Byla 2A-306-640/2012
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Rūtos Veniulytės-Jankūnienės, kolegijos teisėjų Tatjanos Žukauskienės ir Algirdo Auruškevičiaus,

2kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo AB „Lesto“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011 m. liepos 26 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovo AB „Lesto“ ieškinį atsakovui H. A. dėl žalos atlyginimo.

3Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4

  1. Ginčo esmė

5Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu (b.l. 32-36, 1 tomas) prašydamas priteisti jo naudai iš atsakovo 20 755,38 Lt žalos, 324 Lt elektros energijos skaitiklio keitimo ir funkcionavimo atstatymo išlaidų, 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, kad 2009 m. kovo 14 d., patikrinus atsakovui nuosavybės teise priklausančio gyvenamojo namo, esančio adresu ( - ), elektros energijos skaitiklį Nr. 0010719, nustatyta, kad elektros energijos skaitiklio Nr. 0010719 gaubto plombos ES01E1V neatitinka originalų, skiriasi minėtu plombų šriftas palyginti su originaliomis plombomis, įtariama, kad minėtos skaitiklio plombos falsifikuotos. Nustatę minėtą faktą ieškovo darbuotojai surašė Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą Nr. 012218 (toliau Aktas). Aktas įteiktas atsakovui. Vilniaus regiono Vilniaus miesto pietinio skyriaus neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto Nr. 012218 svarstymo komisija nusprendė atlikti sunaudotos elektros energijos perskaičiavimą už trejus kalendorinius metus, t.y. nuo 2006-03-14 iki 2009-03-15 pagal akto surašymo metu surastų elektros energijos prietaisų galias, įvertinant per nustatytą laikotarpį apmokėtas sumas. Nustačius taisyklių pažeidimą, Ieškovas, vadovaujantis taisyklių 93 punktu, apskaičiavo už be apskaitos suvartotą elektros energiją mokėtiną sumą, kuri sudaro 20755,38 Lt. Taisyklių 62 punktas nustato, kad už elektros apskaitos prietaisų, elektros apskaitos schemose naudojamos įrangos ir įtaisų bei visų plombų apsaugą atsako objekto ir (ar) įrenginių, kuriuose jie įrengti, savininkai ar nuomininkai. Kadangi elektros energijos skaitiklis Nr. 0010719 su falsifikuotomis gaubto plombomis negalėjo būti naudojamas tolimesniam Ieškovo ir Atsakovo tarpusavio atsiskaitymui - Atsakovo objekte naudojamos elektros energijos apskaitymui, jis buvo pakeistas nauju. Todėl Atsakovas, vadovaujantis Taisyklių 93.3 punktu, privalo atlyginti Ieškovui 324 Lt elektros energijos skaitiklio keitimo ir funkcionalumo atstatymo išlaidų.

  1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2011-07-26 sprendimu ieškovo ieškinį atmetė. Nurodė, kad atsakovas negalėjo būti suinteresuotas kokiu nors būdu paveikti elektros energijos skaitiklį, kadangi po skaitiklio pakeitimo buvo fiksuotas mažesnis elektros energijos suvartojimas. Vadinasi ieškinys negali būti tenkinamas tuo pagrindu, kad atsakovas paveikė elektros apskaitos prietaisą, siekdamas naudoti neapskaitinę elektros energiją. Nurodė, kad įvertinus 2011 m. balandžio 29 d. ekspertizės aktą, šio akto 7-9 p., darytina išvada, kad atsakovas neturėjo priėjimo prie skaitiklio ir nėra kaltas dėl jo pažeidimo. Faktinė aplinkybė, ar skaitliuko gaubto plombos buvo pažeistos, nėra teisiškai reikšminga šioje byloje, kadangi kaip nustatė ekspertas, negalima prieiti prie elektros energijos skaitiklio nepažeidus įvadinio skydo plombų. Byloje ieškovas nepateikė įrodymų, kad buvo pažeistos įvadinio skydo plombos, o tai reiškia, kad atsakovas neturėjo fizines galimybės pažeisti skydinės viduje esančių elektros skaitiklio plombų ir paveikti jo skaičiavimo mechanizmo. Taip pat pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad nėra pagrindo teigti, kad atsakovas pažeidė Taisyklių 62 punkte nustatytą pareigą užtikrinti elektros apskaitos įrenginio (įvadinio skydo ir jame patalpinto elektros skaitiklio) plombų apsaugą. Nurodė, kad atsižvelgiant į tai, kad visas elektros apskaitos įrenginio plombas užspaudžia, tikrina ir turi teisę nuimti tik ieškovas, reikalavimas atsakovui atsakyti už jam nepasiekiamo elektros skaitiklio plombų saugumą ir tikrumą, pripažintinas nesąžiningu vartotojo atžvilgiu. Teismas atkreipė dėmesį ir į atsakovo teiginį, kad po skaitiklio pakeitimo jo suvartojamos elektros energijos kiekis ne tik nepadidėjo, bet netgi sumažėjo (b.l. 164-169, 171, 1 tomas). Ieškovas šios aplinkybės nenuginčijo. Nurodo, kad Ieškovas šioje byloje įrodinėdamas neteisėtą vartotojo veiką, remiasi bendro pobūdžio pareigos užtikrinti elektros skaitiklio, jo mechanizmų ir plombų saugumą - pažeidimu. Tačiau, nustatant, ar vartotojas pažeidė tokią pareigą, reikia įvertinti, ką vidutinis rūpestingas ir atidus vartotojas turėjo ir galėjo padaryti konkrečiu atveju ir ko jis nepadarė. Ieškovas šių aplinkybių neįrodinėjo. (b. l. 180-184, 1 tomas).

7III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

8Ieškovas AB „Lesto“ apeliaciniu skundu (b.l. 1-4, 2 tomas), prašo panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. liepos 26 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti. Nurodo, kad tai, jog po 2009-03-14 neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto (toliau tekste – Aktas) surašymo suvartotas elektros energijos kiekis Objekte sumažėjo, Apelianto (ieškovo) nuomone, nelaikytina vienu pagrindinių argumentų dėl ieškinio netenkinimo. Nurodo, kad ta aplinkybė, jog nepažeistos įvadinio apskaitos skydo plombos gali būti svarbi darant išvadą, jog skaitiklio gaubto plombų pažeidimas, skaitiklio rodmenų klastojimas ir skaitiklio apskaitos mechanizmo sugadinimas, vėliau sąlygojęs neteisingą suvartojamos elektros energijos apskaitą, galėjo būti padarytas dar iki Apelianto (ieškovo) darbuotojams atliekant paskutinį skaitiklio patikrinimą, tačiau paskutinio patikrinimo metu, dėl padaryto pažeidimo pobūdžio ir specifikos liko jų nepastebėtas ir tai negali sąlygoti teismo pateiktos kaip nenuginčijamos išvados, jog tai rodo, kad elektros energija objektyviai negalėjo būti neteisėtai vartojama, kadangi Ekspertizės aktas bei kiti į bylą pateikti įrodymai šią aplinkybę visiškai paneigia. Nurodo, kad Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų 2005 m. spalio 7 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 4-350 62 punkte numatyta, kad už elektros skaitiklio plombų ir jo skaičiavimo mechanizmo apsaugą atsako patalpų, kuriose įrengti elektros prietaisai, savininkai, jei sutartis, sudaryta su vartotoju, nenustato ko kita. Sutartimi atsakovas įsipareigojo užtikrinti apskaitos prietaisų ir plombų saugumą, taip pat informuoti tiekėją apie pastebėtus plombų ar elektros apskaitos prietaiso pažeidimus. Šios nuostatos, nustačius, kad elektros skaitiklio plombos yra falsifikuotos ir pažeistos, preziumuoja vartotojo (Atsakovo) kaltę, ir toks pažeidimas laikomas neteisėtu elektros energijos naudojimu (Taisyklių 6 punktas). Tokiu atveju įrodinėjimo pareiga, kad žala padaryta ne dėl elektros vartotojo kaltės, tenka elektros energijos vartotojui (Atsakovui) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2000 m. gruodžio 14 d. nutartis c. b. Nr. 3K-3-1296/2000, 2005 m. balandžio 6 d. nutartis c. b. Nr. 3K-3-241/2005). Apeliantas, taip pat nurodo, kad jis įrodė visas sąlygas, būtinas Atsakovo civilinei atsakomybei atsirasti, o Atsakovas pažeidė savo sutartines prievoles bei teisės aktų reikalavimus ir nepateikė jokių įrodymų, paneigiančių Apelianto (ieškovo) pateiktus įrodymus bei Atsakovo atsakomybę dėl Akte užfiksuotų bei Ekspertizės akte nustatytų elektros skaitiklio plombų falsifikavimo ir pažeidimo bei Apelianto (ieškovo) patirtų nuostolių. Nurodo, kad nežinodamas apie elektros energijos vartojimą skaičiuojančio prietaiso sugadinimą, toliau tiekė elektros energiją Atsakovui, už kurią pastarasis iš dalies neatsiskaitė ir taip prarado dalį pajamų. Išvardintų aplinkybių visumos užtenka tam, jog Atsakovui būtų pritaikyta netiesioginė civilinė atsakomybė (2009-11-12 Vilniaus apygardos teismo nutartis c.b. Nr. 2A-987-464/2009). Taip pat nurodo, kad Ieškovas neįrodinėjo, kad pažeidimai padaryti paties Atsakovo, tačiau reikalauja žalos atlyginimo kaip iš atsakingo už apskaitos prietaiso apsaugą asmens, kuris nevykdė jam nustatytos pareigos saugoti, stebėti apskaitos prietaisą, bei apie pastebėtus pažeidimus informuoti Apeliantą.

9Atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.l. 10-11, 2 tomas) atsakovas prašo apeliacinio skundo netenkinti ir palikti nepakeistą Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo sprendimą. Nurodo, kad apeliantas remiasi Ekspertizės aktu 2011-04-29, tačiau vertina ekspertizės išvadas neteisingai. Ekspertizės išvadų 7,8,9 punktai išaiškina, kad įvadinio elektros apskaitos skydo durelių plombos yra ne klastotės ir po užspaudimo pažeistos nebuvo, taip pat nurodo, kad nepažeidus durelių plombų, patekti į skydo vidų ir padaryti poveikį skaitiklio plombos bei rodmenims negalima. Taip pat nurodo, kad pats ieškovas įrengė elektros prietaisą ne atsakovo name, kur būtų galima užtikrinti jo apsaugą, o gatvėje, t.y. valstybei priklausančioje žemėje. Taip pat, elektros tinklo nuosavybės ribų aktas patvirtina, kad įvadinė apskaitos spinta yra ieškovo nuosavybė. Nuosavybės riba tarp tiekėjo ir vartotojo yra įvadinės apskaitos gnybtai. Tiekėjas aptarnauja įvadinę apskaitos spintą.

10IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Apeliacinis skundas atmestinas.

12CPK 320 str. nuostatos įpareigoja apeliacinės instancijos teismą, atsižvelgiant į apeliaciniame skunde išdėstytus nesutikimo su teismo sprendimu motyvus bei teisinius argumentus, jeigu nenustatomi absoliutūs sprendimo negaliojimo pagrindai ir jeigu peržengti apeliaciniu skundu apibrėžtas nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas nereikalauja viešasis interesas, patikrinti, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą faktiniu ir teisiniu aspektu. Kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė, todėl pasisako tik dėl apeliacinio skundo argumentų.

13Byloje nustatyta, kad apeliantą ir atsakovą sieja rašytinė energijos pirkimo-pardavimo sutartis (b.l. 76-77, 1 tomas). Remiantis CK 6.383 straipsnio 1 dalimi, pagal energijos (ar energijos išteklių) pirkimo-pardavimo sutartį, energijos tiekimo įmonė įsipareigoja patiekti abonentui per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje numatytos rūšies energijos kiekį, o abonentas įsipareigoja už patiektą energiją sumokėti ir laikytis sutartyje numatyto jos vartojimo režimo, užtikrinti jam priklausančių energijos tiekimo tinklų eksploatavimo saugumą bei naudojamų prietaisų ir įrenginių tvarkingumą.

14Už elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties pažeidimą taikytina sutartinė civilinė atsakomybė. Šios civilinės atsakomybės rūšies esmė yra ta, kad ji atsiranda tada, kai neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius (CK 6.245 straipsnio 3 dalis). Sutartinei civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti ne tik sutartinės prievolės pažeidimą – neteisėtus veiksmus (CK 6.246 straipsnis), bet ir padarytą žalą bei atliktų neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir atsiradusių nuostolių priežastinį ryšį (CK 6.249 straipsnis). Dar viena iš būtinųjų sąlygų taikyti skolininkui sutartinę civilinę atsakomybę yra kaltė (CK 6.248 straipsnis). Asmens kaltė paprastai yra preziumuojama, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis (CK 6.248 straipsnio 1 dalis). Pažymėtina, kad elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties pažeidimo atveju išimčių dėl kaltės prezumpcijos įstatymuose neįtvirtinta. Tokiais atvejais įrodinėjimo pareiga, kad žala padaryta ne dėl elektros energijos vartotojo kaltės, priklauso elektros energijos vartotojui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000 m. gruodžio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB ,,Lietuvos energija“ filialas Vilniaus elektros tinklai v. A. K., bylos Nr. 3K-3-1296/2000; 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB ,,VST“ v. R. L., bylos Nr. 3K-3-348/2009).

15Pagal šalių sudarytą sutartį, atsakovas įsipareigojo užtikrinti atvado elektros įrenginių, elektros energijos apskaitos prietaisų bei kitų apskaitoje naudojamų elektros įrenginių saugumą bei priežiūrą (sutarties 5.5 p.). Be to, tokią pareigą nustato Elektros energijos tiekimo ir vartojimo taisyklės.

16Apeliantas savo reikalavimus byloje grindė tuo, jog atsakovo neteisėti veiksmai buvo slapto pobūdžio, o jo darbuotojas per patikrinimą negalėjo pastebėti neteisėtų veiksmų. Šie apelianto argumentai atmestini, kaip nepagrįsti. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad elektros apskaitos įrenginių patikrinimas atsakovo atžvilgiu iki Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto surašymo buvo atliktas net du kartus 2008-04-11 bei 2009-01-28 (b.l. 72-73, 1 tomas). Pažymėtina, kad 2008-04-11 atliekant patikrinimą, buvo keičiamos skaitiklio bei įvadinio skydo plombos (b.l. 73). Kaip matyti iš ekspertizės akto, šios plombos nėra klastotės (akto 7,8 p.). Todėl galimybę pastebėti elektros apskaitos prietaisų pažeidimus ieškovo darbuotojas turėjo galimybę jau 2008-04-11, atliekant perplombavimą. Nors ekspertizės akte yra nurodyta, kad skaitiklio gaubto plombų ir lyginamųjų plombų individualiųjų požymių skirtumus vizualiai, be pagalbinių prietaisų, nustatyti negalima, tačiau įvertintina tai, kad apskaitos prietaisų patikrinimą atlieka tam tikrą kvalifikaciją ir specialių žinių turintys ieškovo darbuotojai, todėl preziumuotina, kad skaitiklio gaubto plombų pažeidimas turėjo būti matomas ir pastebėtas, tuo labiau atliekant skaitiklio perplombavimą. Todėl apeliacinio skundo argumentas, kad plombų falsifikavimas laikytinas slapto pobūdžio pažeidimu, atmestinas kaip nepagrįstas.

17Byloje paskyrus ekspertizę yra konstatuota, kad elektros skaitiklio plombos yra klastotės ir skaičiavimo mechanizmo būgnai buvo priverstinai persukami (b.l., 126-131, 1 tomas).

18Kolegija sutinka su apelianto argumentu, jog vien remiantis faktu, jog elektros energijos suvartojimas po skaitiklio pakeitimo sumažėjo, teigti, jog nebuvo atsakovo kaltės dėl elektros apskaitos prietaisų pažeidimo, nėra pagrindo. Tačiau šis faktas yra reikšmingas vertinant jį bendrame visų įrodymų kontekste.

19Pažymėtina, kad atlikus ekspertizę buvo nurodyta, jog skaitiklio gaubto plombų neatitikimo vizualiai be pagalbinių prietaisų nustatyti negalima. Todėl šiuo atveju vartotojas neturėjo galimybės šio pažeidimo pastebėti. Tačiau plombų pažeidimo faktas turi būti vertinamas kartu su kita byloje nustatyta aplinkybe – skaitiklio skaičiavimo mechanizmo skaičių būgnų persukimu, veikiant juos pašaliniu mechaniniu įrankiu. Tokio poveikio tikslas – skaitiklio rodmenų pakeitimas. Tokiais atvejais svarbu nustatyti ne tą aplinkybę, ar vartotojas kaltas dėl elektros apskaitos prietaiso sugadinimo (nagrinėjamu atveju – plombų suklastojimo, skaitiklio mechanizmo persukimo), o tai, ar jo elgesys atitiko tvarkingo elektros vartotojo, kuris rūpinasi jam priklausančiais energijos įrenginiais, imasi atitinkamų priemonių, kad šie prietaisai funkcionuotų tvarkingai, standarto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB ,,Lietuvos energija“ Alytaus elektros tinklai v. V. L., bylos Nr. 3K-3-184/2001). Jeigu vartotojas pažeidžia nustatytą pareigą užtikrinti jam priklausančių energijos tiekimo įrenginių tvarkingumą, tinkamą naudojimąsi jais (Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 45.2 punktas) ir pareigą nedelsiant informuoti tiekėją (operatorių) apie visus elektros apskaitos prietaisų ar elektros apskaitos prietaisų schemos elementų gedimus, plombų pažeidimus ar pan. (Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 45.11.1 punktas), pripažintina, kad jis elgėsi nepakankamai apdairiai, rūpestingai ir atidžiai, ir dėl tokio jo elgesio tiekėjui buvo padaryta žala (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. gruodžio 29 d. sprendimas, priimta administracinėje byloje Nr. I16-21/2007). Taigi nagrinėjamu atveju yra reikšminga nustatyti, ar atsakovas elgėsi pakankamai apdairiai rūpestingai ir atidžiai. Kaip matyti iš byloje esančių duomenų apie elektros energijos suvartojimą ir apmokėjimą, atsakovas nuolat deklaravo ir mokėjo už elektros energiją (b.l. 68-71, 1 tomas). Taip pat įvertintina tai, kad po skaitiklio pakeitimo, atsakovo suvartojamas elektros energijos kiekis sumažėjo (b.l. 164-169, 1 tomas). Ekspertizės akto išvadomis patvirtinta, jog pastebėti pažeidimų nebuvo galimybės. Be to, elektros skaitiklis atsakovui buvo įrengtas 2002-01-15 1997 m. gamybos, t.y. ne naujas. Vienareikšmiškų duomenų, jog įrengimo metu skaitiklis buvo tvarkingas byloje nėra. Todėl teisėjų kolegijos nuomone, byloje pateikti ir pirmosios instancijos teismo ištirti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad atsakovo elgesys atitiko tvarkingo elektros vartotojo, kuris rūpinasi jam priklausančiais energijos įrenginiais, imasi atitinkamų priemonių, kad šie prietaisai funkcionuotų tvarkingai, standartus ir jis įrodė, jog neatliko ir negalėjo atlikti veiksmų, kuriais būtų pažeisti šalių sutartiniai ar Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių reikalavimai. Tą patvirtina ir eksperto išvada, jog nepažeidus elektros įvado plombų, pažeisti vidinių elektros skaitiklių plombų ir paveikti skaitiklio mechanizmą, nėra galimybės.

20Įvertinus aukščiau išdėstytą, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas teisingai vertino byloje surinktus įrodymus ir padarė pagrįstą išvadą, jog nėra pagrindo atsakovo civilinei atsakomybei kilti, todėl teismo sprendimas paliktinas nepakeistu.

21Vadovaujantis CPK 96 str. teismo turėtos pašto išlaidos nepriteisiamos.

22Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 d. 1 p., teisėjų kolegija

Nutarė

23Palikti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011 m. liepos 26 d. sprendimą nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo AB... 3. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4.
  1. Ginčo esmė
...
5. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu (b.l. 32-36, 1 tomas) prašydamas... 6. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2011-07-26 sprendimu ieškovo ieškinį... 7. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 8. Ieškovas AB „Lesto“ apeliaciniu skundu (b.l. 1-4, 2 tomas), prašo... 9. Atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.l. 10-11, 2 tomas) atsakovas prašo... 10. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 11. Apeliacinis skundas atmestinas.... 12. CPK 320 str. nuostatos įpareigoja apeliacinės instancijos teismą,... 13. Byloje nustatyta, kad apeliantą ir atsakovą sieja rašytinė energijos... 14. Už elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties pažeidimą taikytina... 15. Pagal šalių sudarytą sutartį, atsakovas įsipareigojo užtikrinti atvado... 16. Apeliantas savo reikalavimus byloje grindė tuo, jog atsakovo neteisėti... 17. Byloje paskyrus ekspertizę yra konstatuota, kad elektros skaitiklio plombos... 18. Kolegija sutinka su apelianto argumentu, jog vien remiantis faktu, jog elektros... 19. Pažymėtina, kad atlikus ekspertizę buvo nurodyta, jog skaitiklio gaubto... 20. Įvertinus aukščiau išdėstytą, konstatuotina, kad pirmosios instancijos... 21. Vadovaujantis CPK 96 str. teismo turėtos pašto išlaidos nepriteisiamos.... 22. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 d. 1 p., teisėjų kolegija... 23. Palikti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011 m. liepos 26 d. sprendimą...