vaistinė“ vėluoja atsiskaityti su šiuo tiekėju ir kad pradelstų apmokėti prekių kaina yra 583 147,24 Lt. Tuo pačiu pranešimu UAB ,,Tamro“ pareikalavo sumokėti visą pateiktų prekių kainą per artimiausią savaitę (civ. byla Nr. L2-1000-153, 7 b. l.). Nors pranešime UAB ,,Tamro“ nurodytą ir traktuojamą kaip pradelstą skolą UAB „Saulėgrąžų vaistinė“ apmokėjo tą pačią dieną, UAB ,,Tamro“ iš karto, taip pat 2008 m. balandžio 25 d., kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl visos skolos (ne tik pradelstos) už pateiktas prekes išieškojimo. Teismui atsisakius priimti pareiškimą tuo pagrindu, kad pareiškimas yra aiškiai nepagrįstas (paduotas nesuėjus paties kreditoriaus nustatytam terminui prievolei įvykdyti), ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl skolos už pateiktas prekes priteisimo (civ. byla Nr. 2-1008-390/2008 m.). UAB „Saulėgrąžų vaistinė“ su pareikštu ieškiniu nesutiko ir ginčijo UAB ,,Tamro“ teisę reikalauti visos pateiktų prekių kainos sumokėjimo bei įsiskolinimo dydį (priteisimo (civ. byla Nr. 2-1008-390/2008 m., 95-98 b. l., 2 t.). Taigi tarp UAB ,,Tamro“, kaip pardavėjo, ir UAB „Saulėgrąžų vaistinė“, kaip pirkėjo, kilo ginčas dėl atsiskaitymo už pateiktas prekes. Ši byla buvo užbaigta taikos sutartimi, kurią 2008 m. rugsėjo 26 d. nutartimi patvirtino Kauno apygardos teismas ir pagal kurią UAB „Saulėgrąžų vaistinė“ įsipareigojo sumokėti 289 058,61 Lt, kaip galutinį atsiskaitymą už pateiktas prekes (civ. byla Nr. 2-1008-390/2008 m., 9-10 b. l., 4 t.). Taigi teismo procesinio sprendimo, kuriuo būtų konstatuota, kad UAB „Saulėgrąžų vaistinė“ nepagrįstai uždelsė sumokėti minėtoje byloje pareikštame ieškinyje nurodyta pinigų sumą už pateiktas prekes ir kad ieškovo UAB ,,Tamro“ ieškinys buvo visiškai pagrįstas, nėra. Todėl pagrįsta yra pirmosios instancijos teismo išvada, kad remiantis minėtos bylos duomenimis, nėra pagrindo pripažinti, jog UAB ,,Tamro“ pretenzijos buvo visiškai pagrįstos.

43Pirmosios instancijos teismas, remdamasis liudytojo L. B. parodymais, pagrįstai nustatė, kad UAB ,,Saulėgrąžų vaistinė“ skolų tiekėjai UAB ,,Tamro“ dydis buvo suderinamas kiekvieno mėnesio pabaigoje. Šis liudytojas taip pat patvirtino, kad iš šio tiekėjo pusės jokių nusiskundimų nebuvo ir kad kiekvieną dieną sužinoti tikslaus skolos dydžio nebuvo įmanoma (192 b. l., 3 t.). Kaip jau minėta, 583 147,24 Lt skolą UAB „Saulėgrąžų vaistinė“ apmokėjo tą pačią dieną, kai gavo pranešimą, jog ši skola yra pradelsta. Iš AB banko ,,SNORAS“ 2010 m. vasario 4 d. rašto Nr. P958 (190 b. l., 2 t.) matyti, kad 2008 m. kovo 18 d. įgijus teisę panaudoti suteikto kredito lėšas, į UAB „Saulėgrąžų vaistinė“ einamąją sąskaitą pagal kliento prašymą 2008 m. kovo 20 d. buvo pervesta 1 000 000 Lt paskolos suma, o 2008 m. balandžio 28 d. - 2 000 000 Lt suma. Taigi teigti, kad atsakovo sprendimu kredito lėšos nebuvo panaudotos, nėra pagrindo.

44Ieškovas savo apeliaciniu skundu teigia, kad byloje apklausti liudytojai patvirtino, jog 2008 m. balandžio 25 d. įmonėje buvo žinoma apie bendrovės vėluojantį atsiskaitymą su UAB ,,Tamro“ bei sudėtingą įmonės finansinę padėtį. Tačiau aplinkybė, kad šios bendrovės pranešime nurodyta suma, kurią tiekėjas (UAB ,,Tamro“) laikė pradelstu įsiskolinimu, tą pačią dieną buvo sumokėta, o likusi nepanaudota kredito suma (2 000 000 Lt) jau 2008 m. balandžio 28 d. buvo pervesta į įmonės sąskaita, įrodo, jog atsakovas veikė įmonės interesais, siekė, kad įmonės finansiniai įsipareigojimai būtų vykdomi laiku, t.y. savo pareigas vykdė sąžiningai ir protingai. Todėl teigti, kad atstovaudamas įmonę santykiuose su UAB ,,Tamro“, atsakovas įvykdė kokius nors neteisėtus veiksmus, kurie sudarytų pagrindą taikyti jo atžvilgiu civilinę atsakomybę, nėra pagrindo.

45Grįsdamas nuostolių, kuriuos, ieškovo teigimu, UAB „Saulėgrąžų vaistinė“ patyrė dėl atsiskaitymo su UAB ,,Tamro“ uždelsimo, faktą ir dydį, ieškovas teigė, kad dėl kilusio ginčo nutraukus iki tol galiojusias sudarytas medikamentų pirkimo-pardavimo sutartis, bendrovė prarado galimybę įsigyti prekių iki tol taikytomis itin palankiomis sąlygomis: nutraukus pirkimo sutartis su UAB „Tamro“, ginčo nagrinėjimo laikotarpiu (2008 m. gegužės - 2008 m. rugsėjo mėn.) įmonė dėl UAB ,,Armila“ taikytų žymiai mažesnių nuolaidų vaistų įsigijimui iš viso patyrė 345 842 Lt papildomų išlaidų, laikytinų įmonės nuostoliais. Ieškovas taip pat teigė, kad dėl vėlavimo atsiskaityti 2007 m. gegužės 1 d. susitarime numatytais terminais įmonei nebuvo suteiktos šiame susitarime numatytos nuolaidos, sukauptos už šio susitarimo pagrindu įsigytas prekes, iš viso 289 058,55 Lt, ir šios papildomos išlaidos, ieškovo vertinimu, laikytinos įmonės nuostoliais.

46Atsižvelgdama į šiuos apeliacinio skundo argumentus, teisėjų kolegija pažymi, kad 2007 m. gegužės 1 d. Papildomas susitarimas Nr. S01-14/07 prie sutarties Nr. S01-14, kurio pagrindu UAB „Saulėgrąžų vaistinė“ buvo taikomos nuolaidos nuo parduotų prekių, galiojo iki 2008 m. balandžio 30 d. (šio susitarimo 10 p., civ. byla Nr. 2-1008-390/2008, 9 b. l.). Taigi, galiojančio susitarimo, kurio pagrindu UAB ,,Tamro” galėjo taikyti nuolaidas nuo UAB „Saulėgrąžų vaistinė” parduotų prekių arba atsisakyti jas taikyti, 2008 m. gegužės - 2008 m. rugsėjo mėn. nebuvo. Todėl ieškovo paskaičiuota 345 842 Lt papildomų išlaidų dėl UAB ,,Armila“ taikytų mažesnių nuolaidų suma negali būti laikoma įmonės nuostoliais.

47Pirmosios instancijos teismas taip pat pagrįstai nustatė, kad nuolaidas, sukauptas 2007 m. gegužės 1 d. susitarimo pagrindu už įsigytas prekes, iš viso 289 058,55 Lt, UAB „Saulėgrąžų vaistinė“ atgavo. Nesutikdamas su tokia išvada, apeliantas teigia, kad 2009 m. liepos 29 d. PVM sąskaitos-faktūros pagrindu pritaikytos nuolaidos buvo suteiktos, vykdant naują 2008 m. rugsėjo 15 d. susitarimą, sudarytą tarp UAB „Saulėgrąžų vaistinė“ ir UAB ,‚Tamro“. Pasak apelianto, aplinkybė kad be minėtos sąskaitos, už 2008 m. rugsėjo - gruodžio mėnesius įmonei buvo išrašomos ir kitos kreditinės sąskaitos-faktūros, tik patvirtina, kad UAB „Saulėgrąžų vaistinė“ tinkamai įvykdė naujuoju susitarimu nustatytus normatyvus.

48Tačiau su tokiu įrodymų vertinimu sutikti nėra pagrindo. Kaip pagrįstai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, iš byloje esančių analogiškų kreditinių PVM sąskaitų-faktūrų matyti, kad nuolaidos už prekes bendrovei buvo taikytos ir 2008 m. rugsėjo-gruodžio mėnesiais, vėl atnaujinus prekybinius santykius. Pažymėtina, kad minėtų 2008 m. rugsėjo - 2008 m. gruodžio mėn., o taip pat ir 2009 m. sausio - liepos mėn. UAB ,,Tamro“ išrašytų kreditinių PVM sąskaitų-faktūrų nuorašai įrodo, jog pagal susiklosčiusią praktiką, UAB „Saulėgrąžų vaistinė“ suteikiamoms nuolaidoms kreditinės sąskaitos buvo išrašomos kiekvieną mėnesį (67-78 b. l, 2 t.). Atsižvelgiant į tai, kad 2008 m. gegužės - 2008 m. rugsėjo mėn., kai tarp UAB „Saulėgrąžų vaistinė“ ir UAB ,‚Tamro“ prekybinių santykių nebuvo, nuolaidos nebuvo suteikiamos, tai minėtoji 2009 m. liepos 29 d. PVM sąskaita-faktūra 2 Nr. 004421 (74 b. l., 2 t.), kurioje nurodyta, kad nuolaidos suteikiamos prekėms už 2008 m., gali patvirtinti tik aplinkybę, kad šia sąskaita buvo suteiktos nuolaidos būtent už 2007 m. gegužės 1 d. susitarimo pagrindu už 2008 m. iki gegužės 1 d. įsigytas prekes.

49Taigi, šioje byloje nėra nustatyta ir kita būtinoji civilinės atsakomybės - prievolės atlyginti nuostolius - sąlyga: nėra įrodyta, kad UAB „Saulėgrąžų vaistinė“ santykiuose su UAB ,,Tamro“ dėl nesavalaikio atsiskaitymo patyrė realius nuostolius.

50Nenustatęs dviejų sąlygų, būtinų atsakovo civilinei atsakomybei - prievolei atlyginti nuostolius - taikyti: atsakovo neteisėtų veiksmų ir realios žalos (nuostolių) UAB „Saulėgrąžų vaistinė“ fakto, pirmosios instancijos teismas šioje byloje pareikštą ieškinį atmetė pagrįstai.

51Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių bei argumentų pagrindu teisėjų kolegija daro išvadą, kad pagrindų, nurodytų Civilinio proceso kodekso 329 bei 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti naikinamas apeliaciniame skunde išdėstytais motyvais, o taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų nėra. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad nenustačius teisinio pagrindo panaikinti ar pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą, kiti apeliacinio skundo argumentai, kaip neturintys esminės reikšmės, atskirai šioje nutartyje neaptariami.

52Atmetus ieškovo apeliacinį skundą, iš jo atsakovui priteisiamos bylinėjimosi išlaidos, kurias jis patyrė apeliacinės instancijos teisme: išlaidos už advokato, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą taip pat už pagalbą, rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas (CPK 98 str. 1 d.).

53Kaip matyti iš atsakovo atstovo advokato pateikto 2011 m. lapkričio 30 d. pinigų priėmimo kvito LAT Nr. 637215, atsakovas už suteiktas teisines paslaugas Advokatų kontorai Čerka ir partneriai sumokėjo 9 250 Lt. Iš pateiktos bylinėjimosi išlaidų detalizavimo lentelės matyti, jog joje yra išskiriamos tokios atsakovui suteiktos teisinės paslaugos ir jų įkainiai: 1) 2010 m. lapkričio 22 d. Kauno apygardos teismo sprendimo atlikta analizė įvertinta 786,50 Lt (su PVM);

542) konsultacijos ir pasitarimai dėl 2010 m. lapkričio 22 d. Kauno apygardos teismo sprendimo įvertinti 1 331,00 Lt (su PVM); 3) apeliacinio skundo analizė – 968,00 Lt (su PVM);

554) pasirengimas atsiliepimo į apeliacinį skundą rengimui – 1028,50 Lt (su PVM); 5) atsiliepimo į apeliacinį skundą rengimas – 3932,50 Lt (su PVM); 6) konsultacijos ir pasitarimai dėl bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme – 605,00 Lt (su PVM); 7) atstovavimas vykdymo procese dėl areštuoto turto – 605,00 Lt (su PVM); 8) išlaidos vykdymo procese apmokant antstoliui už turto vertinimą – 450,00 Lt (su PVM).

56Pagal CPK 98 straipsnio 2 dalies nuostatą, šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos primininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio.

57Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 8.11 punkto nuostatas, rekomenduojamas priteisti maksimalus užmokesčio dydis už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą – 1 200 Lt (1,5 (koeficientas) * 800 Lt minimali mėnesinė alga), todėl atsakovui iš ieškovo priteistinos būtent tokio dydžio išlaidos už advokato surašytą atsiliepimą į apeliacinį skundą, o ne tokio dydžio, kuris yra nurodytas bylinėjimosi išlaidų detalizavimo lentelėje. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 98 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į civilinės bylos sudėtingumą, į tai, kad byla apeliacinės instancijos teisme buvo nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, pripažįsta, kad pagrįsta ir protinga iš ieškovo atsakovui priteisti 600 Lt išlaidų už advokato suteiktas teisines konsultacijas.

58Teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog atsakovo pateiktas 2011 m. lapkričio 7 d. mokėjimo nurodymas Nr. 230, kuriuo jis antstoliui R. B. pervedė 450 Lt, neįrodo, jog šios išlaidos buvo patirtos nagrinėjamoje byloje, todėl jos nepriteisiamos, kaip nepagrįstos. Tačiau teisėjų kolegija pagrįstos ir protingos atsakovo išlaidas, susijusios su advokato atstovavimu vykdymo procese dėl areštuoto turto, jas sumažinus iki 240 Lt.

59Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, atsakovui iš ieškovo priteistina bylinėjimosi išlaidų suma iš viso 2 040 Lt.

60Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

61Kauno apygardos teismo 2010 m. lapkričio 22 d. sprendimo sprendimą palikti nepakeistą.

62Priteisti iš ieškovo V. S. (a. k. ( - ) atsakovui A. M. (a. k. ( - ) 2 040 Lt (du tūkstančius keturiasdešimt litų) bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas V. S. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui A. M., prašydamas... 5. Ieškinyje nurodė, kad pagal 2007 m. rugsėjo 21 d. darbo sutartį Nr. 223... 6. Ieškovas taip pat nurodė, kad 2007 m. lapkričio 29 d. UAB „Saulėgrąžų... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Kauno apygardos teismas 2010 m. lapkričio 22 d. sprendimu ieškinį atmetė ir... 9. Teismas, įvertinęs įrodymus (šalių paaiškinimus, atliktų remonto darbų... 10. Teismas taip pat pripažino, kad ieškovas nepagrįstai reikalauja priteisti... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 12. Apeliaciniu skundu ieškovas V. S. prašo panaikinti Kauno apygardos teismo... 13. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:
 1. Pirmosios... 14. Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą atsakovas A. M. prašo ieškovo... 15. Atsiliepimą grindžia šiais motyvais:
  1. Pirmosios... 16. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 17. Apeliacinis skundas netenkintinas, Kauno apygardos teismo 2010 m. lapkričio 22... 18. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai... 19. Šioje byloje pareikštu ieškiniu ieškovas V. S., kaip UAB „Saulėgrąžų... 20. Bendrovės vadovo pareigos veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai,... 21. Kaip pagrįstai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, pagal Lietuvos... 22. Nėra ginčo, kad šioje byloje pareikštame ieškinyje nurodyti atsakovo, kaip... 23. Kaip vieną iš aplinkybių, įrodančių dėl atsakovo veiksmų įmonei... 24. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas šios reikalavimo dalies pagrįstumo... 25. Nesutikdamas su šia pirmosios instancijos teismo išvada, ieškovas savo... 26. Kaip matyti iš pirmosios instancijos teismo sprendimo turinio, teismas,... 27. Kaip matyti iš pačių ieškovo pateiktų atliktų remonto darbų patikros... 28. 2009 m. birželio 1 d. akte (19 b. l., 1 t.) yra nurodyta, kad pagal statybos... 29. 2009 m. liepos 16 d. akte (40-41 b. l., 1 t.) dėl objekto, esančio Vytauto g.... 30. Savo ieškinyje ieškovas teigė, kad minėtame akte nurodoma, jog 2007 m.... 31. Ieškinyje ieškovas taip pat teigė, kad atsakovo vadovavimo įmonei... 32. Iš tiesų, 2009 m. liepos 16 d. akte nurodyta, kad roletai minėtose patalpose... 33. Ieškinyje ieškovas teigė, kad pagal įmonės buhalterinius duomenis, už... 34. Pagal ieškovo pateiktus atliktų darbų aktus šiame objekte atlikta ir... 35. Vertinant ieškovo pateiktus patikrinimo aktus, atkreiptinas dėmesys į tai,... 36. Taigi, pirmosios instancijos teismo padarė iš esmės pagrįstą išvadą, kad... 37. Negalima sutikti su apelianto teiginiu, kad teismas neatsižvelgė į V. K.... 38. Tiek šioje byloje pareikštame ieškinyje, tiek ir apeliaciniame skunde... 39. 102 223,59 Lt nepagrįstas permokas, rekonstruojant patalpas, įmonė patyrė... 40. Kita aplinkybė, ieškovo teigimu, įrodanti dėl atsakovo veiksmų įmonei... 41. Spręsdamas šios ieškininio reikalavimo dalies pagrįstumo klausimą,... 42. Kaip pagrįstai nustatė pirmosios instancijos teismas, 2008 m. balandžio 25... 43. Pirmosios instancijos teismas, remdamasis liudytojo L. B. parodymais,... 44. Ieškovas savo apeliaciniu skundu teigia, kad byloje apklausti liudytojai... 45. Grįsdamas nuostolių, kuriuos, ieškovo teigimu, UAB „Saulėgrąžų... 46. Atsižvelgdama į šiuos apeliacinio skundo argumentus, teisėjų kolegija... 47. Pirmosios instancijos teismas taip pat pagrįstai nustatė, kad nuolaidas,... 48. Tačiau su tokiu įrodymų vertinimu sutikti nėra pagrindo. Kaip pagrįstai... 49. Taigi, šioje byloje nėra nustatyta ir kita būtinoji civilinės atsakomybės... 50. Nenustatęs dviejų sąlygų, būtinų atsakovo civilinei atsakomybei -... 51. Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių bei argumentų pagrindu teisėjų... 52. Atmetus ieškovo apeliacinį skundą, iš jo atsakovui priteisiamos... 53. Kaip matyti iš atsakovo atstovo advokato pateikto 2011 m. lapkričio 30 d.... 54. 2) konsultacijos ir pasitarimai dėl 2010 m. lapkričio 22 d. Kauno apygardos... 55. 4) pasirengimas atsiliepimo į apeliacinį skundą rengimui – 1028,50 Lt (su... 56. Pagal CPK 98 straipsnio 2 dalies nuostatą, šalies išlaidos, susijusios su... 57. Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu... 58. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog atsakovo pateiktas 2011 m. lapkričio... 59. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, atsakovui iš ieškovo... 60. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 61. Kauno apygardos teismo 2010 m. lapkričio 22 d. sprendimo sprendimą palikti... 62. Priteisti iš ieškovo V. S. (a. k. ( - ) atsakovui A. M. (a. k. ( - ) 2 040 Lt...